ஓருறுப்புச் செயலி

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

கணிதத்தில் ஓருறுப்புச் செயலி அல்லது ஓருறுப்புச் செயல் (unary operation) என்பது, ஒரேயொரு உறுப்பைக் கொண்டு செய்யப்படும் செயலியாகும். அதாவது இச் செயலிக்கு ஒரேயொரு உள்ளீடுதான் தரப்படும். குறிப்பாக சார்புகள் ஓருறுப்புச் செயலிகள் ஆகும். சார்பு (A ஒரு கணம்), A இன் மீது வரையறுக்கப்பட்ட ஓருறுப்புச் செயலி.

எடுத்துக்காட்டுகள்[தொகு]

சில ஓருறுப்புச் செயலிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன:

  • நேர்மமம் எதிர்மமும்

ஓர் எண்ணை நேர்மமாக்கல் (+) மற்றும் எதிர்மமாக்கல் (-) ஆகிய இரு செயலிகளும் ஓருறுப்புச் செயலிகளாகும்.

(+2) = 2
(+(−2)) = −2
(−(−2)) = +2
(-(+2)) = -2

இரண்டுக்கு மேற்பட்ட செயலிகளைக் கொண்டுள்ள ஒரு கணிதக் கூற்றில், ஒரு உள்ளீடு மட்டும் கொண்டுள்ளதால், ஓருறுப்புச் செயலியே முதலில் செய்யப்படல் வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு:

3 − −2 இத்தொடரில் இடமிருந்து முதலில் வரும் - குறி ஈருறுப்புச் செயலி; இரண்டாவது வரும் - ஓருறுப்புச் செயலி. எனவே இதன் மதிப்புகாண பின்பற்றப்படவேண்டிய வரிசைமுறை:
3 − (−2) = 3 + 2 =5
  • இடமாற்று அணிகாணல்

ஒரு அணியின் இடமாற்று அணி காண்பது ஓருறுப்புச் செயல்.

அணி A இன் இடமாற்று அணி AT

எடுத்துக்காட்டு: A =

இதனுடைய இடமாற்று அணி

AT =

வர்க்கமூலம் காணல், வர்க்கம் காணல், தொடர் பெருக்கம் காணலும் ஓருறுப்புச் செயலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஓருறுப்புச்_செயலி&oldid=2746073" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது