கிமு 8ஆம் ஆயிரமாண்டு

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to searchநிகழ்வுகள்[edit]

  • கி.மு. 8000-இல் பனியுகம் முடிவுற்றது.
  • கட்டல்ஹோயுக், கிமு 7500ல் தொடங்கப்பட்டது.
  • தென்மேற்கு ஆசியாவில் செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு

துணை நூல்கள்[edit]

வெளி இணைப்புகள்[edit]