வார்ப்புரு பேச்சு:தமிழர் ஆடற்கலை வடிவங்கள்

  கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.


  குறிப்புகள்[தொகு]

  --Natkeeran 15:41, 23 செப்டெம்பர் 2007 (UTC)

  வரிசைப்படுத்தல்[தொகு]

  • இவ்வார்ப்புருவில் உள்ள கட்டுரைகளை, அகரவரிசைப்படுத்த, ஏதேனும் கணினிவழித் தீர்வு அ நிரல் உள்ளதா? ஏனெனில், ஒவ்வொன்றாக வெட்டி, அகர வரிசைப் படுத்த வேண்டியுள்ளது.-- உழவன் +உரை.. 06:17, 12 சூலை 2012 (UTC)Reply[பதில் அளி]


  நல்ல கேள்வி த.உ. பி.எச்.பி நிரலைப் பயன்படுத்தி முயன்று பார்த்தேன். வேலை செய்கிறது போல தோன்றுகிறது. ஆனால் ஜ இடையில் வருகிறது. ஏன் என்று தெரியவில்லை.

  தமிழ் சொல் வரிசையாக்கம்[தொகு]

  <?php
  // செயற்பாடு: தமிழ் சொற்களை வரிசைப்படுத்தல்
  
  header('Content-Type: text/html;charset=utf-8');
  
  $எடுத்துக்காட்டு = "[[அம்மன் கூத்து]] | [[அன்னக்கொடி விழாக்கூத்து]] | [[அனுமன் ஆட்டம்]] | [[ஆலி ஆட்டம்]] | [[இருளர் இனமக்களின் ஆட்டம்]] | [[இலாவணி]] | [[எக்காளக் கூத்து]] | [[ஒயிலாட்டம்]] | [[கரகாட்டம்]] | [[கரடியாட்டம்]] | [[கழியலாட்டம்]] | [[கணியான் கூத்து]] | [[காவடியாட்டம்]] | [[குறவன் குறத்தி ஆட்டம்]] | [[குரவை, துணங்கை, தழூஉ - ஆட்டங்கள்]] | [[கோணங்கியாட்டம்]] | [[துடும்பாட்டம்]] | [[கொக்கலிக்கட்டை ஆட்டம்]] | [[கோலாட்டம்]] | [[கும்மி]] | [[சக்கை குச்சி ஆட்டம்]] | [[சக்கையாட்டம்]] | [[சிலம்பாட்டம்]] | [[சேவயாட்டம்]] | [[துடும்பாட்டம்]] |[[தெருக்கூத்து]] | [[தேவராட்டம்]] | [[பரதநாட்டியம்]] | [[பறைமேளக் கூத்து]] | [[பறையாட்டம்]] | [[பாவை கூத்து]] | [[பாம்பாட்டம்]] | [[பெரியமேளம்]] | [[புலி ஆட்டம்]] | [[பொம்மலாட்டம்]] | [[பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்]] | [[மகுடிக் கூத்து]] | [[மயில் ஆட்டம்]] | [[மரக்காலாட்டம்]] | [[மாடாட்டம்]] | [[ராஜா ராணி ஆட்டம்]] | [[ஜிக்காட்டம்]]";
   
  $அணி_எகா = explode("|", $எடுத்துக்காட்டு);
  
  $அணி_துப்பரவு_எகா = array();
  
  foreach ($அணி_எகா as $k => $v){
  			$தற்காலிகமாறி = trim($v);
  			array_push($அணி_துப்பரவு_எகா, $தற்காலிகமாறி);
  }
  
  echo "<pre>";
  print_r ($அணி_துப்பரவு_எகா);
  echo "</pre>";
   
  echo "<br />";
   
  sort($அணி_துப்பரவு_எகா);
   
  echo "<pre>";
  print_r ($அணி_துப்பரவு_எகா);
  echo "</pre>";
  
  $விடைத்தொடர் = implode(" | ", $அணி_துப்பரவு_எகா);
  echo $விடைத்தொடர்;
  ?>
  

  வரிசைப்படுத்தாப் பட்டியல்[தொகு]

  Array
  (
    [0] => [[அம்மன் கூத்து]]
    [1] => [[அன்னக்கொடி விழாக்கூத்து]]
    [2] => [[அனுமன் ஆட்டம்]]
    [3] => [[ஆலி ஆட்டம்]]
    [4] => [[இருளர் இனமக்களின் ஆட்டம்]]
    [5] => [[இலாவணி]]
    [6] => [[எக்காளக் கூத்து]]
    [7] => [[ஒயிலாட்டம்]]
    [8] => [[கரகாட்டம்]]
    [9] => [[கரடியாட்டம்]]
    [10] => [[கழியலாட்டம்]]
    [11] => [[கணியான் கூத்து]]
    [12] => [[காவடியாட்டம்]]
    [13] => [[குறவன் குறத்தி ஆட்டம்]]
    [14] => [[குரவை, துணங்கை, தழூஉ - ஆட்டங்கள்]]
    [15] => [[கோணங்கியாட்டம்]]
    [16] => [[துடும்பாட்டம்]]
    [17] => [[கொக்கலிக்கட்டை ஆட்டம்]]
    [18] => [[கோலாட்டம்]]
    [19] => [[கும்மி]]
    [20] => [[சக்கை குச்சி ஆட்டம்]]
    [21] => [[சக்கையாட்டம்]]
    [22] => [[சிலம்பாட்டம்]]
    [23] => [[சேவயாட்டம்]]
    [24] => [[துடும்பாட்டம்]]
    [25] => [[தெருக்கூத்து]]
    [26] => [[தேவராட்டம்]]
    [27] => [[பரதநாட்டியம்]]
    [28] => [[பறைமேளக் கூத்து]]
    [29] => [[பறையாட்டம்]]
    [30] => [[பாவை கூத்து]]
    [31] => [[பாம்பாட்டம்]]
    [32] => [[பெரியமேளம்]]
    [33] => [[புலி ஆட்டம்]]
    [34] => [[பொம்மலாட்டம்]]
    [35] => [[பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்]]
    [36] => [[மகுடிக் கூத்து]]
    [37] => [[மயில் ஆட்டம்]]
    [38] => [[மரக்காலாட்டம்]]
    [39] => [[மாடாட்டம்]]
    [40] => [[ராஜா ராணி ஆட்டம்]]
    [41] => [[ஜிக்காட்டம்]]
  )
  

  வரிசைப்படுத்தியப் பட்டியல்[தொகு]

  
  Array
  (
    [0] => [[அனுமன் ஆட்டம்]]
    [1] => [[அன்னக்கொடி விழாக்கூத்து]]
    [2] => [[அம்மன் கூத்து]]
    [3] => [[ஆலி ஆட்டம்]]
    [4] => [[இருளர் இனமக்களின் ஆட்டம்]]
    [5] => [[இலாவணி]]
    [6] => [[எக்காளக் கூத்து]]
    [7] => [[ஒயிலாட்டம்]]
    [8] => [[கணியான் கூத்து]]
    [9] => [[கரகாட்டம்]]
    [10] => [[கரடியாட்டம்]]
    [11] => [[கழியலாட்டம்]]
    [12] => [[காவடியாட்டம்]]
    [13] => [[கும்மி]]
    [14] => [[குரவை, துணங்கை, தழூஉ - ஆட்டங்கள்]]
    [15] => [[குறவன் குறத்தி ஆட்டம்]]
    [16] => [[கொக்கலிக்கட்டை ஆட்டம்]]
    [17] => [[கோணங்கியாட்டம்]]
    [18] => [[கோலாட்டம்]]
    [19] => [[சக்கை குச்சி ஆட்டம்]]
    [20] => [[சக்கையாட்டம்]]
    [21] => [[சிலம்பாட்டம்]]
    [22] => [[சேவயாட்டம்]]
    [23] => [[ஜிக்காட்டம்]]
    [24] => [[துடும்பாட்டம்]]
    [25] => [[துடும்பாட்டம்]]
    [26] => [[தெருக்கூத்து]]
    [27] => [[தேவராட்டம்]]
    [28] => [[பரதநாட்டியம்]]
    [29] => [[பறைமேளக் கூத்து]]
    [30] => [[பறையாட்டம்]]
    [31] => [[பாம்பாட்டம்]]
    [32] => [[பாவை கூத்து]]
    [33] => [[புலி ஆட்டம்]]
    [34] => [[பெரியமேளம்]]
    [35] => [[பொம்மலாட்டம்]]
    [36] => [[பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்]]
    [37] => [[மகுடிக் கூத்து]]
    [38] => [[மயில் ஆட்டம்]]
    [39] => [[மரக்காலாட்டம்]]
    [40] => [[மாடாட்டம்]]
    [41] => [[ராஜா ராணி ஆட்டம்]]
  )
  

  விளைந்த வடிவம்[தொகு]

  [[அனுமன் ஆட்டம்]] | [[அன்னக்கொடி விழாக்கூத்து]] | [[அம்மன் கூத்து]] | [[ஆலி ஆட்டம்]] | [[இருளர் இனமக்களின் ஆட்டம்]] | [[இலாவணி]] | [[எக்காளக் கூத்து]] | [[ஒயிலாட்டம்]] | [[கணியான் கூத்து]] | [[கரகாட்டம்]] | [[கரடியாட்டம்]] | [[கழியலாட்டம்]] | [[காவடியாட்டம்]] | [[கும்மி]] | [[குரவை, துணங்கை, தழூஉ - ஆட்டங்கள்]] | [[குறவன் குறத்தி ஆட்டம்]] | [[கொக்கலிக்கட்டை ஆட்டம்]] | [[கோணங்கியாட்டம்]] | [[கோலாட்டம்]] | [[சக்கை குச்சி ஆட்டம்]] | [[சக்கையாட்டம்]] | [[சிலம்பாட்டம்]] | [[சேவயாட்டம்]] | [[ஜிக்காட்டம்]] | [[துடும்பாட்டம்]] | [[துடும்பாட்டம்]] | [[தெருக்கூத்து]] | [[தேவராட்டம்]] | [[பரதநாட்டியம்]] | [[பறைமேளக் கூத்து]] | [[பறையாட்டம்]] | [[பாம்பாட்டம்]] | [[பாவை கூத்து]] | [[புலி ஆட்டம்]] | [[பெரியமேளம்]] | [[பொம்மலாட்டம்]] | [[பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம்]] | [[மகுடிக் கூத்து]] | [[மயில் ஆட்டம்]] | [[மரக்காலாட்டம்]] | [[மாடாட்டம்]] | [[ராஜா ராணி ஆட்டம்]]

  தமிழில் ஒருங்குறி வரிசைப்படுத்தல்[தொகு]

  இப்பக்க உரையாடல், தமிழில் ஒருங்குறி வரிசைப்படுத்தல் தலைப்பில்,தொடர்ச்சியாக, இங்கும் நடந்துள்ளது. அதன்பிறகே, கீழுள்ள பதிவுகள் நடந்தன. உழவன் +உரை..

  ? ஐ[தொகு]

  3ஆண்டுகளுக்கு முன், வரிசைப்படுத்துதல் பற்றி, இரவியிடம் கேட்டிருந்தேன். தொடர்ந்து உரையாடவில்லை. இப்ப திரும்பவும் அதுபற்றிய உங்களின் இத்தீர்வு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. ஜ- இடையில் வருவதற்கு காரணம், வழக்கம் போல குறியீட்டுக்கோளறுபடி தான்.

  ச
  Unicode number U+0B9A
  HTML-code ச
  
  ஜ
  Unicode number: U+0B9C
  HTML-code: ஜ
  
  த
  Unicode number: U+0BA4
  HTML-code: த
  
  ப
  Unicode number: U+0BAA
  HTML-code: ப
  
  

  கிரந்தத்தை, நாம் ஒதுக்க வேண்டிய இடத்தில், ஓரங்க கட்டவில்லையே. இடைச்செருகல் என்பது அன்று இலக்கியத்தில், இன்று தொழில்நுட்பத்திலா?

  நெஞ்சில் உரமுமின்றி,
  நேர்மை திறமுமின்றி,
  வஞ்சனை செய்வாரடி கிளியே!
  வாய்சொல்லில் வீரரடி. 
                -பெருங்கவி.சுப்பிரமணியபாரதி
  

  நெடுந்தூரம் கடக்க வேண்டும். என் பேச்சைக்குறைத்து, இவ்வார்ப்புருக்கானக் கட்டுரைகளை, முதலில் அறிமுக அளவில் முடிகிறேன். பிறகு, ஊடகங்களோடு விரிவு படுத்துவேன்.வணக்கம்.-- உழவன் +உரை.. 05:16, 15 சூலை 2012 (UTC)Reply[பதில் அளி]

  சிலம்பம்[தொகு]

  சிலம்பம் என்ற கட்டுரை உள்ளது. இங்கு வார்ப்புருவில் சிலம்பாட்டம் என உள்ளது. இக்கலை பன்முகம் கொண்டது என்பதால், சிலம்பாட்டம் என்பதற்கும் வழிமாற்று தரலாமா?-- உழவன் +உரை.. 11:45, 22 சூலை 2012 (UTC)Reply[பதில் அளி]