தள-ஏற்றத் தொழில்நுட்பம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
ஒரு தள-ஏற்ற மின்சுற்று பலகை
தள-ஏற்ற மின்தேக்கி

தள-ஏற்றத் தொழில்நுட்பம் என்பது மின்சுற்றுப் பலகையின் மீது நேரடியாக, துளையிடாமல் மின்கூறுகளை(components) பொறுத்தி வடிவமைக்கப்படுவதாகும். இத்தொழில்நுட்பத்தினால் மின்சுற்றுப் பலகையின் அளவு வெகுவாக சுருக்கப்பட்டு, சிறிய மின்சாதனங்கள் செய்ய ஏதுவாகிறது. தற்காலத்தில் பெரும்பான்மையான மின்சாதனங்களில் உள்ள மின்சுற்றுகள் இத் தொழில்நுட்பத்தாலேயே உருவாக்கப்படுகின்றன.