உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கரிம வேதி வினை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கரிம வேதி வினைகள் அல்லது சேதன இரசாயனத் தாக்கங்கள் (organic reactions) என்பது கரிமச் சேர்மங்களில் நடைபெறும் தாக்க வகைகளாகும். இவற்றை இருவகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவையாவன:

  • கூட்டல் தாக்கம்
  • பிரதியீட்டுத் தாக்கம் என்பனவாகும்.

கூட்டல் தாக்கம்[தொகு]

சேதனச் சேர்வையுடன் தாக்கி தாக்கத்திலீடுபட்டு அதனுடன் சேருமாயின் அது கூட்டல் தாக்கம் எனப்படும்.

பிரதியீட்டுத் தாக்கம்[தொகு]

சேதனச் சேர்வையுடன் தாக்கி தாக்கத்திலீடுபட்டு அதிலுள்ள ஒரு அணு அல்லது அணுக்கூட்டத்துக்குப் பதிலாக அது பிரதியிடப்படுமாயின் அது பிரதியீட்டுத் தாக்கம் எனப்படும்.

இவற்றை பின்வருமாறு மூன்றாகவும் வகைப்படுத்தலாம். அவையாவன:

  • கருநாட்டத் தாக்கம்
  • இலத்திரனாட்டத் தாக்கம்
  • சுயாதீன மூலிகத் தாக்கம் என்பனவாகும்.

கருநாட்டத் தாக்கம்[தொகு]

சேதனச் சேர்வையொன்றுடன் கருநாடியொன்று தாக்கமுற்று விளைவை உண்டாக்குமாயின் அது கருநாட்டத் தாக்கம் எனப்படும். இங்கு கருநாடி என்பது எதிரேற்றம் பெற்ற துணிக்கைகளாகும்.

இலத்திரனாட்டத் தாக்கம்[தொகு]

சேதனச் சேர்வையொன்றுடன் இலத்திரனாடியொன்று தாக்கமுற்று விளைவை உண்டாக்குமாயின் அது இலத்திரனாட்டத் தாக்கம் எனப்படும். இங்கு இலத்திரனாடி என்பது நேரேற்றம் பெற்ற துணிக்கைகளாகும்.

சுயாதீன மூலிகத் தாக்கம்[தொகு]

சேதனச் சேர்வையொன்றுடன் சுயாதீன மூலிகமொன்று தாக்கமுற்று விளைவை உண்டாக்குமாயின் அது சுயாதீன மூலிகத் தாக்கம் எனப்படும். இங்கு சுயாதீன மூலிகம் என்பது தனியிலத்திரனைக் கொண்ட (சுயாதீன இலத்திரன்) துணிக்கைகளாகும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கரிம_வேதி_வினை&oldid=2133847" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது