காபுஷ்டின்ஸ்கி சமன்பாடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கப்பூசுத்தீன்சுக்கி சமன்பாடு (Kapustinskii equation) ஒரு அயனிப் படிகத்திற்கான படிகக்கூடு ஆற்றல் UL ஐக் கணக்கிடுகிறது, இது பரிசோதனை மூலம் கணக்கிடுவது கடினமாகும். 1956 இல் இச்சமன்பாட்டை வெளியிட்ட அனத்தோலி பெதரோவிச் கப்புசுத்தீன்சுக்கி என்பவரின் நினைவாக இது பெயரிடப்பட்டது.[1]

இங்கு K = 1.20200×10−4 J·m·mol−1
d = 3.45×10−11 மீ
ν செயலறி வாய்பாட்டில் உள்ள அயன்களின் எண்ணிக்கை,
z+ and z என்பவை முறையே நேர், எதிர் அயனிகளில் உள்ள அடிப்படை மின்னூட்டம்,
r+ and r நேர், எதிர் அயனிகளின் ஆரைகள், மீட்டரில்.

கணக்கிடப்பட்ட படிகக்கூடு ஆற்றல், போர்ன்-லான்டே சமன்பாட்டிற்கு ஒரு நல்ல மதிப்பீட்டை அளிக்கிறது; உண்மையான மதிப்பு பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் 5% க்கும் குறைவாக வேறுபடுகிறது.

மேலும், படிகக்கூடு ஆற்றல் அறியப்படும்போது கப்புசுத்தீன்சுக்கி சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அயனியின் ஆரத்தை (அல்லது இன்னும் சரியாக, வெப்பவேதி ஆரத்தை) தீர்மானிக்க முடியும். சல்பேட்டு (SO2−
4
) அல்லது பாசுபேட்டு (PO3−
4
) போன்ற சிக்கலான அயனிகளுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

மேலும் பார்க்க[தொகு]

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Kapustinskii, A. F. (1956). "Lattice energy of ionic crystals". Quarterly Reviews, Chemical Society (வேதியியலுக்கான வேந்திய சங்கம்) 10 (3): 283–294. doi:10.1039/QR9561000283.