இடது முனை வரிசை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
வலது முனை வரிசையும் மற்றும் இடது முனை வரிசையும் குறிப்பதை படத்தில் காணலாம். இவ்வரிசைகளில்தான் வீரிய மரபணுக்கள் பிணைந்து நாம் விரும்பும் மரபணுவை பயிர் நிறப்புரியில் இணைத்து வைக்கும் தன்மை கொண்டவை

.

இடது முனை வரிசை (left border sequence) என்பது பயிர்நோய்க் கோலுயிரி பிளசுமிட் உள்ள ஓர் வரிசை ஆகும். இப் பிளசுமிட் காணப்படும் மற்றொரு வரிசை வலது முனை வரிசை ஆகும். இவைகளில் பயிர்நோய்க் கோலுயிரில் இருந்து வெளிப்படும் வீரிய மரபணுக்கள் (virulence genes), இவ் வரிசையில் இணைந்து வெட்டும் தன்மை கொண்டுள்ளன. பின் வெட்டிய பகுதிகளை பயிரின் நிறப்புரியில் இணைக்கும் தன்மையெய் வீரிய மரபணுக்கள் கொண்டுள்ளன .

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இடது_முனை_வரிசை&oldid=1372594" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது