உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விர்கோ கொத்து விண்மீன்கூட்டம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
M87.
This deep image of the Virgo Cluster shows the diffuse light between the galaxies belonging to the cluster. The dark spots indicate where bright foreground stars were removed from the image. Messier 87 is the largest galaxy in the picture (lower left).

விர்கோ கொத்து விண்மீன்கூட்டம் (Virgo Cluster) என்பது விர்கோ எனப்படும் கன்னிராசி மண்டல வட்டாரத்தில் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் கொத்து விண்மீன் கூட்டங்களாகும். கன்னிராசி மண்டல வட்டாரத்தில் எப்சிலான், டெல்ட்டா ,காமா, ஈட்டா, பீட்டா மற்றும் உமிகிரான் வெர்ஜினியஸ் விண்மீன்கள் அமைந்த மேற்புறப் பகுதியில் 2000 க்கும் மேற்பட்ட அண்டங்கள் உள்ளன[1] . இவற்றின் மையம் புவியிடமிருந்து 50 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது[2]. செம்பெயர்ச்சியை அளவிட்டு இந்த அமைப்பு முழுவதும் நம்மிடமிருந்து 1200 கிமீ/வி என்ற வேகத்தில் விலகிச் செல்வதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர். இவற்றிலுள்ள மிகப் பிரகாசமான அண்டம் கூட தோற்ற ஒளிப்பொலிவெண் 10[3] கொண்டதாக இருப்பதால் இவற்றைச் சாதாரணமான தொலை நோக்கியால் பார்க்க இயலாது. இவ் இரண்டாயிரம் அண்டங்களில் குறைந்தது 150 மிகப் பெரியவை. விர்கோ கொத்து விண்மீன் கூட்டங்களின் மையத்தில் M .84(NGC 4374), M.86(NGC 4406), M.87(NGC 4486) என்று பதிவு செய்யப்பட்ட, நீள் கோள் வடிவ மாபெரும் அண்டங்கள் உள்ளன[4][5][6]. இவை சிறு சிறு அண்டங்களின் சேர்க்கையினால் உருவாகியிருக்கலாம் என்று கூறுகின்றார்கள் .

விர்கோ கொத்து விண்மீன் கூட்டங்கள் பேரண்டத்தின் ஒரு மூலையில் இருந்து கொண்டு மேலாதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இதன் பொருண்மை ஒரு பக்கம் அதிகமாகச் செரிவுற்றிருப்பதால் நமது அண்டத்திலுள்ள துணை அண்டங்கள் யாவும் இதன் வலிமையான ஈர்ப்பினால் கவரப்படுகின்றன[7] . இதை 'விர்கோவின் உறிஞ்சுதல்' என்பர்.[8]

மேற்கோள்களும் குறிப்புகளும்

[தொகு]
  1. See Virgo Cluster.
  2. Mei, Simona; Blakeslee, John P.; Côté, Patrick; Tonry, John L.; West, Michael J.; Ferrarese, Laura; Jordán, Andrés; Peng, Eric W.; Anthony, André; Merritt, Davi (2007). "The ACS Virgo Cluster Survey. XIII. SBF Distance Catalog and the Three-dimensional Structure of the Virgo Cluster". The Astrophysical Journal 655 (1): 144–162. doi:10.1086/509598. Bibcode: 2007ApJ...655..144M. 
  3. The Virgo Super Cluster: home of M87 (with frames)
  4. Following the entry for M91 in the Connoissance des Temps for 1784, Messier added the following note:
    The constellation of Virgo, & especially the northern Wing is one of the constellations which encloses the most Nebulae: this Catalog contains thirteen which have been determined: viz. Nos. 49, 58, 59, 60, 61, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, & 91. All these nebulae appear to be without stars: one can see them only in a very good sky, & near their meridian passage. Most of these nebulae have been pointed to me by Mr. Méchain. (see M91 பரணிடப்பட்டது 2008-05-16 at the வந்தவழி இயந்திரம்.)
  5. M. Fukugita, S. Okamura, N. Yasuda (1993). "Spatial distribution of spiral galaxies in the Virgo Cluster from the Tully-Fisher relation". Astrophysical Journal 412: L13–L16. doi:10.1086/186928. Bibcode: 1993ApJ...412L..13F. 
  6. Chamaraux, P.; Balkowski, C.; Gerard, E. (1980). "The H I deficiency of the Virgo cluster spirals". Astronomy & Astrophysics 83 (1-2): 38–51. Bibcode: 1980A&A....83...38C. 
  7. Fouqué, P.; Solanes, J. M.; Sanchis, T.; Balkowski, C. (2001). "Structure, mass and distance of the Virgo cluster from a Tolman-Bondi model". Astronomy and Astrophysics 375 (3): 770–780. doi:10.1051/0004-6361:20010833. Bibcode: 2001A&A...375..770F. 
  8. Tully, R. B.; Shaya, E. J. (1984). "Infall of galaxies into the Virgo cluster and some cosmological constraints". Astrophysical Journal 281: 31–55. doi:10.1086/162073. Bibcode: 1984ApJ...281...31T. http://adsabs.harvard.edu/abs/1984ApJ...281...31T.