திடக்கழிவு மேலாண்மை

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

திடக்கழிவு மேலாண்மை [தொகு]

திடக்கழிவு மேலாண்மை என்பது வீடுகள்,வணிக வளாகங்கள்,தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சுரங்கங்களிலிருந்து கிடைக்கும் தேவையில்லாத பயன்படுத்தப்பட்ட திடப் பொருள்களை சரியான முறையில் நிர்வகிக்கும் செயலாகும். இவை சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகின்றன.உதாரணமாக பேப்பர் , ரப்பர் , பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் , கண்ணாடிகள் , தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலை கழிவுகள் போன்றவையாகும்.

திடக்கழிவுகளின் மூலங்கள்[தொகு]

    1.வீடுகள் 

    2.அலுவலகங்கள் , மருத்துவமனைகள்  ,கல்வி நிறுவனங்கள் 

    3.தொழிற்சாலைகள் 

    4.வேளாண் கழிவுகள் 

    5.நகராட்சி கழிவுகள் 

திடக்கழிவுகளின் வகைப்பாடு [தொகு]

சிதைவடைவன [தொகு]

இவை நுண்ணுயிரிகளின் செயல்களால் எளிதில் சிதைவடையும்.(எ .கா ) இறந்த தாவரங்கள், விலங்குகளின் உடல்கள் , காய்கறிக் கழிவுகள்.

சிதைவடையாதவை [தொகு]

இவை நுண்ணுயிரிகளால் எளிதில் சிதைவடையாது .(எ .கா ) பிளாஸ்டிக் ,டயர்கள் ,கண்ணாடி,  உலோகங்கள்.

சாம்பல் [தொகு]

மரக்கட்டை, நிலக்கரி போன்றவை எரிபொருளாகப் பயன்படுத்ததும் போது கிடைக்கும் துணை வினைப் பொருள் சாம்பல் ஆகும்

கட்டுமான திடக்கழிவுகள் [தொகு]

    கட்டிடங்கள் கட்டும் போதும் , இடிக்கும் போதும் வெளிப்படும் கழிவுகள் ஆகும்.(எ .கா ) கற்கள், கான்க்ரீட் திடக்கழிவு  செங்கற்கள் , மின்சாதனப்  பொருட்கள்.

நச்சு திடக்கழிவுகள்  [தொகு]

இவை மிகவும் நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த கழிவுகள். (எ.கா ) உலோகங்கள் (குரோமியம்  .பாதரசம், 

காட்மியம்) மற்றும் பூச்சி கொல்லிகள் ,வெடிபொருட்கள், ,மருத்துவமனைகழிவுகள்  (ஊசி,நுண்ணுயிருள்ள அறுவை செய்யப்பட்ட உடற்பகுதி) ஆகியன கதிரியக்கத்

தனிமக்கழிவுகளாகும். 

கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு கழிவுகள் [தொகு]

 கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கும் பொழுது வெளிவரும் திடக்கழிவுகளாகும்.

வேளாண் கழிவுகள் [தொகு]

வேளாண் பொருட்களை பயன்படுத்தியது போக மீதமுள்ளவை இதில் அடங்கும்.(எ .கா) நெல் உமி ,

தவிடு , கரும்புச்சக்கை ,கரும்புத்தோகை,சோளத்தட்டை ,பண்ணைக்கழிவுகள் தென்னை கழிவுகள். 

திடக்கழிவுகளின் விளைவுகள் [தொகு]

 1. இக்கழிவுகளை எரிக்கும் போது வளிமண்டலத்தையும், மண்ணில் இடும் போது நீர் மற்றும்

    நிலத்தினையும்  மாசுபடுத்துகிறது.

 2. நோயை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிரியுள்ள மருத்துவமனைக் கழிவுகள் பல நோய்கள் ஏற்படக் 

     காரணமாகின்றன.

 3. மீள்சுழற்சிக்குப் பயன்படும் பேப்பர் , உலோகம் பொறுக்குபவர்களுக்கு தோல் நோய்கள், சுவாசக் 

     கோளாறுகள்,கண் எரிச்சல் மற்றும் இரைப்பைத் தொற்றுநோய் போன்றவை ஏற்படுத்துகின்றன.

 4. குளோரின் உள்ள  திடக்கழிவுகளை எரிக்கும் போது அதிலிருந்து வெளிவரும் டையாக்சின் ,

      ப்யூரான் வாயுக்களை சுவாசிக்கும் போது மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுகிறது. 

 5.  நச்சு திடக்கழிவுகள் உணவுச்சங்கிலி மூலம் உடலில் சேமிக்கப்பட்டு புற்றுநோய் போன்ற தீய 

      விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.    

மறு சுழற்சி :[தொகு]

பேப்பர் ,கண்ணாடி,உலோகம்,பிளாஸ்டிக் போன்ற திடக்கழிவுகள் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும்

சக்தி எடுக்கவும் பயன்படுகிறது.

திடக்கழிவின் மேலாண்மை :[தொகு]

சேகரித்தல் :  [தொகு]

 திடக்கழிவானது வாகனங்களால் சேகரித்து சுத்திகரிக்கும் இடத்திற்கு எடுத்து வரப்படுகிறது .

பிரித்தல் : [தொகு]

திடக்கழிவுகளை சிதைவன , சிதையாதவை , எரியும் பொருட்கள் , எரியாத பொருட்கள் எனத் தனியாக

பிரிக்கப்பட்டு பிளாஸ்டிக் ,பேப்பர் ,உலோகம் போன்றவை மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பப்டுகிறது .

தூளாக்குதல் :[தொகு]

திடக்கழிவுகளை அரைத்துத் தூளாக்கப்படுகிறது . பின்பு சுத்திகரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது .

திடக்கழிவு சுத்திகரிக்கும் முறைகள் :[தொகு]

உயிரியல் முறை  : [தொகு]

இம்முறையில் நுண்ணுயிர்கள் மூலம் திடக்கழிவுகளைச் சிதைக்கின்றன .  

அ ) திறந்தவெளிமுறை :   பள்ளமான இடங்களில் திடக்கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு நுண்ணயிர்களால்

மக்கச்  செய்து பயன்படுத்தப்படுகிறது .

ஆ) உரமாக்குதல் :  திடக்கழிவுகளை பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகளால் சிதைக்கப்பட்டு கரிம உரமாக

  மாற்றப்படுகிறது .

இ) நிலத்தில் புதைத்தல் :  திடக்கழிவுகளை குழிகளில் புதைக்கப்பட்டு சுற்றுச் சூழலுக்கு பாதிப்பு

ஏற்படாதவாறு  பாதுகாக்கப்படுகிறது .

வெப்பமுறை : [தொகு]

இம்முறையில் திடக்கழிவுகளை வெப்பப்படுத்தி எரிபொருளாகவோ அல்லது எரித்து சக்தியாகவோ 

மாற்றப்படுகிறது .

அ) பைராலிசிஸ் : இதில் திடக்கழிவானது 600-1000'c வெப்பநிலையில் ஆக்சிஜன் அற்ற நிலையில்

எரிக்கப்பட்டு  வாயு எரிபொருளாக மாற்றப்படுகிறது .

ஆ) எரித்தல் :   இதில் திடக்கழிவானது எரிக்கும் இயந்திரத்தில் இட்டு எரித்து வெப்ப சக்தியானது மின்

சக்தியாக  உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது .

திடக்கழிவு  மேலாண்மையின் பயன்பாடு :[தொகு]

 i ) மக்களை நோயிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது .

 ii) மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் சக்தி எடுக்கப்படுகிறது .

 iii) சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க  பயன்படுகிறது .

மேற்கோள்கள்[தொகு]

1) கு.குமாரசாமி  , அ.அழகப்ப மோசஸ் , மு.வசந்தி  ,(2010) "சுற்றுச்சூழல்  அறிவியல் "  பாரதிதாசன் 

      பல்கலைக்கழகப்  பாடநூல் வெளியீட்டு எண் 46 ,பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் ,திருச்சி .

 2) கார் .G . 1997 , மண் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை ,சர்அப்  அண்டு சன்ஸ் , நியூ டெல்லி .

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=திடக்கழிவு_மேலாண்மை&oldid=3613861" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது