மெய்நிகர் இயந்திரம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மெய்நிகர் இயந்திரம் (VM ) என்பது இயந்திரத்தின் (அதாவது, கணினி) மென்பொருள் செயலாக்கம் ஆகும். அது நிரல்களை இயல்பான இயந்திரம் போன்று செயல்படுத்துகின்றது.

வரையறைகள்[தொகு]

மெய்நிகர் இயந்திரமானது முதலில் போபெக் மற்றும் கோல்டுபெர்க் அவர்களால் "ஒரு நிஜ இயந்திரத்தின் செயல்திறன் மிகுந்த, தொடர்பற்ற பிரதி" என்றவாறு வரையறுக்கப்பட்டது. தற்போதைய பயன்பாடானது எந்த நிஜ வன்பொருளுக்கும் எந்தவித நேரடித் தொடர்பற்ற மெய்நிகர் இயந்திரங்களைக் கொண்ட மெய்நிகர் இயந்திரங்களை உள்ளடக்குகின்றது.[1]

மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் அவற்றின் பயன்பாடும் மற்றும் எந்த நிஜ இயந்திரங்களுக்குமான ஏதேனும் வகையான தொடர்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து இரண்டு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. கணினி மெய்நிகர் இயந்திரம் என்பது ஒரு முழுமையான இயக்க முறைமையின் (OS) செயல்பாட்டை ஆதரிக்கின்ற நிறைவான கணினி தளத்தை வழங்குகின்றது. மாறாக, செயல்பாட்டு மெய்நிகர் இயந்திரம் என்பது ஒரு நிரலை இயக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது ஆகும். இதன் பொருள் ஒற்றை செயலாக்கத்தை ஆதரிக்கின்றது என்பதாகும். மெய்நிகர் இயந்திரத்தின் முக்கியமான பண்புகூறானது, அதனுள்ளே இயங்குகின்ற மென்பொருள் மெய்நிகர் இயந்திரத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் ஆகியவற்றுக்குக் கட்டுப்பட்டது-அது மெய்நிகர் உலகைத் தடுக்க முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு : Java வில் எழுத்தப்பட்ட ஒரு நிரலானது சேவைகளை Java நிகழ்நேர சூழல் (JRE) மென்பொருளில் இருந்து வழங்கப்பட்ட கட்டளைகள் மூலமாகப் பெறுகின்றது, மேலும் Java மென்பொருளிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவுகளைப் பெறுகின்றது. இந்தச் சேவைகளை நிரலுக்கு வழங்குவதன் மூலமாக, Java மென்பொருள் ஒரு "மெய்நிகர் இயந்திரம்" போன்று செயல்படுகின்றது. இந்த நிரலை சாதாரணமாக வடிவைமைக்க இயக்க முறைமையாக அல்லது வன்பொருளாக செயல்படுகின்றது.

கணினி மெய்நிகர் இயந்திரங்கள்[தொகு]

கணினி மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் (சில நேரங்களில் வன்பொருள் மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன), இவை வேறுபட்ட மெய்நிகர் இயந்திரங்களிடையே அமைந்துள்ள இயல்பான இயந்திர ஆதாரங்களை அதன் சொந்த இயக்கமுறைமையால் இயங்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் பகிர்தலை அனுமதிக்கின்றன. மென்பொருள் அடுக்கானது மெய்நிகர் இயந்திர கண்காணிப்பு அல்லது மெய்நிகராக்கு தளம் என்றழைக்கப்படும் மெய்நிகராக்கலை வழங்குகின்றது. மெய்நிகராக்கு தளத்தை வெறுமையான வன்பொருளில் (வகை 1 அல்லது இயல்பு மெய்நிகர் இயந்திரம்) அல்லது இயக்க முறைமையின் உச்சத்தில் (வகை 2 அல்லது ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட மெய்நிகர் இயந்திரம்) இயக்க முடியும்.

கணினி மெய்நிகர் இயந்திரங்களின் முக்கிய நன்மைகள்:

 • ஒரே கணினியில் பல இயக்க முறை சூழல்கள் ஒன்றுக்கொன்று வலிமையாக தொடர்பற்ற வகையில் அமைந்திருக்கலாம்
 • மெய்நிகர் இயந்திரமானது நிஜ இயந்திரங்களிலிருந்து வேறுபட்ட வழிமுறைக் குழு கட்டமைப்பை (ISA) வழங்க முடியும்
 • பயன்பாட்டு பொருட்களை வழங்குதல், பராமரித்தல், உயர்ந்த கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் பேரிடர் மீட்பு[2]

கணினி மெய்நிகர் இயந்திரங்களின் முக்கிய தீமை:

 • மெய்நிகர் இயந்திரமானது வன்பொருளை மறைமுகமாக அணுகும் போது நிஜ இயந்திரத்தை விடவும் குறைந்த செயல்திறன் கொண்டுள்ளது

ஒவ்வொன்றும் தங்களுக்கு உரித்தான இயக்க முறைமையில் (விருந்தினர் இயக்க முறைமை ) இயங்குகின்ற பல்வேறு மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் தொடர்ந்து சேவையக வலுவூட்டலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அங்கு குறுக்கீட்டைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு தனிப்பட்ட இயந்திரங்களில் இயங்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற வேறுபட்ட சேவைகள் மாறாக ஒரே இயல்பு இயந்திரத்தில் வேறுபட்ட மெய்நிகர் இயந்திரங்களில் இயக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பயன்பாடானது தொடர்ந்து சேவைத்தர தனிப்படுத்தல் (QoS தனிப்படுத்தல்) என்றழைக்கப்படுகின்றது.

மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் ஒரு கணினியை பல ஒற்றை-பணியைக் கொண்ட இயக்க முறைமைகள் இடையே நேரப் பகிர்தலை அனுமதிப்பதால், மெய்நிகர் இயந்திரங்களுக்கான உண்மையான நோக்கமாக பல இயக்க முறைமைகளை இயக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இந்த உத்திக்கு ஹோஸ்டில் நினைவகத்தைப் பகிர விருந்தினர் இயக்க முறைமைகள் மற்றும் நினைவக மெய்நிகராக்கல் ஆகியவற்றுக்கிடையே CPU ஆதாரங்களைப் பகிரும் செயலாக்கம் அவசியமாகின்றது.

விருந்தினர் இயக்க முறைமைகள் அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டியதில்லை. அவை அதே கணினியில் வேறுபட்ட இயக்க முறைமைகள் இயங்குவதைச் சாத்தியமாக்குகின்றன (உ.ம்., Microsoft Windows மற்றும் Linux, அல்லது சமீபத்திய பதிப்பிற்கு அமைக்கப்படாமல் இருக்கின்ற மென்பொருளை ஆதரிக்கும் பொருட்டு ஒரு இயக்க முறைமையின் பழைய பதிப்புகள்). வேறுபட்ட விருந்தினர் இயக்க முறைமைகளை ஆதரிக்க மெய்நிகர் இயந்திரங்களின் பயன்பாடானது உட்பொதிக்கப்பட்ட கணினிகளில் பிரபலமாக இருக்கின்றது; பொதுவாக இது ஒரு நிகழ்நேர இயக்க முறைமையை ஆதரிக்கின்ற அதே வேளையில் Linux அல்லது Windows போன்ற உயர்மட்ட இயக்க முறைமையையும் ஆதரிக்கப் பயன்படுகின்றது.

மற்றொரு பயன்பாடானது நம்பகமற்ற வகையில் உள்ள இயக்க முறைமை சேண்ட்பாக்ஸ்க்கு பயன்படுகின்றது, ஏனெனில் இந்த அமைப்பானது இன்னும் உருவாக்கத்தில் உள்ளது. மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் சிறந்த பிழைதிருத்தி அணுகல் மற்றும் விரைவான மறுதொடக்கங்கள் உள்ளிட்ட இயக்க முறைமை மேம்பாட்டிற்கான பிற நன்மைகளாக உள்ளன.[3]

சோலாரிஸ் ஜோன்கள் போன்ற மாற்று உத்திகள் ஒற்றை இயக்க முறைமையில் தனிபடுத்தலின் நிலையை வழங்குகின்றன. இது ஒரு மெய்நிகர் இயந்திரம் நிறைவான தனிப்படுத்தலைக் கொண்டிருப்பதில்லை.

செயலாக்க மெய்நிகர் இயந்திரங்கள்[தொகு]

ஒரு செயலாக்க மெய்நிகர் இயந்திரம் சில நேரங்களில் பயன்பாட்டு மெய்நிகர் இயந்திரம் என்றழைக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு இயக்க முறைமையில் இயல்பான பயன்பாடாக இயங்குகின்றது மற்றும் ஒற்றைச் செயலாக்கத்தை ஆதரிக்கின்றது. இது அந்தச் செயலாக்கம் தொடங்கும்போது உருவாக்கப்பட்டு அது வெளியேறும் போது அழிக்கப்படுகின்றது. வன்பொருள் அல்லது இயக்க முறைமையில் அமைந்துள்ள விவரங்களை கவருகின்ற தள-கட்டுப்பாடற்ற நிரலாக்கச் சூழலை வழங்குவதே இதன் நோக்கமாகும், மேலும் அதே முறையில் எந்த தளத்திலும் ஒரு நிரலைச் செயல்படுத்த அனுமதிக்கின்றது.

ஒரு செயலாக்க மெய்நிகர் இயந்திரம் ஒரு உயர்மட்ட ஈர்ப்பை வழங்குகின்றது — அது உயர்மட்ட நிரலாக்க மொழியில் நிலையாக உள்ளது (இது கணினி மெய்நிகர் இயந்திரத்தின் தாழ்வு-நிலை ISA ஈர்ப்புக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது). செயலாக்க மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் மொழிபெயர்ப்பியைப் பயன்படுத்தி செயலாக்கப்படுகின்றன; நிரலாக்க மொழிகளுக்கு தொகுக்கப்பட்ட ஒப்பிடக்கூடிய செயல்திறனானது அப்போதைய தொகுப்பின் பயன்பாட்டால் பெறப்படுகின்றது.

இந்த வகையான மெய்நிகர் இயந்திரமானது ஜாவா நிரலாக்க மொழியுடன் பிரபலமாகியிருக்கின்றது. இது ஜாவா மெய்நிகர் இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செயலாக்கப்படுகின்றது. பல்வேறு மொழிமாற்றப்பட்ட மொழிகளுக்காக கவர்ச்சி அடுக்காக வழங்கப்படுகின்ற பாரட் மெய்நிகர் இயந்திரம் மற்றும் பொது மொழி நிகழ்நேரம் என்றழைக்கப்படுகின்ற மெய்நிகர் இயந்திரத்தில் இயங்குகின்ற .NET Framework உள்ளிட்டவை பிற உதாரணங்கள் ஆகும்.

சிறப்பு வகை செயலாக்க மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் (சாத்தியமுள்ள பலவகைப்பட்ட) கணினி கூட்டத்தின் தகவல்தொடர்பு இயந்திர நுட்பங்கள் வாயிலாக கவரக்கூடிய அமைப்புகள் ஆகும். மெய்நிகர் இயந்திரம் போன்று ஒற்றைச் செயலாக்கத்தைக் கொண்டிருக்காது, ஆனால் அந்தக் கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு இயல்பு இயந்திரத்திற்கும் ஒரு செயலாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கின்றது. அவை நிரலாக்குநர்களை உள்ளிணைப்பு மற்றும் இயக்க முறைமை ஆகியவற்றால் வழங்கப்பட்ட தகவல்தொடர்பு இயந்திரநுட்பத்திற்குப் பதிலாக வழிமுறைகளில் கவனம்செலுத்தச் செய்யவைப்பதன் மூலமாக நிரலாக்க இணைப் பயன்பாடுகளின் பணியை எளிதாக்க வடிவமைக்கப்பட்டவை. அவை தகவல்தொடர்பைச் செயல்படவைக்கும் காரணியை மறைப்பதில்லை, மேலும் அவை ஒற்றை இணை இயந்திரங்கள் போன்று குழுவை அளிக்க முயற்சிப்பதில்லை.

பிற செயலாக்க மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் போலன்றி, இந்த அமைப்புகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிரலாக்க மொழியை வழங்குவதில்லை, ஆனால் இவை ஏற்கனவேயுள்ள மொழியில் உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளன; பொதுவாக இதுபோன்ற அமைப்பு பல மொழிகளுக்கான பிணைப்பை வழங்குகின்றன (உ.ம்., C மற்றும் FORTRAN). PVM (இணை மெய்நிகர் இயந்திரம்) மற்றும் MPI (செய்து அனுப்பும் இடைமுகம்) ஆகியவை உதாரணங்கள் ஆகும். பயன்பாடுகள் இன்னமும் இயங்குவதால் அனைத்து இயக்க முறைமை சேவைகளுக்குமான அணுகலைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் "மெய்நிகர் இயந்திரம்" மூலமாக வழங்கப்பட்ட கணினி மாதிரிக்கு கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதால் அவை கண்டிப்பாக மெய்நிகர் இயந்திரமாக இருப்பதில்லை.

உத்திகள்[தொகு]

அடிப்படை மூல வன் பொருளின் உத்தி (இயல்பு செயல்பாடு)[தொகு]

இந்த அணுகுமுறையானது வன்பொருளின் முழு மெய்நிகராக்கலாக விவரிக்கப்படுகின்றது, மற்றும் இது வகை 1 அல்லது வகை 2 மெய்நிகராக்கு தளத்தைப் பயன்படுத்தி செயலாக்கப்படும். (வகை 1 மெய்நிகராக்கு தளம் நேரடியாக வன்பொருளில் இயங்குகின்றது; வகை 2 மெய்நிகராக்கு தளம் லினக்ஸ் போன்ற பிற இயக்க முறைமையில் இயங்குகின்றது). ஒவ்வொரு மெய்நிகர் இயந்திரமும் அடிப்படை வன்பொருளால் ஆதரிக்கப்படுகின்ற எந்த இயக்க முறைமையிலும் இயங்கும். எனவே பயனர்கள் இரண்டு அல்லது பல வேறுபட்ட "விருந்தினர்" இயக்க முறைமைகளை ஒரேநேரத்தில், வேறுபட்ட "தனிப்பட்ட" மெய்நிகர் கணினிகளில் இயக்க முடியும்.

இந்தக் கொள்கையைப் பயன்படுத்திய முன்னோடிக் கணினி IBM இன் CP-40 ஆகும், இது IBM இன் CP/CMS (1967-1972) இன் முதல் பதிப்பு (1967) மற்றும் IBM இன் மெய்நிகர் இயந்திரக் குடும்பத்தின் (1972-தற்போது வரையில்) முன்னோடி ஆகும். மெய்நிகர் இயந்திரக் கட்டமைப்புடன், பெரும்பாலான பயனர்கள் மெய்நிகர் இயந்திரம் கட்டுப்பாட்டு நிரலின் (VM-CP) உயரத்தில் "விருந்தினர்" ஆக CMS என்ற எளிமையான ஊடாடல் கணினி ஒரு-பயனர் இயக்க முறைமையை இயக்குகின்றனர். இந்த அணுகுமுறை தனியாக இயக்கப்படுகின்றது எனில், இந்த CMS வடிவமைப்பை எளிமையாக வைக்கின்றது; கட்டுப்பாட்டு நிரலானது "காட்சிகளுக்குப் பின்னால்" பல்பணி மற்றும் ஆதார மேலாண்மையை வழங்குகின்றது. CMS இல் கூடுதலாக, மெய்நிகர் இயந்திரம் பயனர்கள் MVS அல்லது z/OS போன்ற ஏதேனும் பிற IBM இயக்க முறைமைகளை இயக்க முடியும். z/VM என்பது மெய்நிகர் இயந்திரத்தின் தற்போதைய பதிப்பு ஆகும். மேலும் இது அளிக்கப்பட்ட மெயின்பிரேமில் நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான மெய்நிகர் இயந்திரங்களை ஆதரிக்கப் பயன்படுகின்றது. சில நிறுவுதல்கள் வலைச் சேவையகங்களை இயக்க zSeries க்கான லினக்ஸை பயன்படுத்துகின்றன. இங்கு பல மெய்நிகர் இயந்திரங்களிடையே லினக்ஸ் இயக்க முறைமையாக இயங்குகின்றது.

முழு மெய்நிகராக்கல் என்பது குறிப்பாக இயக்க முறைமை மேம்பாட்டில் உதவிகரமாக உள்ளது. அப்போது சோதனை புதிய குறியீடானது அதே நேரத்தில் பழையதாக, மிகவும் நிலைத்தன்மை கொண்டதாக, பதிப்புகளாக, ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட மெய்நிகர் இயந்திரத்தில் இயங்க முடியும். இந்த செயலாக்கம் மீள்சுருளாகவும் இருக்கும்: IBM தனது மெய்நிகர் இயந்திர இயக்க முறைமையின் புதிய பதிப்புகளை பிழைதிருத்தம் செய்தது, மெய்நிகர் இயந்திரம் என்பது பழைய மெய்நிகர் இயந்திரப் பதிப்பின் கீழ் இயங்கும் மெய்நிகர் இயந்திரம் ஆகும், மேலும் அது இந்த உத்தியை புதிய வன்பொருள் உருவகத்திற்கும் பயன்படுத்தியது.[4]

தரநிலை x86 செயலி கட்டமைப்பு நவீன கணினிகளில் பயன்படுவது போன்று இயல்பாக போபெக் மற்றும் கோல்டுபெர்க் மெய்நிகராக்கல் தேவைகளைச் சந்திக்கவில்லை. குறிப்பிடும்படியாக, எந்த செயல்பாட்டு முறையும் இல்லை, அதில் அனைத்து தூண்டுதல் இயந்திர வழிமுறைகளும் எப்போதும் சிக்குகின்றன. இவை ஒவ்வொரு-வழிமுறை மெய்நிகராக்கலை அனுமதிக்கின்றன.

இந்த வரையறைகளில் முரண்பாடாக, பல மென்பொருள் தொகுப்புகள் x86 கட்டமைப்பில் மெய்நிகராக்கலை வழங்க நிர்வகிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட குறியீட்டின் நிலைமாறும் மறுதொகுப்பானது, முதலில் VMware மூலமாக செயலாக்கப்படுகின்றது, இது IBM System/370 அல்லது மோட்டோரோலா MC68020 போன்ற இயல்பாக மெய்நிகராக்கக்கூடிய கட்டமைப்பில் இயங்கும் மெய்நிகர் இயந்திரத்துக்கு ஒப்பிடக்கூடியதான சில அளவுக்கதிகமான செயல்திறனை ஏற்படுத்துகின்றது. இப்போது, Virtual PC, VirtualBox, Parallels Workstation மற்றும் Virtual Iron போன்ற பிற மென்பொருள் தொகுப்புகள் பல x86 வன்பொருளில் மெய்நிகராக்கலைச் செயல்படுத்த நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.

இன்டெல் மற்றும் AMD ஆகியவை தங்களின் x86 செயலிகளில் வன்பொருளில் மெய்நிகராக்கத்தை செயலாக்கும் அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளன.

இயல்பற்ற அமைப்பின் உத்தி[தொகு]

மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் முன்மாதிரியின் அம்சத்தையும் நிகழ்த்துகின்றன. அவை மற்றொரு கணினி செயலி கட்டமைப்பில் இயங்குமாறு எழுதப்பட்ட மென்பொருள் பயன்பாடுகள் மற்றும் இயக்க முறைமைகளை அனுமதிக்கின்றன.

சில மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் வன்பொருளை விவரமாக்கப்பட்ட குறிப்பாக மட்டுமே கிடைக்குமாறு முன்மாதிரியாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக:

 • முதலாம் ஒன்றாக p-குறியீடு இயந்திர விவரக்குறிப்பு இருந்தது, இது நிரலாக்குநர்களை விவரக்குறிப்பை சரியாகச் செயல்படுத்தப்பட்ட எந்த கணினியிலும் இயங்கும் மெய்நிகர் இயந்திர மென்பொருளில் இயங்கக்கூடிய பாஸ்கல் நிரல்களை எழுத அனுமதித்தது.
 • ஜாவா மெய்நிகர் இயந்திர விவரக்குறிப்பு.
 • Microsoft .NET முன்மாதிரியின் மையத்தில் பொது மொழி உள்கட்டமைப்பு மெய்நிகர் இயந்திரம்.
 • ஓப்பன் பார்ம்வேர் எந்த வகையான CPU இலும் இயங்கும் தொடக்க-நேர அறுதியீடுகள், உள்ளமைவுக் குறியீடு மற்றும் சாதன இயக்கிகள் ஆகியவற்றைச் சேர்க்க செருகு-நிரல் வன்பொருளை அனுமதிக்கின்றது.

இந்த உத்தியானது வேறுபட்ட கணினிகளை அந்த விவரக்குறிப்பிற்கு எழுதப்பட்ட எந்த மென்பொருளையும் இயக்க அனுமதிக்கின்றது; மெய்நிகர் இயந்திர மென்பொருளை மட்டுமே அதனூடே கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு வகையான கணினிக்கும் அதில் இயங்குவதற்காக தனித்தனியே எழுத வேண்டும்.

இயக்க முறைமை அளவிலான மெய்நிகராக்கம்[தொகு]

இயக்க முறைமை அளவிலான மெய்நிகராக்கம் என்பது இயக்க முறைமை (கெர்னல்) அடுக்கில் சேவையகங்களை மெய்நிகராக்கும் சேவையக மெய்நிகராக்கல் தொழில்நுட்பம் ஆகும். இது பங்கீடுதலாகவும் கருதப்படலாம்: ஒரு ஒற்றை இயல்பான சேவையகம் பல்வேறு சிறிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன (இல்லையெனில் மெய்நிகர் சூழல் (VE), மெய்நிகர் தனிப்பட்ட சேவையகங்கள் (VPS), விருந்தினர், பகுதிகள், இன்னும் பலவாக அழைக்கப்படுகின்றது.); இந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் உண்மையான சேவையகமாக பார்ப்பதற்கும் உணருவதற்கும் அதன் பயனர்களின் பார்வையில் தோற்றமளிக்கின்றது.

உதாரணமாக, சோலாரிஸ் ஜோன்கள் பல விருந்தினர் இயக்க முறைமைகளை ஒரே இயக்க முறைமை (சோலாரிஸ் 10 போன்று) இயங்குவதை ஆதரிக்கின்றது. அனைத்து விருந்தினர் இயக்க முறைமைகளும் அதே கெர்னல் நிலையைப் பயன்படுத்துகின்றன மற்றும் வேறுபட்ட இயக்க முறைமை பதிப்புகளாக இயங்க முடியாது. சோலாரிஸ் இயல்பு ஜோன்களுக்கும் ஹோஸ்ட் இயக்க முறைமையானது சோலாரிஸ் பதிப்பாக இருப்பது அவசியமாகின்றது; பிற உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து வந்த பிற இயக்க முறைமைகள் ஆதரிக்கப்படுவதில்லை.[மேற்கோள் தேவை],இருப்பினும் நீங்கள் சோலாரிஸ் வர்த்தகமாக்கப்பட்ட ஜோன்களைப் பயன்படுத்த, பிற இயக்க முறைமைளை ஜோன்களாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

மற்றொரு உதாரணம் கணினி பணிச்சுமை பகுப்புகள் (WPARகள்) ஆகும், இவை IBM AIX 6.1 இயக்க முறைமையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. கணினி WPARகள் என்பவை உலகளாவிய AIX OS சூழலின் ஒரு நிகழ்வின் கீழ் இயங்கும் மென்பொருள் பகுப்புகள் ஆகின்றன.

இயக்க முறைமை நிலை கட்டமைப்பானது குறைந்த மேனிலையைக் கொண்டிருக்கின்றது. அது சேவையக ஆதாரங்களின் பயன்பாட்டு செயல்திறனை அதிகரிக்க உதவுகின்றது. மெய்நிகராக்கல் புறக்கணிக்கத்தக்க மேன்மையை மட்டுமே அறிமுகப்படுத்துகின்றது மற்றும் அது ஒற்றை இயல்பு சேவையகத்தில் இயங்குகின்ற நூற்றுக்கணக்கான மெய்நிகர் தனிப்பட்ட சேவையகங்களை அனுமதிக்கின்றது. மாறாக, முழு மெய்நிகராக்கம் (VMware போன்று) மற்றும் பாரா மெய்நிகராக்கம் (Xen அல்லது UML போன்று) ஆகியவை போன்ற அணுகுமுறைகள் அந்த அளவிலான அடர்த்தியை இயங்குகின்ற பல்வேறு கெர்னல்களின் மேன்மையின் காரணமாக அடைய முடியாது. மற்றொரு புறத்திலிருந்து, இயக்க முறைமை-நிலை மெய்நிகராக்கம் வேறுபட்ட இயக்க முறைமைகளை (அதாவது, வேறுபட்ட கெர்னல்கள்) இயக்கத்தை அனுமதிக்காது, இருப்பினும் வேறுபட்ட நூலகங்கள், பகிர்வுகள் மற்றும் பல ஆகியவை சாத்தியமானவை.

மெய்நிகர் இயந்திர ஆதரவைக் கொண்ட வன்பொருள் பட்டியல்[தொகு]

 • அல்காடெல்-லூசெண்ட் 3B20D/3B21D வணிக ஆப்-த-செல்ப் கணினிகளுடன் 3B2OE அல்லது 3B21E கணினியைக் கொண்டு போட்டியிட்டன
 • AMD-V (முன்னதாக பசிபிகா என்ற குறியீட்டுப் பெயரைக் கொண்டது)
 • ARM டிரஸ்ட்ஜோன்
 • 16 ARC 750D கோர்கள் மற்றும் டைம்-மெஷின் வன்பொருள் மெய்நிகராக்கல் தொகுதியுடனான போஸ்டன் சர்க்கியூட்ஸ் gCore (கிரிட்-ஆன்-சிப்).
 • ப்ரீஸ்கேல் பவர் PC MPC8572 மற்றும் MPC8641D
 • IBM System/370, System/390 மற்றும் zவரிசைகள் மெயின்பிரேம்கள்
 • Intel VT (முன்னதாக Vanderpool என்ற குறியீட்டுப் பெயரைக் கொண்டது)
 • சன் மைக்க்ரோசிஸ்டம்ஸ் sun4v (UltraSPARC T1 மற்றும் T2) -- லாஜிக்கல் களங்கள் மூலமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது
 • HP vPAR மற்றும் களம் அடிப்படை nPAR
 • GE ப்ராஜெக்ட் MAC பிந்தையது
 • ஹனிவெல் மல்டிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ்
 • ஹனிவெல் 200/2000 சிஸ்டம்ஸ் லைபரேட்டரானது IBM 14xx சிஸ்டம்களை மாற்றுகின்றது, லெவல் 62/64/66 GCOS
 • IBM System/360 மாதிரி 145 வன்பொருள் போட்டியாக ஹனிவெல் 200/2000 சிஸ்டம்கள்
 • RCA Spectra/70 வரிசைகள், IBM System/360 போட்டியானது
 • NAS CPUகள் IBM மற்றும் ஆம்டால் மெஷின்களுக்குப் போட்டியானது
 • ஹனிவெல் லெவல் 6 குறுங்கணிகள் முந்தைய 316/516/716 மினிகளுடன் போட்டியிட்டன
 • ஜெராக்ஸ் சிக்மா 6 CPUகள் GE/ஹனிவெல் 600/6000 கணினிகளுடன் போட்டியிட மாற்றியமைக்கப்பட்டன

மெய்நிகர் இயந்திர மென்பொருள் பட்டியல்[தொகு]

செயல்முறை (பயன்பாட்டு) மெய்நிகர் இயந்திர மென்பொருள்
 • பான் ப்ஷெல் மெய்நிகர் இயந்திரம் - Baan 4GL
 • பொதுவான மொழி உள்கட்டமைப்பு - C#, Visual Basic .NET, J#, C++/CLI (முன்னதாக Managed C++)
 • Dalvik மெய்நிகர் இயந்திரம் - ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன் பிளாட்பார்ம்
 • Dis - Inferno இயக்க முறைமை மற்றும் அதன் லிம்போ நிரலாக்க மொழி
 • Dosbox
 • Eiffel நிரலாக்க மொழிக்கான EiffelStudio
 • Erlang நிரலாக்க மொழி
 • Forth மெய்நிகர் இயந்திரம் - Forth
 • Glulx - Glulx, Z-code
 • Hec - ஹாஸ்ம் அசெம்ப்ளர்
 • ஜாவா மெய்நிகர் இயந்திரம் - ஜாவா, Nice, NetREXX, Scala, Groovy, Clojure, JRuby
 • ஜூக் மெய்நிகர் இயந்திரம் - கூகிள் குறியீட்டில் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு பொது கள ECMA-335 இணக்க மெய்நிகர் இயந்திரம்.
 • குறைந்த நிலை மெய்நிகர் இயந்திரம் (LLVM) - தற்போது C, C++, Stacker
 • Lua
 • மேக்ரோமீடியா ஃபிளாஷ் ப்ளேயர் - SWF
 • Memory Array Redcode Simulator (MARS) - Corewars நிரல்களை இயக்குகின்ற மெய்நிகர் இயந்திரம்.
 • MMIX - MMIXAL
 • Neko மெய்நிகர் இயந்திரம் - தற்போது Neko மற்றும் haXe
 • O-குறியீட்டு இயந்திரம் - BCPL
 • p-குறியீட்டு இயந்திரம் - Pascal
 • Parrot - Perl 6
 • Perl virtual machine - Perl
 • CPython - Python
 • YARV - Ruby MRI
 • Rubinius - Ruby
 • ScummVM - Scumm
 • SECD இயந்திரம் - ISWIM, Lispkit Lisp
 • Sed ஸ்ட்ரீம்-திருத்தியானது VM ஆக 2 சேமிப்பு இடங்களுடன் காணப்படலாம்.
 • Smalltalk மெய்நிகர் இயந்திரம் - Smalltalk
 • SQLite மெய்நிகர் இயந்திரம் - SQLite opcodes
 • Squeak மெய்நிகர் இயந்திரம் - Squeak
 • SWEET16
 • Tamarin (JavaScript பொறி) - Flash 9 இல் ActionScript VM
 • TrueType மெய்நிகர் இயந்திரம் - TrueType
 • Valgrind - லினக்ஸின் கீழ் நினைவக அணுகல்களின் சரிபார்த்தல் மற்றும் x86/x86-64 குறியீட்டில் கசிவுகள்
 • Tao Group (இங்கிலாந்து) இடமிருந்து Virtual Processor (VP).
 • VX32 மெய்நிகர் இயந்திரம் - இயல்புக் குறியீட்டிற்கான பயன்பாட்டு-நிலை மெய்நிகராக்கல்
 • Waba - ஜாவா போன்றே சிறிய சாதனங்களுக்கான மெய்நிகர் இயந்திரம்
 • Warren Abstract Machine - Prolog, CSC GraphTalk
 • Z-இயந்திரம் - Z-குறியீடு
 • Zend Engine - PHP
 • libJIT Just-In-Time தொகுப்பு நூலகம் - libJIT பைட்குறியீடு

கணினி (வன்பொருள்) மெய்நிகர் இயந்திர மென்பொருள்
 • ATL (ஒரு MTL மெய்நிகர் இயந்திரம்)
 • Bochs, எளிதில் கையாளக்கூடிய ஓப்பன் சோர்ஸ் x86 மற்றும் AMD64 PCகள் முன்மாதிரி
 • CHARON-AXP, x86 வன்பொருளுக்கு OpenVMS அல்லது Tru64 பயன்பாடுகளை அமைக்க AlphaServer இன் மெய்நிகராக்கத்தை வழங்குகின்றது
 • CHARON-VAX, x86 அல்லது HP ஒருங்கிணைப்பு வன்பொருளுக்கு OpenVMS அல்லது Tru64 பயன்பாடுகளை அமைக்க PDP-11 அல்லது VAX வன்பொருளின் மெய்நிகராக்கத்தை வழங்குகின்றது
 • CoLinux Windows உள்ளே ஓப்பன் சோர்ஸ் லினக்ஸ்
 • CoWare Virtual Platform
 • Denali, பாரா-மெய்நிகராக்கப்பட்ட கணினி இயக்க முறைமைகள் இயங்குவதற்காக x86 இன் பாரா-மெய்நிகராக்கத்தைப் பயன்படுத்துகின்றது.
 • ஹெர்குலஸ் எமுலேட்டர், ப்ரீ System/370, ESA/390, z/Mainframe
 • KVM
 • லாஜிக்கல் மொமைன்ஸ்
 • LynxSecure ஆனது x86 இல் உட்பொதிக்கப்பட்ட கணினிகளுக்காக உயர்ந்த உத்தரவாதம் வழங்க MILS கட்டமைப்பை பயன்படுத்துகின்றது
 • Microsoft Virtual PC மற்றும் Microsoft Virtual Server
 • Oracle VM
 • OVPsim என்பது உயர் வேகங்களில் சிக்கலான பல்செயலி கணினிகளை உருவகப்படுத்த வடிவமைக்கப்பட்ட இலவசமாகக் கிடைக்கும் மெய்நிகர் பிளாட்பார்ம் உருவகப்படுத்தி ஆகும்
 • பேரல்லஸ் வொர்க்ஸ்டேஷன் (Parallels Workstation), இது இயங்குகின்ற மாற்றப்படாத கணினி இயக்க முறைமைகளுக்காக x86 இன் மெய்நிகராக்கத்தை வழங்குகின்றது
 • Mac க்கான Parallels Desktop, Mac OS X இல் இயங்குகின்ற மெய்நிகர் இயந்திரங்களுக்காக x86 இன் மெய்நிகராக்கத்தை வழங்குகின்றது
 • QEMU, மெய்நிகர் இயந்திரத்தில் உருவகப்படுத்தி அடிப்படையானது.
 • SheepShaver.
 • Simics
 • Sun xVM
 • SVISTA
 • twoOStwo
 • பயனர்-பயன்முறை Linux
 • VirtualBox
 • Virtual Iron (Virtual Iron 3.1)
 • IBM இலிருந்து VM
 • VMLite
 • VMware (ESX Server, Fusion, Virtual Server, Workstation, Player மற்றும் ACE)
 • Xen (ஓப்பன்சோர்ஸ்)
 • IBM POWER SYSTEMS
இயக்க முறைமை-மட்ட மெய்நிகராக்கல் மென்பொருள்
 • OpenVZ
 • FreeVPS
 • Linux-VServer
 • FreeBSD Jailகள்
 • சோலாரிஸ் கண்டெய்னர்ஸ்
 • AIX வொர்க்லோடு பார்ட்டிஷன்ஸ்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மெய்நிகராக்கல் மென்பொருளின் நீட்டிக்கப்பட்ட விளக்கங்கள்[தொகு]

பின்வரும் மென்பொருள் தயாரிப்புகள் வன்பொருளை மெய்நிகராக்க முடிந்தவை, எனவே பல இயக்க முறைமைகள் அதனைப் பகிர்ந்துள்ளன.

 • அடேயஸ் என்பது ஒரு வன்பொருள் ஈர்ப்பு அடுக்கு ஆகும் ,அது லினக்ஸில் கெர்னல் தொகுதிக்கூறாக ஏற்றப்படலாம். இது நிகழ்நேர கெர்னலை தொகுதிக்கூறாக ஏற்றுவதற்கு அனுமதிக்கின்றது, அதே நேரத்தில் லினக்ஸ் ஆக ஆனால் உயர்ந்த முன்னுரிமையுடன் அனுமதிக்கின்றது.
 • Denali என்பது பாரா மெய்நிகராக்கத்தை x86 கணினிகளில் உயர் செயல்திறன் மெய்நிகர் இயந்திரங்களை வழங்கப் பயன்படுத்துகின்றது. Denali இன் மெய்நிகர் இயந்திரங்கள் தனிச்சிறப்பாக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச இயக்க முறைமைகளை இணைய சேவைக்காக ஆதரிக்கின்றன. இந்தக் கணினியானது ஆயிரக்கணக்கான மெய்நிகர் இயந்திரங்களை அளவிட முடியும். தெனாலி என்பது பயன்பாட்டு இரும இடைமுகத்தை (ABI) பேணிக்காப்பதில்லை, மேலும் பயன்பாடுகள் கண்டிப்பாக நூலக இயக்க முறைமையில் மறுதொகுப்பு செய்யப்பட வேண்டும்; இந்த உணர்வில் இது Exokernel ஐ ஒத்தது.
 • ஓப்பன் கெர்னல் லேப்ஸ் இலிருந்து வந்த OKL4 ஆனது உட்பொதிக்கப்பட்ட கணினிகளில் பயன்படுத்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் இது முதன்மையாக மொபைல் போன்களில் பரவியுள்ளது. இது மட்டுமே கொள்திறன் அடிப்படை பாதுகாப்பை பயன்படுத்துகின்ற வணிக மெய்நிகராக்கு தளம் ஆகும்.
 • OpenVZ - இயக்கமுறைமை-நிலையான சேவையக மெய்நிகராக்க தீர்வு, லினக்ஸில் கட்டமைக்கப்பட்டது.
 • Parallels x86 இன் மெய்நிகராக்கத்தை இயங்கும் மாற்றப்படாத கணினி இயக்க முறைமைகளுக்கு வழங்குகின்றது. இது பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் இலகுவான மெய்நிகராக்கு தள தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்துகின்றது. ஆப்பிள்-இண்டெல் கட்டமைப்பில் Mac OS X இன் கீழ் Windows ஐ விருந்தினராக இயக்கும் திறனுக்காக Parallels மிகுந்த பிரபலமடைந்திருக்கின்றது.
 • QEMU என்பது மெய்நிகர் இயந்திரத்தில் உருவகப்படுத்தி அடிப்படையானது, இது பல வேறுபட்ட ஹோஸ்ட் தளங்களில் பலவகையான விருந்தினர் CPU கட்டமைப்புகளுடன் போட்டியிடும் திறனை அதற்கு அளிக்கின்றது.
 • Returnil Virtual System ஆனது உங்களை உங்கள் விண்டோஸ் அடிப்படை கணினியை மெய்நிகராக்க அனுமதிக்கின்றது, மேலும் இதற்கு மெய்நிகர் இயந்திரத்தை மறுகட்டமைக்க மறுதொடக்கம் மட்டுமே அவசியமாகின்றது.
 • VirtualBox என்பது சன் மைக்ரோசிஸ்டம் உருவாக்கிய ஓப்பன் சோர்ஸ் (GPL)/தனியுடைமை மெய்நிகர் இயந்திரம் ஆகும். இது x86 இன் மெய்நிகராக்கத்தை அனுமதிக்கின்றது, மேலும் விண்டோஸ், லினக்ஸ், BSD மற்றும் சோலாரிஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஹோஸ்ட் இயக்க முறைமைகளை ஆதரிக்கின்றது. இது மேலும் VMware வொர்க்ஸ்டேசன் மெய்நிகர் இயந்திர வட்டு வடிவமைப்பை ஆதரிக்கின்றது.
 • Virtual Iron என்பது விண்டோஸ், ரெட் ஹட் மற்றும் SUSE போன்ற திருத்தப்படாத இயக்க முறைமைகளை இயக்கும் x86 க்கான மெய்நிகர் இயந்திரங்களை வழங்குகின்றது. Virtual Iron ஓப்பன் சோர்ஸ் மெய்நிகராக்கல் தொழில்நுட்பமானது இயல்பு மெய்நிகராக்கத்தை செயலாக்குகின்றது, இது x86 இயக்க முறைமைகளுக்காக இயல்புக்கு அருகாமை செயல்திறனை அளிக்கின்றது.
 • VMware என்பது திருத்தப்படாத கணினி இயக்க முறைமைகளை இயக்குகின்ற x86 க்கான மெய்நிகர் இயந்திரங்களை வழங்குகின்றது. இந்த தொழில்நுட்பமானது இதை சிக்கலாக்குவதில் ஈடுபடுகின்றது, மேலும் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட VMware தயாரிப்புகளுடன் (மெய்நிகர் இயந்திரம் சேவையகம் மற்றும் வொர்க்ஸ்டேஷன்) செயல்திறன் மேன்மைகளை (சிலநேரங்களில் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில்) உள்ளாக்குகின்றது. ESX சேவையகம் இயல்புக்கு அருகாமை செயல்திறனையும் மற்றும் முழுவதும் மெய்நிகராக்கப்பட்ட விருப்பத்தையும் (சில வன்பொருள் கூறுகளின் பாரா-மெய்நிகராக்கலுடன் கூடிய) வழங்குகின்றது. Xen ஆனது மேம்பட்ட செயல்திறனுடன் இயங்கும் திருத்தப்பட்ட (பாராமெய்நிகராக்கம் செய்யப்பட்ட) இயக்க முறைமைகளுக்கான இயக்கத்தில் உள்ள இருக்கின்ற இயக்க முறைமைகளை வர்த்தகமாக்குகின்றது. Virtual Iron ஆனது முழு இயக்க முறைமை இணக்கத்தன்மையை இருக்கின்ற அல்லது புதிய இயக்க முறைமைகளுக்கு இயல்புக்கு அருகாமை செயல்திறனுடன் பாராமெய்நிகராக்கம் மற்றும் இரும மொழிமாற்றம் இடையே செயல்திறன் வர்த்தக-அணைப்புகள் இன்றி வழங்குகின்றது.
 • Xen மெய்நிகராக்க அமைப்பின் நோக்கம் முழு அம்சமாக்கப்பட்ட இயக்க முறைமைகளின் மிதப்படுத்தப்பட்ட எண்ணிக்கையில் இயங்கும் நோக்கமுடைய Denali இலிருந்து, இலகுவான ஒன்றின் சிறப்பாக்கப்பட்ட பெரிய எண்ணிக்கைக்குப் பதிலாக வேறுபடுகின்றது.
 • KVM என்பது லினக்ஸ் கெர்னல் தொகுதிக்கூறாகும், அது திருத்தப்பட்ட QEMU நிரலை வன்பொருள் மெய்நிகராக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தச் செயலாக்குகின்றது.
 • libJIT ஜஸ்ட்-இன்-டைம் தொகுப்பு நூலகம் என்பது மெய்நிகர் இயந்திர செயலாக்கங்கள், மாறும் நிரலாக்க மொழிகள் மற்றும் ஸ்கிரிப்டிங் மொழிகள் ஆகியவற்றில் மேம்பட்ட ஜஸ்ட்-இன்-டைம் தொகுப்பின் (JIT) உருவாக்கத்திற்கான நூலகம் ஆகும். தற்போது இது பொது இடை மொழி, ரூபி, ஜாவா, களம்-குறிப்பிட்ட நிரலாக்க மொழிகள் ஆகியவற்றுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

மேலும் காண்க[தொகு]

 • பிளாட்ஃபாம் மெய்நிகர் இயந்திரங்களின் ஒப்பீடு
 • பயன்பாட்டு மெய்நிகர் இயந்திரங்களின் ஒப்பீடு
 • மெய்நிகர் உபயோகப்பொருள்
 • ICLஇன் VME இயக்க முறைமை
 • அமேசான் இயந்திரப் படம்
 • மெய்நிகர் நகலாக்க உபயோகப்பொருள்
 • மெய்நிகர் வட்டு படம்

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Smith, James E.; Nair, Ravi (2005). "The Architecture of Virtual Machines". Computer (IEEE Computer Society) 38 (5): 32–38. doi:10.1109/MC.2005.173. 
 2. http://www.vmware.com/solutions/business-critical-apps/
 3. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2006-06-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-04-06.
 4. சீ ஹிஸ்டரி ஆப் CP/CMS ஃபார் IBM'ஸ் யூஸ் ஆப் விர்ச்சுவல் மெசின்ஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெவலப்மென்ட் அண்டு சிமுலேசன் ஆப் நியூ ஹார்டுவேர்

கூடுதல் வாசிப்பு[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மெய்நிகர்_இயந்திரம்&oldid=3635809" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது