"சிட்ரிக் அமில சுழற்சி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

Jump to navigation Jump to search
3,265 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  9 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி (சிட்ருலின் சுழற்சி, சிட்ரிக் அமில சுழற்சி என்ற தலைப்புக்கு நகர்த்தப் பட்டுள்ளது: சொல் மயக்க...)
'''சிட்ரிக் அமில சுழற்சி''' (Citric acid cycle) (அ) டிரை கார்பாக்சிலிக் அமில (TCA) சுழற்சி என்னும் கிரெப்ஸ் சுழற்சியானது [[நொதி|நொதிகளால்]] [[வினையூக்கி|வினையூக்கப்பட்ட]] தொடர் வேதி வினைகளாகும். இச்சுழற்சி, [[உயிர்வளி|உயிர்வளியை]] [[உயிரணு]] சுவாசித்தலுக்கு உபயோகப்படுத்தும் அனைத்து உயிரணுக்களிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.
==சிட்ரிக் அமில சுழற்சி நிகழ்முறையின் சுருக்கம்==
* சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் முதல் படியில் இரு கார்பன் அசெடைல் தொகுதி, அசெட்டைல் துணைநொதி A - விலிருந்து நான்கு கார்பன் ஏற்புச் சேர்மம் ஆக்சலோஅசெடேட்டுக்கு மாற்றப்பட்டு ஆறு கார்பன் சிட்ரேட்சிட்ரேட்டாக உருவாகிறது.
* சிட்ரேட் பின்னர் தொடர் வேதிமாற்றங்களையடைந்து இரு கார்பாக்சில் தொகுதிகளை (ஆக்சலோஅசெடேட்டிலிருந்து, அசெட்டைல் துணைநொதி A கார்பனிலிருந்து இல்லை) கார்பன் டை ஆக்சைடாக இழக்கிறது. சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் முதல் சுற்றில் அசெட்டைல் துணைநொதி A கார்பன்கள் ஆக்சலோ அசெடேட்டின் கட்டமைப்பு கார்பன்களாக உள்ளது.
* இச்சுழற்சியில் ஆக்சிஜனேற்றத்தினால்உயிர்வளியேற்றத்தினால் உருவான சக்தியானது, சக்தி-நிறைந்த மின்னணுவாக NAD<sup>+</sup> க்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு NADH உருவாகிறது. ஒவ்வொரு அசெடைல் தொகுதிக்கும் மூன்று NADH மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது.
* மின்னணுகள், மின்னணு ஏற்பி "Q" -வுக்கும் மாற்றப்பட்டு "QH<sub>2</sub>" உருவாகிறது.
* சுழற்சியின் முடிவில், ஆக்சலோஅசெடேட் மீளாக்கப்பட்டு சுழற்சி தொடர்கிறது.
|ஆக்சலோசக்சினேட் +<br />NADH + H <sup>+</sup>
|rowspan=2|ஐசோசிட்ரேட் ஹைட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|ஆக்சிஜனேற்றம்
|NADH உருவாகிறது (= 2.5 ATP)
|-
|சக்சினைல் துணைநொதி A + <br />NADH + H<sup>+</sup> + <br />CO<sub>2</sub>
|α-கீட்டோ குளூடாரேட் ஹைட்ரசன் நீக்கி
|ஆக்சிஜனேற்றஉயிர்வளியேற்ற<br />கார்பாக்சிலகற்றல்
|மீளாநிலை, <br /> NADH உருவாகிறது (= 2.5 ATP), <br /> 4C தொடரி மீளாக்கம் [துணைநொதி A (Co A) தவிர்க்கப்பட்டது]
|-
|[[ஃபியூமரிக்_அமிலம்|ஃபியூமரேட்]] + <br />யுபிகுவினோல் (QH<sub>2</sub>)
|சக்சினேட் ஹைட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|ஆக்சிஜனேற்றம்
|நொதியானது FAD -அய் இணைத் தொகுதியாக பயன்படுத்துகிறது (வினையின் முதல் கட்டத்தில்: FAD→FADH<sub>2</sub>),<ref name=[[Stryer]]>Berg ''et al.'' (2002), page 501</ref><br/> = 1.5 ATP உருவாகிறது
|-
|ஆக்சலோ அசெடேட் + <br />NADH + H<sup>+</sup>
|மேலேட் ஹைட்ரசன் நீக்கி
|உயிர்வளியேற்றம்
|ஆக்சிஜனேற்றம்
|மீளக்கூடியது (வினையின் சமநிலை மேலேட்டிற்கு சாதகமாக உள்ளது), NADH உருவாகிறது (= 2.5 ATP)
|}
 
==விளைபொருட்கள்==
 
முதல் சுழற்சியில் விளையும் பொருள்கள்: ''ஒரு GTP (அல்லது ATP), மூன்று NADH, ஒரு QH<sub>2</sub>, இரண்டு CO<sub>2</sub>''.
 
ஒரு குளுகோஸ் மூலக்கூற்றிலிருந்து, இரண்டு அசெடைல் - துணைநொதி A உருவாவதால், ஒரு குளுகோஸ் மூலக்கூற்றிற்கு, இரு சிட்ரிக் அமில சுழற்சிகள் தேவைபடுகிறது. எனவே, இரு சுழற்சிகளில் விளையும் பொருள்கள்: ''இரண்டு GTP, ஆறு NADH, இரண்டு QH<sub>2</sub> மற்றும் நான்கு CO<sub>2</sub>''.
 
{| class="wikitable"
| '''விவரணம்''' || '''வினைபொருட்கள்'''' || '''விளைபொருட்கள்'''
|-
| சிட்ரிக் அமில சுழற்சியின் ஒட்டுமொத்தச் சமன்பாடுகள் || அசெடைல் - துணைநொதி A + 3 NAD<sup>+</sup> + Q + GDP + P<sub>i</sub> + 2 H<sub>2</sub>O || → CoA-SH + 3 NADH + 3 H<sup>+</sup> + QH<sub>2</sub> + GTP + 2 CO<sub>2</sub>
|-
| பைருவேட்உயிர்வளியேற்ற வினைகளையும், சிட்ரிக் அமில சுழற்சி வினைகளையும் இணைத்தால், பைருவேட்உயிர்வளியேற்ற வினைக்கான ஒட்டுமொத்தச் சமன்பாடுகள் || பைருவேட் அயனி + 4 NAD<sup>+</sup> + Q + GDP + P<sub>i</sub> + 2 H<sub>2</sub>O || → 4 NADH + 4 H<sup>+</sup> + QH<sub>2</sub> + GTP + 3 CO<sub>2</sub>
|-
| மேற்கண்ட வினைகளை [[சர்க்கரைச் சிதைவு|சர்க்கரைச் சிதைவு]] வினைகளுடன் இணைக்கும்போது, குளுகோஸ் உயிர்வளியேற்ற வினைக்கான ஒட்டுமொத்தச் சமன்பாடுகள் (சுவாசச்சங்கிலி வினைகளைத் தவிர்த்து) || குளுகோஸ் + 10 NAD<sup>+</sup> + 2 Q + 2 ADP + 2 GDP + 4 P<sub>i</sub> + 2 H<sub>2</sub>O || → 10 NADH + 10 H<sup>+</sup> + 2 QH<sub>2</sub> + 2 ATP + 2 GTP + 6 CO<sub>2</sub>
|}
 
H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup> அயனியை P<sub>i</sub> யும் ADP மற்றும் GDP, ADP<sup>2-</sup> மற்றும் GDP<sup>2-</sup> அயனிகளையும், ATP மற்றும் GTP, ATP<sup>3-</sup> மற்றும் GTP<sup>3-</sup> அயனிகளையும் முறையேக் குறிப்பிடும்பொழுது மேற்கண்ட வினைகள் சமன் செய்யப்படுகிறது.
==கூடுதல் படங்கள்==
<gallery>
20,341

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/825827" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது

வழிசெலுத்தல் பட்டி