ஏகபோகம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
(தனியுரிமை இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)


பொருளாதாரத்தில் ஏகபோகம் அல்லது தனியுரிமை (Monopoly) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் அல்லது சேவையின் மீது போதுமான கட்டுப்பாட்டை குறிப்பிடத்தக்கவகையில் இதர தனிநபர்கள் அதனை அணுக வரையறைகளை தீர்மானிக்கும் வகையில் நிலைப்பட்டு இருப்பதாகும்.[1] [தெளிவுபடுத்துக]ஆகையால் ஏகபோகங்கள் அவர்கள் அளிக்கின்ற பொருட்கள் அல்லது சேவைக்கு பொருளாதார போட்டியைக் கொள்ளவில்லை என்பதை சிறப்பானதாகக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் சாத்தியமான மாற்றுப் பொருட்களையும் கொண்டிருக்கவில்லை.[2] வினைச்சொல்லான "மோனோபோலைஸ்" ஒரு நிறுவனம் தொடர்ச்சியான அதிக சந்தை பங்கினை நிறைவான போட்டி அமைப்பில் எதிர்பார்ப்பதை விட அதிகம் பெறும் வழிமுறை யை குறிப்பதாகும்.

ஒரு ஏகபோகம் ஒற்றை நுகர்வோர் அமைப்பிலிருந்து வேறுபடுத்தப்பட வேண்டும்; அதில் ஒரேயொரு நுகர்வோரே ஒரு பொருள் அல்லது சேவையைப் பெற இருப்பர்; ஒரு ஏகபோகத்தில் ஒரு ஒற்றை நுகர்வோர் சந்தையின் ஓர் துறையில் கட்டுப்படுத்துவதைக் கொண்டிருப்பர். அதேப்போல, ஒரு ஏகபோகம் வணிகக் கூட்டணியாகும் (ஒரு பொருளுக்கு சிறிய அளவிலான உற்பத்தியாளர்களே இருக்கும் அமைப்பு). அதில் பல உற்பத்தியளிப்பாளர்கள் சேவைகள், விலைகள் அல்லது பொருட்களின் விற்பனையை ஒருங்கிணைக்க செயல்படுவர். ஏகபோகங்கள் இயற்கையாகவோ அல்லது ஒரேப் பொருளுக்கான சந்தைகள் அல்லது பலதரப்பட்ட பொருட்களுக்கான சந்தைகளை இணைப்பதன் மூலமாக அமைக்கப்படலாம். ஒரு ஏகபோகம் கொடுமையானதாக மாறுவது எப்போதெனில் ஏகபோக நிறுவனம் செயல்பாட்டு ரீதியில் போட்டியாளர்களை அத்துறையில் நுழைவதை தடுக்கும் போதாகும் என்று கூறப்படுகிறது.

பல சட்ட அதிகார வரம்புகளில், சந்தைப் போட்டி சட்டங்கள் குறிப்பான கட்டுப்பாடுகளை ஏகபோகங்கள் மீது இடுகின்றன. சந்தையில் மேலாதிக்க நிலையிலிருப்பது அல்லது ஏகப்போகமாக இருப்பது என்பது சட்ட விரோதமானவையல்ல, இருப்பினும் சில வகைகளில் நடவடிக்கைகள், ஒரு சமயம் ஒரு வணிக நிறுவனம் மேலாதிக்கம் செலுத்துவது தவறான பயன்பாடாகக் கருதப்பட்டால் அதனால் சட்ட மீறலுக்கான தண்டனையை சந்திக்கும். அரசினால் அனுமதிக்கப்படும் ஏகபோகம் அல்லது சட்ட ஏகபோகம், முரண்பாடாக, அரசினால் அனுமதிக்கப்படுவது, அடிக்கடி இடர்ப்பாடான தொழில்முயற்சியில் முதலீடு செய்ய கொடுக்கப்படும் ஊக்கமாகும் அல்லது உள்ளூர் நலனுடைய குழுவை வளப்படுத்த கொடுக்கப்படுவதாகும். அரசு தன்னிடமே கூட தொழிற்முயற்சியை இருப்பு வைக்கலாம், அதன் மூலம் ஒரு அரசு ஏகபோகம் அமைக்கப்படும்.

சந்தை அமைப்புகள்[தொகு]

பொருளாதாரத்தில், ஏகபோகம் சந்தை அமைப்புக்களின் ஆய்வுகளில் மையமான பகுதியாகும். அது நேரடியாக பொருளாதார போட்டியின் ஒழுங்குமுறை அம்சங்களை கவனத்திற் கொள்கிறது மேலும் தொழிற்துறை நிறுவனம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பொருளாதாரம் போன்ற துறைகளுக்கு அடிக்கட்டுமானங்களை ஏறபடுத்துகிறது. மரபுவழிப்பட்ட பொருளாதார பகுப்பாய்வுகளில் நான்கு அடிப்படை சந்தை அமைப்புகள் உள்ளன: அவை நிறைவுப் போட்டி, ஏகபோகத் தனியுரிமைப் போட்டி, முற்றுரிமை மற்றும் ஏகபோகம் ஆகியவையாகும். ஒரு ஏகபோகம் ஒரு சந்தை அமைப்பு அதில் ஒரு ஒற்றை அளிப்பாளர் பொருளை தயாரித்து விற்கிறார். ஏதேனும் ஒரு தொழிலில் ஒற்றை விற்பனையாளர் இருந்து உறபத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு நெருங்கிய மாற்றுக்கள் இல்லையெனில், அப்போது சந்தையமைப்பு "தூய்மையான ஏகபோகமாக" இருப்பதாகும். சில நேரங்களில், பல விற்பனையாளர்கள் ஒரு தொழிலில் மற்றும்/அல்லது உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு நெருங்கிய மாற்றுக்கள் இருந்து, ஆனாலும் கூட நிறுவனங்கள் சில சந்தை சக்தியை நிலை நிறுத்திக் கொள்கின்றன. இது ஏகபோகத் தனியுரிமைப் போட்டி என்றழைக்கப்படுகிறது, அதேப்போல் முற்றுரிமைப் போட்டியில் முக்கிய கருத்தியல் பணிச் சட்டம் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு இடைப்பரிமாற்றங்களைச் சுற்றி சுழன்றோடச் செய்யப்பட்டிருக்கும்.

பொதுவாக, இந்த கருத்தியலின் முக்கிய விளைவுகள் சந்தை அமைப்புக்களில் விலை-நிர்ணயிப்பு முறைகளை ஒப்பிடுகின்றன, நலங்களின் மீது சில கட்டமைப்புக்களின் பாதிப்புக் குறித்து பகுத்தாய்கின்றன, மேலும் வேறுபட்ட தொழில்நுட்ப/தேவை அனுமானங்களுடன் அதன் சமூகத்தின் கோட்பாட்டு ரீதியிலான மாதிரியின் மீதான விளைவுகளை மதிப்பிடச் செயல்படுகின்றன. பெரும்பாலான பொருளியல் புத்தகங்கள் முழுநிறைவுப் போட்டி மாதிரியை கவனமாக விளக்குகின்ற பழக்கத்தினைப் பின்பற்றுகின்றன, அதன் பயன்பாடான அதிலிருந்தான "மாற்றங்களை" புரிந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் மட்டுமேயாகும் (முழுநிறைவற்றப் போட்டி மாதிரிகள் என்றழைக்கப்படுவன).

எது சந்தையை கொண்டிருக்கும் என்பதன் எல்லைகள் மற்றும் எது இருக்காது என்பது, ஒரு பொருளாதார பகுப்பாய்வுகளை செய்வது தொடர்பான வேறுபாடாகும். ஒரு பொது சமநிலைப்பாடு சூழ்நிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கோட்பாட்டில் ஒரு பொருள் புவியியல் மற்றும் நேரம்-தொடர்பான குணாதியங்களை சிக்கலாக்குகிறது (2009 ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் மாஸ்கோவில் விற்கப்படும் திராட்சைகள் 2009 ஆம் ஆண்டு நியூ யார்க்கில் விற்கப்படும் திராட்சைகளி டமிருந்து வேறுபட்டவை). சந்தை கட்டமைப்பின் பெரும்பாலான ஆய்வுகள் அவற்றின் ஒரு பொருளைப் பற்றிய வரையறையை சிறிதளவு தளர்த்துகின்றனர், இது மாற்றுப் பொருட்களை அடையாளப்படுத்துதலில் அதிக நெகிழ்வுத் தன்மையை அனுமதிகச் செய்யப்படுவதாகும். ஆகையால், ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஒருவர் பொருளியல் பகுப்பாய்வை ரஷ்ய திராட்சை களில் காணலாம், அது பொது சமநிலை கோட்பாட்டின் கடுமையான அறிவு நுட்பத்தின்படி சந்தையல்ல.

தனிச் சிறப்புப் பண்பு[தொகு]

 • ஒற்றை விற்பனையாளர்: ஒரு ஏகபோகத்தில் ஏகபோகம் செய்யப்பட்ட பொருளின் அனைத்து உற்பத்தியையும் செய்யும் ஒரு விற்பனையாளர்.[3] ஆகையால், முழுச் சந்தையும் ஒரேயொரு நிறுவனத்தால் சேவையளிக்கப்படுகிறது, நடைமுறை ரீதியிலான நோக்கங்களுக்காக நிறுவனமும் தொழிலும் ஒன்றேயாகும். போட்டியிடும் சந்தையில் (அதாவது,முழுநிறைப் போட்டியுள்ள சந்தை)எண்ணற்ற விற்பனையாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் மிகச் சிறிதளவான சிறிய அளவு உற்பத்தியை செய்கின்றனர்.
 • சந்தை சக்தி: சந்தைச் சக்தி என்பது பரிமாற்றத்தின் வரையறை மற்றும் நிபந்தனைகளை பாதிக்கும் திறனுடையதாகும் அதனால் பொருளின் விலை நிறுவனத்தால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது (முழுநிறை போட்டியில் உள்ளது போல் சந்தையால் விலை திணிக்கப்படுவதில்லை).[4][5] இருந்தாலும், ஒரு ஏகபோகத்தின் சந்தை சக்தி உயர்வானது அது இன்னும் சந்தையின் தேவை பக்கத்தினால் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு ஏகபோகம் எதிர்மறையாக சாய்வான தேவை வளைகோட்டையுடையது, முழுநிறைவான நெகிழ்வற்ற வளைகோடு கிடையாது. விளைவாக, ஏதேனும் விலையேற்றம் சில வாடிக்கையாளர்களை இழப்பதை ஏற்படுத்தும்.

ஏகபோக சக்தியின் வளங்கள்[தொகு]

ஏகபோகங்கள் அவர்களின் சந்தை சக்தியை புதிதாக நுழைபவர்களை தடுப்பதன் மூலம் பெறுகின்றனர் - சூழ்நிலைகள் அல்லது சாத்தியமான போட்டியாளரின் சந்தை நுழைவை அதிகம் தடை செய்யலாம் அல்லது சந்தையில் போட்டியிடும் திறனை தடுக்கலாம். மூன்று விதமான பெரிய தடைகள் நுழைவுக்கு இருக்கின்றன; பொருளாதாரம், சட்டம் மற்றும் திட்டமிட்டு தடுப்பது.[6]

 • பொருளாதாரத் தடைகள் : பொருளாதாரத் தடைகளில் பொருளாதார அளவுகள், மூலதனத் தேவைகள், செலவு சாதகங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப மேல்திறன் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன.[7]
பொருளாதார அளவுகள் : ஏகபோகங்கள் பேரளவு உற்பத்தி விரிவு ஒப்பீடுகளுடன் செலவுக் குறைப்பை சிறப்பம்சமாக கொண்டுள்ளன.[8] குறையும் செலவுடன் பேரளவில் புதிதாக நிறுவப்படும் செலவும் இரட்டைச் செலவாக எதிர்கால போட்டியாளர்களைக் காட்டிலும் ஏகபோகங்களுக்கு சாதகத்தைத் தருகின்றன. ஏகபோகங்கள் அடிக்கடி புதிதாக நுழைபவர்களின் இயக்கச் செலவுகளுக்கும் கீழே விலைகளைக் குறைக்கும் நிலையிலிருப்பது அவர்களை தொழிலிருந்து வெளியேற்றுகிறது.[8] மேலும் தொழிலின் அளவு குறைந்தபட்ச திறன் அளவுடன் தொடர்பு கொண்டு பார்க்கையில் தொழிலுக்குள் திறனுடன் போட்டியிடக் கூடிய நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கக் கூடும். எடுத்துக்காட்டாக கூறுகையில் தொழில் போதுமான அளவு ஒரு குறைந்தபட்ச திறன் அளவுடைய நிறுவனத்தை ஆதரிக்கும் எனில் பிறகு உள்ளே நுழையும் இதர நிறுவனங்கள் குறைந்தபட்ச திறம் அளவிற்கு கீழே இயக்கப்படும். அதன் பொருள் இத்தகைய நிறுவனங்கள் தொழிலின் மேனிலையிலிருப்பவருடன் போட்டியிடத்தக்கவகையில் சராசரி விலைக்கு உர்பத்தி செய்ய இயலாது என்பதே.
மூலதனத் தேவைகள் : பெரும் மூலதனத்தைக் கோரும் அல்லது பேர ளவு ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டுச் செலவுகள் அல்லது கணிசமான மூழ்கும் செலவுகளைக் கொண்ட உற்பத்தி வழிமுறைகள் தொழிலுள்ள நிறுவனங்களின் எண்ணிகையை வரையறுக்கின்றன.[9] பேரளவிலான நிலைத்த செலவுகள் சிறிய நிறுவனங்கள் ஒரு தொழிலில் நுழையவும் விரிவடைவதையும் கடினமாக்கச் செய்கின்றன.[10]
தொழில்நுட்ப மேன்மை : ஒரு ஏகபோகம் அதன் பொருட்களை உற்பத்திச் செய்வதில் சிறந்த சாத்தியமான தொழில் நுட்பத்தை கைக்கொள்ள, இணைக்க மற்றும் பயன்படுத்த இயலும் அதே நேரம் புதியவர்கள் சிறப்பாக கிடைக்கின்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்த தேவையான அளவு மற்றும் நிதி வசதிகளை கொண்டிருப்பதில்லை.[8] தெளிவான மொழியில் கூறினால் ஒரு பெரிய நிறுவனம் சில நேரங்களில் பல சிறிய நிறுவனங்களை விட குறைந்த விலையில் பொருட்களை உற்பத்திச் செய்கிறது.[11]
மாற்றுப் பொருட்கள் இல்லாமை: ஒரு ஏகபோகம் நெருங்கிய மாற்று இல்லாத பொருளை விற்கின்றது. மாற்று இல்லாத சூழல் பொருளுக்கான ஒப்பீட்டு அளவிலான நல்ல தேவையை இழுவையற்ற வகையில் செய்வதால் ஏகபோகங்களை சாதகமான இலாபங்களை உறிஞ்ச சத்தியமாக்குகிறது.
 • இயற்கை வளங்களை கட்டுப்படுத்துதல் : ஒரு ஏகபோக சக்தியின் முதன்மை வளம் இறுதிப் பொருட்களை உற்பத்திச் செய்ய முக்கியமான வளங்களை கட்டுப்படுத்துவதேயாகும்.
 • சட்டத் தடைகள்: சட்ட உரிமைகள் ஒரு பொருளின் சந்தையில் ஏகபோகம் செலுத்த சந்தர்ப்பத்தைக் கொடுக்கின்றன. அறிவுசார் சொத்துடைமை உரிமைகள், தனியுரிமைகள் மற்றும் காப்புரிமைகள் உள்ளிட்டவை, உற்பத்தி மீதும் மற்றும் சில பொருட்களை விற்கவும் ஏகபோக பிரத்யேகக் கட்டுப்பாட்டைக் கொடுக்கின்றன. அறிவுசார் உரிமைகள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு பொருளை உற்பத்திச் செய்யத் தேவையான இடுபொருட்களின் மீது பிரத்யேக உரிமையைக் கொடுக்கின்றன.
 • திட்டமிட்ட செயல்கள்: ஒரு நிறுவனம் சந்தையை ஏகபோகம் ஆக்க வேண்டுமென்றால் பல்வேறு திட்டமிட்ட செயலை போட்டியாளர்களை தவிர்க்க அல்லது போட்டியை நீக்கும் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும். அத்தகைய செயல்களில் மோதல், அரசு அதிகாரிகளை செல்வாக்கிற்கு உட்படுத்துதல் மற்றும் வலிமை போன்றவை உள்ளடங்கியுள்ளன.

நுழைவதற்கான தடைகள் மற்றும் போட்டியுடன் சேர்த்து, வெளியேறும் தடையும் ஒரு சந்தை சக்தியின் வளமாக இருக்கும். வெளியேறும் தடைகள் என்பவை சந்தைச் சூழல்களாகும் அது ஒரு நிறுவனத்தை சந்தையிலிருந்து வெளியேறுவதைக் க்டினமாக்குகின்றன அல்லது செலவு மிக்கவையாக ஆக்குகின்றன.. அதிக கலைப்பு செலவுகளே வெளியேறுவதற்கான முதன்மைத் தடையாகும்.[12] சந்தையிலிருந்து வெளியேறுவது மற்றும் மூடுவது என்பவை தனித்தனியான நிகழ்வுகளாகும். வெளியேறும் தடைகளால் மூடுவதா அல்லது செயல்படுவதா என்ற முடிவு பாதிக்கப்படவில்லை. ஒரு நிறுவனம் விலைகள் குறைந்தபட்ச சராசரி வேறுபாட்டுச் செலவுகளுக்கு கீழே வீழும் எனில் மூடப்படும்.

ஏகபோகத்திற்கு எதிராய் போட்டிக்குரிய சந்தைகள்[தொகு]

ஏகபோகம் மற்றும் முழுநிறைப் போட்டி ஆகியவை சந்தையின் கட்டமைப்புக்களில்[13] நேர் எதிர் துருவங்களை குறிப்பவை என்றாலும் பல இடங்களில் ஒத்ததன்மையை கொண்டுள்ளன. செலவுச் செயல்பாடுகள் ஒன்று போன்றவையே.[14] ஏகபோகம் மற்றும் முழு நிறைப் போட்டிக்குரிய நிறுவனங்கள் செலவை குறைத்து இலாபத்தை அதிகரிக்கின்றன. தொழிலை மூடும் முடிவுகளும் அப்படியே. இரண்டும் முழு நிறைவான போட்டிக்குரிய காரணிச் சந்தைகளை சந்திக்க வேண்டியதை ஊகமாய்க் கொள்கின்றன. வேறுபாடுகளும் அங்குள்ளன, அவற்றில் சில மிக முக்கியமானவை பின் வருவனவாகும்:

சந்தைச் சக்தி - சந்தைச் சக்தி பரிமாற்றத்தின் வரையறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளையும் கட்டுப்படுத்தும் திறனுடையவையாகும். குறிப்பாக சந்தைக் சக்தி என்பது அவர்களது அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் போட்டி நிறுவனங்களிடம் இழ்ந்து விடாமல் விலையை ஏற்றும் திறமையாகும். முழுநிறைச் சந்தை (PC) நிறுவனங்கள் எவ்விதமான சந்தை சக்தியையும் விலை நிர்ணயம் என்று வரும் போது கொண்டிருப்பதில்லை. முழு நிறைச் சந்தையில் அனைத்து நிறுவனங்களும் விலை ஏற்பவர்களே. விலையானது தேவை மற்றும் அளிப்பின், சந்தையிலோ அல்லது மொத்த அளவிலோ, இடைச்செயல்பாட்டினால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தனித்த நிறுவனங்கள் சாதாரணமாக சந்தையால் நிர்ணயிக்கப்படும் விலையை ஏற்று நிறுவனத்தின் இலாபத்தை அதிகரிக்கும் அளவில் உற்பத்தியைச் செய்கிறது. ஒரு முழு நிறைச் சந்தை நிறுவனம் சந்தை அளவிற்கு அதிகமாக விலையை அதிகரிக்க முயலுமெனில் அதன் அனைத்து "வாடிக்கையாளர்களும்" நிறுவனத்தைக் கைவிட்டு இதர நிறுவனங்களிலிருந்து சந்தை விலைக்கு வாங்குவர். ஒரு ஏகபோகத்திற்கு மிகுதியான வரையறையற்றதாக இல்லையென்றாலும் கூட சந்தைக் சக்தியுள்ளது. ஒரு ஏகபோகம் விலைகளை அல்லது அளவுகளை நிர்ணயிக்கும் சக்தியைப் பெற்றுள்ளது இரண்டையும் இல்லையென்றாலும் கூட.[15] ஒரு ஏகபோகம் விலை நிர்ணயம் செய்பவராவார்.[16] ஏகபோகம் சந்தையாகும்[17] மேலும் விலைகள் ஏகபோகஸ்தரால் அவரது சூழல்களின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது மற்றும் தேவை மற்றும் அளிப்பின் இடைச்செயல்பாட்டினால் அல்ல. இரு முதன்மையான காரணிகள் ஏகபோக சந்தை சக்தியை நிர்ணயிப்பவை நிறுவனத்தின் தேவை வளைவுக்கோடு மற்றும் அதன் செலவு கட்டமைப்பு ஆகியவையாகும்.[18]

பொருள் வேறுபாடு கண்டறிதல் : முழு நிறைச் சந்தையில் பொருள் வேறுபாடு கண்டறிதல் என்பது கிடையாது. ஒவ்வொரு பொருளும் நிறைவாக ஒரேமாதிரியானவை மேலும் ஒரு நிறைவான மாற்றுப் பொருளாகவும் உள்ளவை. ஏகபோகத்துடன் உயர் அளவிலிருந்து முழுமையான பொருள் வேறுபாடு கண்டறிதல் இருப்பது ஏகபோகமாக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மாற்று கிடையாது எனும் பொருளில் காணப்படுகிறது. ஏகபோகஸ்தரே கேள்விகுட்பட்டிருக்கும் பொருளின் ஒரே அளிப்பாராவார்.[19] ஒரு வாடிக்கையாளர் ஏகபோகஸ்தரிடமிருந்து அதன் வரையறைகளில் அல்லது இல்லாமல் வாங்குகிறார்.

போட்டியாளர் எண்ணிக்கை: PC சந்தைகள் எண்ணற்ற வாங்குவோர் விற்போர்களால் அதிக தொகைகளிலுள்ளது. ஏகபோகம் ஒரு ஒற்றை விற்பனையாள்ரைக் ஈடுபடுத்தியுள்ளது.[19]

நுழைவதற்குத் தடை - நுழைவதற்குத் தடைகள் என்பன எதிர்கால போட்டியாளர்களின் நுழைவைத் தடுக்கும் காரணிகள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் மற்றும் போட்டியிடுவதற்கான தடைகளாகும், அவை புதிய நிறுவனத்தை செயல்பாட்டிலிருந்தும் சந்தைக்குள் விரிவுபடுத்துவதிலிருந்தும் வரையறுப்பதாகும். PC சந்தைகள் சுதந்திரமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறுதலைக் கொண்டிருக்கின்றன. உள்ளே நுழைவதற்கும், வெளியேறவும் மற்றும் போட்டியிடவும் தடைகள் ஏதுமில்லை. ஏகபோகங்கள் ஒப்பீட்டளவில் உள்நுழைவதற்கு அதிக தடைகளைக் கொண்டுள்ளன. தடைகள் எவ்விதமான வீர்யமிக்க போட்டியாளரையும் சந்தையில் நுழைவதிலிருந்து தடுக்க அல்லது ஊக்கங்கெடுக்க போதுமான வலுவுடன் இருக்க வேண்டும்.

விலை இழுவைத் தேவை ; விலை இழுவைத் தேவை என்பது தொடர்புடைய விலையில் ஒரு விழுக்காட்டு மாற்றம் தேவையில் ஏற்படுத்தும் விழுக்காட்டு மாற்றமாகும். ஒரு வெற்றிகரமான ஏகபோக நிறுவனம் ஒப்பீட்டளவில் இழுவையற்றத் தேவை வளைகோட்டைச் சந்திக்கிறது. ஒரு கீழ்மட்ட குணக இழுவை திறமையான உள்நுழைவை சுட்டுவதாகும். ஒரு PC நிறுவனம் அது எதை முழு நிறை இழுவைத் தேவை வளைகோடு எனக் கருதுகிறதோ அதைச் சந்திக்கிறது. முழு நிறைப் போட்டிக்கான தேவை வளைகோட்டிற்கான இழுவைக் குணகம் முடிவற்றது.

மிகையளவு இலாபங்கள் - மிகையளவு அல்லது சாதகமான இலாபங்கள் என்பவை சாதாரணமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிற முதலீட்டின் மீதான வருவாய் திருப்பலை விட அதிகமாகும். ஒரு PC நிறுவனம் அதிக இலாபங்களை குறுகிய காலத்தில் ஈட்டலாம் ஆனால் அதிக இலாபங்கள் போட்டியாளர்களை ஈர்க்கும். அவர்கள் சுதந்திரமாக சந்தைக்குள் உள் நுழைந்து விலைகளை கீழே இறக்கி இறுதியில் அதிக இலாபங்களை பூஜயமாக்குகின்றன.[20] ஒரு ஏகபோகம் அதிக இலாபங்களை இழக்காமலிருக்கலாம் காரணம் உள்நுழைவு தடைகள் போட்டியாளர்களை சந்தையில் நுழைவதைத் தடுக்கின்றன.

இலாப அதிகரிப்பு - ஒரு முழு நிறை நிறுவனம் இலாபத்தை விலை விளிம்புச் செலவுகளை சமப்படுத்தி உற்பத்திச் செய்கையில் அதிகரிக்கிறது. ஒரு ஏகபோகம் இலாபங்களை விளிம்பு வருவாய் விளிம்பு செலவுகளை சமப்படுத்துகையில் அதிகரிக்கிறது.[21] விதிகள் இணையானவை. முழு நிறை நிறுவனத்திற்கான தேவை வளைகோடு முழுமையாக இழுவைக் கொண்டது - தட்டையானது. தேவை வளைகோடு சராசரி வருவாய் வளைகோடு மற்றும் விலைக்கோட்டிற்கு முழுதும் ஒத்ததாக உள்ளது. சராசரி வருவாய் வளைகோடு நிலைத்திருக்கும் காரணத்தால் விளிம்பு வளைகோடும் கூட நிலைத்திருக்கிறது மேலும் தேவை வளைகோட்டை சமப்படுத்துகிறது, சராசரி வருவாய் விலையைப் போலவே உள்ளது. (AR = TR/Q = P x Q/Q = P). ஆகையால் விலைக் கோடும் கூட தேவைக் வளைக்கோட்டிற்கு முழுதும் ஒத்ததாக உள்ளது. கணக்குப்படி, D = AR = MR = P.

இலாபத்தை அதிகரிக்கும் அளவு, விலை மற்றும் இலாபம் : ஒரு ஏகபோகஸ்தர் முழு நிறைவான போட்டியிடும் தொழிலை ஏற்றுக் கொண்டால் அவர் விலைகளை உயர்த்தி உற்பத்தியை வெட்டி, சாதகமான பொருளியல் இலாபங்களை பெருந் திரளாய் குவிக்கிறார்.[22]

ஒரு முழு நிறை நிறுவனத்திற்கும் ஏகபோகத்திற்கும் இடையிலான குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு எதுவெனில் ஏகபோகம் கீழான சாய்வுடைய தேவை வளைகோட்டை முழு நிறை நிறுவனத்தின் "கருதப்படும்" முழுமையான இழுவை வளைகோட்டிற்கு முரணாக சந்திக்கும்.[23] நடைமுறையில் மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து வேறுபட்டவைகளும் இந்த உண்மைக்கு தொடர்புடையனவாகும். ஒரு கீழ் நோக்கிய சாய்வான தேவை வளைகோடிருந்தால் அதன் பிறகான தேவையினால் தனித்தன்மைக் கொண்ட விளிம்பு வருவாய் வளைகோடு இருக்கும். இந்த உண்மையின் விளைவுகள் சிறப்பாக ஒரு நேரான தேவை வளைகோட்டால் விளக்கப்படும், தலைகீழ் தேவை வளைகோடு x = a - by என்ற அமைப்பில் இருப்பதாக எண்ணுக. பிறகு மொத்த வருவாய் வளைகோடு TR = ay - by2 மேலும் ஆகையால் விளிம்பு வருவாய் வளைகோடு MR = a - 2by ஆகும். இதிலிருந்து பல விஷயங்கள் தெளிவானவை. முதலில் விளிம்பு வருவாய் வளைகோடு தலைகீழ் தேவை வளைகோட்டைப் போல அதே y இடைவெட்டைக் கொண்டிருக்கும். இரண்டாவது விளிம்பு வருவாய் வளைகோடு தலைகீழ் தேவை வளைகோட்டைப் போல இரு மடங்காகும். மூன்றாவது விளிம்பு வருவாய் வளைகோட்டின் x இடைவெட்டு தலைகீழ் தேவை வளைகோட்டில் பாதியளவே இருக்கும். எது தெளிவற்றதாக இருக்கும் எனில் விளிம்பு வருவாய் வளைகோடு தலைகீழ் தேவை வளைகோட்டிற்கு கீழ் அனைத்து புள்ளிகளிலும் இருக்கிறது என்பதே.[23] அனைத்து நிறுவனங்களும் இலாபத்தை MR மற்றும் MC என இணையாக்குவதன் மூலம் அதிகரிக்கின்றன. விஷயம் அதுவெனில் இலாபத்தை அதிகரிக்கும் அளவு MR மற்றூம் MC விலையை விட குறைவாகும். அது மேலும் குறிப்பதானது ஏகபோகஸ்தர் குறைவான அளவில் அதிக விலையில் அதைவிட சந்தை முழு நிறை போட்டியில் இருக்கும் எனில் உற்பத்தி செய்கிறார்.

ஏகபோகத்துடனான ஒரு நிறுவனம் போட்டியாளர்களிடமிருந்து விலை அழுத்தங்களுக்குள் போவதில்லை, இருந்தாலும் கூட அது விலை அழுத்தத்தை சாத்தியமான போட்டியிலிருந்து சந்திக்கலாம். ஒரு நிறுவனமானது விலைகளை மிக அதிகமாக ஏற்றினால், பிறகு மற்றவர்களும் சந்தையில் நுழையலாம், அவர்கள் அதே பொருளை அல்லது அதன் மாற்றை குறைந்த விலைக்கு கொடுக்க இயலும் எனில்.[24] எளிதான நுழைவுகளுடன் கூடிய ஏகபோகங்களுடன் கூடிய சந்தையை எதிராகக் கட்டுப்படுத்தத் தேவையில்லை எனும் சிந்தனையானது "ஏகபோக கருத்தியலில் புரட்சி" எனப்படுகிறது.[25]

ஒரு ஏகபோகம் ஒரு மிகை வருமானத்தையே உறிஞ்ச இயலும், [தெளிவுபடுத்துக] மேலும் மாற்று சந்தைகளில் இறங்குவது பலனளிக்காது. அதாவது, ஒரேயொரு ஏகபோக சந்தையில் ஒரு மாற்று சந்தையைத் தூண்டி மொத்த இலாபத்தைக் காண முடியும் எனில் அது தன்னிடம் உள்ள ஏகபோக பொருளுக்கு கூடுதல் விலையை நிர்ணயித்து கூடுதல் இலாபத்தை எப்படியும் ஈட்ட முடியும். இருப்பினும், ஒரு ஏகபோக இலாப கருத்தியல் ஏகபோக பொருளின் வாடிக்கையாளர் இடர்பட்டோ அல்லது மோசமாக தகவல் தரப்பட்டோ அன்றியும் இணைக்கப்பட்ட பொருள் நிலைத்த உயர் செலவுகளை கொண்டிருந்தாலோ உண்மையாகாது.

ஒரு உண்மையான ஏகபோகம் முழு நிறை போட்டியின் கீழிலிருக்கும் நிறுவனங்களின் அதே பொருளாதார தர்க்கங்களின் அடிப்படையை பின் பற்றுகின்றன அதாவது சில கொடுக்கப்பட்ட தடைகளுடன் இலாபத்தை அதிகரிக்க முயல்வதாகும். அதிகரித்து வரும் விளிம்பு செலவுகள், வெளியிலுள்ள இடுபொருட்களின் விலைகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டை ஒரு ஒற்றை முகவர் அல்லது தொழில் முனிவரிடம் குவித்திருப்பது போன்ற அனுமானங்களின் கீழ், உச்சபட்ச முடிவானது உற்பத்தியின் விளிம்பு செலவு மற்றும் விளிம்பு வருவாயை சமபடுத்துவதாகும். இருந்தப் போதிலும், ஒரு உண்மையான ஏகபோகம் ஒரு போட்டியிடும் நிறுவனத்தைப் போலல்லாது அதன் சொந்த வசதிக்காக சந்தை விலையை மாற்றியமைக்கும்: உற்பத்தி அளவில் குறைப்பது உயர் விலையை விளைவிக்கும். பொருளாதார கொச்சைக் சொல்லாக கூறப்படுவது தூய ஏகபோகங்கள் " கீழ் நோக்கிச் செல்லும் தேவையை சந்திக்கின்றன" என்பதாகும். அத்தகைய நடவடிக்கையின் முக்கிய விளைவு கவனிக்கத் தகுந்தது: வழக்கமாக ஒரு ஏகபோகம் அதிக விலையையும் குறைந்த அளவிலான உற்பத்தியை விலை ஏற்கும் நிறுவனத்தை விட தேர்ந்தெடுக்கிறது; மீண்டும் உயர் விலையில் குறைந்தப் பொருட்களே கிடைக்கின்றன.[26]

ஒருவர் ஏகபோக மாதிரி விளக்கப்படத்தை கவனத்திற்கொள்ளும் போது (நினைவிற்கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் (மேலும் அதனுடன் இணைந்த முடிவுகள்) இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளன. விளைவு ஏகபோக விலைகள் உயர்வானவை, மேலும் உற்பத்தி வெளிப்பாடு குறைவானது, அது போட்டியிடும் நிறுவனம் ஒரு தேவையிலிருந்து பின் பற்றுவதை விட ஏகபோகம் வேறுபட்ட வாடிகையாளர்களுக்கு வேறுபட்ட விலைகளை விதிப்பதில்லை. அதாவது, ஏகபோகம் விலையை வேறுபடுத்துவதிலிருந்து கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது (இது முதல் தர விலை வேறுபாடு என அழைக்கப்படுகிறது, அனைத்து வாடிக்கையாளரும் அதே தொகையை விதிக்கப்படுகின்றனர்). ஏகபோகம் தனித்தனியான விலைகளை விதிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் எனில் (இது மூன்றாம் தரநிலை விலை வேறுபாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது), உற்பத்தி செய்யப்படும் அளவு, விளிம்பு வாடிக்கையாளருக்கு விதிக்கப்படும் விலை, போட்டியிடும் நிறுவனத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கும், ஆகையால் தாங்க இயலாத இழப்புச் சுமை நீக்குகிறது; இருப்பினும், வர்த்தகத்தின் அனைத்து ஆதாயங்களும் (சமூக நலம்) ஏக போகஸ்தரிடமே சேர்க்கப்படும் நுகர்வோருக்கு ஏதுமிருக்காது. சாராம்சத்தில், ஒவ்வொரு நுகர்வோரும் சற்றே வித்தியாசமின்றி ஒன்று முற்றிலுமாக பொருளையோ அல்லது சேவையையோ இல்லாமல் போவதற்கும் இரண்டு ஏகபோகஸ்தரிடமிருந்து வாங்கச் செய்ய இயல்வதற்கும் இடையிலானதில் இருப்பர்.

விலை இழுவைத் தேவை பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு முழுமையான மதிப்பில் ஒன்றிற்கு குறைவானதாக இருகும் வரையில், அது நிறுவனத்திற்கு விலையை அதிகரிக்க சாதகமாகும்: அது பிறகு ஒரு சிலப் பொருட்களுக்கு அதிக பணத்தைப் பெறுகிறது. விலை அதிகரிப்போடு, விலை இழுவை உயரச் செய்கிறது, மேலும் மேலே காணப்படும் அதிகபட்ச விஷயத்தில் அது ஒன்றிற்கு அதிகமாக பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு இருக்கலாம்.

ஏகபோகமும் திறனும்[தொகு]

ஏகபோக விலையிடலால் உருவாக்கப்பட்ட உபரி மற்றும் தாங்க இயலாத சுமையுடைய இழப்பு

நிரந்தரமான மாதிரிக்கு இணங்க, [சான்று தேவை] ஏகபோகஸ்தர் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஒரே விலையை நிர்ணயிக்கிறார், ஏகபோகஸ்தர் குறைவான அளவில் பொருட்களை முழு நிறை போட்டியிலிருக்கும் நிறுவனங்களை அதிக விலைக்கு விட விற்பார். ஏனெனில் ஏகபோகஸ்தர் இறுதியாக பொருளை அல்லது சேவையை அதன் விலையை விட மதிப்பிடும் வாடிக்கையாளர்களிடம் பரிவர்த்தனையை முன்னெடுக்கிறார், ஏகபோக விலையிடல் தாங்க இயலாத வகையில் இழப்பை ஏகபோகஸ்தருக்கோ அல்லது நுகர்வோருக்கோ தொடர்புடைய சாத்தியப்படக் கூடிய இலாபங்களை செல்லாதவாறு ஏற்படுத்துகிறது. இந்த தாங்க இயலாத சுமை இழப்பின் இருப்பு, ஏகபோகஸ்தருக்கும் நுகர்வோருக்குமான இணைந்த உபரி (அல்லது செல்வம்) கட்டாயமாக முழு நிறை போட்டியில் நுகர்வோர் அடைகின்ற மொத்த உபரியை விட குறைவானதாகும். வர்த்தகத்தின் மொத்த ஆதாயங்களால் திறன் விவரிக்கப்படுகையில், ஏகபோக அமைப்பு முழு நிறைப் போட்டியைவிட குறை திறனுடையதாகும்.

பலமுறை வாதிடப்படுவது எதுவெனில் ஏகபோகங்கள் குறை திறன் மற்றும் புதுபிப்பு உடையனவாக காலப் போக்கில் மாறி "தன்னுள் மனநிறைவுடைய பேராற்றல்" உடையதாகின்றன, காரணம் அவர்கள் சந்தையிடத்தில் போட்டியிட திறனுடையவையாகவோ அல்லது புதுப்பிப்பவர்களாகவோ இருக்க வேண்டியதில்லை. சில நேரங்களில் இந்த வெகுவான உளவியல் திறன் இழப்பு சாத்தியமான போட்டியாளரின் மதிப்பை சந்தை நுழைவு தடைகளை கடக்க போதுமான அளவோ, அல்லது புதிய மாற்றுக்களில் ஆய்வு மற்றும் முதலீடுகளுக்கு ஊக்கமளிக்கவோ உயர்த்தச் செய்யும். போட்டியிடத்தக்க சந்தைகள் கருத்தாக்கம் வாதிடுவது சில சந்தர்ப்பங்களில் (தனியார்) ஏகபோகங்கள் புதிதாக நுழைபவர்களிடம் ஏகபோகத்தை இழக்கும் சிக்கல் இருக்கின்ற காரணத்தால் போட்டியிருக்கலாம் எனில் என நடந்துகொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர். இது எங்கு சந்தை நுழைவு தடுப்பு குறைவாக உள்ளதோ அங்கெல்லாம் நடக்கச் செய்யலாம். அது இதரச் சந்தைகளில் மாற்றுக்கள் நீண்ட காலம் கிடைக்கின்ற காரணத்தினாலும் கூட இருக்கலாம். ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கால்வாய் ஏகபோகம் இங்கிலாந்தில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் மிக மதிப்புடையதாக இருக்கையில், பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மிகக் குறைவான மதிப்புடையதாக இரயில்வேயை ஒரு மாற்றாக அறிமுகப்படுத்தியதன் காரணமாக மாறலாம்.

இயற்கை ஏகபோகம்[தொகு]

ஒரு இயற்கை ஏகபோகம் என்பதொரு நிறுவனம் தொடர்புடைய வெளியீடு வரிசைகளின் மேல் அதிகரிக்கும் அளவுகளை அனுபவிப்பதாகும்.[27] ஒரு இயற்கை ஏகபோகம் சராசரி உற்பத்திச் செலவு "பொருட்களின் தேவையில் தொடர்புடைய வரிசைகளின் முழுதும் குறைகிறது" எனும் போது ஏற்படுகிறது. பொருட்களின் தேவையில் தொடர்புடைய வரிசையானது சராசரி செலவு வளைகோடு தேவை வளைகோட்டிற்கு கீழே இருக்கையில் இருப்பதாகும்.[28] இச்சூழ்நிலை ஏற்படுகையில் அது எப்போதும் ஒரு பெரிய நிறுவனத்திற்கு மலிவானதாக அளிக்க பல சிறிய நிறுவனங்களுக்கு முடிகிறது, உண்மையில், அத்தகைய சந்தைகளில் அரசின் தலையீடு இல்லாமை இயற்கையாகவே ஒரு ஏகபோகமாக உருவாகிறது. துவக்கக்காலத்தில் சந்தையில் நுழைபவர் செலவு கட்டமைப்பின் சாதகத்தை எடுத்துக் கொள்கிறார் மேலும் வேகமாக வளர முடியும், உள் நுழைவதிலிருந்து சிறிய நிறுவனங்களை தவிர்க்க முடியும் மற்றும் இதர நிறுவனங்களை பேரம் பேசவோ அல்லது வாங்கவோ முடியும். ஒரு இயற்கை ஏகபோகம் அதே போன்ற திறனற்றவைகளால் இதர எந்த ஏகபோகத்தை விடவும் பாதிப்படைகிறது. அதன் சொந்த தந்திரங்களுக்கு விடப்பட்ட இலாபம் காணும் இயற்கையான ஏகபோகம் விளிம்பு வருவாயை விளிம்பு செலவுகளுக்கு இணையாக்குகையில் உற்பத்தியை மேற்கொள்ளும். இயற்கையான ஏகபோகங்களை கட்டுப்படுத்துவது பிரச்சினைக்குரியது. அத்தகைய ஏகபோகங்களை உடைப்பது எதிர்மறையானதாகும்[சான்று தேவை]. அதிகபட்சமாக பன்முறை இயற்கை ஏகபோகங்களுடனான உறவில் பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகள் அரசு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் பொது உரிமையுடைமை ஆகியனவாகும். அரசு கட்டுப்பாடு பொதுவாக கட்டுப்பாடு ஆணைக்குழுக்கள் விலைகளை ஏற்படுத்தும் முதற் கடமையை பொறுப்பேற்கின்றன.[29] விலைகளைக் குறைக்கவும் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பன்முறை சராசரி செலவு விலை இடுதலை பயன்படுத்துகின்றனர். சராசரி செலவு விலையின் கீழ் விலை மற்றும் அளவு ஆகியவை சராசரி செலவு வளைகோடு மற்றும் தேவை வளைகோடு இடைவெட்டு புள்ளியில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.[30] இந்த விலைத் திட்டம் எந்தவொரு சாதகமான பொருளியில் இலாபங்களையும் விலை சராசரி செலவை இணையாக்குவதன் காரணமாக நீக்குகிறது. சராசரி செலவு விலையிடல் பொருத்தமாக இல்லை. கட்டுப்பாட்டாளர்கள் சராசரி செலவுகளை மதிப்பிடச் செய்ய வேண்டும். நிறுவனங்கள் செலவுக் குறைப்பிற்காக ஊக்கத் தொகையை குறைத்துள்ளன. இந்த வகையான கட்டுப்பாடு இயற்கையான ஏகபோகங்களுக்கு வரையறுக்கப்படவில்லை.[30]

அரசு வழங்கும் ஏகபோகம்[தொகு]

அரசு வழங்கும் ஏகபோகம் ("டி ஜூரே மோனோபோலி" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) நிர்ப்பந்தப்படுத்தப்படும் ஏகபோக வடிவமாகும் அதன் மூலம் ஒரு அரசு தனித்த முன்னுரிமையை ஒரு தனியாருக்கோ அல்லது நிறுவனத்திற்கோ ஒற்றை பொருள் அல்லது சேவையை கொடுப்பதற்கு அளிக்கிறது; சாத்தியமான போட்டியாளர்கள் சந்தையிலிருந்து சட்டம், கட்டுப்பாடு அல்லது இதர அரசு அமலாக்க வழிமுறைகளினால் தவிர்க்கப்படுகின்றனர். காப்புரிமை, தனியுரிமைகள் மற்றும் வர்த்தகசின்னங்கள் ஆகியவை அரசு வழங்கும் ஏகபோகங்களாகும். உதாரணம் அமெரிக்காவிலுள்ள ஜவுளி நிறுவனமாகும்.

ஏகபோகங்களை உடைத்தல்[தொகு]

திறந்த சந்தையின் மூலம் ஏகபோகங்கள் உடைக்கப்படாத போது, சில நேரங்களில் ஒரு அரசு ஒன்று ஏகபோகத்தை கட்டுப்படுத்தும், அதை அரசுடமை ஏகபோக சூழலுக்கு மாற்றி அல்லது வலுக்கட்டாயமாக உடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் (காண்க ஏகபோகத்தடைச் சட்டம் மற்றும் ஏகபோக கூட்டு உடைப்பு). பொதுப் பயன்பாடுகள், பன்முறை இயல்பாகவே ஒரேயொரு நிறுவனத்துடன் திறனுடன் இருக்கும் எனவே திறமையான உடைத்தலால் குறைவாகவே பாதிக்கப்படுவை அதன் பொருட்டு வலுவாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அல்லது பொதுத் துறைக்கு சொந்தமானவையாகும். AT&T மற்றும் ஸ்டாண்டார்ட் ஆயில் ஆகியவை பிரபலமான தனியார் ஏகபோகத்தின் உடைப்பிற்கு விவாதத்திற்குரிய எடுத்துக்காட்டுகளாகும்: AT&T, முன்பு சட்டத்தின் சக்தியால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஏகபோகம் 1984 ஆம் ஆண்டு "பேபி பெல்" உறுப்புகளாக உடைக்கப்பட்டன, MCI, Sprint, மற்றும்ம் இதர நிறுவனங்கள் வலுவாக தொலைதூர தொலைபேசி சந்தையில் போட்டியிட முடிந்தது.

சட்டம்[தொகு]

உயரதிக அளவிலான சந்தைப் பங்கின் இருப்பு எப்போதும் நுகர்வோர் அதிகப்படியான விலைகளை கொடுப்பதாக பொருள் கொண்டதில்லை. சந்தைக்கு புதியவர்களின் நுழைவு அதிக சந்தைப் பங்கினை கொண்டிருக்கும் நிறுவனத்தின் விலையுயர்வுகளை தடுக்கும் என்ற அச்சமே காரணமாகும். போட்டியிடுதல் சட்டம் ஏகபோகமாக இருப்பதை வெறும் சட்டவிரோதமாக வைக்கவில்லை, ஆனால் அதைவிட ஒரு ஏகபோகம் சூட்டிக்கொள்ளும் அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துதலை எடுத்துக்காட்டாக தனிப்பட்ட செயல்பாடுகளின் மூலமானவற்றை தடுக்கும்.

முதலில் ஒரு நிறுவனம் மேலாதிக்கமுடையதா அல்லது அது "தனது போட்டியாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் இறுதியாக அதன் நுகர்வோரிடமிருந்து பாராட்டத்தக்க அளவிற்கு சுதந்திரமாக" நடக்கிறதா என்பதைக் கட்டாயமாகத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.[31] இரகசிய நடத்தைகளுடன் சந்தைப் பங்குகள் கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்ட நிறுவனமும் பொருளும் விற்கப்படுகின்றது என விளிக்கின்ற குறிப்பிட்ட சந்தையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.

ஐரோப்பிய சட்டத்தின் கீழ், மிகப் பெரிய சந்தை பங்குகள் நிறுவனம் மேலாதிக்கம் செலுத்துவது என ஒரு முன் எண்ணத்தை எழுப்புகிறது,[32] அவை மறுக்கத்தக்கவையாகவும் இருக்கலாம்.[33] ஒரு நிறுவனத்திற்கு மேலாதிக்க நிலை இருந்தால், பிறகு அதற்கு "ஒரு சிறப்பான பொறுப்பாக அதன் நடத்தை பொதுச் சந்தையில் போட்டியை சிதைக்க அனுமதிக்காமல் இருப்பது உள்ளது".[34] குறைவாக இருந்தாலும் ஐரோப்பாவில் இன்னும் "மேலாதிக்கம்" என்று கருதப்படும் நிறுவனத்தின் பங்கு 39.7% ஆகும்.[35]

நாட்டின் சட்டத்தின் கீழ் சில தவறான நடத்தையுள்ள வகைகள் வழக்கமாக தடுக்கப்படுகின்றன, அப்பட்டியல் எப்போதாவது மூடப்படும் என்றாலும் கூட.[36] முக்கியமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட வகைகளாவன:

 • அளிப்பை வரையறுப்பது
 • கொள்ளையிடும் விலை
 • விலை வேறுபாடு
 • பேரம் செய்ய மறுத்தல் மற்றும் தனித்த பேரம்
 • முயற்சி(வணிகம்) மற்றும் பொருட்களை ஒன்று கூட்டுதல்

மேலேயுள்ளவை தவறான நடைமுறைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன என்ற பரவலான ஒப்புக்கள் இருந்தாலும், சில விவாதங்கள் தற்செயலானத் தொடர்பு நிறுவனத்தின் மேலாதிக்க நிலைக்கும் அதன் உண்மையான தவறான நடவடிக்கைக்கும் இருக்கத் தேவையுள்ளதா என்பது பற்றியுள்ளன. அதற்கு மேலும், ஒரு நிறுவனம் அதன் மேலாதிக்க நிலையை தவறாக பயன்படுத்த மட்டுமே முயற்சிக்கிறதா எனும்போது என்ன நடக்கிறது என்பதில் சில கவனிப்புக்கள் உள்ளன.

வரலாற்று ஏகபோகங்கள்[தொகு]

"ஏகபோகம்" எனும் வரையறை முதலில் அரிஸ்டாட்டிலின் பாலிடிக்ஸ்சில்|பாலிடிக்ஸ்சில் தோன்றியது, அப்போது அரிஸ்டாட்டில் தேல்ஸ் ஆஃப் மிலெடுஸ் சந்தையை ஆலிவ் பழத்தை பிழிதலில் ஏகபோகமாக்க(μονοπωλίαν ) வலிந்து முயல்கிறார் என விவரிக்கிறார்.[37][38]

சாதாரண உப்பு (சோடியம் க்ளோரைட்) வரலாற்று ரீதியாக இயற்கை ஏகபோகத்திற்கு எழுச்சியூட்டியது. சமீப காலம் வரை, குறைந்த ஈரப்பதமும் வலுவான சூரிய வெளிச்சமும் இனைந்து அல்லது ஒரு வகைப் பாசிப் புதர்களும் மிக ஏராளமான வளமான உப்பை கடலிலிருந்து வென்றெடுக்கத் தேவை. மாறி வரும் கடல் அளவுகள் காலமுறையில் உப்பு "வறட்சிகளை" ஏற்படுத்தியது மேலும் சமூகங்கள் பற்றாக்குறையுள்ள உள்நாட்டு சுரங்கங்கள் மற்றும் உப்பு நீருற்றுக்களை கட்டுப்படுத்துபவர்களிடம் சார்ந்து நிற்க வலுக்கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றனர், அவற்றில் பல சண்டைப் பகுதிகளில் உள்ளவையாகும் (சஹாரா பாலைவனம்). ஆக நன்கு அமைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பை போக்குவரத்து, கிடங்கு மற்றும் விநியோகம் ஆகியவற்றிற்கு தேவைப்படுத்துகிறது. "காபெல்லெ", ஒரு தீய வழியிலான உயர் வரி உப்பின் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்தது, பிரெஞ்சு புரட்சியின் துவக்கத்திற்கு ஒரு பங்கினை ஆற்றியது, அப்போது உப்பினை யார் விற்க மற்றும் விநியோகிக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என்று கடுமையான சட்டக் கட்டுப்பாடுகள் இடப்பட்டிருந்தன.

ராபின் கோலன் தி கோல்மைனர்ஸ் ஆஃப் நியூ சவுத் வேல்ஸ் சில் வணிகச் சுழற்சியின் விளைவாக நியூகாஸில் கரித் தொழிலில் போட்டியிடும் தன்மைக்கு எதிரான பழக்கங்கள் உருவாயின என்று வாதிடுகிறார். ஏகபோகம் கரி நிறுவனங்களின் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் துறைமுகத்தில் குறைந்தபட்ச விலையை நிர்ணயிக்க உடன்படுவதற்கான முறையான கூட்டங்களின் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. இந்தக் கூட்டணி "விற்பனை" என்று அறியப்படுகிறது. விற்பனை நொறுங்கியது மேலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முழுதும் திரும்பத் திரும்ப வணிகச் சுழற்சியின் கீழ் விரிசல் விட்டதால் மறுசீரமைக்கப்பட்டது. "விற்பனை" அதன் ஏகபோகத்தை தொழிற்சங்கத்தின் ஆதரவின் காரணத்தினால் நிலை நிறுத்த இயலும் மேலும் மூலப் பொருள் வளத்தின் ஆதாயங்களாலும் முடிந்தது (முதன்மையாக கரி புவியமைப்பு). இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் ஆஸ்திரேலிய கடற்கரை கப்பல வணிகத்தில் ஒப்பிடத்தக்க ஏகபோகங்களின் நடைமுறைகளின் விளைவாக, விற்பனை ஓர் புதிய வடிவத்தினை எடுத்தது. அது ஒரு முறைமையற்ற மற்றும் சட்ட விரோத நீராவிக்கப்பல் உரிமையாளர்கள் மற்றும் கரித் தொழில் நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான கூட்டணியாக இருந்தது. இறுதியில் அடிலெய்ட் நீராவிக்கப்பல் நிறுவனம் வரை. எதிராக R. & AG. என்று உயர் நீதிமன்றத்திற்குச் வழக்காகச் சென்றது.[39]

சட்ட (மற்றும்/அல்லது) சட்ட விரோத ஏகபோகங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

 • உப்புக் குழு, ஒரு சட்ட ஏகபோகம் சீனாவில் 758 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.
 • பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனி; சட்டப்பூர்வ வணிக ஏகபோகத்தை 1600 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கியது.
 • டச்சு கிழக்கிந்திய நிறுவனம்; சட்டப்பூர்வ வணிக ஏகபோகத்தை 1602 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கியது.
 • வெஸ்டர்ன் யூனியன் விலை அச்சுறுத்தல் ஏகபோகமாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்ததற்காக விமர்சிக்கப்பட்டது.[40]
 • ஸ்டாண்டார்ட் ஆயில்; 1911 ஆம் ஆண்டு உடைக்கப்பட்டது, அதன் தற்போதிருக்கும் இரு "குழந்தை நிறுவனங்கள்" எக்ஸான்மொபில் மற்றும் ஷெவ்ரான் கார்ப்பரேஷன் ஆகியவையாகும்.
 • யு.எஸ் ஸ்டீல்; 1911 ஆம் ஆண்டு ஏகபோக எதிர் விசாரணை தோல்வியுற்றது.
 • முக்கிய லீக் பேஸ்பால்; 1922 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க ஏகபோக எதிர்ப்பு வழக்கிலிருந்து நிலைத்து நின்றது, 2009 ஆம் ஆண்டு வரை அதன் சிறப்புத் தகுதி விவாதத்திற்குட்பட்டிருந்தாலும் கூட.
 • யுனைடெட் ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபோர்ட் கார்ப்பரேஷன்; விமானத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற நிறுவனம் தானாகவே விமான போக்குவரத்தாக மாற்றிக்கொள்ள 1934 ஆம் ஆண்டு கட்டாயத்திற்கு ஆளானது.
 • நேஷனல் ஃபுட்பால் லீக்; 1960 ஆம் ஆண்டுகளில் ஏகபோக எதிர்ப்பு வழக்கைத் தாங்கி நின்றது, ஆனால் 1980 ஆம் ஆண்டுகளில் ஒரு சட்ட விரோத ஏக போகமாக இருப்பதாக தண்டிக்கப்பட்டது.
 • அமெரிக்கன் டெலிஃபோன் & டெலிகிராஃப்; தொலைத்தொடர்புகள் பெரு நிறுவனம் 1982 ஆம் ஆண்டு உடைக்கப்பட்டது.
 • டீ பீர்ஸ்; 2000 ஆம் ஆண்டுகளில் வைர வியாபாரத்தில் விலை நிர்ணயிப்பு தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை தீர்த்து வைத்தது.
 • மைக்ரோசாஃப்ட்; அமெரிக்காவில் 2001 ஆம் ஆண்டு ஏக போக வழக்கை தீர்த்தது; ஐரோப்பிய கமிஷனால் 2004 ஆம் ஆண்டு 497 மில்லியன் ஈரோக்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது, அது ஐரோப்பிய சமூகங்களின் நடுவண் நீதிமன்றத்தால் பெரும்பாலும் 2007 ஆம் ஆண்டு ஏற்கப்பட்டது[41]. 2008 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க டாலர்களில் 1.35 பில்லியன்கள் அபராதமாக 2004 ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பிற்கு கீழ்படியாமைக்காக விதிக்கப்பட்டது .[42][43]
 • ஜாயிண்ட் கமிஷன்; அமெரிக்க மருத்துவமனைகள் மெடிக்கேர் மற்றும் மெடிக் எய்ட் திட்டங்களில் பங்கேற்க இயலுமா இல்லையா என்பதில் ஏகபோகம் உள்ளது.
 • டெலிகாம் நியூசிலாந்து; உள்ளூர் மூட்டை அவிழ்ப்பை மைய அரசினால் அமலாக்கப்பட்டது.
 • டாய்ச்ச டெலிகாம்; முன்னாள் அரசு ஏகபோகம், இப்போதும் பகுதியளவில் அரசுடைமையானது, தற்போது அதி வேக VDSL அகன்றவரிசை இணைப்புக்களை ஏகபோகப்படுத்துகிறது.[44]
 • மான்சாண்டோ போட்டியாளர்களால் ஏகபோக எதிர்ப்பு மற்றும் ஏகபோக செயல்பாடுகளுக்காக வழக்கிடப்பட்டது. அவர்கள் 70% முதல் 100% வரை இடையிலான வர்த்தக விதைச் சந்தையை வைத்துள்ளனர்.
 • AAFES கடல் கடந்த இராணுவ நிலைகளுக்கான சில்லறை விற்பனையில் ஏகபோகம் வைத்துள்ளனர்.
 • கேம் ஸ்டாப் பயன்படுத்தப்பட்ட விளையாட்டுக்களின் விற்பனையில் கிட்டத்தட்ட தனித்ததொரு கட்டுப்பாட்டினைக் கொண்டுள்ளது மேலும் அடிக்கடி போட்டியிடும் நிறுவனங்களை வாங்குகின்றனர்.
 • SAQ என்பதும் ஒரு ஏகபோகமே.

ஏகபோகங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது?[தொகு]

பேராசிரியர் மில்டன் ஃப்ரீட்மென்னிற்கு இணங்க, ஏகபோகங்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் நன்மையை விட தீமையையே அதிகம் ஏற்படுத்துகின்றன, ஆனால் தேவையற்ற ஏகபோகங்கள் சுங்க கட்டண மற்றும் இதர ஏகபோகங்களை காப்பளிக்கும் கட்டுப்பாடுகளின் நீக்கம் மூலம் எதிர்கொள்ள வேண்டும்.

ஒரு ஏகபோகம் எப்போதாவது ஒரு முறை ஒரு நாட்டிற்குள் அரசின் வெளிப்படையான மற்றும் இரகசியமான உதவிகளின்றி சுங்க கட்டணம் மற்றும் இதரத் திட்டங்களின் வடிவில் நிறுவப்படலாம். உலகளவில் அவ்வாறு செய்வதென்பது சாத்தியமற்றதற்கு நெருங்கியது. டீ பீர்ஸ் வைர ஏகபோகம் நாமறிந்தவற்றில் வெற்றியடைந்த ஒன்றே ஒன்றாகும்.-- சுதந்திர வர்த்தக உலகில், சர்வதேச கூட்டிணைப்புக்கள் மேலும் விரைவாக மறையக்கூடும். [45]

மற்றொரு வகையில், பேராசிரியர் ஸ்டீவ் எச்.ஹாங்கிள் பொதுத் துறை நிறுவனங்களை விட தனியார் ஏகபோகங்கள் திறமையுடையவையாக இருந்தாலும், இரண்டாம் காரணியால் அடிக்கடி, சில நேரங்களில் தனியார் இயற்கை ஏகபோகங்கள், உள்ளூர் நீர் விநியோகம் போன்றவை, விலை ஏலங்களால் கட்டுபடுத்தப்பட வேண்டும் (தடைச் செய்யப்பட வேண்டாம்)[46].

குறிப்புக்கள் மற்றும் மேற்குறிப்புக்கள்[தொகு]

 1. Milton Friedman (2002). "VIII: Monopoly and the Social Responsibility of Business and Labor". Capitalism and Freedom (paperback) (40th anniversary edition ed.). The University of Chicago Press. pp. 208. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-226-26421-1. பார்க்கப்பட்ட நாள் March 2008. {{cite book}}: |edition= has extra text (help); Check date values in: |accessdate= (help); Cite has empty unknown parameter: |month= (help)
 2. Blinder, Alan S (2001). "11: Monopoly". Microeconomics: Principles and Policy (paperback). Thomson South-Western. p. 212. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0-324-22115-0. A pure monopoly is an industry in which there is only one supplier of a product for which there are no close substitutes and in which is very difficult or impossible for another firm to coexist {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help); |format= requires |url= (help); Check date values in: |accessdate= (help); Unknown parameter |coauthors= ignored (help); Unknown parameter |month= ignored (|date= suggested) (help)
 3. பிங்கர், பி & ஹோஃப்மான், ஈ,: மைக்ரோஇகனாமிக்ஸ் வித் கால்குலஸ், 2ஆம் பதிப்பு ப 391 அடிஸன்-வெஸ்லே 1998.
 4. Png மேலாண்மையியல் பொருளாதாரம்(Blackwell 1999)
 5. குரூக்மான் & வெல்ஸ்: மைக்ரோமோனிக்ஸ் 2d ed. Worth 2009
 6. குட்வின், நெல்சன், ஆக்கெர்மேன், & வீசிஸ்கோஃப், மைக்ரோனாமிக்ஸ் இன் காண்டெக்ஸ்ட் 2d ed. (Sharpe 2009) 307&08.
 7. சாம்யூல்சன் & மார்க்ஸ், மேலாண்மைப் பொருளாதாரம் 4th ed. (வைலி 2003) 365-66.
 8. 8.0 8.1 8.2 நிகோலஸ் & ஸ்னைடெர், இண்டெர்மீடியட் மைக்ரோஇகனாமிக்ஸ்(Thomson 2007) 379.
 9. சாம்யூல்சன் & மார்க்ஸ், மேலாண்மை பொருளாதாரம் 4th ed. (வைலி 2003) 365.
 10. குட்வின், நெல்சன், ஆக்கெர்மேன், & வீசெஸ்கோஃப், மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் இன் காண்டெக்ஸ்ட் 2d ed. (Sharpe 2009) 307.
 11. ஆயெர்ஸ் & கோலிங்கே மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் (Pearson 2003) 238.
 12. Png, I: மேலாண்மைப் பொருளாதாரம் p. 271 பிளாக்வெல் 1999 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-55786-927-8
 13. Png, I: மேலாண்மைப் பொருளாதாரம் p. 268 பிளாக்வெல் 1999 பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 1-55786-927-8
 14. நெக்பென்னேபோர், ஏ: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ், தி ஃப்ரீடம் டு சூஸ் CAT 2001
 15. ஹிர்ஷ்சே, எம், மேலாண்மைப் பொருளாதாரம். p. 412 ட்ரேடன் 2000.
 16. மெல்வின் & போய்ஸ், மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் 5th ed. (ஹூட்டன் மிஃப்லின் 2002) 239
 17. பிண்ட்சிக், ஆர் & ரூபின்ஃபீல்ட் 5th ed. p.328 பிரிண்டிஸ்-ஹால் 2001
 18. வேரியன், எச்.: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் 3rd ed. p. 233. நார்டன் 1992.
 19. 19.0 19.1 ஹிர்ஷே, எம், மேலாண்மை பொருளாதாரம். p. 426 ட்ரேடன் 2000.
 20. பிண்ட்யீக், ஆர் & ரூபின்ஃபீல்ட், டி: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் 5th ed. p. 333 பிரிண்டிஸ்-ஹால் 2001.
 21. வேரியன், எச்: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் அனாலிஸிஸ் 3rd ed. p. 235 நார்டன் 1992.
 22. பிண்டிக், ஆர் & ரூபின்ஃபீல்ட், டி: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் 5th ed. p. 370 ப்ரிண்டிஸ்-ஹால் 2001.
 23. 23.0 23.1 பிங்கர், பி & ஹோஃப்மான், ஈ,: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் வித் கால்குலஸ் 2nd ed. அடிசன்-வெஸ்லே 1998.
 24. Depken, Craig (November 23, 2005). "10". Microeconomics Demystified. McGraw Hill. p. 170. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 0071459111.
 25. தி ரெவல்யூஷன் இன் மோனோபோலி தியரி, பை க்ளின் டேவிஸ் அண்ட் ஜான் டேவிஸ். லாய்ட்ஸ் பாங்க் ரிவ்யூ, ஜூலை 1984, no. 153, p. 38-52.
 26. Levine, David (2008-09-07). Against intellectual monopoly. Cambridge University Press. p. 312. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0521879286. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (help)
 27. பிங்கர், பி & ஹோஃப்மான், ஈ.: மைக்ரோ இகனாமிக்ஸ் வித் கால்குலஸ் 2nd ed. 406 அடிசன்-வெஸ்லே 1998.
 28. சாம்யூல்சன்,பி. & நார்தாஸ், டபிள்யூ 17th ed. மெக்ரா-ஹில் 2001
 29. சாம்யூல்சன், டபிள்யூ & மார்க்ஸ், S: p. 376. மேலாண்மை பொருளாதாரம் 4th ed. வைலி 2005
 30. 30.0 30.1 சாம்யூல்சன், டபிள்யூ & மார்க்ஸ், S: 100. மேலாண்மை பொருளாதாரம் 4th ed. வைலி 2003
 31. C-27/76 யுனைடெட் பிராண்ட்ஸ் காண்டினெண்டல் பிவி v. கமிஷன் [1978] ECR 207
 32. C-85/76 ஹாஃப்மான்-லா ரோசே & கோ ஏஜி v. கமிஷன் [1979] ECR 461
 33. AKZO [1991]
 34. மிஷேலின் [1983]
 35. BA/Virgin [2000] OJ L30/1 பரணிடப்பட்டது 2011-05-01 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 36. காண்டினெண்டல் கான் [1973]
 37. அரிஸ்டாட்டில்: பாலிடிக்ஸ்: புக் 1
 38. அரிஸ்டாட்டில், பாலிடிக்ஸ்
 39. ராபின் கோலன், தி கோல்மைனர்ஸ் ஆஃப் நியூ சவுத் வேல்ஸ்: அ ஹிஸ்டரி ஆஃப் தி யூனியன் 1860-1960, மெல்போர்ன்: மெல்போர்ன்: மெல்போர்ன் யுனிவெர்சிட்டி பிரஸ், 1963, 45-134.
 40. அர்ஸ் டெக்னிகா தி விக்டோரியன் இண்டெர்நெட்
 41. ஈ யூ காம்படீஷன் பாலிசி அண்ட் தி கன்ஸ்யூமெர்
 42. Leo Cendrowicz. "Microsoft Gets Mother Of All EU Fines". Forbes. Archived from the original on 2008-03-02. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-03-10. {{cite web}}: Unknown parameter |datepublished= ignored (help)
 43. "EU fines Microsoft record $1.3 billion". Time Warner. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-03-10. {{cite web}}: Unknown parameter |datepublished= ignored (help)
 44. கெவின் ஜே. ஓ'பிரியன், IHT.com, ரெகுலேட்டர்ஸ் இன் ஈரோப் ஃபைட் ஃபார் இண்டிபெண்டென்ஸ், இண்டெர்நேஷனல் ஹெரால்ட் டிரிப்யூன் , நவம்பர் 9, 2008,நவம்பர் 14, 2008 ஆம் ஆண்டு பெறப்பட்டது.
 45. மில்டன் ஃப்ரீட்மென், ப்ரீ டு சூஸ், p. 53-54
 46. இன் பிரைஸ் ஆஃப் பிரைவேட் இன்ஃப்ராஸ்டிரக்சர், குளோப் ஏஷியா, ஏப்ரல் 2008

மேலும் வாசிக்க[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

விமர்சனம்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஏகபோகம்&oldid=3924745" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது