உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் (limited liability company) (எல்.எல்.சீ ) என்பது கூட்டுவாணிகம் மற்றும் கூட்டாண்மைக்குரிய அமைப்புமுறைகளில் ஒன்றாகும். அமெரிக்க அதிகார எல்லைகளின் பெரும்பான்மை சட்டத்தில் தொழில் நிறுவனத்தின் சட்ட வடிவமான இது அதன் உரிமையாளர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வழங்குகிறது. பெரும்பாலும் தவறாக (நிறுமத்திற்கு பதிலாக) "வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு பெருநிறுமம்" என அழைக்கப்படும் சேர்க்கைத் தொழில் உட்பொருளான இது பெருநிறுமம் மற்றும் கூட்டாண்மை (எவ்வளவு உரிமையாளர்கள் உள்ளனர் என்பதைப் பொறுத்து) இரண்டையும் முடிவான தனிச்சிறப்புப் பண்பாகக் கொண்டிருக்கிறது. எல்.எல்.சீ என்பது ஒரு தொழில் உட்பொருளாக இருந்தாலும் அது ஒரு கூட்டுருவாக்கப்படாத கழகத்தின் வகையாகும். மேலும் அது பெருநிறுமம் அல்ல. எல்.எல்.சீ மற்றும் பெருநிறுமம் இரண்டிற்கும் உள்ள முதன்மையான பண்பு வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாடு ஆகும். மேலும் எல்.எல்.சீ மற்றும் கூட்டாண்மை இரண்டிற்கும் உள்ள முதன்மையான பண்பு வருமான வரிவிதிப்பைக் கடப்பதன் இருப்பு ஆகும். இது பெரும்பாலும் கூட்டுநிறுவனத்தைக் காட்டிலும் மிகவும் இணக்கமானதாக உள்ளது. மேலும் இது ஒற்றை உரிமையாளரைக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக உள்ளது.

உரிமையாளர்கள் அவர்களது தனியாளர் கடப்பாடுகளில் இருந்து முழுவதும் பாதுக்காக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டில் எப்போதும் குறிப்பிடுவதில்லை என்பதை முக்கியமாக அறிந்துகொள்ள வேண்டியதாகிறது. சில வகை மோசடி அல்லது தவறான குறிப்பிடுதல் தொடர்புடையதாக இருக்கும் போது அல்லது ஓர் உரிமையாளர் அவரது நிறுவனத்தை "நட்பு நிறுவனமாக" பயன்படுத்தும் சில சூழ்நிலைகள் ஆகியவற்றின் போது, நீதிமன்றங்கள் எல்.எல்.சீக்களில் பெருநிறுவன முகத்திரையைக் கிழிப்பதை மேற்கொள்ளலாம்.[1]

இணக்கமும் இயல்பிருப்பு விதிகளும்

[தொகு]

"செயல்பாட்டு ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்பட்டால் ஒழிய" (அல்லது அதற்கு சமமானவை) என்ற சொற்றொடரை அனைத்து ஏற்கனவே இயற்றப்பட்ட இயற்றுச் சட்டங்களிலும் காணலாம். ஓர் எல்.எல்.சீயின் உறுப்பினர்களால் எப்படி அவர்களது எல்.எல்.சீ நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்பதின் இணக்கத்திற்கு இது பொறுப்பேற்கிறது (சட்டக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு வெளியே செல்லாதவைக்கு இது வழங்கப்படுகிறது). செயல்பாட்டு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படும் வரை எவ்வாறு எல்.எல்.சீ நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்பதற்கான தானியங்கு அல்லது "இயல்பிருப்பு" விதிமுறைகளைப் பொதுவாக மாநில இயற்றுச் சட்டம் வழங்குகிறது.

அதே போல "துணை விதிகளில் வழங்கப்பட்டால் ஒழிய" என்ற சொற்றொடரும் கூட அனைத்து பெருநிறுவன இயற்றுச் சட்டங்களில் காணப்படுகிறது. ஆனால் அது பொதுவாக குறுகிய வரம்பிலான விசயங்களில் மட்டுமே குறிப்பிடப்படுகிறது.

வருமான வரிவிதிப்பு

[தொகு]

அமெரிக்க ஒருங்கிணைந்த வருமான வரி நோக்கங்களுக்காக எல்.எல்.சீக்கள் இயல்பிருப்பாக ஒரு கடப்பு உட்பொறுளாகக் கருதப்படுகின்றன.[2] எல்.எல். சியில் ஒரே ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே இருந்தால் வரிவிதிப்பு நோக்கங்களுக்காக அது "புறக்கணிக்கப்பட்ட உட்பொருள்" எனக்கருதப்படுகிறது. மேலும் இதில் உரிமையாளர் அவரது எல்.எல்.சீயின் வருவாயை செட்யூல் சி இன் கீழ் அவரது சொந்த வருமான வரி விவர அறிக்கையில் அறிவிப்பார். எல்.எல்.சீயில் பல உறுப்பினர்கள் இருந்தால் எல்.எல்.சீயானது கூட்டாண்மையாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும் இதில் ஐ.ஆர்.எஸ் படிவம் 1065 தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். தனிப்பட்ட கூட்டாளிகள், உரிமையாளரின் வருமான வரி விவர அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டபடி அவர்களது வருவாய் அல்லது இழப்பின் பங்கிற்காக கே-1 பெறக்கூடும்.

ஒரு விருப்பத் தேர்வாக எல்.எல்.சீக்களும் கூட ஐ.ஆர்.எஸ் படிவம் 8832 ஐத் தாக்கல் செய்வதன் மூலமாக பெருநிறுமம் போன்று வரி செலுத்துவதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.[3] அவை வழக்கமான சி கூட்டு நிறுவனமாகக் (உறுப்பினர்களின் ஈவுத்தொகைகள் அல்லது விநியோகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு முன்பாக உட்பொருளின் வருமானத்திற்கான வரிவிதிப்பைக் கொண்டிருக்கின்றன. உறுப்பினர் மூலமாக வருவாய் பெறப்பட்ட பின்னர் ஈவுத்தொகைகள் அல்லது விநியோகங்களின் வரிவிதிப்பைக் கொண்டிருக்கின்றன) கருதப்படலாம் அல்லது எல்.எல்.சீ ஆனது எஸ் பெருநிறுவனமாகக் கருதப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படலாம். எல்.எல்.சீயில் எஸ் பெருநிறுவனமாக வரிவிதிக்கப்படுவதை சிறந்த சாத்தியமுள்ள சிறுதொழில் கட்டமைப்பாக சில விவரிப்பாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். இது எல்.எல்.சீயை எஸ் பெருநிறுவனத்தின் (சுய வேலைவாய்ப்பு வரி சேமிப்புகள்) வரி நன்மைகளுடன் எளிமை மற்றும் இணக்கத்தை ஒருங்கிணைக்கின்றன.[4]

நன்மைகள்

[தொகு]
 • செக் த பாக்ஸ் வரிவிதிப்பு. தனி உரிமையாளர், கூட்டாண்மை, எஸ் பெருநிறுமம் அல்லது சி பெருநிறுமம் (அவை இது போன்ற வரி விதிப்புகளுக்குத் தகுதி பெறக்கூடும்) போன்றவையாக வரிவிதிப்பிற்காக எல்.எல்.சீ தேர்ந்தெடுக்க முடிந்தால் அது மிகவும் இணக்கத்தை வழங்குகிறது.
 • வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாடு, இதன் படி "உறுப்பினர்கள்" என்று அழைக்கப்படும் எல்.எல்.சீயின் உரிமையாளர்கள் மாநிலப் பாதுகாப்புச் சட்டங்கள் சார்ந்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் கடன்கள் ஆகியவற்றுக்கான சில அல்லது அனைத்து கடப்பாடுகளில் இருந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.
 • நிர்வாகக் காகிதப்பணி மற்றும் பதிவுகளை வைத்திருத்தல் போன்றவை கூட்டு நிறுவனங்களைக் காட்டிலும் இதில் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது.
 • கடப்பு வரிவிதிப்பு (அதாவது இரட்டை வரிவிதிப்பு இல்லாமை), எல்.எல்.சீ வரிவிதிப்புக்காக சி பெருநிறுவனமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத வரை இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • இயல்பிருப்பு வரி வகைப்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதால் இலாபங்கள் எல்.எல்.சீ நிலையில் அல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் உறுப்பினர் நிலையில் வரி விதிக்கப்படுகிறது.
 • பெரும்பாலான மாநிலங்களில் எல்.எல்.சீக்கள் அவர்களின் உறுப்பினர்களில் இருந்து தனித்த உட்பொருட்களாகக் கருதப்படுகின்றன. அதே சமயம் மற்ற அதிகார எல்லைகளில்[which?] உருவாக்கப்பட்ட தீர்ப்புவழிச் சட்டங்களின் படி எல்.எல்.சீக்கள் அவற்றின் உறுப்பினர்களில் இருந்து தனித்த சட்ட நின்றலாகக் கருதப்படுவதில்லை (சமீபத்திய டி.சி. தீர்மானங்களைப்[which?] பார்க்கவும்).
 • சில மாநிலங்களில் எல்.எல்.சீக்களை ஓர் இயல்பான நபர் தொடர்புடையதாக அமைக்க முடியும்.
 • எல்.எல்.சீக்களின் உறுப்பினர்களுக்கு வட்டிகள் ஒதுக்கப்படலாம். மேலும் அந்த வட்டிகளின் பொருளாதார நன்மைகள், இலாபங்கள்/இழப்புக்கள் ஆகியவற்றின் பொருளாதார இலாபங்களுடன் (கூட்டாண்மை போன்று) கூடிய உறுப்பினர் வட்டிக்கு தலைப்பை மாற்றம் செய்யப்படாத உரிமை மாற்று பெற்றவர் மூலமாக தனித்து பிரிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்படலாம்.(எடுத்துக்காட்டுக்கு வெர்ஜினியா மற்றும் டெலாவேர் எல்.எல்.சீ சட்டங்களைப் பார்க்கவும்).
 • எல்.எல்.சீ வரிவிதிப்புக்கு ஒரு கூட்டு நிறுவனமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது தவிர மற்ற வேளைகளில் எல்.எல்.சீயின் வருவாய் பொதுவாக அதன் பண்புடன் நீடித்திருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக உறுப்பினர்களின் கைகளில் மூலதன ஆதாயங்கள் அல்லது வெளிநாட்டு வருவாய் மூலங்கள் இருக்கலாம்.

தீமைகள்

[தொகு]
 • பெரும்பாலான மாநிலங்களில் செயல்பாட்டு ஒப்பந்தத்திற்காக சட்டமாக இயற்றப்பட்ட தேவைகள் இல்லாத போதும் உறுப்பினர் சிக்கல் ஏதுமின்றி இயக்கப்படும் பல உறுப்பினர் கொண்ட எல்.எல்.சீயின் உறுப்பினர்களுக்காக பெருநிறுமம் மற்றும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கான பல்வேறு ஆளுகை மற்றும் பாதுகாப்பான திட்டங்கள் ஆகியவற்றை வழங்கும் நன்கு மெம்படுத்தப்பட்ட பங்குப் பெருநிறுவனங்கள் தொடர்பான மாநிலச் சட்டங்கள் போலன்றி பெரும்பாலான மாநிலங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கான ஆளுகை மற்றும் பாதுகாப்பான திட்டங்கள் ஆகியவற்றுக்கான ஆணையேதும் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆகையால் அது போன்ற சட்டமாக இயற்றப்பட்ட திட்டங்கள் இல்லாமையினால் எல்.எல்.சீயின் உறுப்பினர்கள் ஆளுகை மற்றும் செயல்பாட்டு ஒப்பந்த வடிவத்தில் ஒப்பந்தத்திற்கு முயற்சிக்கும் பாதுகாப்புத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றை நிறுவ மட்டுமே முடியும். [which?]
 • கூட்டு நிறுவனத்தில் ஒருவரின் வட்டியை விற்பனை செய்ய ஏதுவாக்கும் பெருநிறுமம் கொண்டிருக்கும் பங்கு ஆனது எல்.எல்சியுடன் இருப்பதைக் காட்டிலும் மிகவும் ஒளிவு மறைவற்றதாக இருக்கிறது.
 • முதலீட்டாளர்கள் இறுதியாக ஐ.பி.ஓவை நோக்கிய பார்வையுடன் சிறந்த முறையில் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய பெருநிறுவன வடிவத்தில் உள்ள நிதிகளில் மிகவும் வசதியாக முதலீடு செய்யலாம் என்பதற்கான எல்.எல்.சீக்களுக்கான நிதி மூலதனத்தை அதிகரிப்பது மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கலாம். இதற்கு ஒரு சாத்தியமுள்ள தீர்வு புதிய கூட்டு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அதனை இதனுடன் இணைத்து எல்.எல்.சீயைக் கலைத்துவிட்டு அதனை கூட்டு நிறுவனமாக மாற்றுவது ஆகும்.
 • அலபாமா, கலிபோர்னியா, கெண்டக்கி, நியூயார்க், பென்சில்வேனியா, டென்னஸ்ஸீ மற்றும் டெக்சாஸ் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் எல்.எல்.சீக்களின் மீது உரிமை வரி அல்லது மூலதன மதிப்புகள் வரித் தீர்வை இருக்கிறது. (2007 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் டெக்சாஸ் அதன் உரிமை வரியை "இறுதிநிலை வரி" என மாற்றியது.) சுருங்கச் சொன்னால் இந்த உரிமை அல்லது வணிகச் சிறப்புரிமை வரி என்பது எல்.எல்.சீ ஆனது மாநிலத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டின் நன்மைக்காக செலுத்தும் "கட்டணமாக" இருக்கிறது. உரிமை வரியின் தொகையானது வருவாய் சார்ந்ததாக அல்லது உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கை சார்ந்ததாக அல்லது மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படும் மூலதனத்தின் தொகை அல்லது இந்தக் காரணிகளின் சில சேர்க்கைகளாக அல்லது டெலாவேர் மாநிலத்தில் செயல்படுவது போன்று சமமான கட்டணமாக இருக்கலாம். டெக்சாஸில் 2007 ஆம் ஆண்டில் இருந்து உரிமை வரி டெக்சாஸ் வணிக இறுதிநிலை வரியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இது பின்வரும் விதத்தில் செலுத்தப்படுகிறது: செலுத்தக் கூடிய வரி = பகிர்மானக் காரணிகளுடன் கூடிய சில செலவுகளை வருவாயில் இருந்து கழித்து விடுதல். எனினும் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் கட்டணம் பெயரளவிலானதாக இருக்கிறது. மேலும் பெருநிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரியுடன் ஒப்பிடும் போது குறைந்த அளவு கட்டணமாக மட்டுமே இருக்கிறது.
 • கொலம்பியா மாவட்டம் எல்.எல்.சீக்கலை வரிவிதிப்பு உட்பொருட்களாகக் கருதுகிறது. ஆகையால் இரட்டை வரிவிதிப்புக்கு உட்படும் உறுப்பினர்கள் மூலமாக வரிகளின் பணப்பாய்வின் நன்மை குறைகிறது.[5]
 • புதுப்பித்தல் கட்டணங்களும் அதிகமாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக மேரிலேண்டில் பங்கு அல்லது பங்கற்ற பெருநிறுவன ஆரம்ப உரிமை ஆவணத்திற்காக $120 மற்றும் எல்.எல்.சீக்காக $100 ஆகிய கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படுகிறது. வரும் ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கான கட்டணம் பங்குப் பெருநிறுவனங்கள் மற்றும் எல்.எல்.சீக்களுக்கு $300 ஆகவும் பங்கற்ற பெருநிறுவனங்களுக்கு பூஜ்ஜியமாகவும் இருக்கிறது. மேலும் நியூயார்க் போன்ற சில மாநிலங்கள் எல்.எல்.சீயின் அமைப்பின் மீது வெளியீட்டுத் தேவையைச் சுமத்துகின்றன. அதற்கு எல்.எல்.சீயின் உறுப்பினர்கள் எல்.எல்.சீ உருவாக்கப்பட இருக்கிறது என்று அந்தக் குறிப்பிட்ட புவியியல் மண்டலத்தின் செய்தித்தாள்களில் அறிக்கை வெளியிடுவது அவசியமாகும். முக்கிய பெருநகர்ப் பகுதிகளில் (நியூயார்க் நகரம் போன்று) இடம்பெற்றிருக்கும் எல்.எல்.சீக்களுக்கான வெளியீட்டுச் செலவு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது.
 • சில கடனாளர்கள் எல்.எல்.சீயின் கடன்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பொறுப்புறுதிக்காக எல்.எல்.சீக்களில் ஏற்கனவே இருக்கும் மற்றும் ஆரம்ப உறுப்பினர்கள் தேவைப்படுவார்கள். ஆகையால் எல்.எல்.சீயின் கடனுக்காக உறுப்பினர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கடப்பாடு கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
 • எல்.எல்.சீயின் மேலாண்மைக் கட்டமைப்பு பலருக்கு பரிச்சயமானது அல்ல. பெருநிறுவனங்கள் போல அவற்றுக்கு இயக்குநர்கள் வாரியம் அல்லது அதிகாரிகள் தேவையில்லை.
 • அமெரிக்காவிற்கு வெளியே வரிவிதிப்பு அதிகார எல்லைகள் அதன் அமெரிக்க வரி நோக்கங்கள் சார்பாக அமெரிக்க எல்.எல்.சீ போன்ற பெருநிறுவனமாகக் கருதச் சாத்தியம் இருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக அமெரிக்க எல்.எல்.சீ அமெரிக்காவிற்கு வெளியே அதன் வணிகத்தை மேற்கொண்டால் அல்லது வெளிநாட்டைத் தாய்நாடாகக் கொண்ட அதிகார எல்லைகள் அமெரிக்க எல்.எல்.சீயில் உறுப்பினராக இருந்தால் இவ்வாறு கருதப்படலாம்.[சான்று தேவை]
 • எல்.எல்.சீ வடிவ நிறுவனம் ஒப்பிடுகையில் புதியதாக இருக்கும். சில மாநிலங்கள் பொறுப்பு நோக்கங்களுக்கான பெருநிறுவனங்களாக அதே முறையில் எல்.எல்.சீக்களை முழுமையாகக் கருதுவதில்லை. மாறாக அவற்றை பெரும்பாலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட உட்பொருளாக அம்மாநிலங்கள் கருதுகின்றன. தனிப்பட்ட நபர் எல்.எல்.சீ ஆக வணிகத்தைச் செயல்படுத்தும் போது அதனை தனி உரிமையுடன் செயல்படுவதாகக் கருதலாம் அல்லது ஒரு குழு எல்.எல்.சீ ஆக வணிகத்தைச் செயல்படுத்தும் போது பொதுக் கூட்டாண்மையாகக் கருதலாம். இது வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதற்கு முதல் இடத்தில் எல்.எல்.சீயை நிறுவுவதன் நோக்கத்தைத் தோல்வியடையச் செய்கிறது (ஒரு தனி உரிமையாளர் வரையறைக்குட்படாத கடப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கிறார் எனில் அவ்வாறான கூட்டாண்மையில் கூட்டாளிகள் பல்வேறு பொறுப்புடன் இணையலாம். அனைத்து கூட்டாளிகளும் வணிகத்தின் கடனுக்கான கடப்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கலாம். இதில் அவர்களது மூலதனம் அல்லது உரிமை சதவீதம் எவ்வளவு சிறியதாக இருக்கிறது என்பது ஒரு பொருட்டல்ல).[சான்று தேவை]
 • எல்.எல்.சீக்களின் முதன்மைகள், உறுப்பினர், மேலாளர், மேலாண் உறுப்பினர், மேலாண் இயக்குநர், தலைமை நிர்வாக அலுவலர், தலைவர் மற்றும் கூட்டாளி உள்ளிட்ட பல மாறுபட்ட தலைப்புகளின் கீழ் அழைக்கப்படுகின்றனர். அதனால் எல்.எல்.சீயின் சார்பாக ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதிகாரி யார் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதில் சிரமமாக இருக்கலாம்.

வேறுபாடுகள்

[தொகு]
 • தொழில்சார் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் (Professional Limited Liability Company) (பி.எல்.எல்.சீ, பி.எல்.எல்.சீ. அல்லது பி.எல்.) என்பது தொழில்சார் சேவைகள் வழங்குவதற்காக அமைக்கப்படும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் ஆகும். பொதுவாக டாக்டர், கரப்பொருத்தர், வக்கீல், கணக்கர், கட்டடக்கலை அல்லது பொறியாளர் போன்ற தொழிலைச் சேர்ந்தவர்கள் மாநிலத்தில் சேவைகளை வழங்குதற்கு பி.எல்.எல்.சீ வடிவத்தில் உரிமம் பெறுவது அவசியமானதாகும். எனினும் கலிபோர்னியா போன்ற சில மாநிலங்கள் உரிமம் பெறும் தொழில்களின் நடைமுறையில் பயன்படுத்துவதற்கு எல்.எல்.சீக்களை அனுமதிப்பதில்லை. பி.எல்.எல்.சீக்களின் துல்லியமான தேவைகள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடுகின்றன. பொதுவாக பி.எல்.எல்.சீக்களின் உறுப்பினர்கள் ஒரே தொழிலை மேற்கொள்ளும் நபர்களாக இருக்க வேண்டும். மேலும் உறுப்பினர்களின் தனிப்பட்ட கடப்பட்டின் வரம்பு தொழில்சார் முறையில்லா நடவடிக்கைக் கோரிக்கைகளுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படவில்லை.
 • தொடர் எல்.எல்.சீ என்பது தனித்த எல்.எல்.சீயில் இருந்து அதன் சொத்துக்களை தனித்த வரிசைகளாக பிரிக்கப்படும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்தின் சிறப்பு வடிவம் ஆகும். எடுத்துக்காட்டாக வீடுமனைத் தொழிலின் தனித்த பகுதிகளை வாங்கியிருக்கும் தொடர் எல்.எல்.சீ ஒவ்வொன்றும் தனித்த வரிசையில் சேர்க்கப்படலாம். அதனால் சொத்தின் ஒரு பகுதியை கடன்கொடுப்பவர் முன்முடிப்பு செய்தால் மற்றவர்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

நாடுகள் ரீதியிலான வரலாறு

[தொகு]

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் என்பது நடப்பில் ஒப்புநோக்கு சட்டத்தின் வெற்றியாகும். இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் வகையில் புதிய நிறுவனத்தின் தொடக்கம் என்பது பொதுவாக 1892 ஆம் ஆண்டு ஜெர்மன் சட்டம் அதிகாரம் அளிக்கும் ஜிசெல்ஸ்சாஃப்ட் மிட் பெஸ்சார்கெடெர் ஹாஃப்டங்கிற்கு (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியாளர் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் ஆங்கில பயிற்சியில் இருந்து சில உத்வேகத்தை வளர்த்துக் கொள்கையில் இது உண்மையான உருவாக்கமாக இல்லை. எனினும் முன்மாதிரி இல்லாமல் இதை உரிமை கோருவது என்பது முன்பு விரிவாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மைக் கழகத்திற்கு அதிகாரம் அளிப்பதற்கு 1874 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட பங்குதார பென்சில்வேனியா மாநில சட்டம் பயனற்றதாக இருக்கிறது. தொழில் அமைப்புகளின் இந்த வடிவமானது நாம் பின்னர் குறிப்பிட்டுள்ள படி தற்போது ஐரோப்பா மற்றும் லத்தின் அமெரிக்காவில் இருக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்திற்கு முனைப்பான ஒத்த தன்மையைக் கொடுக்கிறது. ஈடர், லிமிட்டடு லயபிலிட்டி ஃபர்ம்ஸ் அப்ராட், 13 யுனிவ் பிட் எல் ரிவ் 193 (1952).

எல்.எல்.சீக்களானது ஐரோப்பா மற்றும் லத்தின் அமெரிக்க நாடுகளின் குடியியல் சட்டத்தின் தொழில் சமூகத்திற்கு புதியதாகவோ அல்லது அந்நியமாகவோ இருந்தது. ஜிசெல்ஸ்சாஃப்ட் மிட் பெஸ்சார்கெடெர் ஹாஃப்டங் (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (GmbH) என அறியப்படும் 1892 ஆம் ஆண்டின் ஜெர்மன் நிறுவன சட்டத்தின் மூலமாக இத்தொழில் வடிவம் பிறந்தது. இந்த சட்டத்தை இயற்றியதில் முதல் குடியுரிமைக்குரிய குறியீட்டு நாடாக ஜெர்மனி இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த வணிகரீதியான தொழில் முயற்சியைப் பின் தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொண்ட நாடுகளுக்கான குவிய மையமாகவும் அதன் இயற்றுச் சட்டம் மாறியது. மொலிட்டர், டை ஆஸ்லாண்டிஸ்செ ரெகெலக் டெர் G.m.b.H. அன்ட் டை டட்செ ரீஃபாம் (1927) (Die Ausländische Regelung der G.m.b.H. und die deutsche Reform); மற்றும் 12 ஜெயிட்ஸ்கிரிஃப் ஃபர் ஆஸ்லேண்டிஸ்செஸ் அண்ட் இன்டெர்நேசனலிஸ் பிரைவட்ரெட்ச் (Zeitschrift für ausländisches and internationales Privatrecht) 341 (1938).

ஜெர்மனியில் எல்.எல்.சீ இன் கோட்பாடு ஒருமுறை நிலைநாட்டப்பட்ட பிறகு நன்கு இயங்கி மிகவும் வேகமாக வளர்ந்தது. ஜெர்மனியில் இது வெற்றியடைந்து விரைவில் விரிவான விவாதத்தை மையப்படுத்திய ஜெர்மன் உருமாதிரி சட்டத்திற்கு காரணமாக அமைந்தது. ஜெர்மனியில் சட்டம் இயற்றி குறுகிய காலத்திற்குள் போர்ச்சுகல் (1917); பிரேசில் (1919); சிலி (1923); பிரான்ஸ் (1925); துருக்கி (1926); கியூபா (1929); அர்ஜென்டினா (1932); உருகுவே (1933); மெக்ஸிகோ (1934); பெல்ஜியம் (1935); சுவிச்சர்லாந்து (1936); இத்தாலி ( 1936); பெரு (1936); கொலம்பியா (1937); கோஸ்டா ரிக்கா (1942); கவுட்டிமெலா (1942); மற்றும் ஹோண்டரஸ் (1950) ஆகிய நாடுகளும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு திட்டத்தில் இணைந்தன. 1940 ஆம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் பிரான்சில் "சொசைட்டி டி ரெஸ்பான்சபிலிட்டி லிமிட்டி" (Societé de Responsabilité Limitée) என அறியப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு உட்பொருளானது மிகவும் பழமையான பங்கு பெருநிறுமம் மற்றும் அனைத்து பிரென்ச் சொசைட்டீஸ் (societés) தோராயமாக மூன்றில் ஒரு பங்கு இருப்பதைக் காட்டிலும் மிகவும் பிரபலமடைந்தது. ஈடர், லிமிட்டடு லயபிலிட்டி பர்ம்ஸ் அப்ராடு, 13 யுனிவ் பிட் எல் ரிவ் 193 (1952).

வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டிற்கு கூடுதலாக மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு நாடுகளின் எல்.எல்.சீ சட்டங்களும் நான்கு அடிப்படைப் பண்புகளைக் கொண்டிருந்தன. இவை பிற தொழில் வடிவங்களில் இருந்து இந்த உட்பொருளை வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன: (1) உட்பொருளின் பெயரில் "லிமிட்டெட்" என்ற வார்த்தையை அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும்; (2) உட்பொருள் முழுமையான சட்டத்திற்குட்பட்ட பண்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்; (3) உட்பொருளுக்கு புதிய உறுப்பினர்களின் சேர்க்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உறுப்பினருக்கு இடமளிக்கும் "டெலிக்டஸ் பெர்சொனேயின்" கூட்டாண்மை கருத்துப்படிவம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்; மற்றும் (4)ஒரு உறுப்பினர் மரணமடைந்துவிட்டால் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனங்களில் இருந்து அவர் கலைக்கப்படுவதற்கான அனுமதிக் குறியீடுகள் தேவை. இல்லையெனில் சங்கத்தின் கட்டுரையில் இது குறித்துத் தெரிவிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்; மேலும் சிலர் இறந்தவரின் பங்கினை அவரது உயில் மெய்ப்பித்தலில் தெரிவித்திருக்கும்படி செய்வர் அல்லது விற்பனை செய்வர். எடர், லிமிட்டட் லயபிலிட்டி ஃபர்ம்ஸ் அப்ராட், 13 யூனிவ் பிட் எல் ரெவ் 193 (1952); வெளிநாட்டு எல்.எல்.சீக்கள் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களுக்கு, டெவ்ரீஸ் & ஜூயெங்கர் வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பட்டு ஒப்பந்தம், GmbH, 13 யு பிட் எல் ரெவ் 193 (1952) மற்றும் பேக்ட்ஸ், "நவீன " பெருநிறுவன மறுசீரமைப்பு: ஜெர்மன், 80 ஹார்வ் எல் ரெவ் 23 இல் (1980) இருந்து தொலைநோக்கு ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.

அமெரிக்காவில் பல மாநிலங்கள் எல்.எல்.சீயைப் போன்ற உட்பொருளை உருவாக்குவதற்கு சட்டமியற்றலை மேற்கொண்டிருக்கின்றன. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிக் கால்ப்பகுதியில் பென்சில்வேனியா, வெர்ஜினியா, நியூஜெர்சி, மிச்சிகன் மற்றும் ஓஹியோ ஆகியவை பங்கு பெற்ற இயற்றுச் சட்டம் "வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை அமைப்புகள்" அல்லது "கூட்டாண்மை அமைப்புகளை" அனுமதிக்கின்றன. இந்த அமைப்புகள் கூட்டாண்மை அமைப்புகளின் சில பயனுள்ள பண்புகள் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டின் வடிவத்தை வழங்குவதற்கு உருவாக்கப்பட்டன. பர்கே அண்ட் செஸன்ஸ் (Burke and Sessions), த வியோமிங் லிமிட்டட் லயபிலிட்டி கம்பெனி: இது சப் எஸ் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்டகூட்டாண்மைகள் 54 ஜெ டேக்ஸ்'என் 232 (1981) இன் மாற்று ஆகும். இந்த அமைப்புகளுக்கான இயற்றுச் சட்டத்தை இயல்விப்பதற்காக ஆணையிடப்பட்ட மாநிலத்தில் முதன்மை அலுவலகமோ அல்லது வணிகம் நடைபெறும் இடமோ இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும். இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயற்றுச் சட்டத்தின் விளைவாக இந்த அமைப்புகள் இந்த இடங்களுக்கு வெளியே இயங்கும் பல உட்பொருட்களைக் கவரக்கூடியதாக இல்லாமல் இருந்தன. அதனால் அவை விரிவாகப் பயன்படுத்தக் கூடியதாக இல்லை.

1892 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மன் GmbH குறியீடு மற்றும் பனாமனியன் எல்.எல்.சீ ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு உண்மையான எல்.எல்.சீ முன்மாதிரி நடவடிக்கைக்கு சட்டமியற்றப்பட்ட முதல் மாநிலமாக வியோமிங் இருந்தது. 1977 ஆம் ஆண்டு அங்கு அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டது. வியோமிங் எல்.எல்.சீ சட்டமானது வங்கி மற்றும் காப்புறுதி ஆகிய தொழில்கள் தவிர்த்து மற்ற ஒழுங்கு நிறைந்த நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்படும் எல்.எல்.சீக்களின் உருவாக்கத்தை அனுமதிக்கிறது. வியோ ஸ்டேட் §17-15-103. வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டில் கூடுதலாக வியோமிங் சட்டம் ஐரோப்பிய மற்றும் லத்தீன் அமெரிக்க குறியீடுகளின் அதே நான்கு அடிப்படைப் பண்புகளைக் கொண்டிருப்பது இந்த உட்பொருளை வேறுபடுத்துகிறது. அதில் முதலில் உட்பொருளின் பெயரில் "லிமிட்டெட்" என்ற வார்த்தையின் வடிவம் வியோமிங்கிற்குத் தேவை. இரண்டாவதாக உட்பொருள் முழுமையாக சட்டத்திற்குட்பட்டதாகக் கொடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக கூட்டாண்மைக்கான "டெலெக்டஸ் ஆர் இண்ட்யூயிடஸ் பெர்சோனே" கருத்து இருக்க வேண்டும். இது கூட்டாண்மையில் இருப்பதற்கு புதிய கூட்டாளிகளை அனுமதிப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டினை கூட்டாளிக்கு அளிக்கிறது. நான்காவதாக வியோமிங்கின் சட்டத்தின் படி இறந்த உறுப்பினரை எல்.எல்.சீக்கள் கலைத்துவிட வேண்டும் பின்னர் இறந்தவரின் பங்கிற்காக உயில் மெய்ப்பித்தல் அல்லது விற்பனையை வழங்க வேண்டும். மேலும் வியோமிங் சட்டம் வணிகம் தொடர்புடைய வழக்கில் இருந்து உறுப்பினர்கள் அல்லது மேலாளர்களை வெளியேற்றுவதற்கான வாய்ப்பைக் கொண்டிருக்கிறது. பெரும்பாலான எல்.எல்.சீ சட்டங்கள் இதனைப் பின்பற்றுவதாக இருக்கின்றன.

ஐக்கிய இராச்சியம்

[தொகு]

2000 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மையின் (எல்.எல்.பீ) புதிய வடிவமானது வரி நடுநிலையுடன் இருப்பதால் அமெரிக்க எல்.எல்.சீக்கு ஒப்புமையுடன் உள்ளது: உறுப்பினர் பங்குதாரர்கள் அவர்களது நிலையில் வரியிடப்பட்டாலும் எல்.எல்.பீ அதன் நிலையில் இருந்து வரி செலுத்துவதில்லை. வேட் உள்ளிட்ட பிற அனைத்து நோக்கங்களுக்கான விதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதியாக இது கருதப்படுகிறது. வேறுவகையில் உட்பொருளின் வருவாயானது உட்பொருளைச் சார்ந்து அதன் உறுப்பினர்களைச் சாராமல் இருந்தால் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அமெரிக்க எல்.எல்.சீக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து நிறுவனங்களும் ஐக்கிய இராச்சிய கூட்டு நிறுவன வரியின் கீழ் விதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

பெல்ஜியம்

[தொகு]

பெல்ஜியத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டை வழங்கும் கூட்டாண்மைக்கு பல்வேறு வடிவங்கள் உள்ளன. டச்சில் பெஸ்லோடென் வென்னோட்ஸ்சாப் மெட் பெபெர்க்டீ ஆன்ஸ்பார்கெலிஜிக்ஹெய்டு (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) (BVBA) அல்லது பிரெஞ்சில் சொசைட்டி பிரைவி எ ரெஸ்பான்சலிட்டி லிமிட்டி (Société privée à responsabilité limitée) (SPRL) என்பது குறைந்த பட்சம் EUR 18,500 முதலீடு தேவைப்படும் மிகச்சிறிய ஒன்றாகும். பெரும்பாலும் சிறு தொழில் உரிமையாளர்கள் திவாலாகும் நிலையில் இருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்வதற்கு இதைப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்துகின்றனர். உறுப்பினர் நிலையில் வருவாய்கள் வரியிடப்படாமல் எப்போதும் BVBA நிலையிலேயே வரியிடப்படுகிறது.

பாஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சிகோவினா

[தொகு]

பாஸ்னியன் மற்றும் ஹெர்சிகோவினன் சட்டமானது குரோஷியாவை ஒத்து društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் இயங்கிவரும் நிறுவனங்கள் அதன் நிறுவனத்தின் பெயருக்கு d.o.o. என்ற சுருக்கத்தை இணைத்துக் கொள்கின்றன.[சான்று தேவை]

பிரேசில்

[தொகு]

அமெரிக்க எல்.எல்.சீக்கு பெரும்பான்மை ஒப்புமையைக் கொண்டிருக்கும் பிரேசிலிய சட்டத்தில் கூட்டாண்மைக்குரிய அமைப்புமுறை என்பது 2002 ஆம் ஆண்டின் புதிய பிரேசிலிய குடியுரிமைக்குரிய குறியீட்டின் கீழ் சொசிடடி லிமிட்டடா (Sociedade Limitada) ("Ltda.") எனப்படுகிறது. "சொசிடடி லிமிட்டடா" என்பது "சோசிடடி போர் கோட்டஸ் டி ரெஸ்பான்சபிலிடடி லிமிட்டடாவின்" புதிய பெயராகும். மேலும் முன்பிருந்த "வணிகரீதியான" [வணிகரீதியான] மற்றும் "குடியுரிமை சார்ந்த" [வணிகரீதியற்ற] மற்றும் தற்போதைய தொடர்பற்றுப்போன வணிகரீதியான குறியீட்டின் வடிவ வகைகளுக்கு தோராயமாக ஒத்திசைவுடன் இருக்கும் புதிய குறியீட்டின் கீழ் "எம்ப்ரெஸரியா" (empresária) அல்லது "சிம்பில்ஸ்" என அமைக்கப்படுகிறது.

பல்கேரியா

[தொகு]

பல்கேரிய சட்டமானது Дружество с ограничена отговорност (வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடன் ) ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் குறிப்பிடுகின்றன. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் இயங்கி வரும் நிறுவனங்கள் அதன் பெயருக்கு ООД என்ற சுருக்கத்தை இணைத்துக் கொள்கின்றன. ஒரு தனிபட்ட உரிமையாளரைக் கொண்ட எல்.எல்.சீ வழக்கானது Еднолично дружество с ограничена отговорност (வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடன் ஒரு-நபர் கூட்டாண்மை) ஆகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் ЕООД என சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது.[சான்று தேவை]

சிலி

[தொகு]

சிலியன் சட்டத்தில் சோசிடேடு கமெர்சியல் டி ரெஸ்பான்சபிலிடடு லிமிடடா (Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada) (வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வணிகரீதியான பெருநிறுமம்) ஆக எல்.எல்.சீக்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் இயங்கி வரும் நிறுவனங்கள் அவர்களது பெயருக்கு Ltda. என்ற சுருக்கத்தை இணைத்துக் கொள்கின்றன. ஆகையால் அமெரிக்காவில் சம்கம்பெனி LLC (உதாரண நிறுவனத்தின் பெயர்) என்று அழைக்கப்படும் நிறுவனமானது சிலியில் சம்கம்பெனி Ltda. என அழைக்கப்படுகிறது. எனினும் ஒரு தனிப்பட்ட உரிமையாளருடன் LLC இன் வழக்கானது EIRL என்ற சுருக்கத்தைப் பயன்படுத்தும் எம்பிரெசா இண்டிஜுவல் டி ரெஸ்பான்சபிலிடடு லிமிட்டடா வை (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) சிலியில் ஒப்புமையாகக் கொண்டுள்ளது.

கொலம்பியா

[தொகு]

கொலம்பிய சட்டமானது மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சிலிய வழக்கை மிகவும் ஒத்த அமைப்புமுறையையே கொண்டிருக்கிறது. Ltda. என்ற சுருக்கமும் கொலம்பியாவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனினும் ஒரு தனிபட்ட உரிமையாளரைக் கொண்ட எல்.எல்.சீயின் வழக்கில், EU ஐ சுருக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் எம்பெர்சா யூனிபெர்சனலை (Empresa Unipersonal) கொலம்பியா ஒப்புமையாகக் கொண்டிருக்கிறது.[சான்று தேவை]

குரோஷியா

[தொகு]

குரோஷிய சட்டமானது društvo s ograničenom odgovornošću ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் இயங்கிவரும் நிறுவனங்கள் அதன் பெயருக்கு d.o.o. என்ற சுருக்கத்தை இணைத்துக் கொள்கின்றன.[சான்று தேவை]

செக் குடியரசு

[தொகு]

செக் சட்டமானது společnost s ručením omezeným (s.r.o. அல்லது spol. s r.o.) ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் குறிப்பிடுகிறது. s.r.o. என்பதை துறைவழக்கு சார்ந்து எல்.எல்.சீ உடன் ஒப்பிட முடியாது. ஏனெனில் வருவாய்கள் இன்னும் இரட்டை வரிவதிப்பைக் கொண்டிருப்பதால் இவ்வாறு ஒப்பிட முடியாது. செக் சட்டமானது இரட்டை வரிவிதிப்பை தவிர்க்கும் சாத்தியம் இல்லாமல் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தை தொடங்கும் சாத்தியத்தை அளிப்பதில்லை. s.r.o. க்கான குறைந்தபட்ச தொடக்க முதலீடு என்பது CZK 200,000 (கிட்டத்தட்ட USD 9,900) ஆகும்.

டென்மார்க்

[தொகு]

எல்.எல்.சீயின் டானிஷ் வடிவம் என்பது anpartsselskab (ஆன்பார்ட்ஸ்செல்ஸ்காப்) (பார்க்க ApS) ஆகும். இதன் சட்டத்தின் மூலமாக குறைந்தபட்சம் DKK 125,000 முதலீடு தேவைப்படுகிறது [1 மார்ச் 2010 அன்றில் இருந்து DKK 80,000 (கிட்டத்தட்ட US$ 16,000)][6].

எகிப்து

[தொகு]

1954 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு எகிப்தில் கூட்டு பங்கு நிறுவனத்தின் வடிவத்தை நிறுவனங்கள் எடுத்துக் கொள்வதிலும், நன்மைகளில் இருந்து ஆதாயங்களைப் பெறுவதற்கும் இடையூறாக கட்டுப்பாடுகள் இருந்தன. மிகவும் முக்கியமாக முதலீடுகளில் அவர்களது பங்குகளைக் கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு பங்குதாரையும் கண்டுபிடிக்கும் பொறுப்பில் இந்தக் கட்டுபாடுகள் ஈடுபட்டிருந்தன. முடிவாக 1954 ஆம் ஆண்டின் சட்ட எண். 26 என்ற எகிப்திய சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதன் படி சிலவகை நிறுவனங்கள் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனங்கள் என அழைக்கப்பட்டன. மேலும் அந்த நிறுவனங்கள் அடிப்படையான நன்மையைத் தக்கவைத்துக் கொள்கையில் பெரும்பாலான பங்குதாரர் நிறுவனங்களிடம் இருந்து கடப்பாடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டன. மேலும் நிறுவனத்தில் சொந்தமாகப் பெற்றிருக்கும் பங்குகளின் எண்ணைக்கையை வரையறுப்பதை பொறுப்புள்ள பங்குதாரர்கள் கொண்டிருந்தனர். மேலும் 1954 ஆம் ஆண்டின் சட்டம் 26 உடன் இணக்கம் கொண்டு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனங்கள் இரண்டு கட்டுப்பாடுகளில் அமைந்திருப்பதை மிக முக்கியமாகக் கொண்டிருக்கின்றன: முதலாவதாக - அவை ஆயிரம் பவுண்டுகளுக்கு குறைவாக இருக்கக் கூடாது, மேலும் இதன் மதிப்புடன் வகுக்கப்படும் முதல் பங்குகள் இருபது பவுண்டுகளைக் காட்டிலும் குறைவாக இருக்கக்கூடாது. இரண்டாவதாக பங்குதாரர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதைத் தாண்டாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும் குறைந்தபட்சம் மூன்று பங்குதாரர்கள் இருந்தால் அவர்களுள் இருவர் தம்பதியராக இருக்க வேண்டும்.

மேலும் ஆயிரம் பவுண்டுகள் முதல் ஐம்பதாயிரம் பவுண்டுகள் வரையுள்ள குறைவான செய்கை முதலீட்டு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் பட்டியல் தொடங்கப்பட்ட 1981 ஆம் ஆண்டின் சட்டம் 159 இன் கீழ் 1954 ஆம் ஆண்டின் சட்ட எண் 26 இரத்து செய்யப்பட்டது. பின்னர் புதிய சட்டத் திருத்தத்தில் ஆயிரம் பவுண்டுகளாக மாற்றப்பட்டது. மேலும் 1981 ஆம் ஆண்டிற்கான சட்டம் 159 இன் படி தம்பதியர்கள் இடம் பெற்றிருக்கும் குறைந்த பட்சம் மூன்று பங்குதாரர்களைக் கொண்ட வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்ட பங்குதாரர்களின் தேவை இனி இல்லை.[சான்று தேவை]

எஸ்தோனியா

[தொகு]

எஸ்தோனியாவில், வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் என்பது osaühing (OÜ) ஐக் குறிக்கிறது. இதன் உட்பொருளின் வகையும் இப்பெயரின் மூலமாக அடையாளங்காணப்படுவது தேவையாகிறது. எஸ்தோனியாவில் தற்போது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு குறைந்தது 40,000 EEK (~2556 EUR) தொடக்க முதல் தேவைப்படுகிறது.[சான்று தேவை]

பின்லாந்து

[தொகு]

துல்லியமான ஒப்புமையைப் பெற்றிருக்காவிடினும் எல்.எல்.சீயின் ஃபினிஷ் பதிப்பு என்பது Oy (osakeyhtiö) அல்லது சுவிடிஷ் Ab (aktiebolag) ஆகும். Oy என்பது கூட்டு நிறுவனமாக வரிவிதியிடப்படும். இதன் சட்டத்தில் குறைந்தது EUR 2,500 முதலீடு இருக்க வேண்டும்.[7]

ஜெர்மனி

[தொகு]

இங்கு கலப்பினப் பண்புகளைப் பெற்றிருப்பதால் ஜெர்மன் ஒப்புமையை தீர்மானிப்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. ஒரு வகையில் இதை Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) இன் வகையாகக் கருத்தில் கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது, ஏனெனில் இது கூட்டு நிறுவனத்தின் நோக்கங்களைக் கொண்டிருக்கிறது; மற்றொரு வகையில் இது வரையறுக்கப்பட்ட பங்குதாரின் ஜெர்மன் ஒப்புமையைக் கொண்டிருப்பதால் Kommanditgesellschaft (KG) இன் வகையாக கருதலாம். "நிறுவனம்" என்ற வார்த்தையின் சொற்பொருள் சார்ந்த மொழிபெயர்ப்பை சார்ந்திருப்பதால் LLC கண்டிப்பாக எந்த பொறுப்பு பங்குதாரரும் இல்லாமல் KG இன் வகையாகக் கருதலாம். பண்டெஸ்பினான்ஸ்மினிஸ்டெரம் (Bundesfinanzministerium) (ஜெர்மன் பெடரல் நிதி அமைச்சகம்) இன் வரிவிதிப்பு நோக்கத்திற்காக LLC ஐ "கூட்டு நிறுவனமாகவோ" அல்லது "வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மையின்" கீழோ சூழ்நிலையின் வழிமுறைகளை விளக்கமாக அளிக்கின்றன; பார்க்க: ஸ்டெர்லிச் எனோர்னங் டெர் நச் டெம் ரெச்ட் டெர் பண்டெஸ்டடென் டெர் USA கெக்ரன்டெடென் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் (Steuerliche Einordnung der nach dem Recht der Bundesstaaten der USA gegründeten Limited Liability Company).

ஹங்கேரி

[தொகு]

ஹங்கேரிய சட்டமானது Korlátolt felelősségű társaság ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்கள் அவர்களது பெயருக்களுக்கு Kft. என்ற சுருக்கத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றனர்.[சான்று தேவை] முன்பு ஹங்கேரியன் எல்.எல்.சீக்களுக்கு தொடக்க முதலீடாக 3மில்லியன் HUF (ஹங்கேரியன் ஃபாரின்ட்) (கிட்டத்தட்ட 16k USD) தேவைப்பட்டது. அண்மையில் இத்தொகை குறைக்கப்பட்டு தற்போது (2009 ஆம் ஆண்டில்) 500k HUF (கிட்டத்தட்ட 2.7k USD) ஆக உள்ளது. புதிய மின் அமைவு விருப்பத்தேர்வின் மூலமாக இந்த அமைவு நேரமானது 2 வாரங்களில் இருந்து 2 மணிநேரங்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த அமைவின் கூடுதல் விலை சுமார் 100k HUF (கிட்டத்தட்ட 540 USD) ஆக உள்ளது. வழக்கறிஞர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மூலமாக Kft.கள் அமைக்கப்படுகின்றன. ஹங்கேரியன் Kft. என்பது ஹங்கேரியில் செயல்படுத்தப்படும் தொழில்களின் மிகவும் பொதுவான வடிவமாகும். ஐரோப்பிய யூனியனின் (EU) பகுதியாக இருப்பதன் மூலமாக ஹங்கேரியன் Kft.கள் தற்போது EU முழுவதும் தொழில் செய்வதற்கு EU VAT பதிவு எண்ணை பெற்றுள்ளன. ஹங்கேரியன் EU-VAT பதிவு எண் "HU" உடன் தொடங்குகிறது. நிறுவனங்களுக்கான பொதுவான EU வலைத்தளத்தில் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் உளதாம் தன்மை, வேட் பிரச்சனைகள் மற்றும் மறுசரிபார்ப்பு போன்றவை இவ்வழியில் கிடைக்கிறது.[சான்று தேவை]

ஐஸ்லாந்து

[தொகு]

ஐஸ்லாந்தின் சட்டத்தைப் பொறுத்த வரை LLC வடிவங்களில் இரு வகைகள் உள்ளன. அவை தனியார் மற்றும் பொதுமக்களால் நடத்தப்படும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வடிவங்கள் ஆகும். தனியாளர் எல்.எல்.சீ என்பது "Ehf." என சுருக்கப்படுகிறது, குறைந்தது 500.000 ஐஸ்லாண்டிக் குரோனஸை (kr.) முதலாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் எல்.எல்.சீ என்பது "Hf" என சுருக்கப்படுகிறது. இதற்கு குறைந்தது 2.000.000 kr முதல் தேவைப்படுகிறது.

இந்தியா

[தொகு]

இந்தியாவில் எல்.எல்.சீக்கள் தனியாளர் நிறுவனங்களாக அறியப்படுகின்றன. மேலும் இவ்வகை நிறுவனங்கள் பிரைவேட் லிமிடட் என இறுதியில் சேர்த்துக் கொள்கின்றன.இங்கு கண்டிப்பாக குறைவான முதலீடாக ரூபாய் 1,00,000 செலுத்தி இருக்க வேண்டும்.

இத்தாலி

[தொகு]

இத்தாலிய குடியுரிமைக்குரிய குறியீடானது 1942 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அரசு சட்டம் 6/2003 மூலமாக திருத்தம் செய்யப்பட்டது. இது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்தின் மூன்று வடிவங்களை வழங்குகிறது, அவை பின்வருமாறு:

 • Società per azioni (SpA). SpA க்கு குறைந்த அளவு தொடக்க முதலாக EUR 120,000 தேவைப்படுகிறது.
 • Società a responsabilità limitata (Srl). Srl க்கு குறைந்த அளவு தொடக்க முதலாக EUR 10,000 தேவைப்படுகிறது.
 • Società in accomandita per azioni (Sapa). Sapa க்கு குறைந்த அளவு தொடக்க முதலாக EUR 120,000 தேவைப்படுகிறது. Sapaக்கள் கலவையான பொறுப்பு திட்டத்தைக் கொண்டுள்ளன. அதில் நிர்வாகப் பங்குதாரர்கள் முழுமையான கடப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் போது வழக்கமான பங்குதாரர்கள் வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

நிறுவனங்கள் அவர்களது நிறுவனத்தின் பெயர்களுக்கு ஏற்புள்ள சுருக்கப்பெயரை இணைத்துக் கொள்கின்றனர்.

ஜப்பான்

[தொகு]

2006 ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானில் இயற்றப்பட்ட சட்டமானது கோடூ கெய்ஷா (godo kaisha) என்ற ஒரு புதுவகை தொழில் அமைப்பை உருவாக்குகிறது. அது அமெரிக்க எல்.எல்.சீயின் நெருக்கமான மாற்று வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது.[சான்று தேவை]

லாட்வியா

[தொகு]

SIA - Sabiedrība ar Ierobežotu Atbildību

லித்துவேனியா

[தொகு]

லித்துவேனியாவில் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் என்பது uždaroji akcinė bendrovė ஆகக் குறிப்பிடப்படுகிறது. அதன் சுருக்கமான UAB என்பது வழக்கமாக நிறுவனத்தின் பெயரின் முன்பாக இணைக்கப்படுகிறது. தற்போது இதன் தொடக்க முதல் குறைந்த அளவு 10,000 LTL இருக்க வேண்டும் (கிட்டத்தட்ட 3000 EUR).[8] இதன் தொகை உடனடியாய் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும்.

மெக்டோனியா

[தொகு]

மெக்டோனியன் சட்டமானது друштво со ограничена одговорност ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்கள் அதன் பெயரில் சுருக்கப்பெயரான д.о.о. ஐ இணைத்துக் கொள்கின்றன. மெக்டோனியன் நிறுவனங்களின் இது மிகவும் பரவலான அமைப்பு வடிவமாக உள்ளது.[சான்று தேவை]

மெக்சிகோ

[தொகு]

மெக்ஸிகன் சட்டத்தில் Sociedades de Responsabilidad Limitada ஆக எல்.எல்.சீக்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. மேலும் "S. de R.L." என்ற அவைகளது சுருக்கத்திலும் அறியப்படுகின்றன. நிறுவனத்தில் அவர்களது பங்கு வரை அதன் உறுப்பினர்களுக்கு S. de R.L. இன் வரையறுக்கப்பட்ட கடப்பாடு அளிக்கப்படுகிறது (உதாரணமாக முதலில் பங்களித்தல்). மேலும் கடந்து செல்லும் அல்லது பறந்து செல்லும் உட்பொருள்களாக செயல்படுவதால் இரட்டை வரிவிதிப்பைத் தவிர்த்து அதன் உறுப்பினர்களுக்கு வருவாய்கள் "கடந்து செல்கின்றன". இவ்வகையான நிறுவனம் மெக்ஸிகோவின் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் மூலமாக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஏனெனில் அதன் "கடந்து செல்லும்" நடைமுறை மற்றும் அதன் ஐ.ஆர்.சீயின் கீழ் (அமெரிக்காவின் உள்நிலை வருவாய் குறியீடு) அதன் "செக் த பாக்ஸ்" தகுதி போன்றவை இருப்பதால் அவ்வகை முதலீட்டாளர்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.[சான்று தேவை]

மொல்டோவா

[தொகு]

மொல்டோவன் சட்டத்தில் Societate cu Răspundere Limitată ஆக எல்.எல்.சீக்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன அவை "S.R.L." என சுருக்கி அழைக்கப்படுகின்றன. இதில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட உறுப்பினர்(கள்)-நிறுவனர்(கள்) மற்றும் பிற உறுப்பினர்கள் அல்லாத-நிறுவனர் என்று ஒரு உறுப்பினர்-நிறுவனர் முதல் உச்ச வரம்பாக 50 உறுப்பினர்கள் வரை மொத்தமாக இருக்கலாம். அதில் குறைந்தது ஒருவராவது நிறுவனத்தின் நிறுவனராக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அனைத்து 50 நபர்களும் நிறுவனர்களாக இருக்கலாம்.[சான்று தேவை]

போலந்து

[தொகு]

போலந்தில் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் என்பது Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o. ஆக சுருக்கப்படுகிறது) ஆகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இதன் குறைவான தொடக்க முதல் 5,000 PLN ஆகும் (2009 இல் இருந்து இத்தொகை உள்ளது; அதற்கு முன்பு வரை, 50,000 PLN ஆக இருந்தது).

ரோமானியா

[தொகு]

1990 ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்நாட்டில் இவ்வகை உட்பொருள் உளதாயிருக்கின்றது (இது ரோமானியனில் "SRL" என சுருக்கப்படுகிறது). இதில் நிறுவனத்தின் தொடக்க முதலுக்கு சமமான மதிப்புடன் மட்டுமே உரிமையாளர் கடப்பாடு உடையவராக உள்ளார். மேலும் ஒவ்வொரு SRLவும் கண்டிப்பாக தொழில் உறவுகளின் மதிப்பைத் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டியுள்ளதன் காரணமாக அங்கு எவ்வளவு பணம் உள்ளது என்பதை பிற குழுவினர் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. இதன் குறைவான தொடக்க முதல் $100 US விடக் குறைவாகவே உள்ளது.[9]

ரஷ்யா

[தொகு]

ரஷ்யா மற்றும் குறிப்பிட்ட பிற முன்னாள் ரஷ்யா நாடுகளில் உட்பொருளான Общество с ограниченной ответственностью (மொழி மாற்றம் - 'வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடன் சமுதாயம்') என்று அறியப்படும் அமைப்புமுறைக்கு சிறிதளவில் ஒத்துள்ளது, வழக்கமாக இது OOO என சுருக்கப்படுகிறது அல்லது சில CIS நாடுகளில் OcOO என சுருக்கப்படுகிறது.[சான்று தேவை]

எனினும் ரஷ்ய வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமானது அமெரிக்க எல்.எல்.சீயின் அதே பெயரை பயன்படுத்துகிறது. ஆனால் இது பல வழிகளில் மாறுபட்டுள்ளது. மிகவும் முக்கியமாக ரஷ்யன் எல்.எல்.சீ என்பது வரிக்கு தெளிவானதாக இல்லை: நிறுவனமானது கூட்டாண்மைக்குரிய நிலையில் வரி விதிக்கப்பட்டால் பின்னர் லாப பங்குகளை வழங்குவதன் மேல் பங்குதாரர்கள் வருமானவரியை செலுத்துகின்றனர் (தனிநபர் அல்லது கூட்டாண்மைக்குரியவர்).[சான்று தேவை]

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம் என்பது ரஷ்யாவில் எளியமுறையில் பங்கை வைத்திருக்கும் அமைப்பு முறைகளுக்கான சட்டத்தின் கீழ் உள்ள மிகவும் பிரபலமான வடிவமாகும்.[10]

செர்பியா

[தொகு]

செர்பிய சட்டமானது društvo s ograničenom odgovornošću ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் கருத்தில் கொள்கிறது. குரோட்டியாவில் இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் பணிபுரியும் நிறுவனங்கள் அவர்களது பெயர்களில் d.o.o. அல்லது DOO என்ற சுருக்கத்தை இணைத்துள்ளன.[சான்று தேவை]

ஸ்லோவாக்கியா

[தொகு]

ஸ்லோவாக்கியாவின் சட்டமானது spoločnosť s ručením obmedzeným (சுருக்கம். spol. s r. o.) அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்தின் தோராயமான ஒத்ததன்மையைக் கொண்டு கருதப்படுகிறது. பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களில் குறைந்தது 5000€ முதலுடன், நபருக்கு 750€ முதலுடன் காணப்படும் ஒப்பந்தம் மூலமாக ஒன்று முதல் 50 இணையாளிகள் இதில் அறியப்படுகின்றன.[சான்று தேவை]

ஸ்லாவேனியா

[தொகு]

ஸ்லாவேனிய சட்டமானது družba z omejeno odgovornostjo ஆக எல்.எல்.சீக்களைக் கருத்தில் கொள்கிறது. இந்த அமைப்புமுறையின் கீழ் வேலை செய்யும் நிறுவனங்கள் அவர்களது பெயருக்கு d.o.o. சுருக்கத்தை இணைத்துக் கொள்கின்றன. d.o.o. க்கான தொடக்க முதல் குறைந்தது 7.500 EUR தேவைப்படுகிறது. அதிகமான விலை மற்றும் உண்மையான கூட்டு நிறுவனத்தின் கணக்குப் பதிவியல் கடினமாக இருப்பது காரணமாக இது மிகவும் பரவலான வடிவமாக உள்ளது.[சான்று தேவை]

ஸ்பெயின்

[தொகு]

ஸ்பெயினில் எல்.எல்.சீக்களானது "சோசிடெட் டி ரெஸ்பாசாபிலிடட் லிமிடடா " (Sociedad de responsabilidad limitada) என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடைய நிறுவனம் என்பது வழக்கமாக S.L. என சுருக்கப்படுகிறது. அவை வரி விளைவுக்கு உரியதாக்குகிறது. மேலும் நிறுவனப் பங்குகள் பொது சந்தையில் விற்கப்படுவதில்லை மற்ற முக்கிய பண்புகள் விற்கப்பட்ட அதே வழியில் குடியுரிமை சட்ட ஆவண எழுத்துபதிவாளரின் முன்னிலையிலேயே கண்டிப்பாக அவற்றை மாற்றம் செய்யவேண்டும். இருந்தபோதிலும் பங்குதாரின் பொறுப்பு என்பது அவர்கள் வைத்திருக்கும் முதல் பங்கிற்கு வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும். மேலும் S.L.க்கான விதிக்காக குறைந்தது 3000 யூரோ குறைந்த முதலாகத் தேவைப்படுகிறது.

சுவீடன்

[தொகு]

சுவீடன் எல்.எல்.சீக்கு ஒத்ததன்மையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. இதில் மிகவும் அருகில் உள்ளது என்பது சுவீடிஷ் AB (அக்டிபோலாக்) ஆகும். சுவீடிஷ் AB என்பது வரிப் பொருளாக இருந்தாலும் எல்.எல்.சீவைக் காட்டிலும் அமெரிக்க சீ கூட்டு நிறுவனத்துடன் அதிக ஒத்த தன்மையைக் கொண்டிருக்கிறது. ABக்கான சட்டதின் மூலமாக குறைவான முதலாக குறைந்தது SEK 100,000 தேவைப்படுகிறது.[11]

சுவிட்சர்லாந்து

[தொகு]

த சுவிஸ் கோடு ஆஃப் ஆப்ளிகேசன்ஸ்[12] வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புடைய நிறுவனங்களின் மாறுபட்ட வகைகளை வழங்குகிறது. அதில் இரண்டு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை பின்வருமாறு:

சுவிஸ் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம்:[13][14] சுவிஸ் நேசக்குழுவின் மூன்று அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளில் இதைப் போன்ற நிறுவனத்திற்கான வரையறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு: ஜெர்மனில் Gesellschaft mit beschränkter Haftung (சுருக்கம்: GmbH ), பிரென்சில் Société à responsabilité limitée (சுருக்கம்: S.à r.l. அல்லது SARL ) மற்றும் இத்தாலியில் Società a Garanzia Limitata (சுருக்கம்: SaGL ) ஆகியனவாகும். சுவிஸ் எல்.எல்.சீ என்பது பல்வேறு விசயங்களில் எல்.எல்.சீயை ஒத்த பண்புகளையே கொண்டுள்ளன. அவை பின்வருமாறு: இதன் உறுப்பினர்கள் இயற்கையான தனிநபர்களாகவோ, கூட்டு நிறுவனங்களாகவோ, கூட்டாண்மைகளாகவோ அல்லது பிற எல்.எல்.சீக்களாகவோ இருக்கலாம்.[15] எல்.எல்.சீயின் கடமைகளுக்கான ஊதியத்திற்கு சுவிஸ் எல்.எல்.சீயின் உறுப்பினரின் கடப்பாடு என்பது அதன் முதல் பங்களிப்பிற்கு வரையறுக்கப்பட்டதாக இருக்கும்.[16] சுவிஸ் எல்.எல்.சீ ஆனது உறுப்பினர்-நிர்வகிக்கக் கூடியதாகவோ அல்லது மேலாளர்-நிர்வகிக்கக் கூடியதாகவோ இருக்கும்.[17] தவிர செயல்பாட்டு ஒப்பந்தத்திற்காக வழங்கப்படலாம் சுவிஸ் எல்.எல்.சீயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது நிர்வகிப்பதற்கு உறுப்பினர்கள் உரிமை என்பது அவர்களது தனிப்பட்ட உறுப்பினர் உரிமை பங்கை அளவுவாரியாகக் கொண்டு இருக்கும்.[18] சுவிஸ் எல்.எல்.சீயில் உறுப்பினர் உரிமைப் பங்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்[19]. ஆகையால் இது உறுப்பினரின் பெயரில் மட்டுமே வழங்கப்படும், வைத்திருப்பவரின் பெயரில் வழங்கப்பட மாட்டாது.

சுவிஸ் பெருநிறுமம்[14][20] (பொதுச்சட்டம் சூழமைவு வழக்கமாக பங்குகளின் மூலமாக கம்பெனி வரையறுக்கப்பட்டதாக ஆங்கிலத்தில் மாற்றப்படிருக்கும்): சுவிஸ் நேசக்குழுவின் மூன்று அதிகாரப்பூர்வ மொழிகளில் இதைப் போன்ற நிறுவனத்தின் வரையறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை பின்வருமாறு: ஜெர்மனில் Aktiengesellschaft (சுருக்கம்: AG ), பிரென்சில் Société Anonyme (சுருக்கம்: SA ) மற்றும் இத்தாலியனில் Società Anonima (சுருக்கம்: SA ) ஆகியனவாகும். சுவிஸ் பெருநிறுமம் என்பது பல்வேறு விசயங்களில் எல்.எல்.சீயுடன் மாறுபட்டுள்ளன (சுவிஸ் எல்.எல்.சீயும் இதில் அடக்கமாகும்): குறிப்பிட்ட பணிமாற்றம் செய்ய இயலாத குழு இயக்குனர்களைக் கொண்டிருக்கும் சுவிஸ் சட்டத்தின் குறிப்பிட்ட கட்டாய நிபந்தனைகளாக இருக்கும் எல்.எல்.சீ போன்று உறுப்பினர்-நிர்வகிக்கக் கூடியதாக இருக்கும் சுவிஸ் சட்டம் மூலமாக வழங்கப்படும் எந்த குறிப்பிட்ட விருப்பத்தேர்வை முழுமையடையாமல் செயல்படுத்துவதை சுவிஸ் பெருநிறுமம் மிக முக்கியமாகக் கொண்டிருக்கிறது.[21] மேலும் சுவிஸ் கூட்டு நிறுவனத்தின் பங்குகளானது வைத்திருப்பவருக்கும் வழங்கப்படுகின்றன (வைத்திருப்பவரின் பங்குகள்)[22]. ஆகையால் உரிமையாளரின் பெயரில் மட்டுமல்லாமல் (பதிவுசெய்யப்பட்ட பங்குகள்), பதிவு மட்டுமே செய்யப்பட்டிருக்கும் சுவிஸ் எல்.எல்.சீயின் உறுப்பினர் உரிமை பங்குகளுக்கும் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது.

உக்ரைன்

[தொகு]

1990 ஆம் ஆண்டுகளில் இருந்து இந்த நாட்டில் இவ்வகை உட்பொருள் உளதாயிருக்கிறது. உக்ரேனியர்கள் இதை "Товариство з обмеженою відповідальністю" என அழைக்கின்றனர் ( TОВ, TзОВ என சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது). "Tovarystvo z Obmezhenoyu Vidpovidalnistyu" என்பதை மொழிபெயர்த்தால் "வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுமம்" எனப் பொருளாகும்.[சான்று தேவை]

U.A.E.

[தொகு]

இவ்வகை உட்பொருள் U.A.E. நாடுகளில் இருக்கிறது. இது தொழில் முனைவதற்கு பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு எல்.எல்.சீ. எனக் குறிக்கப்படுகிறது.[சான்று தேவை]

துருக்கி

[தொகு]

துருக்கியில் எல்.எல்.சீ (Ltd. Şti.) என்பது எப்போதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. மாறாக பெரும்பாலான சமயங்களில் அவர்கள் சட்ட உட்பொருளை வடிவைக்கும் போது நிறுவனங்களின் பொது நிலை கூட்டு நிறுவனத்தை (A.Ş.) பெரும்பாலான சமயங்களில் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.

குறிப்புதவிகள்

[தொகு]
 1. பெர்ன்ஸ்டெயின் சட்ட நிறுவனம், வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனங்கள்: உங்களது தனிப்பட்ட சொத்துக்கள் அபாயத்தில் இருக்கிறதா?
 2. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/iss4.pdf
 3. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8832.pdf
 4. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2015-01-01. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-15.
 5. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2013-07-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-15.
 6. சினாப்சிஸ் - கட்டுரை 1, பத்தி 2
 7. Limited Liability Companies Act 2006 (English translation) http://www.fislex.fi/en/laki/kaannokset/2006/en20060624.pdf[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 8. லித்தானியக் குடியரசில் நிறுவனங்களின் சட்டம்
 9. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-06-14. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-15.
 10. "லிமிட்டடு லியபிலிட்டி கம்பெனி: என்சைக்லோபீடியா ஆஃப் ரஸ்யன் லா". Archived from the original on 2012-03-05. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-15.
 11. Aktiekapital http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiekapital
 12. அதிகாரப்பூர்வ ஜெர்மன் உரை: http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/index3.html, அதிகாரப்பூர்வ பிரெஞ்ச் உரை: http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/index3.html, அதிகாரப்பூர்வ இத்தாலிய உரை: http://www.admin.ch/ch/i/rs/220/index3.html
 13. சுவிஸ் கோடு ஆஃப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரைகள் 772ss
 14. 14.0 14.1 பகுதியின் அதிகாரமற்ற மொழிபெயர்ப்பிற்கு இணங்க: சுவிஸ் கோடு ஆஃப் ஆப்லிகேசன்ஸ், புத்தகத் தொகுதி II, நிறுவன சட்டம், கட்டுரைகள் 552 – 964, அதிகாரப்பூர்வ பகுதியின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு, சுவிஸ்-அமெரிக்கன் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், ஜுரிச் 1992
 15. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 722 பத்தி 1
 16. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 802
 17. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 811
 18. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 808 பத்தி 4
 19. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 790
 20. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 620ss
 21. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 716a
 22. சுவிஸ் கோடு ஆப் ஆப்ளிகேசன்ஸ், கட்டுரை 622 பத்தி 1