நோய்த்தடுப்பு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
சான் அகஸ்டினைச் சேர்ந்த டாக்டர் ஸ்கெர்ய்பெர் ஒரு கிராமப்புற பள்ளியில்,ஒரு டைபாய்டு தடுப்பூசி வழங்குகிறார் , சான் அகஸ்டின், டெக்சாஸ். போர் தகவல்களுக்கான அமெரிக்க அலுவலகத்தில் இருந்து பரிமாற்றம், 1944.
ஒரு குழந்தை போலியோ நோய்த்தடுப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

நோய்த்தடுப்பு (immunization, அல்லது immunisation) என்பது ஒரு மனிதனின் நோய்த்தடுப்பாற்றல் மண்டலமானது ஏதேனுமொரு நோய்த் தடுப்பு ஊக்கிக்கு எதிராக பலப்படுத்தப்படும் ஒரு செயற்பாடாகும். 

இத்தொகுதியானது உடலுக்கு சொந்தமற்ற பிற மூலக்கூறுகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் போது, அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கத் திட்டமிடும், மேலும் அது தடுப்பாற்றல் நினைவகத்தால் அடுத்தடுத்த எதிர்படுதலுக்கான விரைவில் எதிர்கொள்ளும் திறனை விருத்தி செய்யும். இது முறையான நோயெதிர்ப்புத் தொகுதியின் ஒரு செயற்பாடாகும். எனவே, ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வழியில் ஒரு எதிர்ப்பாற்றல் ஊக்கிக்கு ஒரு விலங்கு வெளிப்படுத்தப்படுவதன் மூலம், அதன் உடல் தன்னை பாதுகாக்கக் கற்று கொள்ள முடியும்: இது செயலில் நோய்த்தடுப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

நோய்த்தடுப்பு மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட டி கலங்கள் டி கலங்கள், பி கலங்கள், மற்றும் பி கலங்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பிறபொருளெதிரிகள் என்பன நோயெதிர்ப்புத் தொகுதியின் மிக முக்கியமான கூறுகளாகும். வெளி மூலக்கூறு ஒன்றுடனான இரண்டாவது எதிர்படுதலின் போது உடனடியாக பதிலளிக்கும் பொறுப்பு, நினைவகம் பி கலங்கள் மற்றும் நினைவகம் டி கலங்களுக்கு உண்டு. செயலற்ற நோய்த்தடுப்பு என்பது, இக்கூறுகள் உடலினால் உற்பத்தி செய்யப்படுவதற்குப் பதிலாக, இக்கூறுகளை உடலினுள் நேரடியாக அறிமுகம் செய்தலாகும்.

நோய்த்தடுப்பு பல்வேறு உத்திகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, தடுப்பூசி இவற்றுள் மிகவும் பொதுவானது. நோய்களை ஏற்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகள் உடலின் நோய் எதிர்ப்புத் தொகுதியை தயார் செய்கின்றன, இதனால் போராட அல்லது ஒரு தொற்றைத் தடுக்க உதவுகின்றன. புற்றுநோய் செல்கள் புரதங்களை அல்லது உடலுக்கு தெரிந்த பிற மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்வது, பிறழ்வுகளால் ஏற்படுத்தப்படக்கூடியது என்ற உண்மை, புற்றுநோய்த் தடுப்பு சிகிச்சைக்கான தத்துவார்த்த அடிப்படையை உருவாக்குகிறது. பிற மூலக்கூறுகளை நோய்த்தடுப்பிற்கும் பயன்படுத்த முடியும், உதாரணமாக நிகோடின் (NicVAX) க்கு எதிரான சோதனை தடுப்பூசிகளில் அல்லது ஒரு உடல் பருமன் தடுப்பூசியை உருவாக்க, பரிசோதனைகளில் ஹார்மோன் க்ரெலின்.  

ஒரு நோயின் மிதமான வடிவத்திற்கு பணயமாவதை விட, ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கான நோய் எதிர்ப்பை உண்டாக்க நோய்த்தடுப்புகள், நிச்சயமாக அதிக ஆபத்து விளைவிக்காத மற்றும் ஒரு எளிதான வழியாகும். அவை பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு முக்கியமானவை என்பதால், அவற்றால் நம்மை பல நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க முடியும். தடுப்பு பயன்படுத்துவதன் மூலம், சில தொற்றுக்கள், மற்றும் நோய்கள் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக அமெரிக்கா மற்றும் உலகம் முழுவதும் முற்றிலுமாய் ஒழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. போலியோ ஒரு உதாரணமாக உள்ளது. அர்ப்பணிப்புள்ள சுகாதார நிபுணர்கள் மற்றும் திட்டத்தின்படி தடுப்பூசி வழங்கிய குழந்தைகளின் பெற்றோர்களுக்கு நன்றி, போலியோ 1979 ஆம் ஆண்டு முதல், அமெரிக்காவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. போலியோவானது இன்னும், உலகின் மற்ற பகுதிகளில் காணப்படுகிறது, இதனால் சில மக்கள் இன்னும் அதை பெறுகின்ற ஆபத்தை எதிர்நோக்கலாம். இதில் தடுப்பூசியைப் பெற்றுக் கொள்ளாத, தடுப்பூசியின் அனைத்து அளவுகளையும் பெறாத, அல்லது போலியோ இன்னும் பரவலாக உள்ள உலகின் பகுதிகளுக்குப் பயணம் செய்கின்ற மக்கள் அடங்குவர்.

செயலில் நோய்த்தடுப்பு / தடுப்பூசி "20 ஆம் நூற்றாண்டின் உடல்நலம் பற்றிய சிறந்த பத்து சாதனைகள்" இல் ஒன்று என பெயரிடப்பட்டது.

வரலாறு[தொகு]

  தடுப்பூசிகளின் அறிமுகத்திற்கு முன்னர், மக்கள் நோயைத் தொற்றிக்கொண்டு மேலும், தப்பிப்பிழைப்பதனால் மட்டுமே ஒரு தொற்று நோய்க்கான நோய் எதிர்ப்பை உண்டாக்க முடியும். பெரியம்மை இந்த வழியில், இயற்கை நோயை விட ஒரு மிதமான விளைவை ஏற்படுத்திய தடுப்பூசி மூலம் தடுக்கப்பட்டது. அது 1721 இல் லேடி மேரி வோர்த்லே மாண்டேகு மூலம் துருக்கியிலிருந்து இங்கிலாந்திற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் அதே ஆண்டு பாஸ்டன் நகரில் சப்தியேலின் போய்ல்ச்தனால் பயன்படுத்தப்பட்டது. 1798 ஆம் ஆண்டு எட்வர்ட் ஜென்னர் என்பவரால், கோவ்போக்ஸ் (பெரியம்மை தடுப்பூசி) கொண்ட தடுப்பூசி, ஒரு மிகவும் பாதுகாப்பான செயன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த செயன்முறை, தடுப்பூசி என குறிப்பிடப்படுகிறது, படிப்படியாக இதற்குப் பதிலாக பெரியம்மை தடுப்பூசி இடம்பிடித்து, இப்போது தடுப்பூசியிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு அம்மைப்பால் குத்துதல் என அழைக்கப்படுகிறது. 1880 வரை தடுப்பூசி / தடுப்பூசி இடுதல், பெரியம்மைக்கு மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டது, ஆனால் லூயிஸ் பாஸ்டியர் கோழி காலரா மற்றும் விலங்குகளில் ஏற்படும் நச்சுச் சீழ்க்கட்டு(ஆந்த்ராக்ஸ்) மற்றும் மனித வெறிநாய் என்பவற்றுக்கு நோய்த்தடுப்பு முறைகளை உருவாக்கி, மேலும் தடுப்பூசி / தடுப்பூசி இடுதல் ஆகிய சொற்கள் புதிய செயன்முறைகளை அடக்குவதற்கு நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார். பயன்படுத்தப்படும் தடுப்பூசியைக் குறிப்பிடுவதற்கு கவனம் எடுக்கப்படா விட்டால் இது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். உதாரணம்; தட்டம்மை தடுப்பூசி அல்லது காய்ச்சல் தடுப்பூசி.

செயலற்ற மற்றும் செயலில் நோய்த்தடுப்பு[தொகு]

மருத்துவ மாணவர் மெக்சிகோவில் ஒரு போலியோ தடுப்பு மருந்து பிரச்சாரத்தில் பங்குபற்றுகிறார்.

நோய்த்தடுப்பானது ஒரு செயலில் அல்லது செயலற்ற முறையில் அடையப்பட முடியும்: தடுப்பூசி இடுதல், ஒரு செயலில் முறையிலான நோய்த்தடுப்பு ஆகும்.

செயலில் நோய்த்தடுப்பு[தொகு]

செயலில் நோய்த்தடுப்பு என்பது, இயற்கையாக ஒரு நபர் தொடர்புபடும் போது ஏற்படலாம், உதாரணமாக, ஒரு நுண்ணுயிர். நோய் எதிர்ப்புத் தொகுதி இறுதியில், நுண்ணுயிருக்கு எதிராக பிறபொருளெதிரிகள், மற்றும் பிற பாதுகாப்புகளை உருவாக்கும். அடுத்த முறை, இந்த நுண்ணுயிருக்கு எதிரான நோயெதிர்ப்பு சக்தி மிகவும் திறனுடையதாக இருக்க முடியும்; இதன் காரணமாகவே, பல குழந்தை பருவத்தில் ஏற்படும் தொற்றுக்களால் ஒரு நபர், ஒரு முறை மட்டுமே பாதிப்படைகிறார். ஆனால்,பின்னர் நோய் எதிர்ப்பு உண்டாகிறது.

நுண்ணுயிர், அல்லது அதன் பகுதிகளை இயற்கையாகவே ஒரு நபர் பெற்றுக்கொள்ள முன், அவை உட்செலுத்தப்படுகின்றமை, செயற்கை செயலில் நோய்த்தடுப்பு எனப்படும். முழு நுண்ணுயிரிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்றால், அவை முன் சிகிச்சை செய்யப்படும்.

நோய்த்தடுப்பு முக்கியத்துவம் மிகுந்ததாக உள்ளமையால், அது அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களால் "20 ஆம் நூற்றாண்டின் உடல்நலம் பற்றிய சிறந்த பத்து சாதனைகளில் ஒன்று" என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.[1] நேரடி வீரியத் தடுப்பூசிகள் குறைந்த நோயுண்டாக்கும் தன்மையைக் கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றின் திறனானது , நோய் எதிர்ப்புத் தொகுதியின் பெருக்குகின்ற மற்றும், இயற்கை தொற்றுக்கு ஒத்த எதிர்ச்செயலைப் புரியும் திறனைப் பொறுத்தது. இது பொதுவாக, ஒரு தடவை கொடுக்கும் மருந்தின் அளவுடன் பயனளிப்பதாக இருக்கும். நேரடி, நொய்தாக்கும் தடுப்பூசிகளின் உதாரணங்களில் தட்டம்மை, பொன்னுக்கு வீங்கி, ரூபெல்லா, எம்எம்ஆர், மஞ்சள் காய்ச்சல், நீர்க்கோளவான், ரோட்டா வைரஸ், மற்றும் (LAIV) காய்ச்சல் ஆகியவை அடங்கும்.

செயலற்ற நோய்த்தடுப்பு[தொகு]

செயலற்ற நோய்த்தடுப்பு என்றால், நோய் எதிர்ப்புத் தொகுதியால் ஏற்கனவே தொகுக்கப்பட்ட கூறுகள் செயற்கையாக ஒரு நபருக்கு மாற்றப்படுவதனால், உடல் இந்தக் கூறுகளை தானாக உற்பத்தி செய்வதற்கான அவசியமில்லாது போதல். தற்போது, பிறபொருளெதிரிகளை செயலற்ற நோய்த்தடுப்புக்கு பயன்படுத்த முடியும். இந்த முறையிலான நோய்த்தடுப்பு, மிக விரைவில் செயற்பட ஆரம்பிக்கிறது, ஆனால் அது குறுகிய காலமே நிலைத்து உள்ளது, ஏனெனில், பிறபொருளெதிரிகள் இயற்கையாகவே உடைக்கப்படுகின்றன, மேலும் அங்கு பிறபொருளெதிரிகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு B கலங்கள் இல்லாவிட்டால் அவை மறைந்துவிடும்.

பிறப்பிற்கு முன் மற்றும் பிறந்த பின் விரைவிலும் கருவைப் பாதுகாக்க, கர்ப்ப காலத்தில் பிறபொருளெதிரிகள் தாயிடமிருந்து கருவிற்கு மாற்றப்படும் போது, உடலியல் ரீதியாக செயலற்ற நோய்த்தடுப்பு நிகழ்கின்றது.

செயற்கை செயலற்ற நோய்த்தடுப்பு பொதுவாக ஊசி மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மேலும், ஒரு குறிப்பிட்ட நோயின் சமீபத்திய எதிர்பாரா கிளர்ச்சி இருப்பின் அல்லது டெட்டனசின் போது ஏற்படுவது போன்ற நச்சுத்தன்மைக்கு ஒரு அவசர சிகிச்சையாக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது. விலங்கு சீரம், தனக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக ஒவ்வாமை அதிர்ச்சி நிலைக்கு உட்படுவதற்கான அதிக வாய்ப்பு இருந்த போதிலும், விலங்குகளில் உற்பத்தி செய்யப்படக் கூடிய பிறபொருளெதிரிகள், "சீரம் சிகிச்சை" என்று அழைக்கப்படும். இவ்வாறு, ஆய்வுக்கூட சோதனை முறையில் கல வளர்ப்பினால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மனித தன்மையுடைய பிறபொருளெதிரிகள் கிடைக்கும் எனில், பதிலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

மேற்கோள்கள்[தொகு]

  1. "Ten Great Public Health Achievements in the 20th Century". Centers for Disease Control and Prevention
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நோய்த்தடுப்பு&oldid=2756687" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது