வார்ப்புரு:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search
விக்கித் திட்டம் இசுலாம் / இசுலாம் தொடர்பான சர்ச்சைகள் / மசூதிகள் / ஹதீஸ் / [[விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்/இசுலாத்தின் வரலாறு தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு|இசுலாத்தின் வரலாறு]] / [[விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்/இசுலாமிய அறிஞர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு|இசுலாமிய அறிஞர்கள்]]  (Rated High-importance)
WikiProject iconஇந்த கட்டுரை விக்கித் திட்டம் இசுலாம்-ன் வாய்ப்பளவில் உள்ளது. விக்கிப்பீடியாவில் இருக்கும் இசுலாம்-தொடர்பான கட்டுரைகள்விரிவாக்க இது ஒரு கூட்டு முயற்சி ஆகும். இந்த திட்டத்தில் பங்கேற்க அதன் பக்கத்திற்கு செல்லவும். அங்கே நீங்கள் விவாதிக்கலாம் மற்றும் செய்யவேண்டியவைகளை பார்க்கலாம்
 ???  இந்த கட்டுரை தரம் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை விக்கித்திட்டத்தின் தர நிர்ணைய அளவுகோலில்.
 High  இந்த கட்டுரை High-importance வாய்ந்ததாக தர மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது , விக்கித்திட்டத்தின் importance அளவுகோலில்.
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு ஆதரவாக இசுலாம் தொடர்பான சர்ச்சைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. .
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு ஆதரவாக மசூதிகள் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. .
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு ஆதரவாக ஹதீஸ் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. (marked as தெரியாத-importance).
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு ஆதரவாக [[விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்/இசுலாத்தின் வரலாறு தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு|இசுலாத்தின் வரலாறு தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு]] உள்ளது. (marked as தெரியாத-importance).
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு ஆதரவாக [[விக்கிப்பீடியா:விக்கித் திட்டம் இசுலாம்/இசுலாமிய அறிஞர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு|இசுலாமிய அறிஞர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு]] உள்ளது. (marked as தெரியாத-importance).
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு துணையாக சலஃப தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. (marked as Top-importance).
இந்த கட்டுரைக்கு துணையாக சியா இசுலாம் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. (marked as Top-importance).
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு துணையாக சுன்னி இசுலாம் தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. (marked as Top-importance).
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு துணையாக விக்கித் திட்டம் சமய நூல்கள் உள்ளது. (marked as Top-importance).
Taskforce icon
இந்த கட்டுரைக்கு துணையாக இயேசு தொடர்பான கட்டுரைகளை கையாளும் சிறப்புப் பணிபிரிவு உள்ளது. (marked as Top-importance).
 
Note icon
இந்த கட்டுரை உடனடி கவனம் தேவை என குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.
Note icon
இந்த கட்டுரைக்கு தகவல்ப்பெட்டி தேவை என குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது.