கொழுப்புத் திசுக்கட்டி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Lipoma
Lipoma on forearm
வகைப்பாடு மற்றும் வெளிச்சான்றுகள்
சிறப்புதோல் மருத்துவம், general surgery
ஐ.சி.டி.-10D17. (M8850/0)
ஐ.சி.டி.-9214
நோய்களின் தரவுத்தளம்7493
மெரிசின்பிளசு003279
ஈமெடிசின்med/2720 derm/242
பேசியண்ட் ஐ.இகொழுப்புத் திசுக்கட்டி
ம.பா.தD008067

கொழுப்புத் திசுக்கட்டி (Lipoma) என்பது கொழுப்புள்ள திசுக்களினால் உருவாகும் வலியற்ற கட்டி ஆகும். இவை மிகவும் பொதுவான வடிவமாக மென்மையான திசுக் கட்டியினைக் கொண்டிருக்கும்.[1] கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் தொடுவதற்கு மென்மையாக நகரக்கூடியதாக இருக்கும். மேலும் இது பொதுவாக வலியற்றவையாக இருக்கும். பல கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் சிறியவையாக இருக்கும் (ஒரு சென்டி மீட்டர் விட்டத்திற்கும் கீழ்). ஆனால், இவை ஆறு சென்டி மீட்டர்கள் வரை அளவில் விரிவடையலாம். கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் பொதுவாக 40 முதல் 60 வயதுடையவர்களிடையே காணப்படுகிறது. ஆனால் இவை குழந்தைகளிடமும் காணப்படலாம். சில ஆதாரங்கள் புற்றுத்திசுப் பரிமாற்றம் ஏற்படக்கூடும் எனக் கூறுகின்றன.[2] அதே சமயம் மற்றவர்கள் இதனை இன்னும் மெய்ப்பித்து ஆவணப்படுத்த வேண்டியுள்ளது எனக் கூறுகின்றனர்.[3]

வகைகள்[தொகு]

மனித உடற்பகுதியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட கொழுப்புத் திசுக்கட்டி

கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளில் பல்வேறு உபவகைகள் இருக்கின்றன[4]:624-5:

 • ஆன்ஜியோலிப்போலெயோமையோமா (Angiolipoleiomyoma) என்பது இயல்பற்ற தனித்த அறிகுறியில்லாத புறமுனை முடிச்சு ஆகும். இது மென்மையான தசைச் செல்கள், இரத்த நாளங்கள், இணைப்புத் திசு மற்றும் கொழுப்பு ஆகியவற்றினால் உருவாகி நன்கு சுற்றி வளைந்த தோலடிக் கட்டிகளாக நெடுங்காலமாக இருக்கிறது.[4]:627
 • ஆன்ஜியோ லிப்போமா (Angiolipoma) என்பது ஒரு வலி நிறைந்த தோலடி முடிச்சு ஆகும். இது ஒரு பொதுவான கொழுப்புத் திசுக்கட்டியின் அனைத்து கூறுகளையும் கொண்டிருக்கிறது.[4]:624[5]
 • சோண்ட்ராய்ட் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் (Chondroid lipomas) என்பது பொதுவாக பெண்களின் கால்களில் ஆழமாக ஏற்படும் உறுதியான மஞ்சள் கட்டிகள் ஆகும்.[4]:625
 • இணைப்பு மெய்ய கொழுப்புத் திசுக்கட்டி (Corpus callosum lipoma) என்பது பிறவியில் அரிதாக ஏற்படுவதாக இருக்கிறது. இது அறிகுறிகளுடன் தோன்றலாம் அல்லது அறிகுறிகள் ஏதுமில்லாமலும் இருக்கலாம்.[6] கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் பொதுவாக 1–3 செமீட்டர் விட்டத்துடன் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் சிறியவையாக இருக்கும்,[7] ஆனால் சில அரிதான நிகழ்வுகளில் இவை பல ஆண்டுகளாக வளர்ந்து 10-20 செமீட்டரிலும் 4-5 கிகி எடையுடனும் "மாபெரும் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளாக" இருக்கலாம்.[8][9]
 • ஹைபர்னோமா (Hibernoma) என்பது செங்கொழுப்பின் கொழுப்புத் திசுக்கட்டி ஆகும்.
 • சருமத்துள் கதிர் செல் கொழுப்புத் திசுக்கட்டி (Intradermal spindle cell lipoma) என்பது மிகவும் பொதுவாக பெண்களைப் பாதிக்கக்கூடியதாககும். இவை தலை, கழுத்து, உடற்பகுதி, மேல் மற்றும் கீழ் முனைப்புள்ளிகள் போன்ற பகுதிகளிலிலிருந்து உருவாகி, ஒரே சீராகப் பரவுகின்றன.[4]:625[5]
 • நரம்பிய மிகை கொழுப்புத் திசுக்கட்டி (Neural fibrolipoma) என்பது நரம்புத் தண்டுடன் இணைந்து நிணநீர்க் கொழுப்பின் மிகை வளர்ச்சியால் ஏற்படுகிறது. இது பொதுவாக நரம்பு நெரித்தலுக்கு வழிவகுக்கிறது.[4]:625
 • பல்லுறுமாற்ற கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் (Pleomorphic lipomas) என்பவை கதிர்-செல் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் போன்று முதிய ஆண்களுக்கு முதுகு மற்றும் கழுத்துப் பகுதிகளில் பெரும்பாலான இடங்களில் ஏற்படுவது ஆகும்.மேலும் அவை மேற்படிவு உட்கருக்களுடன் ஃப்ளோரட் பெரும் செல்களின் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன.[4]:625
 • கதிர்-செல் கொழுப்புத் திசுக்கட்டி (Spindle-cell lipoma) என்பது வயதான ஆண்களின் பின்முதுகு,கழுத்து மற்றும் தோள்கள் போன்ற இடங்களில் ஏற்படும் அறிகுறியில்லா மெதுவாக வளரும் தோலடிக் கட்டி ஆகும்.[4]:625
 • மேலோட்டாமான தோலடி கொழுப்புத் திசுக்கட்டி (Superficial subcutaneous lipoma) என்பது மிகவும் பொதுவான வகை கொழுப்புத் திசுக்கட்டி ஆகும்.இது தோலின் புறப்பரப்பின் அடியில் ஏற்படும்.[3] பெரும்பாலும் உடற்பகுதி,தொடைகள் மற்றும் முன்கைகள் போன்ற இடங்களில் ஏற்படுகின்றன.எனினும் அவை உடலில் வேறு பகுதிகளில் கொழுப்பு இருக்கும் இடங்களிலும் ஏற்படலாம்.

நோய்ப்பரவுதல்[தொகு]

தோராயமாக ஒரு சதவீத மக்கள் கொழுப்புத் திசுக்கட்டியுடன் இருக்கின்றனர்.[3] இந்தக் கட்டிகள் எந்த வயதிலும் ஏற்படலாம்,ஆனால் பொதுவாக 40 முதல் 60 வயதுடையவர்களிடையே காணப்படுகிறது.[10] தோல்தசை கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் குழந்தைகளுக்கு அரிதாக ஏற்படுகின்றன.ஆனால் இந்தக் கட்டிகள் பிறப்புவழி நோயான பன்னாயன்-ஜோனானா நோய்க்குறியின் ஒரு பகுதியாக ஏற்படலாம்.[11][12]

காரணங்கள்[தொகு]

கொழுப்புத் திசுக்கட்டி உருவாவதற்கான நோக்கம் மரபுவழி சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எனினும் குடும்பவழி பன்மடங்கு லிப்போமடோசிஸ் (familial multiple lipomatosis) மரபுவழி நிலை கொழுப்புத் திசுக்கட்டி உருவாக்கத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம்.[13][14] சாண்டா ஜெ. ஒனொ (Santa J. Ono) பரிசோதனைக்கூடத்தில் எலியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மரபுவழிச் சோதனைகளில் HMG I-C ஜீன் (முன்பு உடற் பருமனுடன் தொடர்புடைய ஜீனாகக் கண்டறியப்பட்டது) மற்றும் கொழுப்புத் திசுக்கட்டி உருவாக்கம் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இயைபுபடுத்தல் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இந்த சோதனைகள் இதற்கு முன்பு HMG I-C மற்றும் இடைநுழைத் திசுக் கட்டிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இயைபுபடுத்தலைக் காட்டிய மனிதர்களில் நடத்தப்பட்ட நோய்ப்பரவியல் தரவிற்கு இசைவதாக இருக்கிறது.[15]

"காயத்திற்குப் பிறகான கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள்" (post-traumatic lipomas) என்று அழைக்கப்படும் கொழுப்புத் திசுக்கட்டியின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதற்கு சிறு காயங்கள் காரணமாக இருப்பதாக சில ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.[16] எனினும் உடற்காயதிற்கும் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளின் உருவாக்கத்திற்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு சர்ச்சைக்குரியதாகவே இருக்கிறது.[17]

சிகிச்சை[தொகு]

பொதுவாக கட்டி வலி நிறைந்ததாகவோ அல்லது இயக்கத்தைத் தடை செய்வதாகவோ மாறும் வரை கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை அவசியமில்லை. அவை, அழகு காரணங்களுக்காகவே நீக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக பெரிதாகவோ அல்லது நிணநீர் குழாய்க் கட்டி (liposarcoma) போன்ற மிகவும் அபாயமில்லாத வகைக் கட்டிகள் திசுநோய் கூறுஇயல் சோதனைக்காக நீக்கப்படுகின்றன.[3]

கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் எளிமையாக வெட்டியெடுத்தல் மூலமாக நீக்கப்படுகின்றன.[10] பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் இவை குணமடைந்து விடுகின்றன. சுமார் 1-2% கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் வெட்டி நீக்கப்பட்ட பிறகும் மீண்டும் ஏற்படுகின்றன.[18] கொழுப்புத் திசுக்கட்டி மென்மையாகவும் சிறிய இணைப்புத் திசுப் பொருளையும் கொண்டிருந்தால் லிப்போசக்சன் (Liposuction) என்ற மற்றொரு முறையைப் பயன்படுத்தலாம். லிப்போசக்சன் பொதுவாக குறைவான வடுக்களை ஏற்படுத்தும்; எனினும் பெரிய கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளுக்கு இதனைப் பயன்படுத்தும் போது முழுமையான கட்டிகளை நீக்க முடியாமல் போகலாம். அது மீண்டும் வளர்ச்சியடைவதற்கு ஏதுவாகிவிடும்.[19]

வடுக்கள் ஏதுமில்லாமல் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளை நீக்கும் புதிய முறைகள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றில் ஒன்று பொருட்களை இன்ஜெக்சனில் செலுத்தி நீக்குவது ஆகும். அவை ஸ்டெராய்டுகள் அல்லது போஸ்பாடிடில்கோலின் (phosphatidylcholine) போன்று கொழுப்புச் சிதைப்பைத் தூண்டுகின்றன.[10][20]

நோய்முன்கணிப்பு[தொகு]

கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் அரிதாக ஆயுள் அச்சுறுத்துபவையாக உள்ளன. மேலும் பொதுவான தோலடி கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் தீவிர நிலையை உருவாக்காது. உள்ளுறுப்புக்களில் வளரும் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் மிகவும் அபாயகரமானதாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக இரையகக் குடலியப் பாதை கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள், இரத்தப்போக்கு, புண் ஏற்படல் மற்றும் வலி நிறைந்த அடைப்புகள் போன்றவற்றுக்குக் காரணமாகலாம்.[21][22] நிணநீர் குழாய்க் கட்டிகளினுள் கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளின் வீரியம் மிக்க பரிமாற்றம் மிகவும் அரிதானதாகும். பெரும்பாலான நிணநீர் குழாய்க் கட்டிகள் ஏற்கனவே ஏற்பட்டிருக்கும் நோயில்லாக் கட்டிகளின் உறுப்புக் கோளாறுகளினால் ஏற்படுவது இல்லை.[18] எனினும் சில நிகழ்வின் வீரியம் மிக்க பரிமாற்றங்கள் எலும்பு மற்றும் சிறுநீரக கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளுடன் வரையறுக்கப்படுகின்றன.[23][24] இந்தச் சில நிகழ்வுகள் நன்கு வேறுபட்ட நிணநீர் குழாய்க் கட்டிகளாக இருப்பதற்குச் சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் கட்டிகளை முதலில் சோதனை மேற்கொண்ட போது நுட்பமான வீரியம் மிக்க பண்புக்கூறுகள் இல்லாமல் இருந்தன.[25] ஆழ்ந்த கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளில் மேலோட்டமான கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளைக் காட்டிலும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியங்கள் அதிகமாக இருக்கின்றன. ஏனெனில் ஆழ்ந்த கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகளை முழுமையாக அறுவைசிகிச்சைச் செய்து நீக்குவது சாத்தியமில்லாத ஒன்று.[25][26]

கால்நடை மருத்துவத்தில்[தொகு]

கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் பல விலங்குகளில் ஏற்படுகின்றன.பொதுவாக அவை வயதான நாய்களில் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக வயதான லேப்ராடார் ரீட்ரீவர்ஸ், டாபர்மேன் பின்ஸ்சர்ஸ் மற்றும் மினியேச்சர் ஸ்க்னாசர்ஸ் போன்ற இனங்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றன.[27] பருமனான பெண் நாய்கள் இந்தக் கட்டிகள் உருவாக்கத்தினால் புரள்கின்றன. மேலும் வயதான மற்றும் அதிக எடையுள்ள நாய்கள் குறைந்த பட்சம் ஒரு கொழுப்புத் திசுக்கட்டியையாவது கொண்டிருக்கின்றன.[28][29] நாய்களில், கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் பொதுவாக உடற்பகுதிகள் அல்லது மேல் மூட்டுகளில் ஏற்படுகின்றன.[27] கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் கால்நடைகள், குதிரைகள் போன்றவற்றில் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன,மிகவும் அரிதாக பூனைகள் மற்றும் பன்றிகளில் ஏற்படுகின்றன.[29][30]

கொழுப்புத் திசுக்கட்டியுடன் தொடர்புடைய மற்ற நிலைகள்[தொகு]

லிப்போமடோசிஸ் என்பது மரபுவழி நிலையாக இருக்கும்போது பல கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் உடலில் தோன்றும்.

கொழுப்பு மிகைப்பு டொலொரோசா (Adiposis dolorosa) (டெர்கம் நோய்) என்பது பல வலி நிறைந்த கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள், வீக்கம் மற்றும் சோர்வு போன்றவை தொடர்புடைய அரிதான நிலை ஆகும். இது பொதுவாக பருமனான மாதவிடாய் நின்ற பெண்களில் காணப்படுகிறது.[31]

வலியற்ற சமச்சீரான லிப்போமடோசிஸ் (மாடலங் நோய்) என்பது லிப்போமடோசிஸுடன் தொடர்புடைய மற்றொரு நிலை ஆகும். இது பல ஆண்டுகளாக மதுப்பழக்கமுடைய மத்திம வயது ஆண்களில் கிட்டத்தட்ட அனைவருக்கும் ஏற்படுகிறது. எனினும் மதுப்பழக்கம் இல்லாதவர்கள் மற்றும் பெண்களும் கூட பாதிக்கப்படலாம்.[சான்று தேவை]

மேலும் காண்க[தொகு]

 • சரும நிலைகளின் பட்டியல்

அறிகுறிகள்[தொகு]

 1. பொதுவாக மென்மையானதாக இருக்கும். குழைத்த மாவு போல அல்லது ரப்பர் போல இருக்கும்.
 2. இதன் வடிவம் கும்பிபோல அல்லது முட்டைபோல நீள் வட்டமாக இருக்கும். அளவில் பெரு வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். 2-10 செமி வரை வளரலாம். ஆனால் அதனிலும் பெரிதாகவும் நாம் காணப்படலாம்.
 3. தொட்டால் கூட வலிப்பதில்லை. ஆயினும் சில மட்டும் இறுக அழுத்தினால் சற்று வலியை ஏற்படுத்தும். அவ்வாறு வலிப்பவை பொதுவாகச் சற்று குருதியோட்டம் அதிகமான கொழுப்புக் கட்டிகளாகும். இவற்றை அஞ்சியோ லைப்போமா என்பார்கள். அவையும் ஆபத்தானவை அல்ல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 4. கண்ணில் படுவதைத் தவிர இந்தக் கொழுப்புக் கட்டிகள் வேறெந்த அறிகுறிகளையும் காண்பிப்பதில்லை.[32]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. Bancroft LW, Kransdorf MJ, Peterson JJ, O'Connor MI (October 2006). "Benign fatty tumors: classification, clinical course, imaging appearance, and treatment". Skeletal Radiol. 35 (10): 719–33. doi:10.1007/s00256-006-0189-y. பப்மெட்:16927086. https://archive.org/details/sim_skeletal-radiology_2006-10_35_10/page/719. 
 2. 'ஒபெசிடி ஜீன்' காசஸ் கேன்சர் ஆஃப் ஃபேட் டிஸ்யூ, சீபன்ஸ் சைன்டிஸ்ட்ஸ் ஃபைன்ட் பரணிடப்பட்டது 2005-04-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் சீபன்ஸ் ஐ ரிசர்ச் இன்ஸ்டிட்யூட் (ஹார்வார்ட் மெடிக்கல் ஸ்கூல் அஃப்லியேட்). ஏப்ரல் 26, 2000
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Lipomas at eMedicine
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 ஜேம்ஸ், வில்லியம்; பெர்கர், டிமோத்தி; எல்ஸ்டன், டர்க் (2005). ஆண்ட்ரீவ்ஸ் டிசீஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின்: கிளினிகல் டெர்மடாலஜி. (10வது பதி.). சாண்டர்ஸ். ISBN 81-7017-415-5. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "Andrews" defined multiple times with different content
 5. 5.0 5.1 Rapini, Ronald P.; Bolognia, Jean L.; Jorizzo, Joseph L. (2007). Dermatology: 2-Volume Set. St. Louis: Mosby. பக். 1838. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1-4160-2999-0. 
 6. Wallace D (December 1976). "Lipoma of the corpus callosum". J Neurol Neurosurg Psychiatry. 39 (12): 1179–85. doi:10.1136/jnnp.39.12.1179. பப்மெட்:1011028. 
 7. webmd.com இல் கொழுப்புத் திசுக்கட்டி என்ற தலைப்பில் மேல்நோக்குப்பார்வை
 8. Hakim E, Kolander Y, Meller Y, Moses M, Sagi A (August 1994). "Gigantic lipomas". Plast. Reconstr. Surg. 94 (2): 369–71. doi:10.1097/00006534-199408000-00025. பப்மெட்:8041830. 
 9. Terzioglu A, Tuncali D, Yuksel A, Bingul F, Aslan G (March 2004). "Giant lipomas: a series of 12 consecutive cases and a giant liposarcoma of the thigh". Dermatol Surg 30 (3): 463–7. doi:10.1111/j.1524-4725.2004.30022.x. பப்மெட்:15008886. 
 10. 10.0 10.1 10.2 Salam GA (March 2002). "Lipoma excision". Am Fam Physician 65 (5): 901–4. பப்மெட்:11898962. http://www.aafp.org/afp/20020301/901.html. பார்த்த நாள்: 2010-05-12. 
 11. Buisson P, Leclair MD, Jacquemont S, et al. (September 2006). "Cutaneous lipoma in children: 5 cases with Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome". J. Pediatr. Surg. 41 (9): 1601–3. doi:10.1016/j.jpedsurg.2006.05.013. பப்மெட்:16952599. 
 12. Gujrati M, Thomas C, Zelby A, Jensen E, Lee JM (August 1998). "Bannayan-Zonana syndrome: a rare autosomal dominant syndrome with multiple lipomas and hemangiomas: a case report and review of literature". Surg Neurol 50 (2): 164–8. doi:10.1016/S0090-3019(98)00039-1. பப்மெட்:9701122. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0090-3019(98)00039-1. 
 13. Leffell DJ, Braverman IM (August 1986). "Familial multiple lipomatosis. Report of a case and a review of the literature". J. Am. Acad. Dermatol. 15 (2 Pt 1): 275–9. doi:10.1016/S0190-9622(86)70166-7. பப்மெட்:3745530. 
 14. Toy BR (October 2003). "Familial multiple lipomatosis". Dermatol. Online J. 9 (4): 9. பப்மெட்:14594582. http://dermatology.cdlib.org/94/NYU/Jan2002/2.html. 
 15. Arlotta P, Tai AK, Manfioletti G, Clifford C, Jay G, Ono SJ. (May 2000). "Transgenic mice expressing a truncated form of the high mobility group I-C protein develop adiposity and an abnormally high prevalence of lipomas.". J Biol Chem. 275 (19): 14394–400. doi:10.1074/jbc.M000564200. பப்மெட்:10747931. 
 16. Signorini M, Campiglio GL (March 1998). "Posttraumatic lipomas: where do they really come from?". Plast. Reconstr. Surg. 101 (3): 699–705. doi:10.1097/00006534-199803000-00017. பப்மெட்:9500386. 
 17. Aust MC, Spies M, Kall S, Jokuszies A, Gohritz A, Vogt P (2007). "Posttraumatic lipoma: fact or fiction?". Skinmed 6 (6): 266–70. doi:10.1111/j.1540-9740.2007.06361.x. பப்மெட்:17975353. http://www.lejacq.com/articleDetail.cfm?pid=SKINmed_6;6:266. பார்த்த நாள்: 2010-05-12. 
 18. 18.0 18.1 Dalal KM, Antonescu CR, Singer S (March 2008). "Diagnosis and management of lipomatous tumors". J Surg Oncol 97 (4): 298–313. doi:10.1002/jso.20975. பப்மெட்:18286473. 
 19. Al-basti HA, El-Khatib HA (2002). "The use of suction-assisted surgical extraction of moderate and large lipomas: long-term follow-up". Aesthetic Plast Surg 26 (2): 114–7. doi:10.1007/s00266-002-1492-1. பப்மெட்:12016495. 
 20. Bechara FG, Sand M, Sand D, et al. (2006). "Lipolysis of lipomas in patients with familial multiple lipomatosis: an ultrasonography-controlled trial". J Cutan Med Surg 10 (4): 155–9. பப்மெட்:17234112. 
 21. Thompson WM (1 April 2005). "Imaging and findings of lipomas of the gastrointestinal tract". AJR Am J Roentgenol 184 (4): 1163–71. பப்மெட்:15788588. http://www.ajronline.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=15788588. 
 22. Taylor AJ, Stewart ET, Dodds WJ (1 December 1990). "Gastrointestinal lipomas: a radiologic and pathologic review". AJR Am J Roentgenol 155 (6): 1205–10. பப்மெட்:2122666. http://www.ajronline.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=2122666. 
 23. Milgram JW (1990). "Malignant transformation in bone lipomas". Skeletal Radiol. 19 (5): 347–52. doi:10.1007/BF00193088. பப்மெட்:2165632. https://archive.org/details/sim_skeletal-radiology_1990-07_19_5/page/347. 
 24. Lowe BA, Brewer J, Houghton DC, Jacobson E, Pitre T (May 1992). "Malignant transformation of angiomyolipoma". J. Urol. 147 (5): 1356–8. பப்மெட்:1569683. 
 25. 25.0 25.1 Goldblum, John R.; Weiss, Sharon W.; Enzinger, Franz M. (2008). Enzinger and Weiss's soft tissue tumors (5th ). Mosby Elsevier. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-323-04628-2. https://archive.org/details/isbn_9780323046282_5. 
 26. Fletcher, C.D.M., Unni, K.K., Mertens, F. (2002). Pathology and Genetics of Tumours of Soft Tissue and Bone. World Health Organization Classification of Tumours. 4. Lyon: IARC Press. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:92-832-2413-2. 
 27. 27.0 27.1 அடிபோஸ் டிஸ்யூ ட்யூமர்ஸ் த மெர்க் வெடெர்னரி மானுவல், (9வது பதி.)
 28. கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் பரணிடப்பட்டது 2008-07-20 at the வந்தவழி இயந்திரம் கால்நடை & நீர்வாழ்வன சேவைகள் துறை, பூரினா
 29. 29.0 29.1 கொழுப்புத் திசுக்கட்டி வெர்ஜினியா பாலிடெக்னிக் இன்ஸ்டிட்யூட் மற்றும் மாநில பல்கலைக்கழகம்
 30. கொழுப்புத் திசுக்கட்டிகள் (கொழுப்புள்ள கட்டிகள்) பரணிடப்பட்டது 2008-05-18 at the வந்தவழி இயந்திரம் கால்நடை Q & A
 31. Lipomas at eMedicine
 32. http://hainallama.blogspot.in/2011/01/lipoma.html

புற இணைப்புகள்[தொகு]

உருவப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ[தொகு]

வார்ப்புரு:Diseases of the skin and appendages by morphology

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கொழுப்புத்_திசுக்கட்டி&oldid=3849568" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது