விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/சூன் 27, 2012

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
Lilac-Chaser.gif
  • பொருளின் உண்மைத் தோற்றத்திலிருந்து காட்சிப் புலனுணர்வு மூலம் பெற்ற படிமம் வேறுபடுதல் ஒளியியற்கண் மாயம் (படம்) எனப்படும்.
  • சூரிய மண்டலத்தின் மிகப்பெரிய துணைக்கோளான கனிமீடு அளவில் புதன் கோளை விடப் பெரியது.
  • தமிழ்நாட்டில் காமராசர் ஆட்சிக்காலத்தில் இலவச மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டப் பிறகு ஏழைக் குழந்தைகளின் பள்ளி வருகை நாட்கள் அதிகரித்தது.
  • சர்வதேசத் தர புத்தக எண்ணின் முதலாவது இலக்கம் புத்தகத்தின் மொழியையும், அடுத்த பிரிவிலுள்ள 4 இலக்கங்கள் புத்தக வெளியீட்டாளரையும், மற்றப் பிரிவு இலக்கங்கள் குறிப்பிட்ட புத்தகத்தைக் குறிக்கிறது.
  • இந்து நம்பிக்கையின் படி அரைஞாண் அணிந்தோர், ஆடை அணியாவிடிலும் நிர்வாணிகளாய்க் கருதப்படுவதில்லை.