உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

மின்திறன்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

மின்சக்தி பாவிக்கப்படும் அல்லது ஓடும் வேக விகிதம் மின்திறன்(power) ஆகும்; அதாவது மின்திறன் = மின்சத்தி / நேரம். மின்னாற்றல் என்பது ஒரு மின்சுற்றில் சுழலும் மின்சக்தியின் வீதம் ஆகும். ஒரு மின்சாரம் மின்சுற்றில் சுழலும் பொழுது , அது இயற்வினை செய்வதற்கான ஆற்றலை தருகிறது . அந்த ஆற்றலையே மின்னாற்றல் என்பது வழக்கு. கருவிகள் மின்சக்தியை வெப்பம் ( மின்னடுப்புகள்) , ஒளி ( மின்விளக்கு) , இயக்கம் ( மின்னியக்கி) , ஒலி ( ஒலிபெருக்கி), அல்லது ரசாயன மாற்றங்கள் போன்ற பல விதங்களில் மாற்றபடுகிறது. மின்சாரத்தை இயக்கத்தினால் உண்டாக்கலாம் , ரசாயனத்தால் அல்லது ஒளியில் இருந்து நேராக ஒளிமின்ன செதிழ்களால் உருவாக்கலாம் , மேலும் அதை ரசாயன மின்க்கூட்டினில் சேமிக்கலாம்

கணித விபரிப்பு[தொகு]

மின்சுற்றுகள்

மின் சமன்பாடுகளில் மின்னாற்றலை வினைஆற்றலை போலவே P என்ற எழுத்தினால் குறிப்பிடுவர்

மின்திறன் = மின்சக்தி / நேரம்
மின்திறன் = மின்னழுத்தம் * மின்னோட்டம்

கண மின்னழுத்தம்

தறுவாய் குறியீட்டில்

கண மின்னோட்டம்

தறுவாய் குறியீட்டில்

கண மின்திறன்

கோணவியலின் பின்வரும் சமன்பாட்டை பயன்படுத்தி,

கண மின்திறனை பின்வருமாறு விபரிக்கலாம்:

கண மின் திறனில் இருந்து சராசரி மின்திறனை கணிப்பதற்கு கால தொகையீடு செய்தல் வேண்டும். அப்படி செய்தால், கால அலகு கொண்ட காசைனின் தொகையீடு 0 ஆக வரும். அதன்படி சராசரி மின்திறன் பின்வருமாறு வரும்.

மேற்கொண்ட சமன்பாட்டை தறுவாய் குறியீட்டு மின்திறன் சமன்பாட்டுடன் பின்வருமாறு ஒப்பிடலாம்:

மேலே மின்னோட்டத்தின் தறுவாய் குறியீட்டு பெறுமதி, அதன் இணை கலப்பெண் (complex conjugate) ஆக மாற்றப்பட்டு இருப்பதை குறிக்க, அதாவது மருவி ஆகியிருக்கின்றது.

கலப்பெண் மின்திறன் = செயற்படு மின்திறன் + எதிர்வினை மின்திறன்
Complex Power = Average Power + Reactive Power = S = P + jQ

Note that Average Power is eqal to the Real Power or Real part of the Complex Power. Beside these, the magnitude of S is said to be Apparent Power.

நுட்பியல் சொற்கள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மின்திறன்&oldid=3022104" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது