கழிவுநீர்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
கழிவுநீர் மேற்பரப்பு நீரில் வெளியேற்றப்படுவதால் அது கழிவுநீர் என்று கருதப்படுகிறது.

கழிவுநீர் என்பது சாக்கடைகள் அல்லது தொழில்துறை வெளியேற்றங்களிலிருந்து வரும் கழிவுநீர் ஆகும் , அவை தூய்மிக்கப்படாத அல்லது ஒரு ஏந்துவழி தூய்மிக்கப்பட்ட பிறகு மேற்பரப்பு நீரில் நேரடியாக பாய்கின்றன.[1] இந்த சொல் சில சூழல்களில் சற்று மாறுபட்ட பொருள்களைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், கழிவுநீர் வாயிலைப் பொறுத்து பல்வேறு வகையான மாசுபடுத்திகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.[2]

வரையறை[தொகு]

கழிவுநீர் என்பது " கழிவுநீர் தூய்மிப்பு நிலையத்திலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் ஆகும். இதைத் தூய்மிசுத்திகரிக்கப்பட்ட அல்லது தூய்மிக்கப்படாத கழிவுநீர் அல்லது தொழில்துறை வெளியேற்றம் " என்று ஐக்கிய அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுபாப்பு முகமை (EPA) வரையறுக்கிறது. பொதுவாக மேற்பரப்பு நீரில் வெளியேற்றப்படும் கழிவுகளை இது குறிக்கிறது.[1] எளிய ஆக்சுபோர்டு ஆங்கில அகராதி கழிவுகளை ஒரு நதி அல்லது கடலில் வெளியேற்றப்படும் " நீர்மக் கழிவு அல்லது கழிவுநீர் என்று வரையறுக்கிறது.[3] கழிவுநீர் பொதுவாக மறுசுழற்சி செய்யப்படும் போது, மீள் பயன்பாடு அல்லது மேற்பரப்பு நீரில் வெளியிடப்படும் வரை கழிவுநீர் என்று விவரிக்கப்படுவதில்லை. தூய்மிப்பு மண்ணை வடிகட்டுதல் அல்லது இயனி பரிமாற்றம் வழி தூய்மிக்கக் கருதினால் , நிலத்தடி நீரில் ஊடுருவிய அல்லது செலுத்தப்பட்ட கழிவுநீர் கழிவுநீர் என்று விவரிக்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும், பழங்கால நீரோட்டக் கால்வாய்களில் உடைந்த பாறை, எரிமலை குழாய்கள், சுண்ணாம்புக்கல் குகைகள் அல்லது சரளை வழியாக மறைக்கப்பட்ட நீரோட்டம் ஒப்பீட்டளவில் தூய்மிக்கப்படாத கழிவுநீர் ஊற்றுகளாக வெளிவரலாம்.[4][5][6][7]

விளக்கம்[தொகு]

செயற்கைப் பொருளில் கழிவுநீர் பொதுவாக நீர் மாசுபாடு என்று கருதப்படுகிறது , அதாவது கழிவுநீர் தூய்மிப்பு நிலையம் அல்லது தொழில்துறை கழிவுநீர் வெளியேற்றமாகக் கருதப்படிகிறது.. உதாரணமாக , ஒரு கழிவுநீர் குழாய் , ஒரு முதன்மைக் கழிவுநீர் பாதைக்கு கீழே நிறுவப்பட்ட கழிப்பறைகளிலிருந்து கழிவுகளை செலுத்துகிறது. கழிவு நீர் தூய்மிப்பு நிலையங்களின் சூழலில் , தூய்மிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் சில நேரங்களில் இரண்டாம் நிலை கழிவுநீர் அல்லது தூய்மிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த தூய்மையான கழிவுநீர் பின்னர் உயிர் வடிகட்டிகளில் உள்ள குச்சுயிரிகளுக்கு உணவளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.[8]

அனல் மின் நிலையம், பிற தொழில்துறை ஏந்துகளின் சூழலில் , குளிரூட்டும் அமைப்பின் வெளியீட்டை கழிவுநீர் குளிரூட்டுதல் என்று குறிப்பிடலாம் , இது சுற்றுச்சூழலை விட வெப்பமானதாக உள்ளதால் வெப்ப மாசுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது.[9][10]

கழிவுநீர் கொழுப்பு எண்ணெய்கள், மெழுகுக் கரைப்பான்கள் , சவர்க்காரம், பிற வேதிமங்கள், அடர் பொன்மம்(உலோகம்), பிற திண்மப்பொருட்கள், உணவுக் கழிவுகள் போன்ற மாசுபடுத்திகளை கொண்டு செல்லக்கூடும்.[2] சாத்தியமான வாயில்களில் பரந்த அளவிலான ஆக்கத் தொழில்கள், சுரங்கத் தொழில்கள், எண்ணெய், இயல்வளிமப் பிரித்தெடுத்தல், சேவைத் தொழில்கள் போன்றவை அடங்கும்.

பதப்படுத்தல்[தொகு]

பல வகையான கழிவுநீர் உள்ளன , அவை பொருத்தமான வகை தூய்மிப்பு நிலையத்தில் தூய்மிக்கப்படுகின்றன. உள்நாட்டு கழிவுநீர் (நகராட்சி கழிவுநீர் அல்லது கழிவுநீர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) ஒரு கழிவுநீர் தூய்மிப்பு நிலையத்தில் பதப்படுத்தப்படுகிறது. தொழில்துறை கழிவுநீர் தூய்மிப்பு ஒரு தனி தொழில்துறை கழிவு நீர் தூய்மிப்பு ஆலையில் நடைபெறுகிறது (வழக்கமாக சில வகையான முன் தூய்மிப்புக்குப் பிறகு). வேளாண் கழிவுநீர் தூய்மிப்பு, கரைபொருள் பதப்படுத்தல் நிலையங்கள் ஆகியவை பிற வகையான கழிவுநீர் தூய்மித்தல் நிலையங்களாகும்.

கழிவுநீரைத் திறம்பட தூய்மிப்பது அரிது. ஆனால், குறிப்பிட்ட சில , பொருட்கள் வழியாக அதை வ்மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் தண்ணீரின் மீள்பயன்பாட்டுக்கும் கழிவுகளிலிருந்து ஆற்றல் ஆக்கத்துக்கும் வழிவகுக்கிறது.[2]

மாசு கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்குமுறை[தொகு]

ஐக்கிய அமெரிக்காவின் கழிவுநீர் வழிகாட்டுதல்கள்[தொகு]

அமெரிக்காவில் தூய்மையான நீர் சட்டம் , மேற்பரப்பு நீரில் அனைத்து நேரடி கழிவுநீர்களையும் தேசிய மாசுபடுத்தும் வெளியேற்ற, நீக்குதல் அமைப்பின் (NPDES ) கீழ் ஒழுங்குபடுத்திக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மறைமுக வெளியேற்றிகள் - நகராட்சி கழிவுநீர் தூய்மிப்பு நிலையங்களுக்கு தங்கள் கழிவுநீரை அனுப்பும் ஏற்பாடுகள், முன் தூய்மிப்த்பு தேவைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம். தேசிய மாசுபடுத்தும் வெளியேற்ற, நீக்குதல் அமைப்பின் ஒப்புதலுக்கு , பெறப்படும் நீரில் வெளியேற்றங்களின் விளைவுகளைத் தணிக்க நடைமுறைச் செலவில் சாத்தியமான மிகவும் பயனுள்ள தூய்மிப்புத் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் விளைவாக ஏற்படும் அளவுகளுக்கு கழிவுநீரைக் கட்டுப்படுத்தும் அல்லது தூய்மிக்கும் ஏந்துகள் தேவைப்படுகின்றன.[11] EPA 59 தொழில்துறை பிரிவுகளுக்கான " வெளியேற்ற வழிகாட்டுதல்கள் " என்று அழைக்கப்படும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனம் ஆண்டுதோறும் தரங்களை மதிப்பாய்வு செய்து பல்வேறு பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சியை நடத்தி , பொருத்தமான திருத்தங்களைச் செய்கிறது.[11] இந்த தரநிலைகளில் ஒப்புதல்களில் உள்ள மற்ற அனைத்து கட்டுத்தளைகளுக்கும் இணங்காதது சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் கழிவுநீர் வழிகாட்டுதல்கள் பில்லியன் கணக்கான பவுண்டு கழிவுகள் நீர்நிலைகளில் வெளியிடப்படுவதைத் தடுக்கின்றன.

EPA விதிமுறைகளுக்கு கழிவுநீர் வரம்புகள் எடை அடிப்படையிலான வரம்புகளாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் (செறிவு அடிப்படையிலான வரம்புகளை விட), இதனால் வெளியேற்ற நிலையங்கள் பதப்படுத்தலுக்கு மாற்றாக நீர்த்தலைப் பயன்படுத்தா. எடைவெகுஜன அடிப்படையிலான வரம்புகளை அமைப்பது இயலாது என்றால் , ஒப்புதல் ஆணையம் இசைவுப்பத்திரத்தில் நீர்த்தலைத் தடுக்கும் கட்டுத்தளைகளை அமைக்க வேண்டும்.

ஐக்கிய அமெரிக்க கழிவுநீர் தூய்மிப்பு தரநிலைகள்[தொகு]

ஐக்கிய அமெரிக்க. இரண்டாம் நிலை தூய்மிப்பு ஒழுங்குமுறை என்பது நகராட்சி கழிவுநீர் தூய்மிப்பு நிலையங்களுக்கான தேசிய தரநிலையாகும்.[12]

மேலும் காண்க[தொகு]

 • வேளாண் கழிவுநீர் தூய்மிப்பு
 • கழிவுநீர் ஒழுங்குமுறை
 • கழிவுநீர் வரம்பு
 • தொழில்துறை கழிவுநீர் தூய்மிப்பு
 • மழைநீர்
 • மேற்பரப்பு நீரோட்டம்

மேற்கோள்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 "Terms of Environment". Washington, D.C.: United States Environmental Protection Agency (EPA). February 1993. p. 10. EPA 175-B-93-001. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "EPA effluent defn" defined multiple times with different content
 2. 2.0 2.1 2.2 Tuser, Cristina (2021-10-27). "What is Effluent?". Water & Wastes Digest. Endeavor Business Media, LLC. பிழை காட்டு: Invalid <ref> tag; name "WWD-effluent" defined multiple times with different content
 3. "AskOxford: effluent". Oxford University Press.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 4. Low-Maintenance Mechanically Simple Wastewater Treatment Systems. New York: McGraw-Hill Book Company. 1980. 
 5. Water-Resources Engineering. New York: McGraw-Hill Book Company. 1972. 
 6. Groundwater and Seepage. New York: McGraw-Hill Book Company. 1962. பக். 26. 
 7. Water Supply and Sewerage. New York: McGraw-Hill Book Company. 1979. https://archive.org/details/watersupplysewer0000stee. 
 8. George Tchobanoglous; Franklin L. Burton; H. David Stensel (2003). Wastewater engineering: Treatment and reuse (4th ). Boston: McGraw-Hill. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-07-041878-0. இணையக் கணினி நூலக மையம்:48053912. 
 9. Laws, Edward A. (2017). Aquatic Pollution: An Introductory Text (4th ). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-1-119-30450-0. https://books.google.com/books?id=V5D2DQAAQBAJ. 
 10. Fogler, H. Scott (2006). Elements of Chemical Reaction Engineering. Hoboken, NJ: Prentice Hall. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0-13-127839-4. https://archive.org/details/elementsofchemic0004fogl. 
 11. 11.0 11.1 பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; EPA-learn என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 12. EPA. "Secondary Treatment Regulation." Code of Federal Regulations, வார்ப்புரு:USCFR
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கழிவுநீர்&oldid=3812429" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது