கஸ்குட்டா யூரோப்பியா

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
== கஸ்குட்டா யூரோப்பியா ==
[[File:== கஸ்குட்டா யூரோப்பியா ==

 (on Urtica dioica).jpg|frameless|upright=1]]

உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: பிளான்டே
தரப்படுத்தப்படாத: ஆஞ்ஞியோஸ்பெர்ம்கள்
தரப்படுத்தப்படாத: யுடிகாட்ஸ்
தரப்படுத்தப்படாத: ஆஸ்டெரிட்ஸ்
வரிசை: ஸொலனேல்ஸ்
குடும்பம்: கன்வோல்வுலேஸியே
பேரினம்: கஸ்குட்டா
இனம்: க . யூரோப்பியா
இருசொற் பெயரீடு
கஸ்குட்டா யூரோப்பியா

L.

கஸ்குட்டா யூரோப்பியா ஐரோப்பாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட ஒரு வகை ஒட்டுண்ணி தாவரம். இது கான்வோல்வுலேஸியே குடும்பத்தை சார்ந்தது.ஆனால் இது முன்னர் கஸ்குட்டேஸி குடும்பத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இது ஆஸ்ட்டிரேஸி, கனபேஸியே, செனோபோடியேஸியே, ஃபேபேஸியே,யுட்ரிகேஸியே போன்ற தாவரங்களின் மீதும் கோலியஸ் மற்றும் இம்பேட்டின்ஸ் போன்ற தோட்டத் தாவரங்கள் மீதும் வளர்கிறது.இது லுசெர்னின் குறிப்பிடத்தக்க ஒட்டுண்ணியாகும்( மெடிகாகோ சட்டைவா).

விளக்கம்[தொகு]

கஸ்குட்டா யூரோப்பியா நீண்ட மெல்லிய  மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு நிற தண்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. இவற்றின் தண்டுகளின் பக்கவாட்டில் மஞ்சரி  உருவாகிறது .குறைவான எண்ணிக்கை ம்தல் அதிக எண்ணிக்கையிலான மலர்கள் கிண்ணம் போன்ற சிறிய குளோமருலஸில் வரிசையாக அமைந்துள்ளன. இதன் பூக்காம்பு 1.5 மிமீ நீளம் வரை இருக்கும். 1.5 மிமீ அளவுள்ள கோப்பை வடிவமான புல்லிவட்டமானது , முக்கோண-முட்டை வடிவத்தில் 4 அல்லது 5 பூவிதழ்களை கொண்டது. 2.5-3 மிமீ அளவிலான இளஞ்சிவப்பான அல்லிவட்டம் , 4 அல்லது  5 இதழ்களை கொண்டது.மலரும் பருவம் முடிந்த பின்னும் அல்லிவட்டம் காணப்படும். மேலும் மகரந்தத்தாள் உட்பொதிந்து  மகரந்த இழைகள் மகரந்தப்பையை விட நீண்டு காணப்படும்.மகரந்தப்பை முட்டை வடிவத்துடன் மிக மெல்லிய செதில்களுடன் உள்ளன. கோளவடிவ கருப்பை இருவிதத்தில் உள்ளது.சூல் முடி மாறுபட்டு வளைந்திருக்கும். 3 மிமீ அகன்ற, வட்ட வடிவ விதையுறையானது வாடிய அல்லிவட்டத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு விதையுறைக்குள்ளும் பொதுவாக நான்கு வெளிர் பழுப்பு, நீள்வட்ட,1 மிமீ நீளமுள்ள விதைகள் உள்ளன. [1]

காணப்படும்  இடங்கள்[தொகு]

கஸ்குடா யூரோப்பியா தற்போது ஜப்பான், காஷ்மீர், வட ஆப்பிரிக்கா,மேற்கு ஆசியா ம்ற்றும் ஐரோப்பாவில் காணப்படுகின்றன;  (பாகிஸ்தான் உட்பட), வெகு அரிதாக வட மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் காணப்படுகின்றன

சொற்பிறப்பியல்[தொகு]

 கஸ்குடா என்ற இத்தாவரத்தின் பெயர் அரேபிய சொல்லான  'kechout'  என்பதில் இருந்து பெறப்பட்டு பதின்மூன்றாம் நூற்றாண்டு தாவரவியலாளரான ரூபினஸ் என்பவரால் பயன்படுத்தப்பட்டது. யூரோப்பியா என்பதன் பொருள்  'ஐரோப்பிய' அல்லது 'ஐரோப்பா' என்பதாகும்.

பார்வை[தொகு]