பயனர்:Asaf (WMF)/Community Capacity Development/Etherpad capture

  கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
  Welcome to WMF etherpad installation. Please keep in mind all current as well as past content i-n any pad is public. Removing content from a pad does not mean it is deleted. Keep in mind as well that there is no guarantee that a pad's contents will always be available. A pad may be corrupted, deleted or similar. Please keep a copy of important data somewhere else as well
  


  விக்கிநுட்ப பயிற்சி - CCD - on-wiki technical skills training

  பங்களிப்பாளர்கள் - Participants - Apr 29

  1. பாஹிம் -
  2. எஸ்ஸார்
  3. சண்முகம்
  4. சஞ்சீவி சிவகுமார்
  5. அருளரசன் - User:Arulghsr
  6. ஆதவன்
  7. முஹம்மது அம்மார் - பயனர்:Mohammed Ammar
  8.பாலசுப்ரமணியம் பயனர்:Balurbala
  9. செந்தமிழ்க்கோதை பயனர்:உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை
  10. தகவலுழவன்
  11. மதனாகரன்
  12. மாதவன்
  13. செம்மல் - User:Semmal50
  14. பயனர்:MTSudar- சுடர்
  15. இரவி
  16. தமிழ்பரிதி மாரி
  17. பரிதிமதி
  18. சுவர்ணா
  19. ஸ்ரீநிவாசன்
  20. பாலாஜி -User:Balajijagadesh

  தேவைப்படும் பயிற்சிகள்

  hotcat
  AWB
  Wikidata - integration
  References - Proveit - to add reference
  புதிய பகுப்பு உருவாக்குதல்
  Image - upload and usage
  InfoBox
  Uploading photos from mobile
  Beta features - intro
  Javascript tools
  பங்களிப்பாளர் விவரங்கள் - statistics urls
  SVG - text translation
  Move cc pictures from english wiki to commons
  Copyright


  Bugs:

    

  1. white space char before title -
  2. Content Translation - தலைப்புப் பகுதியில் Ctrl + M பயன்படுத்தமுடியவில்லை.


  Evening session :

    

  Copyrights by Srinivasan


  CCD - Help make communities make a quality progress.
  Portuguese community at Brazil - good at technicalities but lack communications.
  CCD program helped them solve the issue by training community members in writing press releases, doing intervies,

  Tools being discussed விக்கிக் கருவிகள் :
  https://ta.wikipedia.org/wiki/பயனர்:Asaf_(WMF)/Community_Capacity_Development/Tools

  Hay's Tool Directory
  https://tools.wmflabs.org/hay/directory/#/
  தற்போது 318 கருவிகள் உள்ளன.

  Wikipedia GapFinder
  http://recommend.wmflabs.org/#Recommend
  கட்டுரைகளை மொழிபெயர்ப்பதற்கான பரிந்துரைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
  அண்மையில் கூடுதலான பார்வைகளைப் பெற்ற கட்டுரைகள் இங்குப் பட்டியலிடப்படுகின்றன.
  குறிச்சொற்களைக் கொடுத்து, தொடர்புடைய கட்டுரைகளைத் தேடிப்பெற்றுக்கொள்ளமுடியும்.

  Most wanted
  http://tools.wmflabs.org/most-wanted/index.php?hints=0&project=tawiki&number=50
  தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் கூடுதலாக வேண்டப்படும் கட்டுரைகளை அறிந்துகொள்ள இக்கருவியைப் பயன்படுத்தலாம்.
  சிவப்பு உள்ளிணைப்புகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் கூடுதலாக வேண்டப்படும் கட்டுரைகள் இக்கருவியில் பட்டியலிடப்படுகின்றன.

   • குறிப்பு: மின்னல் (Twinkle) கருவியைப் பயன்படுத்தி, ஆங்கிலச் சிவப்பு உள்ளிணைப்புகள் நீக்கப்படவேண்டும்.

  Missing Topics
  http://tools.wmflabs.org/missingtopics/

  Wiki ToDo
  http://tools.wmflabs.org/wiki-todo/
  ஏதாவது ஒரு கட்டுரை எழுமாற்றாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டு, அக்கட்டுரையில் செய்யவேண்டிய சில தொகுப்புகளுக்கான பரிந்துரைகளை இக்கருவி வழங்குகின்றது.

  Autocomplete Links
  உள்ளிணைப்புகளைச் சேர்க்கும்போது பரிந்துரைகளைப் பெறுவதற்கான (தேடற்பெட்டி போல்) கருவி ஆகும்.
  importScript('User:Asaf (WMF)/autocomplete.js');
  என்ற நிரலை "சிறப்பு:MyPage/common.js" என்ற பக்கத்தில் சேர்க்கவும்.

  General help on the common.js magic space is here:

    https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Extension:GlobalCssJs
  


  _____________________________________________
  _____________________________________________
  தானியங்கிப் பயிற்சிப் பட்டறை

  https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/Scripts
  ஏற்கனவே உள்ள பைத்தன் நிரல்கள்

  https://paws.wmflabs.org/ - தமிழ்ப் பெயர்கள் வேலைசெய்யவில்லை. வழுப்பதியவேண்டும்.

  https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/PAWS - உதவிக்குறிப்புகள்

  1. New --> Text File
  2. user-config.py என மறுபெயரிடுக.
  3. mylang = 'ta' (விக்சனரி ஆயின், family='wiktionary')
  4. Open Terminal
  5. pwb.py login
  6. Go to https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/PAWS
  7. pwb.py listpages -help
  8. pwb.py replace -help
  9. run.sh புதிய உரை ஆவணம் (தமிழ் வேலைசெய்யாவிடின்)
  10. PageList.txt புதிய உரை ஆவணம் (பக்கத்தைக் குறிப்பிடவும். 11இற்குக் கீழுள்ளது.)
  11. pwb.py replace.py -file:PageList.txt test சோதனை -simulate (run.sh இல் இடவும்.) - (தானியங்கி மாற்றங்கள் செய்யவேண்டுமாயின், -simulate ஐ எடுத்து விடவும்.)
  12 pwb.py replace.py -file:PageList.txt -regex 'test\b' 'சோதனை' -simulate (run.sh இல் இடவும்.) (test மாற்றவேண்டும், testing மாற்றவேண்டாம் என்றால்)

  பயனர்:Shanmugamp7/test

  https://ta.wikipedia.org/wiki/பயனர்:Shanmugamp7/test

  12. bash run.sh (தமிழ் வேலைசெய்யாவிடின்)
  13. https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Pywikibot/replace.py


  https://ta.wikisource.org/wiki/Page:தனி_வீடு.pdf/5

  இரண்ட்ையும்
  இரண்டையும்

  திருவ்டியில்
  திருவடியில்

  "கிடைக் கும்":"கிடைக்கும்","த் திலிருந்":"த்திலிருந்"

  ைர க்
  

  pwb.py replace.py -search: -regex 'test\b' சோதனை -simulate

  fixes['example'] = {

    'regex': False,
  'replacements': [
  (r'கிரு.ர்', 'கிறார்'),
  (r'இரண்ட்ையும்', 'இரண்டையும்'),
  ]

  pwb.py replace.py -search:'கிரு.ர்' -search:'இரண்ட்ையும்' -fix:'example'


  fixes['mylist'] = {

    'regex': False,
  'msg': {
  '_default':u' test bot edit',
  },
  'replacements': [
  (r'இரண்ட்ையும்', 'இரண்டையும்'),
  ]
  }

  pwb.py replace.py -search:'இரண்ட்ையும்' -fix:mylist
  pwb.py replace.py -xml:/public/dumps/public/tawikisource/20160407/tawikisource-20160407-pages-articles.xml.bz2 -fix:unwantedwords

  _______________________________________________
  _______________________________________________

  https://phabricator.wikimedia.org/
  வழுக்களைப் பதிவுசெய்ய.

  http://webchat.freenode.net/

  1. wikimedia-tech

  https://lists.wikimedia.org
  மின்னஞ்சல்

  wiki ta mailing list

  https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l


  ================================================[தொகு]

  2016.05.01


  Wikidata[தொகு]

  Tutorial[தொகு]

  https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikidata:Tours

  Glossary[தொகு]

  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Glossary

  Some suggested ways to contribute[தொகு]

  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Contribute/Suggested_and_open_tasks

  Embedding data from Wikidata[தொகு]

  (the 2-minute explanation)

  The {{#property}} function:

    1. use on a person's article, to embed that person's "date of birth" (P569) property.
  2. user 11 மார்ச் 1952 on *any* page, to embed Douglas Adams's (Q42) date of birth.

  Proposing new properties[தொகு]

  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal

  உருப்படிகளை (item) இனங்காண்பதற்காக ஒவ்வோர் உருப்படிக்கும் ஒவ்வோர் இலக்கம் வழங்கப்படும்.
  எ-டு: Chennai - Q1352

  Wikidata - item - statements - properties

  importScript('User:Bene*/statementfilter.js'); // statement filter quicksearch box -- add this line to your Userspace common.js, e.g. User:Asaf (WMF)/common.js

  http://tools.wmflabs.org/reasonator - Reasonator

  http://tools.wmflabs.org/pltools/harvesttemplates/ - Harvest Templates

  Please upload your photos to Commons under:

    

  https://ta.wikipedia.org/wiki/வார்ப்புரு:Wd

  எ-டு:

  Failed to render property 1412: 1412 property not found.

  http://tools.wmflabs.org/hay/propbrowse/ - Wikidata Propbrowse

  http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/ - Wikidata Game
  http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/distributed/ - Distributed Wikidata Game
  http://tools.wmflabs.org/wikidata-timeline/ - Wikidata Timeline
  http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/ - Wikidata Todo
  https://tools.wmflabs.org/croptool/ - CropTool


  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal

  ______________________________
  ______________________________

  SPARQL
  https://query.wikidata.org/

  இட்டு Ctrl + Space தட்டச்சிட்டால் பரிந்துரைகளைப் பெறமுடியும்.

  AND இற்காக .
  OR இற்காக:-

  1. Cricket

  SELECT ?item ?itemLabel ?handedLabel
  WHERE
  {

      ?item wdt:P106 wd:Q12299841 .
  ?item wdt:P552 ?handed .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ta,en" }

  }

  • இங்கு item, handed என்பன மாறிகள்.

  Optional:-

  1. Cats

  SELECT ?item ?itemLabel ?handedLabel
  WHERE
  {

      ?item wdt:P106 wd:Q12299841 .
  OPTIONAL {
  ?item wdt:P552 ?handed .
  }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "ta,en" }

  }

  வடிகட்டி - FILTER(!bound(?handed))

  https://query.wikidata.org/#%23Cats%0ASELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%3FhandedLabel%0AWHERE%0A%7B%0A%09%3Fitem%20wdt%3AP106%20wd%3AQ12299841%20.%0A%20%20OPTIONAL%20%7B%0A%20%20%20%20%3Fitem%20wdt%3AP552%20%3Fhanded%20.%0A%20%7D%0A%20%20%20FILTER(!bound(%3Fhanded))%0A%09SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%20bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22ta%2Cen%22%20%7D%0A%7D

  LIMIT - வரையறுக்க
  ORDER BY - வரிசைப்படுத்த

  https://query.wikidata.org/#%23French%20people%20with%20an%20article%20on%20the%20English%20Wikipedia%20but%20not%20on%20the%20French%20one%0ASELECT%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20(COUNT(distinct%20%3Fsitelink)%20as%20%3Fcount)%0AWHERE%0A%7B%0A%09%3Fitem%20wdt%3AP31%20wd%3AQ5%20.%0A%09%3Fitem%20wdt%3AP1412%20wd%3AQ5885%20.%0A%09%3Fsitelink%20schema%3Aabout%20%3Fitem%20.%0A%09FILTER%20EXISTS%20%7B%20%3Fwen%20schema%3Aabout%20%3Fitem%20.%20%3Fwen%20schema%3AinLanguage%20%22en%22%20%7D%0A%09FILTER%20NOT%20EXISTS%20%7B%20%3Fwfr%20schema%3Aabout%20%3Fitem%20.%20%3Fwfr%20schema%3AinLanguage%20%22ta%22%20%7D%0A%09SERVICE%20wikibase%3Alabel%20%7B%0A%09%09bd%3AserviceParam%20wikibase%3Alanguage%20%22ta%2Cen%22%20.%0A%09%7D%0A%7D%0AGROUP%20BY%20%3Fitem%20%3FitemLabel%20%0AORDER%20BY%20DESC(%3Fcount)

  https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/Indexing/SPARQL_Query_Examples - எடுத்துக்காட்டுகள்

  FEEDBACK[தொகு]

  (most is translated real-time from Tamil)

  - Very happy! Very useful because he knew some programming. 2 days is great, more

   is really hard, 2d is good time. If you have an engineering background, it is
  great since you know people with same language. It was all great. Had ideas like
  this, but did not know where it is or what to do. It is great to be aware.

  - It is a new thing. User guide, need follow up. Offline setup. No documentation

   for followup, needs videos - since there is no guarantee of personal help later on.
  Screencasts are super useful since they stay on after. Would be great if that
  could be recorded afterwards.

  - Phabricator. Was given more importance. Not sure if useful. Other person says

   it was super useful, they have never used it. It was great for people who were 
  here who had never used a ticket tracking system. Was right amount of detail for
  most, but not all.

  - What does success look like for this? How is this being evaluated? How is this

   ongoing? (Answer from Asaf)
  It is not to just demo tools - it is to empower them to take charge of their tech destiny.
  - Wikidata
  - Survey - not just you but everyone in tamil community, do they feel that the community
  as a whole is better equipped? Are bot requests answered?
  - What is cared about is the state of tamil community, not a single volunteer. If there is a
  tech task or bug to report, is there someone who is aware of what to do to get it resolved?
  - Notice bot activity.
  - If there is a significant improvement, we will assume this contributed to success

  - Are there other modes of training? (Answer from Asaf)

   - This is the start of the heart of the experiment.
  - Hope is that when there is a technical issue, you will feel better and reach out. Either in
  channels that you are already aware of or by just emailing us.
  - We deliberately pay attention to tech needs of tamil community, but we need them to tell us
  - Provide more feedback - it is a two sided conversation, to ask them, as it asks, etc.

  - What is the commitment from staff? Is there an assurance that there is going to be more staff

   time dedicated to actually providing *attention*?
  - (asaf) I can promise you attention, I can not promise solutions / bug fixes. We need to be able
  give you an answer. This is something I do want to commit to, even if the response is 'not right
  now, here is a schedule'.
  - We had community survey, never thought tamil community needs technical training, sometimes back.
  So when presented with 6 domains of possible training, thought they were self sufficient. Now that
  opinion has changed, we still have a long way to go. Need to take to the next stage. We also have
  people who do not know how to use VE / GDrive, etc. Even if we have 5d training there is enough
  material to be said to fixed. Very good to do this without a PEG. Making it easy is nice for smaller
  communities
  - People have lots of ideas and things to do, but are doing things manually. Someone had started to
  program to assist. Very lazy to learn, is nice to have someone to show you 'yeah, this is what you
  can do'. Small programs already do most of those things.
  - Project is ongoing to integrate Google OCR with Wikisource, see how that goes.
  - PAWS we were using for running the bots was very useful - setting up terminal and other things
  takes one day. This was very useful, made it possible to access it everywhere. It was great.
  - Next might be more hackathon - with people in Chennai, have set of goals and help build them.
  All wiki contributors will have some requirements with them, need to collect requirements and work
  on a hackaton to build them. Otherwise you write code in your home and you get bored or you have
  a question and you do not know to ask. IRC has TZ problems, mailing lists have high latency, having
  one set up of local in person hackathons will be nice.
  - (Yuvi has promised to do some gadget help!)
  - PWB setting up takes too much time, doubly so with Windows / limited internet / language issues.
  - initial confusion about where this was going. There were too many tools / demos and that was a bit
  confusing. Wikidata demo was very super cool, but some of the other tools was a little too much. We
  need to pace the program because there were some newbies who needed hands-on help.

  - Having the translation happened help. Was able to approach, even people who did speak english were

   intimidated. So having someone super approachable who spoke the language was great. People had
  seen some of the videos and were intimidated about English, so having someone made that useful.

  Yuvi, Important in handson training - how to raise tickets in phabricator and interact with devs and sysadmins.
  There are even some bugs reported and reolved/solution has been provided.
  Happy about the Bot session. This is first session using paws (Jupyter).
  Though there are some small bugs everyone was able to do some handson using the bots.

   Why this community? 
  (Asaf) - Pilot program. Unlike past programs, we didn't start with 50 communiteies or 100 training events but small with a pilot. So from the beginning we decided to do it only in 2 as a pilot,
  one small and one large, since there are different dynamics. People in the room here are a large
  force in the tamil community, but in a larger community, any 20 people will never be a significant enough force because they are a larger group.
  I published last year set up an open call for communities to sign up for working with the WMF to figure
  out what capacity we could build together, in *partnership* (stress on partnership). Looking for
  communities he could work with. As an example, there was a single wikipedian who signed up but was
  not sure there was a community behind him. Building a whole community's capacity, with consensus, training
  for something that is wanted by the community. Never force anything on the community. 5-6 communities expressed
  interest. What was determined is wether you can have a partnership or wether they can't pull through with the amount
  of work they need to do about it. Everyone did a lot of work to make this happen. Looking for communities that were not
  just vaguely interested but looking to actively help.
  India is 'strategic', so more Tamil was advantageos. Asaf knew Ravi personally, so he knows and trusts his organizational
  skills. He is also accepted in this community, and he can be accepted to represent most of the community. This is not
  true for all communities. Not all comminitues are relatively harmonious as the tamil community is. The underlying reason is
  that Asaf intuitively thinks the CCD is a good idea. Wanted to take a 'safe' bet, to know for sure that this will happen regardless
  of turmoil at the WMF, so that the CCD program gets a fair chance to prove itself worthwhile.

  When you come to a local community, you meet far more people and meet different profiles of contributors. Important to
  physically meet you and talk to you and observe during breaks/etc. Everything was smooth, no wasting time dealing with
  things not working. Able to focus on what we came to do. Asaf found the attendees a receptive audience, not always there was enough
  time to practice every tool individually. Maybe demo fewer tools and practice / play around for each tool. Y'all came to learn
  and not just socialize.

  Asaf was happy with the turnout. 15-30 would've been great, we ended up with ~22 people. Declined some newbies.
  Thanks to the TVA for getting full staff here to support us during May Day for getting logistics totally sorted.

  Thanks to Ravi! (*applause*)

  -----

  Connect to database from Jupyter: https://gist.github.com/yuvipanda/48ce62207278b90fcd35