- (பக்கவழி நெறிப்படுத்தல்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

- என்பது அமெரிக்கத் தகவல் இடைமாற்றத் தரக் குறிமுறை ஒருங்குறியும் இடைக்கோடும் U+002D ஆகும்

- என்பது பின்வருனவற்றைக் குறிக்கும்