அடிப்படை இசைக் கலைச்சொற்களின் பட்டியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
 1. நாதம்
 2. ஸ்வரங்கள்
 3. இராகம்
 4. சுருதி
 5. லயம்
 6. ஆரோகணம்
 7. அவரோகணம்
 8. ஸ்தாயி
 9. பூர்வாங்கம்
 10. உத்தராங்கம்
 11. ஸ்வராவளி
 12. ஜண்டை வரிசை
 13. தாட்டு வரிசை
 14. தாளம்
 15. அலங்காரம்
 16. அட்சரகாலம்
 17. ஆவர்த்தம்
 18. அன்னிய சுரம்
 19. சங்கதி
 20. தாது
 21. மாது
 22. திரியாங்கம்
 23. தாள நடைகள்
 24. பிரக்ருதி ஸ்வரங்கள்
 25. விக்ருதி ஸ்வரங்கள்