தமிழ் எழுதும் முறைமை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

உலகின் தொன்மொழிகளிலும், செம்மொழிகளிலும் ஒன்றாகத் தமிழ் கருதப்படுகிறது. இதன் மொத்த எழுத்துக்கள் 247என்றாலும், அதனை பிழையற எழுதக் கற்க வெறும் 37குறியீடுகள் போதுமானது.தமிழ் எழுதும் முறைமை மூலம், நீங்கள் அடிப்படைத் தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதப் பழகலாம். பிறரைப் பழக்கலாம்.

நீங்கள் விரும்பும் கோப்பினை, உங்கள் கணினியிலேயே தரவிறக்கம் செய்து கொண்டு, இணைய இணைப்பு இல்லாமலேயே பயன்படுத்தலாம். இம்முறைமை மூலம், நீங்கள் அடிப்படைத் தமிழ் எழுத்துக்களை எழுதப் பழகலாம். பிறரைப் பழக்கலாம். ஒவ்வொரு கோப்பும், ஏறத்தாழ 6kb அளவிலேயே இருக்கிறது.

ஆய்தம் - 1 (அறிமுகம்)[தொகு]

Hawk view.
ஆய்தெழுத்து.
the 12 vowels
(கோப்பு)

6

உயிர் - 12[தொகு]

1வது உயிரெழுத்து 'அ'
About this soundஒலிப்பு 
2வது உயிரெழுத்து 'ஆ'
About this soundஒலிப்பு 
3வது.உயிரெழுத்து 'இ'
About this soundஒலிப்பு 
4வது உயிரெழுத்து - 'ஈ'
About this soundஒலிப்பு 
5வது உயிரெழுத்து 'உ'
About this soundஒலிப்பு 
6வது உயிரெழுத்து 'ஊ'
About this soundஒலிப்பு 
7வது உயிரெழுத்து 'எ'
About this soundஒலிப்பு 
8வது உயிரெழுத்து - 'ஏ'
About this soundஒலிப்பு 
9வது உயிரெழுத்து - 'ஐ'
About this soundஒலிப்பு 
10வது உயிரெழுத்து - 'ஒ'
About this soundஒலிப்பு 
11வது உயிரெழுத்து - 'ஓ'
About this soundஒலிப்பு 
12வது உயிரெழுத்து 'ஔ'
About this soundஒலிப்பு 

மெய் - 18[தொகு]

  • வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம் போன்ற வேறுபாடுகள், ஒரே நிறத்தில் அடையாளமிடப் பட்டுள்ளன.
1st consonant 'க்'
About this soundஒலிப்பு 
2nd consonant 'ங்'
About this soundஒலிப்பு 
3rd consonant 'ச்'
About this soundஒலிப்பு 
4th consonant 'ஞ்'
About this soundஒலிப்பு 
5th consonant 'ட்'
About this soundஒலிப்பு 
6th consonant 'ண்'
About this soundஒலிப்பு 
7th consonant 'த்'
About this soundஒலிப்பு 
8th consonant 'ந்'
About this soundஒலிப்பு 
9th consonant 'ப்'
About this soundஒலிப்பு 
10th consonant 'ம்'
About this soundஒலிப்பு 
11th consonant 'ய்'
About this soundஒலிப்பு 
12th consonant 'ர்'
About this soundஒலிப்பு 
13th consonant 'ல்'
About this soundஒலிப்பு 
14th consonant 'வ்'
About this soundஒலிப்பு 
15th consonant 'ழ்'
About this soundஒலிப்பு 
16th consonant 'ள்'
About this soundஒலிப்பு 
17th consonant 'ற்'
About this soundஒலிப்பு 
18th consonant 'ன்'
About this soundஒலிப்பு 

துணைக் குறியீடுகள் - 5[தொகு]

1st additional sign
2nd additional sign
3rd additional sign
4th additional sign
5th additional sign

உயிர்மெய்யெழுத்துக்கள்- 216[தொகு]

  • 18 மெய்யெழுத்துக்களுடன், "அ" என்ற உயிரெழுத்து மட்டும் இணைவதால் ஏற்படும் உயிர்மெய் வரிசை = 18 ஆகும். மற்ற 11 உயிரெழுத்துக்களும் இணையும் போது, மற்ற 198 எழுத்துக்களும் உருவாகின்றன.(18 X 11 = 198 + 18 -->216)
க்+அ-->க
ங்+அ-->ங
ச்+அ-->ச
ஞ்+அ-->ஞ
ட்+அ-->ட
ண்+அ-->ண
த்+அ-->த
ந்+அ-->ந
ப்+அ-->ப
ம்+அ-->ம
ய்+அ-->ய
ர்+அ-->ர
ல்+அ-->ல
வ்+அ-->வ
ள்+அ-->ள
ழ்+அ-->ழ
ற்+அ-->ற
ன்+அ-->ன
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தமிழ்_எழுதும்_முறைமை&oldid=2605447" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது