சைவ ஆகமங்கள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சைவ ஆகமங்கள் என்பவை சிவ வழிபாட்டின் முக்கியத்துவத்தினையும், சிவாலயம் அமைக்கும் விதம், பூஜை முறைகள், அபிசேகம், அலங்கார கொள்கைகளையும் விளக்குகின்ற நூல் வகையாகும். சிவாலயங்களில் செய்யப்படும் அனைத்தும் சைவ ஆகமங்களைப் பின்பற்றியே செய்யப்படுகின்றன. சிவாச்சாரியார்களை தேர்ந்தெடுத்தல் முதற்கொண்டு அனைத்தும் இதில் அடங்குகின்றன.

மாணிக்கவாசகர் ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிபான் எனவும் மண்ணுமாமலை மகேந்திரமதனிற் கொள்ள ஆகமம் தோற்றுவித்தருளியும் எனப் பாடுகின்றார்.

திருமூலர்ஆகமம் பற்றிக் கூறியதை சுந்தர ஆகமம் சொல் மொழிந்தானே என்ற குறிப்பு தெளிவுபடுத்துகின்றது. திருமூலர் இறைவனால் ஆகமம் அருளப்பட்டதை தானாய் அடியார்கள் அர்ச்சிக்கும் நந்தி உருவாகி ஆகமம் ஓங்கி நின்றாளே என்றும் கூறுகின்றார்[1]. அதில் திருமூலர் சைவ ஆகமம் என்பது சிவபெருமானிடமிருந்து வந்தது என்கிறார். [2]

சைவ ஆகம பிரிவுகள்[தொகு]

சைவ ஆகமங்கள் இரு பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

 1. சிவபேத ஆகமங்கள்
 2. ருத்ரபேத ஆகமங்கள்

காமிகம் முதல் வாதுளம் வரையான இருபத்தெட்டு சிவாகமங்களில், காமிகம் முதல் சுப்பிரபேதம் வரையான பத்தும் சிவபேத ஆகமங்களாகும். விஜயம் முதல் வாதுளம் வரையான பதினெட்டும் உருத்திரபேத ஆகமங்களாகும்.[3]

சிவபேத ஆகமங்கள்[தொகு]

 1. காமிக ஆகமம்
 2. யோகஜ ஆகமம்
 3. சிந்திய ஆகமம்
 4. காரண ஆகமம்
 5. அஜித ஆகமம்
 6. தீப்த ஆகமம்
 7. சூட்சும ஆகமம்
 8. சகஸ்ர ஆகமம்
 9. அஞ்சுமான் ஆகமம்
 10. சுப்ரபேத ஆகமம்

ருத்திரபேத ஆகமங்கள்[தொகு]

 1. விஜய ஆகமம்
 2. நிஸ்வாச ஆகமம்
 3. சுயம்பூத ஆகமம்
 4. ஆக்னேய ஆகமம்
 5. வீர ஆகமம்
 6. இரௌரவ ஆகமம்
 7. மகுட ஆகமம்
 8. விமல ஆகமம்
 9. சந்திரஞான ஆகமம்
 10. முகவிம்ப ஆகமம்
 11. புரோற்கீத ஆகமம்
 12. லலித ஆகமம்
 13. சித்த ஆகமம்
 14. சந்தான ஆகமம்
 15. சர்வோத்த ஆகமம்
 16. பரமேசுவர ஆகமம்
 17. கிரண ஆகமம்
 18. வாதுள ஆகமம்

காமிக ஆகமமானது, சிவ - உருத்திர ஆகமங்களையும், அவற்றின் எண்ணிக்கையையும், உபதேசிக்கப்பட்டோரையும் வருமாறு கூறுகின்றது. (1:30-) [4]

சிவபேதம்/உருத்திரபேதம் ஆகமம் கிரந்த எண்ணிக்கை வழங்கப்பட்டவர் சீடர்கள் உபாகமங்கள்
சிவபேதம் காமிகம் பரார்த்தம் சங்கியை பிரணவர் திரிகலர், ஹரர் வக்திராரம், பைரவோத்தரம், நாரசிங்கம்
யோகஜம் இலட்சம் சங்கியை சுதன் பஸ்மன், விபு வீணாசிகோத்திரம், தாரம், சந்தம்சந்ததி, ஆத்மயோகம்
சிந்தியம் இலட்சம் கிரந்தம் சுதீப்தன் கோபதி, அம்பிகை சுசிந்தியம், சுபகம், வாமம், பாவநாசம், பரோர்த்பவம்ருதம்
காரணம் கோடி கிரந்தம் காரணன் சர்வருத்திரன், பிரஜாபதி காரணம், பாவனம், தௌர்க்கம்மகேந்திரம், பீமம், மாரணம்துவேஷ்டம்
அஜிதம் இலட்சம் கிரந்தம் சுசிவன் சிவன், அச்சுதன் பிரபூதம், பரத்பூதம், பார்வதிசங்கிதை, பதுமசங்கிதை
தீப்தம் இலட்சம் கிரந்தம் ஈசன் ஈசானன், ஹூதாசனன் அமேயம், சப்தம், ஆச்சாத்தியம், அசங்கியம் அமிதௌஜசம், அனந்தம், மாதவோற்பூதம், அற்புதம், அட்சதம்
சூட்சுமம் பத்ம சங்கியை சூட்சுமன் வைஸ்ரவணன், பிரபஞ்சன் -
சகஸ்ரம் சங்க சங்கியை காலன் பீமன், தருமன் அதீதம், மங்கலம், அப்ரமேயம், சுத்தம், ஜாதிபாக்கு, பிரபுத்தம், விபுதம், அத்தம், அலங்காரம், சுபோதகம்
அஞ்சுமான் ஐந்து இலட்சம் கிரந்தம் அம்பு அக்கிரன், இரவி வித்யாபுராணம், வாசவம், நீலலோகிதம், பிரகாரணம், பூதம், ஆத்மாலங்காரம், காசியபம், கௌதமம், ஐந்திரம், பராஹ்மயம், வாசிஷ்டம், ஈசானம்
சுப்பிரபேதம் மூன்றுகோடி கிரந்தம் ததேசன் விக்கினேசுவரன், சசி -
உருத்திரபேதம் விஜயம் மூன்றுகோடி சங்கியை அநாதிருத்திரன் பரமேசன் விஜயம், உற்பவம், அகோரம், சௌம்யம், மிருத்யுநாசனம், குபேரம், மகாகோரம், விமலம்.
நிஸ்வாசம் கோடி சங்கியை தசார்ணன் சைலஜன் நிஸ்வாசம், உத்தரநிஸ்வாசம், நிஸ்வாசமுகோதயம், நிஸ்வாசநயனம், நிஸ்வாசகாரிகை, கோரசம்ஞம், யமாக்யம், குஹ்யம்.
சுயம்பூதம் ஒன்றரைக்கோடி கிரந்தம் நிதநேசன் பிரம்மன் பிரஜாபதம், பதுமம், சுவாயம்பவம்
ஆக்னேயம் முப்பதினாயிரம் கிரந்தம் வியோமன் ஹூதாசனன் -
வீரம் இலட்சம் கிரந்தம் தேஜசு பிரஜாபதி பிரஸ்தாரம், புல்லமல்லம், பிரபோதம், போதம், போதகம், அமோகம், மோகசயம், ஹாகடம், சாகடாதிகம், ஹலம், விலேகனம், பத்திரம், வீரம்
இரௌரவம் எட்டு அற்புதம் பிராமணேசர் நந்திகேசர் காலக்னம், கலாதீதம், இரௌரவம், இரௌரவோத்தரம், மகாகாளம்,ஐந்திரம்.
மகுடம் இலட்சம் கிரந்தம் சிவன் மகாதேவன் மகுடம், மகுடோத்தரம்
விமலம் மூன்று இலட்சம் கிரந்தம் சர்வாத்மகன் வீரபத்திரன் அனந்தம், போகம், ஆக்கிராந்தம், விருசபிங்கம், வ்ருஷோற்புதம், வ்ருஷோத்ரம், சுதந்தம், ரௌத்ரம், பத்ரவிதம், அரேவதம், அதிக்ராந்தம், அட்டஹாசம், அலங்க்ருதம், அர்ச்சிதம், தாரணம், தந்திரம்.
சந்திரஞானம் மூன்றுகோடி கிரந்தம் அனந்தன் பிரகஸ்பதி ஸ்திரம், ஸ்தாணு, மஹாந்தம், வாருணம், நந்திகேச்வரம், ஏகபாதம்சங்கரம், நீலருத்ரகம், சிவபத்ரம், கல்பபேதம் ஸ்ரீமுகம், சிவசாசனம், சிவசேகரம், தேவீமதம்.
முகவிம்பம் இலட்சம் கிரந்தம் பிரசாந்தன் ததீசி சதுர்முகம், மலையம், அயோகம், சம்ஸ்தோபம், பிரதிவிம்பகம்,ஆத்மாலங்காரம், வாயவியம், தௌடிகம், துடிநீரகம், கலாத்யயம், துலாயோகம், குட்டிமம், பட்டசேகரம், மகாவித்தை, மகாசௌரம்.
புரோத்கீதம் மூன்று இலட்சம் கிரந்தம் சூலி கவசன் கவசம், வராகம், பிங்கலம், பாசபந்தம் தண்டதரம், அங்குசம், தனுர்த்தரம், சிவஞானம், விஞ்ஞானம், ஸ்ரீகாலஞானம், ஆயுர்வேதம், தனுர்வேதம், சதுர்ப்பதம், ஷ்ட்ரீவேதனம், பரதம், கீதம்,ஆதோத்தியம்.
இலலிதம் எண்ணாயிரம் கிரந்தம் ஆலயேசன் இலலிதன் இலலிதம், இலலிதோத்தரம், கௌமாரம்
சித்தம் ஒன்றரைக்கோடி கிரந்தம் பிந்து சண்டேசன் சாரோத்தரம், ஔசனோத்தரம், சாலாபேதம், சசிகண்டம்
சந்தானம் ஆயிரம் கிரந்தம் சிவநிஷ்டன் அசம்வாயன் இலிங்காயத்ஷம், சுரேத்யக்ஷம்,சங்கரம், அமலேசுவரம், அசங்கியம், அனிலம், துவந்தம்.
சர்வோத்தம் இரண்டு இலட்சம் கிரந்தம் சோமதேவன் நரசிம்மன் சிவதருமோத்தரம், வாயுப்ரோக்தம், திவ்யப்ரோக்தம், ஈசானம், சர்வோத்கீதம்.
பரமேசுவரம் பன்னிரெண்டு இலட்சம் கிரந்தம் ஸ்ரீதேவி உசனன் மதங்கம், யட்சிணிபத்மம், பாரமேசுவரம், பௌஷ்கரம், சுப்பிரயோகம், ஹம்சம், சாமான்னியம்.
கிரணம் ஐந்துகோடி கிரந்தம் தேவவிபவன் சம்வர்த்தனன் காரூடம், நைருதம், நீலம், ரூட்சம், பானுகம், தேனுகம், பிரபுத்தம், புத்தம், காலம்.
வாதுளம் இலட்சம் கிரந்தம் சிவன் மகாகாளன் வாதுளம், உத்தரவாதுளம், புரோகிதம், காலஞானம், சர்வம், தர்மாத்மகம், சிரேஷ்டம், நித்யம், சுத்தம், மகானனம், விச்வம், விச்வாத்மகம்.

தந்திர ஆகமங்கள் (உப ஆகமங்கள்)[தொகு]

மேலுள்ள பட்டியலில் இன்னின்ன சிவாகமங்களுக்கு இன்னின்ன உபாகமங்கள் என்று வகை பிரிக்கப்படுகின்றது. இந்த உபாகமங்களின் எண்ணிக்கை 207 ஆகும்.


இதனையும் காண்க[தொகு]

ஆதாரங்கள்[தொகு]

 1. "ஆகமம்". e-kalvi. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
 2. http://www.tamilvu.org/courses/degree/p202/p2021/html/p202124.htm வேத ஆகமச் சிறப்பு -ஆகமம் என்ற சொல்லுக்கு ‘வந்தது’ என்பது பொருள்.
 3. Saiva Agamas
 4. காமிகாகமம் - கிரியாபாதப் பூர்வபாகம். சிவஸ்ரீ.சி. சுவாமிநாத சிவாச்சாரியார். 1977.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சைவ_ஆகமங்கள்&oldid=3829729" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது