உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

தயாரிப்பு வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
உலகளாவிய தயாரிப்புகள் வாழ்நாள் சுழற்சி

தயாரிப்பு வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை (த.வா.மே ) என்பது ஒரு தயாரிப்பை அதன் கருத்தாக்கத்தில் இருந்து வடிவமைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு, சேவையாற்றுதல் மற்றும் அழித்தல் என்கிற முழுமையான வாழ்நாள் வழியாக நிர்வகிக்கும் செயல்முறையாகும்.[1] த.வா.மே ஊழியர் தரவு மற்றும் தொழில் முறைமைகள் ஒருங்கிணைத்து நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் விரிவாக்கப்பட்ட நிர்வாகத்திற்கான ஒரு தயாரிப்பு தகவல் பின்புலத்தை வழங்குகிறது.[2]

தயாரிப்பு வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை (த.வா.மே) என்பது ஒரு தயாரிப்பின் பயன்விளக்கம் மற்றும் பண்புகளை அதன் வளர்ச்சி மற்றும் பயனுள்ள வாழ்நாள் வழியாக நிர்வகித்தல் போன்ற பல செயல்கள் கொண்டதாகும்,[சொந்தக் கருத்து?] முக்கியமாக அது ஒரு தொழில்/பொறியியல் கோணத்தில் தேவைப்படுவதாகும். தயாரிப்பு வாழ்நாள் சுழற்சி மேலாண்மை (த.வா.சு.மே) என்பது ஒரு தயாரிப்பை அதன் சந்தையில் தொழில்/வணிக செலவுகள் மற்றும் விற்பனை அளவுகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்துவதாகும்.[சொந்தக் கருத்து?]

தயாரிப்பு வாழ்நாள் மேலாண்மை என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப கட்டமைப்பின் நான்கு மூலைக்கற்களில் ஒன்றாகும்.[3] அனைத்து நிறுவனங்களுமே அவர்களது வாடிக்கையாளர்களுடனான தகவல் தொடர்புகள் மற்றும் தகவல் (வா.உ.மே-வாடிக்கையாளர் உறவு மேலாண்மை), அவர்களது சப்ளையர்கள் (ச.செ.மே-சப்ளை செயின் மேலாண்மை), நிறுவனத்துக்குள் இருக்கும் அவர்களது வளங்கள் (ERP-நிறுவன வளங்கள் திட்டமிடல்) மற்றும் அவர்களது திட்டமிடல் (மு.மு.வா.சு-முறைமைகள் முன்னேற்ற வாழ்நாள் சுழற்சி) போன்றவற்றை நிர்வகிக்க வேண்டும். அதோடு, தயாரிக்கும் பொறியியல் நிறுவனங்கள் அவர்களது தயாரிப்புகள் பற்றிய தகவலை வளர்த்து, விளக்கி, நிர்வகித்து மற்றும் தகவலைப் பரிமாற வேண்டும்.

ஊழியர்-மையமாகக் கொண்ட PLM என்றொரு PLM வடிவமும் உள்ளது. வழக்கமான PLM கருவிகள் வெளியீட்டில் அல்லது வெளியீட்டு கட்டத்தின் போது செயல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்-மையமாகக் கொண்ட PLM வடிவமைப்புக் கட்டத்தையே நோக்குகிறது.

சமீபத்திய (2009 வரை) ஐசிடி மேம்பாடு (ஐரோப்பிய யூனியன் பணம் வழங்கும் PROMISE பிராஜக்ட் 2004-2008) என்பது PLMஐ அதன் வழக்கமான PLMஐத் தாண்டி செயல்பட அனுமதித்துள்ளது. அதோடு, PLMற்குள் சென்சார் தரவு மற்றும் நிகழ் கால 'வாழ்நாள் சுழற்சி நிகழ்வுத் தரவை' ஒருங்கிணைக்கிறது, அதுபோல ஒரு தனிப்பட்ட தயாரிப்பின் மொத்த வாழ்நாள் சுழற்சியில் பல்வேறு ஈடுபாட்டாளர்களும் அதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும்படி தகவலை அனுமதிப்பது (தகவல் சுற்றை நிறுத்துதல்). PLMஐ நீட்டிப்பதன் முடிவாக நிறுத்தப்பட்ட சுற்று வாழ்நாள் சுழற்சி மேலாண்மை உருவாகிறது(CL2M).

பயன்கள்[தொகு]

தயாரிப்பு வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை ஆவணப்படுத்தப்பட்ட நன்மைகளாவன:[4][5]

 • குறைவான சந்தைப்படுத்தல் நேரம்
 • தயாரிப்புத் தரம் முன்னேற்றம்
 • குறைவான செயல்முறை சோதனைச் செலவுகள்
 • பணமதிப்பு தயாரிப்பிற்கான மிக துல்லியமான மற்றும் சரியான நேர கோரல்
 • சாதகமான விற்பனை வாய்ப்புகள் மற்றும் வருவாய் வருமிடங்களை விரைவாக கண்டுபிடிக்கும் வசதி
 • அசல் தரவின் மறு-பயன்பாட்டு வழியாக சேமித்தல்
 • தயாரிப்பு சீர்படுத்தலுக்கான ஒரு பணியமைப்பு
 • குறைவான கழிவு
 • பொறியியல் பணிநிகழ்வுகளின் முழுமையான ஒருங்கிணைத்தல் மூலம் சேமித்தல்
 • RoHS அல்லது தலைப்பு 21 CFR பகுதி 11க்கான இணக்கத்தன்மையை நிரூபிப்பதற்கு உதவக்கூடிய ஆவணப்படுத்தல்
 • ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட தயாரிப்புப் பதிவுக்கான அணுகலுடன் ஒப்பந்தத் தயாரிப்பாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய திறன்

PLMக்கான பகுதிகள்[தொகு]

PLMக்குள் ஐந்து அடிப்படையான பகுதிகள் உள்ளன:

 1. முறைமைகள் பொறியியல் (SE)
 2. தயாரிப்பு மற்றும் போர்ட்போலியோ மேலாண்மை (PPM)
 3. தயாரிப்பு வடிவமைப்பு (CAx)
 4. தயாரிப்புச் செயல்முறை மேலாண்மை (MPM)
 5. தயாரிப்புத் தரவு மேலாண்மை (PDM)

குறிப்பு: PLM செயல்முறைகளுக்கு பயன்பாட்டு மென்பொருள் தேவையில்லாத போது, தொழிலில் உள்ள சிக்கல் மற்றும் மாற்றத்தின் விகிதமானது நிறுவனங்களை எவ்வளவு வேகமாக செயல்படுத்த வேண்டுமோ அவ்வளவு வேகமாக செயல்படுத்தும்.

முறைமைகள் பொறியியல் என்பது அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்தல், வாடிக்கையாளர் தேவைகளை சந்தித்தல், மற்றும் அனைத்து ஒழுக்கநிலைகளும் அடங்கிய முறைமைகள் வடிவமைப்புச் செயல்முறைகளை ஒருங்கிணைத்தல் போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது. தயாரிப்பு மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை என்பது செயல்முறைக்கு வரவிருக்கும் புதிய தயாரிப்பு வளர்ச்சி பிராஜக்ட்களின் செயல்முன்னேற்றநிலை எதிர். பிராஜக்ட்களுக்கான திட்டம் (அல்லது ஒரு பிடிமான நிலை), வளங்கள் நியமனத்தை நிர்வகித்தல் போன்றவற்றை நோக்கி கவனிக்கிறது. போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை என்பது வளங்களுக்கு குறைவு ஏற்படுகையில் நியமிக்கும்போது புதிய தயாரிப்புகள் மற்றும் வர்த்தக-ரீதியான தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக செயல்நிலையை பதிவெடுக்க நிர்வாகத்திற்கு உதவும் கருவியாகும். தயாரிப்புத் தரவு மேலாண்மை என்பது தயரிப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் பயன்படும் வாழ்நாளின் போது தயாரிப்புகள் மற்றும்/அல்லது சேவைகள் பற்றிய தகவலை எடுத்து அதனை பராமரிப்பதாகும்.

அறிமுகம் மற்றும் வளர்ச்சி செயல்முறை[தொகு]

த.வா.மே (தயாரிப்பு வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை)யின் மையக்கூறு என்பது இந்த தகவல் மற்றும் அறிவை அணுக அனைத்து தரவு மற்றும் தயாரிப்பு தரவு மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் உருவாக்கங்கள் மற்றும் மத்திய மேலாண்மையில் உள்ளது. CAD, CAM மற்றும் PDM போன்ற கருவிகளில் இருந்து உருவானதொரு துறையாக த.வா.மே இருப்பதை, இந்த முறைகள், மக்கள் மறும் செயல்முறைகளால் கொண்ட கருவிகளின் ஒருங்கிணைத்தலாக பார்க்கலாம்,[6] இது மென்பொருள் தொழில்நுட்பத்தைப் பற்றியது மற்றுமல்லாமல் ஒரு தொழில் உத்தியுமாகும்.[7]

சாதாரணமாக விவரிக்கப்பட்ட காலகட்டங்கள் ஒரு பாரம்பரிய வரிசையான பொறியியல் பணிஓட்டத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பணிகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் சரியான ஆர்டர் என்பது கேள்வியாக உள்ள தயாரிப்பு மற்றும் தொழிற்துறையின் சார்பாக மாற்றம் பெரும், ஆனால் அதன் முக்கிய செயல்முறைகளாக இருப்பவை:[8]

 • உருவாக்குதல்
  • விவரக்குறிப்பு
  • கருத்து வடிவம்
 • வடிவமைப்பு
  • விவரிக்கப்பட்ட வடிவம்
  • மதிப்பீடு மற்றும் ஆராய்தல் (உருவாக்கம்)
  • கருவி வடிவம்
 • உறுதி செய்
  • திட்டமிட்டு தயாரித்தல்
  • தயாரிப்பு
  • கட்டமை/பொருத்து
  • சோதனை (தரம் சரிபார்ப்பு)
 • சேவை
  • விற்பனை மற்றும் விநியோகம்
  • பயன்
  • பராமரிப்பு மற்றும் உதவி
  • அழித்தல்

முக்கிய குறிப்பு நிகழ்வுகளாவன:

 • வரிசை
 • புது எண்ணம்
 • தொடங்கு
 • வடிவமைத்து உரையவை
 • அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது

நிஜம் என்பது எவ்வளவு சிக்கலானாலும், ஊழியர் மற்றும் பிரிவுகளால் அவர்களின் பணிகளை தனியாக செயல்படுத்த முடியாது, அத்துடன் ஒரே செயல்பாட்டால் அப்படியே நிறைவாகிவிட முடியாது, அடுத்த நடவடிக்கையைத் தொடங்க முடியாது. வடிவமைப்பு என்பது ஒரு தொடர் செயல்முறை, வடிவமைப்புகள் எப்போதுமே திருத்தப்பட வேண்டும், அது தயாரிப்பு வரையறைகள் அல்லது முரண்பாட்டுத் தேவைகளால் செய்யப்படுகிறது. அங்கு தான் ஒரு வாடிக்கையாளரின் ஆர்டரானது நேர வரையறைக்கு பொருந்துகிறது, அது தொழிற்துறையின் வகையைச் சார்ந்து இருக்கிறது, உதாரணத்திற்கு அந்த தயாரிப்புகள் ஆர்டருக்காக செய்யப்படுவது, ஆர்டருக்காக பொறியியல் செய்யப்படுவது அல்லது ஆர்டருக்காக அசெம்பிள் செய்வது போன்றவையாகும்.

வரலாறு[தொகு]

த.வா.மே. என இப்பொழுது அழைக்கப்படும் செயல்முறையின் துவக்க ஆர்வமானது அமெரிக்கன் மோட்டார்ஸ் கார்ப்பரேஷனில் (AMC) இருந்து வந்ததாகும். 1985இல் தயாரிப்பு பொறியியல் மற்றும், வளர்ச்சித்துறையின் துணைத் தலைவரான பிரான்சாய்ஸ் காஸ்டாய்ங், அந்நிறுவனம் அதன் மிகப்பெரும் போட்டியாளர்களை விட சிறப்பான தயாரிப்பு வளர்ச்சி செயல்முறையை வேகமாக செய்ய ஒரு பாதையைத் தேடிக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறினார்.[9] அதன் சிறிய ஜீப் செரோகி (XJ)யை அறிமுகப்படுத்திய பின், அது நவீனகால வீளையாட்டு பயன்பாட்டு வாகன (SUV) சந்தையைத் துவக்கி வைத்தது, ஒரு புதிய மாடலுக்கான வளர்ச்சியை AMC ஏற்படுத்தியது. அது பின்னாளில் ஜீப் கிராண்ட் செரோகியாக வெளிவந்தது. வேகமான தயாரிப்பு வளர்ச்சியின் தேடலில் அதன் முதல் பகுதியாக இருந்தது கணினி-சார்ந்த வடிவமைப்பு (CAD) மென்பொருள் முறைமையாகும். அது பொறியாளர்களை மிகவும் உற்பத்திகரமாக செயல்பட வைத்தது. இந்த முயற்சியின் இரண்டாவது பகுதியாக இருப்பது புதிய தகவல் தொடர்பு முறைமையாகும். அது முரண்பாடுகளை வேகமாகத் தீர்க்க வழிசெய்ததோடு, அனைத்து வரைபடங்களும் ஆவணங்களும் ஒரே மையத் தரவுத்தளத்தில் இருந்து எடுக்கப்படுவதால் அதிக செலவாகும் பொறியியல் மாற்றங்களைக் குறைத்தது. தயாரிப்புத் தரவு மேலாண்மை என்பது மிகவும் சிறப்பானது, AMCஐ கிரிஸ்லர் வாங்கியபின், அம்முறைமை நிறுவனம் முழுவதற்கும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு அனைவருமே தயாரிப்பு வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டமைப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். த.வா.மே. தொழில்நுட்பத்தை மிகவும் சீக்கிரமாக புகுத்துகையில் ஆட்டோ தொழிற்துறையின் மிகவும் குறைவான விலைத் தயாரிப்பாளராக உருவானது. 1990களின் மத்தியில் தொழிற்துறையின் பாதியளவு சராசரியான உருவாக்க செலவுகளை பதிவு செய்தது.[9]

தயாரிப்பு வாழ்நாள்சுழற்சி மற்றும் அது தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களின் கட்டங்கள்[தொகு]

தயாரிப்பின் வாழ்நாள்சுழற்சியின் பல்வேறு கட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கவும் சீரமைக்கவும் பல மென்பொருள் தீர்வுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. த.வா.மே. வை ஒரு ஒற்றை மென்பொருள் தயாரிப்பாக பார்க்கக்கூடாது, அதனை பல்வேறு வாழ்நாள் சுழற்சிகளின் தனித்தனி நிலைகளை சந்திக்க ஒன்றாக ஒன்றிணைக்கும் மென்பொருள் கருவிகள் மற்றும் பணி முறைகளின் சேகரிப்பு அல்லது பல்வேறு பணிகளின் இணைப்பு அல்லது மொத்த செயல்முறையின் நிர்வகிப்பு என்று பார்க்க வேண்டும். சில மென்பொருள் வழங்குநர்கள் மொத்த த.வா.மே. நிலையை சேர்த்து அணுகுவார்கள், அதே நேரம் மற்றவர்கள் ஒரு ஒற்றை புதிய பயன்பாடாகப் பார்ப்பார்கள். சில பயன்பாடுகளீல் த.வா.மே.இன் பல்வேறு பகுதிகளை ஒரே தரவு மாடலுக்குள் பிரித்து வைக்க முடியும். த.வா.மேயின் பல களங்களின் மேலோட்டப் பார்வை இங்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண கணக்கீடுகள் எப்போது கச்சிதமாகப் பொருந்துவதில்லை என்பது குறிக்கப்பட வேண்டும. பல பகுதிகள் ஒன்றுசேரும், அதே நேரம் பல மென்பொருள் தயாரிப்புகளும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கிக் கொள்ளும் ல்லது ஒரே வகைப்பிரிவின் கீழ் எளிதாகப் பொருந்தாது. த.வா.மேஇன் முக்கிய இலக்குகளில், அறிவுச் சேகரிப்பு என்பது முக்கிய பங்காற்றுகிறது என்பதை மறந்து போகக்கூடாது. மற்ற பிராஜக்ட்களில் அதனை மறுக்கலாம், பல தயாரிப்புகளில் ஒரே மாதிரியான வளர்ச்சியில் ஒன்றிணைக்கலாம். அது மென்பொருள் பயன்பாட்டு தீர்வுகளைப் போன்ற தொழில் செயல்முறைகள், ஊழியர் மற்றும் முறைகளைப் பற்றியது. த.வா.மே. என்பது குறிப்பாக பொறியியல் பணிகளுடன் தொடர்புடையதாகும், அது தயாரிப்பு போர்ட்ஃபோலியோ மேலாண்மை (த.போ.மே) போன்ற சந்தைப்படுத்துதல் செயல்பாடுகளுடன் அடங்கும், குறிப்பாக புதிய தயாரிப்பு அறிமுகத்துடன் (NPI) தொடர்புடையதாக இருக்கும்.

கட்டம் 1: உருவாக்குதல்[தொகு]

கற்பனை செய், குறிப்பிடு, திட்டமிடு, புதியதைக் கண்டுபிடி

முதல் நிலையில் உள்ள சிந்தனை என்பது வாடிக்கையாளர், நிறுவனம், சந்தை மற்றும் ஒழுங்குநிலை அதிகாரங்களின் கோணங்கள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் அதன் தேவைகளை விவரிப்பதாகும். தயாரிப்புகளின் இநத திட்டக் குறிப்பில் இருந்து முக்கியமான தொழில்நுட்ப இணைக்குறியீடுகள் விவரிக்கப்ப்படலாம். தேவைகளின் குறிப்புகளுக்கு இணையாக துவக்கநிலை கருத்தாக்க வடிவமைப்புப் பணியானது தயாரிப்பின் முக்கிய செயல்பாட்டு கோணங்களுடன் சேர்த்து காட்சி அழகுநயங்களும் குறிப்பிடப்படும். தொழிற்துறைக்கான வடிவமைப்புடன், ஸ்டைலிங், பணி போன்றவை பென்சில், பேப்பர், கிளே மாடல்கள் போன்றவற்றில் இருந்து 3D CAID கணினி-துணை கொண்ட தொழிற்துறை வடிவமைப்பு மென்பொருள் வரை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கட்டம் 2: வடிவமைப்பு[தொகு]

விவரி, குறிப்பிடு, வளர்ச்சியடையச்செய், சோதனை செய், ஆய்வு செய் மற்றும் தகுதிப்படுத்து

இங்கிருந்து தான் தயாரிப்பின் உருவாக்க வடிவமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி துவங்குகிறது, சோதனைத் தயாரிப்புக்கு வளர்ச்சியடைந்து, சோதனை வெளியீடு வழியாக முழு தயாரிப்பு வெளியீடாக வெளிவருகிறது. அதில் தற்போதைய தயாரிப்புகளுக்கான வளர்ச்சியின் மறுவடிவமைப்பு மற்றும் வேகப்படுத்தல் மற்றும் அதுபோல் திட்டமிட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் தவிர்ப்பு அனைத்தும் அடங்கும். வடிவமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய கருவியாக இருப்பது CAD கணினி-துணை கொண்ட வடிவமைப்பு. இது சதாரண 2D வரைதல் / இணைத்தல் அல்லது 3D அளவுருவாலான அம்சம் கொண்ட திடமான/பரப்பளவு வடிவழகு போன்றதாக இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட மென்பொருளில் ஹைப்ரிட் வடிவழகு, பின்னோக்கிய பொறியியல், KBE (அறிவு-சார்ந்த பொறியியல்), NDT (அழிக்க முடியாத சோதனை), அசெம்ப்ளி கட்டமைப்பு போன்றவை இணைக்கப்படலாம்,

இந்த செயல்முறையில் பல பொறியியல் ஒழுக்கநிலைகள் இணைக்கப்படலாம், அவை: மெக்கானிக்கல், மின்னியல், மின்னணுவியல், (உள்ளமைந்த) மென்பொருள், மற்றும் கட்டிடக்கலை, வானியல், வாகனவியல் போன்ற துறை-சார்ந்தவை. வடிவவியலின் இயல்பான உருவாக்கத்துடன் சேர்ந்து உபகரணங்கள் மற்றும் தயாரிப்பு அசெம்ப்ளிகளின் பகுப்பாய்வுகளும் அடங்கும். உருவாக்கம், மதிப்பிடல், மற்றும் உகந்ததாக்குதல் போன்ற பணிகள் CAE (கணினி-துணை கொண்ட பொறியியல்) மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி அல்லது CAD பேக்கேஜுக்குள் ஒருங்கிணைந்து அல்லது தனியாக செயல்படுத்தப்படும். இவை பின்வரும் பணிகளை செயல்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன:- அழுத்த பகுப்பாய்வு, FEA (எல்லை உடைய உருப்பு பகுப்பாய்வு); இயக்கவியல்; கணினித்துவ திரவ இயக்கவியல் (CFD); மற்றும் மெக்கானிக்கல் நிகழ்வு உருவாக்கம் (MES). CAQ (கணினி-துணை கொண்ட தரம்) என்பது கோணரீதியான ஏற்புநிலை (பொறியியல்) பகுப்பாய்வு போன்றவற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையில் செய்யப்படும் மற்றொரு பணி, வாங்கி வந்த உபகரணங்களை ஆராய்வது, முடிந்தவரையில் அது கொள்முதல் முறைமை அமைப்புகளின் உதவியுடன் இணைந்து செயல்படும்.

கட்டம் 3: உறுதி செய்தல்[தொகு]

தயார்செய், உருவாக்கு, கட்டமை, கொள்முத செய், வெளியிடு, விற்பனை செய் மற்றும் விநியோகம் செய்

தயாரிப்பின் உபகரண வடிவமைப்பில் ஒன்று நிறைவடைந்ததும் தயாரிப்பு விவரிக்கப்படும். இதில் கருவி வடிவமைப்பு போன்ற CAD பணிகள் அடங்கும்; தயாரிப்பின் பாகங்களுக்கான CNC எந்திரப்படுத்தல் விதிமுறைகள் உருவாக்கத்துடன் அந்த பாகங்களைத் தயாரிப்பதற்கான கருவிகளும் உருவாக்கப்படும். அது ஒருங்கிணைந்த அல்லது தனிப்பட்ட CAM கணினி-சார்ந்த தயாரிப்பை பயன்படுத்தும். இதில் கேஸ்டிங், மோல்டிங், மற்றும் டை அழுத்த உருவாக்கம் போன்ற இயக்கங்களுக்கான செயல்முறை உருவாக்கத்துக்கான பகுப்பாய்வு கருவிகளும் அடங்கும். தயாரிப்பு முறை கண்டறியப்பட்டதும் CPM செயல்படுத்தலுக்கு வரும். இதில் CAPE (கணினி-துணை கொண்ட தயாரிப்புப் பொறியியல்) அல்லது CAP/CAPP – (தயாரிப்புத் திட்டமிடல்) கருவிகள் தொழிற்சாலை, தொழிற்சாலை மற்றும் இயந்திர தளவமைப்பு மற்றும் உற்பத்தி உருவாக்கம் போன்றவை செயல்படுத்தப்படும். எடுத்துக்காட்டாக: ப்ரஸ்-லைன் உருவாக்கம்; மற்றும் தொழுற்சாலை உடல்வசதியமைப்புகள்; மற்றும் அதுபோல் ஒரு கருவி தேர்ந்தெடுப்பு மேலாண்மை. உபகரணங்கள் அவற்றின் வடிவவியல் முறையில் மற்றும் அளவில் தயாரிக்கப்பட்டால் கணினி துணைகொண்ட ஆய்வு உபகரணம் மற்றும் மென்பொருளின் உதவியுடன் அசல் CAD தரவை சரிபார்க்கலாம். பொறியியல் பணிகளுக்கு இணையாக, விற்பனை தயாரிப்பு உள்ளமைவு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் ஆவணமாக்கல் பணி போன்றவை இடம்பெறும். இதன் மூலம் பொறியியல் தரவு (வடிவவியல் மற்றும் பகுதியான பட்டியல் தரவு) போன்றவை ஒரு வலை சார்ந்த விற்பனை உள்ளமைவு மற்றும் மற்ற டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் அமைப்புகளில் சேர்க்கப்படும்.

கட்டம் 4 : சேவை[தொகு]

பயன்படுத்தல், இயக்குதல், பராமரித்தல், ஆதரித்தல், நிலைக்கச் செய்தல், வெளியே-அமைத்தல், நிறுத்துதல், மறுசுழற்சி செய்தல் மற்றும் அழித்தல்

வாழ்நாள் சுழற்சியின் இறுதி கட்டத்தில் சேவைத் தகவலை நிர்வகித்தல் அடங்கும். பழுதுசரிபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல், கழிவு மேலாண்மை/மறுசுழற்சி தகவல் போன்றவற்றுக்கான உதவித் தகவலை வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சேவை இன்ஜினியர்களுக்கு அளிக்கிறது. இதில் பராமரிப்பு, பழுதுசரிசெய்தல் மற்றும் இயக்க மேலாண்மை (MRO) மென்பொருள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவதும் அடங்கும்.

அனைத்து கட்டங்களும்: தயாரிப்பு வாழ்நாள் சுழற்சி[தொகு]

தகவல்பரிமாற்றம், நிர்வகித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணை

மேலே உள்ள எந்த கட்டங்களையும் தனிப்படுத்தலில் பார்க்க முடியாது. இயல்பு நிலையில் ஒரு திட்டப்பணி தொடர்நிலையாகவோ அல்லது மற்ற தயாரிப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் இயக்கப்படாது. தகவல் பகிர்வு என்பது பல்வேறு ஊழியர்களுக்கும் முறைமை அமைப்புகளுக்கும் இடையில் இருக்கும். த.வா.மே.வின் முக்கிய பகுதியானது தயாரிப்பு விவர தரவின் மேலாண்மையின் ஒருங்கிணைப்பு. பொறியியல் மாற்றங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் வெளியீட்டு நிலைப்பாடு ஆகியவை உள்ளடங்கும்; உள்ளமைவு தயாரிப்பு மாறுபாடுகள்; ஆவண மேலாண்மை; திட்டமிடல் பிராஜக்ட் வளங்கள் மற்றும் டைம்ஸ்கேல் மற்றும் ரிஸ்க் மதிப்பீடு.

இந்த பணிகளுக்கு கிராபிக்கல், உரை மற்றும் மெடாடேட்டா போன்றவற்றுக்கு தயாரிப்பு உபகரணங்கள் பில்கள் (BOMகள்) நிர்வகிக்கப்பட வேண்டும். பொறியியல் துறைகள் நிலையில் PDM துறையில் - (தயாரிப்புத் தரவு மேலாண்மை) மென்பொருள், நிறுவன நிலை EDM (நிறுவனத் தரவு மேலாண்மை) மென்பொருளில், இந்த இரண்டு விவரங்கள் மங்கத் தொடங்கும், இருப்பினும், ஒரு நிறுவனத்துக்குள் இரண்டு அல்லது அதிகமான தரவு மேலாண்மை முறைமைகள் இருக்கலாம். SCM, CRM, மற்றும் ERP போன்ற மற்ற நிறுவன அமைப்புகளுடன் இந்த முறைமைகளும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். பிராஜக்ட்/புரோகிராம் திட்டமிடலுக்கான பிராஜக்ட் மேலாண்மை முறைமைகளுடன் இந்த முறைமைகள் தொடர்புபடுத்தப்படும்.

இந்த மைய பகுதி எண்ணற்ற ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய தயாரிப்பு மேம்பாட்டு கருவிகளால் சூழப்பட்டிருக்குந், அவௌ வாழ்நாள் சுழற்சி மற்றும் நிறுவனங்களிடையே இயங்கும். இதற்கு கான்பரன்சிங், தரவு பகிர்வு மற்றும் தரவு மொழிபெயர்ப்பு போன்ற பகுதிகளில் பல தொழில்நுட்ப கருவிகள தேவைப்படும். தயாரிப்பு காட்சிப்படுத்தல் என்கிற இந்த துறைக்கு DMU (டிஜிட்டல் மாக்-அப்), மூழ்கக்கூடிய விர்சுவல் டிஜிட்டல் புரோட்டோடைப்பிங் (விர்சுவல் ரியாலிட்டி) மற்றும் நிஜ போட்டோ இமேஜிங் போன்ற டொழில்நுட்பங்கள் அடங்கும்.

பயனர் திறமைகள்

ஒரு த.வா.மே. தீர்வில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளைத் தயாரிக்க அகன்ற தீர்வுகள் அணி போன்றவை (எ.டு., CAD, CAM, CAx...) தேவையான நுட்பங்களைப் பெற நேரத்தையும் முயற்சிகளையும் செலுத்துகிற தேர்ந்த நிபுணர்களுக்கு பயன்படும். வடிவமைப்பாளர்களும் பொறியாளர்களும் CAD முறைமைகளுடன் மிகவும் அற்புதமாக பணியாற்றினார்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் மேலாளர்கள் அவர்களது துணை தொழில்நுட்பங்களில் முழுத் திறன் பெற்றதுடன் தயாரிப்புப் பொறியாளர்கள் அதில் மிகவும் தேர்நத CAM பயனர்களாக உருவானார்கள். PLM இன் முழுமையான நன்மைகளைப் பெறுவதற்கு ஒரு விரிந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பரதரப்பட்ட திறமைகள் கொண்ட பல மக்களின் பங்கேற்பு அவசியமாகும். ஒவ்வொருவருக்கும் அணுகல் திறன் ,மற்றும் மற்ற பங்கேற்பாளர்களின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டில் இயங்க வேண்டும்.

PLM கருவிகளின் பயன்பாட்டு எளிமை அதிகரித்தாலும், அனைத்து தனிநபர்களின் மொத்தப்-பயிற்சியானது முழுமையான PLM கருவி-தொகுதியை அடைந்ததாக செயலால் இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. PLM பகுதிக்குள் அனைத்துப் பங்கேற்பாளர்களின் எளிய பயன்பாட்டை சந்திக்க முன்தொகையும் வழங்கப்படலாம். ஒரே நன்மையாக இருப்பது “பங்காற்றுவதற்கான” குறிப்ப்பிட்ட பயனர் இடைமுகங்களாகும். விருப்பப்படி உருவாக்கும் UIகள் வழியாக, பயனர்களுக்கு இருக்கும் கட்டளைகள் அவர்களின் செயல்பாடு மற்றும் திறமைக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.

தயாரிப்பு வளர்ச்சி செயல்முறைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி முறைகள்[தொகு]

PLMஆல் செயல்படுத்தப்பட்ட எண்ணற்ற ஆராய்ச்சி முறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுள்ளன, அவை மேலும் தேர்ந்தவையாகவும் உள்ளன. PLM டிஜிட்டல் பொறியியல் நுட்பங்களுடன் சேர்ந்து, சந்தைப்படுத்தலுக்கான நேரம் மற்றும் குறைவான உற்பத்தி செலவுகள் போன்ற நிறுவன இலக்குகளை அடைய அவை முன்னேற்றப்பட்டுள்ளன. போட்டியாளரை விட தயாரிப்பை வேகமாக சந்தையில் சேர்ப்பதற்கு செலவாகும் நேரத்தைக் குறைப்பது மிகவும் முக்கியமான காரணியாகும், அது அதிக வருமானம், இலாப மார்ஜின்கள் மற்றும் அதிக சந்தை இடத்தைப் பெற வழி செய்யும்.

இந்த நுட்பங்களாக உள்ளவை:-

சமநேர பொறியியல் பணியோட்டம்[தொகு]

சமநேர பொறியியல் பணியோட்டம் (பிரித்தானிய ஆங்கிலம்: அதேநேர பொறியியல் ) என்பது ஒரு பணியோட்டம், நிலைகள் மூலம் தொடர்ந்து பணி செய்வதற்கு பதில், சமநேரத்தில் ஒரு எண்ணற்ற பணிகளை செயல்படுத்தும். உதாரணத்துக்கு: தயாரிப்பின் விவரமான வடிவமைப்புக்கு முன் கருவி வடிவமைப்பைத் தொடங்குதல், அல்லது கருத்து தொடர்பான வடிவமைப்புத் தளங்களின் மாடல்கள் நிறைவடைவதற்கு முன் விவரமான வடிவமைப்பு திடப்பொருள் மாடல்களைத் தொடங்குதல். ஒரு பிராஜக்டுக்கு தேவையான மனிதவளத்தின் அளவு வேண்டிய அளவுக்கு குறைவாக இல்லாவிட்டாலும், அது ஒட்டுமொத்தமாக செலவாகும் நேரத்தைக் குறைத்து, சந்தைக்கு செல்ல ஆகும் நேரத்தையும் குறைக்கிறது. வசதிகள் அடிப்படையிலான CAD முறைமைகள் பல ஆண்டுகளாக சமகாலப் பணியில் 3D சாலிட் மாடலை அனுமதித்துள்ளது. அதோடு 2D வரைதலை இரண்டு தனி கோப்புகளில் கொண்டுள்ளது; அதாவது வரைவு மாடலில் உள்ள தரவில் இருப்பது; மாடல் மாறும் போது வரைவும் தானாக புதுப்பிக்கப்படும். சில CAD பேக்கேஜ்கள் கோப்புகள் இடையே வடிவவியலின் துணை நகலெடுத்தலையும் அனுமதிக்கிறது. இதனால், எடுத்துக்காட்டாக, பகுதியான வடிவமைப்பை நகலெடுத்து கருவியாக்கல் வடிவமைப்பில் கோப்புகளில் வடிவமைப்பதாகும். தயாரிப்பு இன்ஜினியரும் இறுதி வடிவமைப்பு உறுதி செய்யப்படும் முன் கருவிகளில் பணி செய்வதைத் தொடங்கலாம்; ஒரு வடிவமைப்பு அளவு அல்லது கருவியின் வடிவத்தை மாற்றினால் வடிவவியல் அதனை புதுப்பிக்கும். சமநேர பொறியியல் என்பதன் மூலம் துறைகள் இடையே உள்ள தகவல் பரிமாற்றத்தை மேலும் சிறப்படையச் செய்யும் கூடுதல் நன்மையும் கிடைக்கும், அதன் மூலம் விலைஅதிகமான, தாமதமான வடிவமைப்பு மாற்றங்களை குறைக்கும். சிக்கல் தீர்க்கும் மற்றும் பாரம்பரிய தொடர் பொறியியலின் மறு-வடிவமைப்பு முறையுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு சிக்கல் தடுப்பு முறை ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.

கீழிருந்து-மேல் வடிவமைப்பு[தொகு]

கீழிருந்து-மேல் வடிவமைப்பு (CAD மையமானது) என்பது ஒரு தயாரிப்பின் 3D மாடல்கள் தனிப்பட்ட உபகரணங்களீன் கட்டமைப்பால் ஏற்படுகிறது என்பதை விவரிக்கிறது. இவை முழு தயாரிப்பும் டிஜிட்டலாக விவரிக்கப்படும் வரை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிலையில் துணை-அசெம்ப்ளிகளில் விர்சுவலாகக் கொண்டுவரப்படுகின்றன. இது சில நேரம் மறுஆய்வு கட்டமைப்பு என்று காண்பிக்கப்படுகிறது, தயாரிப்பும் அப்படியே தோன்றும். BOMஇல் அனைத்து திட பொருட்களும் அடங்கும்; இறுதி தயாரிப்புக்கு தேவையான மற்ற உபகரணங்களை அது உள்ளடக்கும். பெயிண்ட், பசை, எண்ணெய் மற்றும் மற்ற உபகரணங்கள் அடங்கிய BOM பொதுவாக 'பல்க் பொருட்கள்' என்று அழைக்கப்படும். பல்க் பொருட்களுக்கு பொதுவாக எடையும் அளவுகளும் இருக்கும் ஆனால் எப்போது வடிவவியலால் வடிவமைக்கப்படாது.

கீழுள்ளவை-மேலே வடிவமைப்பு இருக்கக்கூடிய நிக்ழ் கால உலகத் தொழில்நுட்பத்தின் திறன்களில் கவனம் செலுத்துகிறது, அதற்கான தீர்வுகளை செயல்படுத்தி இந்த தொழில்நுட்பமும் அதற்கு பொருத்தப்பட்டருக்கும். இந்த கீழுள்ளவை-மேலே தீர்வுகளுக்கு நிகழ்-உலக மதிப்பு கொண்டிருக்கையில், கீழுள்ளவை-மேலே வடிவமைப்பானது மேலிருந்து-கீழ் வடிவமைப்புக்கு கூடுதல் திறன் இருக்கலாம். கீழுள்ளவை-மேல் வடிவமைப்பின் ஆபத்து என்பது கீழுள்ள-மதிப்பு சிக்கல்களுக்கு தீர்வுகளை சிறப்பாக வழங்குகிறது. கீழுள்ளவை-மேலே வடிவமைப்பின் கவனம் என்பது "இந்த தொழில்நுட்பத்துடன் நாம் திறமையாக என்ன செய்ய முடியும் என்பதில் உள்ளது?" அதற்கு பதில் மேலுள்ளவை-கீழே கவனம் செலுத்துவது "செய்வதற்கு மிகவும் மதிப்புமிக்க விஷயம் எது" என்பதில் உள்ளது

மேலிருந்து-கீழே வடிவமைப்பு[தொகு]

மேலிருந்து-கீழே வடிவமைப்பு என்பது உயர்-நிலை செயல்பாட்டு தேவைகளை நோக்கியதாகும், அது மிகவும் குறைவான அளவில் நடப்பில் இருக்கும் செயல்படுத்தல் தொழில்நுட்பத்தில் ஈடுபாடு காட்டுகிறது. ஒரு மேல் நிலை குறிப்பில், சாதாரண செயல்படுத்தல் தளமானது அடையப்படும் வரை, கீழ் மற்றும் கீழ் நிலை கட்டமைப்புகள் மற்றும் குறிப்பீடுகளாக அழிந்து போகும். ஒரு மேலிருந்து-கீழ் வடிவமைப்பில் உள்ள ஆபத்தாக இருப்பது அது நடப்பு இயல்பான தொழில்நுட்பத்தால் மிகச்சிறந்த பயன்பாடுகளின் ஆதரவை எடுத்துக்கொள்ளாது என்பது தான், முக்கியமாக அது வன்பொருளின் செயல்பாட்டை பொருட்படுத்தாது. மேலிருந்து-கீழான வடிவமைப்புகள் சிலநேரங்கள் கீழ்-நிலை சுருக்கம் மற்றும் திறனற்ற செயல்திறனின் அதிகமான நிலைகளில் முடிவடையும், மேலிருநது-கீழான மாதிரி ஒரு சுருக்கப் பாதையை பின்பற்றும், ஆனால் அது இயல்பான-நிலை தொழில்நுட்பத்தில் சரியாகப் பொருந்தாது. மேலிருந்து-கீழ் வடிவமைப்பின் பாசிடிவ் மதிப்பானது, சீரான தீர்வு அவசியங்களில் கவனம் செலுத்துகிறது.

ஒரு பகுதியான-மைய மேலிருந்து கீழான வடிவமைப்பு மேலிருந்து-கீழான வடிவமைப்பின் ஆபத்துகளை குறைக்கலாம். ஒரு தளவமைப்பு மாடல், அடிப்படை அளவுகளைக் குறிக்கும் 2D வரைவு மற்றும் சில முக்கியமான அளவுறுக்களுடன் இது தொடங்குகிறது. தொழிற்துறை வடிவமைப்பு,தயாரிப்பு வளர்ச்சிக்கு ஆக்கப்பூர்வமான ஐடியாக்களைக் கொண்டு வருகிறது. இதில் உள்ள வடிவவியல் அடுத்த நிலைக்கு நகலெடுக்கிறது, அது பல்வேறு தயாரிப்பின் துணை-முறைமைகளை குறிக்கும். துணை-முறைமைகளின் வடிவவியல் கீழுள்ள அதிகமான விவரத்தை விவரிக்கப் பயன்படுகிறது. தயாரிப்பின் கடினதன்மையைப் பொருத்து, இந்த அசெம்ப்ளியின் நிலைகளின் எண்ணிக்கை, நிலை மற்றும் முதன்மை கோணங்கள் உபகரணங்களின் அடிப்படை விளக்கம் கண்டறியப்படும் வரை உருவாக்கப்படும். இந்த தகவல் உபகரணக் கோப்புகளுக்கு அப்படியே நகலெடுக்கபடும். இந்த கோப்புகளில் உபகரண்ங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன; இங்குதான் வழக்கமான கீழிருந்து-மேலான அசெம்ப்ளி தொடங்குகிறது.

மேலிருந்து கீழான அசெம்ப்ளி சிலநேரம் ஒரு கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என அழைக்கப்படும். மறுஆய்வு கட்டமைப்புக்கான தளவமைப்பு மற்றும் அளவுருக்களை விவரிக்கும் ஒரு ஒற்றைக் கோப்பு பயன்படுத்தப்பட்டால, அது எப்போது எலும்புக்கூடு கோப்பு என்று அழைக்கப்படும்.

ரானுவ பொறியியல் காலங்காலமாக மேலிருந்து கீழான தயாரிப்புக் கட்டமைப்புக்கு வளர்ச்சியடைகிறது. முறைமை பொறியியல் செயல்முறை[10] என்பது தேவைகளின் செயல்பாட்டு அழிவு மற்றும் தயாரிப்புக் கட்டமைப்பை செயல்முறைகளுக்கு இயல்பாக நியமிப்பதை முன்குறிக்கிறது. இந்த மேலிருந்து கீழ் அணுகுமுறையால் தயாரிப்புக் கட்டமைப்பின் தாழ்வான நிலைகள் CAD தரவில் ஒரு கீழிருந்து மேல் கட்டமைப்பாக அல்லது வடிவமைப்பாக வடிவமைக்கப்படும்.

இரு-முனைகள்-எதிர்-நடு வடிவமைப்பு[தொகு]

இரு-முனைகள்-எதிர்-நடு வடிவமைப்பு (BEATM) வடிவமைப்பு என்பது ஒரு மேலிருந்து-கீழான வடிவமைப்பு, மற்றும் கீழிருந்து-மேல் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றின் சிறந்த அம்சங்களை ஒரு செயல்முறையாக ஒன்றிணைக்க முயற்சிக்கும் ஒரு வடிவமைப்புச் செயல்முறையாகும். ஒரு BEATM வடிவமைப்புச் செயல்முறை ஓட்டம் என்பது ஒரு அவசர தொழில்நுட்பத்துடன் துவங்கலாம், அது மதிப்பு மிக்க தீர்வுகளை அறிவுறுத்தலாம், அல்ல்லது ஒரு தீர்வு அவசியமாக இருக்கும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனையை ஒரு மேலிருந்து-கீழான காட்சியுடன் காண்பிக்கத் தொடங்கலாம். BEATM வடிவமைப்பின் ஆராய்ச்சி முறையின் முக்கியக் கூறானது, வடிவமைப்புச் செயல்முறை ஓட்டத்தின் இரு பக்கங்களையும் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும்: தீர்வு தேவைகளின் மேலிருந்து-கீழான காட்சி, மற்றும் இருக்கும் தொழில்நுட்பத்தின் கீழிருந்து-மேலான காட்சியில், ஒரு தீவிர தீர்வை அது வழங்க முடியும். BEATM வடிவமைப்புச் செயல்முறையானது மேலிருந்து கீழ் தேவைகள் மற்றும் கீழிருந்து மேல் சிறப்பு செயல்படுத்தலுக்கு இடையே எங்கோ ஒரு இடத்தில் சிறந்த இணைப்பை தேட இரு முனைகளில் இருந்தும் முன்னேறிச் செல்லும். இந்த கட்டத்தில், இரு ஆராய்ச்சி முறைகளையும் சிறப்பாக வழங்கக்கூடிய வகையில் BEATM காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு அறிவுப்பூர்வ செயல்முறையால், மேலிருந்து கீழோ அல்லது கீழிருந்து மேலோ இரண்டிலும் சிறந்த வெற்றிமுயற்சிகள் உள்ளன, இன்னும் BEATM ஆராய்ச்சி முறையின் தற்செயலான பயன்பாடும் உள்ளது. உணர்வுடன் பணியமர்த்துகையில், BEATM பல திடமான நன்மைகளை எப்போதும் ஏற்படுத்துகிறது.

முன் நினைவேற்றும் வடிவமைப்பும் பணியோட்டமும்[தொகு]

முன்-நினைவேற்றுதல் என்பது மேலிருந்து-கீழ் வடிவமைப்பை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது. முழுமையான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு மற்றும் மறுஆய்வு கட்டமைப்பு, அது போல் வரைபடங்கள், கருவி உருவாக்கம் மற்றும் CAM மாடல்கள் போன்ற கீழ்நிலைத் தரவு அனைத்தும், தயாரிப்பானது உங்கள் கட்டமைக்கப்படுவதற்கு முன் வரையறுக்கப்படும் அல்லது பிராஜக்ட் துவக்கம் அங்கீகரிக்கப்படும். கோப்புகளின் இந்த அசெம்ப்ளிகளுக்கு ஒரு வார்ப்புரு உண்டு, அதில் இருந்து தயாரிப்புகளின் ஒரு குடும்பத்தொகுப்பு கட்டமைக்கப்படலாம். ஒரு புதிய தயாரிப்புடன் இருப்பதற்கான ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டால், அத்தயாரிப்பின் அளவுருக்கள் வார்ப்புரு மாடலுக்குள் உள்ளிடப்பட்டு, அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்துத் தரவும் புதுப்பிக்கப்படும். அதுபோலவே முன்குறிக்கப்பட்ட துணை மாடல்களால் அனைத்து சாத்தியங்களையும் முன்குறிக்க முடியாது அதோடு கூடுதல் பணியும் தேவைப்படும். அதன் முக்கியக் கோட்பாடாக இருப்பது ஆராய்ச்சியாக/சோதனையாக இருக்கும் அதிகமான பணியை ஏற்கனவே நிறைவு செய்வதாகும். இந்த வார்ப்புருக்களில் இருக்கும் அதிகமான அறிவு விஷயம் புதிய தயாரிப்புகளில் மறுபயன்பாடு செய்யப்படும். இதற்கு "முன்னிலை" கொண்ட கூடுதல் ஆதாரங்கள் தேவை, ஆனால் பிராஜக்ட் துவக்கத்துக்கும் முழுமையடைந்து வெளியிடப்படுவதற்குமான இடைவெளியை வெகுவாகக் குறைக்கும். அத்தகைய முறைகளுக்கு நிறுவன மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன, கருத்துமிக்க பொறியியல் முயற்சிகள் "ஆஃப்லைன்" வளர்ச்சித் துறைகளுக்கு நகர்த்தப்படும். சிந்தனையாக உள்ள காரின் அமைப்பை உருவாக்குவத்ற்கு எதிர்கால தயாரிப்புகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பத்தை சோதனை செய்யலாம், இந்த விஷயத்தில் அடுத்த தயாரிப்பு உருவாக்கத்திற்காக பணி நேரடியாகப் பயன்படுத்தப்படும்.

சூழ்நிலைக்கேற்ற வடிவமைப்பு[தொகு]

தனித்தனி உருப்படிகளை தனியாக கட்டமைக்க முடியாது. CAD; CAiD மாடல்களின் உபகரணங்களை அந்த பகுதியின் சூழலுக்குள் மட்டும் அல்லது தயாரிப்பின் அனைத்தும் உருவாக்கப்படும். இது அசெம்ப்ளி வடிவழகு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி அடையப்படுகிறது. மற்ற உபகரணங்களின் வடிவவியலைப் பயன்படுத்தப்படும் CAD கருவிக்குள் பார்க்கலாம் மற்றும் குறிக்கப்படலாம். துணை-அசெம்ப்ளிக்குள் மற்ற உபகரணங்கள், அதே முறைமைக்குள் கட்டப்படலாம் அல்லது கட்டப்படாமல் போகலாம், மற்ற CPD வடிவமைப்புகளில் இருநது அவற்றின் வடிவவியல் மொழிபெயர்க்கப்படும். DMU போன்ற அசெம்ப்ளி சரிபார்த்தல் தயாரிப்பு காட்சிப்படுத்தல் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தியும் செயல்படுத்தப்படும்.

தயாரிப்பு மற்றும் செயல்முறை வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை (PPLM)[தொகு]

தயாரிப்பு மற்றும் செயல்முறை வாழ்நாள்சுழற்சி மேலாண்மை (PPLM) என்பது PLMஇன் மாற்று வகையைச் சேர்ந்ததாகும், அச்செயல்முறையில் தயாரிப்பு எவ்வளவு முக்கியமாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு முக்கியமானதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, இதுவே உயிர் அறிவியல்கள் மற்றும் தேர்ந்த ரசாயன சந்தைகளாக இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் தயாரிப்புக்கு பின்னால் இருக்கும் செயல்முறையாவது ஒரு புதிய மருந்துப் பயன்பாட்டுக்கான ஒழுங்குநிலை கோப்பிடலின் முக்கிய உருப்பாக இருப்பதாகும். அதுபோல, PPLM செயல்முறையின் முன்னேற்றத்தைச் சுற்றிலும் இருக்கும் தகவலை அதுபோன்ற முறையில் நிர்வகிப்பதாகும், அந்த அடிப்ப்படையான PLM தயாரிப்பு முன்னேற்றத்தைச் சுற்றியிருக்கும் தகவலைப் பற்றி விளக்குகிறது.

முக்கிய வர்த்தக நிறுவனங்கள்[தொகு]

PLM மென்பொருள் மற்றும் சேவைகளின் மொத்த செலவு ஒரு ஆண்டுக்கு 15 பில்லியன் டாலர்களாகக் கணக்கிடப்ப்பட்டுள்ளது, ஆனால் சில எண்ணங்களை உறுதி செய்யும் ஏதாவது இரண்டு சந்தை ஆராய்வு அறிக்கைகளைப் பார்ப்பதே அரிது. சந்தை வளர்ச்சி 10% பகுதியாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

பகுதிப் பிரிவைப் பார்க்கையில், அதிகபட்ச வருமானம் EDA மற்றும் MCAD பகுதியில் (ஒவ்வொன்றும் 15%க்கு மேல்) இருந்தது, அதனைத் தொடர்ந்து AEC, குறைந்த நிலை MCAD, மற்றும் PDM ஆக அமைந்தது (ஒவ்வொன்றும் 10%க்கு மேல்). மற்றொரு குறிப்பிட்ட பிரிவாக இருப்பது CAE, அது 5%க்கு மேல். இருப்பினும் ஒருங்கிணைந்த த.வா.மே மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் பகுதிகள் அதிகமாக மேலோங்கி இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

PLM செயல்முறைகளுக்கு உதவும் மென்பொருள்களை வழங்கும் பல நிறுவனங்கள் உள்ளன; வருமானத்தின் அடிப்படையில் பெரியவை இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்றன. டஸ்ஸால்ட் சிஸ்டம்ஸ் ($1.7பி), சீமன்ஸ் PLM மென்பொருள் (முன்பு UGS) ($1.4பி), PTC ($1.0பி), அஜைல் சாப்ட்வேர் கார்ப்பரேசன் (இப்போது ஆரக்கிள் கர்ப்பரேசனின் பகுதி), மற்றும் சாஃப்டெக் இங்க் (.011பி) போன்ற நிறுவனங்கள் PLM செயல்பாட்டைக் கவரும் பலப் பகுதிகளில் மென்பொருள் தயாரிப்புகளை வழங்குகின்றன. உதாரணத்திற்கு, MSC மென்பொருள் ($0.3பி) மற்றும் ஆல்டேர் பொறியியல் ($0.15பி), போன்ற நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட தலைப்புகளில் சிறப்புமிக்க பேக்கேஜ்களை வழந்க்குகின்றன. ஆரஸ் கார்ப் என்கிற ஒரு நிறுவனம், Microsoft-சார்ந்த ஓபன் சோர்ஸ் நிறுவன PLM தீர்வுகளை வழங்குகிறது,[11] அதே நேரம், அரேனா சொல்யூசன்ஸ் போன்ற மற்றவர்கள், (மென்பொருளை ஒரு சேவையாக) வழங்கும் PLM தீர்வுகளையும் வழங்குகிறார்கள். நாலட்ஜ்பெஞ்ச் வலை-சார்ந்த PLM பயன்பாடுகளை வழங்குகிறது, அது மருத்துவ, உணவு மற்றும் குளிர்பான தயாரிப்புகளுக்குப் பயன்படுத்த வலை சார்ந்த PLM பயன்பாடுகளை வழங்குகிறது. செலரண்ட் போன்ற தனித்துவமிக்க வழங்கல்கள் செயல்முறை தொழில்துறையில் மட்டும் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளது, அது சீரான நெறிப்படுத்தல் மற்றும் ஒழுங்குநிலை மேலாண்மையை வழங்குகிறது.

ஆடாஸ் ஆரிஜின், சோபியோன், வெர்டக்ஸ் - பிசினஸ் மேலாண்மை முறைமைகள், மற்றும் கேப்ஜெமினி போன்ற நிறுவனங்கள் PLM கன்சல்டிங் மற்றும் முறைமை ஒருங்கிணைத்தல் சேவைகளை வழங்குகின்றன, அவை சரியான PLM நடைமுறைகள், செயல்முறைகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை கண்டறிய, வடிவமைக்க, செயல்படுத்தல் மற்றும் இயக்குதல் செய்ய நிறுவனங்களுக்கு உதவியாக உள்ளன.

PLMஇல் இருந்து முக்கிய வருமானத்தைப் பெறாத நிறுவனங்கள் உள்ளன, ஆனால் அவை PLM இல் இருந்து ஒரு பகுதியான வருமானத்தைப் பெற்று வருகின்றன, அவை SAP ($11பி), SSA குளோபல், ஆரக்கிள் கார்ப்பரேஷன், மற்றும் ஆட்டோடெஸ்க் ($1.5பி). போன்றவையாகும். ஆடோஸ் ஆரிஜின், ஐபிஎம் ($88.9பி), EDS ($19.8பி), NEC ($45பி), அக்சன்சர்,டாடா கன்சல்டன்ஸி சர்வீசஸ் (TCS),ஜாமட்ரிக், L&T இன்ஃபோடெக், HCL டெக்னாலஜீஸ் (HCL), ITC இந்-ஃபோடெக் , CSM சாஃப்ட்வேர், ரெஞ்ச் சொல்யூசன்ஸ் மற்றும் கேம்ப்ரிட்ஜ் சொல்யூசன்ஸ்(ஒரு மாற்று கம்பெணி) போன்ற இந்த சந்தையில் உள்ள நிறுவனங்கள், PLM துறையில் இருந்தாலும் அவுட்சோர்சிங் மற்றும் கன்சல்டிங் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். 3DPLM என்னும் நிறுவனம் டஸ்ஸால்ட் சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் ஜாமட்ரிக் இடையே உள்ள ஒரு கூட்டு நிறுவனமாகும், அது சிறப்புவாய்ந்த PLM தீர்வுகளை வழங்குகிறது.

இந்த நிறுவனங்களில் பல CAD மற்றும் PDM சந்தையில் இருந்து தோன்றியவையாகும். மிகவும் விவரமான பட்டியலுக்கு CAD நிறுவனங்களின் பட்டியல் பார்க்கவும்.

மேலும் காண்க[தொகு]

மேற்குறிப்புகள்[தொகு]

 1. "About PLM". CIMdata.
 2. "What is PLM?". PLM Technology Guide. Archived from the original on 2013-06-18. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-21.
 3. Evans, Mike. "The PLM Debate". Cambashi. Archived from the original on 2009-06-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-21.
 4. Day, Martyn (2002.04.15). "What is PLM". Cad Digest. Archived from the original on 2015-10-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-21. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 5. Hill, Sidney (2006.12.01). "A winning strategy". Manufacturing Business Technology. Archived from the original on 2011-02-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-21. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 6. Teresko, John (2004.01.02). "The PLM Revolution". IndustryWeek. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 7. Stackpole, Beth (2003.05.15). "There's a New App in Town". CIO Magazine. Archived from the original on 2008-05-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-21. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 8. Goul, Lawrence (2002.06.05). "Additional ABCs About PLM". Automotive Design and Production. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
 9. 9.0 9.1 சிட்னி ஹில், ஜூர்., "ஹவ் டு பி எ டிரண்ட்செட்டர்: டஸ்ஸால்ட் அன்ட்IBM PLM கஸ்டமர்ஸ் ஸ்வாப் டேல்ஸ் பிரம் த PLM பிரண்ட்" பரணிடப்பட்டது 2009-02-13 at the வந்தவழி இயந்திரம், மார்ச் 28, 2008 அன்று அடையப்பட்டது.
 10. இன்கோஸ் சிஸ்டம்ஸ் என்ஜினியரிங் ஹாண்ட்புக், எ “ஹவ் டு கைடு பார் ஆல் எந்-ஜினியர்ஸ், பதிப்பு 2.0, ஜூலை 2000. பக்கம் 358
 11. Stackpole, Beth (2007.01.16). "Aras Embraces Microsoft.NET Platform to Offer Open Source PLM". Design News. Archived from the original on 2007-12-22. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-06-21. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)

மேலும் படிக்க[தொகு]