உயிரியளவியல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
வால்ட் டிஸ்னி வேர்ல்டில் தினமும், ஒரு நபரின் சீட்டை அதே நபர் தான் பயன்படுத்துகிறார்களா என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சிறப்பு விருந்தினர்களின் கைவிரல்களிலிருந்து உயிரியளவுகள் அளவீடுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

உயிரியளவியல் (biometrics) என்பது மாந்தர்களின் உடல் அல்லது நடத்தை சார்ந்த உள்ளார்ந்த தனிப்பட்ட கூறுபாட்டைத் தனித்துவமான முறையில் அடையாளம் காண்பதற்கான அளவீடுகளும் அத்ஹையொட்டிய கணக்கீடுகளும் சார்ந்த அறிவியல் முறையாகும். தகவல் தொழில்நுட்பத்தில், அடையாள அணுகல் மேலாண்மையாகவும் அணுகல் கட்டுப்படுத்தலாகவும் உயிரியளவுகள் பயன்படுகின்றன. கண்காணிப்புக்கு உட்பட்டிருக்கும் குழுவின் தனியரைஈனங்காணவும் இம்முறை பயன்படுகிறது.

உயிரியளவுகளின் சிறப்பியல்புகளை இரு முதன்மைப் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்:

 • உடலியக்கவியல் என்பது உடலின் அமைப்புடன் (வடிவத்துடன்) தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: கைரேகை, முகத்தை அடையாளம் காணுதல், டி.என்.ஏ, கை மற்றும் உள்ளங்கை வடிவவியல், அதிகமாக இடமாற்றப்பட்ட கருவிழித்திரை அடையாளம் காணுதல், விழித்திரை, மணம்/வாசனைஐன்னும்பிற இயல்புகள்.
 • நடத்தையியல் ஒரு நபரின் நடத்தையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டுகள்: தட்டச்சு செய்யும் முறை, நடை, [[பேசுபவரை அடையாளம் காணல்|குரல்] இன்னும் பிற முறைகள். உயிரியளவுகளின் இந்தப் பிரிவிற்கு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள்[1] நடத்தை சார்ந்த புள்ளியியல் என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

குரலும் உடலியக்கவியலின் தனிக்கூறாகும். ஏனெனில் ஒவ்வொரு நபருக்கும் வேறுபட்ட குரல் தடம் உள்ளது. ஆனால் குரலை அடையாளம் காணும் முறை என்பது ஒரு மனிதன் பேசும் முறையை ஆய்வு செய்வதாகும். இது பொதுவாக நடத்தை சார்ந்த பிரிவில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

அறிமுகம்[தொகு]

உயிரியளவுகள் அமைப்பின் அடிப்படையான கட்ட விளக்கப்படம்.

பின்வரும் அளவுருக்களைக் கொண்டு உயிரியளவுகளுக்காக ஒரு மனிதப் பான்மைகளைப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்:[2]

 • பொதுமை – ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் சிறப்பியல்பு இருக்கவேண்டும்.
 • தனித்தன்மை – இது ஒருவரிலிருந்து மற்றொருவரை உயிரியளவுகள் வேறுபடுத்திக் காட்டுவதைப் பற்றியதாகும்.
 • நிலையான தன்மை – காலம் செல்லச் செல்ல முதுமை மற்றும் மற்ற மாற்றங்களை உயிரியளவுகள் எப்படி எதிர்கொள்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது.
 • சேகரிக்கக்கூடிய தன்மை – அளவீடுகளை எளிமையான முறையில் சேகரித்தல்.
 • செயல்திறன் – பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பத்தின் துல்லியத்தன்மையும் வேகமும், உறுதித் தன்மையும்.
 • ஏற்கும் தன்மை – தொழில்நுட்பத்தின் ஏற்கக்கூடிய அளவு.
 • தப்பித்தல் – பிரதியிடுதலில் உள்ள எளிமை

பின்வரும் இரண்டு முறைகளில் உயிரியளவுகள் பயன்படுகின்றன:

 • சரிபார்த்தல் – சேமித்து வைக்கப்பட்ட வார்ப்புருவுடன் பதிவு செய்யப்பட்ட உயிரியளவுகளை ஒப்பிட்டு, ஒரு நபர் அவரை யாரென்று குறிப்பிடுகிறாரோ அவர்தானா என்று சரிபார்க்கிறது. ஸ்மார்ட் கார்டு, பயனர் பெயர் அல்லது ID எண் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று ஒத்துப்போகிறதா என்பதைச் சரிப்பார்ப்பதன் மூலமும் இது செய்யப்படலாம்.
 • அடையாளம் காணுதல் – பதிவு செய்யப்பட்ட உயிரியளவுகளில் இருக்கும் ஒரு மாதிரியை உயிரியளவுகள் தரவுத்தளத்தின் பல மாதிரிகளோடு ஒப்பிட்டு தெரியாத நபர்களையும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செய்யப்படுகிறது. முன்னரே தரவுத்தளத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு வைத்திருக்கும் வார்ப்புருவோடு இந்த உயிரியளவுகளை ஒப்பிடும் போது, அந்த இரண்டு மாதிரிகளும் பொருந்தினால் மட்டுமே நபர்களை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கும் இந்த முறை வெற்றியடையும்.

முதல் முறையாக ஒருவர் உயிரியளவுகள் கருவியைப் பயன்படுத்தும் நிகழ்வு சேர்க்கை என்று அழைக்கப்படும். சேர்க்கையின் போது ஒரு நபரின் உயிரியளவுகள் தகவல்கள் சேமித்து வைக்கப்படும். பின்னர் ஒவ்வொரு முறையும் சேர்க்கையின் போது சேமித்து வைக்கப்பட்ட தகவல்களோடு உயிரியளவுகள் தகவல் ஒப்பிடப்பட்டு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கப்படும். உயிரியளவுகள் முறைமை மிகவும் அதிக செயல்திறன் மிக்கதும் சிறப்பானதுமாக இருக்க வேண்டுமானால் அந்த முறைமைகளின் சேமிப்பு மற்றும் மீட்பு செயலாக்கங்கள் மிகவும் அந்தரங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பது நினைவில் கொள்ளத்தக்கதாகும். கருவிக்கும் உண்மையான உலகத்திற்கும் இடையே உள்ள இடைமுகம் முதல் பகுதி (sensor) ஆகும். அடையாளம் காணலுக்கு தேவையான எல்லா தரவையும் அது பெறவேண்டும். பெரும்பாலான நேரங்களில் இது படத்தைப் பெறும் கருவியாகவே உள்ளது. ஆனால் தேவையான சிறப்பியல்புகளுக்கு ஏற்றார் போல் அது மாறலாம். இரண்டாவது பகுதி செயலாக்கத்திற்கு முன்பு தேவைப்படும் பின்வரும் எல்லா செயல்களையும் செய்கிறது: சென்சாரிலிருந்து தேவையற்றதை அகற்றுதல், உள்ளீட்டை மேம்படுத்துதல் (எ.கா. பின்னணி கலப்புகளை நீக்குதல்), சில வகையான இயல்பாக்குதலை பயன்படுத்துதல் போன்ற மற்றும் பல செயல்கள். மூன்றாவது பகுதியில் தேவையான அம்சங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன. இந்தச் செயல்படி மிகவும் முக்கியமானதாகும். இந்தச் செயல்படியில், உகந்த முறையில் சரியான உருவங்களைப் பிரித்தெடுக்கவேண்டும். எண்களின் வெக்டார் அல்லது குறிப்பிட்ட இயல்புகளுடன் உள்ள படம், வார்ப்புருவை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். ஆதாரத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பொருத்தமான சிறப்பியல்புகளின் தொகுப்பே வார்ப்புருவாகும். ஒப்புமை வழிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்படாத உயிரியளவுகள் அளவீடு மூலப்பொருட்கள் வார்ப்புருவிலிருந்து நீக்கப்படும். கோப்பின் அளவைக் குறைப்பதற்காகவும் சேர்க்கையில் பங்குகொள்பவரின் அடையாளத்தைப் பாதுகாப்பதற்காகவும் இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது.

சேர்க்கை நடந்துகொண்டிருக்கும் போது வார்ப்புருக்கள் வேறொரு இடத்தில் சேமித்து வைக்கப்படும் (அட்டையிலோ, தரவுத்தளத்திற்குள்ளோ அல்லது இரண்டு முறைகளின் மூலமாகவோ). ஒப்பிடும் கட்டம் செயல்படுத்தப்படும் போது, பெறப்பட்ட வார்ப்புருக்கள் ஒப்பிடுதலுக்கு அனுப்பப்பட்டு முன்பே சேமித்து வைக்கப்பட்ட வார்ப்புருக்களோடு அவை ஒப்பிடப்படும். இந்த முறையின் ஏதேனும் வழிமுறைகளைப் (எ.கா. ஹாமிங் தூரம்) பயன்படுத்தி அவற்றுக்கு இடையே உள்ள தூரம் கணக்கிடப்படும். உள்ளீட்டையும் வார்ப்புருவையும் இந்த ஒப்பிடும் நிரல் பகுப்பாய்வு செய்கிறது. பிறகு இது ஒரு குறிப்பிட்ட பயன்பாட்டிற்கு அல்லது நோக்கத்திற்கு வெளியீடாக இருக்கும் (எ.கா. தடுக்கப்பட்ட பகுதியில் நுழைதலுக்கான அணுகல்).

செயல்திறன்[தொகு]

பின்வருவன உயிரியளவுகள் கருவிகளுக்கு செயல்திறன் அளவீடுகளாகப் பயன்படுகின்றன:[3]

 • தவறான ஏற்றுக்கொள்ளல் வீதம் அல்லது தவறாக பொருத்தும் வீதம் (FAR அல்லது FMR) – கருவியானது தரவுத்தளத்தில் உள்ள பொருந்தாத வார்ப்புருவுடன் உள்ளீடு அமைப்பை தவறாக பொருத்துவதற்கான நிகழ்தகவு. தவறாக தவறாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட செல்லாத உள்ளீடுகளின் சதவீதத்தை இது அளவிடுகிறது.
 • தவறான மறுப்பு வீதம் அல்லது தவறான பொருந்தா வீதம் (FRR அல்லது FNMR) – கருவியானது தரவுத்தளத்தில் உள்ள பொருந்தும் வார்ப்புரு மற்றும் உள்ளீடு அமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள பொருத்தத்தைக் கண்டுபிடிக்காமல் இருப்பதன் நிகழ்தகவு. தவறாக மறுக்கப்படும் ஏற்கத்தக்க உள்ளீடுகளின் சதவீதத்தை இது அளவிடுகிறது.
 • ஏற்பி செயல் சிறப்புப்பண்புகள் அல்லது ஒப்பு செயல் சிறப்புப்பண்புகள் (ROC) – ROC படப்பகுதி என்பது FAR மற்றும் FRR ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளின் காட்சி ரீதியான பண்புவிளக்கமாகும். பொதுவாக, ஏற்கனவே இருக்கும் வார்ப்புருக்களுக்கு உகந்ததாக உள்ள உள்ளீடுகளைப் பெற்று அதன் அடிப்படையில் தொடக்க நிலையில் ஒப்பீட்டு வழிமுறை செயல்படுகிறது. தொடக்கநிலை குறைக்கப்பட்டால், தவறான பொருந்தா வீதம் குறையும். ஆனால் தவறான ஏற்றுக்கொள்ளல் வீதம் அதிகமாகும். அதே போல், அதிகமான தொடக்கநிலை FARஐக் குறைக்கும் ஆனால் FRRஐ அதிகரிக்கும். கண்டுபிடித்தல் பிழையின் போக்கு(DET) என்பது ஓர் பொதுவான வேறுபாடாகும். இரண்டு அச்சுகளிலும் உள்ள இயல்பான மாறுபடுதல் அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி பெறப்படுகின்றன. நேர்க்கோட்டுத் தன்மை அதிகம் கொண்ட இந்த வரைபடம் அதிக செயல்திறன்களுக்கான வித்தியாசங்களை (அரிதான பிழைகள்) விளக்குகிறது.
 • சமமான பிழை வீதம் அல்லது வரம்புப் பிழை வீதம் (EER அல்லது CER) – ஏற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் மறுப்பு ஆகிய இரண்டு பிழைகளும் சமமாக இருக்கும் வீதம். ROC வளைவிலிருந்து EER மதிப்பை எளிதாகப் பெறலாம். வெவ்வேறான வளைவுகளிலிருந்து கருவிகளின் துல்லியத்தை EERஇன் மூலம் விரைவாக ஒப்பிடமுடியும். பொதுவாக குறைவான EER கொண்ட கருவிகள் மிகவும் அதிகமான துல்லியத்தைத் தருகின்றன. FAR மற்றும் FRR எந்த இடத்தில் ஒரே மதிப்பை அடைகிறதோ அந்தப் புள்ளியைக் கொண்டு ROC படப்பகுதியிலிருந்து இம்மதிப்பு பெறப்படுகிறது. EER எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ அவ்வளவு அதிகமாக கருவியும் துல்லியமாக இருக்கிறது என்று கருதப்படும்.
 • சேர்க்கை தோல்வி வீதம் (FTE அல்லது FER) – உள்ளீட்டிலிருந்து வார்ப்புருவை உருவாக்க செய்யப்படும் முயற்சிகள் தோல்வியடையும் வீதம். இது பொதுவாக குறைந்த தரமுள்ள உள்ளீடுகளினால் ஏற்படுகிறது.
 • பதிவு செய்யப்படுவதில் தோல்வியின் வீதம் (FTC) – இது தானியங்கு கருவிகள், உயிரியளவுகள் சரியான அளவைக் கொடுக்கும் போது கருவி அதை கண்டுபிடிக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு ஆகும்.
 • வார்ப்புருவின் கொள்திறன் – கருவியில் சேமித்து வைக்கப்படும் அதிக அளவு தரவு தொகுப்புகளின் எண்ணிக்கை.

உயிரியளவுகள் கருவியின் உணர்திறன் அதிகரிக்கும் போது FAR மதிப்பு குறையும் ஆனால் FRR மதிப்பு அதிகரிக்கும்.

சிக்கல்களும் விவகாரங்களும்[தொகு]

பாகுபாடுகள்[தொகு]

உயிரியளவுகள் முறைகள் மூலம் எடுக்கப்படும் மக்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களை எவரேனும் தவறாக பயன்படுத்திவிடக்கூடும் என்ற கவலைகளும் உள்ளன. எ.கா. உலகளவிலான மக்கள்தொகைப் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அரசாங்கங்கள் மனிதர்களின் தேவையற்ற தனிக்கூறுகளை தீர்மானித்தல். மேலும், உயிரியளவுகள் மூலம் பெறப்படும் தரவுகள், மக்களின் ஒப்புதல் இன்றி பிற வழிகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

பாதுகாக்கப்பட்ட தகவல்களின் உரிமையாளர்களுக்கு உள்ள ஆபத்து[தொகு]

பாதுகாக்கப்பட்ட பொருட்களை திருடர்கள் எடுத்துக்கொள்ள முடியாத போது, அவர்கள்பொருட்களின் உரிமையாளர்களை தாக்கி அந்தப் பொருட்களை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்க வாய்ப்புள்ளது. பொருட்கள் உயிரியளவுகள் கருவிகள் மூலம் பாதுக்காப்பாக இருந்தால், அந்தப் பொருட்களின் உரிமையாளர்களுக்கு சேதம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த சேதத்தின் மதிப்பு பாதுகாக்கப்பட்ட பொருட்களை விட அதிகமாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 2005 ஆம் ஆண்டில் மலேசியாவில் உள்ள கார் திருடர்கள், காரைத் திருடுவதற்கு முயற்சி செய்யும் போது மெசிடெஸ்-பென்ஸ் S-பிரிவு கார் உரிமையாளரின் விரலை துண்டித்துவிட்டனர்[4].

ரத்து செய்யக்கூடிய உயிரியளவுகள்[தொகு]

உயிரியளவுகள் கடவுச்சொல்லை மீண்டும் பெற முடியும் என்பது இதிலுள்ள ஒரு நன்மையாகும். அடையாளச் சின்னம் அல்லது கடவுச்சொல் காணாமல் போய்விட்டாலோ

அல்லது திருடப்பட்டுவிட்டாலோ, அதை ரத்து செய்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக புதிய ஒன்றைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இது உயிரியளவுகளில் இயல்பாகக் கிடைக்காது. ஒருவருடைய முகம் தரவுத்தளத்தில் உள்ளதுடன் ஒத்துப்போகாமல் குறை இருந்தால், அதை அவர்களால் ரத்து செய்யவோ மறுபடியும் வேறொன்றை வழங்கவோ முடியாது. ரத்து செய்யக்கூடிய உயிரியளவுகள் என்பது உயிரியளவுகளில் பாதுகாப்பை ஒருங்கிணைக்கவும் உருவங்களை (சிறப்பியல்புகளை) மாற்றீடு செய்வதற்கும் உள்ள ஒரு வழியாகும். ரத்தா போன்றோர் இதை முதன் முதலாக முன்மொழிந்தனர்.[5]

ரத்து செய்யக்கூடிய உயிரியளவுகளை உண்டாக்குவதற்கு பலவகையான முறைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக, ரத்து செய்யக்கூடிய உயிரியளவுகள், ஒப்பிடுதலுக்கு முன்னதாக உயிரியளவுகள் படங்கள் அல்லது உருவங்களை உருமாற்றம் செய்துவிடும். உருமாற்ற அளவுருக்களில் உள்ள மாறுதன்மையே திட்டத்திற்கு ரத்து செய்யக்கூடிய இயல்பைக் கொடுக்கிறது. டோ[6], சவிடஸ்[7] மற்றும் அது போன்று முன்மொழியப்பட்ட பல உத்திகள் அதனுடைய சொந்த அடையாளம் காணும் இயந்திரம் மூலமாகவே செயல்படுகின்றன. டாபா போன்ற[8] பிற முறைகள் அதனுடைய அடையாளம் காணும் பகுதியைச் செயல்படுத்துவதற்கு நன்கு மேம்பட்ட உயிரியளவுகள் ஆராய்ச்சியின் முன்னேற்றங்களை பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன. இது பாதுகாக்கப்பட்ட கருவிகளில் உள்ள கட்டுப்பாட்டை அதிகரித்தாலும், தற்போது கிடைக்கக்கூடிய உயிரியளவுகள் தொழில்நுட்பங்களில் இந்த ரத்து செய்யக்கூடிய வார்ப்புருக்களை மிகவும் அதிகமாக அணுகக்கூடிய வசதியை வழங்குகிறது.

உயிரியளவுகளைப் பயன்படுத்தும் நாடுகள்[தொகு]

அமெரிக்க ஒன்றியம்[தொகு]

2001 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி தாக்குதலுக்குப் பிறகு தீவிரவாதத்தின் அச்சம் அதிகமானதன் காரணத்தினால் அமெரிக்க அரசாங்கம் உயிரியளவுகளுக்கு அதிகமான ஆதரவளித்து வருகிறது.

FBI புதிய உயிரியளவுகள் தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதற்காக தற்போது ஒருபில்லியன் டாலர் பணத்தைச் செலவிடுகிறது. இந்தத் தரவுத்தளத்தில் DNA, கைரேகைகள் மற்றும் பிற உயிரியளவுகள் தரவுகளைச் சேமித்து வைத்துக்கொள்ளலாம். தரவுத்தளத்தை இயக்கும் கணினிகள், கால்பந்துத்திடலின் அளவில் நிலத்திற்கு கீழே அமைக்கப்படும்.[9]

ஹோம்லேண்ட் செக்யூரிட்டி மற்றும் DARPA ஆகிய இரண்டு துறைகளுமே, முகம் அடையாளம் காணும் கருவியின் ஆராய்ச்சிகளுக்கு அதிக நிதியுதவி அளித்து வருகின்றன.[10] தகவல்களைச் செயல்படுத்தும் தொழில்நுட்ப அலுவலகம், தூரத்திலிருந்தே மனிதர்களை அடையாளம் காணும் ஒரு திட்டத்தை நடத்தியது. அந்தத் திட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள், 500 அடி தூரத்தில் வரும் நபரை, அவருடைய முகத் தோற்றத்தை வைத்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கும் திறனைக் கொண்டவை.

2008 ஆம் ஆண்டில், அமெரிக்க ஒன்றிய ஃபெடரல் அரசாங்கத்தின் செயற்குழு கிளையின் துறைகள் மற்றும் முகமைகளுக்கிடையே புஷ் ஓர் அதிபர் ஆணையை (NSPD 59, HSPD 24)[11] வெளியிட்டார், அது "தனிநபர்களின் உயிரியளவுகள் மற்றும் வாழ்க்கை வரலாறும் சூழ்நிலையும் சார்ந்த தகவல்களின் சேகரித்தல், சேமித்து வைத்தல், பயன்பாடு, பகுப்பாய்வு மற்றும் பகிர்தல்" ஆகியவற்றைப் பகிர்ந்துகொள்ளுதலிலும் பரிமாற்று செயல்பாட்டிலும் அதிகமான திறன் கொண்டவையாக மாற்ற வேண்டும் என்று அந்த ஆணையில் கோரப்பட்டது.[11][12]

2005 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி, முகம் சார்ந்த (படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு) உயிரியளவுகள் தரவு கொண்ட US கடவுச்சீட்டுகள் வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டது. இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டினால் பொதுமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை இரகசியம் ஆகியவற்றுக்கு தீங்கு நேரிடலாம் அது மட்டுமின்றி ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அவருக்கு தெரியாமலேயே திருடப்படும் ஆபத்தும் இந்த தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. இது போன்ற காரணங்களுக்காக பல நாடுகளில் உள்ள கொள்கையாளர்கள் இந்தத் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாட்டை விமர்சித்தனர். உயிரியளவுகள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் தகவல்களை குற்ற நோக்கத்துடன் ஆராய்ச்சி செய்து கடத்தல் போன்ற செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்படக்கூடும் என்ற அச்சம் தற்போது அமெரிக்காவில் (மற்றும் ஐரோப்பிய யூனியனில்) நிலவி வருகிறது.

அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை (DoD) காமன் ஆக்சஸ் கார்டு என்பது ஓர் ID (அடையாள) அட்டையாகும். அமெரிக்க இராணுவ தளத்தில் உள்ள அமெரிக்க இராணுவ பணியாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த அட்டை வழங்கப்படுகிறது. இந்த அட்டையில் உயிரியளவுகள் தரவும் டிஜிட்டலாக்கம் செய்யப்பட்ட புகைப்படங்களும் இருக்கும். பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்காக அந்த அட்டையில் லேசர் மூலம் பொறிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் ஹாலோகிராம்களும் இருக்கும். இதன் மூலம் அடையாள அட்டையை தவறாக பயன்படுத்தும் ஆபத்தைக் குறைக்கலாம். இது போன்று சுமார் 10 மில்லியன் அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சான் ஜோஸ் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் (San Jose State University) உள்ள தேசிய உயிரியளவுகள் பரிசோதனை மையத்தின் இயக்குநரான ஜிம் வேமன் (Jim Wayman) என்பவர் கூறியதாவது: வால்ட் டிஸ்னி வேர்ல்டு மட்டுமே உயிரியளவுகளை வணிக ரீதியாகப் பயன்படுத்தும், தேசத்தின் மிகப்பெரிய ஒரே வணிக நிறுவனமாகும்.[13] எனினும், US-VISIT திட்டம், வால்ட் டிஸ்னி வேர்ல்டின் உயிரியளவுகள் பயன்பாட்டின் சாதனையை விரைவில் முறியடிக்கும்.

ஜெர்மனி[தொகு]

ஜெர்மனியில் உள்ள உயிரியளவுகள் சந்தைகள் 2009 ஆம் ஆண்டு வரை மிகவும் அதிகமாக வளர்ச்சியடைய வாய்ப்புள்ளது. "சந்தையின் அளவு தோராயமாக 12 மில்லியனிலிருந்து € (2004) 377 மில்லியன் € (2009) வரை அதிகரிக்கும்”. “ஃபெடரல் அரசாங்கம் இந்த முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியப் பங்கை வகிக்கிறது".[14] முக்கியமாக, உயிரியளவுகள் செயல்முறைகளில் உள்ள கைரேகை மற்றும் முகத்தை அடையாளம் காணும் முறை அரசாங்கப் பணிகளுக்குப் பயனளிக்கக்கூடும்.[14] 2005 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் e-பாஸை செயல்படுத்துவதற்கு ஜெர்மன் பாராளுமன்றத்தின் மேலவை அங்கிகரித்தது. இ-பாஸ் என்பது ஜெர்மன் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் வழங்கப்படும் உயிரியளவுகள் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்ட கடவுச்சீட்டாகும். நவம்பர் 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த இ-பாஸ் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. அந்த இ-பாஸில் ஒரு சில்லு (சிப்) உள்ளது. அந்த சிப்பில் டிஜிட்டல் புகைப்படமும் ஒவ்வொரு கையிலிருந்தும் ஒரு கை ரேகை எடுக்கப்படும், பொதுவாக பெருவிரல்களின் ரேகை பயன்படுத்தப்படும். ஒருவேளை ஒருவர் அவருடைய பெருவிரல்களை இழந்திருந்தால் அல்லது அது மிகவும் சிதைந்திருந்தால் மற்ற விரல்களின் ரேகைகள் பயன்படுத்தப்படும். “மூன்றாவது உயிரியளவுகள் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கும் அம்சமான – கருவிழித்திரை ஸ்கேன்கள் ஆகும் – அவை பிற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படலாம்”.[15] உயிரியளவுகள் தொழில்நுட்பம் ஜெர்மனியில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஜெர்மன் எல்லைப்பகுதிக்கு உட்பட்ட குடிமக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பதற்காக மட்டுமின்றி வீசா-வழங்கும் நாடுகளில் உயிரியளவுகள் கடவுச்சீட்டுகள் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு US கொடுத்த கெடுவும் இதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.[15] ஜெர்மனி, ஜெர்மன் குடிமக்களுக்கு உயிரியளவுகள் கடவுச்சீட்டுகளை உண்டாக்கியிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் அந்நாட்டிற்குள் இருக்கும் வருகையாளர்கள் வீசாக்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்வதற்கு புதிய நிபந்தனைகளை ஜெர்மன் அரசாங்கம் உருவாக்கியுள்ளது. "மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக தங்குவதற்கு வீசா எடுத்திருக்கும் விண்ணப்பதாரர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டமிடப்பட்ட உயிரியளவுகள் பதிவு திட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்படுவார்கள். புதிதாகக் கொடுக்கப்படும் வீசாக்களில் கைரேகை அச்சு, விழித்திரை ஸ்கேன் மற்றும் டிஜிட்ட்டல் புகைப்படங்கள் ஆகியவை இருக்கும்”.[16]

ஜெர்மன் ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் விளையாட்டு வீரர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக உயிரியளவுகள் தொழில்நுட்பத்தைச் செயல்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு செய்த நாடுகளில் முதல் நாடு ஜெர்மனி ஆகும். “ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் எப்போதுமே பதட்டமான நிகழ்வுடன் தொடர்புடையது மற்றும் முந்தைய தீவிரவாதத் தாக்குதல் நிகழ்வுகளும் நடந்துள்ளன, குறிப்பாக ஜெர்மனி 1972 ஆம் ஆண்டில் நடத்திய விளையாட்டுக்களில் 11 இஸ்ரேலிய தடகள வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்”.[17]

உயிரியளவுகள் தொழில்நுட்பம் 2004 ஆம் ஆண்டில் கீரீஸின் ஏதென்ஸில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் கோடைகால விளையாட்டுகளில் முதன்முறையாக பயன்படுத்தப்பட்டது. “இந்தத் திட்டத்தில் பதிவு செய்யும் போது, அதிகாரம் பெற்ற பார்வையாளர்கள் தங்கள் கைரேகை உயிரியளவுகள் தகவல் இடம்பெற்ற அடையாள அட்டைகளைப் பெறுவர், அவற்றை இயங்கச்செய்வதன் மூலம் மட்டுமே 'ஜெர்மன் ஹவுஸுக்குள்' அவர்களால் செல்ல முடியும். விளையாட்டு வீரர்கள், பயிற்சிப் பணியாளர்கள், அணி மேலாளர்கள் மற்றும் ஊடக உறுப்பினர்கள் போன்றவர்கள் அதிகாரம் பெற்ற பார்வையாளர்கள் பட்டியலில் அடங்குவர்”.[17]

உயிரியளவுகள் தகவல் பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக, செல்வாக்கு மிக்க ஹேக்கர் குழுவான கேயாஸ் கம்ப்யூட்டர் கிளப் ஜெர்மன் உள்துறை அமைச்சர் உல்ஃப்கேங் ஸ்கூவபில்லின் கைரேகையை தனது பத்திரிகையான டேடன்செலூடரின் மார்ச் 2008 பதிப்பில் வெளியிட்டது. அந்த பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டிருந்த கைரேகைப் படத்தை வாசகர்கள் கைரேகை ரீடரில் பயன்படுத்தி ஏமாற்ற முடியும்.[18]

பிரேசில்[தொகு]

20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்து பிரேசில் குடிமக்கள் பயனர் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கின்றனர். ஃபெடரேட்டிவ் குடியரசின் அப்போதைய தலைநகரமாக இருந்த ரியோ டி ஜெனிரோவில் டாக்டர் ஃபெலிக்ஸ் பேச்சிக்கோ தலைமையில் பிரேசில் அரசாங்கம் கைரேகை சார்ந்த உயிரியளவுகளைப் பின்பற்ற முடிவெடுத்தது. டாக்டர் பேச்சிக்கோ இதற்கு முன்பு முழுமையான டென்பிரிண்ட் வகைப்பாட்டு முறைகளைக் கண்டுபிடித்தவர்களில் ஒருவரான டாக்டர் ஹுவான் ஊஸ்டிச்சின் நண்பராவார். ஊஸ்டிச் முறை பிரேசிலில் மட்டுமல்லாமல் பெரும்பாலான மற்ற தென் அமெரிக்க நாடுகளிலும் பின்பற்றப்படுகிறது. 1999 ஆம் ஆண்டில் பிரேசிலின் பழமையான மற்றும் பாரம்பரியமான ID நிறுவனம் (Instituto de Identificação Félix Pacheco) குடியியல் மற்றும் குற்றம் தொடர்புடைய AFIS முறையுடன் DETRAN[19] ஐ (DMV துறைக்கு சமமான பிரேசிலியத்துறை) ஒருங்கிணைத்தது.

பிரேசிலின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப அடையாள அட்டையை அச்சிட அனுமதிக்கப்பட்டது, ஆனால் அதன் அமைப்பு மற்றும் தகவல் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க வேண்டும். ரியோ டெ ஜனெய்ரோவில் அச்சிடப்பட்ட அடையாள அட்டைகள் 2D பார் கோட் பயன்படுத்தி முழுமையாக டிஜிட்டலாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தது, இதன் மூலம் அதன் உரிமையாளர் இணைப்பில் இல்லாத நிலையிலும் பொருத்திப்பார்க்க முடிந்தது. அந்த 2D பார் கோடில் வண்ணப் புகைப்படம், கையெழுத்து, இரண்டு கைரேகைகள் மற்றும் மற்ற குடிமக்கள் தகவல் போன்றவை குறியீடாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும். இந்தத் தொழில்நுட்பம் 2000 ஆம் ஆண்டில் பிரேசில் அடையாள அட்டைகளின் பாதுகாப்பு மேம்பாட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்டது.

2005 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில், பிரேசில் அரசாங்கம் தனது புதிய கடவுச்சீட்டை உருவாக்கத் தொடங்கியது. 2007 இன் ஆரம்பத்தில் பிரேசிலியாவில் புதிய ஆவணங்கள் வெளியிடுவது தொடங்கப்பட்டது. லேசர் துளையமைப்பு, UV மறைப்புக் குறியீடுகள், மாறுபட்ட தகவலின் மீது பாதுகாப்பு அடுக்கு மற்றும் பல போன்ற பல்வேறு பாதுகாப்பு சிறப்பியல்புகள் அந்த புதிய கடவுச்சீட்டில் இடம்பெற்றிருந்தது. கடவுச்சீட்டு விண்ணப்பத்தின் போது பிரேசில் குடிமக்களிடமிருந்து அவர்களின் கையெழுத்து, புகைப்படம் மற்றும் 10 சுருட்டப்பட்ட கைரேகைகள் போன்றவை சேகரிக்கப்படுகிறது. அனைத்து தகவல்களும் ICAO E-கடவுச்சீட்டு தரத்தில் சேமிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. கடவுச்சீட்டு உள்ளடக்கத்தின் தொடர்பில்லாத மின்னணுவியல் வாசிப்புக்கு அனுமதிக்கிறது, மேலும் குடிமக்களின் அடையாள சரிபார்ப்பில் கைரேகை வார்ப்புருக்கள் மற்றும் டோக்கன் முகம் சார்ந்த படங்கள் போன்ற தகவல்கள் தானியங்கு அங்கீகரித்தலுக்குக் கிடைக்கும்.

ஈராக்[தொகு]

உயிரியளவுகள் ஈராக்கில் விரிவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, பல ஈராக்கியர்களுக்கு ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து அவர்களைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்காக சரிபார்க்கத்தக்க அடையாளம் காட்டும் அட்டை வழங்குவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கணக்கு உருவாக்கத்தின் போது, திரட்டப்பட்ட உயிரியளவுகள் தகவல் மையத் தரவுத்தளத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பின்னரே பயனரின் சுயவிவரம் உருவாக்கப்படும். ஈராக்கியர் ஒருவர் தனது அடையாள அட்டையைத் தொலைத்துவிட்டால் கூட அவரது தனித்த உயிரியளவுகள் தகவலுடன் சரிபார்க்கப்பட்டு அவரை எளிதில் அடையாளம் காண முடியும். தனிப்பட்ட சொந்த வரலாறு போன்ற கூடுதல் தகவல்களும் ஒவ்வொரு கணக்கிலும் பதிவு செய்து வைத்திருக்க இயலும். இது ஒருவர் முற்காலத்தில் பிரச்சினைக்குரிய விசயத்தில் தொடர்புடையவராக இருக்கிறாரா என்று அமெரிக்கப் படைகள் கண்டுபிடிப்பதற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும். BISA என்ற ஒரு முறையே ஈராக்கில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.[20] இந்த முறையில் ஸ்மார்ட் கார்டு மற்றும் பயனரின் ஒரு உயிரியளவுகள் தகவல் (கைரேகைகள், கருவிழித்திரை மற்றும் முகப் புகைப்படம்) போன்றவை பயன்படுத்தப்பட்டு அவர் குறிப்பிட்ட தளம் அல்லது இடத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டவரா என்று உறுதி செய்துகொள்ளலாம்.[21] பிற முறை BAT என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது பயோமெட்ரிக் ஆட்டோமேட்டட் டூல்செட் என்பதன் குறுக்கம் ஆகும்.[22]

ஜப்பான்[தொகு]

ஜப்பானில் உள்ள பல்வேறு வங்கிகள் தங்களது ATMகளில் [[உள்ளங்கை நரம்பு உறுதிப்பாடு|உள்ளங்கை நரம்பு அங்கீகரிப்பையோ]] அல்லது விரல் நரம்பு அங்கீகரிப்பு தொழில்நுட்பத்தையோ பின்பற்றுகின்றன. உள்ளங்கை நரம்பு அங்கீகரிப்புத் தொழில்நுட்பம் ஃபூஜிட்சு நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது, பிற நிறுனங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இதன் தவறான ஏற்றுக் கொள்ளல் வீதம் 0.01177% ஆகவும் தவறான மறுப்பு வீதம் 4.23% ஆகவும் இருக்கிறது. விரல் நரம்பு அங்கீகரிப்பு தொழில்நுட்பம் ஹிட்டாச்சி நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது, இதன் தவறான ஏற்றுக் கொள்ளல் வீதம் 0.0100% ஆகவும் தவறான மறுப்பு வீதம் 1.26% ஆகவும் இருக்கிறது.[23] விரல் நரம்பு அங்கீகரிப்புத் தொழில் நுட்பம் சுமிடோமோ மிட்ஸ்யூ நிதி சார்ந்த குழு, மிசுஹூ நிதி சார்ந்த குழு மற்றும் ஜப்பான் அஞ்சல் வங்கி போன்ற வங்கிகளால் நெடுங்காலமாக பின்பற்றப்படுகிறது. உள்ளங்கை நரம்பு அங்கீகரிப்புத் தொழில்நுட்பம் டோக்கியோ-மிட்சுமிஷி UFJ வங்கி போன்ற வங்கிகளால் பின்பற்றப்படுகிறது.[24]

இங்கிலாந்து[தொகு]

கைரேகை ஸ்கேனர்கள் சில பள்ளிகளில் பெற்றோர்களால், உணவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணத்தின் கணக்கிலிருந்து பணத்தின் மதிப்பைக் கழிக்கும் வசதியை வழங்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. குழந்தைகள் எடுத்துக்கொள்ளும் உணவின் அளவை மதிப்பிடுவதற்காக பெற்றோருக்கு ஊட்டச்சத்து அறிக்கைகள் அளித்தல் போன்றவற்றுக்கும் இந்த முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது போன்ற செயல்கள் இளம் சமூகத்தின் சுதந்திரத்தை அவர்களிடமிருந்து பறிக்கும் செயல் என சுதந்திரக் குழுக்கள் கேள்வி எழுப்பிவருகின்றன. மற்றொரு பிரச்சினையாக பள்ளிக்கு உணவு வழங்குவோரிடமிருந்து NHS மற்றும் காப்புறுதிக் குழுக்கள் போன்ற உடல்நிலை தொடர்பான சேவைகள் வழங்கும் தன்னார்வக் குழுக்களுக்கு தகவல் வெளியாகும் சாத்தியமுள்ளதால், அது தனியாளர்கள் சமத்துவமான சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் ஆற்றலில் தீங்கான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

ஆஸ்திரேலியா[தொகு]

ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வருகை தரும் பார்வையாளர்களுக்கு, தங்கள் விசா மற்றும் பாஸ்போட்டுகளுடன் அவர்களை இணைக்கும் ஸ்மார்ட்கேட் முறையில் ஒரு பகுதியாக விரைவில் உயிரியளவுகள் அங்கீகரிப்பும் சேர்த்து சமர்ப்பிக்கச் செய்ய ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. உயிரியளவுகள் தகவல் ஏற்கனவே குடி நுழைவு (இமிக்ரேஷன்) துறையால் சில வீசா விண்ணப்பித்தவர்களிடம் பெறப்பட்டிருக்கிறது. உயிரியளவுகள் தனியுரிமைக் குறியீடு முறையை அறிமுகப்படுத்திய முதல் நாடு ஆஸ்திரேலியா ஆகும், இது உயிரியளவுகள் நிறுவனத்தால் நிறுவப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது. உயிரியளவுகள் இரகசியக் குறியீடு உயிரியளவுகள் நிறுவனம் பரணிடப்பட்டது 2011-09-10 at the வந்தவழி இயந்திரம் ஆஸ்திரேலிய தனியுரிமை சட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது. இந்த தனியுரிமை நெறிகளில் தனியுரிமைச் சட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் ஆஸ்திரேலிய தேசிய தனியுரிமைக் கொள்கைகளுக்கு (NPPகள்) நிகரானதனியுரிமைப் பாதுகாப்புத் தரநிலைகளையும் அது போன்ற சட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளுடன் தொடர்புடைய உயர் தரநிலைகளையும் கொண்டுள்ளது. உயிரியளவுகள் நிறுவனத்தில் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே இந்தக் குறியீட்டிற்கு சந்தாதாரராக தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். உயிரியளவுகள் நிறுவன உறுப்பினர் தகுதி மற்றும் அதன் இந்தக் குறியீட்டிற்கான சந்தாதாரராதல் போன்றவை தனிப்பட்ட விருப்பத்திற்கு உட்பட்டவையாகும்.

கனடா[தொகு]

கனடா எல்லைப் பாதுகாப்பு மற்றும் குடி நுழைவு போன்ற துறைகளில் உயிரியளவுகள் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஆய்வுகளைத் தொடங்கியுள்ளது. கனடாவின் குடியுரிமை மற்றும் குடி நுழைவு மற்றும் கனடா எல்லைப்பகுதி சேவைகள் முகமை ஆகியவையே கனடாவில் முழுவதுமாக இத்தொழில்நுட்பத்தைச் செயல்படுத்திய முதல் அரசு நிறுவனங்கள் எனலாம்.

இஸ்ரேல்[தொகு]

இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் அனைத்து குடிமக்களின் தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவதற்கான மசோதாவை தாக்கல் செய்துள்ளது. குடிமகக்கள் அனைவரும் அதற்கு இணங்கி தங்கள் கைரேகைகள், முகத்தோற்றங்கள் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்கக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.[25] இந்த மசோதாவுக்கு 2009 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் வாக்களிப்பு நடக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முக்கிய இஸ்ரேலிய அறிவியலறிஞர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோர் முன்மொழியப்பட்ட இந்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள், இது போன்ற தரவுத்தளங்கள் உருவாக்கப்பட்டால் மக்களின் சுதந்திரம் மற்றும் நாட்டின் பாதுகாப்பு இரண்டுமே பாதிப்படையலாம் என அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர், ஏனெனில் இந்தத் தகவல்கள் குற்றவாளிகள் அல்லது பகையுணர்வுள்ள தனிநபர்களுக்கு கிடைத்தால் அவர்கள் அதனைக் குடிமக்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்தலாம்.[26][27]

பிரபலமான கலாச்சாரத்தில் உயிரியளவுகள்[தொகு]

 • கட்டாக்கா என்ற திரைப்படத்தில் சமூகத்தை இரண்டு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தியிருந்தனர் அவை: மரபுரீதியாக பொறியாளப்பட்டவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ("வாலிட்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டனர்) மற்றும் தாழ்ந்த சாதாரண மனிதர்கள் ("இன்வாலிட்"). "வாலிட்" என்று ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட மனிதர்கள் அதிகளவில் சலுகைகள் கொண்டவர்களாக இருந்தனர். மேலும் சில மனிதர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வதற்கான அனுமதி கைரேகை ஸ்கேனர்கள் போன்ற ஆனால் கையில் ஊசியால் குத்தி எடுக்கப்படும் இரத்தத் துளியிலிருந்து டி.என்.ஏ மாதிரியை எடுத்துப் பயன்படுத்தும் தானியங்கி உயிரியளவுகள் ஸ்கேனர்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
 • மித்பஸ்டர்ஸ் என்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் வணிகத்தளத்தின் பாதுகாப்புக் கதவை உடைக்க தனிநபர் லேப்டாப்புடன் கூடிய உயிரியளவுகள் அங்கீகரிப்பு இருந்தால்தான் முடியும் எனக் காட்டப்பட்டிருந்தது.[28] லேப்டாப்பின் முறைகள் மாற்றுவழிக்கு மிகவும் சிரமமானதாக இருந்த போதும், "நேரடி" புலனுடன் கூடிய மேம்பட்ட வணிகரீதியான பாதுகாப்புக் கதவு கைரேகை ஈரப்படுத்தப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட கைரேகை மூலமாக ஏமாற்றப்படும்.

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2008-12-17. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 2. Jain, A.K.; Ross, A.; Prabhakar, S. "An Introduction to Biometric Recognition". IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (in ஆங்கிலம்). pp. 4–20. doi:10.1109/TCSVT.2003.818349. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2022-11-11.
 3. ""CHARACTERISTICS OF BIOMETRIC SYSTEMS"". Cernet. Archived from the original on 2009-07-26. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 4. BBC நியூஸ்: மலேசியா கார் தீவ்ஸ் ஸ்டீல் ஃபிங்கர்
  இந்த கதையை நம்ப கொடுக்கப்படும் மற்றொரு அறிக்கை: http://www.assaabloyfuturelab.com/FutureLab/Templates/Page2Cols____266.aspx
 5. N. K. ரத்தா, J. H. கோனெல் மற்றும் R. M. போலே, "என்ஹான்சிங் செக்கியூரிட்டி அண்டு ப்ரைவசி இன் பையோமெட்ரிக்ஸ்-பேஸ்டு ஆதண்டிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ்", IBM சிஸ்டம்ஸ் ஜர்னல்- தொகுதி 40, ப. 614-634, 2001.
 6. A. B. J. டோ, A. கோ மற்றும் D. C. L. ன்கோ, "ராண்டம் மல்டிஸ்பேஸ் குவாண்டிசேஷன் அஸ் அன் அனாலிடிக் மெக்கானிசம் ஃபார் பையோஹாஷிங் அண்டு ராண்டம் ஐடெண்டிட்டி இன்புட்ஸ்", பேட்டன் அனாலிஸிஸ் அண்டு மெஷின் இண்டெலிஜென்ஸ், IEEE ட்ரான்சாக்ஷன்- தொகுதி 28, ப. 1892-1901, 2006.
 7. எம்.சவைட்ஸ், பி. வி. கே. வி. குமார் மற்றும் பி. கே. கோஷ்லா, ""கோர்ஃபேஸஸ்"- ரோபஸ் ஷிஃப்ட் இன்வேரியண்ட் PCA பேஸ்டு காரலேஷன் ஃபில்டர் ஃபார் இல்யூமினேஷன் டாலரண்ட் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன்". இதை கணினி நோக்கம் மற்றும் அமைப்பை அடையாளம் காணல் என்ற தலைப்பில் நடத்தப்பட்ட IEEE கணிணி சமூக மாநாட்டில்(CVPR'04) 2004 ஆம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது.
 8. M. A. டாபா, W. L. ஊ மற்றும் S. S. ட்லேவின் "செக்கியூர் ஆதண்டிகேஷன் ஃபார் ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன்", உருவம் மற்றும் சுட்டுக்குறிகளை செயல்படுத்துவதில் உள்ள கணக்கிடுதல் நுண்ணறிவு என்ற தலைப்பில் 2007 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட கருத்தரங்கில் வழங்கப்பட்டது. CIISP 2007. 2007 ஆம் ஆண்டு IEEE கருத்தரங்கு.
 9. Arena, Kelly; Carol Cratty (February 4, 2008). "FBI wants palm prints, eye scans, tattoo mapping". CNN. http://www.cnn.com/2008/TECH/02/04/fbi.biometrics/. பார்த்த நாள்: 2009-03-14. 
 10. Frank, Thomas (May 10, 2007). "Face recognition next in terror fight". USA Today. http://www.usatoday.com/news/washington/2007-05-10-facial-recognition-terrorism_N.htm. பார்த்த நாள்: 2009-03-16. 
 11. 11.0 11.1 Office of the Press Secretary, The White House(June 5, 2008). "National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential Directive". செய்திக் குறிப்பு. பார்க்கப்பட்டது: 2008-06-30.
 12. Bain, Ben (June 6, 2008). "Bush pushes biometrics for national security". Federal Computer Week (Media, Inc.) இம் மூலத்தில் இருந்து 2008-07-01 அன்று. பரணிடப்பட்டது.. https://web.archive.org/web/20080701092226/http://www.fcw.com/online/news/152750-1.html. பார்த்த நாள்: 2008-06-30. 
 13. டிஸ்னியின் 2006 ஆம் ஆண்டு உயிரியளவுகள் திட்டத்தின் மூலம் கை வடிவியல் ஸ்கேனர்ஸிற்கு பதிலாக கைவிரல் ரீடர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பதை இந்த கட்டுரை விளக்குகிறது.
 14. 14.0 14.1 "த பையோமெட்ரிக் மார்கெட் இன் ஜெர்மனி 2004-2009: ஆண்டி-டெரரிசம் லாஸ் டிரைவ் க்ரோத் - சந்தை ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள் - ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் சந்தைகள்". Archived from the original on 2010-05-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 15. 15.0 15.1 "IDABC - DE: ஜெர்மனி டு ஃபேஸ்-இன் பையோமெட்ரிக் பாஸ்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் நவம்பர் 2005". Archived from the original on 2007-06-15. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 16. குடி பெயர்தல் தகவல் ஆதாரம் - ஜெர்மனி வெய்ஸ் பையோமெட்ரிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் வீசா அப்லிகண்ட்ஸ்
 17. 17.0 17.1 "ஜெர்மன் ஒலிம்பிக் வீரர்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு உயிர் புள்ளியியல் பயன்படுத்தப்படுகிறது - மென்பொருள் - silicon.com இல் வெளியான சமீபத்து வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்ப செய்திகள்". Archived from the original on 2009-11-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 18. ஜெர்மன் உள்துறை செயலாளரான உல்ஃப்கேங் ஸ்கூவபிலின் கைரேகையை CCC வெளியிட்டது பரணிடப்பட்டது 2009-06-11 at the வந்தவழி இயந்திரம், ஹீய்ஸ் ஆன்லைன் , 2008-03-31 வெளியிடப்பட்டது, 2008-04-17 அணுகப்பட்டது.
 19. http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=1438
 20. "Biometric Identification System for Access". Archived from the original on 2008-11-23. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 21. "DoD Readies Biometric ID System for U.S. Bases in Iraq".
 22. "பையோமெட்ரிக் ஆன் த ஃப்ரெண்ட் லைன்". Archived from the original on 2008-10-07. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 23. "இண்டர்நேஷனல் பையோமெட்ரிக் க்ரூப் கம்பேரெடிவ் பையோமெட்ரிக் டெஸ்டிங் ரவுண்ட் 6 பப்லிக் ரிப்போர்ட்". Archived from the original on 2010-03-29. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-11-18.
 24. உயிர் : வெய்ன் ஸ்கேனர்ஸ் ஷோ ப்ராமிஸ்
 25. Ynet: இஸ்ரேலில் உயிர் புள்ளியியல் தரவுத்தளம் உருவாக்கப்படவேண்டும்
 26. "எண்முறை உலகம்: உன்னையும் என்னையும் பற்றின எல்லாவற்றையும் தெரிந்துகொள்ளவைக்கிறது". Archived from the original on 2009-07-24. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-12-30.
 27. YNET: உயிர் புள்ளியியல் தரவுத்தளம் - அ டேன்ஜர் டு ஸ்டேட் செகியூரிட்டி
 28. மித்பஸ்டர்ஸின் நிகழ்பட பகுதியில் கைரேகை ஸ்கேனர்கள் எப்படி ஹாக் செய்யப்படுகிறது என்பதை பற்றியதாகும்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=உயிரியளவியல்&oldid=3900209" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது