உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஹெக்சாஅம்மைன்கோபால்ட்(III)குளோரைடு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஹெக்சாஅம்மைன்கோபால்ட(III)குளோரைடு
குளோரைடு
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
Hexaamminecobalt(III) chloride
வேறு பெயர்கள்
கோபால்ட்ஹெக்சாஅம்மைன் குளோரைடு, ஹெக்சாஅம்மைன்கோபால்ட(III)குளோரைடு
இனங்காட்டிகள்
10534-89-1 Y
UNII 240056WZHT N
பண்புகள்
H18N6Cl3Co
வாய்ப்பாட்டு எடை 267.48 g/mol
தோற்றம் yellow or orange crystals
அடர்த்தி 1.71 g/cm3,
உருகுநிலை decomposes
0.26 M (20 °C)
tribromide: 0.04 M (18 °C)
கரைதிறன் soluble in NH3
கட்டமைப்பு
ஒருங்கிணைவு
வடிவியல்
octahedral
இருமுனைத் திருப்புமை (Dipole moment) 0 D
தீங்குகள்
முதன்மையான தீநிகழ்தகவுகள் poison
R-சொற்றொடர்கள் 36/37/38
S-சொற்றொடர்கள் none
தொடர்புடைய சேர்மங்கள்
ஏனைய எதிர் மின்னயனிகள் [Co(NH3)6]Br3
[Co(NH3)6](OAc)3
ஏனைய நேர் மின்அயனிகள் [Cr(NH3)6]Cl3
[Ni(NH3)6]Cl2
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
| colspan=2 |  N verify (இதுY/N?)

ஹெக்சாஅம்மைன்கோபால்ட(III) மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு  [Co(NH3)6]Cl3. இது ஒரு அணைவுச்சேர்மம் ஆகும். ஆல்பிரட் வெர்னரால் இப்பெயரிடப்பட்டது. இந்த உப்பில் [Co (NH3) 6] 3+

நேரயணி மூன்று  குளோரின்  அணுக்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.

மேற்கோள்கள்

[தொகு]