காக்கேசிய இனம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


காக்கேசிய இனம் (Caucasian race) அல்லது கௌகேசிய இனம் (Caucasoid, Europid)[1] (Europoid) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது) என்ற சொல் ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா, வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்கத் தீபகற்பம், மேற்கு ஆசியா, மத்திய ஆசியா மற்றும் தெற்கு ஆசியா ஆகிய இடங்களில் வாழும் சில மக்கள் அல்லது அனைத்து மக்களின் இனம் அல்லது தோற்ற அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது.[2][3] ஒரு இனத்திற்கும் மற்றொரு இனத்திற்கும் உள்ள மேன்மையை நிலைநாட்டும் அறிவியல் சார்ந்த இனப்பாகுப்பாடு கோட்பாட்டில் இந்த வகைப்படுத்தல் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[சான்று தேவை]

அமெரிக்க ஆங்கிலத்தில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சொல்லான "Caucasian" ("race" என்ற சொல் இதனுடன் அரிதாக இணைத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது) என்பது சிலநேரங்களில் இப்பகுதிகளில் வாழும் ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் பிற வெள்ளைநிற தோற்றமுறைடைய மக்களை மட்டுமே குறிக்கிறது. மேலும் வெள்ளை மக்களின் பல்வேறு வகையான வரையறைகளுக்கு உகந்ததாகவும் இது குறிப்பிடப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக பல அறிவியல் மற்றும் பொது சூழல்களில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வழக்கமாக "வெள்ளை" என்ற மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கருத்துடனும் குறிப்பாக அமெரிக்க ஒன்றிய சூழலில் வெள்ளை அமெரிக்கர் எனப்படுகிறது.

கோட்பாட்டின் தோற்றம்[தொகு]

காக்கேசியர்களிடன் இருந்து ஐரோப்பியர்களின் தோற்றக் கொள்கைக்கு 1795 ஆம் ஆண்டில் புளூமென்பெர்க் மூலமாக கண்டறியப்பட்ட கபாலம்.

காக்கேசிய இனம் அல்லது வெரிடாஸ் காக்கேசியா (Varietas Caucasia) கோட்பாடானது ஜெர்மன் அறிவியலாளர் மற்றும் பண்டைய மனித இன நூலருமான ஜோஹான் ஃப்ரெட்ரிச் புளூமென்பாக் (Johann Friedrich Blumenbach) மூலமாக தோராயமாக 1800 ஆம் ஆண்டுகளில் உருவாக்கப்பட்டது.[4][4] புளூமென்பெர்க் தான் ஆதிவகையினராக கருதும் காக்கேசிய மக்களுக்கு (காக்கேசிய மண்டலத்தில் உள்ளவர்களுக்கு) இப்பெயரை இட்டார்.[5] அவரது வகைப்படுத்துதலானது காக்கேசிய இனத்தின் மண்டை ஓட்டியலை முதன்மையாகச் சார்ந்திருந்தது.[6]

உடற்கூறு மானுடவியல்[தொகு]

"கெளகேசாய்டு இனம்" என்ற சொல் ஆரம்பத்தில் பெளதீக மானுடவியலில் மக்களின் உடல் அளவையியல்களின் குறிப்பிட்ட அளவைக் குறிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.[7]

உள் இனங்கள்[தொகு]

மங்கோலிய இனம் மற்றும் நெக்ராய்டு இனம் ஆகியவற்றுடன் கெளகேசாய்டு இனம் "மிகப்பெரிய இனங்களில்" ஒன்றாக நம்ப்பப்படுகிறது. கௌகேசாய்டு இனமானது ஏராளமான "உள் இனங்களை" உள்ளடக்கியது. கெளகேசாய்டு மக்கள் வழக்கமாக மொழிசார்ந்த பிரதேசங்களைக் கொண்டு மூன்று வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றனர்: ஆர்ய இனம் (இந்தோ-ஐரோப்பிய மொழிகளைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள்), செமித்திய இனம் (செமித்திய மொழிகளை தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள்) மற்றும் ஹாமிட்டிக் இனம் (பெர்பர்-கஷிட்டிக்-எகிப்திய மொழிகளைத் தாய்மொழியாகக் கொண்டவர்கள்) ஆகியவை ஆகும்.

பல்வகையில் உண்மையென ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட இந்த உள் இனங்கள் நூலாசிரியர்களைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. கபாலத்தின் வடிவம் மூலமாகவும் மற்றொரு வழியில் உள் இனங்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: நார்டிக், மத்திய தரைக்கடல் பகுதி, ஆல்பைன், தினாரிக், கிழக்கு பால்டிக், அரபிட், துரனிட், ஈரானிட் மற்றும் ஆர்மெனாய்டு ஆகிய உள் இனங்கள் கபாலத்தின் வடிவம் மூலமாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

19வது நூற்றாண்டு இந்திய மக்களை வகைப்படுத்தலில் அவர்கள் ஆஸ்ட்ராலாய்டாக கெளகேசியர் அல்லாத திராவிடர்களாக அல்லது தனிப்பட்ட திராவிட இனமாகக் கருதப்பட்டனர். மேலும் உயர்-சாதி கெளகேசாய்டு ஆரியர்கள் மற்றும் உள்நாட்டு திராவிடர்களுடன் குலக்கலப்பு மாறல் விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதாகவும் ஊகம் செய்யப்பட்டனர்.

இதை வேறுபடுத்தும் தனிச்சிறப்பாக கார்லெடோன் எஸ். கோன் அவரது 1939 ஆம் ஆண்டு த ரேசஸ் ஆஃப் ஈரோப் பில் திராவிடர்களையும் கெளகேசாய்டாக வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவர்கள் "கெளகேசாய்டின் கபால அமைப்பையும்" மற்ற பிற உடல்சார்ந்த பண்புகளையும் (எ.கா. மூக்குகள், கண்கள், முடி) பெற்றிருப்பதால் அவரது மதிப்பீடு இவ்வாறு இருந்துள்ளது. கோன் தனது த லிவ்விங் ரேசஸ் ஆஃப் மேனில் கூறும் போது "இந்தியா கெளகேசிய இன பிரதேசத்தின் கிழக்குக் கோடியிலுள்ள நாடாக உள்ளது" எனக் கூறியுள்ளார். சாரா ஏ. டிஷ்கோஃப் மற்றும் கென்னத் கே. கிட் ஆகியோர் கூறுகையில்: "மனித இனநூலர்கள் பலரின் கருத்து வேறுபாட்டின் விளைவாக இந்த வகைப்படுத்தலானது பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் சாதாரண மக்களின் மூலமாக பயன்பாட்டில் எஞ்சியுள்ளது" என்று கூறியுள்ளனர்.[8]

கொலின் ரென்ஃபிரிவ் எழுதிய சைண்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற 1989 ஆம் ஆண்டு கட்டுரையில் செமித்தி இனம் மற்றும் ஆரிய இனத்துடன் திராவிட இனத்தையும் சேர்த்து மூன்று முக்கிய உட்பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவர்கள் ஆரம்பகால-கெளகேசிய இனம் என விளக்கியுள்ளார். சுமார் 9,000 BCE இல் வட ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து குடிமாற்றம் செய்கையில் மேற்கூரிய மூன்று இனங்களாக அவர்கள் பிரிந்துள்ளனர் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்—செமித்தியர்கள் தங்களை பாலஸ்தீன நகரத்தில் இருந்து விரிவுபடுத்திக் கொண்டனர். ஆரியர்கள் தங்களை கேட்டல் ஹியூக்கில் இருந்து விரிவுபடுத்திக் கொண்டனர். திராவிடர்கள் தங்களை தற்போது தெற்கு ஈரானாக இருக்கும் இடத்திலிருந்து விரிவுபடுத்திக் கொண்டனர்.[9]

1920 ஆம் ஆண்டு ஹெச்.ஜி. வெல்ஸ் என்பவர் மத்திய தரைக்கடல் பகுதி இனத்தை ஐபீரிய இனமாக க் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆரியர் , செமித்தியர் மற்றும் ஹாமிட்டிக் ஆகிய உள் இனங்களுடன் சேர்ந்து கெளகேசிய இனத்தை நான்காவது உள் இனமாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். முக்கிய மனித இனத்தின் மிகவும் கலப்படமற்ற மனித இனமாக ஐபீரிய இனத்தின் பாஸ்குவேஸ் (Basques) மக்களையும் அவர்கள் குரோ-மேக்னோன்ஸ் சந்ததிகளில் இருந்து வந்தவர்கள் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். (பண்டைய ஐபீரிய மொழியின் காரணமாக மத்திய தரைக்கடல் பகுதி இனத்தை ஐபீரிய இனமாக வெல்ஸ் அழைத்தார். மேலும் பாஸ்குவேஸ் மொழியுடன் அவர்கள் ஒத்திருப்பதால் சிலர் அதை நம்புகின்றனர்).[10] 1994 ஆம் ஆண்டில் அவரது த ஹிஸ்டரி அண்ட் ஜியோகிராஃபி ஆஃப் ஹியூமன் ஜென்ஸ் புத்தகத்தில் மக்கள்தொகை மரபுபியலர் எல். லூகா காவலி-ஃபோர்ஜா கூறுகையில் பாஸ்குவேஸ் தொடக்க குரோ-மேக்னோன்ஸின் சந்ததியில் இருந்து வந்தவர்கள் என்ற கருதுகோள்களுக்கு “பல பகுதிகளில் இருந்து ஆதரவு உள்ளது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.[11]

ஜார்ஜ் கில் மற்றும் பிற நவீன தடயவியல் மானுடவியலாளர்களின் கூற்றுப்படி, காகசாய்டு கிரானியாவின் உடல் பண்புகளை குறிப்பிட்ட நோயறிதல் உடற்கூறியல் அம்சங்களின் வடிவங்களின் அடிப்படையில் மங்கோலாய்ட் மற்றும் நெக்ராய்டு இனக்குழுக்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தலாம். 95% வரை துல்லியத்துடன் ஒரு காகசாய்டு மண்டை ஓட்டை அடையாளம் காண முடியும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.[12]

மருத்துவ அறிவியலில்[தொகு]

மருத்துவ அறிவியலில் மனித இனம் சார்ந்த இயல்புக்கு மாறாக வேறுபடுகின்ற மருந்துகள் மற்றும் பிற சிகிச்சைகளுக்குப் பதிலளிக்கையில்,[13][14] இனம்சார்ந்த பகுப்புகளில் கெளகேசிய இனமானது மருத்துவரீதியில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதா என்பதற்கான மிகப்பெரிய விவாதம் காணப்படுகின்றது.[15][16] பல்வேறு செய்தித்தாள்கள் (எ.கா. நேச்சர் ஜெனிட்டிக்ஸ் , ஆர்க்கிவ்ஸ் ஆப் பீடியாட்ரிக்ஸ் & அடோல்சென்ட் மெடிசின் மற்றும் பிரித்தானிய மெடிக்கல் ஜர்னல் ஆகியவை) குறிப்பேடுகளை வெளியிட்டு அதில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டிப்பாகவும் கவனமாகவும் அவர்களது மக்கள்தொகையை வரையறுக்க வேண்டுமெனவும் இந்த வகைகளானது இனம் சார்ந்த வேறுபாடுகளைக் காட்டிலும் சமுதாயப் பொருளியல் சார்ந்த வகுப்பின் வேறுபாடுகளை அளவிடுவது மற்றும் மருத்து சிகிச்சையின் அணுக்கம் சிறுபான்மையினரை தாக்காதவாறு பாதிக்கும் என்பதாலும் பரவல்-சார்ந்த சமுதாயக் கட்டுமானங்களைத் தவிர்க்க வேண்டுமெனவும் அதில் தெரிவித்தன.[17] ஆனால் சில செய்தித்தாள்கள் (எ.கா. ஜர்னல் ஆஃப் கார்ஸ்ட்ரோனென்டோரோலொஜி அண்ட் ஹெப்பாடோலொஜி (Journal of Garstroentorology and Hepatology) மற்றும் கிட்னி இண்டர்நேசனல் போன்றவை) தொடர்ந்து கெளகேசியர்கள் போன்ற இனம்சார்ந்த பகுப்புகளைப் பயன்படுத்தினர்.[13][18]

நேச்சர் (2019) இல் "ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் ஹ்யூமன் ஜெனடிக்ஸ்" இல் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய மரபணு ஆய்வில், மேற்கு ஆசியா (அரேபியர்கள்), ஐரோப்பியர்கள், வட ஆபிரிக்கர்கள், தெற்காசியர்கள் (இந்தியர்கள்) மற்றும் சில மத்திய ஆசியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக தொடர்புடையவர்கள் என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்களை துணை-சஹாரா ஆப்பிரிக்கர்கள் அல்லது கிழக்கு ஆசிய மக்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தலாம்.[19]

பல்வேறு மரபணு மற்றும் மானுடவியல் ஆய்வுகள் மூன்று மனித மக்கள் குழுக்கள் இருப்பதாக முடிவு செய்தன. "காகசாய்டு" (மேற்கு-யூரேசியன் தொடர்பான) மானுடவியல் குழு தனித்துவமான மரபணு பண்புகளைக் கொண்டிருப்பதாக யுவான் 2019 கண்டறிந்தது, இது காகசாய்டு இனத்தின் கருத்துக்கு ஒத்திருக்கிறது.[20]

சென் 2020 காகசாய்டு (மேற்கு-யூரேசியம் தொடர்பான) இனத்தின் தனித்துவமான தோற்றத்திற்கான கூடுதல் ஆதாரங்களைக் கண்டறிந்தது, மேலும் புதிய மரபணு பொருள் ஒரு எளிய "ஆப்பிரிக்காவிற்கு வெளியே" இடம்பெயர்வுக்கு முரணானது என்று அவர்கள் முடிவு செய்தனர். இந்தியாவிற்கும் மத்திய கிழக்கிற்கும் இடையிலான ஒரு பிராந்தியத்தில் காகசாய்டு இனத்திற்கான தோற்றத்தை அவர்கள் முன்மொழிகின்றனர்.[21]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் பயன்பாடு[தொகு]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் Caucasian என்ற சொல்லானது அரசாங்கம் மற்றும் மக்கள் ‎தொகைக்கணக்கு பணியகத்தின் மூலமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளதன் படி, வெள்ளை அமெரிக்கர்கள் என்று பொதுவாக அழைக்கப்படும் இனப்பிரிவை விளக்குவதற்காகவே முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[22] 1917 மற்றும் 1965 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு இடையில் அமெரிக்க ஒன்றியத்திற்கு குடிபெயர்வது தேசியப் பூர்வீகப் பங்கு மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது. அமெரிக்காவிற்கும் பகத் சிங் தின்ட்டிற்கும் (United States v. Bhagat Singh Thind) (1923) இடையேயான வழக்கில் உச்சநீதி மன்றம் ஆசிய இந்தியர்கள் – ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் மத்திய கிழக்குப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் போல் இல்லாத – கெளகேசியர் களாக உள்ளனர் என்றும், ஆனால் அவர்களில் பெரும்பாலான மக்கள் வெள்ளை யாக இருந்தாலும் தங்களை வெள்ளை மக்கள் எனக் கருத முடியாது என்றும் தீர்ப்பளித்தது. அவர்களை அயல்நாட்டிலிருந்து குடியேறிய குடிமக்கள் என்பதையும், பின்னர் வெள்ளையர்களுக்கு சார்பற்றவர்கள் எனவும் வரையறுப்பது இதில் முக்கியமானதாகியது. 1946 ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றமும் அரசாங்கமும் அவர்களது கருத்துக்களை மாற்றிக் கொண்டனர். 1965 ஆம் ஆண்டில் குடியேற்ற சட்டத்தில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு ஆசியாவில் இருந்து குடியேறுபவர்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஆரம்ப கட்டுப்பாடுகள் அகற்றப்பட்டன.[23]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் தேசிய மருத்துவ நூலகம் கடந்த கால இனமாக "கெளகேசியர்" என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் "இனம்" என்ற சொல்லின் மூலமாகப் புதிய பிரச்சினைகளைத்[24] தவிர்ப்பதற்கு அச்சொல்லை பயன்படுத்தியதை நிறுத்தி விட்டு "ஐரோப்பியர்" என்ற சொல்லை வழக்கத்திற்குக் கொண்டு வந்தது.[25]

இதனையும் காண்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Merriam-Webster's Unabridged Dictionary (2009): Main Entry: eu·ro·poid, Variant(s): or eu·ro·pid, Function: noun, Inflected Form(s): -s, Usage: usually capitalized, Etymology: International Scientific Vocabulary europ- (from Europe) + -oid or -id: CAUCASOID
 2. e.g. The Races of Europe பரணிடப்பட்டது 2011-07-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் by Carlton Stevens Coon. From Chapter XI: The Mediterranean World—Introduction: "This third racial zone stretches from Spain across the Straits of Gibraltar to Morocco, and thence along the southern Mediterranean shores into Arabia, East Africa, Mesopotamia, and the Persian highlands; and across Afghanistan into India."
 3. The Oxford English Dictionary defines Caucasoid பரணிடப்பட்டது 2007-09-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் as as noun or adjective meaning Of, pertaining to, or resembling the Caucasian race. It defines Caucasian as "relating to a broad division of humankind covering peoples from ஐரோப்பா, the Middle East, and parts of Central Asia, and South Asia" or "white-skinned; of European origin".
 4. 4.0 4.1 University of Pennsylvania Blumenbach
 5. Oxford English Dictionary: "a name given by Blumenbach (a1800) to the ‘white’ race of mankind, which he derived from the region of the Caucasus."
 6. Johann Friedrich Blumenbach, The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach பரணிடப்பட்டது 2006-09-10 at the வந்தவழி இயந்திரம், translated by Thomas Bendyshe. 1865. November 2, 2006.
 7. Reinhard, K.J., & Hastings, D. (Annual 2003) "Learning from the ancestors: the value of skeletal study".(study of ancestors of Omaha Tribe of Nebraska), American Journal of Physical Anthropology , p. 177(1)
 8. Tishkoff SA, Kidd KK (November 2004). "Implications of biogeography of human populations for 'race' and medicine". Nat. Genet. 36 (11 Suppl): S21–7. doi:10.1038/ng1438. பப்மெட்:15507999. http://www.nature.com/ng/journal/v36/n11s/full/ng1438.html. 
 9. Renfrew, Colin. (1989). The Origins of Indo-European Languages. /Scientific American/, 261(4), 82-90.
 10. Wells, H.G. The Outline of History New York:1920 Doubleday & Co. Volume I Chapter XI "The Races of Mankind" Pages 131-144 See Pages 98, 137, and 139
 11. Cavalli-Sforza, L. Luca; Menozzi, Paolo; and Piazza Alberto The History and Geography of Human Genes Princeton, New Jersey: 1994 Princeton University Press Page 280
 12. Gill, George W. 1998. "Craniofacial Criteria in the Skeletal Attribution of Race. " In Forensic Osteology: Advances in the Identification of Human Remains. (2nd edition) Reichs, Kathleen l(ed.), pp. 293–315.
 13. 13.0 13.1 York P C Pei, Celia M T Greenwood, Anne L Chery and George G Wu, "Racial differences in survival of patients on dialysis", Nature
 14. "Study Shows Drug Resistance Varies by Race", Kate Wong, Scientific American
 15. Categorization of humans in biomedical research: genes, race and disease, Neil Risch, Esteban Burchard, Elad Ziv, and Hua Tang
 16. Genetic variation, classification and 'race', Lynn B Jorde & Stephen P Wooding
 17. The Race, Ethnicity, and Genetics Working Group of the National Human Genome Research Institute (2005) "The Use of Racial, Ethnic, and Ancestral Categories in Human Genetics Research", American Journal of Human Genetics , 77 (4): 519–532
 18. "Ethnic and cultural determinants influence risk assessment for hepatitis C acquisition", Anouk Dev, Vijaya Sundararajan, William Sievert
 19. Pakstis, Andrew J.; Gurkan, Cemal; Dogan, Mustafa; Balkaya, Hasan Emin; Dogan, Serkan; Neophytou, Pavlos I.; Cherni, Lotfi; Boussetta, Sami et al. (2019-12). "Genetic relationships of European, Mediterranean, and SW Asian populations using a panel of 55 AISNPs". European Journal of Human Genetics 27 (12): 1885–1893. doi:10.1038/s41431-019-0466-6. பன்னாட்டுத் தர தொடர் எண்:1018-4813. பப்மெட்:31285530. பப்மெட் சென்ட்ரல்:6871633. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6871633/. 
 20. Yuan, Dejian; Lei, Xiaoyun; Gui, Yuanyuan; Wang, Mingrui; Zhang, Ye; Zhu, Zuobin; Wang, Dapeng; Yu, Jun et al. (2019-06-09). "Modern human origins: multiregional evolution of autosomes and East Asia origin of Y and mtDNA" (in en). bioRxiv: 101410. doi:10.1101/101410. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/101410v6. 
 21. Chen, Hongyao; Zhang, Ye; Huang, Shi (2020-03-11). "Ancient Y chromosomes confirm origin of modern human paternal lineages in Asia rather than Africa" (in en). bioRxiv: 2020.03.10.986042. doi:10.1101/2020.03.10.986042. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.10.986042v1. 
 22. Painter, p. [page # needed]
 23. "Not All Caucasians Are White: The Supreme Court Rejects Citizenship for Asian Indians", History Matters
 24. Leonard Lieberman, Rodney C. Kirk, and Alice Littlefield, "Perishing Paradigm: Race—1931-99," American Anthropologist 105, no. 1 (2003): 110-13
 25. "Other Notable MeSH Changes and Related Impact on Searching: Ethnic Groups and Geographic Origins". NLM Technical Bulletin 335 (Nov-Dec). 2003. http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd03/nd03_med_data_changes.html. "The MeSH term Racial Stocks and its four children (Australoid Race, Caucasoid Race, Mongoloid Race, and Negroid Race) have been deleted from MeSH in 2004. A new heading, Continental Population Groups, has been created with new identification that emphasize geography.". 

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

இலக்கியம்[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

 • Downloadable article: "Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim Basin as early as the early Bronze Age" Li et al. BMC Biology 2010, 8:15. [1]
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=காக்கேசிய_இனம்&oldid=3924807" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது