சாயம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கான்னெர் ப்ரெய்ரீ வாழும் வரலாறு அருங்காட்சியகத்தில், ஆரம்பகால அமெரிக்க பாரம்பரியத்தில் சாயம் ஏற்றிய பின்னர் சாயத்தை உலர வைப்பார்கள்.

சாயம் (dye) என்பது பொதுவாக ஒரு நிறமேற்றப்பட்ட பொருளாக அறியப்படுகிறது, இது எந்த பொருளோடு பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அதனோடு ஒன்றுகலந்துவிடும் இயல்பைக் கொண்டிருக்கின்றது. பொதுவாக சாயம் ஓர் நீர்ம கரைசலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இழையில் சாயத்தின் விரைவுத்தன்மையை மேம்படுத்த அதற்கு அரிகாரம் தேவைப்படக்கூடும்.

சாயங்கள் மற்றும் நிறமிகள் இரண்டுமே நிறமேற்றப்படுபவையே, ஏனென்றால் இரண்டுமே ஒளிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் சில அலைவரிசைகளை ஈர்க்கக் கூடியவையாகும். சாயத்திற்கு முரண்பட்ட வகையில் ஓர் நிறமி பொதுவாக கரையக்கூடியது அல்ல, மேலும் அடிமூலக்கூறுடன் அவை ஒன்று கலப்பதும் இல்லை. ஒரு வண்ண நிறமியைத் தயாரிக்க எதிர்வினைப் புரியாத உப்புடன் சில சாயங்கள் கரைக்கப்படுகின்றன, அந்த உப்பின் அடிப்படையில் அவை அலுமினிய வண்ணமாகவோ, கால்சியம் வண்ணமாகவோ அல்லது பேரியம் வண்ண நிறமியாகவோ இருக்கும்.

சாயம் ஏற்றப்பட்ட சணல் இழைகள் வரலாற்றுக்கு முந்தைய குகையில் 36,000 காலத்தில் ஜார்ஜிய குடியரசில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டன.[1][2] குறிப்பாக இந்தியா மற்றும் போனீசியாவில், சாயம் ஏற்றுவது பரவலாக 5000 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்ததாக, தொல்பொருள்துறை சான்றுகள் காட்டுகின்றன. விலங்குகள், காய்கறி மற்றும் கனிம மூலங்களில் இருந்து, சிறிய பதப்படுத்தலுக்குப் பின்னரோ அல்லது பதப்படுத்தல் இல்லாமலோ சாயங்கள் பெறப்படுகின்றன. தாவர இனமே குறிப்பாக வேர்கள், கொட்டைகள், மரப்பட்டை, இலைகள் மற்றும் மரக்கட்டைகளே நீண்ட காலத்திற்கு முன்னர் சாயங்களின் சிறந்த ஆதாரமாக இருந்தன. ஆனால் வெகு சிலரே எப்போதாவது அவற்றை வர்த்தகரீதியாகப் பயன்படுத்தினார்கள்.

கரிம சாயங்கள்[தொகு]

மனிதனால் செய்யப்பட்ட முதல் (செயற்கை இழை) கரிம சாயமான, மாவெய்ன் (mauveine), வில்லியம் ஹென்றி பெர்கினால் 1856 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுதுலிருந்து பல ஆயிரம் செயற்கைச் சாயங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

விரைவிலேயே செயற்கைச் சாயங்கள் பாரம்பரிய இயற்கைச் சாயங்களின் இடத்தைப் பிடித்தன. விலை மலிவாகவும் கிடைத்த அவை அதிக எண்ணிக்கையிலான புதிய நிறங்களை அளித்தன, மேலும் அவை சாயம் பூசப்பட்ட பொருள்களுக்குச் சிறந்த தன்மைகளை அளித்தன.[3] சாயங்கள் எவ்வாறு சாயம் ஏற்றும் நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து இப்போது வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

அமில சாயங்கள் நீரில் கரையக்கூடிய எதிர்மின்மங்களைக் (anionic) கொண்ட சாயங்களாகும், அவை அமிலச் சாயகுளியல்களில் நடுநிலைபண்பைப் பயன்படுத்தி பட்டு, கம்பளி, நைலான் மற்றும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட அக்ரிலிக் இழைகள் (acrylic fibers) போன்ற இழைகளுக்கு பயன்படுகின்றன. சாயங்களில் எதிர்மின்ம குழுக்களுக்கும் மற்றும் இழைகளில் நேர்மின்ம (cationic) குழுக்களுக்கும் இடையில் உப்பு உருவாவதற்கு குறைந்தபட்சம் பகுதியாகவாவது உருவாவதற்கு இழையுடன் இணைந்திருக்க வேண்டியுள்ளது. அமில சாயங்கள் மரக்கூழ் இழைகளுக்குத் தனிநிலையாக (substantive) இருப்பதில்லை. பெரும்பாலான செயற்கை உணவு நிறங்கள் இந்த பிரிவில் தான் இருக்கின்றன.

அடிப்படை சாயங்கள் (Basic dyes) நீரில் கரையக்கூடய நேர்மின்ம சாயங்களாகும்; இவை முதன்மையாக அக்ரிலிக் இழைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் கம்பளி மற்றும் பட்டு வகைகளிலும் சிறிது காணப்படுகின்றன. பொதுவாக இழையில் சாயத்தை ஊற வைக்க உதவியாக, சாயக்குளியலில் அசிடிக் அமிலம் சேர்க்கப்படும். அடிப்படைச் சாயங்கள் காகிதங்களை நிறமேற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

நேரடி அல்லது தனிநிலை சாயமேற்றம் (Direct or substantive dyeing) என்பது பொதுவாக நடுநிலையான அல்லது சிறிது ஆல்கலின் சேர்க்கப்பட்ட சாயக்குளியலில் கையாளப்படுகிறது. இது கொதிநிலைக்கு அருகில் அல்லது கொதிநிலையில், சோடியம் குளோரைடு (NaCl) அல்லது சோடியம் சல்ஃபேட் (Na2SO4) உடன் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்படும். பருத்தி, காகிதம், தோல், கம்பளி, பட்டு மற்றும் நைலான்களில் நேரடி சாயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை pH குறிப்பான்களாகவும் (indicators), உயிரியல் கறைகளாகவும் கூடப் பயன்படுகின்றன.

நிறமூன்றி சாயங்களுக்கு (Mordant dyes) ஒரு நிறமூன்றி (mordant) தேவைப்படுகிறது, இது தண்ணீர், வெளிச்சம் மற்றும் வியர்வைக்கு எதிராக சாயத்தின் கலக்கும் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. வெவ்வேறு நிறமூன்றிகள் இறுதி நிறத்தை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாற்றக்கூடியவை என்பதால் நிறமூன்றியின் தேர்வு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. பெரும்பாலான இயற்கைச் சாயங்கள் நிறமூன்றி வகையைச் சார்ந்தவை என்பதால், சாயமேற்றுவதில் உள்ள நுணுக்கங்கள் பற்றிய அதிகளவிலான நூல்கள் உள்ளன. மிக முக்கியமான நிறமூன்றி சாயங்கள் செயற்கை நிறமூன்றி சாயங்களாகவோ அல்லது குரோம் சாயங்களாகவோ உள்ளன, இவை கம்பளியில் பயன்படுகின்றன; இதில் கம்பளிக்காக மட்டும், குறிப்பாக கருப்பு மற்றும் நேவி நிறங்களுக்காக சுமார் 30% சாயங்கள் பயன்படுகின்றன. பொட்டாசியம் டைகுரோமேட் நிறமூன்றியானது, சாயமேற்றும் வேலைக்கு பிந்தியதாகப் பயன்படுகிறது. பல நிறமூன்றிகள், குறிப்பாக கனரக உலோக வகைகளில் இருப்பவை, உடல்நலனிற்கு ஆபத்தானதாக இருக்கும் என்பதுடன் அவற்றை பயன்படுத்துவதும் போது அதிக கவனமும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதாகும்.

வேட் சாயங்கள் (Vat dyes) முக்கியமாக தண்ணீரில் கரையாது என்பதுடன் இழைகளை நேரடியாகச் சாயமேற்றவும் இவை தகுதியானவை அல்ல. எவ்வாறிருந்தபோதினும், ஆல்கலின் நீர்மத்தின் அளவைக் குறைப்பதானது, சாயத்தின் நீரில் கரையக்கூடிய ஆல்கலி உலோக உப்பை உருவாக்குகிறது. வெண்மை கலந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இது ஜவுளித்துறை இழையுடன் ஒன்றுகலக்கிறது. அதைத் தொடர்ந்து அளிக்கப்படும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் உண்மையான கரையாத சாயத்தைச் சரிசெய்கிறது. உண்மைவான வேட் சாயமான கருநீலத்தினால் தான் பருத்தி துணிகளுக்கு அந்த நிறம் கிடைக்கிறது.

எதிர்வினைபுரியும் சாயங்கள் (Reactive dyes), ஒரு மாற்றுப்பொருளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு குரோமோஃபோரைப் பயன்படுத்துகிறது, இந்த மாற்றுப்பொருள் இழையின் அடிமூலப்பொருளுடன் நேரடியாக எதிர்வினைப் புரியக்கூடியதாகும். எதிர்வினைபுரியும் சாயங்களை இயற்கை இழைகளுடன் இணைக்கும் சக பிணைப்புகள், அதி நிரந்தரமான சாயங்களில் ஒன்றாக அதை உருவாக்கும். “குளிர்” எதிர்வினைபுரியும் சாயங்கள், அதாவது ப்ரோசியன் MX, சிபாக்ரான் F மற்றும் ட்ரைமரேன் K, போன்றவைகளைப் பயன்படுத்துவது மிக எளிது, ஏனென்றால் இந்த சாயங்களை அறையின் தட்பவெப்ப நிலையிலேயே பயன்படுத்த முடியும். வீட்டிலோ அல்லது கலைக்கூடங்களிலோ பருத்தியை மற்றும் ஏனையபிற மரக்கூழ் இழைகளைச் சாயமேற்ற எதிர்வினைபுரியும் சாயங்கள் மிகச் சிறந்தவையாகும்.

வெளியேற்று சாயங்கள் (Disperse dyes) உண்மையில் மரக்கூழ் அசிடேட்டை சாயமேற்றவதற்குத் தான் தயாரிக்கப்பட்டன, மேலும் அவை நீரில் கரையக்கூடியவை அல்ல. சாயங்கள் ஒரு வெளியேற்றியுடன் சேர்த்து நிலத்தை வந்தடைகின்றன, இவை பசையாகவோ அல்லது உலர்ந்த தெளிப்பான்களாகவோ மற்றும் பொடியாகவோ விற்கப்படுகின்றன. பாலியெஸ்டரைச் சாயமேற்றுவது தான் அவற்றின் முக்கிய பயனாக இருக்கிறது, ஆனால் அவை நைலானையும் மற்றும் மரக்கூழ் ட்ரையாசிடேட் மற்றும் அக்ரிலிக் இழைகளையும் சாயமேற்ற பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சிலவற்றில், சாயமேற்றுவதற்கு 130 °C வெப்பநிலை தேவைப்படுவதுடன், ஒரு அழுத்தம்மிக்க சாயமேற்றும் முறை தேவைப்படுகிறது. ஒரு மிக நுண்ணிய நுண்துகள் அளவு மிகப்பெரிய பரப்பைத் தருகிறது, இது இழையில் ஊறுவதற்காக அதன் கரைசலில் உதவுகிறது. அரைக்கும் போது பயன்படும் வெளியேற்றியைச் சரியாக தேர்ந்தெடுப்பதின் மூலம் சாயமேற்றும் விகிதத்தில் கணிசமான மாற்றம் ஏற்படும்.

அசோயிக் சாயமேற்றுதல் (Azoic dyeing) என்பதும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகும், இதில் கரையாத அஜோ சாயம் நேரடியாக இழையின் மீதோ அல்லது ஊடாகவோ சேர்க்கப்படுகிறது. இது ஓர் இழையை டையாஜோய்க் மற்றும் இணைப்பு உட்கூறுகள் இரண்டுடனும் உட்படுத்துவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. சாயமேற்றும் நிலைகளின் பொருத்தமான அனுசரிப்புடன், கரையாத அஜோ சாயத்தைத் தயாரிக்க இந்த இரண்டு உட்கூறுகளும் எதிர்வினையாற்றுகின்றன. இந்த தொழில்நுட்பம் சாயமேற்றுவதில் பிரத்யேகமானதாகும், டையாஜோய்க் மற்றும் இணைப்பு உட்கூறுகள் சரியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதன் மூலம் இறுதியான நிறம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப்படுகிறது.

கந்தக சாயங்கள் (Sulfur dyes) இரண்டு பாகங்களில் "அபிவிருத்தி" செய்யப்படும் சாயங்களாகும், இது அடர்த்திமிக்க நிறங்களுடன் பருத்திகளைச் சாயமேற்ற பயன்படுகிறது. முதல் சாயமேற்றலில் ஒரு மஞ்சள் அல்லது வெளிறிய பச்சை நிறம் பங்களிப்பை அளிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, நாம் பொதுவாக காணும் காலுறைகளில் காணப்படும் அடர் கருப்பை உருவாக்க, இது மீண்டும் சல்பர் கலவையுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது. சல்பர் கருப்பு 1 தான் அளவைப் பொறுத்தமட்டில் அதிகமாக விற்பனையாகும் சாயமாகும்.

உணவு நிறமிகள்[தொகு]

அவற்றின் பயன்பாட்டு முறையைக் கொண்டு அல்லாமல், சாயங்களின் பாத்திரத்தை விவரிக்கும் இன்னொரு வகை உணவு நிறமிகளாகும். உணவு நிறமிகள் உணவில் கலக்கப்படும் உணவு கூட்டுக்கலப்பு பொருளாக வகைப் படுத்தப்படுவதால், ஏனைய தொழில்துறை சாயங்களை விட இவை உயர்ந்த தரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

இந்த உணவு நிறமிகள் நேரடி சாயமாகவோ, நிறமூன்றி சாயமாகவோ அல்லது வேட் சாயமாகவோ இருக்கலாம், இவற்றின் பயன்பாடு சட்டதிட்டங்களால் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பச்சை மற்றும் நீல நிறத்திற்காக அன்த்ராகுய்னோன் மற்றும் ட்ரிபினைல்மிதேன் போன்ற கலவைகள் கலக்கப்பட்டாலும் கூட இவற்றில் பல அஜோய்க் சாயங்களாகவே இருக்கின்றன. இயற்கையாக தோன்றும் சில சாயங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பிற முக்கிய சாயங்கள்[தொகு]

மேலும் பல பிரிவுகளும் உள்ளன, அவையாவன:

 • முக்கியமாக முடி மற்றும் ரோமங்களுக்கான ஆக்சிஜனேற்ற அடித்தளங்கள்
 • ஒளிக்கற்றை சாயங்கள்
 • தோலுக்கான, தோல் சாயங்கள்
 • ஜவுளி நூல் இழைகள் மற்றும் காகிதத்தைப் பிரகாசிக்க செய்பவை
 • மரக்கட்டை நிறமேற்றுதலுக்கும், பித்தளை மெருகூட்டுவதற்கும், கரையும் மைகளுக்காகவும், நிறமேற்றும் எண்ணெய், மெழுகுகள் ஆகியவற்றிற்குமான கரைப்பான் சாயங்கள்
 • கார்பேன் சாயங்கள், இவை பல்வேறு தனிநிலைகளை நிறமேற்ற சமீபத்தில் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட முறையாகும்.
 • வேறுபட்ட சாயங்கள், இது காந்த ரிசோனன்ஸ் படமெடுப்பில் சேர்க்கப்படுகின்றன, இவை துணிகளுக்கான சாயங்களைப் போன்றே இருந்தாலும் கூட, அவை ஒரு தனிமத்துடன் சேர்க்கப்படுகிறது, அந்த தனிமம் வலிமையான காந்தசார்பு பண்புகளைக் கொண்டிருக்கும்.[4]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. பால்டர் எம். (2009). உடைகள் மனிதனை (Hu) உருவாக்குகின்றன. விஞ்ஞானம் (1973) 180:871–2.
 2. குவாவாட்ஜி E, பார்-யோசெஃப் O, பெல்ஃபெர்-கோஹன் A, போரெட்டோ E, ஜகேலீ N, மேட்ஸ்கெவிச் Z, மெஷ்வெளியானி T. (2009). 30,000 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த காட்டு சணல் இழைகள். விஞ்ஞானம், 325(5946):1359. எஆசு:10.1126/science.1175404 உதவக்கூடிய இணைய தகவல்கள்
 3. Simon Garfield (2000). Mauve: How One Man Invented a Color That Changed the World. Faber and Faber. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-393-02005-3. https://archive.org/details/mauvehowonemanin00garf. 
 4. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2011-06-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-09.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சாயம்&oldid=3583962" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது