உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வார்ப்புரு:சூழியல் மண்டலம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


சூழியல் மண்டலங்கள்
Terrestrial biomes
தூந்திரம்
ஊசியிலை/புவிமுனையருகு காடுகள்
Temperate broadleaf and mixed forests
மிதவெப்ப ஊசியிலைக் காடு
Tropical and subtropical moist broadleaf forests
Tropical and subtropical dry broadleaf forests
Tropical and subtropical coniferous forests
Tropical and subtropical grasslands, savannas, and shrublands
Temperate grasslands, savannas, and shrublands
Montane grasslands and shrublands
Deserts and xeric shrublands
Mediterranean forests, woodlands, and shrub
அலையாத்திக் காடுகள்
Aquatic biomes
கண்டத் திட்டு
Littoral/intertidal zone
Riparian
குளம்
பவளப் பாறைகள்
Kelp forest
Pack ice
Hydrothermal vents
Cold seeps
Benthic zone
Pelagic zone
Neritic zone
Other biomes
Endolithic zone