விலை ஆதாய விகிதம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
எஸ்&பி கலப்பு உண்மை விலை-ஆதாயங்கள் விகிதம் மற்றும் வட்டி வீதங்களின் ராபர்ட் ஷில்லருடைய கரு, இர்ரேஷனல் எக்ஸூபரன்ஸைச் சேர்ந்தது, இரண்டாம் பதிப்பு.[1] இந்தப் பதிப்பிற்கான முன்னுரையில் ஷில்லர் பின்வருமாறு எச்சரிக்கிறார் "பங்குச் சந்தை வரலாற்று மட்டங்களுக்கு கீழிறங்கவில்லை: இந்தப் புத்தகத்தில் நான் வரையறுத்துள்ள விலை-ஆதாயங்கள் விகிதம் இப்போதும், இதை எழுதும்போதும் [2005], 20களின் மத்தியில் வரலாற்று சராசரியைக் காட்டிலும் மிகவும் உயர்வாக இருக்கிறது. ... மக்கள் சந்தைகளில் மிக அதிகமான நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள் என்பதோடு அவர்களின் முதலீடுகளில் சுழற்சிகளுக்கான கவனத்தை செலுத்தும் வலுவான நம்பி்க்கை கொண்டிருப்பது அவர்களை ஒருநாள் பணக்காரர்களாக்கலாம், அதனால் அவர்கள் மோசமான முடிவுகளுக்குள்ள சாத்தியங்களுக்கேற்ப பழமைவாத ஏற்பாடுகளை செய்துகொள்ள மாட்டார்கள்."

ஒரு பங்கினுடைய பி/இ விகிதம் (விலையிலிருந்து ஆதாயத்திற்கான விகிதம் ) என்பது ("பி/இ", "தலா", "ஆதாயங்கள் பெருக்கம்", அல்லது "பெருக்கம்" என்றும் அறியப்படுகிறது) ஒரு பங்கிற்கு நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட வருடாந்திர மொத்த வருமானம் அல்லது இலாபத்திற்கு தொடர்புடைய வகையில் ஒரு பங்கிற்கு அளிக்கப்படும் விலையின் அளவீடாகும்.[2] இது மதிப்பீட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படும் நிதிசார்ந்த விகிதமாகும்: அதிக பி/இ விகிதம் என்றால் முதலீட்டாளர்கள் மொத்த வருமானத்தின் ஒரு அலகிற்கு அதிகம் செலுத்துகிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது, எனவே பங்கானது குறைவான பி/இ விகிதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் மிகவும் செலவுமிகுந்ததாக இருக்கிறது. பி/இ விகிதம் வருடங்களின் அலகுகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இதனை "வாங்கிய விலைக்கு திருப்பி அளிப்பதற்கான பல வருடங்களின் [note 1] ஆதாயம்" என்று விளக்கலாம், இதில் பணத்தின் கால மதிப்பு புறக்கணிக்கப்படுகிறது. வேறு வகையில் சொல்வதென்றால், பி/இ விகிதம் நிறுவன பங்கிற்கான தற்போதைய முதலீட்டாளர் தேவையைக் காட்டுகிறது. பி/இ விகிதத்தின் பரிமாற்றம் ஆதாயங்கள் ஈட்டம் எனப்படுகிறது.[3] ஆதாயங்கள் ஈட்டம் என்பது நாம் சில அனுமானங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் பங்கினை வைத்திருப்பதன் மூலம் பெறப்படுகின்ற எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருமானத்தின் மதிப்பீடாகும் (இந்த அனுமானங்கள் குறித்த விவாதங்களை இங்கே காணலாம்).

வரையறை[தொகு]

பல்வேறு பி/இ விகிதங்கள் இருக்கின்றன, இவை பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன:

தொகுதியில் உள்ள ஒரு பங்கு விலை ஒற்றைப் பங்கினுடைய சந்தை விலையாகும். விகுதியில் உள்ள ஒரு பங்கு ஆதாயம் பி/இ விகிதத்தின் வகையைப் பொறுத்திருக்கிறது.

 • "பின்பற்றும் பி/இ" அல்லது "பி/இ டிடிஎம்": ஒரு பங்கு ஆதாயம் என்பது நிலுவையில் இருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகின்ற நிறுவனத்தின் மிகச் சமீபத்திய 12 மாத காலத்திற்கான மொத்த வருமானமாகும். வேறு எந்த தகுதிப்படுத்தியும் குறிப்பிடப்படாவிட்டால் இதுவே மிகவும் பொதுவான "பி/இ" பொருளாக இருக்கிறது. தனிப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான மாதாந்திர ஆதாயத் தரவு கிடைப்பதில்லை, எனவே அதற்கு முந்தைய நான்கு காலாண்டு ஆதாயங்கள் அறிக்கைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதோடு ஒரு பங்கு ஆதாயம் காலாண்டிற்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படுகிறது. குறிப்பு: நிறுவனங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தங்களுடைய நிதி ஆண்டைத் தேர்வு செய்கின்றன எனவே புதுப்பிப்புகளைத் திட்டமிடுதல் மாறுபடலாம்.
 • "தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளைச் சேர்ந்த பின்பற்றும் பி/இ": மொத்த வருமானத்திற்குப் பதிலாக தொடராத செயல்பாடுகள், அசாதாரண அம்சங்கள் (எ.கா. எதிர்பாராத வருவாய்கள் மற்றும் எழுதிக்கழிக்கப்பட்டவை) அல்லது கணக்குப்பதிவு மாற்றங்கள் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் ஆதாயங்களை உள்ளிடாத செயல்பாட்டு ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்துவது. குறிப்பு: ஷில்லர்ஸ் போன்ற நீண்டகால பி/இ தரவு நிகர ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
 • "முன்னோக்கு பி/இ", "பி/இஎஃப்", அல்லது "மதிப்பிடப்பட்ட பி/இ": மொத்த வருமானத்திற்கு பதிலாக அடுத்த 12 மாதங்களுக்கும் மேற்பட்ட மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. மதிப்பீடுகளானவை தேர்ந்தெடுத்த பகுப்பாய்வு குழு வகையில் வகைமாதிரியாகப் பெறப்படுகிறது (குறிப்பு: தேர்வு நெறிமுறை அரிதாகவே காணப்படுகிறது). விரைவான பொருளாதார இடப்பெயர்வு காலங்களில் இதுபோன்ற மதிப்பீடுகள் "சூழ்நிலை மாறுவதற்கு" ஏற்ப பகுப்பாய்வாளர்கள் தங்களுடைய முன்னூகிப்புகளை சரிசெய்துகொள்ளும் முன்பாக குறைந்தளவிற்கு தொடர்புடையவையாக ஆகிவிடுகின்றன (எ.கா. புதிய பொருளாதாரத் தரவு பதிப்பிக்கப்படுவது மற்றும்/அல்லது அவற்றின் முன்னூகிப்புகள் வழக்கற்றுப் போவது).

பி/இ விகிதம் மாற்றாக நிறுவனத்தின் சந்தை மூலதனமாக்கலை அதனுடைய மொத்த வருடாந்திர ஆதாயங்களால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுவது.

உதாரணத்திற்கு, ஒரு பங்கின் விற்பனை 24 அமெரிக்க டாலர்கள், அதனுடைய ஒரு பங்கு ஆதாயம் மிகச் சமீபத்திய 12 மாதங்களுக்கு 3 அமெரிக்க டாலர்கள், எனவே பங்கு ஏ 24/3 அல்லது 8 இன் பி/இ விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. மற்றொரு வகையில், பங்கை வாங்குபவர் ஒவ்வொரு டாலர் ஆதாயத்திற்கும் 8 டாலர்களை செலுத்துகிறார். நஷ்டங்கள் (எதிர்மறை ஆதாயங்கள்) அல்லது இலாபமின்மை கொண்ட நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்படாத பி/இ விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன (வழக்கமாக பொருந்தாது அல்லது "என்/ஏ" என்று காட்டப்படுவது): இருப்பினும், சிலபோது ஒரு எதிர்மறையான பி/இ விகிதமும் காட்டப்படலாம்.

ஒரு நிறுவனத்திற்கான ஒரு பங்கு விலை மற்றும் ஆதாயங்களைக் காட்டுவதன் மூலம் ஒருவரால் ஒரு நிறுவனத்தின் சந்தையின் பங்கு மதிப்பீட்டையும், அந்த நிறுவனம் உண்மையில் உருவாக்கிக்கொள்கின்ற வருமானத்திற்கு தொடர்புடைய அதனுடைய பங்குகளையும் பகுத்தாய முடியும். ஆதாயங்கள் வளர்ச்சியை முன்னூகிக்கும் அதிகபட்ச (மற்றும்/அல்லது மிகவும் நிச்சயமான) முன்னூகிப்புடனான பங்குகள் வழக்கமாக அதிக பி/இயைக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுடன் குறைவான (மற்றும்/அல்லது அபாயகரமான) ஆதாயங்கள் வளர்ச்சியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுபவை பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் குறைவான பி/இயைக் கொண்டிருக்கின்றன. பங்குகளின் மதிப்பை ஒப்பிடுவதற்கு முதலீட்டாளர்களே பி/இ விகிதத்தைப் பயன்படுத்த முடியும்: ஒரு பங்கு மற்றொன்றைக் காட்டிலும் பி/இயை இருமடங்கு கொண்டிருந்தால் எல்லாம் சமமானதாக இருக்கும் (குறிப்பாக ஆதாயங்கள் வளர்ச்சி விகிதம்), இது மிகவும் கவர்ச்சியற்ற முதலீடாகும். இருப்பினும், நிறுவனங்கள் அரிதாகவே சமமானவையாக இருக்கின்றன, தொழில்துறைகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் கால கட்டங்கள் தவறாக வழிகாட்டக்கூடியவையாக இருக்கலாம்.

1900 ஆம் ஆண்டில் இருந்து எஸ்&பி 500 குறியீட்டெண்ணிற்கான சராசரி பி/இ விகிதம் டிசம்பர் 1920 ஆம் ஆண்டில் 4.78 இல் இருந்து டிசம்பர் 1999 ஆம் ஆண்டில் 44.20 என்ற அளவிற்கு இருந்திருக்கின்றன[4]. சந்தையின் சராசரி பி/இ மற்றவற்றிற்கிடையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆதாயங்கள் வளர்ச்சி, எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆதாயங்களின் நிலைப்புத்தன்மை, எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஏற்றம் மற்றும் போட்டி முதலீட்டாளர்களி்ன் ஈட்டம் ஆகியவற்றிற்கு தொடர்புடைய வகையில் மாறுபடுகிறது. உதாரணத்திற்கு, அமெரிக்க கருவூலங்கள் அதிக வருவாய்களை ஈட்டமளிக்கின்றன என்றால் முதலீட்டாளர்கள் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பங்கு ஆதாயங்கள் மற்றும் பி/இ வீழ்ச்சிக்கு குறைவாகவே செலுத்துவார்கள்.

விலை திரட்டல் விகிதம் ராபர்ட் ஷில்லர் அமைத்த களத்தின் அடிப்படையில் இருபது வருட பலன்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன (படம் 10.1,<ref name="IE2"/> source).படுகிடையான அச்சு இர்ரேஷனல் எக்ஸூபரன்ஸில் கணக்கிடப்பட்டதன்படி எஸ்&பி கலப்பு பங்கு விலை குறியீட்டெண்ணின் உண்மையான விலை-ஆதாயங்கள் விகிதத்தைக் காட்டுகிறது (பணவீக்க சரிசெய்யப்பட்ட ஆதாயங்களின் பத்து வருடங்களுக்கு முந்தைய இடைநிலையால் வகுக்கப்பட்ட பணவீக்க சரிசெய்யப்பட்ட ஈவுத்தொகை). நெடுகிடையான அச்சு எஸ்&பி கலப்பு பங்கு விலை குறியீட்டெண், மறுமுதலீட்டு ஈவுத்தொகைகள் மற்றும் இருபது வருடங்களுக்குப் பின்னர் விற்பதிலான முதலீட்டில் வடிவவியல் சராசரி உண்மை வருடாந்திர ஆதாயத்தைக் காட்டுகிறது.விடையில் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் வெவ்வேறு இருபது வருட காலங்களின் தரவு வண்ணம் தீட்டப்பட்டு காட்டப்பட்டுள்ளது.பத்துவருட பலன்களையும் பாருங்கள். இந்தப் படம் "நீண்ட கால முதலீட்டாளர்கள்—தங்கள் பணத்தை பத்து முழு ஆண்டுகளில் முதலீடு செய்து கிடைத்த அளவு—பத்துவருட தொடக்கத்தில் வந்த வருமானங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் நல்லபடியாகவே செயல்பட்டன. தனிப்பட்ட முறையில் நீண்டகால முதலீட்டாளர்களுக்கு சமீபத்தில் இருந்ததுபோன்ற பங்குச் சந்தை உயர்வாக இருக்கும்போது அவர்களுடைய அபாயத்தைக் குறைந்துக்கொள்ளவும், குறைவாக இருக்கும்போது சந்தையில் நுழையவும் சிறந்த முறையில் ஆலோசனை கிடைக்கிறது."[1]

பங்கு விலைகளைத் தீர்மானித்தல்[தொகு]

பொது வர்த்தக நிறுவனத்திலான பங்கு விலைகள் சந்தை அளிப்பு மற்றும் தேவையால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதோடு அவ்வகையில் வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளைப் பொறுத்து அமைகின்றன. இவையாவன:

 • சாத்தியமுள்ள வளர்ச்சி உட்பட நிறுவனத்தின் எதிர்காலம் மற்றும் சமீபத்திய செயல்பாடு;
 • உயர் ஊக்காற்றலின் காரணமாக ஏற்படும் அபாயம் உட்பட உணரப்பட்ட அபாயம்;
 • சந்தைத் துறையில் இந்த வகைப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான நன்மைகள்.

ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு பங்கின் விலையை அந்த நிறுவனம் ஒரு பங்கிற்கு பெற்ற இலாபங்களின் மூலம் வகுப்பதால் நீங்கள் பி/இ விகிதத்திற்கு வருகிறீர்கள். ஒரு பங்கு ஆதாயங்கள் பங்கு விலைகளுடன் உரிய முறையில் நகர்ந்தால் விகிதமானது அதே நிலையிலேயே இருக்கும். ஆனால் பங்கு விலைகள் மதிப்பை அதிகம் பெற்றால் அல்லது ஆதாயங்கள் அதே நிலையில் அல்லது அதற்கும் கீழே சென்றால் பி/இ அதிகரிக்கிறது.

ஆதாயங்கள் எண்ணிக்கை பயன்படுத்தப்படுவது மிகச்சமீபத்திய ஒன்றாகும், இருப்பினும் இந்த எண்ணிக்கை வழக்கொழிந்ததாகவும் நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிலையை பிரதிபலிக்க இயலாததாகவும் இருக்கலாம். இது தொடர்ந்து 'பின்தொடர் பி/இ' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, ஏனென்றால் இது கடந்த நான்கு காலாண்டுகளிலிருந்து பெறப்படும் ஆதாயங்களை எடுத்துக்கொள்வதோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது

பிற தொடர்புடைய நடவடிக்கைகள்[தொகு]

முன்னோக்கிய பி/இ பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னோக்கி செல்லும் ஆதாயங்களை மதிப்பிடுவதைப் பயன்படுத்துகிறது.

பி/இ10 கடந்த 10 வருடங்களுக்கான சராசரி ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்கிறது. 20 வருட காலத்திற்கான சராசரி ஆதாயங்கள் பெருமளவிற்கு நிலையானதாகவே[5] இருக்கிறது என்ற கண்ணோட்டம் இருக்கிறது, இவ்வாறு பி/இ10ஐப் பயன்படுத்துவது தரவின் மிகைப்படுத்தலைக் குறைக்கும்.

பி/இ விகிதம் சமபங்கு மதிப்போடு தொடர்புகொண்டிருக்கிறது. இதேபோன்ற அளவீட்டை நிலபேரத்திற்கு பயன்படுத்தலாம், பார்க்க வழக்கு-ஷில்லர் குறியீட்டெண் .

பிஇஜி விகிதம் வருடாந்திர ஆதாயங்கள் வளர்ச்சி வீதத்தால் வகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகிறது. இது இயல்பாக்க வடிவமாக கருதப்படுகிறது, ஏனென்றால் உயர் வளர்ச்சி வீதம் உயர் பி/இக்கு காரணமாக வேண்டும்.

நிறுவன மதிப்பீட்டு மட்டத்திலான இதேபோன்ற விகிதம் இபிஐடிடிஏ ஆல் வகுக்கப்படுவதன் மூலம் பெறப்படுகின்ற இவி/இபிஐடிடிஏ நிறுவன மதிப்பாகும் .

வளர்ச்சி வாய்ப்புக்களின் தற்போதைய மதிப்பு (பிவிஜிஓ) பங்கு மதிப்பீட்டிற்கான மற்றொரு மாற்று முறை. வளர்ச்சி வாய்ப்புக்களின் தற்போதைய மதிப்பு நிலையான வளர்ச்சியுடன் கூடிய சமபங்கின் விலை மற்றும் வளர்ச்சி அற்ற சமபங்கின் விலை ஆகியவற்றிற்கு இடையில் உள்ள வேறுபாட்டைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

பிவிஜிஓ = பி(வளர்ச்சி) - பி(வளர்ச்சியின்மை) = [D1/(r-g)] - E/r

பின்வருமிடத்தில்

D1 = அடுத்த காலகட்டத்திற்கான ஈவுத்தொகை
r = மூலதனச் செலவு அல்லது நிறுவனத்தின் மூலதனமாக்க வீதம்
E = சமபங்கிலான ஆதாயம்
g = நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி வீதம்.

விலை/ஆதாய (பி/இ) பெருக்கம் 'ஒரு பங்கு விலை / ஒரு பங்கு ஆதாயம்' என்பதால் இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்

P0 / E1 = 1/r [ 1+ (PVGO/(E1/r))].

ஆகவே, பிவிஜிஓ அதிகரிக்கும்போது பி/இ விகிதமும் அதிகரிக்கிறது.

ஆதாயங்கள் ஈட்டம்[தொகு]

பி/இ இன் பின்திரும்பல் (அல்லது பரஸ்பரமாக்கல்) இ/பி ஆகும், இது ஆதாயங்கள் ஈட்டம் என்றும் அறியப்படுகிறது. ஆதாயங்கள் ஈட்டம் சதவிகிதமாக குறிப்பிடப்படுகிறது, அத்துடன் இது பங்கு, துறை அல்லது பத்திரங்களுக்கு சார்புடைய சந்தையின் மதிப்பீட்டை ஒப்பிடுவதில் பயன்மிக்கதாக இருக்கிறது.

ஆதாயங்கள் ஈட்டம் என்பது பங்கு விநியோகத்தின் வழியாக விரிவாக்க மூலதனத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதன் பொது வர்த்தக நிறுவனத்திற்கான செலவினமாகவும் இருக்கிறது. இது கணக்கிடப்படுவது (ஒரு பங்கு ஆதாயங்கள்/ஒரு பங்கு சந்தை விலை)

விலை/ஈவுத்தொகை விகிதம்[தொகு]

பொது வர்த்தக நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து காலாண்டு அல்லது வருடாந்திர பணச் செலுத்தல்களை தங்களுடைய உரிமைதாரர்கள், பங்குதாரர்களுக்கு வைத்திருக்கும் பங்குகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற அளவில் அளிக்கின்றன. அமெரிக்க சட்டத்தின்படி, இதுபோன்ற செலுத்தல்கள் தற்போதைய ஆதாயங்கள் அல்லது இருப்புக்களுக்கு வெளியிலிருந்து மட்டும்தான் செய்ய முடியும் (முந்தைய ஆண்டுகளில் தக்கவைக்கப்பட்ட ஆதாயங்கள்). நிறுவனம் மொத்த செலுத்தலின் மீது தீர்மானிக்கிறது என்பதுடன் இது பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது. முடிவாகக் கிடைக்கும் ஈவுத்தொகை ஒரு பங்கிற்கான தொகையாக இருக்கிறது.

பி/இ சற்றே ஆதாயங்களுக்கான விலையின் விகிதமாக இருப்பதால், விலை/ஈவுத்தொகை விகிதம் ஈவுத்தொகைக்கான விலை விகிதமாக இருக்கிறது.

ஈவுத்தொகை ஈட்டம்[தொகு]

ஈவுத்தொகை ஈட்டம் என்பது தற்போதைய பங்கு விலையால் வகுக்கப்பட்ட கடந்த கணக்கீ்ட்டு ஆண்டில் செலுத்தப்பட்ட ஈவுத்தொகையாகும்: இது விலை/ஈவுத்தொகை விகிதத்திற்கு பரஸ்பரமானது.

கடந்த ஆண்டில் ஒரு பங்கு அதனுடைய பங்குதாரர்களுக்கு பண ஈவுத்தொகையில் ஒரு பங்கிற்கு 5 அமெரிக்க டாலர்களை வழங்கியது மற்றும் அதனுடைய விலை தற்போது 50 அமெரிக்க டாலர்கள் என்றால், அது 10 சதவிகித ஈவுத்தொகை ஈட்டத்தைக் கொண்டிருக்கும்.

வரலாற்றுப்பூர்வமாக, தீவிரமான உயர் பி/இ விகிதங்களில் (100 மடங்கிற்கும் அதிகமானது போன்றது) ஒரு பங்கு ஒன்றுமல்லாத (0.0%) அல்லது புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய ஈவுத்தொகை ஈட்டத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. 100 மடங்கிற்கும் மேற்பட்ட பி/இ விகிதத்தால் மற்றும் ஆதாயங்களின் ஒரு பகுதி ஈவுத்தொகையாக செலுத்தப்படுவதால் இது வாங்கிய விலையைப் பெறுவதற்கு ஒரு நூற்றாண்டிற்கும் மேலான காலத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். இதுபோன்ற பங்குகள் அடுத்த ஆண்டில் பெரிய அளவிற்கான ஆதாயங்கள் எதிர்பார்க்கப்பட்டால் தவிர அதிகமும் மிகைமதிப்பிடப்படுபவையாக இருக்கும்.

அளவீடுகளுக்கு இடையிலான உறவு[தொகு]

இந்த அளவீடுகளில் பலவும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை; கொடுக்கப்பட்ட விலை, ஆதாயங்கள், மற்றும் ஈவுத்தொகை, பரஸ்பர இணைகளில் வரக்கூடிய 6 சாத்தியமுள்ள விகிதங்கள் இருக்கின்றன.

 • பி/இ விகிதம் மற்றும் ஆதாயங்கள் ஈட்டம் பரஸ்பரமானவை;
 • பி/டி விகிதம் மற்றும் ஈவுத்தொகை ஈட்டம் பரஸ்பரமானவை;
 • ஈவுத்தொகை அளிப்பு விகிதம் (டிபிஆர்) = ஈவுத்தொகை/இபிஎஸ், அதேசமயத்தில் பரஸ்பரமானது ஈவுத்தொகை உள்ளிடுதலாக (டிசி) = இபிஎஸ்/ஈவுத்தொகை.

இவை பின்வரும் சமன்பாடுகளால் தொடர்புகொண்டவையாக இருக்கின்றன:

 • பி/இE = பி/டி * டிபிஆர் மற்றும் பி/டி = பி/இ * டிசி;
 • பரஸ்பரங்களை எடுத்துக்கொள்ளுதல், ஆதாயங்கள் ஈட்டம் = ஆதாய ஈட்டம் * டிசி மற்றும் ஈவுத்தொகை ஈட்டம் = ஆதாயங்கள் ஈட்டம் * டிபிஆர்.

பொருள் விளக்கம்[தொகு]

1900 ஆம் ஆண்டு முதல் 2005 ஆம் ஆண்டு வரையிலான அமெரிக்க சமபங்கு பி/இ விகிதம் 14 (அல்லது சராசரியாக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் வடிவகணித சராசரி மற்றும் எண் கணித சராசரி முறையை சராசரியாக்கத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதைப் பொறுத்து 16). மிகையாக எளிமைப்படுத்தப்பட்ட விளக்கம் பங்கிற்கு அளிக்கப்பட்ட விலையை ஈடுசெய்ய இதற்கு 14 வருடங்கள் ஆகலாம் என்ற முடிவிற்கு வரக்கூடும் (இந்த ஆதாயங்களின் மறு முதலீட்டிலிருந்து எந்த கூடுதல் வருவாயும் உள்ளிடப்படவில்லை).

சாதாரணமாக, அதிக ஆதாய வளர்ச்சியுள்ள பங்குகள் அதிக பி/இ மதி்ப்புக்களுக்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. முந்தைய உதாரணத்திலிருந்து பங்கு ஏ, ஒரு பங்கு 24 அமெரிக்க டாலர்கள் என்று விற்கப்படுவது அடுத்த ஆண்டில் ஒரு பங்கிற்கு 6 அமெரிக்க டாலர்களை ஈட்டித்தரும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். பின்னர் இந்த முன்னோக்கிய பி/இ விகிதம் 24/6 = 4. எனவே ஒவ்வொரு ஒரு அமெரிக்க டாலர் ஆதாயங்களுக்கும் நீங்கள் 4 அமெரிக்க டாலர்களை செலுத்துகிறீர்கள், இது இந்தப் பங்கை முந்தைய ஆண்டில் இருந்ததைக் காட்டிலும் மிகுந்த கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றுகிறது.

பி/இ விகிதம் உட்கிடையாக கொடுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் எதிர்கால ஆதாயங்களின் உணரப்பட்ட அபாயத்தை இணைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. பங்கு வாங்குதலுக்கு, இந்த அபாயம் திவாலாகும் சாத்தியத்தைக் கொண்டதாக இருக்கிறது. அதிக செயலூக்கத்திறன் (அதாவது அதிக அளவுகளுக்கான கடன்) உள்ள நிறுவனங்களுக்கு திவாலாகும் அபாயம் மற்ற நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும். செயலூக்கத்திறனின் விளைவு நேர்மறையானதாக இருப்பதாக அனுமானிப்போம், அதிக செயலூக்கத்திறன் உள்ள நிறுவனங்களுக்கான ஆதாயங்களும் அதிகமாகவே இருக்கும். கொள்கையளவில், பி/இ விகிதம் இந்தத் தகவலை உடனிணைத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்பதுடன், மாறுபட்ட பி/இ விகிதங்கள் இறுதி நிலை அறிக்கையின் கட்டமைப்பை பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.

நிலையான பின்தொடர்தல் மற்றும் முன்னோக்கிய பி/இ விகிதங்களிலான மாறுபாடுகள் பொதுவானவை. பொதுவாக, மாற்று பி/இ அளவீடுகள் ஆதாயங்களின் வேறுபட்ட அளவீடுகளை மாற்றீடு செய்கின்றன, அதாவது அதிக காலத்திற்கும் மேற்பட்ட சுழல் சராசரிகள் (உதாரணத்திற்கு, "சீரான" ஆவியாகும் தன்மையுள்ள ஆதாயங்கள்),[6] அல்லது குறிப்பிட்ட அசாதாரண நிகழ்வுகள் அல்லது எதிர்பாராத இலாபங்கள் அல்லது நட்டங்களை உள்ளிடாத "சரிசெய்யப்பட்ட" ஆதாயங்களின் எண்ணிக்கைகள் போன்றவை. இந்த வரையறைகள் தரநிலைப்படுத்தப்படாதவையாக இருக்கலாம்.

குறிப்பிட்ட பி/இ விகிதங்களுக்கான பல்வேறு விளக்கங்களும் சாத்தியமே என்பதோடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரலாற்று அட்டவணை சுட்டிக்காட்டுவது மட்டுமே வழிகாட்டி அல்ல, இது தற்போதைய பி/இ விகிதங்கள் தற்போதைய உண்மை வட்டி விகிதத்தோடு ஒப்பிடப்படுவதன்படியானது (பார்க்க ஃபெட் மாதிரி):

  பொ/இ   ஆதாயங்கள் இல்லாத நிறுவனம் ஒரு வரையறுக்கப்படாத பி/இ விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. வழக்கமான முறையின்படி, நட்டங்களைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்கள் (எதிர்மறை ஆதாயங்கள்) வழக்கமாக வரையறுக்கப்படாத பி/இ விகிதத்தைக் கொண்டதாக கருதப்படுகிறது, இருப்பினும் ஒரு எதிர்மறையான பி/இ விகிதம் கணிதவியல்ரீதியில் தீர்மானிக்கப்படக்கூடியது.
0–10 பங்கு மதிப்பு குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டாலோ அல்லது நிறுவனத்தின் ஆதாயங்கள் வீழ்ச்சியடைவதாக கருதப்பட்டாலோ. மாற்றாக, தற்போதைய ஆதாயங்கள் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு வரலாற்றுப் போக்குகளுக்கு மேலாக இருக்கின்றன அல்லது நிறுவனமானது சொத்துக்களை விற்பதன் மூலம் இலாபம் அடைகிறது.
10–17 பல நிறுவனங்களுக்கும் இந்த அளவிலான ஒரு பி/இ விகிதம் போதுமான மதிப்பாக கருதப்படலாம்.
17–25 கடந்த ஆதாயங்களின் எண்ணிக்கைகள் பதிப்பிக்கப்பட்டதால் பங்கின் மதிப்பு மிகைமதிப்பீடு செய்யப்படலாம் அல்லது ஆதாயங்கள் அதிகரித்திருக்கலாம். ஆதாயங்கள் எதிர்காலத்தில் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு அதிகரிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பினால் பங்கும்கூட வளரும் பங்காக இருக்கலாம்.
25+ மிகவும் அதிக பி/இயைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஆதாயங்களில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட எதிர்கால வளர்ச்சியைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது பங்கானது ஊக குமிழிக்கு உட்படக்கூடியதாக இருக்கலாம்.

ஒரு நிறுவனத்தின் பி/இ விகிதத்தைப் பார்த்து அதனுடைய தகுதியைத் தீர்மானிப்பது வழக்கமாக போதுமானதாக இருப்பதில்லை. வழக்கமாக, ஒரு பகுப்பாய்வாளர் ஒரு நிறுவனத்தின் பி/இ விகிதத்தை அந்த நிறுவனம் இருந்துகொண்டிருக்கும் தொழில்துறை, அந்த நிறுவனம் இருந்துகொண்டிருக்கும் துறை மற்றும் ஒட்டுமொத்த சந்தை ஆகியவற்றை ஒப்பிடுகிறார் (உதாரணத்திற்கு அமெரிக்க பங்கு மாற்றகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால் எஸ்&பி 500). ராய்ட்டர்ஸ் போன்ற தளங்கள் இந்த ஒப்பீடுகளை ஒரே அட்டவணையிலேயே வழங்குகின்றன. ஆர்ஹெச்டி உதாரணம் பரணிடப்பட்டது 2009-02-17 at the வந்தவழி இயந்திரம் தொடர்ச்சியானது காலாண்டு மற்றும் வருடாந்திர தரவிற்கிடையிலும் ஒப்பீடுகள் செய்யப்படுகின்றன. தொழில்துறை, துறை மற்றும் சந்தை ஆகியவற்றுடனான ஒப்பீட்டிற்குப் பின்னரே ஒரு பகுப்பாய்வாளரால் பி/இ விகிதம் மேலே குறிப்பிட்ட வேறுபாடுகளோடு (அதாவது, குறைத்து மதிப்பிடுதல், மிகையாக மதிப்பிடுதல், போதுமான மதிப்பீடு, இன்னபிற) குறைவாக இருக்கிறதா அல்லது அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை தீர்மானிக்க முடியும்.

தள்ளுபடி அளிக்கப்பட்ட பண ஓட்ட பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி ஆதாயங்கள் வளர்ச்சி மற்றும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தை மதிப்பிட முடியும். மனிசிம்பில் உள்ள ஆன்-லைன் கணக்கிடு கருவி[7] ஒருவர் "போதுமான பி/இ விகிதத்தை" மதிப்பிடுவதற்கு உதவுகிறது. 3.8 என்ற நிலையான வரலாற்று ஆதாயங்கள் வளர்ச்சி மற்றும் போருக்குப் பிந்தைய 11 சதவிகித (4 சதவிகித விலையேற்றம் உட்பட) எஸ்&பி 500 வருவாய்களை தள்ளுபடி வீதமாகப் பயன்படுத்தி பெறப்படும் பி/இ 14.42 ஆகும். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 10 சதவிகிதம் என்று வளரும் ஒரு பங்கு போதுமான 18.65 என்ற பி/இயைக் கொண்டிருக்கும்.

சந்தை பி/இ[தொகு]

எஸ்&பி 500 போன்ற சந்தை குறியீட்டெண்ணின் பி/இ விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு எல்லா பங்குகளையும் உள்ளடக்கிய பி/இக்களின் "எளிய சராசரியை" எடுத்துக்கொள்வது துல்லியமானது அல்ல. முன்னுரிமையளிக்கப்படும் துல்லியமான முறை எடைமான சராசரியைக் கணக்கிடுவதே. இந்த நிகழ்வில், ஒவ்வொரு பங்கின் உள்ளுறையும் சந்தை உயர் வரம்பு (ஒரு வெளியீட்டில் பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படும் விலை) மொத்த சந்தை குறியீட்டெண்ணிற்குமான சந்தை மூலதனமாக்கலின் வகையில் மொத்த மதிப்பையும் வழஙகுவதற்கு கூட்டிக்கொள்ளப்படுகிறது. இதே முறை ஒவ்வொரு பங்கின் உள்ளுறையும் மொத்த ஆதாயங்களுக்கும் கணக்கிடப்படுகிறது (ஒரு பங்கின் ஆதாயங்கள் வெளியீட்டில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் பெருக்கப்படுகிறது). இந்த நிகழ்வில், மொத்த ஆதாயங்கள் அனைத்தின் கூடுதலும் கணக்கிடப்படுகிறது என்பதுடன் இது மொத்த சந்தைக் குறியீட்டெண்ணிற்குமான மொத்த ஆதாயங்களை வழங்குகிறது. சந்தை பி/இ விகிதத்தை வழங்குவதற்கான மொத்த ஆதாயங்களாலும் மொத்த சந்தை மூலதனமாக்கலைப் பிரிப்பதே இறுதி நிலை. 'எளிய' சராசரியைக் காட்டிலும் எடைமான சராசரி முறையைப் பயன்படுத்துவதற்கான காரணம் ஒட்டுமொத்த சந்தைக் குறியீ்ட்டெண்ணில் சிறிய ஆக்கக்கூறுகள் குறைவான தாக்கத்தையே கொண்டிருக்கின்றன என்ற உண்மையால் நன்றாக விளக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு, ஒரு சந்தை குறியீட்டெண் நிறுவனங்கள் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ஆகியவற்றால் உருவாகியிருக்கிறது என்றால் அவையிரண்டுமே ஒரே பி/இ விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும் (இது சந்தை குறியீ்ட்டெண் அதே விகிதத்தை வைத்துக்கொள்ளவும் காரணமாகிறது) ஆனால் எக்ஸ் ஆனது ஒய்யைக் காட்டிலும் 9 மடங்குகள் அதிக சந்தை உயர் மதிப்பைக் கொண்டதாக இருக்கிறது, பின்னர் ஒய்யில் ஒரு பங்கு ஆதாயங்களில் ஏற்படும் சதவிகித வீழ்ச்சி எக்ஸில் ஒரு பங்கு ஆதாயங்களில் ஏற்படும் அதே சதவிகித வீழ்ச்சியைக் காட்டிலும் சந்தை குறியீட்டெண்ணில் மிகச்சிறிய விளைவைவே ஈட்டமாக அளிக்க வேண்டும்.

மாறுபாடு தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவது மாதிரியிலிருந்து எதிர்மறை ஆதாயங்களைப் பெறும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கானதாகும் - குறிப்பாக எதிர்மறை ஆதாயங்களுடனான நிறுவனங்கள் எண் மதிப்புக்களை தெளிவற்றதாக்குமிடத்லுள்ள பங்குகளின் குறைந்த எண்ணிக்கையுடனான துணை-குறிப்பான்களைப் பார்க்கும்போது.

நீண்டகால செயல்பாட்டிற்கான பங்குகளில், ஆதாயங்கள் ஈட்டம் நீண்டகால செயல்பாட்டிலான சந்தை செயல்திறனின் சிறந்த குறிப்பானாக இருக்கிறது என்று ஜெரிமி சீகல் வாதிடுகிறார். கடந்த 130 ஆண்டுகளுக்கான சராசரி பி/இ விகிதம் 12.1 (அதாவது ஆதாயங்கள் ஈட்டம் 8.3 சதவிகிதம்).

உள்ளீடுகள்[தொகு]

துல்லியமும் சூழ்நிலைப் பொருத்தமும்[தொகு]

நடைமுறையில், கணக்கீடுகளில் பயன்படுத்த்படும் உள்ளீடுகளை துல்லியமாக குறிப்பிடுவது எப்படி என்பதற்கேற்ப முடிவுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

 • தற்போதைய சந்தை விலை நிறுவனத்தை துல்லியமாக மதிப்பிடுகிறதா?
 • வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது, எந்த காலகட்டங்களுக்கு? மொத்த மூலதனமாக்கலை நாம் எவ்வாறு கணக்கிடுகிறோம்?
 • இந்த மதிப்புக்கள் நம்பிக்கைக்குரியவையா?
 • முதலீடு செய்வதில் கால சட்டகத்திற்கும் மேலான வருவாய் மற்றும் ஆதாயங்கள் வளர்ச்சி எதிர்நோக்கல்கள் எவை?
 • கணக்கீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கையாக குறைக்கப்பட்ட (அல்லது செயற்கையாக அதிகரிக்கச் செய்யப்பட்ட) ஆதாயங்களுக்கு சிறப்பு ஒருமுறைக் கட்டணம் இருந்ததா, இந்தக் கட்டணங்கள் பங்கு விலையிலான வீழ்ச்சிக்கு காரணமானதா அல்லது அவை புறக்கணிக்கப்பட்டனவா?
 • இந்தக் கட்டணங்கள் உண்மையிலேயே ஒரு முறைதானா, அல்லது நிறுவனம் நம்மை இவ்வாறு சிந்திக்க வைக்கும்படி நம்மை நடத்துகிறதா?
 • எந்த வகைப்பட்ட பி/இ விகிதங்களை ஒரேவிதமான நிறுவனங்களுக்கு சந்தை வழங்குகிறது, மொத்த சந்தையின் பி/இ விகிதமும் எப்படிப்பட்டது?
 • பி/இ விகிதங்கள் துல்லியமான அளவைகளா?

வரலாற்றுப்பூர்வமானதற்கு எதிராக விரிவாக்கப்பட்ட ஆதாயங்கள்[தொகு]

அடிப்படையான (அல்லது உள்ளார்ந்த) பி/இ மற்றும் உண்மையில் பி/இக்களை கணக்கிடும் முறை ஆகியவற்றிற்கு இடையில் வேறுபாடுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அடிப்படையான அல்லது உள்ளார்ந்த பி/இ ஆதாயங்களின் முன்னூகிப்புகளை ஆய்வு செய்கிறது. இதுதான் மேலே உள்ள ஒப்புமையில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. யதார்த்தத்தில், நாம் உண்மையில் சமீபத்திய 12 மாத நிறுவன ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்தியே பி/இக்களை கணக்கிடுகிறோம். கடந்தகால ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்துவது நிலையற்ற பொருத்தமின்மையைக் கொண்டுவருகிறது, ஆனால் இந்த பொருத்தமின்மையைப் பயன்படுத்துவது எதிர்கால ஆதாயங்களைப் பயன்படுத்துவதைக் காட்டிலும் சிறந்தது, ஏனென்றால் எதிர்கால ஆதாயங்கள் மதிப்பீடுகள் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவிற்கு துல்லியமற்றவை என்பதோடு எச்சரிக்கையோடு கையாளப்பட வேண்டிய அளவிற்கு சந்தேகத்திற்குரியவையாக இருக்கின்றன.

மற்றொரு வகையில், குறைவான அடிப்படை பி/இயில் பங்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகிறது என்பதால் மட்டுமே பங்கு குறைவாக மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான குறிப்பான் அல்ல. ஒரு பங்கு குறைவான பி/இக்கு வர்த்தகம் செய்யப்படலாம், ஏனென்றால் முதலீட்டாளர்கள் பங்கிலிருந்து கிடைக்கும் எதிர்கால ஆதாயங்கள் குறித்து குறைவான நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகவே இருக்கின்றனர். எனவே, பங்குகளுக்கு இடையிலான போதுமான ஒப்பீட்டைப் பெறுவதற்கான ஒரு வழி அவற்றின் முதன்மை பி/இயைப் பயன்படுத்துவதே. இந்த முதன்மை பி/இ தள்ளுபடி கணக்கீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அடுத்த ஆண்டுகளுக்கான ஆதாய விரிவுபடுத்தல்களின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றன.

தொழில் கலாச்சாரத்தில் பி/இ கருத்தாக்கம்[தொகு]

ஒரு நிறுவனத்தின் பி/இ விகிதம் என்பது பல நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறைகளில் நிர்வாகத்திற்கான குறிப்பிடத்தகுந்த கவனம் செலுத்தலாக இருக்கிறது. பங்கு விலையை அதிகரிப்பதற்கு நிர்வாகத்திற்கு அவற்றின் நிறுவனப் பங்குகளால் பிரதானமாக செலுத்தப்படுகிறது என்பதால் இது ஏற்படுகிறது (இந்த வகைப்பட்ட செலுத்தல் பிற பங்குதாரர்களின் நலன்களோடு நிர்வாகத்தின் நலன்கள் ஒத்துப்போகின்ற வகையில் செய்யப்படுவதாக கருதப்படுகிறது). பங்கு விலையானது இரண்டு வழிகளுள் ஒன்றில் அதிகரிக்கிறது: மேம்படுத்தப்பட்ட ஆதாயங்கள் வழியாகவோ அல்லது சந்தை அந்த ஆதாயங்களுக்கு விதிக்கின்ற மேம்பட்ட பெருக்கத்தின் வழியாகவோ. மேலே குறிப்பிட்டபடி, ஒரு உயர் பி/இ விகிதமானது ஒரு நிறுவனம் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கும் மேலாக ஆதாயங்களைப் பெருக்கிக்கொள்ள அனுமதிக்கும் குறிப்பிடத்தகுந்த அனுகூலத்தின் விளைவால் ஏற்பட்டதாகும் (அதாவது., முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய மன அமைதிக்கு செலுத்துகின்றனர்). தங்களுடைய நிறுவனங்கள் தொழிலில் ஆழமான விளைவுகளைக் கொண்டிருப்பதற்கான குறிப்பிடத்தகுந்த அனுகூலத்தைப் பெற்றிருக்கின்றன என்று முதலீட்டாளர்களை ஏற்றுக்கொள்ளச்செய்ய நிர்வாகத்தால் பெருமுயற்சி செய்யப்படுகிறது:

 • ஒன்றுதிரட்டலை உருவாக்குவதற்கான முதன்மை செயலூக்கமாக ஆதாயங்களைப் பெருக்குதல் இருக்கிறது, இதனால் அவர்களால் ஒரு காலகட்டத்திற்கும் மேல் சீராக சென்றுகொண்டிருக்க முடியும்[சான்று தேவை].
 • விரிவாக்கப்பட்ட அல்லது மூடப்பட்ட அல்லது இந்த ஒன்றுதிரட்டல்களுக்குள்ளாக விற்கப்பட்ட தொழில்களின் தேர்வுகள் அவற்றின் உணரப்பட்ட ஆவியாதலின் அடிப்படையில் இலாபங்கள் அல்லது இலாப விளிம்புகளின் முற்றான அளவின் பொருட்டின்றி செய்யப்படுகின்றன[சான்று தேவை].
 • நிதிசார்ந்த மோசடியின் மிக முக்கியமான வகைப்பாடுகளுள் ஒன்றாக இருக்கும் "ஊழல் நிதி கணக்குப்பதிவு" (நல்ல ஆண்டுகளின் மிதமிஞ்சிய ஆதாயங்களை சிக்கன ஆண்டுகளின் இழப்புகளை சரிசெய்துகொள்ள மறைத்துவைப்பது), நிறுவனமானது எப்போதுமே பி/இ விகிதத்தை அதிகரிக்கும் இலக்கோடு மெதுவாக ஆனால் சீராக இலாபங்களை அதிகரித்துக்கொண்டிருக்கிறது என்ற பிம்பத்தை உருவாக்குவதற்கென்று வடிவமைக்கப்பட்டதாகும்.

இவையும் வேறுபல நடவடிக்கைகளும் உயர் பி/இ விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதாக உணரச்செய்யப்படுவதாக கட்டமைப்பதற்கு நிறுவனங்களாலேயே பயன்படுத்தப்படுவது சிலரால் எதிர் உள்ளுணர்வாக கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அவர்கள் இலாபத்தின் முற்றான அளவை குறைத்துக்கொள்ளும்போது அவை பங்கு விலையை அதிகரிப்பதற்கென்று வடிவமைக்கப்படுகின்றன. எனவே, இந்தச் சூழ்நிலையில் பங்கு விலைகளை அதிகரிக்கச் செய்வது தவறான ஊக்கத்தொகையாக செயல்படுகிறது.

சமீபத்திய வரலாற்று மதிப்பீடுகள்[தொகு]

ஒரு நிறுவனத்திற்கு கோட்பாட்டுரீதியிலான லட்சிய பி/இ விகிதம் என்று எதுவுமில்லை. உதாரணத்திற்கு, லண்டனில் உள்ள மாற்று முதலீட்டு சந்தை கடந்த நவம்பர் 2008 ஆம் ஆண்டில் 9,262க்கும் மேற்பட்ட பி/இ விகிதத்துடன் உள்ள டல்விவாரா போன்ற சுரங்க நிறுவனங்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது.

எஸ்&பி 500 இன் சமீபத்திய ஆண்டு முடிவு மதிப்பீடுகள் மற்றும் தெரிவிக்கப்பட்டதன்படி தொடர்புடைய பி/இ இங்கே தரப்பட்டிருக்கிறது.[8] சமீபத்திய சுருங்கிப்போதல் (பொருளாதார மந்தம்) மற்றும் விரிவாக்கங்களின் பட்டியலுக்கு பார்க்க அமெரிக்க தொழில் சுழற்சி விரிவாக்கங்கள் மற்றும் பிரச்சினைகள்.

தேதி குறியீட்டெண் பி/இ இபிஎஸ் வளர்ச்சி % கருத்துரை
2009-03-31 797.87 116.31 --
2008-12-31 903.25 60.70 --
2007-12-31 1468.36 22.19 1.4
2006-12-31 1418.30 17.40 14.7
2005-12-31 1248.29 17.85 13.0
2004-12-31 1211.92 20.70 23.8
2003-12-31 1111.92 22.81 18.8
2002-12-31 879.82 31.89 18.5
2001-12-31 1148.08 46.50 -30.8 2001 சுருங்கிப்போதல் பி/இ உச்சநிலைக்கு காரணமாகியிருக்கிறது
2000-12-31 1320.28 26.41 8.6 டாட் காம் பபிள் வெடிப்பு: மார்ச் 10, 2000
1999-12-31 1469.25 30.50 16.7
1998-12-31 1229.23 32.60 0.6
1997-12-31 970.43 24.43 8.3
1996-12-31 740.74 19.13 7.3
1995-12-31 615.93 18.14 18.7
1994-12-31 459.27 15.01 18.0 உயர்வான சமீபத்திய ஆதாயங்கள் பெருக்கத்தின் காரணமாக குறைவான பி/இ
1993-12-31 466.45 21.31 28.9
1992-12-31 435.71 22.82 8.1
1991-12-31 417.09 26.12 -14.8
1990-12-31 330.22 15.47 -6.9 ஜுலை 1990-மார்ச் 1991 சுருங்கிப்போதல்.
1989-12-31 353.40 15.45 .
1988-12-31 277.72 11.69 . கீழ்மட்டம் (கறுப்புத் திங்கள் அக்டோபர் 19, 1987)

டாட்-காம் பபிளின் உச்சத்தில் பி/இ 32க்கு உயர்ந்திருப்பதை கவனிக்கவும். ஆதாயங்களிலான குலைவு பி/இ 2001 ஆம் ஆண்டில் 46.50க்கு உயர காரணமானது. இது மிகவும் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவான 17க்கு வீழ்ச்சியுற்றது. சமீபத்திய ஆண்டுகளிலான இதன் வீழ்ச்சி அதிக ஆதாயங்கள் பெருக்கத்தினால் ஏற்பட்டதாகும்.

1920-1990 இன்போது பி/இ விகிதம் பெரும்பாலும் சில சுருக்கமான காலகட்டங்கள் தவிர்த்து 10 மற்றும் 20க்கு இடைப்பட்டதாகவே இருந்தது.[9] ஏறத்தாழ 15 இன் (அல்லது கிட்டத்தட்ட 6.6 சதவிகித ஆதாயங்களை அளிப்பது) சராசரி பி/இ தோராயமாக 6.8 சதவிகித பங்குகளுக்கான நீண்டகால ஆதாயங்களின் காரணமாக அதிகரித்திருக்கிறது என்று ஜெரிமி சீகல் குறிப்பிடுகிறார்.

ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம் ரன் (2002 ஆம் ஆண்டு பதிப்பு) இல் குறைவான மூலதன ஆதாய வரி வீதங்கள் மற்றும் மாற்றுகை செலவினங்கள் போன்ற சாதகமான மேம்பாடுகளோடு "குறைவான இருபதுகளில்" இருக்கும் பி/இ விகிதம் நீட்டிப்படையக்கூடியது என்றாலும் வரலாற்று சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கிறது என்று ஜெரிமி சீகல் வாதிடுகிறார்.[10]

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 [0]
 2. "Price-Earnings Ratio (P/E Ratio)". Investopedia. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2007-12-31.
 3. ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் லாங் ரன், ஜெரிமி ஜே. சீகல், மெக்ராஹில் கம்பெனிஸ்; 2ஆம் பதிப்பு (மார்ச் 1, 1998) (முந்தைய பதிப்பு) புதிய பதிப்பு Siegel, Jeremy J. (2007). Stocks for the Long Run, 4th Edition. New York: McGraw-Hill. unknown pages for citation. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:978-0071494700. 
 4. http://seekingalpha.com/article/124295-s-p-p-e-ratio-is-low-but-has-been-lower Seeking Alpha blog comment...more authoritative citation needed
 5. "11% தீர்வு - மிகைச்சுமையேற்றப்பட்ட பங்குச் சந்தை - பேரன்ஸில் ஆடம் பார்த் - ஜெனரேஷன் டைனமிக்ஸ்". Archived from the original on 2011-07-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-05.
 6. Anderson, K.; Brooks, C. (2006). The Long-Term Price-Earnings Ratio. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=739664. 
 7. பி/இ: விலையிலிருந்து ஆதாயத்திற்கான விகிதம்
 8. http://www2.standardandpoors.com/spf/xls/index/SP500EPSEST.XLS S&P 500 EARNINGS AND ESTIMATE REPORT
 9. பி/இ விகிதம் ஒரு சரியான மார்க்கெட்-நேர குறிப்பானா?
 10. "என்ஏஆர்இஐடி - மூலதனச் சந்தைகள்". Archived from the original on 2008-01-04. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-05.

பார்வைக் குறிப்புகள்[தொகு]

 1. விலை பணம் அல்லது பணம்/பங்கில், ஆதாயங்கள் பணம்/வருடத்தில், அல்லது பணம்/பங்கு/வருடத்தில்.

வெளிப்புபுற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=விலை_ஆதாய_விகிதம்&oldid=3630669" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது