உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆர்வார்டு-கியோட்டோ எழுத்துப்பெயர்ப்பு முறை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

ஆர்வர்டு-கியோட்டோ எழுத்துப்பெயர்ப்பு முறை (Harvard-Kyoto Convention) என்பது உரோமன் எழுத்து முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆசுக்கி (ASCII) முறையில், தேவநாகரி எழுத்து முறையில் எழுதும் சமற்கிருத ஒலிகளை எழுத்துப்பெயர்ப்புச் செய்தல் ஆகும். இது மின்னஞ்சல் வழியும் மின்வழியதான எழுத்துகளில் பரிமாறப்படும் சூழல்களிலும் பயன்படுகின்றது.

உயிரெழுத்துகள்

[தொகு]
a A i I u U e ai o au

குரல்வளையொலிகள்

[தொகு]
R RR lR lRR

அனுசுவாரம் அல்லது விசர்கம்

[தொகு]
अं अः
M H

அகரமேறிய மெய்யெழுத்துகள்

[தொகு]
அடியண்ண மெய்கள்
k kh g gh G
இடையண்ண மெய்கள்
c ch j jh J
நாவளை மெய்கள்
T Th D Dh N
பல்லண்ண மெய்கள்
t th d dh n
இதழொலி மெய்கள்
p ph b bh m
உயிர்ப்போலிகள்
y r l v
உரசொலிகள்
z S s h

இவற்றையும் பார்க்கவும்

[தொகு]

மேற்கோள்களும் அடிச்சுட்டுகளும்

[தொகு]