வெப்பவேற்றம், காற்றோட்டம், குளிர்பதனம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சூழ்நிலை கட்டுப்பாட்டகம் (climate control) என்பது வெப்பவேற்றம், காற்றோட்டம், குளிர்பதனம் ஆகியவற்றை தேவைக்கேற்ப கட்டுப்படுத்தி விரும்பிய இட சூழ்நிலையை உருவாக்க உதவும் கருவிகளைக் குறிக்கும். இது ஆங்கிலத்தில் "heating, ventilating, and air conditioning" அல்லது HVAC (aitch-vak) என்ற சுருக்கத்தால் சுட்டப்படும். குளிர் பிரதேச நாடுகளில் வீட்டு சூழ்நிலையை பேண இந்த சூழ்நிலை கட்டுப்பாடு கருவிகள் அத்தியாவசியமாகின்றன.