மாற்றுச் சீட்டு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

மாற்றத்தக்க செலாவணி என்பதொரு பிரத்யேகமான வகைப்பட்ட "ஒப்பந்தம்" ஆகும். இதை பணத்தின் பரிமாற்றத்திற்கு நிபந்தனையற்ற முறையிலும் பரிமாற்றத்திற்கு செலாவணி என்ற தகுதியிலும் செயல்படுத்தலாம். பணத்தின் அளிப்பு பின்னர் உறுதியளிக்கப்பட்டதில், செலாவணியை தன்னளவில் வைத்திருப்பவரினால் வரும் காலங்களில் அடிக்கடி பணமாக பயன்படுத்தப்படலாம். பொதுவான எடுத்துக் காட்டுக்களில் உள்ளிட்டவை காசோலைகள், வங்கிப் பணம் (காகிதப் பணம்), மற்றும் வணிகப் பத்திரம் ஆகியவையாகும். அமெரிக்க ஒன்றியத்தில், யுனிஃபார்ம் சிவில் கோடின் ஷரத்து 3 மாற்றத்தக்க செலாவணிகளின் பயன்பாட்டில் வங்கிப் பணத்தைத் தவிர (நாட்டின் நாணயம்) உட்கொண்டிருக்கிறது.

ஒரு ஒப்பந்தத்திலிருந்தான வேறுபாடுகள்[தொகு]

மாற்றத்தக்க செலாவணி என்பதொரு ஒப்பந்தம், இருந்தபோதிலும், கோரப்படும் ஒப்பந்த முன்வைப்பின் அமைப்பிலும், கவனத்திலும் வெளிப்படையாகக் காண இயலாததாகும். சாதாரண ஒப்பந்த ஆவணங்களில் இல்லாமல் மாற்றத்தக்க செலாவணியின் செயல்பாட்டிற்கான உரிமையானது, ஆவணத்தினை கைக்கொண்டிருப்பதுடனேயே தொடர்புள்ளதாகும் (இழத்தல் அல்லது திருட்டு போன்றச் சில விதிவிலக்குகள் தவிர). மாற்றத்தக்க செலாவணியின் முக்கியத்துவம் அதனைப் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு மற்றும் முன்பு வைத்திருந்தவருக்கு ஏற்படும் தொடர்ச்சியான இழப்புமாகும். செலாவணி தன்னளவில் பணமளிக்கப்படுவதற்கான உரிமையுடையதாக புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது, மேலும் பணத்தை தருவதற்கு பொறுப்பிற்கு செலாவணி தன்னளவில் சாட்சியமாகும். அதில் பணமளிக்கப்படும் உரிமை உரைகல்லாக பொதிந்துள்ளது. மாற்றத்தக்க செலாவணியை வைத்திருப்பவரின் உரிமைகள் காலப் போக்கில் சாதாரண ஒப்பந்தங்கள் தருவதை விட சிறப்பானவை. அவை பின் வருமாறு:

 • பணமளிக்கப்படுவதற்கான உரிமைகள் தொடங்குவதன் போதானதைப் பொறுத்ததல்ல, அவை கடன் தொகையினை எழுப்பிக் கொடுக்கும் கீழ்ப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பாக்கத்தினைச் சார்ந்திருப்பதில்லை (ஒரு உதாரணத்திற்கு காசோலை ஒன்று விநியோகிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு பணமளிக்க வரையப்பட்டிருந்து பழுதுடையதாக இருப்பின், காசோலையை வரைந்தவர் காசோலைக்கு இன்னும் பொறுப்புள்ளவராவார்)
 • மாற்றத்தக்க செலாவணியின் கீழ் மாற்றப்படும் உரிமைகளைக் கொண்டிருக்கும் செலாவணியின் பொறுப்புள்ள தரப்பிற்கு முன்பே எவ்விதமாகவும், எத்தகைய அறிவிப்புகளும் கொடுக்கப்ட வேண்டியதில்லை
 • சம மதிப்பிலிருந்தான சுதந்திரமுடைய மாற்றம்- வைத்திருப்பவர் காலப் போக்கில் சிறப்பான உரிமையை அவர் எவரிடமிருந்து பெற்றாரோ அவரை விட வைத்திருக்கலாம்

செலாவணியானது மதிப்பு மாற்றிக்கொள்பவரை ஒப்பந்தத்திற்கான தரப்பாக ஆக்க முடிகிறது, மேலும் அவரது சொந்தப் பெயரில் ஒப்பந்தத்தை அமலாக்கச் செய்கிறது. செலாவணியானது உறுதிப்பாடு மற்றும் விநியோகம் ஆகியவற்றாலோ (ஆணைப் பத்திரங்கள்) அல்லது விநியோகம் மட்டுமே தனித்ததாலோ (பணவரைவு பத்திரங்கள் வைத்திருப்பவர்) பாதிக்கப்படுகிறது. அத்தோடு, அது ஒன்றிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட உரிமையின் விதியை உட்கொண்டிருக்கிறது. அது ஒரு சொத்துரிமையாளரை அவருக்கு சொந்த உரிமையானவற்றை விட ஒரு சிறிய அளவிலான சொத்தைக் கூட மாற்றும் உரிமையை அனுமதிப்பதில்லை.

வகுப்புகள்[தொகு]

உறுதிமொழிக் கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் பண பரிமாற்றுப் பத்திரம் ஆகிய இரண்டும் முதன்மையான மாற்றத்தக்க செலாவணி வகைகளாகும்.

உறுதிமொழிக் கடன் பத்திரம்[தொகு]

ஒரு உறுதிமொழிக் கடன் பத்திரம் என்பதொரு எழுதப்பட்ட உறுதிமொழி, எழுதுபவரால் எழுதப்படுபவருக்கு பணமளிக்க எழுதப்படுவதாகும். வங்கிப் பணம் என்பது அடிக்கடி உறுதிமொழிப் பத்திரமாக மாற்றப்படுவதாகும், ஒரு உறுதிமொழிப் பத்திரம் வங்கியால் தயாரிக்கப்பட்டு அதை கொணருபவருக்கு கோரிக்கையின் பேரில் பணம் அளிக்கப்படுவதாகும். உறுதிமொழிக் கடன் பத்திரத்தைத் தயாரிப்பவர் நிபந்தனையற்று பணம் பெறுபவருக்கு (பயனாளி) ஒரு குறிப்பிட்டத் தொகையை குறிப்பிட்டத் தேதியில் பணத்தைக் கொடுப்பதாகும்.

உறுதிமொழிப் பத்திரம் என்பதொரு நிபந்தனையற்ற உறுதிமொழியை வைத்திருப்பவருக்கு கொடுப்பது அல்லது பெயரிடப்பட்ட நபரின் பெயரிலான ஆணையின் பேரில் குறிப்பிட்டத் தேதியில் தேவைப்படுகையில் கொடுப்பதாகும்.

செலாவணி உறுதிமொழிக் கடன் பத்திரம் ஒரு நபரால் மற்றொருவருக்கு எழுத்தில் வழங்கப்படும் நிபந்தனையற்ற உறுதிமொழி எழுதப்படுபவரால் கையொப்பமிடப்பட்டது, கேட்கும் போது கொடுக்கப்படுவது அல்லது நிலைத்த அல்லது நிர்ணயிக்கப்பட்ட எதிர்கால நேரத்தில் ஏதேனும் ஒரு தொகை ஆணையிட்டவர் அல்லது கொண்டு வருபவருக்கு அளிக்கப்படுவதாகும்.(காண்க.பிரிவு 194)

ஒரு உறுதிமொழிப் பத்திரம் சுருக்கமாக கூறினால் ஒரு தொகையை உறுதிப்படுத்திக் கொடுப்பதாகும்.

உறுதிமொழிப்பத்திரத்தின் மூலத் தரப்பினராக இருப்பவர்,

உண்மையில் இரு தரப்பினர் ஒரு உறுதிமொழிப்பத்திரத்தில் உள்ளனர். உறுதிமொழியைக் கொடுத்து கையொப்பம் இடுபவரை 'ஏற்பவர்' என்றும் உறுதிமொழியைப் பெறுபவரை அல்லது பத்திரம் கொடுக்கப்படுபவரை 'பெறுபவர்' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.

பரிவர்த்தனைப் பற்றுப்பத்திரம்[தொகு]

பரிவர்த்தனைப் பற்றுப் பத்திரம் அல்லாது 'மூலப்பிரதி' கொடுப்பவரால் பெறுபவ ர்க்கு எழுதப்படும் ஆணை பணத்தை பெறுபவரு க்கு கொடுக்க எழுதப்படுவதாகும். பரிவர்த்தனைப் பற்றுப்பத்திரத்தின் பொதுவான வகை காசோலையாகும் (அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் check ). அது பரிவர்த்தனைப் பற்றுப் பத்திரமாக வங்கிக்காக கேட்கும் போது கொடுக்கப்பட வரையப்படுவதாகும். பரிவர்த்தனை பற்றுப்பத்திரம் முதன்மையாக சர்வதேச வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் ஒரு நபரால் வங்கிக்கு கொண்டுவருபவர்க்கு குறிப்பிட்டத் தொகையை குறிப்பிட்டத் தேதியில் கொடுக்க வேண்டிய ஆணைகளாக எழுதப்படுகிறது. காகிதப் பணம் தோன்றுவதற்கு முன்பு, பரிவர்த்தனைப் பற்றுப் பத்திரம் பொதுவான பரிவர்த்தனை வழிமுறையாகும். அவை தற்போதுள்ளபடி அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதில்லை.

ஒரு பரிவர்த்தனைப் பற்று பத்திரம் என்பது நிபந்தனையற்ற எழுதப்பட்ட ஆணை ஒருவரால் மற்றவர்க்கு முகவரியிடப்பட்டது, கொடுப்பவரின் கையொப்பத்தைத் தாங்கியது, யாருக்கு அது முகவரியிடப்பட்டதோ அவரால் கோரப்படும்போது அல்லது நிலைத்த அல்லது தீர்மானிக்கப்பட்ட எதிர்கால நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்டத் தொகையை ஆணைப்படியோ அல்லது கொண்டு வருபவர்கோ வழங்கப்படும் தேவையுடையதாகும். (பிரிவு.126)

அது அடிப்படையாய் ஒரு நபரால் மற்றொரு நபர்க்கு அவர் மூலம் மூன்றாம் நபர்க்கு பணமளிக்க கொடுக்கப்படுவதாகும்.

ஒரு பரிவர்த்தனைப் பற்று பத்திரம் அதன் துவக்கத்தில் மூன்று நபர்களை கொடுப்பவர், வழங்குபவர் மற்றும் பெறுபவர் ஆகியோரை தேவைப்படுத்துகிறது.

பத்திரத்தை எழுதுபவரை கொடுப்பவர் என்கின்றனர். அவர் மூன்றாம் தரப்பிற்கு பணமளிக்க ஆணையைக் கொடுக்கிறார். எவர் பெயரால் பத்திரம் எழுதப்பட்டுள்ளதோ அவர் வழங்குபவர் என அழைக்கப்படுகிறார். அவரே பத்திரம் விளிக்கும் நபர் மேலும் அவரே பணமளிக்க ஆணையிடப்படுகிறார், அவர் ஒரு ஒப்புகையாளராக அவர் எப்போது பத்திரத்திற்கு பணமளிக்க விரும்புகிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது. (பிரிவு.62) யாருடைய பெயரில் பத்திரம் எழுதப்பட்டுள்ளதோ அல்லது கொடுக்கப்படுகிறதோ அவரே பெறுபவர் ஆகிறார்.

தரப்புகள் தனித்த நபர்களாக இருக்க வேண்டியதில்லை. ஆகையால், பணமளிப்பவர் தனக்குத் தானே பணமளிக்க எழுதிக் கொள்ளலாம். (காண்க பிரிவு.8)

ஒரு பரிவர்த்தனைப் பற்று பத்திரம் வழங்குபவரால் மூன்றாம் தரப்பிற்கு அத்தாட்சியிடப்படலாம், அவர் பதிலுக்கு நான்காம் நபருக்கு அத்தாட்சியிடலாம் அவ்வாறே பரிவர்த்தனை நிச்சய வரையறையற்று நீள்கிறது. அதைப் பெறுபவர் சிறிது காலம் கழித்து பத்திரத்திற்கெதிரான தொகையை கொடுத்தவர்க்கும், அனைத்து முன்னாள் அத்தாட்சியாளர்க்கும் அது எந்தவொரு எதிர் வழக்கீடும் முன்னாள் கொடுப்பவர் அல்லது அத்தாட்சியாளரின் செயற்திறத்தை இயலாமல் செய்திருந்தாலும் எதிராகக் கோரலாம். இதுவே பத்திரத்தை செலாவணி எனும் பொருள் கொள்ளச் செய்யும்.

சில விஷயங்களில் பத்திரம் 'செலாவணியல்ல' எனக் குறிக்கப்படும். அவ்விஷயத்தில் அது இன்னமும் மூன்றாம் தரப்பிற்கு மாற்றப்படலாம், ஆனால் மூன்றாம் நபர் மாற்றம் செய்பவரைக் காட்டிலும் சிறப்பான உரிமையை வைத்திருப்பதில்லை.

பொதுநலவாய நாடுகளில்[தொகு]

பொதுநலவாய நாடுகளில் ஏறக்குறைய அனைத்து பிரிவுகளும் மாற்றத்தக்க செலாவணியுடன் தொடர்புடைய சட்டங்களை பரிவர்த்தனை பற்று பத்திரச் சட்டத்தில் சட்டத் தொகுப்பாக்கியுள்ளன, உதரணமாக பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்ட் 1882 இங்கிலாந்து, பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்ட் 1908 நியூசிலாந்து, தி நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் 1881 இந்தியா மற்றும் தி பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்ட் 1914 மௌரீஷியஸ் ஆகியவையாகும். பரிவர்த்தனை பற்று பத்திரச் சட்டம்:

 1. பரிவர்த்தனை பற்றை விவரிக்கிறது: ஒரு நிபந்தனையற்ற எழுத்தாணை, ஒரு நபரால் மற்றொருவருக்கு எழுதப்படுவது, கொடுக்கப்படும் நபரால் கையொப்பம் இடப்பட்டது, எவர் கேட்கையில் வழங்கப்படவேண்டுமோ அந்நபரின் பெயர், நிலைத்த அல்லது தீர்மானிக்கப்பட்ட எதிர்கால் நேரம், பணத்தின் தொகை அல்லது சிறப்பு நபரின் ஆணை அல்லது தாங்கி வருபவருடையதைக் குறிக்கும்.
 2. காசோலை என்பது ஒரு பரிவர்த்தனை பற்று பத்திரம் வங்கியால் கோரப்படும் போது கொடுக்கப்படுவதாகும்.
 3. உறுதிமொழிக்கடன்பத்திரம் என்பது 'ஒரு நிபந்தனையற்ற உறுதிமொழி ஒரு நபரால் மற்றொருவருக்கு ஏற்படுத்துபவரால் கையொப்பமிடப்பட்டது, கோரப்படும் போது கொடுக்கப்படுவது, அல்லது நிலைத்த அல்லது தீர்மானிக்கப்பட்ட எதிர்கால நேரத்தில் பணத் தொகை அல்லது குறிப்பிட்ட நபரின் ஆணை அல்லது தாங்கி வருபவர்க்கு கொடுக்கப்படுவதாகும்.'

கூடுதலாக பெரும்பாலான பொதுநலவாய பிரிவுகள் தனித்த காசோலைச் சட்டத்தினைக் கொண்டுள்ளன. அவை கூடுதலாக வங்கிகள் கையொப்பமில்லாத அல்லது வழக்கமற்ற கையொப்பமுடைய காசோலைகளை சேகரிப்பதிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன, இரட்டைக் கோடுகளால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு மற்றும் 'மாற்றத்தக்கதல்ல' என்று குறியிடப்பட்டு அல்லது அது போன்றவை மாற்றத்தக்கதல்ல மேலும் வங்கிகளுக்கிடையிலான காசோலை பரிமாற்று அமைப்பில் மின்னணு காசோலை அளிப்பினை ஏறபடுத்தியுள்ளன.

1911 ஆம் ஆண்டு என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிகா பதினோராம் பதிப்பு ஒரு விரிவான தொகுப்புடைய கட்டுரையை பரிவர்த்தனை பற்று பத்திரத்தில் கொண்டுள்ளது, அதன் வரலாறு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரித்தாபடி, அதன் வெளியீட்டின் சமயத்தில் அது புரிந்து கொள்ளப்பட்ட விதத்தில் அமைந்திருந்தது.

அமெரிக்க ஒன்றியத்தில்[தொகு]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தில், ஷரத்து 3 மற்றும் ஷரத்து 4- யூனிஃபார்ம் கமர்ஷியல் கோட் பரிமாற்றத்தக்க செலாவணியின் வெளியீடு மற்றும் பரிமாற்றத்தை நிர்வகிக்கிறது. ஷரத்து 3 [1] இன் கீழ் ஒரு மாற்றத்தக்க செலாவணியை எழுதச்செய்ய, பின் வரும் தேவைகள் சந்திக்கப்பட வேண்டும்: 1) நிபந்தனையற்ற உறுதி அல்லது ஆணை பணமளிக்க இருப்பது, 2)பணமளிப்பு குறிப்பிட்ட பணத்தொகையை கொண்டிருக்க வேண்டும், வட்டி தொகையில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பினும் கூட, 3)கோரப்படும் போது பணமளிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது உறுதிபடுத்தப்பட்ட நேரத்தில், 4) பத்திரமானது பணமளிக்க உறுதியளிப்பவர் குறிப்பிடப்பட்ட பணத்தை அளிப்பதைத் தவிர வேறெதையும் செய்ய வேண்டியதில்லை, 5) பத்திரம் தாங்கி வருபவர்க்கு அல்லது ஆணைக்கு பணமளிப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

பின்னரான தேவை 'மாற்றத்தக்கதின் சொற்கள்' என மேற்கோளிடப்படுகின்றன, அது 'ஆணைக்காக' எனும் சொல்லைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்றால், அல்லது தாங்கி வரும் நபருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறிப்பிட்டிருப்பது மாற்றத்தக்க செலாவணியாக ஷரத்தாக 3 இன் நிர்வகிக்கப்படுவதல்லை, எனினும் அதற்கு இதர செலாவணி சிறப்பம்சங்கள் இருந்தாலும் கூட. ஒரேயொரு விதிவிலக்கு ஒரு பத்திரம் காசோலையின் வரையறையை சந்திக்கிறது (ஒரு பரிவர்த்தனை பற்று பத்திரம் கோரப்படுகையில் கொடுப்பது மற்றும் வங்கியில் வரையப்பட்டது) மேலும் ஆணைக்கு பணமளிக்கப்படுவதில்லை (அதாவது அது "ஜான் டோவிற்கு அளிக்கவும்" என்பதை மட்டும் கொண்டிருந்தால்) பிறகு அது மாற்றத்தக்க செலாவணியாக கருதப்படும்.

பொறுபேற்பவர் மற்றும் பொறுப்பினை அடைபவர் ஆகியோரைத் தவிர்த்து இதர நபர்களும் மாற்றத்தக்க செலாவணிக்கு தொடர்புடையவர்களாக ஆகலாம். இதை மிகப் பொதுவான வழியில் செய்வது ஒருவரின் மையொப்பத்தை பத்திரத்தில் இடுவதாகும். ஒரு நபர் அதற்கு கையொப்பமிடுவது பத்திரத்தின் பணமளிப்பைப் பெறும் நோக்கத்தில் அல்லது பெறுவது அல்லது பத்திரத்திற்கு உரிமையை மாற்றுவது போன்றதற்கான கையொப்பம் ஒப்புகை என அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு ஒப்புகை குறிப்பிட்ட நபருக்கு மாற்றப்படுவது சிறப்பு ஒப்புகை யாகும். பணம் பெறுபவரின் அல்லது தாங்கியின் கையொப்பம் அற்றது ஏதாவது கூடுதல் குறிப்பைக் கொண்டிருந்தால் (அதனால் பத்திரத்தை தாங்கிக்கு பணமளிக்கச் செய்வது) என்பதை வெற்று ஒப்புகை என்கின்றனர். ஒரு ஒப்புகை பணமளிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையின் கீழ் பொருத்தப்பட வேண்டும் என்பதைத் தேவைப்படுத்தும் எனில் (அதாவது "வைப்பில் மட்டும்", "வசூலிக்க மட்டும்" போன்ற) அது வரையறுக்கப்பட்ட ஒப்புகை .

பத்திரத்தைப் பெறும் நபருக்கு குறிப்பு அல்லது வரைவு செலாவணிப்படுத்தப்படுகிறது எனில் அ) ஒரு நன் நம்பிக்கை ஆ) மதிப்பிற்கு இ)பாதுகாக்கப்பட்ட பணமளிப்பிற்கான எவ்விதமான அறிவிக்கையும் இன்றி இருந்தால், மாற்றப்படுபவர் எதிர்கால வைப்பர்|எதிர்கால வைப்பர் ஆவார்.மேலும் பத்திரத்தை பாதுகாப்பற்று அமல் செய்யலாம். அது மூல வழங்குநருக்கு எதிராக அணுகப்படும், ஒரு சில அரிதான நிஜ பாதுகாப்புகள் தவிர. இத்தகைய நிஜ பாதுகாப்புகளில் உள்ளிட்டவை பத்திரத்தின் மோசடி, பத்திரத்தில் கையொப்பம் இடுவதில் இயல்பான பித்தலாட்டம், பத்திரத்தை மாற்றியமைப்பது, கையொப்பம் இடுபவரின் தகுதியின்மை, கையொப்பம் இடுபவர் சிறாரக இருத்தல், வற்புறுத்தல், திவாலானவர் மற்றும் பத்திரத்தின் சட்ட வரையறைகள்.

நவீன தொழிற் பொருளாதாரத்தில் சுதந்திரமான பரிமாற்ற செலாவணியை செயல்படத்தக்கதாக ஆக்கும் விதி: ஒரு நபர் அல்லது நிறுவனம் ஒரு பத்திரத்தை அதன் வணிகப் போக்கில் வாங்கினால் அது ஏற்படுத்தியவரிடம் கொடுக்கையில் பணமளிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்த்தலுக்கு உட்படுவதாகும்; அதனை கொடுப்பவருக்கும் அது முதலில் வழங்கப்பட்டவருக்கும் இடையிலான சச்சரவாக இடம் பெறாமல் இருப்பதாகும்.

முன்னேற்பாடானது கருத்தியல் மற்றும் சட்டம். நிஜத்தில் ஒரு பத்திரமளிப்பவர் தான் மோசடி செய்யப்படுவதாக எண்ணினாலோ அல்லது வேறுவகையில் கச்சாவாக பணம் பெறுபவரால் நடத்தப்பட்டு இருப்பின், எதிர்காலத்தில் மறு அளிப்பு செய்ய மறுத்தால், அதனைப் பெற சட்டரீதியிலான நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம்.

பயன்பாடு[தொகு]

தாங்கி பத்திரங்கள் அரிதாகவே உருவாக்கப்படின், வணிகப் பத்திரத்தை வைத்திருப்பவர், பத்திரத்தை தாங்கி பத்திரமாக ஒரு ஒப்புகை மூலம் மாற்றலாம். முறையாக வைத்திருப்பவர் பத்திரத்தின் பின் புறம் கையொப்பம் இடுவார் அத்துடன் பத்திரம் தாங்கிப் பத்திரமாக ஆகிறது, இருப்பினும் சமீப வருடங்களில், மூன்றாம் தரப்பு காசோலைகள் பெரும்பாலான வங்கிகளால் ஏற்கப்படுவதில்லை-உண்மையான பெறுநர் சட்ட வல்லுநரின் பத்திரத்தில் அவ்வாறு கையொப்பமிட்டு தரும் வரை.

மாற்றாக, ஒரு தனிநபர் அல்லது நிறுவனம் காசோலையில் "பணம்" அல்லது "தாங்கி" என்று எழுதித் தாங்கியின் பத்திரத்தைத் தர வேண்டும். பத்திரத்தின் பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அது சட்டப்பூர்வமாக ஏறக்குறைய பணம் போன்றது.

விதிவிலக்குகள்[தொகு]

சட்டத் தொகுப்பின் கீழ், பின் வருவன மாற்றத்தக்க செலாவணியாகா, அத்தகைய பொருட்களைப் பொறுத்த வரை சட்ட நிர்வாக பொறுப்புகள் இருப்பினும், மாற்றத்தக்க செலாவணியைப் போன்றோ அல்லது அதற்கான பொருந்தும் சட்டத்திலிருந்தோ பெறப்படுவன:

 • கடன் வழங்க அனுமதிக் கடிதம், சட்டத் தொகுப்பின் பிரிவு 5 இன் படி நிர்வகிக்கப்படுகிறது
 • கப்பல் சரக்கு விலைப்பட்டியல் மற்றும் இதர உரிமை ஆவணங்கள் சட்டத் தொகுப்பின் பிரிவு 7 இன் கீழ் நிர்வகிக்பபடுபவையாகும்
 • பங்குறுதிகள், பங்குகள் மற்றும் கடன் பங்குகள் போன்றவை சட்டத் தொகுப்பின் பிரிவு 8 கீழ் நிர்வகிக்கப்படுபவையாகும்
 • ஒப்பந்தம் மற்றும் இதர ஆவணங்கள் வீட்டு மனைத் தொழிலில் ஆர்வங் கொண்டவை ஒரு அடமானமாக இருந்தாலும் உறுதிமொழி கடன் பத்திரத்தை பிரிவு 3 ஆல் நிர்வகிக்கப் பெறும்
 • IOUs

புற இணைப்புகள்[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. Uniform Commercial Code - Article 3
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மாற்றுச்_சீட்டு&oldid=3224599" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது