அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா முப்படி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா முப்படி
Acetaldehyde ammonia trimer.svg
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine
வேறு பெயர்கள்
அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா முப்படி
இனங்காட்டிகள்
58052-80-5 N
ChemSpider 62692 Yes check.svgY
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பண்புகள்
C6H15N3
வாய்ப்பாட்டு எடை 129.21 g·mol−1
தோற்றம் நிறமற்ற படிகங்கள்
உருகுநிலை
கரைதிறன் முனைவு கரிமக் கரைப்பான்கள்
தீங்குகள்
R-சொற்றொடர்கள் R36/37/38
S-சொற்றொடர்கள் 26
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
 N verify (இதுYes check.svgY/N?)
Infobox references

அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா முப்படி (Acetaldehyde ammonia trimer) என்பது (CH3CHNH)3. என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டால் விவரிக்கப்படும் ஒரு கரிமச் சேர்மம் ஆகும். அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா டிரைமர் என்ற பெயராலும் இதை அழைக்கலாம். தூய்மையான சேர்மம் நிறமற்று இருக்கும். இச்சேர்மத்தின் மாதிரிகள் ஆக்சிசனேற்றத்தால் தரங்குறைந்து இலேசான மஞ்சள் நிறம் அல்லது வெளிறிய பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. நீருறிஞ்சியாக இருப்பதால் முந்நீரேற்று வடிவில் கிடைக்கிறது.


அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா முப்படி ஒரு முப்படியின வேதிச்சேர்மம் என்பதை இப்பெயர் வெளிப்படுத்தும் பகுதிப்பொருட்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது. அசிட்டால்டிகைடும் அமோனியாவும் சேர்ந்து வினைபுரிந்து இச்சேர்மம் உருவாகிறது.

3 CH3CHO + 3 NH3 → (CH3CHNH)3 + 3 H2O

மூன்று மெத்தில் தொகுதிகளும் அமைப்பின் மையத்தில் பிணைக்கப்பட்டு சேர்மம் C3v இடக்குழு சீரொழுங்கில் காணப்படுவதாக அணுக்கரு காந்த ஒத்தத்திர்வு நிறமாலையியல் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது[1] .

அசிட்டால்டிகைடு அமோனியா முப்படி என்ற இச்சேர்மம் அறுமெத்திலின்டெட்ராமீன் சேர்மத்துடன் தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறது. அறுமெத்திலின்டெட்ராமீன் அமோனியா மற்றும் பார்மால்டிகைடின் ஒடுக்கவினையால் உருவாகும் ஒடுக்க விளைபொருளாகும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Nielsen, A. T.; Atkins, R. L.; Moore, D. W.; Scott, R.; Mallory, D.; LaBerge, J. M. (1973). "Structure and Chemistry of the Aldehyde Ammonias. 1-Amino-1-alkanols, 2,4,6-Trialkyl-1,3,5-hexahydrotriazines, and N,N-Dialkylidene-1,1-Diaminoalkanes". Journal of Organic Chemistry 38 (19): 3288–3295. doi:10.1021/jo00959a010.