உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மிகக்குறுகிய பாதையை முதலில் திறத்தல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


மிகக்குறுகிய பாதையை முதலில் திறத்தல் (Open Shortest Path First, OSPF) என்பது இணைய நெறிமுறை (IP) பிணையங்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய தொடர் இயக்கம் கொண்ட திசைவித்தல் நெறிமுறை ஆகும். குறிப்பிட்டு பார்த்தால், இது ஒரு இணைப்பு-நிலை திசைவித்தல் நெறிமுறை (routing) ஆகும். இது அக கேட்வே நெறிமுறைகள் குழுவில் ஒன்றாக அமைந்து, ஒரு ஒற்றைத் தன்னியக்க முறைமையின் (AS) கீழ் இயங்குகிறது. இது IPv4[1]-க்காக RFC 2328 (1998)-இல் OSPF பதிப்பு 2 என விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. IPv6-க்குறிய புதுப்பித்தல்கள் RFC 5340 (2008)[2]-இல் உள்ள OSPF பதிப்பு 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[3]

OSPF என்பது பல மிகப்பெரும் நிறுவனப் பிணையங்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் அக கேட்வே நெறிமுறையாகும் (IGP). IS-IS, என்பதும் இதே போன்று பல சேவை வழங்குநர்களின் பிணையங்களில் பயன்படுத்தப்படும் இணைப்பு-நிலை திசைவித்தல் ஆகும். மிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் புற கேட்வே நெறிமுறையாக இருப்பது ஓர கேட்வே நெறிமுறை (BGP) தான். இது இணையத்தில் உள்ள தன்னியக்க முறைமைகளின் இடையே பயன்படுத்தப்படும் முதன்மையான திசைவித்தல் நெறிமுறையாக உள்ளது.

மேலோட்டப் பார்வை[தொகு]

OSPF என்பது இணைய நெறிமுறை (IP) பாக்கெட்களை ஒரு ஒற்றை திசைவித்தல் முனையத்திற்குள் (தன்னியக்க முறைமை) திசைவிக்கும் ஒரு அக கேட்வே நெறிமுறையாகும். அது இருக்கும் எல்லா திசைவிகளிடம் இருந்தும் இணைப்பு நிலை தகவலை சேகரித்து பிணையத்தின் பரப்பியல் வரைபடத்தைக் கட்டமைக்கிறது.அப்பரப்பியல் IP தரவுப்பொதிகளில் காணப்படும் இலக்கு IP முகவரிகளை மட்டுமே சார்ந்து, திசைவித்தல் தீர்மானங்களை எடுத்து, இணைய கட்டத்துக்கு வழங்கப்பட்ட திசைவித்தல் அட்டவணையை குறிப்பிடுகிறது. OSPF மாறியின்-நீள சப்நெட் முகமுடியிடல் (VLSM) மற்றும் கிளாஸ் இல்லாத அக-முனைய திசைவித்தல் (CIDR) முகவரியிடல் மாதிரிகளை ஆதரிக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்டதாகும்.

OSPF, பரப்பியலில் உள்ள இணைப்பு தோல்விகள் போன்ற மாற்றங்களை மிக வேகமாக கண்டறிந்து, ஒரு புதிய மடிப்புச்செயல்பாடற்ற திசைவித்தல் கட்டமைப்பில் சில நொடிகளில் ஒருங்கிணைக்கிறது. இது ஒவ்வொரு திசைக்கும் மிகக்குறுகிய பாதை மர அமைப்பை டிஜிக்ஸ்திராவின் அல்காரிதம் என்ற மிகக்குறுகிய பாதை முதலில் அல்காரிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடுகிறது.

இணைப்பு-நிலை தகவல் என்பது ஒவ்வொரு திசைவியிலும் ஒரு இணைப்பு-நிலை தரவுத்தளமாக (LSDB) முழு பிணைய பரப்பியலிலும் ஒரு மர அமைப்பு படிமமாக செயலாற்றுகிறது. LSDB-ஐ ஒத்த நகல்கள் எல்லா OSPF திசைவிகளிலும் பரவி குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

ஒரு திசைவி அட்டவணையை கட்டமைப்பதற்கான OSPF திசைவிக்கும் கோட்பாடுகள், ஒவ்வொரு திசைவித்தல் இடைமுகத்துடன் தொடர்புடைய (புற அளவீடுகள் ) செலவு காரணிகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன. செலவு காரணிகள் என்பவை ஒரு திசைவியின் தூரம் (சுழற்-பயண நேரம்), ஒரு இணைப்பின் பிணைய செயல்வீதம், அல்லது இணைப்பு கிடைத்தல் மற்றும் நம்பகத்தன்மை போன்றவையாக இருக்கலாம், அவை சாதாரண அலகற்ற எண்களாக வெளிப்படுத்தப்படும். இது ஒரே செலவு கொண்ட திசைகளுக்கிடையே போக்குவரத்து அளவை சமன்செய்யும் ஒரு தொடர்இயக்கச் செயல்நிலையை வழங்குகிறது.

ஒரு OSPF பிணையம், நிர்வகித்தலை சுலபமாக்க, போக்குவரத்தை உகந்ததாக்க மற்றும் ஆதாரங்களை பயன்படுத்தச் செய்ய திசைவித்தல் பகுதிகளை கட்டமைத்து, அல்லது துணைவகுத்தல் செய்யலாம். பகுதிகள் 32-பிட் எண்களாக கண்டறியப்பட்டு, பதின்மமாகவோ அல்லது பிரபலமாக உள்ள இணைய நெறிமுறைப் பதிப்பு 4 முகவரி குறிப்பில் இருந்து எப்போதும் எட்டடக்கமான டாட்-பின்ம குறிப்பாகவோ, வெளிப்படுத்தப்படும்.

மரபாகப் பார்த்தால், பகுதி 0 (பூஜ்யம்) அல்லது 0.0.0.0 மொத்தத்தையும் வெளிப்படுத்தும் அல்லது OSPF பிணையத்தின் பின்புல பகுதியை வெளிப்படுத்தும். மற்ற பகுதிகளின் அடையாளங்கள் விருப்பத்துக்கேற்ப தெரிவு செய்யப்படலாம், நிர்வாகிகள் IP முகவரிகளை ஒரு பகுதியில் உள்ள முக்கிய திசைவியை பகுதியின் அடையாளமாக தேர்வு செய்வார்கள். ஒவ்வொரு கூடுதல் பகுதிக்கும் பின்புல OSPF பகுதிக்குறிய ஒரு நேரடி அல்லது மாயத் தொடர்பு இருக்கும். அதுபோன்ற இணைப்புகள் ஒரு இடைஇணைப்பு திசைவியால் பராமரிக்கப்பட்டு, பகுதி ஓர திசைவி என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ABR என்பது அது சேவிக்கும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் உரிய தனி இணைப்பு நிலை தரவுத்தளங்களை பராமரித்து பிணையத்தில் உள்ள எல்லா பகுதிகளுக்கும் தொகுக்கப்பட்ட திசைகளை பராமரிக்கிறது.

OSPF எந்த TCP/IP போக்குவரத்து நெறிமுறையையும் (UDP, TCP) பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் நெறிமுறை எண் 89 உடன் உள்ள IP பொதிகளுடன் நேரடியாக உட்பொதிந்திருக்கும்.இது திசைவித்தல் தகவல் நெறிமுறை (RIP) அல்லது ஓர கேட்வே நெறிமுறைஓர கேட்வே நெறிமுறை போன்ற மற்ற திசைவித்தல் நெறிமுறைகளுக்கு முரண்பட்டதாக இருக்கிறது. OSPF தன் சொந்த பிழை கண்டறிதல் மற்றும் சரிசெய்தல் செயல்பாடுகளை கையாள்கிறது.

OSPF ஒரு அலைபரப்பு பிணைய இணைப்பில் திசை பரப்புதலை ஏற்படுத்த பல்பரப்பு முகவரியிடலை பயன்படுத்துகிறது. அலைபரப்பற்ற பிணையங்களின் சிறப்பு வசதிகளுக்கான உள்ளமைத்தல் அருகாமைக் கண்டுபிடிப்பு வசதியை செய்து தருகிறது.[1] OSPF பல்பரப்பு IP பாகெட்டுகள் IP திசைவிகளை விட்டுவிடுவதில்லை, அவை ஒரு தாவலுக்கு மேல் பயணம் செய்வதுமில்லை. OSPF எல்லா பல்பரப்பு முகவரிகளையும் 224.0.0.5 (அனைத்து SPF/இணைப்பு நிலை திசைவிகளும் AllSPFதிசைவிகள் என அழைக்கப்படும்) மற்றும் 224.0.0.6 (அனைத்து நியமிக்கப்பட்ட திசைவிகளும், AllDதிசைவிகள் என அழைக்கப்படும்), RFC 2328-இல் குறிபிட்டுள்ளபடி கொண்டிருக்கிறது.

பல்பரப்பு IP போக்குவரத்தை திசைவிக்க. OSPF பல்பரப்பு மிகக்குறுகிய பாதை முதலில் திறத்தல் நெறிமுறையை (MOSPF) RFC 1584-இல்[3] குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஆதரிக்கிறது.

OSPF நெறிமுறை, IPv4-இல் இயங்குகையில், திசைவிகளுக்கு இடையே பாதுகாப்பாக, தேவையான பலவித அங்கீகரித்தல் முறைகளில் ஒன்றோடு, நம்பிக்கையான திசைவிகளை மட்டும் திசைவித்தலில் பங்கேற்க அனுமதித்து இயங்க முடியும். OSPFv3, IPv6-இல் இயங்குகையில், ஒருபோதும் நெறிமுறைக்கான அக அங்கீகரிப்பை ஆதரிப்பதில்லை. அதற்கு பதில், அது IPv6 நெறிமுறை பாதுகாப்பு (IPsec-ஐ) நம்பி செயல்படுகிறது.

OSPF பதிப்பு 3 நெறிமுறைக்கான IPv4 செயல்படுத்தலை அறிமுகப்படுத்துகிறது.[2] மாய இணைப்புகளைத் தவிர, அனைத்து சக இணைப்பங்களும் IPv6 இணைப்பு-உள் முகவரியிடலை பிரத்யேகமாக பயன்படுத்துகின்றன. IPv6 சப்நெட்டை சார்ந்திராமல் ஒவ்வொரு இணைப்புக்கு ஒன்றாக இயங்குகிறது. இணைப்பு-நிலை விளம்பரங்களில் இருந்தும் ஹலோ கண்டுபிடிப்பு பாக்கெட்களில் இருந்தும் அனைத்து IP முன்னொட்டு தகவலும் அகற்றப்பட்டு நெறிமுறையை நெறிமுறை-சார்பற்றதாக அவசியமாக்குகிறது. IPv6-இல் உள்ள 128 பிட்களுக்கான விரிவாக்கப்பட்ட IP முகவரியிடலை தவிர்த்து, பகுதி மற்றும் திசைவித்தல் அடையாளங்கள் 32-பிட் மதிப்புகளின் அடிப்படையாகவே இன்னும் இருக்கின்றன.

அருகாமை உறவுகள்[தொகு]

ஒரே அலைபரப்பல் முனையத்தில் உள்ள திசைவிகள் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் தொலைத் தொடர்பு இணைப்பு ஒன்றோடு ஒன்று கண்டறியப்படுகையில் அருகாமைகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த கண்டறிதல் ஒரு திசைவி ஒரு ஹலோ OSPF நெறிமுறை பாக்கெட்டில் தன்னையே கண்டறிகையில் நிகழ்கிறது. இது ஒரு இரு வழி நிலை என அழைக்கப்படுகிறது, அதுவே மிக அடிப்படையான உறவாகவும் இருக்கிறது. ஒரு ஈத்தர்நெட்டில் உள்ள திசைவி அல்லது தொடர் ஓட்ட பிணையத்தில் உள்ள திசைவிகள் ஒரு நியமிக்கப்பட்ட திசைவியையும் (DR) ஒருபேக்அப் நியமன திசைவியையும் (BDR) தேர்ந்தெடுத்து அதனை திசைவிகளுக்கிடையே போக்குவரத்தைக் குறைக்கும் முக்கிய மையமாக செயல்பட வைக்கிறது. OSPF ஒற்றைப்பரப்பல் மற்றும் பல்பரப்பல் ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத்தி "ஹலோ பாக்கெட்கள்" மற்றும் இணைப்பு நிலை புதுப்பித்தல்களை அனுப்புகிறது.

ஒரு இணைப்பு நிலை திசைவித்தல் நெறிமுறையாக, OSPF, மற்ற திசைவிகளுடன் திசைவித்தல் புதுமைகளை பரிமாறிக் கொள்ளும் பொருட்டு அருகாமை உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்கிறது. அழைக்கப்படுகிறது. அத்துடன் அந்த OSPF சரியாக உள்ளமைக்கப்பட்டு, OSPF -உடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்ட திசைவிகளுடன் மட்டும் அருகாமை உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது. அது அருகாமை உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் திசைவியானது அது அருகாமை உறவை ஏற்படுத்த பயன்படுத்தும் இடைமுகம் இருக்கும் அதே பகுதியில் இருக்க வேண்டும். ஒரு இடைமுகம் என்பது ஒரு ஒற்றை பகுதியை மட்டுமே சார்ந்திருக்க முடியும்.

பகுதி வகைகள்[தொகு]

ஒரு OSPF பிணையம் என்பது 32 பிட் பகுதி அடையாளங்களாக பெயரிடப்பட்ட பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். பகுதி அடையாளங்கள் என்பவை பொதுவாக ஒரு இணைய நெறிமுறைப் பதிப்பு 4 முகவரியின் டாட்-பின்ம குறிப்பாக எழுதப்படும், ஆனால் எப்போதுமில்லை.அவை IP முகவரிகளாக இல்லா விட்டாலும், போலியானதாக எந்த IPv4 முகவரியுடனும் முரண்பாடு இல்லாததாக உருவாகலாம். OSPF-இன் (OSPFv3) IPv6 செயல்படுத்தல்களுக்கான பகுதி அடையாளங்கள் அதே குறிப்பாக்கத்தில் எழுதப்பட்ட 32-பிட் அடையாளங்களையும் பயன்படுத்தும். அதிகப்படியான OSPF செயல்படுத்தல்கள் புள்ளிவைத்து பின்ம வடிவமைப்பு இல்லாமல் எழுதப்பட்ட ஒரு பகுதி எண்ணை வலது-ஓரம் செய்யப்பட்டதாகவே எழுதும், எப்போதுமே புள்ளிவைத்து பின்ம வடிவமைப்புகளை பயன்படுத்துவே நல்லது. பல செயல்படுத்தல்கள் பகுதி 1-ஐ பகுதி அடையாளம் 0.0.0.1-க்கு விரிவுபடுத்தும், ஆனால் சில மட்டும் 1.0.0.0 என விரிவாக்கப்படுவதற்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

பகுதிகள் என்பவை இணைய வழங்கிகள் மற்றும் பிணையங்களின் தருக்க குழுக்களாகும், அவற்றில் உள்ள திசைவிகளும் அவற்றின் இடைமுகங்களை இணைக்கப்பட்டுள்ள ஏதாவதொரு பிணையத்துடன் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு தனி இணைப்பு நிலை தரவுத்தளத்தை பராமரிக்கும், அதன் தகவல் இணைக்கும் திசைவியின் மீதமுள்ள பிணையத்துக்கு நேராக தொகுக்கப்பட்டிருக்கலாம். எனவே, ஒரு பகுதியின் பரப்பியலானது அந்த பகுதியின் வெளிப்புறத்துக்கு தெரியாததாகவே உள்ளது. இது ஒரு தன்னியக்க முறைமையின் பாகங்களுக்கு இடையே உள்ள திசைவித்தல் போக்குவரத்தின் அளவைக் குறைக்கிறது.

பல "சிறப்பு" பகுதி வகைகளும் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

பின்புல பகுதி[தொகு]

பின்புல பகுதி என்பது (பகுதி 0 அல்லது பகுதி 0.0.0.0 எனவும் அழைக்கப்படும்) OSPF பிணையத்தின் மையப்பகுதியாக இருப்பதாகும். மற்ற எல்லா பகுதிகளும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும், அத்துடன் உள்-பகுதி திசைவித்தல் என்பது பின்புல பகுதியுடனும் அதனுடன் தொடர்புடைய பகுதிகளுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ள திசைவிகளின் மூலம் நடைபெறுகிறது. 'OSPF முனையத்துக்கான' தருக்க மற்றும் இயல்பான கட்டமைப்பானது OSPF முனையத்திக்ல் உள்ள மற்ற எல்லா பூஜ்யமற்ற பகுதிகளுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. OSPF-இல் உள்ள தன்னியக்க முறைமை ஓர திசைவி (ASBR) என்கிற சொற்றொடர் வரலாறு மிக்கதாகும். அது ஒரே இணையத்தில்-தெரியக்கூடிய தன்னியக்க முறைமையில் பல OSPF முனையங்கள் இருக்கலாம் என்பதை குறிப்பிடுவதாகும், RFC1996 (ASGuidelines 1996, p. 25) [4]

பின்புல பகுதியே திசைவித்தல் தகவலை பின்புலமற்ற பகுதிகளுக்கு பரப்பும் பொறுப்பையும் பெற்றுள்ளது. பின்புலம் என்பது தொடர்ச்சிமிக்கதாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் நிஜத் தொடர்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் என அவசியமில்லை; பின்புல இணைப்பு விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு மாய இணைப்புகளின் உள்ளமைத்தல் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டால் போதும்.

அனைத்து OSPF பகுதிகளும் பின்புல பகுதியுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான இணைப்பு, ஒரு மாய இணைப்பாகவே கூட இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, பகுதி 0.0.0.1 பகுதி 0.0.0.0 உடன் நிஜ இணைப்பு கொண்டிருப்பது போல் எண்ணிப்பார்க்கவும். அத்துடன் பகுதி 0.0.0.2 என்பதற்கு பின்புலத்துடன் எந்த நேரடியான தொடர்பும் இல்லை, ஆனால் இந்த பகுதி பகுதி 0.0.0.1 உடனும் ஒரு தொடர்பை வைத்துத் தான் இருக்கிறது.பகுதி 0.0.0.2 இடைவழிப் பகுதி யுடன் ஒரு மாய இணைப்பு மூலம் 0.0.0.1 உடன் இணைக்கப்பட்டு பின்புலத்தை அடையலாம். ஒரு இடைவழிப் பகுதியாக இருக்க, ஒரு பகுதியில் இடைவழிப் பண்புடன் இருக்க வேண்டும், அதனால் அது எந்த விதத்திலும் கட்டையானதாக இருக்க முடியாது.

கட்டையான பகுதி[தொகு]

ஒரு கட்டையான பகுதி என்பது தன்னியக்க முறைமையின் வெளியே எந்தவித திசைவு விளம்பரங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளாத பகுதியாகும், அதற்குள் செய்யப்ப்படும் திசைவித்தலும் முழுக்க முழுக்க ஒரு இயல்பான திசையை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டிருக்கும். இது பகுதியின் அக திசைவிகளுக்கான திசைவித்தல் தரவுத்தளங்களின் அளவை குறைத்துவிடுகிறது.

கட்டையான பகுதிகளின் அடிப்படை கருத்துரைகளுக்கு செய்யப்படும் மாற்றங்கள் ஓரளவுக்கு-கட்டைப் பகுதிகளில் இருக்கிறது(NSSA). அத்துடன், Cisco முறைமைகளின் திசைவித்தல் உபகரணத்தில் மொத்தமாக கட்டையான பகுதி (TSA) மற்றும் NSSA ஒட்டுமொத்தமாக கட்டையான பகுதி , என இரு விரிவாக்கத்திலும் இருப்பது போல், பலவித உரிமையாளர் மாற்றங்கள் முறைமை விற்பனையாளர்களால் செய்யப்படுகின்றன.

ஓரளவுக்கு கட்டையான பகுதி[தொகு]

ஒரு ஓரளவுக்கு கட்டையான பகுதி என்பது வெளிப்புற தன்னியக்க முறைமைகளின் திசைகளை இறக்குமதி செய்து, அதனை மற்ற பகுதிகளுக்கு அனுப்பி, அதே நேரம் அதனால் மற்ற பல பகுதிகளில் இருந்து AS வெளிப்புற திசைகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியாத கட்டையான பகுதி வகையாகும். NSSA என்பது வெளிப்புற திசைகளை ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட முறையில் கட்டையான பகுதிக்குள் உள்செலுத்த அனுமதிக்கும் கட்டையான பகுதியின் விரிவாக்க அம்சமாகும்.

உரிமையாள விரிவாக்கங்கள்[தொகு]

ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான பகுதி
Cisco முறைமைகளின் திசைவிகளின்[5] ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான பகுதி என்பது ஒரு கட்டையான பகுதியை ஒத்தது தான். இருப்பினும், வெளிப்புற திசைகளை வைத்திருப்பதும் இல்லை, அதோடு தொகுக்கப்பட்ட திசைகளையும் இந்த பகுதி அனுமதிப்பதில்லை, அதாவது இடை-பகுதி திசைகள் ஒட்டுமொத்தமான கட்டையான பகுதிகளுக்குள் தொகுக்கப்படுவதில்லை. பகுதிக்கு வெளியே திசைவிக்கப்பட வேண்டிய போக்குவரத்துக்கான ஒரே வழி இயல்புநிலை திசைதான், டைப் 3 LSA என்கிற அதுமட்டுமே பகுதிக்குள் விளம்பரப்படுத்தப்படும். பகுதிக்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும் இருக்கையில், திசை செயல்படுத்தியால் சில திசைவித்தல் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும், அது முறைமையின் ஆதாரங்கள் பயன்பாட்டையும் குறைத்துவிடும்.
அவ்வப்போது, TSAவால் ஒரே ஒரு ABR-ஐ மட்டுமே வைத்திருக்க முடியும் என சொல்லப்பட்டது..[மேற்கோள் தேவை] அது உண்மையல்ல. உயர் தேவைகளுக்கு தேவைபடுவது போல், பல ABRகள் இருந்தால், TSA-விற்கு உள்ளே உள்ள திசைவிகள் உள்-பகுதி-இல்லாத போக்குவரத்தை ABRக்கு குறைவான உள்-பகுதி அளவீட்டுடன் அனுப்பி வைக்கும் ("மிக நெருக்கமான" ABR).
NSSA ஒட்டுமொத்த கட்டையான பகுதி
Cisco முறைமைகள் NSSA-வின் உரிமையாளர் பதிப்பையும் செயல்படுத்தியுள்ளது, அது NSSA ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது. இது TSAவின் பண்புகளை எடுத்துக் கொள்ளும், அதாவது வகை 3 மற்றும் வகை 4 தொகுப்பு திசைகள் இந்த வகைப் பகுதிக்குள் பரவிவிடுவதில்லை. ஒரு பகுதி ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான மற்றும் ஓரளவுக்கு கட்டையானது என அறிவிக்கப்பட முடியும், அதாவது அப்பகுதி 0.0.0.0 பகுதியில் இருந்து இயல்புநிலை திசையை மட்டுமே பெற்றுக் கொள்ளும், அதே நேரம் அது வெளிப்புற திசைவித்தல் தகவலை ஏற்றுக் கொண்டு அகப்பகுதிக்குள் செலுத்தும் ஒரு தன்னியக்க முறைமை ஓர திசைவியையும் கொண்டிருக்கும் (ASBR), அது அகப்பகுதியில் இருந்து 0.0.0.0 பகுதிக்குள்ளும் செலுத்தும்.
NSSA பகுதிக்குள் மறுபரப்புதல் செய்தல் டைப் 7 என அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு வகையை உருவாக்கும், அது NSSA பகுதியில் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும். இந்த LSA -வை ஒரு NSSA ASBR உருவாக்கும், ஒரு NSSA ABR திசைவி இதனை டைப் 5 LSA -வாக மொழிபெயர்க்கையில், அது OSPF முனையத்திற்குள் செயல்நிலை அடைகிறது.

ஒரு பகுதியால் ஒரே நேரத்தில் ஓரளவுக்கு கட்டையாக மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையாகவும் இருக்க முடியும். இது ஒரு ASBR-ஐ செயல்படுத்தல் இடத்தில், உதாரணத்திற்கு, ஒரு புதிதாக கைப்பற்றப்பட்ட துணைஉதவியுடன், ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான பகுதியில் வைக்கையில் ஏற்படுகிறது. அது போன்ற நிலைகளில், வெளிப்புறங்களை, ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான பகுதிக்குள் ASBR அனுப்புவதில்லை, அது அதே பகுதிக்குள் உள்ள OSPF பேசிகளிடம் கிடைக்கப்பெறும். Ciscoவின் செயல்படுத்தல்களில், வெளிப்புற திசைகளை, அவை ஒட்டுமொத்தமாகவே கட்டையான பகுதிக்குள் செலுத்தப்படுமுன் தொகுக்கப்பட முடியும். பொதுவாக, ASBR இயல்புநிலையாக TSA-NSSA -விற்குள் விளம்பரம் செய்யப்படக்கூடாது, இருப்பினும் இது மொத்தமான ஒரு பாதுகாப்பான வடிவமைப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் செயல்படலாம், அதுவும் அப்படிப்பட்ட விளம்பரங்கள் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கக்கூடிய வரையறுக்கப்பட்ட சிறப்பு விஷயங்களில் மட்டுமே.

ஒட்டுமொத்த கட்டையான பகுதியையும் NSSA என அறிவிப்பதால், இயல்புநிலை திசையைத் தவிர, பின்புலத்தில் இருந்து எந்த வெளிப்புற திசைகளோ, கலந்துரையாடியபடி இந்த பகுதிக்குள் நிழைவதில்லை. வெளிப்புறங்கள் TSA-NSSA வழியாக 0.0.0.0 பகுதிக்குள் நுழையும், ஆனால் இயல்புநிலை திசையைத் தவிர வேறு திசைகள் எதுவும் TSA-NSSA -விற்குள் நுழைவதில்லை. TSA-NSSAவில் உள்ள திசைவிகள் எல்லா போக்குவரத்தையும், ASBR -ஆல் விளம்பரப்படுத்தப்பட்டதைத் தவிர அனைத்தையும் ABRக்கே அனுப்பும்.

இடைவழிப் பகுதி[தொகு]

ஒரு இடைவழிப் பகுதி என்பது இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட OSPF ஓர திசைவிகள் கொண்ட ஒரு பகுதியாகும், அது ஒரு அருகாமைப் பகுதியில் இருந்து மற்றொன்றுக்கு பிணையப் போக்குவரத்தை கடத்த பயன்படுகிறது. இடைவழிப் பகுதி இந்த போக்குவரத்தை தொடங்குவதில்லை, அதே நேரம் அது அப்படிப்பட்ட போக்குவரத்துக்கான இலக்கும் அல்ல.

பாதை விருப்பம்[தொகு]

OSPF, தரநிலையால் அறுதியிட்டபடி, வேகம் போன்ற எந்த தரநிலை மதிப்புடனும் சமன் செய்து கொள்ளக்கூடாது, அதனால் பிணைய வடிவமைப்பாளர் வடிவமைப்புக்கு முக்கியமானதாகத் தோன்றும் அளவீடு ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கலாம், என்பதால் பாதை செலவு என்பதை தன் அடிப்படை திசைவித்தல் அளவீடாக பயன்படுத்துகிறது. பழக்கத்தில், கொடுக்கப்படும் திசையின் இடைமுக முகவரியிடலின் வேகத்தால்(கற்றைஅகலம்) நிர்ணயிக்கப்படும், அதற்கு பிணையம்-குறிப்பிட்டஅளவிடல் காரணிகள் தேவைப்பட்டாலும், இப்போதெல்லாம் 100 மெகாபிட்/களுக்கு மேல் பொதுவான வேகமாக இணைக்கப்படுகின்றன. Cisco தன் அளவீடாக 10^8/கற்றைஅகலம் என்பது போல் பயன்படுத்துகிறது (அடிப்படை மதிப்பு, 10^8 இயல்புநிலையாக, மாற்றமும் செய்து கொள்ளலாம்). எனவே, 100மெகாபிட்/வி இணைப்புக்கு 1 என செலவானால், 10மெகாபிட்/வி 10 என்பது போல் செலவாக வேண்டும். 100 மெகாபிட்/களுக்கு மேல் இணைக்கப்படுகையில், செலவு <1 என இருக்கும்.

அளவீடுகள், அதே அளவாக இருக்கையில் நேரடியாக மட்டுமே ஒப்பிடப்படலாம். கீழே பட்டியலிடப்பட்ட அதிகமான விருப்ப வகைகளுடன் அளவீடுகளின் நான்கு வகைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு அகப்-பகுதி திசை என்பது அளவீடையும் தாண்டி ஒரு இடைப்-பகுதி திசையை விட அதிக முன்னுரிமை பெறுகிறது, அது போலவே தான் மற்ற வகைகளுடனும்.

 1. அகப்-பகுதி
 2. இடைப்-பகுதி
 3. புற வகை 1, இதில் புறப் பாதை செலவும் திசைக்கு விளம்பரம் செய்யும் ASBRக்கான அகப் பாதை செலவுகளின் கூட்டலும் அடங்கும்,
 4. புற வகை 2, இது புறப் பாதை செலவின் தனி மதிப்பு மட்டுமே

போக்குவரத்து பொறியியல்[தொகு]

OSPF-TE என்பது OSPF தன் உணர்வெளிப்பாடை விரிவாக்கி போக்குவரத்து பொறியியலுக்கு அனுமதி அளித்து IP அல்லாத பிணையங்களின் பயன்பாட்டுக்கான (RFC 3630)[6] ஒரு விரிவாக்கமாகும். பரப்பியல் சார்ந்த அதிகமான தகவலை ஒரு மறைப்பு LSA வகை நீளத்தின்-மதிப்பு உருப்புகளை பயன்படுத்தி பரிமாறிக் கொள்ளலாம். இந்த விரிவாக்கங்கள் OSPF-TE-ஐ தரவுப் பலகப் பிணையத்தின் கற்றைக்கு வெளியே முழுமையாக இயங்க அனுமதிக்கும். அப்படியானால் இதனை கண்ணாடியிழை பிணையங்கள் போன்ற IP-அல்லாத பிணையங்களிலும் பயன்படுத்த முடியும்.

OSPF-TE என்பது பொதுவாக GMPLS பிணையங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதாகும், அதனை GMPLS பாதைகளை செயல்படுத்தக்கூடிய பரப்பியலில் விவரிக்கவும் முடியும். GMPLS அதன் சொந்த பாதை அமைவையும் பரப்பப்படும் நெறிமுறைகளையும், முழுமையான பிணைய வரைபடத்தை பெற்றதும் பயன்படுத்துகிறது.

மற்ற விரிவாக்கங்கள்[தொகு]

RFC 3717 ஆவணங்கள் IP-கான கண்ணாடியிழை திசைவித்தலில், OSPF மற்றும் IS-IS -க்கான "கட்டுப்பாடு-சார்ந்த" விரிவாக்கங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது.

OSPF திசைவி வகைகள்[தொகு]

OSPF பின்வரும் வகைகளை விவரிக்கிறது:

 • பகுதியின் ஓர திசைவி (ABR)
 • தன்னியக்க முறைமை ஓர திசைவி (ASBR)
 • அகத் திசைவி (IR)
 • பின்புலத் திசைவி (BR)

திசைவி வகைகள் ஒரு OSPF செயல்பாட்டின் பண்புகளாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்நிலை திசைவியிடம் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட OSPF செயல்பாடுகள் இருக்கலாம். உதாரணத்திற்கு, ஒரு பகுதிக்கும் மேல் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் திசைவியும், மற்றொரு AS உடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு BGP செயல்நிலையில் இருந்து திசைகளைப் பெறும் திசைவியும், ABR மற்றும் ASBR ஆகும்.

ஒவ்வொரு திசைவிக்கும் ஒரு அடையாளம் உண்டு, அது ஒரு IP முகவரியில் கட்டாயமாக எழுதப்பட்ட புள்ளியிடப்பட்ட பின்ம வடிவமைப்பாகும்.(எ.டு.: 1.2.3.4) இந்த ID ஒரு OSPF நிகழ்வுக்கு உள்ளமைக்கப்பட்டால் தான் அதனை IDயாக கருத முடியும், இதனை வெளிப்படையாக உள்ளமைக்காவிட்டால், உயர்நிலை தருக்க IP முகவரி திசைவியின் ID பங்கை ஏற்றுக்கொள்ளும். திசைவியின் ID பிணையத்தில் உள்ள எந்த திசையிடக்க்கூடிய சப்நெட்டின் அங்கமாகவும் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, அது எப்போதும் குழப்பம் ஏற்படுவதை தடுக்கவும் செய்யப்படும்.

குறிப்பு: திசைவி வகைகளை நியமிக்கப்பட்ட திசைவி(DR) , அல்லது பேக்அப் நியமன திசைவியுடன் (BDR) குழப்ப வேண்டாம், அது ஒரு திசைவி இடைமுகத்தின் பண்பு மட்டுமே, அது திசைவி அல்ல.

பகுதி ஓர திசைவி[தொகு]

ஒரு ABR என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட OSPF பகுதிகளை முக்கிய பின்புல பிணையத்துடன் இணைக்கும் ஒரு திசைவியாகும். அது இணைக்கப்பட்டிருக்கும் எல்ல பகுதிகளின் உறுப்பினராக கருதப்படுகிறது. ஒரு ABR இணைப்பு-நிலை தரவுத்தளத்தின் பல நகல்களை நினைவகத்தில் வைத்திருக்கும், அது எந்த திசைவியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கான ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

தன்னியக்க முறைமை எல்லை திசைவி[தொகு]

ஒரு ASBR என்பது ஒரு ASக்கும் மேற்பட்டதுடன் இணைக்கப்பட்ட திசைவியாகும், அது மற்ற ASகளில் உள்ள திசைவிகளுடனும் திசைவித்தல் தகவலைப் பரிமாறிக் கொள்ளும். ASBRகள் குறிப்பிடத்தக்க விதத்தில் ஒரு IGP-அல்லாத திசைவித்தல் நெறிமுறையுடனும் இயங்கும் (எ.டு., BGP), அல்லது நிலையான திசைகள் அல்லது இரண்டையும் பயன்படுத்தும். ஒரு ASBR மற்ற ASகளில் இருந்து அதன் சொந்த AS வழியாகப் பெற்ற திசைகளை பரப்ப பயன்படுகிறது.

அகத் திசைவி[தொகு]

ஒரு IR என்பது அதே பகுதியில் உள்ள இடைமுகங்களுடனான OSPF அருகாமை உறவுகள் மட்டுமே கொண்ட ஒரு திசைவியாகும்.

பின்புல திசைவி[தொகு]

பின்புல திசைவிகள்: இவை OSPF பின்புலத்தின் அங்கமாக இருக்கும் திசைவிகளாகும். அறுதியிட்டபடி, அத்திசைவிகள் பகுதிகளுக்கு இடையே திசைவித்தல் தகவலை கடத்துவதால், இதில் எல்லா பகுதி ஓர திசைவிகளும் அடங்கும். இருப்பினும், ஒரு பின்புல திசைவி (அல்லது பகுதி ஓரம்) என்பது மற்ற பின்புலத்துடன் இணைக்கும் ஒரு திசைவி பின்புல திசைவியாகவும் இருக்கலாம், அதனால் அது எந்த பகுதியிலும் அங்கமாக இருக்காது (பகுதி 0வைத் தவிர).

குறித்துக் கொள்ளவும்: ஒரு பகுதி எல்லை திசைவி என்பது எப்போதுமே ஒரு பின்புல திசைவியாகக் கருதப்படும், ஆனால் ஒரு பின்புல திசைவி என்பது ஒரு பகுதி எல்லை திசைவியாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியமில்லை.

நியமிக்கப்பட்ட திசைவி[தொகு]

ஒரு நியமிக்கப்பட்ட திசைவி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பல்அணுகல் பிணையப் பிரிவில் உள்ள அனைத்து திசைவிகளில் இருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் திசைவி இடைமுகமாகும், பொதுவாக அலைபரப்பல் பல்அணுகலாக எண்ணப்படும். சிறப்பு நுட்பங்கள், எப்போதும் விற்பனையாளர்-சார்ந்திருத்தல், அலைபரப்பல்-அல்லாத பல்அணுகல் (NBMA) ஊடகத்தில் உள்ள DR செயல்பாட்டை ஆதரிக்க பயன்படலாம். வழக்கமாக NBMA சப்நெட்டின் தனிப்பட்ட மாய சர்கியூட்களை தனிப்பட்ட பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் கோடுகளாக உள்ளமைப்பது சாலச் சிறந்தது; அதற்கென பயன்படுத்தப்பட்ட நுட்பங்கள் செயற்படுத்தல்-சார்ந்ததாக இருக்கும்.

DR -ஐ ஒரு OSPF திசைவி வகையாக வைத்து குழப்ப வேண்டாம். ஒரு இயல்பான திசைவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட சில இடைமுகங்கள் இருக்கலாம் (DR), பேக்அப் நியமிக்கப்பட்டதாக (BDR), மற்றும் நியமிக்கப்படாததாகவும் இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட சப்நெட்டில் எந்த திசைவியும் DR ஆகவோ அல்லது BDR ஆகவோ இல்லாதிருந்தால், DR முதலில் தெரிவு செய்யப்படும், அதன் பின் ஒரு BDRக்கு மேல் இருந்தால் இரண்டாவது தேர்வு செய்யப்படும்.[7][7] DR என்பது பின்வரும் இயல்பான திட்ட அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு தேர்வு செய்யப்படும்:

 • ஒரு OSPF திசைவியில் உள்ள முன்னுரிமை அமைப்பு 0 என அமைக்கப்பட்டால், அதனால் ஒரு DR அல்லது BDRஆக மாற முடியாது என அர்த்தம் ( பேக்அப் நியமண திசைவி).
 • ஒரு DR தோல்வியடைகையில் BDR செயல்படத்தொடங்கும், அதில் யார் மாற்றத்தை செயல்படுத்துவது என்பதற்கு ஒரு தேர்வும் நடைபெறும்.
 • ஹலோ பாக்கெட்களை அதிகப்படியான முன்னுரிமையுடன் அனுப்பும் திசைவி தேர்வில் வெற்றி பெறும்.
 • இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட திசைவிகள் அதிகப்படியான முன்னுரிமை அமைத்தலில் ஒன்றாக இருந்தால், அதிக RID (திசைவி ID) உடன் ஹலோ அனுப்பிய திசைவி வென்றதாக அமையும்.குறிப்பு: ஒரு RID என்பது ஒரு திசைவியில் உள்ளமைக்கப்பட்ட அதிக தருக்கமுள்ள (மீள்சுழற்சி) IP முகவரியாகும், எந்த தருக்க/மீள்சுழற்சி IP முகவரியும் அமைக்கப்படாவிட்டால், செயலில் உள்ள இடைமுகங்களில் உள்ளமைக்கப்பட்டுள்ள அதிகமான IP முகவரியை திசைவி பயன்படுத்தும். ( எ.டு 192.168.0.1 என்பது 10.1.1.2வை விட அதிகமாக இருக்கும்).
 • வழக்கமாக இரண்டாவது உயர் முன்னுரிமை எண்னுடனான திசைவி BDR ஆகிறது.
 • முன்னுரிமை மதிப்பு நிலைகள் 0 - 254 க்குள் இருக்கும், அதன் அதிகமான மதிப்பு அதிகரிக்கையில் அதன் DR அல்லது BDR ஆகும் வாய்ப்பும் அதிகரிக்கும்.
 • ஒரு உயர் முன்னுரிமை OSPF தேர்வுக்குப் பின் ஆன்லைன் வந்தால், அது DR மற்றும் BDR தோல்வியடையும் (குறைந்தபட்சம்) வரை DR அல்லது BDR ஆக மாறாது.
 • நடப்பு DR செயலிழந்தால் நடப்பு BDR புதிய DR ஆக மாறும், அதன்பின் வேறொரு BDR ஐ கண்டுபிடிக்க வேறொரு தேர்வு நடத்தப்படும். புதிய DRம் தோல்வியடைந்தால் அசல் DR இப்பொழுது இருக்கிறது, அது DRஆக மீண்டும் உருவாகும், ஆனால் நடப்பு BDRக்கு எந்த மாற்றமும் செய்யப்படாது.

DRகள் திசைவித்தல் புதுப்பித்தல்களுக்கு ஒரு ஆதாரத்தை வழங்கி பிணையப் போக்குவரத்தைக் குறைக்கும், பிணையத்தின் முழுமையான பரப்பியல் அட்டவணையை DR பராமரித்து மற்ற திசைவிகளுக்கு பல்பரப்பல் மூலம் புதுப்பித்தல்களை அனுப்பும். ஒரு பகுதியில் உள்ள அனைத்து திசைவிகளும் DR உடன் சேர்ந்து ஒரு பணியாள்/அதிகாரி உறவை உருவாக்கும். அவை DR மற்றும் BDR உடன் மட்டும் அருகாமைகளை உருவாக்கும். ஒரு திசைவி ஒரு புதுப்பித்தலை அனுப்பும் ஒவ்வொரு நேரமும், அதனை பல்பரப்பு முகவரியான 224.0.0.6 இல் DR மற்றும் BDR -க்கு அனுப்புகிறது. அப்பகுதியில் உள்ள திசைவிகளுக்கு 224.0.0.5 என்ற பல்பரப்பல் முகவரிக்கு புதுப்பித்தலை DR அனுப்பி வைக்கும். இதன்படி எந்த திசைவிகளும் நிரந்தரமாக ஒன்றை ஒன்று புதுப்பித்துக் கொள்ளத் தேவையில்லை, அதைவிட அவை ஒரு ஒற்றை ஆதாரத்தில் இருந்தே எல்லா புதுப்பித்தல்களையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பல்பரப்பலின் பயன்பாடு பிணையத்தின் பளுவையும் குறைத்துவிடுவதாகும். DRகள் மற்றும் BDRகள் அலைபரப்பல் பிணையங்களில் எப்போதும் அமைக்கப்பட்டு/தேர்வு செய்யப்பட்டு இருக்கும் (ஈத்தர்நெட்). DRகள் தொடர்சட்ட ஓட்டம் அல்லது ATM போன்ற NBMAவிலும் (அலைபரப்பல் இல்லாத பல் அணுகல்) தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம். DRகள் அல்லது BDRகள் பாயிண்ட்-டு-பாயிண்ட் இணைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதில்லை (பாயிண்ட்-டு-பாயிண்ட் WAN இணைப்பு), ஏனென்றால் இணைப்பில் இரு பக்கங்களிலும் இருக்கும் இரு திசைவிகள் முழுமையாக அருகே இருக்க வேண்டும், அதோடு அதன் கற்றை அகலம் மேலும் உகந்ததாக முடியாது.

பேக்அப் நியமிக்கப்பட்ட திசைவி[தொகு]

ஒரு பேக்அப் நியமிக்கப்பட்ட திசைவி (BDR) என்பது நடப்பு நியமிக்கப்பட்ட திசைவி தோல்வியடைகையில் நியமிக்கப்பட்ட திசைவியாக மாறுகிறது. BDR என்பது கடைசியாக தேர்ந்தெடுக்கையில் இரண்டாவது அதிகபட்ச முன்னுரிமை கொண்ட OSPF திசைவியாகும்.

OSPF பாக்கெட்[தொகு]

+ பிட்கள் 0–7 8–15 16–18 19–31
0 பதிப்பு வகை பாக்கெட் நீளம்
32% திசைவி ID
64 பகுதி ID
96 கூட்டல் சரிபார்ப்பு அங்கீகரித்தல் வகை
128 அங்கீகாரம்
160 அங்கீகாரம்
192 பிணைய முகமூடி
224 ஹலோ இடைவேளை விருப்பங்கள் திசைவி முன்னுரிமை
256 திசைவியின் காலமான இடைவேளை
288 நியமிக்கப்பட்ட திசைவி
320 பேக்அப் நியமிக்கப்பட்ட திசைவி
352 அருகாமை ID
384 ...

பல்பரப்பு பல் அணுகல் பரப்பியல்களில் உள்ள OSPF[தொகு]

மிகஅருகாமை என்பது பல்பரப்பல் ஹலோ பாக்கெட்களைப் பயன்படுத்தி 224.0.0.5-இல் தொடர் இயக்கமாக உருவாக்கப்பட்டதாகும். ஒரு DR மற்றும் BDR சாதாரணமாக தேர்வு செய்யப்பட்டு, சாதாரணமாக இயக்கப்படுவதாகும்.

NBMA பரப்பியல்களில் OSPF[தொகு]

RFC 2328 இல் விவரிக்கப்பட்டப்படி, NBMAவின் பரப்பியல்களில் OSPFக்கான இரு அதிகாரமிக்க பயன்முறைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

 • அலைபரப்பியல் இல்லாத
 • பாயிண்ட் முதல் மல்டிபாயிண்ட் வரை

NBMA பரப்பியல்களில் OSPFக்கான கீழ்வரும் மூன்று கூடுதல் பயன்முறைகள் Ciscoவால் வழங்கப்பட்டதாகும்:

 • பாயிண்ட் டு மல்டிபாயிண்ட் அலைபரப்பியல் அற்றது
 • அலைபரப்புதல்
 • பாயிண்ட் டு பாயிண்ட்

நடைமுறைப்படுத்தல்கள்[தொகு]

 • 6WINDGate, 6WIND -இல் இருந்து OSPFv2 and OSPFv3 உள்ளிட்ட வர்த்தக ரீதியாக உட்பொதியப்பட்ட திறந்த-ஆதார திசைவித்தல் குறுநிரல்கள்.
 • வியாட்டா, ஒரு வர்த்தகரீதியான திறந்தநிலை ஆதார திசைவி / ஃபயர்வால்.
 • GNU ஜீப்ரா, யூனிக்ஸ் போன்ற முறைமைகளில் OSPF ஆதரவுள்ள ஒரு GPL திசைவித்தல் பொதி
 • Quagga, யூனிக்ஸ் போன்ற முறைமைகளில் GNU ஜீப்ராவுக்கான ஒரு உதவுகருவி
 • OpenBSD, இதில் ஒரு OSPF செயற்படுத்தல் அடங்கும்
 • XORP, RFC2328 (OSPFv2) மற்றும் RFC2740 (OSPFv3) ஆகியவற்றின் செயல்படுத்தல்களை IPv4 மற்றும் IPv6 ஆகியவற்றில் செய்யும் ஒரு திசைவித்தல் பொதி
 • BIRD RFC2328 OSPF -ஐ செயல்படுத்தும்
 • GateD புராஜக்ட்டில் ஒரு RFC1583 OSPF செயல்படுத்தலும் அடங்கும் (மேரிலாண்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் UMD OSPF).
 • Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP மற்றும் Windows Server 2003 ஆகியவற்றின் திசைவித்தல் மற்றும் தொலை அணுகல் சேவையில் OSPFv2 செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சோதனைக் கருவி[தொகு]

Mu Dynamics' Service Analyzer என்பதில் ஒரு 0-நாள் தாக்கம் இல்லாத அனுபவம் ஒரு திறந்த-நிலை ஆதாரமாக OSPF செயற்படுத்தலில் வழங்கப்பட்டுள்ளது{/ 1} பரணிடப்பட்டது 2009-03-21 at the வந்தவழி இயந்திரம். மற்ற சோதனை கருவியும் உறுதிபடுத்தல் மற்றும் பளு அல்லது அழுத்தச் சோதனைக்கான பரவலான பயன்பாட்டில் உள்ளது, அதாவது இக்சியா கம்யுனிக்கேஷன்ஸ் மற்றும் அஜிலன்ட் டெக்னாலஜீஸ் போன்றவை.

பயன்பாடுகள்[தொகு]

OSPF தான் மிகக் குறைவான நொடிகளில் ஒரு பிணையத்தை இணைக்கும் அளவுக்கு செயல்படுத்தப்பட்ட முதல் திசைவித்தல் நெறிமுறையாகும், இதில்தான் உத்தரவாதமுள்ள சுழற்சி இல்லாத பாதைகளும் உள்ளது. திசைகளை செயல்படுத்துவது பற்றிய கோட்பாடுகளை அனுமதிக்கும் அம்சங்கள் அதில் பல உள்ளன, அது உள்ளேயே வைத்துக் கொள்வதற்கும், பளுவைப் பகிர்வதற்கும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திசையை IS-ISக்கு மேல் இறக்குமதி செய்வதற்கும் ஆகும் . IS-IS, சுருக்கமாக, ஒரு நிலையான பிணையத்தில் குறைவான செலவில் செயல்படுத்தப்பட முடியும், அது நிறுவன பிணையங்களை விட ISPஇல் மிகப் பொதுவாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. IS-IS-ஐ ISPக்களுக்கான IGPஆக தேர்ந்தெடுத்ததில் சில வரலாற்று குறிப்புமிக்க விபத்துகளும் உண்டு, ஆனால் இன்றைய ISPக்கள் OSPF [8] இன் புத்தம்புதிய திறமையான செயல்படுத்தல்களின் அம்சங்களை, ISIS-இன் நன்மை தீமைகளை நன்கு கருதிய பின்னரே அவற்றை சேவை வழங்குநர்களின் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தத் தொடங்குவார்கள்.[9]

குறிப்பிட்டது போல், மற்ற IGPக்களை விட புற இணைப்புகளில் சிறந்த பளு-பகிர்வை OSPF ஆல் வழங்க முடியும். ஒரு ISPக்குறிய இயல்புநிலை திசை பல்வேறு ASBRSகளில் இருந்து OSPFக்குள் டைப் 1 புறத் திசையாக செலுத்தப்பட்டு, அதே குறிப்பிட்ட புறச் செலவும் கணக்கிடப்பட்டால், மற்ற திசைவிகள் அதன் இருப்பிடத்தில் இருந்து அதைவிட குறைந்த செலவில் உள்ள ASBRக்கு செல்லத் துவங்கும். புறச் செலவை சரிசெய்வதன் மூலம் இதனை மேலும் சீர் செய்ய முடியும்.

சுருக்கமாகப் பார்த்தால், பல்வேறு ISPகளில் இருந்து வரும் இயல்புநிலை திசையை பல்வேறு புறச் செலவுகளால், டைப் II புறச் செலவாக செலுத்தினால், மிகக்குறைந்த செலவு இயல்புநிலை முதன்மை வெளியேற்றமாக மாறி அதிகமான செலவு பேக்அப் ஆக மட்டும் மாறிவிடும்.

RFC வரலாறு[தொகு]

 • 1989, அக்டோபர் - RFC 1131 தரநிலையாக முதன்முதலில் அறிவிக்கப்படது.
 • 1994, OSPF NSSA விருப்பம், RFC 1587.
 • 1994, மார்ச் - RFC 1584 என OSPFகுறிய பல்பரப்பல் விரிவாக்கங்களாக அறிவிக்கப்பட்டது.
 • 1997, ஜீலை - RFC 2178இல் அறிவிக்கப்பட்டபடி, OSPF பதிப்பு 2
 • 1998, ஏப்ரல் - OSPF பதிப்பு 2, RFC 2328இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது, இணையத் தரநிலை 54.
 • 1999, டிசம்பர் - OSPFv3 - IPv6குறிய OSPF, RFC 2740.
 • 2003, ஜனவரி - OSPF NSSA விருப்பம் புதுப்பிக்கப்பட்டது, RFC 3101
 • 2005, அக்டோபர் - குறிப்பிட்ட OSPF பதிப்பு 2 பாக்கெட்கள் மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசல் தவிர்ப்புக்குறிய முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை, RFC 4222
 • 2006, டிசம்பர் - OSPF பதிப்பு 2 மேலாண்மைத் தகவல் தளம், RFC 4750
 • 2007, மே - OSPF பதிப்பு 3 மேலாண்மை தகவல் தளம், ஆக்க நிலை
 • 2008, ஜீலை - IPv6குறிய OSPF, RFC 5340 (வழக்கற்றுப் போன RFC 2740)
 • 2009, பிப்ரவரி - தனிப்பட்ட பிணையங்களுக்கான OSPF பல்முனை தொடர் ஓட்டம் (MPR) விரிவாக்கம், RFC 5449

இதனையும் பார்க்கவும்[தொகு]

 • மேம்பட்ட அக கேட்வே திசைவித்தல் நெறிமுறை
 • வலைக்கண்ணி பிணையம்
 • திசைவித்தல்
 • திசை வகுத்தல்கள்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 Moy, J. (1998). [RFC 2328 "OSPF Version 2"]. The Internet Society. OSPFv2. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-09-28. {{cite web}}: Check |url= value (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 2. 2.0 2.1 Coltun, R. (2008). [RFC 5340 "OSPF for IPv6"]. The Internet Society. OSPFv3. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-07-23. {{cite web}}: Check |url= value (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 3. RFC 1584, Multicast Extensions to OSPF , J. Moy, The Internet Society (March 1994)
 4. Hawkinson, J (1996). "Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System". Internet Engineering Task Force. ASguidelines. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-09-28. {{cite web}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 5. What Are OSPF Areas and Virtual Links?,Cisco Document ID: 13703,December 2005
 6. Katz, D (2003). [RFC 3630 "Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2"]. The Internet Society. OSPF-TEextensions. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-09-28. {{cite web}}: Check |url= value (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 7. 7.0 7.1 RFC 2328, page 75
 8. Berkowitz, Howard (1999), "OSPF Goodies for ISPs", North American Network Operators Group NANOG 17, Montreal, OSPFforISPs, archived from the original on 2017-12-24, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-14{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
 9. Katz, Dave (2000), "OSPF and IS-IS: A Comparative Anatomy", North American Network Operators Group NANOG 19, Albuquerque, OSPFvsISIS, archived from the original on 2010-02-08, பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-14{{citation}}: CS1 maint: location missing publisher (link)

இதர இணைப்புகள்[தொகு]