பொது நிறை மையம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இயற்பியலில், பொருளொன்று அது கட்டமைக்கப்பட்ட துணிக்கைகளின் திணிவு காரணமாக கீழ் நோக்கிய நிறையைக் கொள்கிறது. இந்நிறை பொருளின் குறித்தவொரு புள்ளியில் தாக்குகிறது. இப்புள்ளியே பொது நிறை மையம் (center of mass) அல்லது புவியீர்ப்பு மையம் (center of gravity) எனப்படுகிறது.

வரைவிலக்கணம்[தொகு]

கயிற்றின் மேல் நடத்தல்

பொருளொன்றின் விளைவு விசை (நிறை) தொழிற்படும் புள்ளி புவியீர்ப்பு மையம் ஆகும்.

  • புள்ளிபுவியீர்ப்பு மையத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுவதன் மூலம் பொருளொன்றை நிலைநிறுத்த அல்லது சமநிலைப்படுத்த முடியும்.
  • எ.கா.: தீச்சட்டி,கும்பம்,கரகம் முதலானவற்றை தலையில் சரியாமல் தாங்கி நடத்தல்.
  • கயிற்றில் நடத்தல்

பொது நிறை மையம்[தொகு]

பொது நிறையின் மையம்

வானியலில் பொது நிறை மையம் (barycenter அல்லது common center of mass) சுற்றியக்கத்தில் உள்ள, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் அடங்கிய தொகுதியின், பொதுவான நிறையின் மையம்.

  • இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்கள் அடங்கிய அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த நிறையும் செறிந்திருக்கும் புள்ளி.
  • எ.கா. சூரியனைச் சுற்றி நீள்வட்டப்பாதையில் உள்ள புவி-நிலவு தொகுதிக்கு, நீள்வட்டத்தின் குவியம்.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பொது_நிறை_மையம்&oldid=2742660" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது