உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

இணைய நெறிமுறைப் பதிப்பு 4

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இணைய நெறிமுறைப் பதிப்பு 4 (IPv4) என்பது இணைய நெறிமுறையின் (IP) நான்காவது திருத்தமாகும். மேலும் இது பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் நெறிமுறையின் முதல் பதிப்பாகவும் உள்ளது. IPv6 உடன் ஒன்று சேர்ந்து இணையத்தின் தரங்கள்-அடிப்படையான இணையவேலை வகைகளின் முக்கியப்பகுதியாக உள்ளது. IPv4 இன்றும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் இணைய அடுக்கு நெறிமுறையாக இருக்கிறது. அதே சமயம் IPv6 ஆனது அதன் ஆரம்பக்கட்டப் பயன்பாடுகளில் இருக்கிறது.

முன்பிருந்த வரையறையை (RFC 760, ஜனவரி 1980) மாற்றி IETF பப்ளிகேசன் RFC 791 (செப்டம்பர் 1981) இல் IPv4 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

IPv4 என்பது பொட்டலம்-மாற்றி இணைப்பு அடுக்கு நெட்வொர்க்குகளில் (எ.கா., ஈத்தர்னெட்) பயன்படுத்துவதற்கான தொடர்பில்லா நெறிமுறையாகும். இது ஒரு சிறந்த விளைவுடைய விநியோக உருமாதிரியாக செயல்படுகிறது. இருந்தாலும் இதன் விநியோகம் உத்திரவாதமானது அல்ல. அன்றியும் இது சரியான வரிசை அல்லது பிரதி விநியோகத்தைத் தவிர்ப்பதில் இருந்து காப்பளிக்கிறது. மேல் அடுக்கு போக்குவரத்து நெறிமுறை (எ.கா., ஒலிபரப்புக் கட்டுப்பாடு நெறிமுறை) மூலமாக முகவரியிடப்பட்டதான தரவு ஒருமைப்பாடு உள்ளிட்டவை இதன் நோக்கங்களாக உள்ளன.

முகவரியிடல்

[தொகு]

IPv4, 32-பிட் (நான்கு-பைட்) முகவரிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. இது முகவரி அளவை 4,294,967,296 (232) சாதகமான தனித்துவமான முகவரிகள் வரை வரையறுக்கிறது. எனினும் தனியார் நெட்வொர்க்குகள் (~18 மில்லியன் முகவரிகள்) அல்லது பல்பணி முகவரிகள் (~270 மில்லியன் முகவரிகள்) போன்ற சிறப்பு நோக்கங்களுக்காக சில நெறிமுறைகள் ஒதுக்கி வைக்கப்படுகின்றன. இது ஏராளமான முகவரிகளைக் குறைக்கிறது, மேலும் இது பொது இணையத்தில் உலாவுவதற்கு ஆற்றல்மிக்க வகையில் ஒதுக்கப்படலாம். IPv4 முகவரி தட்டுப்பாடானது மேம்படுத்தப்பட்டு இறுதிப் பயனர்களுக்கு கூடுதல் முகவரிகளாக வழங்கப்படுகிறது. எனினும் கிளாஸ்புல் நெட்வொர்க் வடிவமைப்பு, கிளாஸ்லெஸ் உள்-டொமைன் வழிப்பாதை மற்றும் நெட்வொர்க் முகவரி மொழிபெயர்ப்பு (NAT) வழியாக நெட்வொர்க் முகவரியிடுதல் மறுகட்டமைப்பு செய்யப்படுகிறது. இது குறிப்பிடத்தக்க வகையில் தவிர்க்க இயலாத வெறுமையைத் தாமதப்படுத்துகிறது.

இந்த குறைபாடானது தற்போது பயன்கொள்ளலின் முந்தைய நிலைகளில் இருக்கும் IPv6 இன் உருவாக்கத்தை உருவகப்படுத்துகிறது. மேலும் இது மட்டுமே நீண்ட-கால தீர்வாகும்.

முகவரி பிரதிநிதித்துவங்கள்

[தொகு]

IPv4 முகவரிகளானது வழக்கமாக புள்ளி-பதின்ம குறியீடில் எழுதப்படுகிறது. இது பதின்மம் மற்றும் புள்ளிகள் மூலம் பிரித்து தெரிவிக்கப்பட்ட முகவரியின் நான்கு எண்பொருள்களைக் கொண்டுள்ளது. பின்வரும் அட்டவணையின் நிலைமாற்றத்தில் இது அடிப்படை வடிவமாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது:

குறியீடு மதிப்பு புள்ளி-பதின்மத்தில் இருந்து நிலைமாற்றம்
புள்ளி-பதின்ம குறியீடு 192.0.2.235 குறிப்பு இல்லை
புள்ளியிடப்பட்ட அறுபதின்மம் 0xC0.0x00.0x02.0xEB ஒவ்வொரு எண்பொருளும், தனிப்பட்ட முறையில் அறுபதின்ம வடிவத்திற்கு நிலைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது
புள்ளியிடப்பட்ட எண்மம் 0300.0000.0002.0353 ஒவ்வொரு எண்பொருளும் தனிப்பட்ட முறையில் எண்மமாக நிலைமாற்றம் செய்யப்படுகிறது
அறுபதின்மம் 0xC00002EB புள்ளியிடப்பட்ட அறுபதின்மத்தில் இருந்து எண்பொருள்களின் தொடுப்பு
பதின்மம் 3221226219 பதின்மத்தில் 32-பிட் எண் தெரிவிக்கப்படுகிறது
எண்மம் 030000001353 எண்மத்தில் 32-பிட் எண் தெரிவிக்கப்படுகிறது

இதன் பெரும்பாலான வடிவங்களானது அனைத்து உலவிகளிலும் கண்டிப்பாக வேலை செய்யவேண்டும். கூடுதலாக புள்ளியிடப்பட்ட வடிவத்தில் ஒவ்வொரு எண்பொருளும் எதாவது ஒரு மாறுபட்ட அடிப்படைகளில் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக 192.0x00.0002.235 என்பது மேலே உள்ள முகவரிகளுக்கு (வழக்கத்திற்கு மாறானதாக இருந்தாலும்) ஏற்புடைய சமானமாகும்.

இதன் இறுதி வடிவமானது ASCII வரிசை குறியீட்டில் அரிதாக எழுதப்பட்டதில் இருந்து இது உண்மையான குறியீடு அல்ல. அந்த வடிவமானது பைனரியின் அறுபதின்ம குறியீட்டின் பைனரி வடிவமாகும். தொடர் "0xCF8E83EB" மற்றும் 32-பிட் முழு எண் மதிப்பான 0xCF8E83EB க்கு இடையான மாற்றுபட்ட பிரதிநிதித்துவமாக இந்த வேறு கலப்பற்ற மாறுபாடு உள்ளது. இந்த வடிவமானது மென்பொருள் நிரல்களின் மூலம் மற்றும் இலக்கிடத்தை குறித்து ஒதுக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது.

ஒதுக்கீடு

[தொகு]

பிரிவு IP முகவரியிடுதல்

[தொகு]

தொடக்கத்தில் IP முகவரியானது இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. நெட்வொர்க் இனங்காட்டியானது முகவரியின் மிகவும் முக்கியமான (உயர்நிலை) எண்பொருளை வழிநடத்துகிறது. மேலும் எஞ்சியிருக்கும் முகவரியை ஹோஸ்ட் இனங்காட்டி பயன்படுத்துகிறது. அதனால் ஹோஸ்ட் இனங்காட்டியானது, ரெஸ்ட் பீல்டு என அழைக்கப்படுகிறது. இது அதிகப்படியாக 256 நெட்வொர்க்குகளின் உருவாக்கத்தை இயலச்செய்கிறது. விரைவாக இது போதாத நிலையில் இருப்பதும் அறியப்படுகிறது.

இந்தக் குறைபாடை நிவர்த்தி செய்வதற்கு, உயர் நிலை எண்பொருளின் முகவரிகளானது அமைப்பில் இருக்கும் நெட்வொர்க்குகளின் வகுப்புகள் தொகுப்பை உருவாக்குவதற்கு மீண்டும் வரையறுக்கப்படுகிறது. இது பின்னர் கிளாஸ்புல் நெட்வொர்க்கிங் எனவும் அறியப்படுகிறது. ஒரு அமைப்பானது A, B, C, D, மற்றும் E என்று ஐந்து வகுப்புகளாக வரையறுக்கப்படுகிறது. இதில் A, B, மற்றும் C பிரிவுகளானது புதிய நெட்வொர்க் இனம் காணுதலுக்கான மாறுபட்ட பிட் வரம்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் எஞ்சியுள்ள முகவரியானது ஒரு நெட்வொர்க்கினுள் இருக்கும் ஹோஸ்டை இனம்காண முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு நெட்வொர்க் வகுப்பும் முகவரி ஹோஸ்டுகளுக்கு மாறுபட்ட திறனைக் கொண்டுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது. பிரிவு D ஆனது பல்பணி முகவரியிடுதலுக்காக ஒதுக்கப்படுகிறது. மேலும் பிரிவு E ஆனாது வருங்காலப் பயன்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரிவற்ற IP முகவரியிடுதல்

[தொகு]
துணைவலையிடுதல்
[தொகு]

சுமார் 1985 ஆம் ஆண்டில் கிளாஸ்புல் நெட்வொர்க்கை உட்பிரிவு செய்ய இடமளிப்பதற்கு துணைவலைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

சுமார் 1987 ஆம் ஆண்டில் வேரியபில் லென்த் சப்னெட் மாஸ்க் (VLSM) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மாறுபட்ட அளவுகளில் உபவலைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு VLSM பயன்படுத்தப்பட்டது.[1][2]

CIDR மற்றும் மீவலையிடுதல்
[தொகு]

சுமார் 1993 ஆம் ஆண்டில் கிளாஸ் உள்-டொமைன் வழிப்பாதை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மீவலையிடுதலை நிறைவேற்றுவதற்கு CIDR பயன்படுத்தப்படுகிறது.[1] மீவலையிடுதலானது பாதைத் திரளுக்கு[3] இடமளிக்கிறது. CIDR குறியீடு என்று அழைக்கப்படும் முன்னொட்டுக் குறியீட்டை CIDR அறிமுகப்படுத்தியது. முன்னொட்டு /CIDR குறியீடானது தற்போது IP முகவரியிடுதலின் மூன்று நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அவையாவன : உப வலையிடுதல், VLSM/ மாறுபட்ட அளவுகளில் உபவலைகள், CIDR /மேல் வலையிடுதல் ஆகியவனவாகும்.

இதில் IP முகவரிகள் வகுப்புகளின் தொடக்க அமைப்பானது (CIDR) உடன் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. மேலும் வகுப்பு-சார்ந்த திட்டம் மாறுபடுவதன் மாற்றப்பட்ட கிளாஸ்புல்லாகிறது. CIDR இன் முதன்மை அனுகூலமானது எந்த முகவரிகளின் இடைவெளியையும் மறுவகிர்வு செய்வதற்கு இடமளிக்கிறது. அதனால் சிறிய அல்லது பெரிய அளவிலான முகவரிகளின் தொகுதிகள் பயனர்களுக்கு ஒதுக்கப்படலாம்.

CIDR மூலமாக இதன் இலக்கண கூறுபாட்டு மரபமைப்பு உருவாக்கப்படுகிறது. இது இண்டர்நெட் அசைன்டு நம்பர்ஸ் அத்தாரிடி (IANA) மூலமாக கண்காணிக்கப்படுகிறது. மேலும் அதன் ரீஜினல் இண்டர்நெட் ரெஜிஸ்டரீஸ் (RIRs), உலகளவில் இணைய முகவரிகளின் பணியைக் கையாளுகிறது. RIR ஒவ்வொன்றும் பொதுவாக-தேடும் WHOIS தரவை பராமரிக்கிறது, அது IP முகவரிப்பணிகளைப் பற்றியத் தகவல்களை வழங்குகிறது; இந்த தரவுத்தளங்களில் இருந்து கிடைக்கு தகவலானது, ஏராளமான கருவிகளின் முக்கிய பணியைச் செய்கிறது. அவை புவியியல் ரீதியாக IP முகவரிகளை இடங்குறிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறது.

சிறப்பு-பயன்பாட்டு முகவரிகள்

[தொகு]
ஒதுக்கப்பட்ட முகவரித் தொகுதிகள்
விவரிப்பு குறிப்பு
0.0.0.0/8 தற்போதைய நெட்வொர்க் (மூல முகவரியாக மட்டுமே ஏற்புடையதாக உள்ளது) RFC 1700
10.0.0.0/8 தனியார் நெட்வொர்க் RFC 1918
14.0.0.0/8 பொதுத் தரவு நெட்வொர்க்குகள் (2008-02-10 இல் இருந்து, பயன்பாட்டிற்கு கிடைக்கக்கூடியதாக உள்ளது[4]) RFC 1700
127.0.0.0/8 லூப்பேக் RFC 5735
128.0.0.0/16 ஒதுக்கப்பட்டது (IANA) RFC 5735
169.254.0.0/16 குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய இணைப்பு RFC 3927
172.16.0.0/12 தனியார் நெட்வொர்க் RFC 1918
191.255.0.0/16 ஒதுக்கப்பட்டது (IANA) RFC 5735
192.0.0.0/24 ஒதுக்கப்பட்டது (IANA) RFC 5735
192.0.2.0/24 TEST-NET-1, ஆவணமாக்குதல் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுக் குறியீடு RFC 5735
192.88.99.0/24 IPv6 முதல் IPv4 வரையான இடைமாற்றீடு RFC 3068
192.168.0.0/16 தனியார் நெட்வொர்க் RFC 1918
198.18.0.0/15 நெட்வொர்க் மட்டக்குறி சோதனைகள் RFC 2544
198.51.100.0/24 TEST-NET-2, ஆவணமாக்குதல் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள் RFC 5737
203.0.113.0/24 TEST-NET-3, ஆவணமாக்குதல் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள் RFC 5737
223.255.255.0/24 ஒதுக்கப்பட்டது (IANA) RFC 5735
224.0.0.0/4 பல்பணிகள் (முன்னாள் வகுப்பு D நெட்வொர்க்) RFC 3171
240.0.0.0/4 ஒதுக்கப்பட்டது (முன்னாள் வகுப்பு E நெட்வொர்க்) RFC 1700
255.255.255.255 ஒளிபரப்பு RFC 919

தனியார் நெட்வொர்க்குகள்

[தொகு]

தோராயமாக நான்கு பில்லியன் முகவரிகள் IPv4 இல் அனுமதிக்கப்படுவதில் மூன்று தனியார் நெட்வொர்க்கிங் பயன்பாட்டிற்காக முகவரிகளின் மூன்று வரம்பு ஒதுக்கப்படுகிறது. தனியார் நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் தனியார் இயந்திரங்களின் வெளியில் வழிச்செயலியாக செயல்படாத இந்த எல்லைகளானது பொது நெட்வொர்க்குகளுடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ளமுடிவதில்லை. எனினும் அவற்றால் நெட்வொர்க் முகவரி மாற்றம் வழியாக தொடர்பு கொள்ளமுடியும்.

பின்வருவன, தனியார் நெட்வொர்க்குகளுக்காக (RFC 1918) மூன்று எல்லைகளில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது:

பெயர் முகவரி எல்லை முகவரிகளின் எண்ணிக்கை கிளாஸ்புல் விவரிப்பு பெரியதான CIDR தொகுதி
24-பிட் தொகுதி 10.0.0.0–10.255.255.255 16,777,216 தனிமுறை வகுப்பு A 10.0.0.0/8
20-பிட் தொகுதி 172.16.0.0–172.31.255.255 1,048,576 16 தொடர்ச்சியான வகுப்பு B தொகுதிகள் 172.16.0.0/12
16-பிட் தொகுதி 192.168.0.0–192.168.255.255 65,536 256 வகுப்பு C தொகுதிகளின் தொடர்ச்சியான எல்லை 192.168.0.0/16

மெய்நிகர் தனியார் நெட்வொர்க்குகள்

[தொகு]

தனியார் முகவரிகளுடன் முகவரியிடப்பட்ட பொட்டலங்களானது அனைத்து பொது வழிச்செயலிகள் மூலமாக வெளிப்படையாகத் தவிர்க்கப்படுகிறது. எனவே பிரத்யேக வசதிகள் இல்லாமல் பொது இணையம் வழியாக இரண்டு தனியார் நெட்வொர்க்குகளுக்கு இடையில் தொடர்புகொள்வது சாத்தியம் இல்லாமல் போகிறது (எ.கா., இரண்டு கிளை அலுவலகங்கள்). இது மெய்நிகர் தனிமுறை நெட்வொர்க்களுடன் (VPNs) பூர்த்தியடைகிறது.

தனியார் நெட்வொர்க் பொட்டலங்களுக்கான வழிச்செயலிகளான வழிவினையின் இறுதிமுனைகளாக இருக்கும் பொது நெட்வொர்க் முழுவதும் வழிச்செயலித் தொடர்புகளை VPNகள் நிறுவுகிறது. இந்த வழிச்செயலிகளானது வழிச்செயலியுடைய பொது நெட்வொர்க்கின் ஹெட்டர்களுடன் தனியார் முகவரியிடப்பட்ட பொட்டலங்களை கூட்டமைவு செய்கிறது அல்லது தொகுதியிடுகிறது. இதன் மூலம் பொது நெட்வொர்க்கின் மூலமாக வழியின் மற்றொரு முனையில் உள்ள எதிர் வழிச்செயலிக்கு அவற்றால் கொண்டு சேர்க்க முடியும். மேலும் அதன் பொது முகவரியிடுதல் ஹெட்டருக்கிடையில் முக்கியப் பகுதிகளை இலக்கிற்கு இடம்சார்ந்து கொண்டு சேர்க்கிறது.

கட்டாயமற்றதாக கூட்டமைவுச் செய்யப்பட்ட பொட்டலமானது பொது நெட்வொர்க் முழுவதும் பயணிக்கையில் தரவை குறியீடாக மாற்றிப் பாதுகாக்கிறது.

குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய இணைப்பு முகவரியாக்கம்

[தொகு]

ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய இணைப்பு முகவரியாக்கத்தின் பிரத்யேகப் பயன்பாட்டிற்காக, 169.254.0.0/16 என்ற ஒரு முகவரித் தொகுதியை RFC 5735 வரையறுக்கிறது. இந்த முகவரிகள் ஹோஸ்டு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இணைப்பில் மட்டுமே மதிப்பைப் பெற்றிருக்கும். அதாவது ஒரு உள்நிலை நெட்வொர்க் பிரிவு அல்லது பாயிண்ட்-டூ-பாயிண்ட் இணைப்பு போன்றவற்றில் மட்டுமே ஆகும். இந்த முகவரிகளானது வழிச்செயலியாக செயல்படுவது இல்லை. மேலும் தனிமுறை முகவரிகள் போன்று இணையத்தில் பயணிக்கும் பொட்டலத்தின் மூலம் அல்லது இலக்காக இருப்பதில்லை. DHCP சர்வர் அல்லது பிற உட்புற அமைவடிவ வகைகளில் இருந்து IP முகவரியை ஹோஸ்ட் அடையமுடியாத போது குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய இணைப்பு முகவரியாக்கமானது முக்கியமாக முகவரி தானியங்கி அமைப்புவடிவத்தில் (ஜீரோகான்ஃப்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதில் முகவரித் தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் போது முகவரி தானியங்கி அமைவடிவத்தின் இயங்குமுறையில் எந்தத் தரங்களும் உளதாயிருப்பதில்லை. இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு ஆட்டோமேட்டிக் பிரைவேட் IP அட்ரெஸிங் (APIPA) என்ற செயலாக்கத்தை மைக்ரோசாஃப்ட் உருவாக்கியது. மைக்ரோசாஃப்ட்டின் சந்தை வலிமை காரணமாக APIPA ஆனது இலட்சக்கணக்கான இயந்திரங்களில் விரிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும் தொழில்துறையின் டி பேக்டோ தரமாகவும் உருவெடுத்தது. பல ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு IPv4 குறிப்பிட்ட இடத்திற்குரிய இணைப்பு முகவரியாக்கத்தின் இயக்க அமைவடிவம் என்ற RFC 3927 வினைகளுக்கான ஒரு முறைசார்ந்த தரத்தை IETF வரையறுத்தது.

லோக்கல் ஹோஸ்ட்

[தொகு]

முகவரி எல்லையான 127.0.0.0–127.255.255.255 (CIDR குறியீடில் 127.0.0.0/8) ஆனது லோக்கல் ஹோஸ்ட் தகவல் தொடர்புக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எல்லைக்குள் இருக்கும் முகவரிகளானது கண்டிப்பாக ஹோஸ்ட் கணினிக்கு வெளியில் எப்போதுமே தோன்றாது. மேலும் இந்த முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட பொட்டலங்களானது (லூப்பேக் என்றழைக்கப்படும்) அதே கற்பனை நெட்வொர்க் சாதனத்தில் உள் வருகின்ற பொட்டலங்களாகத் திரும்புகின்றன.

0 அல்லது 255 இல் முடிவுறும் முகவரிகள்

[தொகு]

255 அல்லது 0 இல் முடியும் முகவரிகள் எப்போதுமே ஹோஸ்டுகளுக்கு ஒதுக்கப்படமாட்டாது என்று பொதுவாக ஒரு தவறான கருத்து நிலவுகிறது. குறைந்தது 24 பிட்டுகளில் உபவலை அடையாளத்தை மறைக்கும் நெட்வொர்க்குகளில் மட்டுமே இது உண்மையாகிறது — /24 முதல் /32 வரையுள்ள (அல்லது 255.255.255.0–255.255.255.255) மறை நெட்வொர்க்குகளான CIDR அல்லது பழைய கிளாஸ்புல் முகவரியாக்கத் திட்டத்தின் வகுப்பு C நெட்வொர்க்குகளில் இது உண்மையாகிறது.

கிளாஸ்புல் முகவரியாக்கத்தில் (தற்போது CIDR இன் வருகையில் பயனற்று உள்ளது) மூன்று உபவலை மறைகள் இருப்பதற்கே வாய்ப்புள்ளன, அவையாவன: வகுப்பு A, 255.0.0.0 அல்லது /8; வகுப்பு B, 255.255.0.0 அல்லது /16; மற்றும் வகுப்பு C, 255.255.255.0 அல்லது /24 ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக உபவலை 192.168.5.0/255.255.255.0 (அல்லது 192.168.5.0/24) இல், அடையாளங்காட்டியான 192.168.5.0 ஆனது முழுமையான துணைவலையையும் மேற்கோளிடுகிறது. அதனால் இந்த துணைவலையால் ஒவ்வொரு சாதனத்தையும் மேற்கோளிட முடியாது.

ஒளிபரப்பு முகவரி என்பது குறிப்பிட்ட இயந்திரத்தைக் காட்டிலும் கொடுக்கப்பட்ட உபவலையில் அனைத்து இயந்திரங்களுக்கும் தகவலை அனுப்புவதற்கு இடமளிக்கும் ஒரு முகவரியாகும். பொதுவாக துணைவலை மறையின் பிட்டை நிறைவாக்குவதன் மூலமாகவும் நெட்வொர்க் அடையாளங்காட்டியுடன் பிட்வைஸ் OR செயல்முறையில் நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலமாகவும் ஒளிபரப்பு முகவரி கண்டறியப்படுகிறது. மேலும் ஒளிபரப்பு முகவரி என்பது துணைவலையைச் சார்ந்திருக்கும் எல்லையின் கடைசி முகவரியாகும். நமது எடுத்துக்காட்டில் ஒளிபரப்பு முகவரியானது 192.168.5.255 ஆக உள்ளது. அதனால் இந்த முகவரியையும் ஹோஸ்டுக்கு ஒதுக்க முடியாது என்ற குழப்பத்தைத் தவிர்க்கலாம். வகுப்பு A, B, அல்லது C துணைவலையில் ஒளிபரப்பு முகவரியானது எப்போதுமே 255 இல் முடிவுறுகிறது.

எனினும் 255 இல் முடிவுறும் ஒவ்வொரு முகவரிகளும் ஹோஸ்ட் முகவரியாகப் பயன்படுத்த முடியாது என்பது இதற்கு பொருள் அல்ல. எடுத்துக்காட்டாக வகுப்பு B துணைவலை 192.168.0.0/255.255.0.0 (அல்லது 192.168.0.0/16), முகவரி எல்லை 192.168.0.0–192.168.255.255க்கு ஒப்பாகும். இதன் ஒளிபரப்பு முகவரி 192.168.255.255 ஆகும். எனினும் ஒருவரால் 192.168.1.255, 192.168.2.255 மற்றும் பலவற்றை ஒதுக்க முடியும் (எனினும் இது குழப்பத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது). மேலும் 192.168.0.0[5] என்பது நெட்வொர்க் அடையாளங்காட்டி ஆகும். அதனால் இதை ஒதுக்கி அளிக்க முடியாது ஆனால் 192.168.1.0, 192.168.2.0, மற்றும் பலவற்றை ஒதுக்கி அளிக்க முடியும் (எனினும் இதுவும் குழப்பத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது).

CIDR இன் வருகையுடன் ஒளிபரப்பு முகவரிகளானது 255 இல் முடிய வேண்டும் என்ற அவசியம் இருப்பதில்லை.

பொதுவாக துணைவலையில் முதல் மற்றும் கடைசி முகவரிகளானது முறையே நெட்வொர்க் அடையாளங்காட்டியாகவும் ஒளிபரப்பு முகவரியாகவும் பயன்படுகிறது. துணைவலையில் மற்ற முகவரிகள் அனைத்தும் அந்த துணைவலையில் ஹோஸ்டுகளுக்கு ஒதுக்கப்படலாம்.

முகவரி தெளிவுத்திறன்

[தொகு]

இணையத்தின் ஹோஸ்டுகள் வழக்கமாக IP முகவரிகள் மூலமாக அறியப்படுவதில்லை, மாறாக பெயர்கள் மூலமாகவே அறியப்படுகின்றன (எ.கா., www.wikipedia.org, www.whitehouse.gov, www.freebsd.org, www.berkeley.edu). இணையம் முழுவதுமுள்ள IP பொட்டலங்களின் வழிச்செயலிகளானது பெயர்களின் மூலமாக இயக்கப்படுவதில்லை, ஆனால் அந்த களப் பெயர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எண் குறியீட்டு IP முகவரிகள் மூலமாக இயக்கப்படுகின்றன. முகவரிகளுக்கு களப் பெயர்களை மாற்றுவதற்கு (அல்லது பகுப்பதற்கு) இது தேவைப்படுகிறது.

களப்பெயர் அமைப்பு (DNS) பெயரில் இருந்து முகவரிகளுக்கும் முகவரிகளில் இருந்து பெயர்களுக்கும் மாற்றும் அமைப்பை வழங்குகின்றது. பெரும்பாலும் CIDR முகவரியாக்கலைப் போன்று DNS பெயரிடுதல் என்பதும் இலக்கண கூறுபாடாகும். மேலும் பிற DNS சேவையகங்களுக்கு பெயர் இடைவெளிகளின் துணைவழங்கலுக்கும் இடமளிக்கிறது.

களப் பெயர் அமைப்பு என்பது பெரும்பாலும் சந்தாதாரரின் பெயர்கள் தொலைபேசி எண்களாக மாற்றப்படும் தொலைபேசி அமைப்பு தகவல் குறிப்பேட்டுத் தகவல் அமைப்புகளுக்கு இணையாக விவரிக்கப்படுகிறது.

முகவரி இடைவெளி வெளிப்படுத்துகை

[தொகு]

1980 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து இதில் கிடைக்கக்கூடிய பல IPv4 முகவரிகளானது விகிதத்தில் தீர்ந்து போகும் படி வெளிப்படையானதாக உள்ளது. மேலும் இது தொடக்கத்தில் நெட்வொர்க்கின் வடிவமைப்பில் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.[சான்று தேவை] இது CIDR முகவரியாக்கத்தின் உருவாக்கத்திற்கான கிளாஸ்புல் நெட்வொர்க்கின் அறிமுகத்திற்கான அடிப்படைக் காரணியாக உள்ளது. மேலும் பெரிய முகவரி வடிவத்தை (IPv6) சார்ந்து இணைய நெறிமுறையின் மறு வடிவமைப்பாகவும் இறுதியில் உள்ளது.

இன்று IPv4 முகவரி வெளிப்படுத்துகையின்[சான்று தேவை] முடுக்கத்திற்கான பல்வேறு அடிப்படை விசைகள் உள்ளன, அவையாவன:

 • மொபைல் சாதனங்கள் — மடிக்கணினிகள், PDAகள், மொபைல் தொலைபேசிகள்
 • எப்போதும் இயக்கத்தில் இருக்கும் சாதனங்கள் — ADSL மோடம்கள், கம்பி மோடம்கள்
 • வேகமாய் இணையப் பயனர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துகிறது

IPv6 இல் இருந்து பெயர்தல் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மற்றும் தரமாக்கப்பட்ட தீர்வாகும். இதன் முகவரி அளவானது 32 பிட்டுகள் முதல் 128 பிட்டுகள் வரை பரபரப்பூட்டும் வகையில் ஏற்றமடைந்து மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்த முகவரி இடைவெளியை வழங்குகிறது, அது இணையம் முழுவதும் மேம்படுத்தப்பட்ட வழித் திரளலுக்கு இடமளிக்கிறது. மேலும் இறுதி-பயனர்களுக்கு குறைந்த அளவாக 264 ஹோஸ்ட் முகவரிகளின் பெரிய உபவலை ஒதுக்கீடுகளை அளிக்கிறது. IPv6க்கு மாற்றமடைவது செயல்பாட்டில் உள்ளது. ஆனால் இது மிகுதியான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பின்வருவன IPv4 முகவரி வெளிப்பத்துகையை மாற்றமடையச் செய்யும் வகைகளாகும்:

 • நெட்வொர்க் அட்ரெஸ் டிரான்சுலேசன் (NAT)
 • தனிமுறை நெட்வொர்க்குகளின் பயன்பாடு
 • டைனமிக் ஹோஸ்ட் கான்பிகிரேசன் புரோட்டோகால் (DHCP)
 • பெயர்-சார்ந்த கற்பனை ஹோஸ்டிங
 • உள்நிலை இணைய பதிவகங்களுக்கு முகவரிகளின் ஒதுக்கீட்டில் பிராந்திய இணையப் பதிவகங்கள் மூலமாக கடுமையான கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது.
 • இணையத்தின் தொடக்க நாட்களில் ஒதுக்கப்பட்ட முகவரி இடைவெளியின் பெரிய தொகுதிகளை மீண்டும் கோருவதற்கு நெட்வொர்க் மறு எண்ணிடுதல் பயன்படுகிறது

2008 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து திட்டமிடப்படாத IANA கூட்டத்தின் தோராயமான வெளிப்படுத்துகை தேதி, பிப்ரவரி 2010[6] மற்றும் மே 2011[7] க்கு இடையில் இருக்கலாம் என எண்ணப்படுகிறது.

நெட்வொர்க் முகவரி மாற்றம்

[தொகு]

1990 ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியில் இருந்து IPv4 முகவரிகளின் ஒதுக்கீட்டில் துரித வேகம் மற்றும் முகவரி இடைவெளியின் குறைபாட்டு விளைவானது அதிக ஆற்றலுள்ள பயன்பாட்டின் பல்வேறு வகைகளுக்கு வழிவகுத்தது. நெட்வொர்க் அட்ரெஸ் டிரான்சுலேசனின் (NAT) அறிமுகமும் இதில் ஒரு வகையாகும். NAT சாதனங்களானது தனிப்பட்ட பொது IP முகவரிக்கு 'பின்னால்' ஒரு முழுமையான தனிமுறை நெட்வொர்க்காக மறைமுகமாக செயல்படுகிறது, இது தனிமுறை நெட்வொர்க்கினுள் தனிமுறை முகவரிகளின் பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்கிறது. பெரும்பாலான மொத்த-சந்தை நுகர்வோர் இணைய அணுக்க வழங்குனர்கள் இந்த உத்தியை சார்ந்திருக்கின்றனர்.

பொட்டல அமைப்புமுறை

[தொகு]

IP பொட்டலமானது ஹெட்டர் பகுதி மற்றும் தரவுப் பகுதியைக் கொண்டிருக்கிறது.

ஹெட்டர்

[தொகு]

த IPv4 பொட்டல ஹெட்டரில் 13 தரவிடங்கள் உள்ளன 12 தேவைப்படுகின்றன. 13வது தரவிடமானது விருப்பத் தேர்வுடையதாகும் (அட்டவணையில் சிகப்பு பிண்ணனியில் உள்ளது) மேலும் இதற்கு பொருத்தமாக விருப்பத் தேர்வுகள் எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. முதலில் இந்த ஹெட்டரின் தரவிடங்களானது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பைட்டால் (பிக் எண்டியன்) நிரப்பப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வரைபடம் மற்றும் கலைந்துரையாடலின் மூலம் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பிட்டுகள் முதலில் வரும் என கருதப்படுகிறது. இந்த மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பிட், 0 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. அதனால் இந்த பதிப்பு தரவிடமானது முதல் பைட்டின் நான்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பிட்டுகளில் உண்மையில் கண்டறியப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக,

பிட் ஆஃப்செட் 0–3 4–7 8–15 16–18 19–31
0 பதிப்பு ஹெட்டர் வரம்பு வேறுபடுத்தப்பட்ட சேவைகள் மொத்த வரம்பு
32 இனமறிதல் பிஃளாக்குகள் பிராக்மெண்ட் ஆஃப்செட்
64 டைம் டூ லிவ் நெறிமுறைகள் ஹெட்டர் செக்சம்
96 மூல முகவரி
128 இலக்கிட முகவரி
160 Options ( if Header Length > 5 )
160
அல்லது
192+
 
தரவு
 
பதிப்பு
ஒரு IP பொட்டலத்தில் முதல் தரவிடமானது நான்கு-பிட் பதிப்பு தரவிடத்தை உடையதாகும். IPv4க்காக, இதற்கு 4 உடைய மதிப்பு இருக்கிறது (இதன் காரணமாய் IPv4 எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது).
இணைய ஹெட்டர் வரம்பு (IHL)
இதன் இரண்டாவது தரவிடமானது (4 பிட்டுகள்) இணைய ஹெட்டர் வரம்பு (IHL) ஆகும், இது ஹெட்டரில் 32-பிட் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கையைக் கூறுகிறது. IPv4 ஹெட்டரானது மாற்றிக்கொள்வதற்கு ஏற்ப பல விருப்பத் தேர்வுகளைக் கொண்டிருப்பதில் இருந்து இந்த தரவிடம் ஹெட்டரின் அளவைக் குறிப்பிடுகிறது (தரவுக்கு ஆஃப்செட்டுடன் இது பொருந்தி நிற்கிறது). இந்தத் தரவின் குறைந்த மதிப்பு 5 (RFC 791) ஆகும். இதன் மூலம் 5×32 = 160 பிட்டுகள் வரம்பைக் கொண்டுள்ளது. 4-பிட் மதிப்பாக இருப்பதால் இதன் அதிகப்படியான வரம்பு 15 வார்த்தைகள் (15×32 பிட்டுகள்) அல்லது 480 பிட்டுகள் ஆகும்.
வேறுபடுத்தப்பட்ட சேவைகள் (DS)
தொடக்கத்தில் TOS தரவிடம் என வரையறுக்கப்பட்ட இந்தத் தரவிடமானது தற்போது வேறுபடுத்தப்பட்ட சேவைகளுக்கான (டிஃப்சர்வ்) RFC 2474 மூலமாகவும் எக்ஸ்பிலிசிட் கன்கேசன் நோட்டிஃபிகேசனுக்கான (ECN) RFC 3168 மூலமாகவும் வரையறுக்கப்பட்டு IPv6 ஐ ஈடுசெய்கிறது. நிகழ்-கால தரவுத் தரம் பிரிப்பில் தேவைப்படும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் தீடீரென வெளிப்படுகிறது. இதன் மூலம் DS தரவிடத்தின் பயன்பாட்டில் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு வாய்ஸ் ஓவர் IP (VoIP) ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். இது செயலெதிர்செயல் தரவு குரல் பரிமாற்றத்திற்காகப் பயன்படுகிறது.
டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் (TOS) தரவிடத்தின் உண்மையான நோக்கமானது இணையத்தின் வழியாக எந்த முறையில் டேட்டாகிராம் கையாளப்படுகிறது என்ற விருப்பத்தைக் குறிப்பிடுவதற்கு ஹோஸ்டை அனுப்புவதாக உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ஹோஸ்ட் அதன் IPv4 டேட்டாகிராம்கள் TOS தரவிட மதிப்பை குறைவான தாமதத்திற்கு தயார்படுத்துவதற்கு அமைத்துக் கொள்கிறது. இதற்கிடையில் மற்றொன்று உயர் நம்பகத் தன்மையை தயார்படுத்தலாம். பயிற்சியில், TOS தரவிடமானது பரவலாக செயற்படுத்தப்படவில்லை. எனினும் இந்த எட்டு பிட்டுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய சிறந்த சோதனை நடவடிக்கை, ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்கொள் பணி ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டு தற்போதைய DS தரவிட வரையறையின் முடிவாகத் தருகிறது.
RFC 791 இல் வரையறுக்கப்பட்டது போல் பின்வரும் எட்டு பிட்டுகள் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் (TOS) தரவிடத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன:
 • பிட்டுகள் 0–2: படிநிலை (111 - நெட்வொர்க் கட்டுப்பாடு, 110 - இணையப்பணிக் கட்டுப்பாடு, 101 - CRITIC/ECP, 100 - பிளாஷ் ஓவர்ரைடு, 011 - பிளாஷ், 010 - இம்மீடியேட், 001 - பிரையாரிட்டி, 000 - ரொட்டின்)
 • bit 3: 0 = வழக்கமான தாமதம், 1 = குறை தாமதம்
 • bit 4: 0 = வழக்கமான செயல் வீதம், 1 = உயர் செயல் வீதம்
 • bit 5: 0 = வழக்கமான நம்பகத்தன்மை, 1 = உயர் நம்பகத்தன்மை
 • bit 6: 0 = வழக்கமான விலை, 1 = பணஞ்சார்ந்த விலைக் குறைப்பு (RFC 1349 மூலமாக வரையறுக்கப்பட்டது)
 • bit 7: வரையறுக்கப்படவே இல்லை
மொத்த வரம்பு
இந்த 16-பிட் தரவிடமானது முழு டேட்டாகிராம் அளவை பைட்களில் வரையறுக்கிறது. ஹெட்டர் மற்றும் தரவு போன்றவையும் இதில் உள்ளடக்கமாகும். இதில் குறைவான-வரம்புடைய டேட்டாகிராம் என்பது 20 பைட்டுகள் (20-பைட் ஹெட்டர் + 0 பைட்டுகள் தரவு) ஆகும், மேலும் அதிகமானதென்பது 16-பிட் வார்த்தையின் அதிக மதிப்பான 65,535 பைட்டுகள் ஆகும். ஏதேனும் ஒரு ஹோஸ்டில் இருக்கும் குறைந்த அளவு டேட்டாகிராம் 576 பைட்டுகளைக் கையாளும் திறம் பெற்றிருப்பது அவசியமாக உள்ளது. ஆனால் அதி நவீன ஹோஸ்டுகள் மிகவும் பெரிதான பொட்டலங்களைக் கையாளுகிறது. சிலநேரங்களில் உபநெட்வொர்க்குகளானது டேட்டாகிராம்களைக் கண்டிப்பாக கூறாக்கும் இடங்களில் அளவில் மேற்படி கட்டுப்பாடுகளை சுமத்துகிறது. IPv4 இல் ஹோஸ்ட் அல்லது பொட்டல மாற்றி இரண்டில் எதேனும் ஒன்றை கூறாக்களானது கையாளுகிறது (பார்க்க கூறாக்கல் மற்றும் மறுகூட்டமைப்பு).
இனமறிதல்
இந்தத் தரவிடமானது ஒரு இனம்காணல் தரவிடம் ஆகும். மேலும் இது முக்கியமாக தனித்துவமாக இனம்காணும் கூறாக்கங்களின் ஒரு அசல் IP டேட்டாகிராமில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சில பரிசோதனைப் பணியில் பிற நோக்கங்களுக்காக ID தரவிடத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. போலியான மூல முகவரிகளுடன் தேடிக் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஏதுவாக இருப்பதற்கு டேட்டாகிராம்களுக்கு பொட்டலத்தைத் கண்டுபிடிக்கும் தகவலை சேர்ப்பது போன்றவை இதில் அடக்கமாகும்.
பிளாக்குகள்
தொடர்ந்து வரும் மூன்று-பிட் தரவிடமானது கூறாக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்த அல்லது இனம்காணுவதற்கு பயன்படுகிறது. அவையாவன (உயர் நிலையில் இருந்து குறை நிலைக்கு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது):
 • ஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டது; கண்டிப்பாக பூஜ்ஜியமாக இருக்க வேண்டும். "ஈவில் பிட்டாக" RFC 3514 ஐப் பயன்படுத்துவதற்காக ஒரு ஏப்ரல் பூல்ஸ் நகைச்சுவையாக முன்மொழியப்பட்டது.
 • டோன்'ட் பிராக்மெண்ட் (DF)
 • மோர் பிராக்மெண்ட்ஸ் (MF)
DF பிளாக் அமைக்கப்பட்டிருந்து பொட்டலத்தை வழி நடத்த கூறாக்கல் தேவைப்பட்டால் பின்னர் பொட்டலமானது கைவிடப்படும். ஹோஸ்டுக்கு பொட்டலங்களை அனுப்பும் போது இது பயன்படுத்தப்படலாம். கூறாக்கலைக் கையாளுவதற்கு தேவையான மூலங்களை இது கொண்டிருப்பதில்லை.
பொட்டலம் கூறாக்கப்படும் போது கடைசி கூறாக்கலைத் தவிர்த்து அனைத்து கூறாக்கல்களும் MF பிளாக் தொகுப்பைக் கொண்டிருக்கும். இதில் கடைசி கூறாக்கலானது MF பிளாக் தொகுப்பைக் கொண்டிருப்பதில்லை. மேலும் கூறாக்கப்படாத பொட்டலங்களும் MF பிளாக்கில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதில்லை — இதில் கூறாக்கப்படாத பொட்டம் என்பது அதன் சொந்தக் கடைசி கூறாக்கலாகும்.
கூறாக்கல் ஆஃப்செட்
கூறாக்கல் ஆஃப்செட் தரவிடமானது 13 பிட்டுகள் நீளம் கொண்ட எட்டு-பைட் தொகுதிகளின் அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது. மேலும் தொடக்கத்தில் கூறாக்கப்படாத IP டேட்டாகிராமின் துவக்கத்திற்கு குறிப்பிட்ட கூறாக்கல் சார்பை இந்த ஆஃசெட் குறிப்பிடுகிறது. இதில் முதல் கூறாக்கலானது, பூஜ்ஜியத்தின் ஆஃப்செட் ஆகும். இது அதிகப்படியாக (213 – 1) × 8 = 65,528 உடைய ஆஃப்செட்டுக்கு இடமளிக்கிறது. இது ஹெட்டர் வரம்பை உள்ளிட்டு அதிகப்படியான IP பொட்டல வரம்பாக 65,535 ஐக் கொண்டிருக்கிறது.
டைம் டூ லிவ் (TTL)
ஒரு எட்டு-பிட் டைம் டூ லிவ் (TTL) தரவிடமானது இணையத்தில் உறுதியாய் நிற்பதில் இருந்து (எ.கா. வட்டங்களுக்குள் செல்வது) டேட்டாகிராம்களைக் காப்பதற்கு உதவுகிறது. இந்த தரவிடமானது டேட்டாகிராமின் வாழ்நாளைக் குறைக்கிறது. இது விநாடிகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் கால இடைவெளிகள் 1 விநாடிக்கும் குறைவாக இருந்தாலும் 1 விநாடி வரை முழுமையாக்கப்படுகிறது. பயிற்சியில் மறைநிலைகள் உருமாதிரியில் ஹாப் கவுண்ட் தரவிடமாக வருகிறது. ஒவ்வொரு பொட்டல மாற்றியில் (அல்லது வழிச்செயலி) ஒன்றின் மூலமாக TTL தரவிடத்தின் குறைப்புவிகிதங்களை டேட்டாகிராம் கடக்கிறது. TTL தரவிடமானது பூஜ்ஜியத்தை அடையும் போது பொட்டல மாற்றியின் மூலமாக பொட்டலம் அனுப்பப்படுவதில்லை. மேலும் இது கைவிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு ICMP தகவல் (குறிப்பாக நேரம் கடந்த தகவலானது) அனுப்புனருக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவதன் மூலம் கைவிடப்படுகிறது. இந்த ICMP தகவலகளின் வரவேற்பானது டிரேஸ்ரூட் பணிகள் எவ்வாறு நடைபெறுகிறது என்பதைப் பொருத்து அமைகிறது.
நெறிமுறைகள்
இந்தத் தரவிடமானது IP டேட்டாகிராமின் தரவுப் பகுதியில் நெறிமுறையைப் பயன்படுத்துவதை வரையறுக்கிறது. த இண்டர்நெட் அசைனுடு நம்பர்ஸ் அத்தாரிடியானது தொடக்கத்தில் RFC 790 வரையறுக்கப்பட்ட நெறிமுறை எண்களின் அட்டவணையைப் பராமரிக்கிறது. பொதுவான நெறிமுறைகள் மற்றும் அதன் பதின்ம மதிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன (பார்க்க தரவு ).
ஹெட்டர் செக்சம்
த 16-பிட் செக்சம் தரவானது ஹெட்டரின் தவறை-சோதனையிடுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஹாப்பிலும் ஹெட்டரின் செக்சம் கண்டிப்பாக இந்த தரவிடத்தின் மதிப்புக்கு ஒப்பிடப்பட வேண்டும். இதில் ஹெட்டர் செக்சம் பொருந்தவில்லை என்றால் பின்னர் பொட்டலம் கைவிடப்படும். தரவு தரவிடத்தின் தவறுகளானது கூட்டமைவு செய்யப்பட்ட நெறிமுறையை கையாளுவதற்கு ஏற்றப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் — உண்மையில் UDP மற்றும் TCP இரண்டுமே செக்சம் தரவிடங்களைக் கொண்டிருக்கிறது.
ஒவ்வொரு ஹாப்பிலும் TTL தரவிடமானது குறைப்புவிகிதம் செய்யப்படுவதில் இருந்து ஒவ்வொரு ஹாப்பிலும் கூறாக்கல் சாதகமாகிறது. அதனால் ஒவ்வொரு ஹாப்பிலும் செக்சம் மறுகணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. RFC 1071 இல் செக்சம்மை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தும் வகை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது:
செக்சம் தரவிடம் என்பது ஹெட்டரில் அனைத்து 16-பிட் வார்த்தைகளில் ஒன்றின் நிரப்புக்கூறின் மொத்தத்தில் 16-பிட் ஒன்றின் நிரப்புக்கூறாகும். செக்சமை கணக்கிடும் தேவைக்காக செக்சம்மின் தரவிட மதிப்பு ஜீரோவாக இருக்கும்.
மற்றொரு வகையில் அனைத்து 16-பிட் வார்த்தைகளானது ஒன்றின் நிரப்புக்கூறைப் பயன்படுத்தி ஒன்றாக கூட்டப்படுகிறது (இதனுடன் செக்சம் தரவிடம் பூஜ்ஜியமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும்). இந்தக் கூட்டுத்தொகை பின்னர் ஒன்றின் நிரப்புக்கூறாக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த இறுதி மதிப்பானது செக்சம் தரவிடமாக நுழைக்கப்படுகிறது.
இதில் ஹெட்டரில் செக்சம்மை செல்லத்தக்கதாக்குவதற்கு அதே நெறிமுறை பயன்படுத்தப்படலாம் - செக்சம் தரவிடத்துடன் ஹெட்டரின் செக்சம் கண்டிப்பாக அனைத்தும் பூஜ்ஜியங்களைக் (மதிப்பு 0) கொண்டிருக்கும் வார்த்தையால் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
மூல முகவரி
IPv4 முகவரி என்பது 32 பிட்டுகளின் மொத்தத்திற்கான நான்கு எண்பொருள்களின் தொகுப்பு ஆகும். ஒவ்வொரு எண்பொருளின் பைனரி மதிப்பை எடுப்பதன் மூலமாகவும் ஒரு தனி 32-பிட் மதிப்பை உருவாக்குவதற்கு அவற்றை ஒன்றாக தொடுப்பதன் மூலமாகவும் இந்த தரவிடத்திற்கான மதிப்பு வரையறுக்கப்படுகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக 10.9.8.7 முகவரியானது 00001010000010010000100000000111 ஆக இருக்கும்.
இந்த முகவரியானது பொட்டலத்தை அனுப்புபவரின் முகவரி ஆகும். நெட்வொர்க் முகவரி மாற்றத்தின் காரணமாக இந்த பொட்டலம் "உண்மையின்" அனுப்புனர் முகவரியில் இருந்து அனுப்பபடாமல் இருக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பதிலாக இதன் மூல முகவரியானது அதன் சொந்த முகவரிக்கு நாட்டிங் இயந்திரம் மூலமாக மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. ஆகையால் பெறுனரிடம் இருந்து அனுப்பப்பட்ட பதில் பொட்டலங்களானது இலக்கு முகவரியில் இருந்து தொடக்க அனுப்புனரின் முகவரிக்கு மாற்றித்தரும் நாட்டிங் இயந்திரத்திற்கு வழிச்செயலியாகின்றன.
இலக்கு முகவரி
இந்த முகவரி மூல முகவரி தரவிடத்திற்கு ஒத்திருக்கும், ஆனால் பொட்டலத்தின் பெறுனரை குறிப்பிடும்.
விருப்பத் தேர்வுகள்
கூடுதலான ஹெட்டர் தரவிடங்கள், இலக்கு முகவரி தரவிடத்தைத் தொடர்ந்து செல்லலாம். ஆனால் இது பெரும்பாலும் பயன்படுவதில்லை. IHL தரவிடத்தின் மதிப்பானது கண்டிப்பாக அனைத்து விருப்பத் தேர்வுகளையும் பிடித்திருப்பதற்கு போதுமான கூடுதல் 32-பிட் வார்த்தைகளை உள்ளடக்கியிருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் (மேலும் 32-பிட் வார்த்தைகளின் முழுவெண்ணுக்குரிய எண்ணை ஹெட்டர் கொண்டிருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்வதற்கு ஏதாவது பேடிங் தேவைப்படுகிறது). விருப்பத் தேர்வுகளின் பட்டியலானது EOL (எண்ட் ஆஃப் ஆப்சன்ஸ் லிஸ்ட், 0x00) விருப்பத்தேர்வுடன் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம்; ஹெட்டரின் இறுதியுடன் விருப்பத் தேர்வுகளின் இறுதி வேறுவகையில் பொருந்தாமல் இருந்தால் மட்டுமே இது தேவையாகிறது. பின்வருவன, ஹெட்டரில் வைக்கப்படும் சாதகமான விருப்பத் தேர்வுகள் ஆகும்:
தரவிடம் அளவு (பிட்டுகள்) விவரிப்பு
பிரதியிடல் 1 விருப்பத் தேர்வுகளானது கூறாக்கப்பட்ட பொட்டலத்தின் அனைத்து கூறாக்கல்களிலும் பிரதியிடப்பட்டிருந்தால் 1 க்கு அமைக்க வேண்டும்.
விருப்பத் தேர்வு வகுப்பு 2 ஒரு பொதுவான விருப்பத் தேர்வுகளின் பகுப்பில், 0 என்பது "கட்டுப்பாடு " விருப்பத் தேர்வுக்கும், 2 என்பது "குறை நீக்கல் மற்றும் அளவை க்கும்" பயன்படுகிறது, 1 மற்றும் 3 ஆகியவை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
விருப்பத் தேர்வு எண் 5 விருப்பத் தேர்வைக் குறிப்பிடுகிறது.
விருப்பத் தேர்வு வரம்பு 8 முழு விருப்பத் தேர்வின் (இதன் தரவிடம் உள்ளிட்ட) அளவைக் குறிப்பிடுகிறது. சாதாரண விருப்பத் தேர்வுகளுக்காக இந்தத் தரவிடம் உளதாயிருக்காது.
விருப்பத் தேர்வு தரவு மாறி விருப்பத் தேர்வு-குறித்த தரவாகும். சாதாரண விருப்பத் தேர்வுகளுக்காக இந்த தரவிடம் உளதாய் இருக்காது.
 • குறிப்பு: ஹெட்டரின் வரம்பானது 5 ஐக் காட்டிலும் அதிகமாக இருந்தால், அதாவது இது 6-15 க்கு இடையில் இருந்தால், விருப்பத் தேர்வுகளின் தரவிடம் உளதாய் இருக்கிறது, கண்டிப்பாக கவனத்தில் கொள்வதாக இருக்கிறது என்பது இதற்கு அர்த்தமாகும்.
 • குறிப்பு: பிரதியிடல், விருப்பத் தேர்வு வகுப்பு மற்றும் விருப்பத் தேர்வு எண் போன்றவை விருப்பத் தேர்வு வகை என்ற ஒரு தனி எட்டு-பிட்டாக சில சமயங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது.
LSRR மற்றும் SSRR விருப்பத் தேர்வுகளின் பயன்பாடானது (தளர்வான மற்றும் கண்டிப்பான மூலம் மற்றும் பதிவு வழி) பாதுகாப்பு அக்கறை செலுத்துவதால் தளர்வு ஏற்படுகிறது; பல வழிச்செயலிகளின் தொகுப்பு பொட்டலங்கள் இந்த விருப்பத் தேர்வுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. [சான்று தேவை]

தரவு

[தொகு]

இறுதித் தரவிடமானது ஹெட்டரின் பகுதியாக இல்லை. மேலும் இது செக்சம் தரவிடத்திலும் சேர்க்கப்படவில்லை. தரவு தரவிடத்தின் உள்ளடக்கங்களானது நெறிமுறை ஹெட்டர் தரவிடத்திலும் போக்குவரத்து அடுக்கு நெறிமுறைகளின் ஏதாவது ஒன்றிலும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

மிகவும் வழக்கமாக பயன்படும் நெறிமுறைகள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. அதன் நெறிமுறை தரவிடத்தில் பயன்படுத்தும் மதிப்பையும் இந்தப் பட்டியல் உள்ளடக்கியுள்ளது:

 • 1: இண்டர்நெட் கன்ட்ரோல் மெசேஜ் புரோட்டோகால் (ICMP)
 • 2: இண்டர்நெட் குரூப் மேனேஜ்மென்ட் புரோட்டோகால் (IGMP)
 • 6: டிரான்ஸ்மிசன் கன்ட்ரோல் புரோட்டோகால் (TCP)
 • 17: யூசர் டேட்டாகிராம் புரோட்டாகால் (UDP)
 • 89: ஓப்பன் ஷார்டெஸ்ட் பாத் பர்ஸ்ட் (OSPF)
 • 132: ஸ்ட்ரீம் கன்ட்ரோல் டிரான்ஸ்மிசன் புரோட்டோகால் (SCTP)

முழுமையான பட்டியலுக்கு பார்க்க IP நெறிமுறை எண்களின் பட்டியல்.

கூறாக்கல் மற்றும் மறுகூட்டமைப்பு

[தொகு]

மாறுபட்ட நெட்வொர்க்குகளின் IPv4 ஐ அதிக சகிப்புத் தன்மையுடையதாக உருவாக்க கூறாக்கலின் கோட்பாடு சேர்க்கப்படுகிறது தேவைப்பட்டால் இந்த சாதனத்தால் தரவை சிறிய துண்டுகளாக உடைக்க முடியும். பொட்டலத்தின் அளவைக் காட்டிலும் மேக்சிமம் டிரான்ஸ்மிசன் யூனிட் (MTU) சிறியதாக இருந்தால் இது அவசியமாகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக ஈத்தர்நெட்டிற்கான மாதிரி MTU 1,500 பைட்டுகளாக இருக்கும் போது IP பொட்டலத்தின் அதிகப்படியான அளவு 65,535 பைட்டுகள் ஆகும். (விருப்பத் தேர்வுகள் இல்லாமல்) 1,500 பைட்டுகளில் 20 பைட்டுகளை IP ஹெட்டர் பயன்படுத்துகிறது. ஈத்தர்நெட் சட்டத்தின் ஒவ்வொரு IP தரவிற்கும் 1,480 பைட்டுகள் விடப்பட்டுள்ளன (1,480 பைட்டுகளின் IP க்கான MTU க்கு இது வழிவகுக்கிறது). ஆகையால் 65,535-பைட் தரவு பேலோடுக்கு (ஹெட்டல் தகவலுக்கு பயன்படும் 20 பைட்டுகள் உள்ளிட்ட) 45 பொட்டலங்கள் தேவைப்படுகிறது. தேவைப்படும் (65535-20)/1480 = 44.27 ஐ, 45 ஆக முழுமையாக்கப்படுகிறது.

காரணக் கூறாக்கல் IP அடுக்கில் ஏற்படுவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கு காரணம் இயந்திரங்களுக்குப் பதிலாக ஹோஸ்டுகளை இணைக்கும் முதல் அடுக்காக IP செயல்படுகிறது. கூறாக்கலானது உயர்மட்ட அடுக்குகளில் (TCP, UDP, etc.) செயல்பட்டால் பிறகு கூறாக்கல்/மறுகூட்டமைப்பு மிகையாக செயற்படுத்துவதற்கு இது ஏற்படுகிறது (ஒவ்வொரு நெறிமுறைக்கும் ஒருமுறை); கூறாக்கலானது குறைமட்ட அடுக்கில் செயல்பட்டால் (ஈத்தர்நெட், ATM, மற்றும் பல) பிறகு ஒவ்வொரு ஹாப்பிலும் கூறாக்கல்/மறுகூட்டமைப்பு செய்வது தேவையாகிறது (இது மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கும்). மேலும் இது மிகையாக செயல்படுத்தப்படுகிறது (இணைப்பு அடுக்கு நெறிமுறை ஒவ்வொன்றிலும் ஒருமுறை). ஆகையால் கூறாக்கலுக்கு IP அடுக்கானது மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.

கூறாக்கல்

[தொகு]

ஒரு சாதனம் IP பொட்டலத்தை பெறும் போது, அது இலக்கு முகவரியை சோதனையிட்டு வெளிச்செல்லும் இடைமுகத்தில் பயன்படுவதற்கு முடிவு செய்கிறது. இந்த இடைமுகமானது MTU உடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதன் பேலோடிற்கு அதிகப்படியான தரவு அளவை ஏற்கச் செய்கிறது. தரவு அளவைக் காட்டிலும் MTU சிறியதாக இருந்தால் சாதனம் தரவைக் கண்டிப்பாக கூறாக்கலிட வேண்டும்.

பின்னர் IP ஹெட்டர் அளவுக்கு (குறைந்தது 20 பைட்டுகள்; அதிகப்படியாக 60 பைட்டுகள்) குறைவான MTU க்கு குறைவாகவோ சமமாகவோ இருக்கும் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் உள்ள பிரிவுகளில் தரவை சாதனம் பிரிவுகளாக ஆக்குகிறது. பின்னர் ஒவ்வொரு பிரிவும் பின்வரும் மாறுதல்களுடன் அதன் சொந்த IP பொட்டலத்தில் இடப்படுகிறது:

 • மொத்த வரம்புடைய தரவிடமானது பிரிவின் அளவிற்கு சரி செய்யப்படுகிறது.
 • மோர் பிராக்மென்ட்ஸ் (MF) பிளாக், கடைசி ஒன்றைத் தவிர மற்ற அனைத்து பிரிவுகளிலும் அமைக்கப்படுகிறது இது 0 என அமைக்கப்படுகிறது.
 • பிராக்மென்ட் ஆஃப்செட் தரவிடமானது துவக்கத் தரவு பேலோடின் பிரிவின் ஆஃப்செட்டை சார்ந்து அமைக்கப்படுகிறது. எட்டு-பைட் தொகுதிகளின் அலகுகளின் இது அளவிடப்படுகிறது.
 • ஹெட்டர் செக்சம் தரவிடம் மறுகணக்கீடு செய்யப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக 20 பைட்டுகளில் IP ஹெட்டரின் வரம்பும் 1,500 பைட்டுகளில் ஈத்தர்நெட் MTU இன் நீளமும் இருந்தால் பிராக்மென்ட் ஆஃப்செட் 0, (1480/8) = 185, (2960/8) = 370, (4440/8) = 555, (5920/8) = 740, மற்றும் பலவாக இருக்கும்.

சில வாய்ப்புகளில் இணைப்பு அடுக்கு நெறிமுறைகளை பொட்டலம் மாற்றினால் அல்லது MTU குறைந்தால் பின்னர் இந்த கூறாக்கல்கள் மீண்டும் கூறாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக 4,500-பைட் தரவு பேலோடு விருப்பத் தேர்வு இல்லாமல் IP பொட்டலத்தினுள் நுழைக்கப்பட்டிருந்தால் (மொத்த வரம்பு 4,520 பைட்டுகளாக இருக்கும்) 2,500 பைட்டுகளில் MTU இல் இணைப்பு வழியாக அனுப்பப்பட்டால் பின்பு இது இரண்டு கூறுகளாக பிரிவடையும்:

# மொத்த வரம்பு மோர் பிராக்மென்ட்ஸ் (MF)
பிளாக் அமைப்பு?
பிராக்மென்ட் ஆஃப்செட்
ஹெட்டர் தரவு
1 2500 ஆம் 0
20 2480
2 2040 இல்லை 310
20 2020

இப்போது 1,500 பைட்டுகளுக்கு MTU இறங்கலாம் எனக் கூறலாம். ஒவ்வொரு கூறும் தனிப்பட்டமுறையில் ஒவ்வொரு மற்ற இரண்டு கூறுகளினுள் பிரிந்து செல்கிறது:

# மொத்த வரம்பு மோர் பிராக்மென்ட்ஸ் (MF)
பிளாக் அமைப்பு?
பிராக்மென்ட் ஆஃப்செட்
ஹெட்டர் தரவு
1 1500 ஆம் 0
20 1480
2 1020 ஆம் 185
20 1000
3 1500 ஆம் 310
20 1480
4 560 இல்லை 495
20 540

உண்மையில் பாதுகாக்கப்பட்ட மொத்தத் தரவு 1480 + 1000 + 1480 + 540 = 4500 ஆக இருக்கிறது — மேலும் கடைசி கூறு ஆஃப்செட் மற்றும் தரவு — 3960 + 540 = 4500 ஆகவும் — இது மொத்த வரம்பாகவும் இருக்கிறது.

கூறுகள் 3 & 4 ஆகியவை, துவக்க கூறான 2 இல் இருந்து பெறப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஒரு சாதனம் கண்டிப்பாக கடைசி கூறைக் கூறாக்கும் போது இது கண்டிப்பாக அனைத்திற்கும் பிளாக்கை அமைக்க வேண்டும். ஆனால் கடைசி கூறை இது உருவாக்கும் (இந்த நிலையில் கூறு 4 ஆகும்). கடைசி கூறானது 0 மதிப்பில் அமைக்கப்படும்.

மறுகூட்டமைப்பு

[தொகு]

பெறுனர் IP பொட்டலத்தைக் கண்டுபிடிக்கும் போது பின்வரும் எதேனும் ஒன்று உண்மையாக இருக்க வேண்டும்:

 • "மோர் பிராக்மென்ட்ஸ்" பிளாக் செட்
 • "கூறு ஆஃப்செட்" தரவிடம் பூஜ்ஜியம் அல்லாததாக இருக்கும்

பொட்டலம் கூறாக உள்ளதைப் பின்பு பெறுனர் அறிவார். பின்பு இனம்காணும் தரவிடம் கூறு ஆஃப்செட் மற்றும் அதிகப்படியான கூறுகளையுடைய பிளாக்கில் தரவை பெறுனர் சேமித்து வைக்கும். அதிகப்படியான கூறுகளையுடைய பிளாக் 0 வில் அமைக்கப்பட்டதுடன் பெறுனர் கூறைப் பெறும்போது பின்பு கூறு ஆஃப்செட் மற்றும் தரவு வரம்பானது துவக்கத் தரவு பேலோடு அளவை ஒத்திருப்பதில் இருந்து துவக்கத் தரவு பேலோடின் வரம்பை அறியும்.

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டை பயன்படுத்துகையில் துவக்க தரவு வரம்பில் பெறுனர் கூறு 4 ஐப் பெறும் போது, கூறு ஆஃப்செட் (495 அல்லது 3960 பைட்டுகள்) மற்றும் தரவு வரம்பு (540 பைட்டுகள்) ஒன்றாக சேர்க்கப்பட்டு 4500 இல் வந்தடையும்.

ஒருமுறை இது அனைத்து கூறுகளையும் கொண்டிருந்தால் பின்பு இதனால் சரியான வரிசையில் (கூறு ஆஃப்செட்டுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்) தரவை மறுகூட்டமைப்பு செய்ய முடியும். மேலும் மேற்கொண்டு செயல்படுவதற்காக அடுக்கிற்கு இதை அனுப்பி வைக்கிறது.

பயனுள்ள நெறிமுறைகள்

[தொகு]

இணைய நெறிமுறை என்பது ஒரு நெறிமுறையாகும், இது இணைய அடுக்கில் இணையப் பணியை வரையறுக்கவும் இயலவும் செய்கிறது. மேலும் இவ்வாறு இணையத்தை வடிவமைக்கிறது. இது செயல் தொடர்புடைய முகவரியாக்க அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. IP முகவரிகள், வன்பொருள் இனம்காணல்களில் எந்த நிரந்தர வகையிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதில்லை. மேலும் உண்மையில் ஒரு நெட்வொர்க் இடைமுகம் பல்வேறு IP முகவரிகளைக் கொண்டிருக்கும். ஹோஸ்டுகள் மற்றும் வழிச்செயலிகள் ஆகியவற்றிற்கு இணைப்பில் இலக்கு ஹோஸ்டிற்கு IP பொட்டலத்தை சரியான முறையில் விநியோகிப்பதற்கு சாதன இடைமுகங்கள் மற்றும் IP முகவரிகளுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிவதற்கு கூடுதல் இயந்திர நுட்பங்கள் தேவைப்படுகிறது. அட்ரஸ் ரிசொல்யூசன் புரோட்டோகால் (ARP), IPv4 க்கான மென்பொருள் முகவரி (MAC முகவரி) மாற்றத்திற்கு இந்த IP முகவரியை செயல்படுத்துகிறது. கூடுதலாக தலைகீழ் இயைபுபடுத்தல் பெரும்பாலும் தேவைப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக, நெட்வொர்க்குக்கு IP ஹோஸ்டை தொடங்கும்போது அல்லது சேர்க்கும் போது அதன் IP முகவரியை உறுதிசெய்யும் தேவை ஏற்படுகிறது. தவிர ஒரு நிர்வாகி மூலமாக இந்த முகவரி முன்பே ஒழுங்குமுறை செய்யப்பட்டிருக்கும். இணைய நெறிமுறை தொகுதியில் இதைப் போன்ற தலைகீழ் இயைபுபடுத்தல் நெறிமுறைகள் உளதாய் இருக்கின்றன. தற்போது டைனமிக் ஹோஸ்ட் கான்பிகிரேசன் புரோட்டோகால் (DHCP) வகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அரிதாக தலைகீழ் ARP பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும் காண்க

[தொகு]
 • கிளாஸ்புல் நெட்வொர்க்
 • கிளாஸ்புல் உள்-டொமைன் வழிசெயலியிடுதல்
 • இண்டர்நெட் அசைன்னுடு நம்பர்ஸ் அத்தாரிட்டி
 • IPv6
 • ஒதுக்கப்பட்ட /8 IP முகவரி தொகுதிகளின் பட்டியல்
 • IP நெறிமுறை எண்களின் பட்டியல்
 • பிராந்திய இணையப் பதிவகம்

குறிப்புதவிகள்

[தொகு]
 1. 1.0 1.1 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc779089%28WS.10%29.aspx
 2. http://www.3com.com/other/pdfs/infra/corpinfo/en_US/501302.pdf
 3. ttp://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783978(WS.10).aspx
 4. ICANN ரெக்கவர்ஸ் லார்ஜ் பிளாக் ஆஃப் இண்டர்நெட் அட்ரெஸ் ஸ்பேஸ்
 5. "192.168.0.1". Archived from the original on 2018-11-12. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-05-01.
 6. Hain, Tony. "IPv4 Address Pool, quarterly generated" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-07-03. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-07-01.
 7. Huston, Geoff. "IPv4 Address Report, daily generated". பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-09-30.

புற இணைப்புகள்

[தொகு]

முகவரி வெறுமையாதல்:

மேலும் காண்க

[தொகு]

கணினி பிணையமாக்கம் தலைப்புகள் பட்டியல்