ஒருங்கியம் விருத்திச் சுழற்சி வட்டம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஒருங்கியக் கட்டுமானத்திலும், மென்பொருள் கட்டுமானத்திலும் ஒருங்கியம் விருத்திச் சுழற்சி வட்டம் என்பது ஒருங்கியங்களை உருவாக்கும் அல்லது மாற்றும் நிகழ்முறையும், இந்த ஒருங்கியங்களை உருவாக்க மக்கள் பயன்படுத்திய உருமாதிரிகள் மற்றும் முறைகளையும் குறிக்கிறது. இந்தக் கருத்து பொதுவாக கணிப்பொறி அல்லது தகவல் அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது.

மென்பொருள் கட்டுமானத்தில் இந்த கருத்தாக்கம் பல வகைப்பட்ட மென்பொருள் விருத்தி முறைமைகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. தகவல் அமைப்பை திட்டமிட்டு கட்டுப்படுத்துகின்ற மற்றும் உருவாக்குகின்றவற்றிற்கான சட்டகத்தை இந்த முறைமைகள் உருவாக்குகின்றன.

முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம் தலைப்புக்கள்[தொகு]

நிர்வாகமும் கட்டுப்பாடும்[தொகு]

நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகள் சார்ந்த எஸ்டிஎல்சி பகுதிகள்.[10]

சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் (எஸ்டிஎல்சி) பகுதிகள் புராஜக்ட் செயல்பாட்டிற்கான நிரலாக்க வழிகாட்டியாக செயல்படுவதோடு நெகிழ்வான ஆனால் புராஜக்டின் நோக்கத்திற்கு ஆழமாக பொருந்தக்கூடிய வகையில் புராஜக்டகளை நடத்துவதற்கான சீரான வழிமுறையை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு எஸ்டிஎல்சி பகுதி நோக்கங்களும் முக்கியமான அளிப்புகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேலைகளின் விவரம் மற்றும் திறன்மிக்க நிர்வாகத்திற்கான கட்டுப்பாடு சார்ந்த நோக்கங்களின் சுருக்கம் ஆகியவற்றோடு இந்தப் பிரிவில் விவரிக்ப்பட்டுள்ளது. புராஜக்ட்களை நிறைவேற்றும்போது ஒவ்வொரு எஸ்டிஎல்சி பகுதியின்போதும் கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களை நிறுவுதல் மற்றும் கண்கானிக்க வேண்டியது ஒரு புராஜக்ட் மேலாளருக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பணியாகும். கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்கள் விரும்பிய முடிவு அல்லது நோக்கத்தை விவரிக்கும் தெளிவான அறிக்கையை வழங்குவதற்கு உதவுவதோடு எஸ்டிஎல்சி நிகழ்முறை முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். கட்டுப்பாட்டு நோக்கங்களை பிரதான வகைப்பாடுகளாக (டொமைன்கள்), பிரித்துக்கொள்ளலாம் என்பதுடன் குறிப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி எஸ்டிஎல்சி பகுதிகளோடு தொடர்புபடுத்தலாம்.[1]

எஸ்டிஎல்சி முன்னெடுப்புகள் எதையும் நிர்வகித்து கட்டுப்படுத்துவதற்கு, புராஜக்டை கட்டுப்படுத்த அத்தியாவசியமாக உள்ள பணியைப் பெற்று கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஒர்க் பிரேக்டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் (டபிள்யூபிஎஸ்) ஒவ்வொரு புராஜக்டிற்கும் தேவைப்படும். டபிள்யூபிஎஸ் மற்றும் எல்லாவிதமான நிரலாக்க அம்சங்களும் புராக்ட் குறிப்பேட்டின் பிரிவின் உள்ள "புராஜக்ட் விவரத்தில்" பின்பற்றப்பட வேண்டும். புராஜக்ட் வேலையை சரியான முறையில் விவரிக்கும் வழியை நிறுவுவதற்கு டபிள்யூபிஎஸ் வடிவம் பெரும்பாலும் புராஜக்ட் மேலாளரிடம் விட்டுவிடப்படுகிறது. எஸ்டிஎல்சி கொள்கையின் ஒரு பகுதியாக டபிள்யூபிஎஸ் இல் வரையறுக்கப்பட வேண்டிய சில முக்கியமான பகுதிகள் உள்ளன. பின்வரும் விளக்கப்படம், புராஜக்ட் மேலாளரால் நிறுவப்பட்ட முறையில் டபிள்யூபிஎஸ்இல் தெரிவிக்கப்படவிருக்கும் மூன்று முக்கியமான பகுதிகளை விவரிக்கிறது.[1]

ஒர்க் பிரேக்டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு[தொகு]

வேலை பிரிப்பு அமைப்பு.[13]

ஒர்க் பிரேக்டவுன் ஸ்ட்ரக்சர் (டபிள்யூபிஎஸ்)இன் மேலே உள்ள பிரிவு முக்கியமான பகுதிகளையும், சுருக்கமான முறையில் புராஜக்டின் மைல்கற்களையும் அடையாளம் காண வேண்டும். அத்துடன், மேலே உள்ள பிரிவு புராஜக்டின் முழு நோக்கம் மற்றும் காலவரிசையின் பொதுவான கண்ணோட்டத்தை வழங்கவேண்டும் என்பதுடன் புராஜக்ட் அங்கீகரிப்பிற்கு வழியமைக்கும் துவக்கநிலை புராஜக்ட் விவர முயற்சியின் பகுதியாகவும் இருக்க வேண்டும். டபிள்யூபிஎஸ்இன் நடவிலுள்ள பிரிவு டபிள்யூபிஎஸ் வேலை முன்னேற்ற வழிகாட்டியாக இருக்கும் ஏழு சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளின் (எஸ்டிஎல்சி) அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. இந்த டபிள்யூபிஎஸ் மைல்கற்கள் மற்றும் "நடவடிக்கைகளுக்கு" எதிராக இருக்கும் "வேலைகள்" ஆகியவற்றை உள்ளிட்ட வேண்டும் என்பதுடன் வரையறு காலத்தையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் (வழக்கமாக மூன்று வாரங்கள் அல்லது அதற்கு மேலாக). ஒவ்வொரு வேலையும் அளவிடக்கூடிய வெளிப்பாட்டு அம்சத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் (எ.கா. ஆவணம், முடிவு அல்லது பகுப்பாய்வு). டபிள்யூபிஎஸ் வேலை ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செயல்பாடுகளை நம்பியிருக்கிறது (எ.கா. சாப்ட்வேர் என்ஜினியரிங், சிஸ்டம்ஸ் என்ஜினியரிங்) என்பதுடன் புராக்டிற்கு உட்புறமானதாகவோ அல்லது வெளிப்புறமானதாகவோ உள்ள மற்ற வேலைகளுனான நெருங்கிய ஒருங்கிணைப்பும் தேவைப்படலாம். ஒப்பந்ததாரரிடமிருந்து உதவி தேவைப்படும் புராஜக்டின் எந்த ஒரு பகுதியும் எஸ்டிஎல்சி பகுதிகளிலிருந்து உரிய வேலைகளை சேர்த்துக்கொள்வதற்கென்று எழுதப்பட்டுள்ள வேலை அறிக்கையைக் (எஸ்ஓடபிள்யூ) கொண்டிருக்க வேண்டும். எஸ்ஓஎல்சியின் மேம்பாடு எஸ்டிஎல்சியின் திட்டவட்டமான பகுதியில் தோன்றுவதில்லை, ஆனால் ஒப்பந்ததாரர்கள் போன்ற வெளிப்புற மூலாதாரங்களினால் நடத்தப்படக்கூடிய எஸ்டிஎல்சி நிகழ்முறையிலிருந்து வரும் வேலையை சேர்த்துக்கொள்ள மேம்படுத்தப்படுகிறது.[1]

எஸ்டிஎல்சியின் அடிப்படை அம்சங்கள்[தொகு]

அடிப்படை அம்சங்கள் சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளின் (எஸ்டிஎல்சி) முக்கியமான பகுதியாகும். இந்த அடிப்படை அம்சங்கள் எஸ்டிஎல்சியின் ஐந்து பகுதிகளில் நான்கிற்குப் பின்னர் நிறுவப்படுகின்றன என்பதோடு அந்த உருமாதிரியின் திரும்ப நிகழ்த்தல் இயல்பிற்கு அதிமுக்கிமானவையாகும்.[2] ஒவ்வொரு அடிப்படை அம்சமும் எஸ்டிஎல்சியில் ஒரு மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது.

 • செயல்பாட்டு அடிப்படை அம்சம்: கோட்பாட்டுரீதியான வடிவமைப்பு பகுதிக்குப் பின்னர் நிறுவப்படுகிறது.
 • ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட அடிப்படை அம்சம்: துவக்கநிலை வடிவமைப்பு பகுதிக்குப் பின்னர் நிறுவப்படுகிறது.
 • தயாரிப்பு அடிப்படை அம்சம்: விவரமான வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பகுதிக்குப் பின்னர் நிறுவப்படுகிறது.
 • புதுப்பிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு அடிப்படை அம்சம்: உற்பத்தி கட்டுமான பகுதிக்குப் பின்னர் நிறுவப்படுகிறது.

எஸ்டிஎல்சிக்கான இணைப்பு[தொகு]

சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளிற்கான இணைப்பாக்க சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் முறைகளாவன:

 • சாப்ட்வேர் புரோட்டோடைப்பிங்
 • ஜாயிண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் டிசைன் (ஜேஏடி)
 • ராபிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் (ஆர்ஏடி)
 • உச்சநிலை நிரலாக்கம் (எக்ஸ்பி); புரோட்டோடைப்பிங் மற்றும் ஆர்ஏடியில் முந்தைய வேலைகளின் நீட்டிப்பு.
 • ஓபன் சோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்
 • இறுதிப் பயனர் மேம்பாடு
 • நோக்கம் சார்ந்த நிரலாக்கம்
முறைமைகளின் ஒப்பீடு (போஸ்ட், & ஆண்டர்ஸன் 2006)
[3]

!style="background:#ffdead;" fontweight="bold"| எஸ்டிஎல்சி !style="background:#ffdead;"| ஆர்ஏடி !style="background:#ffdead;"| ஓபன் சோர்ஸ் !style="background:#ffdead;"| நோக்கங்கள் !style="background:#ffdead;"| ஜேஏடி !style="background:#ffdead;"| புரோட்டோடைப்பிங் !style="background:#ffdead;"| இறுதிப் பயனர் |- | width="5%"|கட்டுப்பாடு | width="5%"|வழக்கமான | width="5%"| எம்ஐஎஸ் | width="5%"| பலவீனம் | width="5%"| தரநிலைகள் | width="5%"| இணை | width="5%"| பயனர் | width="5%"| பயனர் |- | கால எல்லை | நீண்ட | குறுகிய | நடுத்தரமான | எதுவும் | நடுத்தரமான | குறுகிய | குறுகிய |- | பயனர்கள் | பல | சில | சில | மாறுபடுபவை | சில | ஒன்று அல்லது இரண்டு | ஒன்று |- | எம்ஐஎஸ் பணியாளர் | பல | சில | நூறுகள் | பிரிப்பு | சில | ஒன்று அல்லது இரண்டு | எதுவுமில்லை |- | நடவடிக்கை/டிஎஸ்எஸ் | நடவடிக்கை | இரண்டும் | இரண்டும் | இரண்டும் | டிஎஸ்எஸ் | டிஎஸ்எஸ் | டிஎஸ்எஸ் |- | இண்டர்ஃபேஸ் | குறைவு | குறைவு | பலவீனம் | விண்டோஸ் | அதிமுக்கியமான | அதிமுக்கியமான | அதிமுக்கியமான |- | ஆவணமாக்கலும் பயிற்சியும் | முக்கியமான | வரம்பிற்குட்பட்ட | உட்புறமான | நோக்கங்களில் | வரம்பிற்குட்பட்ட | பலவீனம் | எதுவுமில்லை |- | ஒருங்கிணைப்பும் பாதுகாப்பும் | முக்கியமான | முக்கியமான | தெரியாதது | நோக்கங்களில் | வரம்பிற்குட்பட்ட | பலவீனம் | பலவீனம் |- | மறுபயன்பாட்டுத்திறன் | வரம்பிற்குட்பட்ட | சில | இருக்கலாம் | முக்கியமான | வரம்பிற்குட்பட்ட | பலவீனம் | எதுவுமில்லை |- |}

பலங்களும் பலவீனங்களும்[தொகு]

பல நவீன முறைமைகள் இந்த சிந்தனையின் இடத்தைப் பிடித்துவிட் நிலையில் நவீன கம்ப்யூட்டிங் உலகிலுள்ள சிலர் தங்களது சிஸ்டம்ஸ் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளிற்காக (எஸ்டிஎல்சி) கடுமையான வாட்டர்ஃபால் உருமாதிரியைப் பயன்படுத்தலாம். அஜைல் கம்ப்யூட்டிங் போன்ற உருமாதிரிகளுக்கு எஸ்டிஎல்சி நீண்டகாலத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது என்று வாதிடலாம், ஆனால் தொழில்நுட்ப வட்டங்களில் இந்தப் சொற்பதம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுகிற ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது. இந்த எஸ்டிஎல்சி நடைமுறை சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்டின் மரபான உருமாதிரிகளி்ல் சில அனுகூலங்களைக் கொண்டிருக்கலாம், அது தானாகவே கட்டமைப்புரீதியான சூழலை நிறைய வழங்கியிருக்கிறது. இடரேட்டிவ் டெவலப்பமெண்டிற்கான தேவை ஏற்படும்போது அல்லது (அதாவது வெப் டெவலப்மெண்ட் அல்லது இ-காமர்ஸ்)வடிவமைக்கப்படும் சாப்ட்வேர் தொடர்ச்சியான முறையில் ஆதாயதாரர்கள் மறுபார்வை செய்யவேண்டிவருகையில் எஸ்டிஎல்சி முறைமையை பயன்படுத்துவதில் அசௌகரியம் ஏற்படுகிறது. அதற்குப் பதிலாக பலம் அல்லது பலவீன கண்ணோட்டத்திலிருந்து எஸ்டிஎல்சியைப் பார்ப்பது, எஸ்டிஎல்சி உருமாதிரியிலிருந்து சிறந்த நடைமுறைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது என்பதுடன் வடிவமைக்கப்படும் சாப்ட்வேருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது எதுவாயினும் பயன்படுத்தப்படும்.

எஸ்டிஎல்சியின் பலங்கள் மற்றும் பலவீனங்களின் ஒப்பீடு:

பலங்கள் பலவீனங்கள்
கட்டுப்பாடு. அதிகரித்த மேம்பாட்டு நேரம்.
பெரிய புராஜக்ட்கள் கண்கானிப்பு. அதிகரித்த மேம்பாட்டுச் செலவு.
விவரமான நிலைகள். சிஸ்டம்கள் வெளிப்படையாக வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.
செலவுகள் மற்றும் இலக்குகள் அடைவதை மதிப்பிடுகிறது. நெகிழ்வின்மை.
ஆவணமாக்கம். செலவுகளையும், புராஜக்ட் நீட்டிப்புகளையும் மதிப்பிடுவது கடினம்.
நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பயனர் உள்ளீடு. பயனர் உள்ளீடு சிலசமயங்களில் வரம்பிற்குட்படுத்தப்படுகிறது.
எளியமுறை பராமரிப்பு.
மேம்பாடு மற்றும் வடிவமைப்பு தரநிலைகள்.
எம்ஐஎஸ் பணியாளர் அமர்தல்களில் மாற்றங்களை சகித்துக்கொள்கிறது.

எஸ்டிஎல்சி்க்கான மாற்று ராபிட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆகும், அது புரோட்டோடைப்பிங், ஜாயிண்ட் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் சிஏஎஸ்இ டூல்களின் அமலாகத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது. ஆர்ஏடியின் அனுகூலங்கள் வேகம், குறைக்கப்பட்ட மேம்பாட்டுச் செலவு மற்றும் மேம்பாட்டு நிகழ்முறையில் செயல்படு பயனர் ஈடுபாடு ஆகியவையாகும்.

வாட்டர்ஃபால் உருமாதிரி பழமைவாய்ந்த அசல் எஸ்டிஎல்சி உருமாதிரி என்பதால் மட்டுமே இது ஒரு மிகவும் திறன்மிக்க அமைப்பு என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. ஒருகாலத்தில் இந்த உருமாதிரியானது கிளர்க்குகள் மற்றும் கணக்கர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஆட்டோமேட்டிங் நடவடிக்கைகள் உலகிற்கு மிகவும் பயன்மிக்கவையாக இருந்தன. இருப்பினும், தொழில்நுட்ப பரிணாம உலகமானது இந்த அமைப்புக்கள், மேசை தொழில்நுட்பவாதிகள்/நிர்வாகிகள் அல்லது தகவல் தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள்/பகுப்பாய்வாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் பெரும் செயல்பாடுகளைக் கொண்டதாக இரு்கக வேண்டும் என்று விரும்புகிறது.

மேலும் பார்க்க[தொகு]

பார்வைக் குறிப்புக்கள்[தொகு]

 1. 1.0 1.1 1.2 U.S. House of Representatives (1999). Systems Development Life-Cycle Policy. p.13. பரணிடப்பட்டது 2013-10-19 at the வந்தவழி இயந்திரம்
 2. பிளான்சர்ட், பி. எஸ்., & ஃபேப்ரிக்கி, டபிள்யூ. ஜே.(2006) சிஸ்டம்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் அனாலிஸிஸ் (4ஆம் பதி்ப்பு.) நியூஜெர்ஸி: பிரெண்டிஸ் ஹால். ப.31
 3. போஸ்ட், ஜி., & ஆண்டர்ஸன், டி., (2006). மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃப்ர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ்: தகவல் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு தொழி்ல் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல் . (4ஆம் பதிப்பு.). நியூயார்க்: மெக்ராஹில் இர்வின்.

மேலும் படிக்க[தொகு]

 • பிளான்சர்ட், பி. எஸ்., & ஃபேப்ரிக்கி, டபிள்யூ. ஜே.(2006) சிஸ்டம்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் அனாலிஸிஸ் (4ஆம் பதிப்பு.) நியூ ஜெர்ஸி: பிரெண்டிஸ் ஹால்.
 • கம்மிங்ஸ், ஹாக் (2006). மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் தி இன்ஃப்ர்மேஷன் ஏஜ் . டொராண்டோ, மெக்ராஹில் ரயர்ஸன்
 • கம்ப்யூட்டர் வேர்ட், 2002, ஜூன் 22 2006இல் உலகளாவிய வலைத்தளத்திலிருந்து திரும்ப எடுக்கப்பட்டது.:
 • மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ், 2005, ஜூன் 22 2006இல் உலகளாவிய வலைத்தளத்திலிருந்து திரும்ப எடுக்கப்பட்டது:
 • This article is based on material taken from the Free On-line Dictionary of Computing prior to 1 November 2008 and incorporated under the "relicensing" terms of the GFDL, version 1.3 or later.

புற இணைப்புகள்[தொகு]

விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Systems Development Life Cycle
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.

வார்ப்புரு:Systems Engineering