மண் பாதுகாப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search


மண் பாதுகாப்பு என்பது பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து மண் அரித்துச் செல்லப்படுதல் அல்லது அதிகப் பயன்பாடு, அமிலத்தன்மையடைதல், உவர்மை அல்லது இதர இரசாயன மண் கெடுதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக இரசாயன மாற்றமடைதல் ஆகியவற்றிலிருந்து மண்ணைப் பாதுகாக்கும் மேலாண்மை உத்தியாகும். இத்தகைய செயல்பாடுகளுக்கான முதன்மை அணுகுமுறைகள் பின்வருமாறு:

பெரும அளவு அரிப்புடன் ஆடு மேய்ச்சல் நிலம், ஆஸ்திரேலியா.
 • தாவர வகைகளை வளர்க்கும் வாய்ப்பு
 • மண் அரிப்புத் தடுப்பு
 • உவர்மை நிர்வாகம்
 • அமிலத்தன்மை கட்டுப்பாடு
 • பயன் தரும் மண் உயிரினங்களின் நலனை ஊக்குவித்தல்
 • தடுப்பு மற்றும் மண் கெடுதல் மாற்று வழிமுறை
 • கனிமமயமாக்கல்

இதர வழிகளில்;

 • உழும் முறை விவசாயத்தை கைவிடல்
 • எல்லைக்கோடு உழவு
 • காற்று வரிசைகள்
 • பயிர் சுழற்சி
 • இயற்கையான மற்றும் மனிதரால் செய்யப்பட்ட இரசாயனம்
 • நிலத்திற்கு ஓய்வளித்தல் (ஷ்மிதா)

பல அறிவியல் சார்ந்த துறைகள் கிராமப் பொருளாதாரம், நீர் சக்தி, மண் அறிவியல், வானிலை ஆய்வு, நுண்ணுயிரியல் மற்றும் சூழல் இரசாயனம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கி இருக்கின்றன.

ஏற்ற பயிர் சுழற்சி, மூடு பயிர்கள் மற்றும் காற்றுத் தடுப்புக்கள் தொடர்புடைய முடிவுகளானது மண் அரிப்பு சக்திகள் மற்றும் நுண்ணூட்டச் சத்து குறைதலின் இரசாயன மாற்றங்கள் ஆகிய இரண்டிலும் மண் அதன் உறுதியினைத் தாங்கி நிற்கும் திறனுக்கு மையமாக இருக்கிறது. பயிர் சுழற்சி என்பது குறிப்பிட்ட நிலத்தில் எளிமையாக மரபு ரீதியிலான பயிர் மாற்றாக இருக்கிறது. ஆகையால் நுண்ணூட்டத் சத்து குறைபாடு என்பது ஒற்றைப் பயிர் வளர்ச்சியில் மீண்டும் நிகழும் இரசாசயன உட்கொள்ளல்/வெளியேற்றத்தினைத் தவிர்ப்பதாக இருக்கிறது.

மண் அரிப்பதிலிருந்து பாதுகாத்தல், களை நிறுத்தம் அல்லது மிகை நீராவியாதல் ஆகிய செயல்பாட்டை மூடு பயிர்கள் செய்கின்றன. எனினும் அவை முக்கிய மண் இரசாயன செயல்பாடுகளையும் செய்யலாம்.[1] எடுத்துக்காட்டாக அவரையினங்கள் மண் நைட்ரேட்களை வளரச்செய்வதற்காக ஆழமாக உழப்படலாம். மேலும் மற்ற தாவரங்கள் மண்ணிற்கான கெடுதல்களை வளர்சிதை மாற்றம் செய்யும் திறன் அல்லது பாதகமான pH ஐ மாற்றம் செய்யும் திறனைக் கொண்டிருக்கின்றன. முகுனா ப்ரூரியேன்ஸ் (வெல்வட் பீன்) எனும் மூடு பயிரானது நைஜீரியாவில் பாஸ்பேட்டின் இடுதலுக்குப் பிறகு பாஸ்பரஸ் கிடைத்தலை அதிகரிக்க பயன்படுகிறது.[2] இதேப் போன்றதான பார்வைகளில் சில நகர்புற நில அமைப்பிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக மண் அரிப்பு தடுப்புத் தேர்வாக நில மூடல் மற்றும் களை ஒடுக்கம் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அடர்த்தியான வரிசைகளை போதுமான அளவு நடுவதன் மூலம் அல்லது மரங்களின் வரிசைகளால் காற்றடிக்கும் விவசாய நிலத்திற்கு காற்று அரிப்புக்கான வெளிக்காட்டல் மூலமாகக் காற்றுத் தடுப்புக்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.[3] வருடம் முழுமைக்கான பாதுகாப்பிற்கு எப்போதும் பசுமையான வகைகள் விரும்பப்படுகின்றன. இருப்பினும் வறண்ட மண் மேற்பகுதிகளில் இலைகளின் இருப்பு உள்ளவரை, பலன் அளிக்கும் மரங்களும் போதுமானவற்றை அளிக்கின்றன. மரங்கள், குட்டைச் செடிகள் மற்றும் நிலமூடல் ஆகியவையும் மேற்புறப் பரப்புத் தடுத்தல் உறுதிசெய்யப்படுவதன் மூலமாக மண் அரிப்பு தடுப்பிற்கான திறன் வாய்ந்த பெரிமீட்டர் செயல்பாடாக இருக்கின்றன. இந்தப் பெரிமீட்டர் அல்லது இடை வரிசைச் செயல்பாட்டின் சிறப்பு வடிவமானது இரு வழிகளிலும் "புல்பாதையைப்" பயன்படுத்துவது மற்றும் மேற்புற பிரிவால் வீணாகிச் செல்வது, மேற்புற ஓடுதலை தடுத்தல் மற்றும் மேற்புற நீரின் மெதுவான ஊடுருவலை ஊக்குவித்தல் போன்றவையாகும்.[4]

மண் அரிப்பு தடுப்பு[தொகு]

எல்லைக்கோட்டில் ஏர்உழுதல், பென்சில்வேனியா 1938.பெருமழைக் காலங்களில் மண் அரிப்பைத் தடுத்து மண்ணுடன் நீரை இணைய வைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட வரிசைகள்.

விவசாயிகள் பல நூற்றாண்டுகளாக செயல்படுத்தி வரும் வழக்கமான நடைமுறைகளும் கூட இருக்கின்றன. அவை அமைப்பு விவசாயம் மற்றும் மேற்கூரையிடுதல் ஆகிய இரு முக்கிய வகைகளில் வருகின்றன. அவை அமெரிக்க நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் கன்சர்வேஷன் சர்வீஸசால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறைகளாகும். அதன் குறியீடு 330 என்பது பொதுவான தரநிலையாக இருக்கிறது. அமைப்பு விவசாயம் பழங்கால போனீஷியன்களால் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேலும் அது இரண்டு முதல் பத்து சதவீதம் சரிவுள்ள இடங்களில் திறன் வாய்ந்ததாக அறியப்படுகிறது.[5] அமைப்பு உழுதல் ஆனது பயிர் ஈட்டலை மேம்பட்ட மண் தங்கவைத்தல் விளைவுகளின் காரணமாக 10 முதல் 50 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கலாம்.[சான்று தேவை]

பாதுகாப்பு உழவு அமைப்புக்கள் மற்றும் பயிர் சுழற்சி போன்ற பல அரிப்பு தடுப்பு முறைகள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

கீலைன் வடிவமைப்பு என்பது விவசாயத்தை மேம்படுத்து ஒரு அமைப்பு ஆகும். அதில் மொத்த நீர்ப்பிடிப்பு அமைப்புக்கள் அமைப்பு வரிசைகளில் வடிவமைக்க கணக்கில் கொள்ளப்படுகின்றன. மேற்கூரையிடுதல் என்பது இருக்கைகளை உருவாக்கும் நடைமுறையாகும் அல்லது மலைப்பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட மட்டங்களை சமன்படுத்துவதாகும். மேற்கூரையிட்ட விவசாயம் மிகப் பொதுவாக குறை வளர்ச்சியுடைய நாடுகளின் சிறிய விவசாயங்களில் உள்ளது. இங்கு இயந்திரமயமாக்கல் கருவியை பாயன்படுத்துவது கடினமாகும்.

குறை வளர்ச்சியுடைய நாடுகளில் எரித்து அழித்துவிடுதல் மற்றும் வறட்சியின் காரணமாக சுயவாழ்க்கை விவசாயத்திற்குப் பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றால் மனிதர்களின் மக்கட்தொகை அதிகரிப்பு வெப்பமண்டல காடுகளின் அழிவிற்குக் காரணமாகிறது. காடழிப்பிற்கான தொடர்ச்சியாக பொதுவாக பேரளவில் மண் அரிப்பு ஏற்படுதல், மண் நுண்சத்தின் இழப்பு ஏற்படுதல் மற்றும் சிலநேரங்களில் மொத்த பாலைவனமயமாக்கல் ஏற்படுகிறது.

அமிலத்தன்மை மேலாண்மை[தொகு]

ஆரல் கடல் பகுதியில் விவசாயின் இடத்தில் உள்ள உப்பு படிவுகள்

Na+, K+, Ca2+, Mg2+ and Cl- போன்றவை அமிலத்தனமைக்குக் காரணமான அயனிகள் ஆகும். அமிலத்தன்மை பூமியின் விவசாயம் செய்யக்கூடிய மூன்றில் ஒரு பங்கு நிலத்தினை பாதிக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.[6] மண் அமிலத்தன்மை பெரும்பாலான பயிர்களில் வளர்சிதை மாற்றத்தைப் பாதிக்கிறது. மேலும் மண் அரிப்பு பொதுவாக தாவரத் தோல்விக்குக் காரணமாகிறது. அமிலத்தன்மையானது அதிக நீர்ப்பாசனத்தால் வறண்ட நிலங்களிலும், மேலீடான உப்பு நீர் படிமம் உள்ளப் பகுதிகளிலும் நிகழ்கிறது. மிகை நீர்ப்பாசன நிகழ்வில் உப்புக்கள் மேல்புற மண் படிமங்களில் பெரும்பாலான மண் ஊடுருவலின் துணை விளைவாகும். மிகை நீர்ப்பாசனம் வெறும் உப்பு படிதலின் விகிதத்தை உயர்த்துகிறது. நன்கறியப்பட்ட மேலீடான உப்பு நீர் படிவ நீர்த்தேக்க செயல்பாடு எகிப்தில் 1970 ஆம் ஆண்டு அஸ்வான் அணை கட்டப்பட்டப் பிறகு நிகழ்ந்தது. நிலத்தடி நீரின் அளவு அணை கட்டப்பட்டதால் அதிக உப்புக்கள் நீர் அளவில் உயர்வதற்கு வழிவிட்டது. கட்டப்பட்ட பிறகு அதிகளவிலான நீர் மட்டம் மண் உப்புத்தன்மைக்கு வழிவிட்டது. அதற்கு முன் அவை விவசாய நிலங்களாக இருந்தன.

ஹூயூமிக் அமிலத்தின் பயன்பாடு குறிப்பாக மிகை நீர்ப்பாசனம் நடைமுறையில் உள்ள இடங்களில் மிகை உப்புத்தன்மையைத் தடுக்கும். ஹூயூமிக் அமிலத்தின் உடனான இயங்கமைப்பில் இரு ஆனியன்ஸ் மற்றும் கேஷன்ஸ்சை அமைக்கும் மற்றும் அவற்றை வேர்ப்பகுதிகளிலிருந்து நீக்கும். சில நிகழ்வுகளில் அது உப்பு நீரினைத் தாங்கி நிற்கும் தாவரங்களைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. அதை மேற்புற நீரில் உப்புத்தன்மை குறையும் வரை பாயன்படுத்தலாம்; அத்தகைய உப்பு-தாங்கும் தாவரங்கள் வட அமெரிக்காவிலும், ஐரோப்பாவின் மத்தியத் தரைக்கடல் பகுதியிலும் உள்ள சால்ட்புஷ் போன்று ஏராளமானவையுள்ளன.

ஹைட்ரஜன் மண் விழுக்காடு (pH)[தொகு]

டிடிகாகா ஏரியின் மண் pH நிலை சில இடங்களில் பயிரை வளரச் செய்யும். அதுவும் கூட அமில மழை அல்லது மண் கெடுதலுக்குள்ளாக்கும் அமிலங்கள் அல்லது அதன் அடிப்படைகளால் பாதிக்கப்படலாம். மண் pH இன் பங்கு தாவரத்திற்குக் கிடைக்கின்ற நுண்ணூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. அடிப்படை நுண்ணுயிரிகள் (கால்சியம், பாஸ்பரஸ், நைட்ரஜன், பொட்டாசியம், மக்னீசியம், கந்தகம் ஆகியவை) நடுநிலையானது முதல் மென்மையான அமிலத்தன்மை உடைய மண்கள் வரை வளர்கின்றன. கால்சியம், மக்னீசியம் மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகியவை வழக்கமாக தாவரங்களுக்கு கிடைப்பது கரிம மூலப்பொருட்கள் கேஷன் பரிமாற்று மேற்புறங்கள் வழியாகவும் களிமண் மேற்புற துகள்கள் வழியாகவும் கிடைக்கிறது. அமிலத்தன்மையானது அதிகரித்து இத்தகைய கேஷன்ஸ்சை துவக்கத்தில் கிடைக்கச் செய்கின்றன. நுண்ணூட்ட கேஷன்சின் மீதமுள்ள மண் ஈரப்பத குவியல்கள் அபாயகரமான கீழ் அளவிலானதற்கு விழலாம் அது துவக்க நுண்ணூட்ட உள்வாங்குதலுக்குப் பிறகு நிகழும். மேலும் நுண்ணூட்டத்தில் கிடைக்கும் எளிமையான pH உறவுமுறை ஏதுமில்லை. சிக்கலான மண் வகைகளின் இணைப்பு, மண் ஈரப்பத பகுதிகள் மற்றும் வானிலை காரணிகளின் காரணமாக உள்ளது.

மேலும் காண்க : அமில சல்ஃபேட் மண் மற்றும் உவர் மண்

மண் நுண்ணுயிரிகள்[தொகு]

மண் வளத்தை பாதுகாப்பதில் பயன் தரும் மண் நுண்ணுயிரிகளை மேம்படுத்தும் சாத்தியம் ஒரு முக்கியக் கூறாகும்; மேன்மேலும் இது பேரளவு உயிரி வகைகளை உள்ளிட்டிருக்கிறது குறிப்பாக மண் புழுக்கள் அது போன்ற நுண்ணுயிரிகள் ஆகும். மண் புழுக்களின் காற்று மற்றும் பேரளவு ஊட்டச்சத்து கிடைப்பது போன்ற சாதகமான விளைவுகள் நன்கறியப்பட்டவை. புழுக்கள் காஸ்ட் வடிவில் எச்சமிடுகையில் ஒரு சமநிலையிலான கனிமங்கள் மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்துக்கள் ஒரு வகையான வேர் ஏற்றலுக்கு தகுந்தபடி செய்யப்படுகின்றன. ஒரு அமெரிக்க ஆராய்ச்சியில் மண் புழு காஸ்டுக்கள் நைட்ரஜனில் ஐந்து முறையும் பாஸ்பேட்டில் ஏழுமுறையும் மற்றும் பொட்டாசியத்தில் பதினோரு முறையும் அது சுற்றியுள்ள உயர்ந்த 1500 மிமி மண்ணைவிட வளமானதாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. ஒரு புழு ஒரு வருடத்திற்கு உற்பத்தி செய்யும் காஸ்டுக்களின் எடை 4.5 கிலோவைக் காட்டிலும் அதிகமாகும். பொந்து வளையில் இருக்கும் மண் புழு மண் போரோசிட்டியை உருவாக்கும் மதிப்பில், காற்று மற்றும் வடிகால் ஆகியவற்றின் வழிமுறைகளை அதிகரிக்கிறது.[7]

மஞ்சள் பூஞ்சான், கரிம சிதைவை விளக்கும் காளான்.[10]

மண் நுண்ணியிரிகள் விலங்குகளின் பெரு நுண்ணூட்டச் சத்து வாழ்வில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக நைட்ரஜன் நிலைப்பாடு இயல்பாக வாழும் அல்லது இணைவாழ்வு நுண்ணியிரி மூலம் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது. அமோனியாவை உற்பத்தி செய்வதற்காக வாயுக்குரிய நைட்ரஜனை ஹைட்ரஜனுடன் கலக்கும் நைட்ரஜீனேஸ் நொதிகளை இந்த பாக்டீரியாக்கள் கொண்டிருக்கின்றன. பின்னர் அது தங்களுக்குள்ளேயே உடலமைப்பியல் சேர்மங்களைச் செய்வதற்காக பாக்டீரியாக்களால் மேலும் மாற்றப்படுகிறது. பயறுவகைச் செடிகளின் வேர், வேர்முடிச்சு போன்றவற்றில் வாழும் வோமுடிச்சு நுண்ணுயிரிகள் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணியிரிகளாகும். இங்கு அவை தாவரங்களுடன் ஒரு பரிமாற்ற உறவை ஏற்படுத்தி கார்போஹைட்ரேட்டுக்குப் பரிமாற்றமாக அமோனியாவை உற்பத்திச் செய்கின்றன. கார்பன் சுழற்சி முறையில் மற்ற உண்ணிகளின் பரவூட்டம் முறையில் கார்பன் உயிர்க்கோளத்துக்குள் இடமாற்றப்படுகிறது. பூஞ்சைகள் இறந்த கரிம மூலகங்களையும் (சிதைபொருள்) மற்றும் நுண்ணியிரி நொதித்தல் அல்லது சிதைவு கூறுகளிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளுதல் போன்றவற்றை இந்த முறை உள்ளடக்கியது.

வேர்க்கவசக்கூட்டம் என்பது மண்-வாழிட பூஞ்சை மற்றும் கலன்றாவரத்தின் வேரில் வாழும் பூஞ்சைக்கு இடையில் உள்ள இணைவாழ்வு இணைப்பாகும். தாவரங்களிலிருந்து வெல்லங்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பின்பும் அவற்றில் உள்ள கனிமப்பொருள்கள், தண்ணீர் மற்றும் தாவரத்திற்கு கரிம ஊட்டச் சத்துக்கள் அதிகரிப்பது போன்றவற்றிக்கு பூஞ்சை உதவி புரிகிறது. எண்டோமைக்ரோசை (வேர்களில் ஊடுருவுபவை) மற்றும் எக்டோமைக்ரோசை (வேர்களை சுற்றி உறையை உருவாக்குபவை) என்ற இரண்டு முக்கியமான வகைகள் உள்ளன. வாழ்விட சுற்றுச்சூழலில் உள்ள மண்ணிலிருந்து நாற்று வளர அல்லது செழிப்புற இயலாத நிலையில் இருந்த போது விஞ்ஞானிகள் இவற்றைக் கண்டறிந்தனர்.

[எக்ஸ்ட்ரமோபைல் போன்ற சில மண் நுண்ணியிரிகள் வெப்பநிலை, pH மற்றும் நீர் இழப்பு போன்ற உச்ச அளவு சுற்றுச்சூழல் நிலைகளையும் பொருத்தமாக்கிக் கொள்ளும் சிறப்பு பண்புகள் பெற்றவை.

பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் களைக்கொல்லிகள் போன்றவை தாவரங்களை வளர்க்க பயன்படுத்துவதன் மூலம் மண் கனிமங்களின் எதிர்ப்பாற்றல் குறையும். சில நேரங்களில் இரசாயன உபயோகத்தின் எதிர்பார்க்காத அல்லது திட்டமிடப்படாத செயல்கள் மண் கனிமங்களை இறக்கச் செய்துவிடும். மண் கனிமங்களில் உள்ள எஞ்சிய நச்சுத்தன்மை மேலும் புவியின் சூழல் நிலைகள் ஆகியவற்றை முழுமையாகப் புரிந்துக் கொண்ட பின்பு தான் பூச்சிக்கொல்லிகளை உபயோகிக்க வேண்டும்.

மண் நுண்ணியிரிகளைக் கொலை செய்வது என்பது குறைத்தல் மற்றும் எரித்தல் விவாசாய முறைகளின் தீங்கு விளைவிக்ககூடிய விளைவுகளாகும். பரப்பில் வெப்பநிலையை உண்டாக்குவதன் மூலம், மண் மற்றும் பதியமுறைகளைக் கொண்ட கனிமங்களின் முக்கிய பொருட்கள் அழிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இந்த நிகழ்வு பல சூழல்களில் மீளாத்தன்மையுள்ளதாக உள்ளது (மனித உயிர்களை உருவாக்குவதற்காக). மாற்றிப் பயிரிடல் என்பது கூட குறைத்தல் மற்றும் எரித்தல் முறையை ஒரு பகுதியாகக் கொண்ட பயிரிடல் அமைப்பாகும்.

இந்த அமைப்புகள் மண் வளம் மற்றும் தாவர வளர்சிதை மாற்றம் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான விளைவுகளை உருவாக்க கூடியது. pH இன் முக்கிய பங்கு முன்பு கலந்துரையாடப்பட்டது. மண் முக்கியமானதாக கருதப்படும் இடங்களில் கடினமான உலோகங்கள், கரைதிரவம், பெட்ரோலிய ஹைட்ரோகார்பன்கள், களைக்கொல்லிகள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லிகள் போன்றவைகள் மண் எச்சங்களை வழங்குகிறது. இந்த வேதியியல் பொருட்களில் சில வகைகள் விவசாய நிலங்களுக்கு முற்றிலும் கேடு விளைவிப்பவை. மற்றவை (பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் களைக்கொல்லிகள்) குறிப்பிட்ட சிறப்பியல்பிற்கான திட்டமிட்டு உபயோகப்படுத்தப்படும். இவ்வாறு சேர்க்கப்பட்ட வேதியியல் பொருட்கள் மண்ணில் நீண்ட அரை-வாழ்வைக் கொண்டுள்ளன. ஒரேநிலை அல்லது உயிரைப் போக்கும் நிலையில் உள்ள வழிப் பொருள் இரசாயனங்களை தரம் குறைத்து உருவாக்குகின்றன. விவசாயத்தில் இரசாயனப் பொருட்களுக்கான ஒரு பதிலீடு மண் நீராவியேற்றம் ஆகும். சாதகமான மற்றும் பாதகமான நுண்ணிய கனிமங்களை கொல்லுவதன் மூலம் நீராவி மண்ணை உயிரற்றதாக மாற்றுகிறது. எனினும் பாதகமானவை இருப்பதற்கான சாத்தியம் இல்லை. மண்ணில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை நீராவி வெளிக் கொண்டு வருவதன் மூலம் இந்த வெப்ப முறைக்கு பிறகு மண்ணின் வளம் அதிகரித்து தாவரங்கள் சிறப்பாக வளர வழிவகைச் செய்கிறது.

மண் அசுத்தப்படுவதை சரி செய்வதற்கான செலவுகள் விவசாயம் சார்ந்த சிக்கன பகுப்பாய்வில் எளிதாக தீர்மானிக்க கூடியவை அல்ல. சுத்தப்படுத்தவதற்கான செலவுகள் மிகவும் அதிகமாக உள்ள போதிலும் மனித நலத்தைக் கருத்தில் கொண்டு நாடுகள் மற்றும் மாநிலங்களின் சுற்றுச்சூழல் நலக் குழுமங்கள் அடிக்கடி மண் சுத்தப்படுத்துதலை செயல்படுத்த வேண்டும்.

தாதுக்களாகப் பிரித்தல்[தொகு]

தாவரங்கள் நீர் ஊட்டத்தை முழுமையாக பெறும் விதத்தில் மண்ணைத் தாதுவாக மாற்றுவது சில நேரங்களில் மேற்கொள்ளப்படும். நொறுக்கிய பாறைகளை சேர்க்கும் இயற்கை முறை அல்லது இரசாயனக் கலவைகளை மண்ணில் பயன்படுத்தும் முறை ஆகியவற்றின் முறையில் இது இருக்கும். இந்த இரண்டு முறைகளிலும் மண்ணின் தாதுக்களைக் குறைப்பது முக்கிய காரணமாக இருக்கும். பொதுவான கலவையான பாஸ்பரஸ் மற்றும் அயல்பண்புடைய கலவைகளான துத்தநாகம் மற்றும் செலினியம் போன்ற தாதுக்களின் வகைகள் இணைக்கப்படும். நீருக்குரிய தனிமங்களை மண்ணுடன் கலப்பதற்கான விரிவான ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.[8]

வெள்ளச் செயல்முறைகள் ஆற்றடுக்கு பகுதிகளில் கணிசமான வண்டல் மண்ணை நிரப்பும் திறம் கொண்டவை. வெள்ளப் பெருக்குகள் வாழ்க்கைக்கு பாதகமாக உள்ள நிலைகளில் இந்த விளைவு விரும்பத்தக்கதாக இருக்காது அல்லது இயற்கை முறையான வெள்ளப்பெருக்குச் சமதளத்தில் செழிப்பான பகுதியிலிருந்து அரிக்கப்பட்ட வண்டல் மண்ணை இணைக்கும் இந்த செயல்முறை மூலம் மண் இரசாயனத்தில் தனிமங்களாகப் பிரிக்க இயலும் மற்றும் பெரு நுண்ணூட்டச் சத்துக்களுக்கு கூடுதலாக புத்துயிர் அளிக்க இயலும்.

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புகள்[தொகு]

 1. Y.C. Lu, K. B. Watkins, J. R. Teasdale, and A. A. Abdul-Baki. Cover crops in sustainable food production ,. Food Reviews International 16:121-157 (2000)
 2. B.O. Vanlauwe, C. Nwoke, J. Diels, N. Sanginga, R. J. Carsky, J. Deckers, and R. Merckx, Utilization of rock phosphate by crops on a representative topo-sequence in the Northern Guinea savanna zone of Nigeria: response by Mucuna pruriens, Lablab purpureus and maize , Soil Biology & Biochemistry 32:2063-2077. (2000)
 3. Wolfgang Summer, Modelling Soil Erosion, Sediment Transport and Closely Related Hydrological Processes entry by Mingyuan Du, Peiming Du, Taichi Maki and Shigeto Kawashima, “Numerical modeling of air flow over complex terrain concerning wind erosion”, International Association of Hydrological Sciences publication no. 249 (1998) ISBN 1-901502-50-3
 4. Perimeter landscaping of Carneros Business Park , Lumina Technologies, Santa Rosa, Ca., prepared for Sonoma County, Ca. (2002)
 5. Predicting soil erosion by water, a guide to conservation planning in the Revised Universal Soil Loss Equation , U.S. USDA Agricultural Research Service, Agricultural handbook no. 703 (1997)
 6. Dan Yaron, Salinity in Irrigation and Water Resources , Marcel Dekker, New York (1981) ISBN 0-8247-6741-1
 7. Bill Mollison, Permaculture: A Designer's Manual , Tagari Press, (1988). Increases in porosity enhance infiltration and thus reduce adverse effects of surface runoff
 8. Arthur T. Hubbard, Encyclopedia of Surface and Colloid Science Vol 3 , Santa Barbara, California Science Project, Marcel Dekker, New York (2004) ISBN 0-8247-0759-1
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=மண்_பாதுகாப்பு&oldid=2260053" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது