உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

கூட்டக நிறுவன ஆளுகை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகை (Corporate governance) என்பது ஒரு கூட்டக நிறுவனம் (அல்லது நிறுவனம்) இயக்கப்படும், நிர்வகிக்கப்படும் அல்லது கட்டுப்படுத்தப்படும் விதத்தைப் பாதிக்கக்கூடிய செயலாக்கங்கள், பழக்கவழக்கங்கள், கொள்கைகள், சட்டங்கள் மற்றும் நெடுங்கால நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும். கூட்டக நிறுவன ஆளுகை என்பது நடுநிலை முதலீட்டாளர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் கூட்டக நிறுவனம் இயக்கப்படுவதற்கான இலக்குகள் ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியது. பங்குதாரர்கள்/உறுப்பினர்கள், நிர்வாகம் மற்றும் இயக்குநர் குழுமம் ஆகியவர்கள் முக்கியமான நடுநிலை முதலீட்டாளர்களாவர். தொழிலாளிகள் (பணியாளர்கள்), வாடிக்கையாளர்கள், வழங்குநர்கள், ஒழுங்குப்படுத்துநர்கள் மற்றும் பெரிய அளவிலான சமூகம் ஆகியோர் பிற நடுநிலை முதலீட்டாளர்களாவர். இலாப நோக்கற்ற கூட்டக நிறுவனங்கள் அல்லது பிற உறுப்பினர் தகுதி நிறுவனங்களுக்கு "பங்குதாரர்கள்" என்பது கீழே உள்ள உரையில் "உறுப்பினர்கள்" என்பதைக் குறிக்கும் (பொருந்துமானால்).

கூட்டக நிறுவன ஆளுகை என்பது பன்முகத் தன்மை கொண்ட துறையாகும்.[1] முதல்வர்-முகவர் சிக்கலைக் குறைக்க அல்லது நீக்க முயற்சிக்கும் இயங்கம்சங்களின் மூலமாக ஒரு நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட தனிநபர் பொறுப்பை உறுதிசெய்வது என்பது கூட்டக நிறுவன ஆளுகையில் முக்கியமான கருப்பொருளாகும். இதனுடன் தொடர்புடைய தனிப்பட்ட விவாதங்களின் நிலையானது பொருளாதார செயல்திறனில் பெருநிறுவன ஆளுகையின் தாக்கத்தை மையமாகக் கொள்கிறது. இதில் பங்குதாரர்களின் நலம் முக்கியமானதாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. நடுநிலை முதலீட்டாளர் பார்வை மற்றும் உலகளவில் உள்ள கூட்டக நிறுவன ஆளுகை மாதிரிகள் ஆகியனவும் பெருநிறுவன ஆளுகைத் துறையின் பிற அம்சங்களாகும் (பிரிவு 9 ஐக் காண்க).

2001 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நவீன கூட்டக நிறுவனங்களிடையே பெருநிறுவன ஆளுகையின் நடைமுறைகளைச் செயல்படுத்தும் புதிய ஆர்வம் இருந்து வருகிறது, குறிப்பாக அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் இருந்த என்ரான் கார்ப்பரேஷன் (Enron Corporation) மற்றும் MCI இன்க். (முன்னர் WorldCom எனப்பட்டது) போன்ற பெரிய நிறுவனங்களின் வீழ்ச்சியே இதற்குக் காரணமாக இருந்தது. 2002 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் ஃபெடெரல் அரசாங்கம் சர்பான்ஸ்-ஆக்ஸ்லி (Sarbanes-Oxley)என்ற சட்டத்தைப் பிறப்பித்தது, கூட்டக நிறுவனங்களின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை மீண்டும் மீட்டு உருவாக்கும் நோக்கத்தில் இச்சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது.

வரையறை[தொகு]

எ போர்டு கல்ச்சர் ஆஃப் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் (A Board Culture of Corporate Governance) எனும் கட்டுரையில், வணிக எழுத்தாளர் கேப்ரியல் ஓ'டொனோவன் (Gabrielle O'Donovan), கூட்டக நிறுவனம் என்பது 'மேலாண்மை செயல்பாடுகளை சிறப்பான வணிகப் பொருள் பொதிந்த விதங்கள், இலக்குத் தன்மை, பொறுப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த தன்மை ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டும், கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் இயக்குதலின் மூலம் பங்குதாரர்கள் மற்றும் பிற நடுநிலை முதலீட்டாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையிலான கொள்கைகள், செயலாக்கங்கள் மற்றும் நபர்களைக் கொண்டுள்ள ஒரு அமைப்பு என்று விவரித்தார். மேலும் உறுதியான கூட்டக நிறுவன ஆளுகையானது புறச் சந்தை ஈடுபாடு மற்றும் சட்டமியற்றல் மேலும் கூடுதலாக கொள்கைகளையும் செயலாக்கங்களையும் பாதுகாக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான குழுமப் பண்பு ஆகியவற்றையே சார்ந்துள்ளது' என்றும் வரையறுக்கிறார்.

'உணரக்கூடியதாக உள்ள ஒரு நிறுவனத்தின் கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் தரமானது அதன் பங்குகளின் விலை மற்றும் அதன் அதிகரிக்கும் மூலதனத்தின் மதிப்பையும் பாதிக்கக்கூடும் என்று ஓ'டொனோவன் மேலும் கூறுகிறார். இந்தத் தரமானது நிதி சந்தைகள், சட்டம் மற்றும் பிற புறச் சந்தை சக்திகளாலும் மேலும் கொள்கை செயலாக்கங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் நபர்கள் எவ்வாறு வழிநடத்தப்படுகின்றனர் போன்றனவாலும் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இந்தப் புற சக்திகள் பெருமளவு எந்த ஒரு குழுமத்தின் கட்டுப்பாட்டு வட்டத்திற்கும் அப்பாலுள்ளதாகவே உள்ளன. அகச் சூழல் என்பது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒன்று மேலும் அது நிறுவனங்களுக்கு அவர்களின் குழுமக் கலாச்சாரத்தின் மூலமாக அவர்களது போட்டியாளர்களிடமிருந்து தங்களை வேறுபடுத்திக் காட்டிக்கொள்ளும் வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. அதிக அளவிலான கூட்டக நிறுவன ஆளுகை தொடர்பான விவாதங்கள், மோசடி செயல்பாடுகள் மற்றும் அதிகாரிகள் காரணங்களை விடுத்து வெறும் விளைவுகளையே கையாளச்செய்யும் மறைப்பற்ற தன்மை ஆகியவற்றைத் தடுக்க சட்டக் கொள்கையையே தற்போது வரை மையமாகக் கொண்டுள்ளன'[2]

இது நிறுவன பங்குதாரர்கள், கடன் வழங்கியவர்கள், பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வழங்குநர்கள் ஆகியோரைத் திருப்தி படுத்துவதற்கான தனது நீண்டகால திட்ட இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு அமைப்பாகும். மேலும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைகள் மட்டுமின்றி சட்ட ரீதியான மற்றும் ஒழுக்கமுறைகள் தொடர்பான தேவைகளுக்கும் இணங்கியிருக்கும்படி செய்வதற்குமான கருத்துடன், அந்நிறுவனத்தைக் கட்டமைத்து இயக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் ஓர் அமைப்பாகவும் உள்ளது.

நிர்வாகமானது கூட்டக நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்குள்ள உண்மையான உரிமையாளர்கள் என்னும் மாற்றித்தர இயலாத உரிமை மற்றும் பங்குதாரர்களின் சார்பாக பொறுப்பாளர்களாக தங்களுக்குள்ள பொறுப்பையும் ஒப்புக்கொள்வதையே கூட்டக நிறுவன ஆளுகையாக கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக்கான SEBI கமிட்டியின் (இந்தியா) அறிக்கையானது வரையறுக்கிறது. இது நன்னடத்தையுள்ள வணிக நடத்தை பற்றிய மதிப்புகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு இயங்குவது மற்றும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தில் உள்ள தனிப்பட்ட மற்றும் கூட்டக நிறுவன நிதிகளை வேறுபடுத்திக் காண்பிப்பது பற்றியதாகும்.” இந்த வரையறையானது காந்திஜி உபதேசித்த பொறுப்பாளர் தகுதி தத்துவம் மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பின் இயக்குத் தத்துவம் ஆகியவற்றிலிருந்து உருவானது. கூட்டக நிறுவன ஆளுகையானது நன்னடத்தைகள் மற்றும் அறம் சார்ந்த கடமையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

வரலாறு[தொகு]

19 ஆம் நூற்றாண்டில் மாநில கூட்டக நிறுவனச் சட்டங்கள் பெருநிறுவன ஆளுகையை மேலும் செயல்திறன் உள்ளதாக மாற்றுவதற்கு கூட்டக நிறுவனக் குழுமங்கள், சட்ட ரீதியான ஆதாயங்களுக்கு பரிமாற்றாக மதிப்பிடல் உரிமைகள் போன்ற பங்குதாரர்களின் உறுதியான அனுமதியின்றி ஆளுகை செய்வதற்கான உரிமைகளை மேம்படுத்தின. அப்போதிலிருந்து, அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் பெரிய பொது வர்த்தக கூட்டக நிறுவனங்கள் பெருநிறுவன நிர்வாக-நட்பு டிலவேர் சட்டத்தின் கீழ்க் கொண்டுவரப்பட்டன. மேலும் அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் வளம் பல்வேறு கூட்டக நிறுவனம் மற்றும் இதர அமைப்புகளினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருப்பது அதிகரித்து வந்திருப்பதால் தனிப்பட்ட உரிமையாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் உரிமைகள் வழித்தோன்றல்களாகவும் பிரித்தளிக்கப்பட்டதாகவும் மாறும் நிலை அதிகரித்து வருகிறது. பங்குதாரர்களின், நிர்வாக ஊதியம் மற்றும் பங்கு இழப்புகள் ஆகியவை தொடர்பான கவலைகள் அவ்வப்போது கூட்டக நிறுவன ஆளுகையில் சீர்திருத்தங்கள் தேவை எனும் நிலை உருவாக வழிவகுத்தன.

20 ஆம் நூற்றாண்டில் 1929 ஆம் ஆண்டின் நால் ஸ்ட்ரீட் வீழ்ச்சி நிகழ்வுக்குப் பின்னர் அடால்ஃப் அகஸ்டஸ் பெர்லே (Adolf Augustus Berle), எட்வின் டாட் (Edwin Dodd) மற்றும் கார்டினர் சி. மீன்ஸ் (Gardiner C. Means) போன்ற சட்டக் கல்வியாளர்கள் சமூகத்தில் நவீன கூட்டக நிறுவனத்தின் மாறக்கூடிய பங்களிப்பைப் பற்றிப் பெரிதும் ஈடுபாடு காட்டினர். பெர்லே மற்றும் மீன்ஸ் ஆகியோரின் ஆவணமான "த மாடன் கார்ப்பரேஷன் அண்ட் த ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி" (The Modern Corporation and Private Property) (1932, மாக்மில்லன்) இன்றளவில் உள்ள மேதைமையான விவாதங்களில் காணப்படும் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை தொடர்பான கருத்துகளின் மீது பெருமளவு தாக்கம் கொண்டிருப்பது தொடர்கிறது.

சிகாகோ ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸின் ரொனால்ட் கோஸின் "த நேச்சுர் ஆஃப் த ஃபர்ம்" (The Nature of the Firm) (1937) நிறுவனங்கள் ஏன் உருவாக்கப்படுகின்றன மற்றும் அவை தொடர்ந்து எவ்வாறு நடந்துகொள்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான பரிமாற்றச் செலவுகளைப் பற்றிய கருத்துகளை அறிமுகப்படுத்தியது. ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஐகன் ஃபாமா மற்றும் மைக்கேல் ஜென்சன் ஆகியோரின் "த செப்பரேஷன் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் அண்ட் கண்ட்ரோல்" (The Separation of Ownership and Control) (1983 ஆம் ஆண்டின் சட்டம் மற்றும் பொருளாதார இதழ்) முகமைக் கோட்பாட்டை கூட்டக நிறுவன ஆளுகையைப் புரிந்துகொள்ளும் ஒரு வழியாக திடமாக நிறுவினர்: இதன் படி ஒரு நிறுவனம் பல ஒப்பந்தங்களின் தொடர்ச்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. முகமைக் கோட்பாட்டின் ஆதிக்கம் 1989 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த கேத்லீன் எய்ஸன்ஹார்ட் (Kathleen Eisenhardt) என்பவர் எழுதிய ஒரு கட்டுரையில் ("ஏஜென்ஸி தியரி: அன் ஆஸெஸ்மெண்ட் அண்ட் ரிவியூ", அகாடமி ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ரிவியூ) (Agency theory: an assessement and review", Academy of Management Review) குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் பன்னாட்டு கூட்டக நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியைக் கொண்டு நிர்வாகப் பிரிவின் வலுப்படுத்தலைச் சாதிக்க முடிந்தது. இதன் விளைவாக பின்னாளில் வந்த ஹார்வார்ட் பிஸினஸ் ஸ்கூலின் மேலாண்மை பேராசிரியர்கள் அவைகளின் முக்கியத்துவத்தை ஆய்வு செய்யும் தாக்கமிக்க ஆவணங்களை வெளியிட்டனர்: மைல்ஸ் மேஸ் (Myles Mace) (தொழில் முனைவோர்த் திறன்), ஆல்ஃப்ரெட் டி. சேண்ட்லர், ஜூனியர். (Alfred D. Chandler, Jr.) (வணிக வரலாறு), ஜே லார்ச் (Jay Lorsch) (நிறுவனம் சார்ந்த நடத்தை) மற்றும் எலிசபெத் மெக்லேவர் (Elizabeth MacIver) (நிறுவனம் சார்ந்த நடத்தை). லார்ச் மற்றும் மெக்லேவர் ஆகியோர் கருத்தில் "பல பெரிய நிறுவனங்கள் போதிய பொறுப்பின்றி அல்லது தங்கள் இயக்குநர் குழுமத்தின் போதிய கண்காணிப்பின்றி வணிக நிகழ்வுகளில் மேலோங்கிய கட்டுப்பாட்டைப் பெற்றுள்ளன."

1970 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அமெரிக்கா மற்றும் உலகின் பல நாடுகளில் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை என்பது விவாதங்களின் முக்கியப் பொருளாக இருந்தது. கூட்டக நிறுவன ஆளுகையினைச் சீர்திருத்துவதற்கு தேவையான உறுதியான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூட்டக நிறுவன உரிமையாளர் தகுதிக்கான உரிமையைச் செயல்படுத்துவது தங்கள் பங்குகளின் மதிப்புகளை அதிகரித்து அதன் மூலம் தங்கள் செல்வத்தை அதிகரித்தல் போன்றவை தொடர்பான பங்குதாரர்களின் ஆசைகளும், தேவைகளும் பகுதியளவு இதற்குக் காரணங்களாக இருந்தன. கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக கூட்டக நிறுவன இயக்குநர்களின் கடமைகள், அவர்களின் கூட்டக நிறுவனம் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கான வழக்கமான கன்னியத்தின் கடமைக்கு அப்பால் மிகப் பெரிய அளவில் விரிவடைந்துள்ளது.[3]

1990களின் முதல் பாதியில் அமெரிக்காவிலுள்ள கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் விவகாரமானது CEO க்களை குழுமம் நிராகரித்த நிகழ்வின் காரணத்தினால் (எ.கா.: IBM, கொடேக், ஹனிவெல்) பத்திரிகை உலகினிடையே குறிப்பிடத்தக்க அளவு கவனத்தை ஈர்த்தது. கலிஃபோர்னியா பொது பணியாளர்களின் ஓய்வு அமைப்பானது (CalPERS) அமைப்பு சார் பங்குதாரர்களின் செயல் தன்மைக்கு (இது அதற்கு முன்பு மிகவும் அரிதாகவே காணப்பட்ட ஒன்றாகும்) வழிகோலியது. இது கூட்டக நிறுவன மதிப்புகள் CEO மற்றும் இயக்குநர் குழுமத்தின் (எ.கா., இருப்பு வசதிகளை, கட்டுப்பாடுகளின்றி ஆனால் எப்போதாவது பின் தேதியிட்டு வழங்குவதால்) சுமூகமான பாரம்பரிய உறவுகளால் அழிக்கப்பட்டுவிடாது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதத்திலமைந்தது.

1997 ஆம் ஆண்டில் கிழக்கு ஆசியாவின் நிதி நெருக்கடியில் தாய்லாந்து, இந்தோனேசியா, தென் கொரியா, மலேசியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் ஆகிய நாடுகளின் பொருளாதாரம் உடைமைச் சொத்து வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் அயல்நாட்டு முதலீடுகள் வெளியேறியதால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. இந்த நாடுகளில் இருந்த கூட்டக நிறுவன ஆளுகையிலிருந்த குறையானது அவற்றின் பொருளாதாரத்திலிருந்த அமைப்புகளின் பலவீனத்தைக் குறிப்பிட்டுக் காட்டியது.

2000மாவது ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில் என்ரான் மற்றும் வேர்ல்டுகாம் ஆகிய நிறுவனங்களின் பெரும் திவாலும் (குற்றவியல் ரீதியான நடத்தைகளும்), மேலும் அடெல்ஃபிட்யா கம்யூனிகேஷன்ஸ், AOL, ஆர்த்தர் ஆண்டெர்சன், க்ளோபல் க்ராஸிங், டைக்கோ போன்ற நிறுவனங்களின் குறைந்த அளவில் நிகழ்ந்த கூட்டக நிறுவன வீழ்ச்சிகளும் பெருநிறுவன ஆளுகையில் பங்குதாரர்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் உள்ள ஆர்வத்தை அதிகரிக்க வழிவகுத்தன. இது 2002 ஆம் ஆண்டில் சர்பான்ஸ்-ஆக்ஸ்லி சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட போது பிரதிபலித்தது.[3] பரணிடப்பட்டது 2009-08-23 at the வந்தவழி இயந்திரம்

கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் தாக்கம்[தொகு]

வலுவாக்கப்பட்ட பொருளாதாரமே கூட்டக நிறுவன ஆளுகையினால் வெவ்வேறு நடுநிலையான பங்குதாரர்களுக்கு இறுதியில் விளையக்கூடிய நேர்மறையான விளைவாகும். மேலும் இதனால் கூட்டக நிறுவன ஆளுகையானது சமூக-பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு ஒரு கருவியாக உள்ளது.[4]

அமைப்பு சார்ந்த முதலீட்டாளர்களின் பங்கு[தொகு]

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உலகளவில், தங்களின் பங்குகளுக்குரிய கூட்டக நிறுவனத்தில் மாறாத தனிப்பட்ட, உணர்ச்சி ரீதியான ஆர்வம் மிகுந்த பணக்கார வர்த்தகர்கள் அல்லது குடும்பங்கள் போன்ற தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களே கூட்டக நிறுவன பங்குகளை வாங்குபவர்கள் மற்றும் விற்பவர்களாக இருந்தனர். காலம் செல்லச் செல்ல சந்தைகள் பெருமளவில் அமைப்பு சார்ந்தவையாக்கப்பட்டன : இந்த அமைப்புகளே பெருமளவில் வாங்குபவர்களும் விற்பவர்களுமாயினர் (எ.கா., ஓய்வூதிய நிதிகள், பரஸ்பர நிதிகள், மறைப்பு நிதிகள், பரிமாற்று-வர்த்தக நிதிகள், பிற முதலீட்டுக் குழுக்கள்; காப்பீட்டு நிறுவனங்கள், வங்கிகள், தரகர்கள் மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்கள்).

அமைப்பு சார் முதலீட்டாளர்களின் அதிகரிப்பால் தொழில்முறை கவனமும் உருவானது. இந்தக் கவனம் பங்கு சந்தையின் ஒழுங்குப்படுத்தலை மேம்படுத்துவதாக இருந்தது (ஆனால் இது சிறிய முதலீட்டாளர்கள் அல்லது அதிக அளவு இருந்த சிறிய அமைப்புகள் ஆகியவற்றில் இந்த மாற்றத்தைக் கொண்டுவரவில்லை). இந்தச் செயலானது சந்தையில் மறைமுகமாக முதலீடு செய்யும் தனிநபர்களின் நேரடி வளர்ச்சியுடன் சேர்ந்தே நிகழ்ந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது (எடுத்துக்காட்டுக்கு, தனிநபர்கள் வங்கிக் கணக்கில் பணம் முதலீடு செய்து பெறும் அளவைப் போல இரண்டு மடங்கு பணத்தை பரஸ்பர நிதியில் முதலீடு செய்து பெறுகின்றனர்). இருப்பினும் இந்த வளர்ச்சியானது பிரதானமாக தனிநபர்கள் பரஸ்பர நிதி நிறுவனங்கள் போன்ற தொழில்முறை நிபுணர்களிடம் தங்கள் பணத்தை ஒப்படைத்து அதைப் பெருக்க முயற்சிக்கும் செயலின் பக்கவிளைவாகவே நிகழ்ந்தது. இவ்விதமாக பெருமளவு நிதி தனிநபர்களின் ஆதாயத்திற்காகவே என இருப்பினும் பெரும்பாலான முதலீடுகள் தற்போது "அமைப்பு சார் முதலீடுகள்" என்றே விவரிக்கப்படுகின்றன.

அமைப்பு சார் வர்த்தகத்தின் சிறப்பு அம்சமான ப்ரோக்ராம் ட்ரேடிங், 2007 ஆம் ஆண்டின் சில மாதங்களில் NYSE இன் வர்த்தகங்களின் சராசரியில் 80% ஐச் சாதித்தது. [4] பரணிடப்பட்டது 2003-08-15 at the வந்தவழி இயந்திரம் (மேலும், 'பனிப்பாறை' ஆணைகள் என்னும் கட்டுப்பாட்டின் காரணத்தால் இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் நடைமுறையின் முழு வடிவத்தையும் வெளிப்படுத்திக் காண்பிக்கவில்லை. இறுதிக் குறிப்பில் அளவு மற்றும் காட்சிப்படுத்தல் வழிமுறைகள் என்பதைக் காண்க.)

துரதிருஷ்டவசமாக பெரிய கூட்டக நிறுவனங்களின் மேற்பார்வையில் அதேநேரத்திலான கவனக்குறைவினால் பிழைகளும் ஏற்பட்டுள்ளன, இதனால் அவை இப்போது பெரிய அமைப்புகளுக்குச் சொந்தமாக உள்ளன. பெரிய கூட்டக நிறுவனங்களின் இயக்குநர் குழுமமானது அதன் முக்கிய பங்குதாரர்களினாலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்தது. அவர்கள் வழக்கமாக நிறுவனத்தில் (think Ford) உணர்ச்சி ரீதியான மற்றும் பண ரீதியான முதலீடுகளைச் செய்தவர்களாகவும் இருந்தனர். அந்தக் குழுமமானது நிறுவனம் மற்றும் அதன் முக்கிய செயலதிகாரிகளின் மேல் எப்போதும் ஒரு கண் வைத்தவாறே இருக்கும். (வழக்கமாக அவை தலைவர் அல்லது தலைமைச் செயலக அதிகாரி— CEO போன்றவர்களைப் பணியமர்த்துவதும் வெளியேற்றுவதுமாக இருந்தன).

க்ரெடிட் சுசி நிறுவனத்தின் சமீபத்திய ஆய்வில் "ஒரு நிறுவனத்தின் முதலீட்டில் 10% க்கும் அதிகமான பங்குகளைக் கைப்பற்றி வைத்துள்ள நிறுவனர் குடும்பங்களே தங்கள் துறையினைச் சேர்ந்த பிற நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் அதிக செயல்திறனைப் பெற்றுள்ளன" எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 1996 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த அதிக செயல்திறனானது ஆண்டுக்கு 8% என அதிகரித்து வருகிறது.[5] பிரபலமான CEO ஐ மறப்போம். " சிக்ஸ் சிக்மா மற்றும் சமீபத்திய தொழில்நுட்ப ஆர்வம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பால் செல்லுங்கள். ஒரு நிறுவனத்திற்கான மிகப் பெரிய உத்தியியல் நன்மை, [பிஸினஸ் வீக் கண்டறிந்தது] வாரிசுகள் சார்ந்ததாகும்." [6] கடைசி ஆய்வில், "அதீத செயல்திறனுக்குப் பங்களிக்கும் முக்கியமான ஐந்து அம்சங்களை BW கண்டறிந்தது. அனைத்துத் தரங்களும் நீடித்த குடும்ப ஆர்வத்துடன் உள்ள முனைவகங்களுக்கு தனித்துவமானவை அல்ல. 'ஆனால் வழிகாட்டி நிலையில் அல்லது திரைக்குப் பின்னால் செயல்படும் நிலையில் பங்குகள் சார்ந்த பின்வாங்கல் தொடர்பான பார்வை மற்றும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஊதியக் காசோலைகளைக் கொண்டுள்ள ஒருவரின் உதவியைப் பெற அது ஏன் உதவுகிறது என்பதை விளக்க அவர்கள் மிகவும் ஆழமாகச் செல்கின்றனர்." ஆலன் முர்ரேயின் "ரிவால்ட் இன் த போர்டுரூம் (Revolt in the Boardroom)," என்பதையும் காண்க.

தற்காலத்தில் தலைவர்/CEO நிறுவனத்தைச் சொந்தமாக வைத்திருக்கும் அமைப்புகள் அல்லது செய்கைகளை விரும்பாதபட்சத்தில் அவர்களை பணியிலிருந்து அகற்றுவது செலவு அதிகமான செயலாகவும் ("ஓய்வு பெறுவதற்கான வாழ்த்து" போல) மற்றும்/அல்லது நேரம் செலவாகும் நிகழ்வாகவும் இருக்கும் என அவர்கள் எண்ணினால் அவர்கள் எளிதாக அவர்களின் ஆர்வத்தைச் சிதைத்துவிடுவர். தற்போது குழுமமானது பெரும்பாலும் தலைவர்/CEO ஆகியோராலேயே தேர்வு செய்யப்படுகிறது. மேலும் கூட்டக நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் அல்லது அவர்களின் வணிக சகாக்கள் போன்ற அவர்களது நண்பர்கள் மற்றும் தொடர்புடையவர்களையே பிரதானமாகக் கொண்டுள்ள வகையில் அமைக்கப்படுகிறது. (அமைப்பு சார்) பங்குதாரர்கள் அரிதாகவே எதிர்ப்பதால் தலைவர்/CEO பொதுவாக அவர்களே குழுமத்தின் தலைமைப் பொறுப்பையும் கைப்பற்றிக்கொள்கின்றனர் (இதனால் அமைப்பு சார் உரிமையாளர்கள் அவர்களைப் பணி நீக்கம் செய்வது மேலும் கடினமான செயலாகிறது). எப்போதாவது ஆனால் அரிதாக அமைப்பு சார் முதலீட்டாளர்கள் செயலதிகாரி ஊதியம் மற்றும் "பாய்சன் பில்" (poison pill) நடவடிக்கைகள் என்றும் அழைக்கப்படும் கைமாற்றத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் போன்ற விவகாரங்களில் பங்குதாரர்களின் தீர்மானத்தை ஆதரிக்கின்றனர்.

இறுதியாக முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ள பணத்தைக் கொண்டுள்ள மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் ('வான்கார்டு 500' போன்ற பரஸ்பர நிதி நிறுவனம் அல்லது கூட்டக நிறுவனங்களுக்கான பெரிய நிதி மேலாண்மை நிறுவனமான ஸ்டேட் ஸ்ட்ரீட் கார்ப். போன்றவை) எளிதில் மாற்றத்தக்க தன்மையுடன் எண்ணற்ற வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்வதற்காக என்றே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த உத்தியானது பெருமளவில் தனிப்பட்ட நிறுவனம் சார்ந்த நிதியியல் அல்லது பிற ஆபத்துகளை நீக்கும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் ஆளுகையில் அவ்வளவாக ஆர்வம் காட்டிக்கொள்வதில்லை.

1990களிலிருந்து இணையப் பரிமாற்றங்களைப் பயன்படுத்துவது குறிப்பிடும்படி அதிகரித்திருப்பதால் தனிநபர் மற்றும் உலகளவில் உள்ள பங்கு முதலீட்டாளர்கள் கூட்டக நிறுவனங்களின் நேரடி அல்லது மறைமுக உரிமையிலும் சந்தையிலும் ஒரு ஆற்றல் மிக்க பெரிய (குறுகிய காலத்திற்கு) புதிய வகை சக்தியாகவும் மாறியுள்ளனர். மேலும் இவர்கள் எளிய பங்காளர்கள் ஆகின்றனர். ஏதேனும் ஒரு கூட்டக நிறுவனத்தில் தனிநபர் முதலீடு குறைவதால் தனிப்பட்ட பங்குகள் வாங்கப்படுவது குறைந்தாலும் கூடுதல் (எ.கா., பரிமாற்ற வர்த்தக நிதிகள் (ETFகள்), பங்கு சந்தை விருப்பத்தேர்வுகள் [7], போன்றவை) விரைவாக அதிகரிக்கிறது. ஆகவே பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களின் வட்டிவீதங்கள் தற்போது தனிப்பட்ட கூட்டக நிறுவனங்களின் அதிருஷ்டத்துடனே தொடர்புடையதாக இருப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

ஆனால் உலகளவில் பங்குகளின் உரிமையானது மாறக்கூடியதாக உள்ளது; எடுத்துக்காட்டாக, ஜப்பானிய சந்தையின் பெருமளவு பங்குகள் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்துறைக் கூட்டக நிறுவனங்களின் கையகத்தே உள்ளன (ஜப்பானிய கெய்ரெட்சு கூட்டக நிறுவனங்கள் மற்றும் எஸ். கொரியன் சேபோல் 'குழுக்கள்' போன்ற நிறுவனங்களிடையே அதிக அளவு குறுக்குப் பிடிப்பு உள்ளது) [8] பரணிடப்பட்டது 2017-01-26 at the வந்தவழி இயந்திரம், அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா ஒன்றியம் அல்லது ஐக்கிய இராச்சியம் மற்றும் ஐரோப்பாவில் பரவலான உரிமையின்கீழ் உள்ளன இருப்பினும் இங்கும் ஓரளவு பங்குகளை பெரிய தனிநபர் முதலீட்டாளர்களும் வைத்துள்ளனர்.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகை தரப்பினர்கள்[தொகு]

கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் பல தரப்புகளில் ஒழுங்குப்படுத்தல் பிரிவும் அடங்கும் (எ.கா. தலைமைச் செயலதிகாரி, இயக்குநர் குழுமம், நிர்வாகம்,பங்குதாரர்கள் மற்றும் கணக்குத் தணிக்கையாளர்கள்). இதில் பங்குபெறும் பிற நடுநிலை முதலீட்டாளர்களில் வழங்குநர்கள், கடன் வழங்குநர்கள், பணியாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பெரிய அளவில் சமூகம் ஆகியோரும் அடங்குவர்.

கூட்டக நிறுவனங்களில் பங்குதாரர் அசலுக்கான சிறந்த வட்டிகளைப் பெற்றுத் தரும் வகையில் செயல்படுவதற்கான செயல்களில் தனது முடிவெடுக்கும் உரிமைகளை மேலாளருக்கு வழங்குகிறார். இவ்வாறு கட்டுப்பாட்டிலிருந்து உரிமையைப் பிரிக்கும் நிகழ்வு நிர்வாகம் தொடர்பான முடிவுகளில் பங்குதாரர்களுக்குள்ள செயல்திறன் மிக்கக் கட்டுப்பாட்டினை இழப்பதைக் காட்டுகிறது. இரு தரப்பினருக்குமிடையே உள்ள பிரிப்பானது பகுதியளவு பங்குதாரர்களின் ஊதியப் படிகளுடன் மேலாளர்களின் ஊதியப் படிகளைப் பொருத்திச் சரிசெய்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் வகையில் கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் கட்டுப்பாடு செயல்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாக உள்ளது. முதலீட்டாளர்களின் பங்கு பிடிப்பு குறிப்பிடுமளவு அதிகரிக்கும் போது உரிமைத் தகுதியானது அதிகமாக இழக்கப்படாததால் உரிமைத் தகுதி மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பிரிப்புக்கு எதிரான நிகழ்வுக்கான வாய்ப்பும் இருந்துள்ளது.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகையில் இயக்குநர் குழுமமும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. நிறுவனத்தின் உத்தியை ஆதரித்து இயங்குவது, இயக்கக் கொள்கையை உருவாக்குவது, மூத்த அதிகாரிகளைப் பணியமர்த்துதல், மேற்பார்வையிடல் மற்றும் அவர்களுக்கு ஊதியம் வழங்குதல் மற்றும் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் போன்றோருக்குரிய நிறுவனத்தின் பொறுப்பை உறுதிசெய்வது போன்றவை இயக்குநர் குழுமத்தின் பொறுப்புகளாகும்.

அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் கூட்டக நிறுவன செயலர் என்றும் சில நேரங்களில் பட்டயச் செயலர் என்றும் அழைக்கப்படும் நிறுவன செயலர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சார்ட்டெட் செக்ரடரிஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் (Institute of Chartered Secretaries and Administrators) (ICSA) அமைப்பின் மூலம் தகுதி வழங்கப்படுகின்றார். அவர்கள் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை, செயல்திறன் மிக்க செயல்பாடுகள், இணக்கத்தன்மை மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான உயர் நிலை தரநிலைகளைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்திப் பயிற்சி பெற்ற உயர் தர தொழில்முறை வல்லுநர் ஆவர்.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகையில் பங்களிக்கும் அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் நிறுவனத்தின் விளைவுத்திறன் மிக்க செயல்பாட்டில் ஓர் ஆர்வம் உள்ளது. அது நேரடியானதாக அல்லது மறைமுகமானதாக இருக்கலாம். இயக்குநர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகிய தரப்பினர் ஊதியம் பெறுவர். ஆனால் பங்குதாரர்கள் மூலதனத்தின் மீதான இலாபத்தைப் பெறுவர். வாடிக்கையாளர்கள் பொருள்களையும் சேவைகளையும் பெறுவர்; வழங்குநர்கள் அவர்களின் பொருள்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு ஈட்டுத்தொகைப் பெறுவர். இதற்கு மாற்றாக இத்தனிநபர்கள் இயற்கை, மனித, சமூக மற்றும் பிற வடிவ மூலதனங்களை வழங்குகின்றனர்.

ஒரு தனிநபர் நிதி மூலதனத்தை வழங்குவது போன்ற செயல்களின் மூலம் ஒரு நிறுவனத்தில் பங்கு பெறுவது என முடிவெடுத்து, அந்நிறுவனம் தனது இலாபங்களில் தனக்குப் பங்கு வழங்கும் என நம்புவது ஒரு முக்கியக் காரணியாகும். சில தரப்பினர் எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் அதிக இலாபத்தைப் பெற்றால், நிறுவனத்திற்கான பங்களிப்பைத் தொடர விரும்பாமல் கைவிடலாம் இது நிறுவனம் வீழ்ச்சியடையக் காரணமாகிறது.

தத்துவங்கள்[தொகு]

சிறந்த கூட்டக நிறுவன ஆளுகைத் தத்துவத்தின் முக்கியக் கூறுகளில் பின்வருவன அடங்கும்: நேர்மை, நம்பிக்கையும் முழுமைத்தன்மை, வெளிப்படையான தன்மை, செயல்திறன் சார்புத் தன்மை, கடமை மற்றும் குறிப்பிட்ட கடமைக்கான பொறுப்பு, பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் நிறுவனத்திற்கான அர்ப்பணிப்பு.

இயக்குநர்களும் நிர்வாகமும், கூட்டக நிறுவனத்தில் பங்கேற்றுள்ளவர்களின் மதிப்பைச் சரியான நிலையில் வைக்கக்கூடிய ஓர் ஆளுகை மாதிரியை உருவாக்கும் விதம் மற்றும் இம்மாதிரியின் செயல்திறனைச் சோதிக்கும் வகையில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு முறை அதனை மதிப்பீடு செய்தல் ஆகியனவும் இதில் முக்கியமானவையாகும். குறிப்பாக மூத்த செயலதிகாரிகள் நேர்மையாகவும் நன்னடத்தை நெறிபடியும் குறிப்பாக உண்மையில் உள்ள அல்லது உள்ளதாகத் தெரிகின்ற ஆர்வ முரண்பாடுகள் விவகாரங்களிலும் நிதி சார்ந்த அறிக்கைகளை வெளியிடுவதிலும் தங்களைத் தாங்களே கட்டுப்படுத்தி நடந்துகொள்ள வேண்டும்.

பின்வருபவை, பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் தத்துவங்களாகும்:

 • பங்குதாரர்களின் உரிமைகள் மற்றும் அவர்களைப் பாரபட்சமற்ற முறையில் நடத்துதல் : நிறுவனங்கள் பங்குதாரர்களின் உரிமைகளை மதிக்க வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி அவர்கள் அவ்வுரிமைகளைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள உதவ வேண்டும். எளிதில் புரிந்துகொள்ளத்தக்க, அணுகத்தக்க மற்றும் அவர்களை பொது சந்திப்புக் கூட்டங்களில் பங்கேற்க ஊக்குவிக்கக்கூடிய தகவல்களை சிறப்பான முறையில் தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் பங்குதாரர்கள் தங்கள் உரிமைகளைப் பயன்படுத்த நிறுவனங்கள் உதவலாம்.
 • பிற நடுநிலை முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் : நிறுவனங்கள் பிற அனைத்து சட்டப்பூர்வமான நடுநிலை முதலீட்டாளர்களுக்கும் அவர்களுக்குரிய சட்ட ரீதியான மற்றும் பிற பொறுப்புகள் தமக்கும் இருப்பதை உணர வேண்டும்.
 • குழுமத்தின் பங்கும் பொறுப்புகளும் : குழுமத்திற்கு பல்வேறு வணிக விவகாரங்களைக் கையாளத் தேவையான பல திறன்களும் புரிதலும் இருப்பதோடு நிர்வாகச் செயல்திறனை மதிப்பாய்வு செய்து அதற்குச் சவால் விடும் அளவுக்குத் திறன் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். அது போதிய அளவுக்குப் பெரியதாகவும், தனது பொறுப்புகள் மற்றும் கடமைகளை நிறைவேற்றும் பொருட்டு தேவையான அளவு அர்ப்பணிப்பு மனப்பான்மை கொண்டதாகவும் இருப்பது அவசியம். செயல் மற்றும் செயல்-அல்லாத இயக்குநர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன.
 • முழுமைத்தன்மை மற்றும் நன்னெறி நடத்தை : மக்கள் தொடர்புக்கு நன்னெறி மற்றும் பொறுப்பு மிக்க முடிவெடுக்கும் செயலானது முக்கியமாகும். அது மட்டுமின்றி இடர் மேலாண்மை மற்றும் சட்டச் சிக்கல்களைத் தவிர்த்தல் ஆகியவற்றில் முக்கியக் கூறாகும். நிறுவனங்கள் தங்கள் இயக்குநர்கள் மற்றும் செயலதிகாரிகளுக்காக ஒரு நடத்தை நெறியை உருவாக்க வேண்டும். அது நன்னெறி சார்ந்த மற்றும் பொறுப்பு மிக்க முடிவெடுத்தலைச் செய்ய அவர்களை ஊக்குவிக்கும். இருப்பினும் ஒரு நிறுவனம் தனிநபர்களின் மீது அவர்களின் முழுமைத்தன்மை மற்றும் நன்னெறி சார்ந்து வைத்துள்ள நம்பிக்கையானது இறுதியில் தோல்வியடைவதற்குரியதாகவே உள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது முக்கியமாகும். இந்தக் காரணத்தால், நிறுவனங்கள் நன்னெறி மற்றும் சட்ட ரீதியான எல்லைகளைத் தாண்டிச் செல்லும் ஆபத்தைக் குறைக்க அவை இணக்கம் மற்றும் நன்னெறித் திட்டங்களை நிறுவுகின்றன.
 • வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் வெளிப்படையான தன்மை : பங்குதாரர்களுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு பொறுப்பை வழங்கும் பொருட்டு நிறுவனங்கள் குழுமம் மற்றும் நிர்வாகத்திற்குரிய பங்குகள் மற்றும் பொறுப்புகளை மக்கள் மத்தியில் தெளிவாக விளக்கி எடுத்துரைக்க வேண்டும். அவர்கள் நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கையின் முழுமைத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பாக்குவது ஆகியவற்றை சார்பற்ற முறையில் உறுதிப்படுத்துவதற்கான செயல்முறைகளையும் செயல்படுத்த வேண்டும். நிறுவனம் தொடர்பான விவரங்களைக் கொண்டுள்ள தகவல் ஆதாரங்கள், அனைத்து முதலீட்டாளர்களும் தெளிவான மற்றும் உண்மையான தகவல்களைப் பெறும் வகையில் அது உள்ளதை உறுதி செய்யும் விதத்தில் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும் மற்றும் சமநிலைத் தன்மை கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகைத் தத்துவங்கள் தொடர்பாக உள்ள விவகாரங்களில் பின்வருபவையும் அடங்கும்:

 • அகக்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அகக் கணக்குத் தணிக்கையாளர்கள்
 • முழுமை அமைப்பின் புறத் தணிக்கையாளர்களின் சார்பற்ற தன்மை மற்றும் அவர்களின் தணிக்கைகளின் தரம்
 • ஆபத்தைக் கண்காணித்தல் மற்றும் நிர்வகித்தல்
 • முழுமை அமைப்பின் நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதில் கண்காணிப்பு
 • தலைமைச் செயலதிகாரி மற்றும் பிற மூத்த செயலதிகாரிகளின் ஈட்டுத்தொகைத் திட்டங்களின் மறுஆய்வு
 • இயக்குநர்கள் தங்கள் கடமைகளைச் செய்வதற்கு வழங்கப்படும் வளங்கள்
 • குழுமத்தின் பதவிகளுக்கு தனிநபர்களை நியமிக்கும் விதம்
 • இலாபப் பங்குக் கொள்கை

இருப்பினும் "கூட்டக நிறுவன ஆளுகை," பல தரப்பினரிடமிருந்து வந்த பலவீனமான சில முயற்சிகளுக்குப் பின்னரும், பலவிதமாகப் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்படும் வாக்கியமாகவும் உள்ளது. சில நேரங்களில் அது கூட்டக நிறுவன மேலாண்மைக்கு மட்டுமே என்று வரம்புக்குட்படுத்தப்பட்டும் இருந்தது. ஆனால் அது அவ்வாறானதன்று. அது இன்னும் பரந்து விரிந்தது, அதற்கு சரியான அளவில் விளைவுத்திறன் மிக்க மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகம் மற்றும் சிறப்பாக வரையறுக்கப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வமான இலக்குகளை அடைவதற்கான சிரத்தைகளும் தேவைப்படுகின்றன. கூட்டக நிறுவன ஆளுகை என்பது சட்டத்திற்கப்பால் செல்ல வேண்டும். நிதியியல் மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பான தகவல் வெளிப்படுத்துதலின் அளவு, தரம் மற்றும் நிகழ்வதிர்வெண், இயக்குநர் குழுமத்தினர் (BOD) தங்கள் பொறுப்பாளர் நிலைக்கான பொறுப்புகள் (பெரிதளவில் நன்னெறி சார்ந்த அர்ப்பணிப்பு) மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மை கொண்ட நிறுவனத்தை நடத்துதலுக்கான அர்ப்பணிப்பையும் எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துகின்றனர் போன்ற இந்தப் பண்புகள் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டவாறு இருப்பது அவசியம். இதற்கு கூட்டக நிறுவனத் துறையினைச் சார்ந்த மிகவும் முன்னேற்றமிக்க/பொறுப்பு மிக்க கூறுகள் மற்றும் பல காரணிகளின் இடைசெயலாக்கமே காரணமாகும். இந்தியாவில் ஒவ்வொரு கூட்டக நிறுவனமும் அதற்குரிய நன்னடத்தை நெறியை எழுதி செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற பலத்த கோரிக்கை எழுவது அதிகரித்து வருகிறது.[சான்று தேவை]

இயங்கியலும் கட்டுப்பாடுகளும்[தொகு]

கூட்டக நிறுவன ஆளுகை இயங்கியல்களும் கட்டுப்பாடுகளும் காப்பற்ற தன்மை மற்றும் எதிர் தேர்ந்தெடுப்பு போன்றவற்றால் விளையும் செயல்திறன் இழப்புகளைக் குறைக்கும் வகையில் உருவாக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, மேலாளர்களின் நடத்தையைக் கண்காணிப்பதற்காக முதலீட்டாளர்களுக்கு நிர்வாகம் வழங்கும் தகவல்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினர் (வெளித் தணிக்கையாளர்) சான்றளித்து அதன் துல்லியத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறார். ஒரு சிறந்த கட்டுப்பாட்டு முறைமையானது ஊக்கப்படுத்தல் மற்றும் திறனையும் ஒழுங்குப்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும்.

அகக் கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக் கட்டுப்பாடுகள்[தொகு]

அகக் கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக் கட்டுப்பாடுகள் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணித்து நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை அடையும் வகையில் அவற்றைச் சரிசெய்யும் செயலைச் செய்கின்றன. பின்வருவன இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்:

 • இயக்குநர் குழுமத்தால் கண்காணிக்கப்படுதல் : இயக்குநர் குழுமம், தனக்குள்ள உயர் மட்ட நிர்வாகத்திற்கான பணியமர்த்தல், பணியகற்றுதல், ஊதியம் வழங்குதல் போன்றவற்றில் சட்ட ரீதியான அதிகாரத்தைக் கொண்டு முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தைக் காக்கிறது. குழுமத்தின் அவ்வப்போதான மாநாடுகளின் மூலம் சாத்தியக்கூறுள்ள சிக்கல்கள் கண்டறியப்பட்டு, விவாதிக்கப்பட்டு தவிர்க்கப்படலாம். செயலற்ற இயக்குநர்கள் அதிக சுயசார்புடையவர்களாகக் கருதப்படுகின்றனர். அவர்கள் ஓர் அதிக செயல்திறன்மிக்க கூட்டக நிறுவன ஆளுகையை விளைவிக்க முடியாமலும் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியாமலும் போகலாம்.[5] வெவ்வேறு நிறுவனங்களுக்கு அவற்றுக்குகந்த வகையிலான வெவ்வேறு குழுமக் கட்டமைப்புகள் உள்ளன. அனைத்திற்கும் மேலாக ஒரு நிறுவனத்தின் செயலதிகாரிகளை ஒரு குழுமம் கண்காணிக்கும் திறனானது தலவலுக்கான அதன் அணுகலைச் சார்ந்த அம்சமாகும். செயல் இயக்குநர்களுக்கு முடிவெடுக்கும் செயலாக்கம் பற்றிய அதீத அறிவுள்ளது. இதனால் நிதி தொடர்பான செயல்திறன் வெளியீடுகளை வழங்கும் வகையிலான அதன் முடிவுகளின் அடிப்படையில் முன்கணிப்புகளின் அடிப்படையில் உயர்மட்ட நிர்வாகத்தினை மதிப்பீடு செய்கிறது. ஆகவே செயல் இயக்குநர்கள் நிதியியல் தேர்வளவைகளுக்கு அப்பால் செல்கின்றனர் என விவாதிக்கக்கூடும்.
 • அகக் கட்டுப்பாட்டு செயல்முறைகளும் அகத் தணிக்கையாளர்களும் : அகக் கட்டுப்பாட்டு செயல்முறைகள் என்பவை நம்பகமான நிதியியல் தகவல் வெளிப்படுத்தல், செயல்பாட்டு செயல்திறன் மற்றும் சட்டம், விதிமுறைகளுக்கு இணங்கியிருத்தல் தொடர்பான இலக்குகளை முழுமை அமைப்பானது அடையும் என்பதற்கு ஒரு நியாயமான உத்தரவாதத்தை வழங்குவதற்காக முழுமை அமைப்பின் இயக்குநர் குழுமம், தணிக்கை ஆணையம், நிர்வாகம் மற்றும் பிற நபர்களால் செயல்படுத்தப்படும் கொள்கைகளாகும். அகத் தணிக்கையாளர்கள் என்போர் முழுமை அமைப்பின் அகக் கட்டுபாட்டு செயல்முறைகள் மற்றும் அதன் நிதி அறிக்கை செயல்களின் நம்பகத்தன்மை ஆகியவற்றின் உருவாக்கம் மற்றும் செயல்படுத்தல் ஆகியவற்றைச் சோதிப்பதற்காக நிறுவனத்திற்குள்ளே உள்ள நபர்களாவர்.
 • அதிகாரத்தின் சமநிலை : எளிய அதிகாரச் சமநிலை என்பது மிகவும் பொதுவானது; அதற்கு தலைவர் பொருளாலரிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பது அவசியமாகும். இந்த அதிகாரப் பிரிப்பின் பயன்பாடானது நிறுவனங்களில் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டது. அதில் தனித்தனி பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றும் மற்றொன்றின் செயல்பாடுகளைச் சோதித்து சமநிலைப்படுத்துகின்றன. ஒரு குழு நிறுவன அளவில் நிர்வாக மாற்றங்களை முன்மொழியலாம். அதே நேரத்தில் மற்றொன்று அந்த மாற்றங்களுக்கு வாக்களித்து மறுஆய்வு செய்யலாம். பின்னர் மூன்றாம் குழு ஒன்று இந்த மூன்று குழுவுக்கும் வெளியில் உள்ளவர்களின் (வாடிக்கையாளர்கள், பங்குதாரர்கள், பணியாளர்கள்) ஆர்வத்தை இது நிறைவேற்றுவதாக உள்ளதா எனச் சோதிக்கலாம்.
 • சன்மானம் : செயல்திறன் அடிப்படையிலான சன்மானம் என்பது ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியை தனிநபரின் செயல்திறனுடன் தொடர்புபடுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது. அது ரொக்கம் அல்லது பங்குகள் மற்றும் பங்கு விருப்பத்தேர்வுகள், வயது முதிர்வு ஓய்வு போன்ற வடிவங்களிலான ரொக்கமல்லாத ஆதாயங்களாகவும் பிற நன்மைகளாகவும் இருக்கலாம். இருப்பினும் இது போன்ற ஊக்கத்தொகைத் திட்டங்கள் பிழைகள் அல்லது சந்தர்ப்பவாத நடத்தை போன்றவற்றைத் தடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் எதனையும் வழங்குவதில்லை மேலும் தொலைநோக்கற்ற நடத்தைகளுக்கு வழிவகுக்கலாம் என்ற கோணத்தில் அவை எதிர்வினைகளை வழங்கக்கூடியவையே.

புறக் கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக் கட்டுப்பாடுகள்[தொகு]

புறக் கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக் கட்டுப்பாடுகளில் புற நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் மீது செலுத்தும் கட்டுப்பாடுகள் அடங்கும். பின்வருவன இதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்:

 • போட்டி
 • கடன் ஒப்பந்தங்கள்
 • செயல்திறன் தகவலுக்கான மதிப்பீட்டு தேவை (குறிப்பாக நிதி அறிக்கைகள்)
 • அரசாங்கக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்
 • மேலாண்மைத் துறைக்கான தொழிலாளர் சந்தை
 • ஊடக அழுத்தம்
 • கையகப்படுத்தல்கள்

கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் அமைப்பு ரீதியான சிக்கல்கள்[தொகு]

 • தகவலுக்கான தேவை: பங்குதாரர்கள் சிறந்த தகவலைப் பயன்படுத்துவதற்கும் அதைச் செயலாக்குவதற்காகும் செலவு சிறு பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கிறது. இந்தச் சிக்கலுக்கான தீர்வு வழக்கமான பதிலாகும் செயல்திறன்மிக்க சந்தைக் கருதுகோள் (நிதியியலில் செயல்திறன் மிக்க சந்தை கருதுகோளானது (EMH) நிதியியல் சந்தைகள் செயல்திறன் மிக்கவை என உத்தரவாதம் வழங்குகின்றன), தொழில்முறையான பெரிய முதலீட்டாளர்களின் மீதான தீர்மானங்களில் சிறிய பங்குதாரர் அதீத இருமாப்புக்கொள்வார் என்று கூறுகிறது.
 • செலவுகள் கண்காணிப்பு: இயக்குநர்களைக் கவர்வதற்காக பங்குதாரர்கள் மற்றவர்களுடன் இணைந்து குறிப்பிடும்படியான ஒரு வாக்களிப்புக் குழுவை உருவாக்க வேண்டும். அதன் மூலம் அவர்கள் தங்களால் தீர்மானங்களைக் கொண்டுவருதல் அல்லது பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் இயக்குநர்களை நியமித்தல் போன்றவற்றைச் செய்யமுடியும் என்ற அச்சத்தை ஏற்படுத்த முடியும்.
 • கணக்குத் தகவல் வழங்குதல்: நிதிக் கணக்குகள், நிதி வழங்கும் இயக்குநர்களைக் கண்காணிப்பதற்கான முக்கியமான இணைப்பை வழங்குகின்றன. நிதி அறிக்கைச் செயலாக்கங்களில் உள்ள குறைகள் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை செயல்திறனில் குறைபாடு இருக்க வழிகோலும். இது கண்டிப்பாக சிறப்பாக புறத் தணிக்கைச் செயலாக்கத்தின் பயனால் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

கணக்காளரின் பங்கு[தொகு]

நிதி அறிக்கையிடல் என்பது கூட்டக நிறுவன ஆளுகை முறைமைகள் செயல்திறன் மிக்க விதத்தில் இயங்குவதற்கு அவசியமான அம்சமாகும்.[சான்று தேவை] கணக்காளர்களும் தணிக்கையாளர்களும் முதலீட்டுச் சந்தைப் பங்கேற்பாளர்களுக்கு தகவல் வழங்கும் முக்கிய நபர்களாவர். நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள், நிர்வாகமானது சட்ட ரீதியான மற்றும் நன்னெறி சார்ந்த கடமைகளுக்கு இணங்கியும் தணிக்கையாளர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரத்துடனும் இணக்கமாக நிர்வாகமானது நிதி தொடர்பான அறிக்கைகளைத் தயாரிக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கும்படி அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

தற்போதைய கணக்கீட்டு நடைமுறையானது அளவீட்டு முறைகளைத் தீர்மானித்தல், அங்கீகரிப்புக்கான தேர்வளவைகள் மற்றும் சில நேரம் கணக்கீட்டு முழுமை அமைப்புக்கான வரையறை ஆகியவற்றில் ஓரளவு விருப்பத் தேர்வையும் வழங்குகிறது. புலப்படக்கூடிய செயல்திறனை (பொதுவாக படைப்புத் திறன் மிக்கக் கணக்கியல் எனப்படுவது) மேம்படுத்துவதற்காக இந்த விருப்பத் தேர்வு வசதியைப் பயன்படுத்துவதால் பயனர்களின் தகவல் தொடர்பான செலவுகள் அதிகரிக்கின்றன. அதீதமாகச் செல்லும் போது இதனால் தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்படாமல் போகும் நிகழ்வுகள் உருவாகலாம்.

கணக்கீட்டு நிறுவனங்கள் சுயசார்புள்ள தணிக்கையாளர்களாகவும் அதே சமயம் அவர்கள் தணிக்கை செய்யும் நிறுவனத்திற்கான நிர்வாகத்தின் ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார்களா என்பது ஒரு விவகாரமாக இருக்கும் விஷயமாகும். இதனால் ஆர்வத்தில் முரண்பாடுகள் தோன்றலாம். மேலும் அதன் விளைவாக நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கும்படி வாடிக்கையாளர் வற்புறுத்துவதன் காரணத்தால் நிதி அறிக்கைகளின் முழுமைத் தன்மை சந்தேகத்திற்கு உள்ளாகலாம். நிர்வாக ஆலோசனை சேவைகளைத் தொடங்கவும், நிறுத்தவும் மேலும் அடிப்படையாக கணக்கீட்டு நிறுவனங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ஒரு சுயசார்புள்ள தணிக்கையாளருக்குரிய அம்சங்களிலிருந்து பிறழும் நிறுவனங்களை பணியிலிருந்து அகற்றவும் ஒரு கூட்டக நிறுவன வாடிக்கையாளருக்கு அதிகாரம் உள்ளது. சர்பான்ஸ்-ஆக்ஸ்லி (Sarbanes-Oxley) சட்டத்தின் மூலமாக (கீழே குறிப்பிட்டபடி என்ரான் சூழ்நிலைக்கு எதிர்வினையாக) அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அது கணக்கீட்டு நிறுவனங்கள் தணிக்கை மற்றும் நிர்வாக ஆலோசனை ஆகிய இரண்டு சேவைகளையும் வழங்குவதைத் தடை செய்தது. இதே போன்ற விதிகள் இந்தியாவின் SEBI சட்டத்தின் சரத்து 49 இன் கீழும் உள்ளன.

தவறான விளைவை ஏற்படுத்தும் நிதி அறிக்கையிடலுக்கு என்ரால் வீழ்ச்சி ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். ஒப்பந்தப்படி ஒரு மூன்றாம் தரப்பினரே இழப்புகளுக்கான ஈட்டுத்தொகையை வழங்க வேண்டியுள்ளது என்பது போன்ற கதைகளைக் கூறி தனது பெரிய இழப்பை மறைத்துவிட்டது. கணிசமான பொருளாதாரப் பங்கைக் கொண்டிருந்த என்ரான் நிறுவன அமைப்பில் அந்த மூன்றாம் தரப்பினரும் ஒரு அமைப்பு ஆகும். தணிக்கை அதிகாரியான ஆர்த்தர் ஆண்டர்சனுடனான கணக்கியல் நடைமுறைகள் குறித்த கலந்துரையாடலில் வெளிவந்த கருத்துகள் வாடிக்கையாளர் ஆதிக்கத்தை உணர்த்தின.

இருப்பினும் சிறந்த நிதியியல் அறிக்கையிடுதல் என்பது பயனர் அதைப் பயன்படுத்தாவிட்டாலோ அல்லது அதிக செலவுகளின் காரணமாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட பயனர் தனது பங்கைக் கண்காணிக்க முடியாமல் போனாலோ, கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் விளைவுத்திறனுக்கு அது போதுமானதாக இருக்காது (மேலேயுள்ள கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் அமைப்பு ரீதியான சிக்கல்கள் பிரிவைக் காண்க).[சான்று தேவை]

கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்[தொகு]

விதிகளும் தத்துவங்களும்[தொகு]

பொதுவாக தத்துவங்களைக் காட்டிலும் விதிகள் எளிதாகப் பின்பற்றக்கூடிய வகையில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில் ஏற்கத்தக்க மற்றும் ஏற்கத்தகாத நடத்தைகள் தெளிவாகப் பிரித்துக்காட்டப்படுகின்றன. தனிப்பட்ட மேலாளர்கள் அல்லது தணிக்கையாளர்களின் சுய விருப்பு வெறுப்புக்குட்பட்டு இயங்கும் தன்மையை விதிகள் குறைக்கவும் செய்கின்றன.

நடைமுறையில் விதிகள் தத்துவங்களைக் காட்டிலும் பின்பற்றுவதற்கு சிக்கலானவையாக உள்ளன. அவை நெறிமுறைகளுக்குள் அடங்காத பரிவர்த்தனைகளைக் கையாள்வதற்கான போதிய வசதிகளைக் கொண்டில்லாமல் இருக்கலாம். அனைத்திற்கும் மேலாக தெளிவான விதிகள் பின்பற்றப்பட்டாலும் அவற்றின் அடிப்படை நோக்கங்களைத் தவிர்க்க ஒருவர் வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க முடியும் - ஒருவர் பரந்துவிரிந்த தத்துவத்துக்கு உள்ளடக்கப்பட்டால் இதைச் செய்வது கடினம்.

ஆனால் தத்துவங்களோ ஒரு வகை சுயக் கட்டுப்பாடுகளாகும். இந்தத் தத்துவங்கள் ஒரு பிரிவு எந்தத் தரநிலைகள் ஏற்கத்தக்கவை மற்றும் எவை ஏற்கத்தகாதவை எனத் தீர்மானிக்க அனுமதிக்கின்றன. இவை நடைமுறைக்கு ஏற்றதாக இல்லாமல் இருக்க வாய்ப்புள்ள ஆர்வத்தால் இயற்றப்படும் சட்டங்களின் ஆதிக்கத்தைத் தடுக்கின்றன.

அமலாக்கம்[தொகு]

அமலாக்கம் என்பது ஓர் ஒழுங்குப்படுத்தல் அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த நம்பகத்தன்மையையும் பாதிக்கலாம். அவை தீய செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தவும் அதே வேளையில் போட்டிமிகு இயங்குப் புலத்தின் மட்டத்தைச் சரிசெய்யவும் செய்கின்றன. இருப்பினும், அதீத அமலாக்கம் என்பது எப்போதுமே சிறந்ததில்லை, அதிக அளவு அதைப் பயன்படுத்தும் போது மதிப்பதிகமுள்ள இடர்-சந்தித்தலைப் புலப்படாதபடி செய்யக்கூடும். இருப்பினும் நடைமுறையில், பெரும்பாலும் இது நடைமுறை ஆபத்தைப் போலன்றி இருக்கும் ஒரு வகைக் கோட்பாடு ரீதியான ஆபத்தாகவே உள்ளது.

பொறுப்புக்கப்பாற்பட்ட செயல்பாடு[தொகு]

முதிர்ச்சியடைந்த குழுமங்கள் நிறுவனத்தை நடத்துவதில் நிர்வாகத்திற்கு உதவுவதே அவர்களின் நோக்கம் எனக் குறிப்பிடுகின்றன. அவர்கள் பெரும்பாலும் மூத்த மேலாளர் அணிக்கு ஆதரவானவர்களாகவே இருக்கின்றனர். முதிர்ச்சியடைந்த இயக்குநர்கள் நிறுவனம் தனது எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பது பற்றிய அறிவார்ந்த பகுப்பாய்வில் ஈடுபடுவது அவர்களின் கடமை எனத் திடமாக நம்புகின்றனர். பெரும்பாலான சமயங்களில் நிறுவனம் சந்த்திக்கும் முக்கியமான சிக்கல்களுடன் இந்த முதிர்ச்சியடைந்த குழுமம் தொடர்புடையதாக உள்ளது.

வழக்கமான குழுமங்களைப் போலன்றி இந்த முதிர்ச்சியடைந்த குழுமங்கள் சர்பான்ஸ்-ஆக்ஸ்லி சட்டத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளினால் தடுக்கப்படுவதாக உணர்வதில்லை. கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளுக்கு இணங்கியபடி நடந்துகொள்ளும் நோக்கம் கொண்ட வழக்கமான குழுமங்களைப் போலன்றி இந்த முதிர்ச்சியடைந்த குழுமங்கள் குழுமச் செயல்திறனின் அடிப்படைக் கோடாகவே இந்தக் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளின் இணக்கத்தைக் குறிப்பிடுகின்றன. முதிர்ச்சியடைந்த இயக்குநர்கள் கருதப்பட வேண்டியவைகளின் ஒரு பட்டியல் படி செயல்களை நிறைவேற்றுவதையும் தாண்டி மிகவும் அப்பால் செல்கின்றனர். அவர்கள் மதிப்புகளையும் நன்னெறிகளையும் பாதுகாக்கின்றனர் அல்லது CEO இன் செயல்திறனைக் கண்காணிக்கின்றனர் என்பதைக் கட்டாயமாக்கக்கூடிய சர்பான்ஸ்-ஆக்ஸ்லி சட்டமும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படுவதில்லை.

அதே நேரத்தில் முதிர்ச்சியடைந்த இயக்குநர்கள் கூட்டக நிறுவனத்தின் தினசரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது அவர்களின் பொறுப்பல்ல என நினைக்கின்றனர். அவர்கள் எடுத்துக்காட்டுகளின் மூலம் வழிநடத்துகின்றனர். மொத்தத்தில் வழக்கமான மற்றும் தரநிலையான இயக்குநர்களிலிருந்து இந்த முதிர்ச்சியடைந்த இயக்குநர்களை மிகவும் வேறுபடுத்திக் காண்பிப்பது தினசரி சாவல்களில் ஈடுபடுவது, நிறுவனத்தின் திட்டமிடல் செயல்களில் பங்குபெறுவதில் அவர்களுக்கு இருக்கும் அலாதியான ஆர்வமே ஆகும். முதிர்ச்சியடைந்த குழுமங்கள் மிகவும் பெரிய, கூட்டுத் தன்மை கொண்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் சிறிய நிறுவனங்கள் ஆகிய இரண்டு வகை நிறுவனங்களிலும் காணப்படலாம்.[6]

உலகளவில் காணப்படும் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை மாதிரிகள்[தொகு]

அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை மாதிரி மிகவும் பிரபலமானதாக இருப்பினும், உலகளவில் காணப்படும் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை மாதிரிகளில் கணிசமான வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஜப்பானில் உள்ள கெய்ரெட்சுகளின் மறைமுக பங்கு அமைப்புகள் ஜெர்மனியின் நிறுவனங்களிலும்[9] தென் கொரியாவில் உள்ள சேபோல்களிலும் வங்கிகளுக்குள்ள அதிக சமப்பங்கு மற்றும் இது போன்ற பல நிலைகள் அமெரிக்க ஒன்றியத்தில் உள்ளதைப் போன்று உள்ள கூட்டக நிறுவன ஆளுகை சவால்களைக் கையாள முயற்சிக்கும் அமைப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

அமெரிக்காவில் பரந்து விரிந்து பரவியுள்ள பங்குதாரர்கள் மற்றும் அதிகாரமிக்க மேலாளர்கள் ஆகிய இரு தரப்பினருக்கும் இடையே உள்ள ஆர்வ முரண்பாடே முக்கியமான சிக்கலாகும். ஐரோப்பாவில், வாக்களிக்கும் உரிமையானது பிரமிடு உரிமைத் தகுதி மற்றும் இரட்டைப் பங்குகள் (வாக்களித்தல் மற்றும் வாக்களிக்காமை) போன்ற அம்சங்களின் மூலமாக குடும்பங்களால் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதே ஆகும். இதனால் கட்டுப்படுத்தும் இந்தக் குடும்பங்கள் தங்களுக்கு பணப்புழக்கத்தில் அதிக உரிமைகள் எந்தத் துணை நிறுவனத்தில் உள்ளதோ அந்த நிறுவனங்களையே நாடும் நிலையான "சுயக் கையாளுகை" எனும் நிலை ஏற்படுகிறது.[7]

ஆங்கிலோ-அமெரிக்கன் மாதிரி[தொகு]

உலகெங்கிலும் கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் பல வேறுபட்ட மாதிரிகள் உள்ளன. இவை பயன்படுத்தப்படும் மூலதனவியலின் வகையைச் சார்ந்து வேறுபடுகின்றன. சுதந்திரப் பொருளாதார மாதிரியானது ஆங்கிலோ-அமெரிக்க நாடுகளில் பொதுவானதாக உள்ளது. இது பங்குதாரர்களின் ஆர்வத்திற்கே முன்னுரிமை வழங்குகிறது. காண்டினெண்டல் ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய பகுதிகளில் காணப்படும் ஒருங்கமைக்கப்பட்ட விதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரியானது பணியாளர்கள், மேலாளர்கள், வழங்குநர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சமூகம் ஆகிய அனைத்து சாராரின் ஆர்வத்தையும் கருத்தில் கொள்கிறது. ஒவ்வொரு மாதிரியிலும் அதற்கே உரித்தான தனித்துவமான போட்டித் தன்மை கொண்ட நன்மைகள் உள்ளன. கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் சுதந்திரப் பொருளாதார மாதிரியானது வரம்புக்கப்பாலான கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கிறது. ஒருங்கமைக்கப்பட்ட விதத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை மாதிரியானது அதிகரிக்கும்படியான கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தரப் போட்டி ஆகியவற்றுக்கான வசதியை வழங்குகிறது. இருப்பினும் ஆளுகையின் விவகாரங்களைக் கையாள அமெரிக்கா பயன்படுத்திய சமீபத்திய அணுகுமுறைக்கும் ஐக்கிய இராச்சியத்தில் நடந்ததற்கும் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. அமெரிக்காவில் ஒரு கூட்டக நிறுவனமானது இயக்குநர் குழுமத்தால் ஆளுகை செய்யப்படுகிறது. இந்தக் குழுமத்திற்கு வழக்கமாக மூத்த செயலதிகாரி எனப்படும் செயலதிகாரியைத் தேர்வு செய்யும் அதிகாரம் உள்ளது. தினசரி நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் கூட்டக நிறுவனத்தை நிர்வகிக்கும் பெரும் அதிகாரம் CEO க்கு உள்ளது. ஆனால் அவருக்கான உதவியாளர்களைப் பணியமர்த்துதல், நிதி திரட்டுதல், மற்றொரு நிறுவனத்தைக் கையகப்படுத்தல், முக்கியமான முதலீட்டு விரிவாக்க செயல்கள் அல்லது பிற செலவு மிக்க திட்டப்பணிகள் போன்ற சில பெரிய செயல்களுக்கு இயக்குநர் குழுமத்தின் ஒப்புதல் பெற வேண்டியது அவசியம். கொள்கை அமைத்தல், முடிவெடுத்தல், நிர்வாகத்தின் செயல்திறனைக் கண்காணித்தல் அல்லது கூட்டக நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாடு ஆகியவை குழுமத்தின் பிற கடமைகளில் அடங்கும்.

இயக்குநர் குழுமமானது பெயருக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மேலும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு அதுவே பொறுப்பாகும். ஆனால் பல நிறுவனங்களின் துணை விதிகள் பெரிய பங்குதாரர்களைத் தவிர்த்து பிற அனைவரும் குழுமத்தின் உருவாக்கத்தைப் பாதிக்கும் வகையில் இருப்பதைக் கடினமாக்குகின்றன; இயல்பாக, குழும போட்டியிடுபவர்களைத் தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை. மாறாக முன்னரே அமைக்கப்பட்ட போட்டியாளர்களுக்காக இரப்பர் முத்திரைகளை வழங்குமாறு மட்டுமே கேட்கப்படுகின்றனர். வக்கிரமமான ஊக்கத்தொகைகள் முன்னேறிய உலகின் பல கூட்டக நிறுவனக் குழுமங்களில் பரவியுள்ளது. இதனால் குழும உறுப்பினர்கள் அவர்கள் மேற்பார்வையிட வேண்டிய செயலதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் வந்துவிடுகின்றனர். பெரும்பாலான நேரங்களில் கூட்டக நிறுவனத்தின் CEOகளே குழுமத்தின் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றனர், இதை சிலர் [8] ஆர்வ முரண்பாடாகக் காண்கின்றனர்.

நெறிமுறைகளும் வழிகாட்டல்களும்[தொகு]

கூட்டக நிறுவன ஆளுகைத் தத்துவங்களும் நெறிமுறைகளும் பல நாடுகளிலிருந்து உருவானவை. மேலும் அவை பங்கு பரிவர்த்தனையகங்கள், கூட்டக நிறுவனங்கள், அமைப்பு ரீதியான முதலீட்டாளர்கள் அல்லது அரசாங்கம் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்களின் ஆதரவுள்ள இயக்குநர் மற்றும் மேலாளர் சங்கங்கள் (அமைப்புகள்) ஆகியவற்றினால் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த ஆளுகைப் பரிந்துரைகளுக்கு இணங்கி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு விதியாக சட்டப்பூர்வ கட்டாயங்கள் எதுவும் இல்லை. இருப்பினும் பங்கு பரிவர்த்தனையக பட்டியலிடுதல் தேவைகளுடன் தொடர்புடைய இந்த நெறிமுறைகள் ஆற்றல் மிக்க விளைவுகளை வழங்கக்கூடும்.

எடுத்துக்காட்டாக, லண்டன் மற்றும் டொராண்டோ பங்குப் பரிவர்த்தனையகங்களில் விலைப்புள்ளியிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் அவற்றுக்குரிய நாடுகளின் தேசிய நெறிமுறைகளின் பரிந்துரைகளை முறையாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. இருப்பினும், அவை அந்த ஆவணங்களில் அந்த நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றனவா இல்லையா எனத் தெரியப்படுத்துவதும் அவற்றிலிருந்து விலகிச் செயல்படும்பட்சத்தில் அது தொடர்பான விளக்கத்தைத் தெரிவிப்பதும் கட்டாயமாகும். இந்த வெளிப்படுத்தல் கட்டாயங்கள் அந்நிறுவனங்கள் பொதுவான நெறிமுறைகளுக்கு இணங்கி நடக்க வேண்டிய அழுத்தத்தைக் கொடுக்கின்றன.

அமெரிக்காவில் நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் அவை அமைந்துள்ள மாகாணத்தின் விதிகளாலேயே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, இருப்பினும் பங்குப் பரிவர்த்தனையைப் பொறுத்தவரை அவைப் பொது நிறுவனமாக இருக்கும்பட்சத்தில் அவை ஃபெடரல் அரசாங்கத்தாலும் கட்டுப்படுத்தப்படும். ஃபார்ச்சுன் 500 பட்டியலில் இருக்கும் பாதிக்கும் அதிகமான நிறுவனங்கள் டெலவேரில் (Delaware) அமைந்துள்ளன. டெலவேரின் கூட்டக நிறுவனத்திற்குத் தோதான சட்டச் சூழலும் வணிக ரீதியான விவகாரங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட மாகாண நீதிமன்றங்கள் (டெலவேர் நீதிமன்ற துணை சேவையகம்) இருப்பதுமே இதற்குக் காரணமாகும்.

பெரும்பாலான மாகாணங்களின் கூட்டக நிறுவனச் சட்டங்கள் பொதுவாக அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தின் மாதிரி வணிகக் கூட்டக நிறுவனச் சட்டத்தையே பரணிடப்பட்டது 2009-09-19 at the வந்தவழி இயந்திரம் பின்பற்றுகின்றன. ஆனால் டெலவேர் அந்தச் சட்டத்தைப் பின்பற்றவில்லை. அது இன்னும் அதன் கூற்றுகளைப் பரிசீலித்து வருகிறது. மேலும் டேலவேர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஈ. நார்மன் வீசே பரணிடப்பட்டது 2014-01-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் உட்பட டெலாவேரின் பல பிரபல நீதிபதிகள் ABA ஆணையங்களில் பங்குகொண்டவர்களாவர்.

2005 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட டிஸ்னீ தீர்மானத்திலிருந்து[9] நிறுவனங்கள் தங்கள் ஆளுகையின் பொறுப்புகளை எந்த அளவுக்கு நிர்வகிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விவகாரம் எழுந்தது; வேறொரு விதத்தில் சொல்வதானால் அவை வெறுமென சட்ட ரீதியான ஒரு மாற்றத்தை இடமாற்ற முயற்சிக்க வேண்டுமா அல்லது சிறந்த நடைமுறைகளுக்கு மேம்படக்கூடிய வகையிலான ஆளுகை வழிகாட்டல்களை உருவாக்க வேண்டுமா என்பதாகும். எடுத்துக்காட்டுக்கு, இயக்குநர் சங்கங்கள் (மேலே உள்ள பிரிவு 3 ஐக் காண்க), கூட்டக நிறுவன மேலாளர்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றால் வழங்கப்பட்ட வழிகாட்டல்கள் அனைத்தும் தன்னிச்சையானதாக உள்ளன. எடுத்துக்காட்டுக்கு, GM குழும வழிகாட்டல்கள் நிறுவனத்தின் ஆளுகைத் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான நிறுவனத்தின் முயற்சிகளையே பிரதிபலிக்கின்றன. இருப்பினும் அது போன்ற ஆவணங்கள் பிற நிறுவனங்களும் அது போன்ற ஆவணங்களையும் சிறந்த நடைமுறைக்கான தரநிலைகளையும் பின்பற்றுமாறு கேட்கும் பெருகக்கூடிய விளைவுகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக்கான 1999 ஆம் ஆண்டின் OECD தத்துவம் மிகவும் தாக்கம் கொண்ட வழிகாட்டல்களில் ஒன்றாக இருந்தது. இது 2004 ஆம் ஆண்டில் மறுஆய்வு செய்யப்பட்டது. உலகம் முழுவதும் கூட்டக நிறுவன ஆளுகைத் தத்துவங்களை முன்மொழிந்த அம்சமாக OECD தொடர்ந்து திகழ்கிறது.

OECD இன் வழிகாட்டல் தொடர்பான பணிகள் பிற சர்வதேச நிறுவனங்கள், தனியார் துறை அமைப்புகள் மற்றும் 20 க்கும் மேற்பட்ட தேசிய கூட்டக நிறுவன ஆளுகை நெறிமுறைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் கணக்குப்பதிவு மற்றும் அறிக்கையிடலிலான சர்வதேச தரநிலைகளில் வல்லுனர்களின் பன்னாட்டுப் பணிக்குழுவானது (ISAR) தன் விருப்பத்தின் பேரில் கூட்டக நிறுவன ஆளுகை வெளிப்படுத்தலுக்கான சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றிய வழிகாட்டல்களை வெளியிட்டுள்ளது. சர்வதேச அளவில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட[10] தரநிலைக் குறிப்பீட்டில் ஐந்து பெரிய வகைகளிலான ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தனித்துவமான வெளிப்படுத்தல் படிகள் உள்ளன:[11]

 • தணிக்கை
 • குழுமம் மற்றும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம்
 • கூட்டக நிறுவனப் பொறுப்பு மற்றும் இணக்கம்
 • நிதியியல் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தகவல் வெளிப்படுத்தல்
 • உரிமைத்தகுதிக் கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு உரிமைகள் செயல்படுத்தல்

நீடித்திருக்கக்கூடியதான மேம்பாட்டு உலக வணிகக் கவுன்சில் WBCSD, கூட்டக நிறுவன ஆளுகை பற்றிய பணிகளில் குறிப்பாக பொறுப்பு மற்றும் அறிக்கையிடல் பரணிடப்பட்டது 2016-03-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் பற்றிய பணிகளில் ஈடுபட்டு 2004 ஆம் ஆண்டில் சிக்கல் மேலாண்மைக் கருவி: கூட்டக நிறுவனப் பொறுப்பு நெறிகள், தரநிலைகள் மற்றும் சட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்துவதில் வணிகத்திற்குள்ள உத்தியியல் சவால்கள் பரணிடப்பட்டது 2016-03-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் எனும் ஆவணத்தை உருவாக்கி வெளியிட்டது. இந்த ஆவணமானது பொதுவான தகவல் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதாவது அது நீடித்திருக்கும் தன்மையின் நிகழ்ச்சி நிரலுடன் தொடர்புள்ள முக்கிய நெறிகள், தரநிலைகள் மற்றும் சட்டமைப்புகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய ஒரு பரந்த காட்சியின் "நொடிப்புக் காட்சியையும்" சிந்தனை மற்றும் கொள்கை உருவாக்க தொழில்முறை வல்லுனர்களின் அமைப்புகளின் கோணத்திலான கருத்தையும் வழங்குகிறது.

உரிமைத்தகுதிக் கட்டமைப்புகள்[தொகு]

உரிமைத்தகுதிக் கட்டமைப்புகள் என்பவை குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் குழுக்களைப் பொறுத்து பங்குதாரர்கள் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற அமைப்பு வகைகளைக் குறிக்கிறது. ஒரு நாட்டுக்குட்பட்டு அல்லது வணிகக் குழுவிற்குட்பட்டு கூட்டக நிறுவன ஆளுகையினைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு கருவியாக கொள்கை உருவாக்குநர்களாலும் ஆராய்ச்சியாளர்களாலும் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொதுவாக, உரிமைத்தகுதிக் கட்டமைப்புகள் உரிமைத்தகுதிச் செறிவின் (அதாவது செறிவு விகிதங்கள்) கவனிக்கத்தக்க சில அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி பின்னர் அதன் காட்சியியல் விளக்கத்தை வழங்கும் படங்களை வரைந்து கண்டறியப்படுகின்றன. பங்குதாரர்கள், நிறுவனங்களுடன் இடைசெயல் புரியும் விதத்தைப் புரிந்துகொள்ளத்தக்கதாக மாற்றுவதும் வாய்ப்புள்ள போது நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட குழுக்களின் உரிமையாளரைக் கண்டறிவதுமே உரிமைத்தகுதிக் கட்டமைப்புகளின் பின்னணியிலுள்ள கருத்தாகும். பிரமிடுகள், குறுக்கு-பங்கு பிடிப்புகள், வளையங்கள் மற்றும் வலைகள் போன்றவை உரிமைத்தகுதிக் கட்டமைப்புகளுக்கான சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

கூட்டக நிறுவன ஆளுகை மற்றும் நிறுவன செயல்திறன்[தொகு]

2000 ஆம் ஆண்டின் முதலில் சுமார் 200 அமைப்பு சார் முதலீட்டாளர்களிடையே நிகழ்த்தப்பட்டு பின்னர் 2002 ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கப்பட்ட மிக்கென்சி நிறுவனத்தின் 'உலகளாவிய முதலீட்டாளர் கருத்து கணக்கெடுப்பில்', பதிலளித்தவர்களில் 80% பேர் சிறப்பாக ஆளுகை செய்யப்படும் நிறுவனங்களுக்கு பிரீமியம் செலுத்த விரும்புவதாகக் கண்டறியப்பட்டது. அவர்கள் பெரும்பாலும் புற இயக்குநர்களை கொண்டுள்ள நிர்வாகக் கூட்டு ஏதும் இல்லாத, தனது இயக்குநர்களுக்கான முறையான மதிப்பீடுகளை நிகழ்த்தக்கூடிய மற்றும் ஆளுகை விவகாரங்கள் தொடர்பாக முதலீட்டாளர்கள் கேட்கும் தகவல்களை உடனடியாக வழங்கக்கூடிய நிறுவனத்தையே ஒரு சிறப்பாக ஆளுகை செய்யப்படும் நிறுவனம் என வரையறுத்தனர். பிரீமியத்தின் அளவானது சந்தையைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. இது கனடாவின் நிறுவனங்களுக்கு 11% என்பதிலிருந்து கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்குப்படுத்தல் குறைகள் மிகவும் குறைவாக (மொராக்கோ, எகிப்து மற்றும் ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்கள்) உள்ள நிறுவனங்களுக்கு 40% எனவும் மாறுகிறது.

பிற ஆய்வுகள் நிறுவனங்களின் பங்கு விலை செயல்திறனுடன் மிகப் பரந்த தர அம்சங்களைத் தொடர்புபடுத்தியுள்ளன. ஐந்தாண்டு தொடர் இலாபங்களைக் கொண்டு ஃபார்ச்சுன் பத்திரிகை நிகழ்த்திய 'மிகவும் பாராட்டப்படும் நிறுவனங்கள்' பற்றிய கணக்கெடுப்பில், அண்டுனோவிச் மற்றும் பலர் "மிகவும் பாராட்டப்படும்" அந்த நிறுவனங்கள் 125% சராசரி இலாபத்தைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் 'குறைவாகப் பாராட்டப்படும்' நிறுவனங்கள் 80% சாரசரி இலாபத்தைக் கொண்டுள்ளன எனக் கண்டறிந்தனர். ஒரு தனி ஆய்வில், பிஸினஸ் வீக் சிறந்த மற்றும் மோசமான ஆளுகை கொண்டுள்ள குழுமங்களை வேறுபடுத்த உதவியாக அமைப்பு சார் முதலீட்டாளர்களையும் 'நிபுணர்களையும்' பட்டியலிட்டு உயர் தரங்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களே அதிக நிதியியல் இலாபத்தைப் பெற்றுள்ளன எனக் கண்டறிந்தது.

மற்றொரு புறம், தனித்தன்மை வாய்ந்த கூட்டக நிறுவன ஆளுகைக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிறுவன செயல்திறன் ஆகியவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பு பற்றிய ஆராய்ச்சியானது பலதரக் கலப்பைக் கொண்டதாகவும் பெரும்பாலான சமயத்தில் பலவீனமானதாகவும் உள்ளது. பின்வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் இதை விளக்கக்கூடும்.

குழுமத்தின் இயைபு[தொகு]

சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சந்திப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கும் இலாபத்தன்மைக்கும் தொடர்பு இருப்பதற்கு ஆதரவான கருத்துகளை கண்டறிந்து வழங்கியுள்ளனர். பிறர் புற இயக்குநர்களின் எண்ணிக்கைக்கும் நிறுவன செயல்திறனுக்கும் இடையே எதிர் விகிதத் தன்மை இருப்பதைக் கண்டறிந்துள்ளனர். இன்னும் சிலர் புற குழும உறுப்பினர் தகுதிக்கும் செயல்திறனுக்கும் தொடர்பில்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். சமீபத்திய வெளியீடு ஒன்றில், பகத் மற்றும் ப்ளாக் ஆகியோர் அதிக சார்பிலா குழுமங்களைக் கொண்டுள்ள நிறுவனங்கள் பிற நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் சிறப்பாக செயல்படுவதில்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். குழுமத்தின் இயைபானது நிறுவன செயல்திறனை நேரடியாக பாதிப்பதாகத் தெரியவில்லை.

ஊதியம்/ஈட்டுத்தொகை[தொகு]

நிறுவன செயல்திறனுக்கும் செயலதிகாரிகளின் ஈட்டுத்தொகைக்கும் உள்ள தொடர்பைப் பற்றிய முந்தைய ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகள் செயல்திகாரிகளின் ஊதியத்திற்கும் நிறுவனத்தின் செயல்திறனுக்கும் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் இசைவான தொடர்பைக் கண்டறிந்து கூறத் தவறிவிட்டன. ஊதியம்-செயல்திறன் அமைப்பு குறைவான சராசரியுடன் இருப்பதால் ஒரு நிறுவன ஆளுகை செயல்திறனற்றது என்று குறிப்பிடுவதாகக் கருத முடியாது. அனைத்து நிறுவனங்களும் ஒரே அளவிலான முகமை முரண்பாட்டு சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதில்லை. மேலும் புற மற்றும் அகக் கண்காணிப்பு முறைகள் மற்றவர்களை விட சிலருக்கு அதிக செயல்திறன் மிக்கதாக இருக்கலாம்.

சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிகப் பெரிய CEO செயல்திறன் ஊக்கத்தொகைகள் நிறுவனங்களின் பங்கு உரிமைத் தகுதியிலிருந்து வருகின்றன எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆனால் பிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் பங்கு உரிமைத்தகுதி மற்றும் நிறுவன செயல்திறனுக்கிடையே உள்ள தொடர்பானது உரிமைத்தகுதியின் அளவைச் சாராத அம்சமாகும் எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த முடிவுகள் 20% க்கு மேல் உரிமைத்தகுதி அதிகரிப்பதால் நிர்வாகம் அதிகமாக உறுதிப்படுவதாகவும் அதன் பங்குதாரர்களின் மீதான ஆர்வம் குறைவதாகவும் கூறுகின்றன.

நிறுவன செயல்திறனானது பங்கு விருப்பத்தேர்வுகள் திட்டத்துடன் நேர்மறைத் தொடர்புடையவை. மேலும் இந்தத் திட்டங்கள் மேலாளர்களின் ஆற்றலை இயக்குகின்றன மற்றும் அவர்களின் முடிவெடுக்கும் எல்லைகளை குறைந்த காலத்திற்குரிய செயல்திறன் என்ற நிலையிலிருந்து நிறுவனத்தின் நீண்ட காலத்திற்குரிய செயல்திறன் என்ற நிலைக்கு விரிவாக்குகிறது எனவும் சிலர் வாதிடுகின்றனர். இருப்பினும், தோராயமாக பரஸ்பர நிதிகளின் காலப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதுகாப்பு தொடர்பான கிசுகிசுக்கள் எழுந்தது. மேலும் யுனிவெர்சிட்டி ஆஃப் லோவா அகாடமிக் எரிக் லை ஆவணப்படுத்திய படியும் குறிப்பாக வால் ஸ்ட்ரீட் ஜர்னலின் சார்லஸ் ஃபோரெல் குறிப்பிட்ட படியும் அந்த விருப்பங்கள் வழங்கும் அனுமதிகளைப் பின்தேதியிடுதல் போன்றவை தொடர்பாக விளைந்த விமர்சனங்களின் அடிப்படையிலேயே இந்தக் கருத்துக் கோணம் உருவானது.

அதற்கு முன்பும் 2006 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட பின்தேதியிடல் கிசுகிசுவினால் பொதுக் கருத்தில் எதிர்மறைத் தாக்கம் ஏற்பட்டது. அந்த விருப்பத்தேர்வைப் பயன்படுத்துவது பல்வேறு விமர்சனங்களுக்குள்ளானது. குறிப்பாக அதிக சக்தியுடனும் நீண்டகாலமாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் விவாதமானது கூட்டக நிறுவனத்தின் பங்கு மறுவாங்குதல் திட்டங்களுடன் செயலதிகாரிகளின் விருப்பத்தேர்வுகள் கொண்டுள்ள இடைசெயல்பாடுகளைப் பற்றியதாக உள்ளது. பங்குதாரரின் ஆர்வத்திற்கு எதிரான விதத்தில் இந்த விருப்பத்தேர்வுகள் பங்குகளை மீண்டும் வாங்குதல் திட்டத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என எண்ணற்ற அதிகாரிகள் (அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் ஃபெடரல் ரிசர்வ் போர்டு பொருளியலாளர் வெயிஸ்பென்னர் உட்பட) தீர்மானித்தனர். இந்த ஆசிரியர்கள் இந்த விருப்பத்தேர்வு தாக்கத்தின் காரணத்தால் அமெரிக்க ஒன்றியத்தின் ஸ்டாண்டர்ட் & புவர்ஸ் 500 நிறுவனங்களுக்கான பங்கு மறுவாங்குதல்கள், 2006 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் துரிதமாக $500 பில்லியன் ஆண்டு வீதம் அதிகரித்தது என வாதிட்டனர். விருப்பத்தேர்வு/மறுவாங்குதல் விவகாரம் தொடர்பான பல கருத்துப் பணிகளின் தொகுப்பானது 2006 ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர் எம். கம்போர்ட் வெளியிட்ட ஸ்காண்டல் என்னும் ஆய்வில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தது.

கணக்கியல் மாற்றங்களும் ஆளுகை விவகாரங்களும் சேர்ந்து 2006 ஆம் ஆண்டில் இந்த விருப்பத்தேர்வுகளை ஊதியம் வழங்குவதற்கான பிரபலமல்லாத ஒரு வழியாக மாற்றின. மேலும் மறுவாங்குதல்களின் பல்வேறு செயல்படுத்தல் முறைகள் மிகவும் விரும்பப்படும் பங்கு மறுவாங்கல் திட்டத்திற்கான சிறந்த வழியாக உருவாகி, "திறந்த நிலைச் சந்தை" ரொக்க மறுவாங்குதல்களுக்கு சாவாலாக நின்றன.

மேலும் காண்க[தொகு]

 • முகமை செலவு
 • முகமைக் கோட்பாடு
 • பாசெல் II
 • வணிக நன்னெறிகள்
 • காட்பரி அறிக்கை
 • கூட்டக நிறுவன ஆதாயம்
 • கூட்டக நிறுவனக் குற்றம்
 • கூட்டக நிறுவன பொருளாதாரச் சட்ட சீர்திருத்தத் திட்டம்
 • கூட்டக நிறுவன சமூகப் பொறுப்புகள்
 • கூட்டக நிறுவன வெளிப்படைத் தன்மை
 • கூட்டக நிறுவனம்
 • அயல்நாட்டு ஊழல் நடைமுறைகள் சட்டம்
 • கோல்டன் பாராசூட்
 • ஆளுகை
 • அகக் கட்டுப்பாடு
 • சட்டப்பூர்வ தோற்றக் கோட்பாடு
 • கட்டுப்பாட்டின் தனிப்பட்ட நன்மைகள்
 • இடர் மேலாண்மை
 • சர்பான்ஸ்-ஆக்ஸ்லி சட்டம்
 • ஊதியத்தின் மீதான வாக்களிப்பு
 • நடுநிலை முதலீட்டாளர் கோட்பாடு

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. கூட்டக நிறுவன ஆளுகையின் வெவ்வேறு கோட்பாட்டியல் அம்சங்களின் பார்வைக்கு பின்வருவதன் அதிகாரம் 15ஐக் காண்க- டிக்னாம், ஏ அண்ட் லொவ்ரி, ஜெ (2006) கம்பெனி லா, ஆக்ஸ்ஃபோர்டு யுனிவெர்சிட்டி ப்ரெஸ் பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0-19-928936-3
 2. கார்ப்பரேட் கவர்னென்ஸ் இண்டர்நேஷனல் ஜர்னல், "அ போர்டு கல்ச்சர் ஆஃப் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ், தொகுதி 6 வெளியீடு 3 (2003)
 3. க்ராவ்ஃபோர்டு, கர்ட்டிஸ் ஜே. (2007). த ரிஃபார்ம் ஆஃப் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ்: மேஜர் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் த U.S. கார்ப்பரேட் போர்ட்ரூம், 1977-1997. டாக்டோரியல் டிஸ்ஸர்ட்டேஷன், காப்பெல்லா யுனிவெர்சிட்டி. [1] பரணிடப்பட்டது 2017-06-02 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 4. SSRN-குட் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ்: அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் வெல்த் மேக்ஸீமைசேஷன் பை வ்ரஜ்லால் சபோவாடியா
 5. பகத் & ப்ளாக், "தி அன்செர்ட்டெயின் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் போர்டு கம்போசிஷன் அண்ட் ஃபர்ம் பர்ஃபாமென்ஸ்", 54 பிஸினஸ் லாயர்)
 6. நேஷனல் அசோஸியேஷன் ஆஃப் கார்ப்பரேட் டைரக்டர்ஸ் (NACD) – டைரக்டர்ஸ் மந்த்லி, “என்லைட்டெண்ட் போர்ட்ஸ்: ஆக்ஷன் பியாண்ட் ஆப்ளிகேஷன்”, தொகுதி. 31எண் 12 (2007), பக்கம் 13. [2] பரணிடப்பட்டது 2012-01-13 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 7. Enriques L, Volpin P. (2007). "Corporate governance reforms in Continental Europe". Journal of Economic Perspectives 21 (1): 117–140. http://www.tkyd.org/files/downloads/Corporate_Governance_Reforms_in_Continental_Europe.pdf. பார்த்த நாள்: 2009-08-13. 
 8. Theyrule.net
 9. "த டிஸ்னி டெசிஷன் ஆஃப் 2005 அண்ட் த ப்ரெசிடெண்ட் செட்ஸ் ஃபார் கார்ப்பரேட் கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஃபிடுஷியரி ரெஸ்பான்சிலிபிலிட்டி, கக்கெர்ஜா, அக்கின் கம்ப், ஆகஸ்டு 2005" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2005-12-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2005-12-14.
 10. "TD/B/COM.2/ISAR/31" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-01-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-19.
 11. "International Standards of Accounting and Reporting, Corporate Governance Disclosure". UNCTAD. Archived from the original on 2008-11-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-11-09.

மேலும் படிக்க[தொகு]

புற இணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கூட்டக_நிறுவன_ஆளுகை&oldid=3792898" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது