1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன்
Naphthalin-1,5-diol.svg
பெயர்கள்
ஐயூபிஏசி பெயர்
நாப்தலீன்-1,5-டையால்
வேறு பெயர்கள்
அசுரோல்; 1,5-நாப்தலீன்டையால்
இனங்காட்டிகள்
83-56-7
ChemSpider 6492
யேமல் -3D படிமங்கள் Image
பப்கெம் 6749
பண்புகள்
C10H8O2
வாய்ப்பாட்டு எடை 160.17 g·mol−1
தோற்றம் நிறமற்ற திண்மம்
உருகுநிலை
மாறுதலாக ஏதும் சொல்லவில்லை என்றால் கொடுக்கப்பட்ட தரவுகள் யாவும்
பொருள்கள் அவைகளின் இயல்பான வெப்ப அழுத்த நிலையில் (25°C, 100kPa) இருக்கும்.
Infobox references

1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன் (1,5-Dihydroxynaphthalene) என்பது C10H6(OH)2 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டால் விவரிக்கப்படும் ஓரு கரிம வேதியியல் சேர்மமாகும். அறியப்படும் டை ஐதராக்சி நாப்தலீனின் மாற்றியங்கள் பலவற்றில் இதுவும் ஒன்றாகும். நிறமற்ற படிகங்களாக கா்ணப்படும் 1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன் முனைவு கரிமக் கரைப்பான்களில் கரைகிறது. பல வகையான சாயங்கள் தயாரிப்பதற்குரிய முன்னோடிச் சேர்மமாகப் பயன்படுகிறது.

தயாரிப்பு[தொகு]

நாப்தலீன்–1,5-டைசல்போனிக் அமிலத்தை வலிமையான காரத்தின் முன்னிலையில் நீராற்பகுப்பு செய்தும் அதைத் தொடர்ந்து அமிலமாக்கல் வினைக்கு உட்படுத்தியும் 1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன் தயாரிக்க முடியும்.

பயன்கள்[தொகு]

1,5-டை ஐதராக்சிநாப்தலீன் சேர்மம் பல்வேறு அரைல் ஈரசோனியம் உப்புகளுடன் இணைந்து டையசோ சாயங்களைக் கொடுக்கிறது. குரோமியம் முவாக்சைடுடன் சேர்த்து ஆக்சிசனேற்றம் செய்யும் போது C10H6O3 என்ற மூலக்கூற்று வாய்ப்பாட்டல் குறிக்கப்படும் யக்லோன் என்ற இயற்கைச் சாயம் கிடைக்கிறது[1].

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. Gerald Booth (2005). "Naphthalene Derivatives". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH. DOI:10.1002/14356007.a17_009. .