விக்கிப்பீடியா:வார்ப்புருத் தகவல்கள்/நீக்கல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
குறுக்கு வழிகள்:
WP:TDEL
WP:TM/DEL


Before attempting to delete any articles, categories, etc., read Wikipedia:Deletion policy, and the specific instructions for the type of page you want to delete.

Deletion tools[தொகு]

What to type What it makes Notes
See AfD in 3 steps for instructions on how to delete an article. Read the instructions.
See the instructions for deleting a category. Read the instructions.
See the instructions for deleting a file.
This template should only be used on file pages.
Read the instructions.
See the instructions for deleting a miscellaneous page. Read the instructions.
See the instructions for deleting a redirect.

இவ்வார்ப்புரு கட்டாயம் பதிலிடப்படவேண்டும். {{rfd என்பதை {{subst:rfd என்று மாற்றுக.Lua பிழை: expandTemplate: template ":Foo" does not exist.

Read the instructions.
{{subst:afD-notice|articlename}}

Articlename என்ற பக்கத்தின் நீக்கலுக்கான வாக்கெடுப்பு

தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் கொள்கைகளுக்கும் வழிகாட்டல்களுக்கும் அமைவாக, Articlename என்ற கட்டுரையானது, தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் உள்ளடக்கப்படவேண்டுமா நீக்கப்படவேண்டுமா என ஓர் உரையாடல் இடம்பெறுகின்றது.

விக்கிப்பீடியா:நீக்கலுக்கான வாக்கெடுப்பு/Articlename என்ற பக்கத்தில் இது பற்றி உரையாடப்படுகின்றது. ஓர் இணக்கமுடிவை எட்டும் வரையில் இவ்வுரையாடலில் எவரும் பங்குகொள்ளலாம். நீக்கலுக்கான பரிந்துரையில், தொடர்புடைய கொள்கைகளும் வழிகாட்டல்களும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கும். உயர்தரத்தையுடைய சான்றுகளையும் எமது கொள்கைகளையும் வழிகாட்டல்களையும் குவியப்படுத்தியே இவ்வுரையாடல் நடைபெறுகின்றது.

உரையாடலின்போதும் பயனர்கள் மேற்கூறிய கட்டுரையைத் தொகுக்கலாம். உரையாடலில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டவற்றை மேம்படுத்த முனையலாம். ஆயினும், நீக்கலுக்கான அறிவிப்பைக் கட்டுரையிலிருந்து அகற்றலாகாது.

Add this message to the talk page of the editor who created this article to alert him/her to an AfD discussion you have begun. Should be used with subst.
{{catfd}} Experimental, see talk page.
{{cfd result}} Redirects: {{cfdend}}
{{multidel}} 2nd+ nomination (preferred template)
{{old AfD multi}} 1st nomination (preferred template)
{{old CfD}} Read the instructions.
{{olddelrev}} Read the instructions.
{{old prod full}} Read the instructions.
{{oldvfdfull}} Read the instructions.
{{subst:proposed deletion notify|articlename}}
Ambox warning yellow.svg

The article [[{{{1}}}]] has been proposed for deletion. The proposed-deletion notice added to the article should explain why.

While all contributions to Wikipedia are appreciated, content or articles may be deleted for any of several reasons.

You may prevent the proposed deletion by removing the {{dated prod}} notice, but please explain why in your edit summary or on [[Talk:{{{1}}}|the article's talk page]].

Please consider improving the article to address the issues raised. Removing {{dated prod}} will stop the proposed deletion process, but other deletion processes exist. The speedy deletion process can result in deletion without discussion, and articles for deletion allows discussion to reach consensus for deletion.

Add this message to the talk page of the editor who first created this article to notify him/her that you have nominated the article for deletion. Should be used with subst.
{{sfd-r}} stub redirect page; replace the redirect with a transclusion of the redirect target.
{{sfd-t}} Stub template page.
{{subst:tfd}} Read the docs.

Discussion pages[தொகு]

What to type What it makes Notes
{{not a ballot}} For use when deletion discussions attract the attention of new or potentially canvassed users who may be unfamiliar with the purpose and procedures for deletion.
{{subst:relist}}

Relisted to generate a more thorough discussion so consensus may be reached.
Please add new comments below this notice. Thanks,

For use when a discussion is relisted under a later date to allow more time for a consensus to form. Use {{subst:relist|~~~~}}

Speedy deletion[தொகு]

What to type What it makes (place it atop articles)
{{db|reason}}
{{db-multiple}}
{{db-g1}}
{{db-g2}}
{{db-g3}}
{{db-hoax}}
{{db-g4}}
{{db-g5}}
{{db-g6}}
{{db-copypaste}}
{{db-xfd}}
{{db-disambig}}
{{db-g7}}
{{db-g8}}
{{db-talk}}
{{db-subpage}}
{{db-imagepage}}
{{db-redirnone}}
{{db-templatecat}}
{{db-g10}}
{{db-g11}}
{{db-g12|url=source url}}
{{db-a1}}
{{db-a2|interwiki link}}
{{db-a3}}
{{db-empty}}
{{db-a5}}
{{db-a7}}
{{db-person}}
{{db-band}}
{{db-club}}
{{db-inc}}
{{db-web}}
{{db-animal}}
{{db-a9}}
{{db-a10}}
{{db-r2}}
{{db-r3}}
{{db-f1}}
{{duplicate}}
{{db-f2}}
{{db-fpcfail}}
{{db-f3}}
{{di-no source}}
{{di-no license}}
{{di-no source no license}}
{{di-dw no source}}
{{di-dw no license}}
{{di-dw no source no license}}
{{di-orphaned fair use}}
{{di-no fair use rationale}}
{{di-missing article links}}

no

{{db-f7}} வார்ப்புரு:Mbox
{{di-replaceable fair use}} வார்ப்புரு:Di-replaceable fair use
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Di-disputed fair use rationale
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-f8
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Now Commons
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-f9
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-f10
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Di-no permission
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Di-fails NFCC
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-c1
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-u1
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-u2
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-u3
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-t2
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-t3
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-p1
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-p2
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Hang on

Other deletion-related templates[தொகு]

What to type What it makes (place it atop articles) Notes
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Db-histmerge Request an admin to do a history merge
வார்ப்புரு:Tlx வார்ப்புரு:Salt Placed when there is a consensus that an article should not be recreated without prior discussion.

Deletion navboxes[தொகு]

வார்ப்புரு:Wikipedia template messages