தமிழர் போர்ப்படை வகைகள்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

தமிழர்கள் பண்டைய காலங்களில் பலவகை போர்ப் படைகளைக் கொண்டிருந்தனர். அவற்றுள் 4 வகைகள் முக்கியமானவை ஆகும். மேலும் அவை பல உட்பிரிவுகளையும் கொண்டிருந்தன'.

பொதுவான படைப்பிரிவுகள்[தொகு]

 • காலாட்படை அல்லது ஆட்படை
மனிதர்களை மட்டும் கொண்ட படைப்பிரிவு
 • குதிரைப்படை அல்லது திரைப்படை
குதிரைகளையும் அதன் மீதமர்ந்து போரிடும் மனிதர்களையும் கொண்ட படைப்பிரிவு
 • யானைப்படை அல்லது கரிப்படை
யானைகளையும் அதன் மீதமர்ந்து போரிடும் மனிதர்களையும் கொண்ட படைப்பிரிவு
 • தேர்ப்படை
தேர்களின் மீதமர்ந்து போரிடும் மனிதர்களை கொண்ட படைப்பிரிவு
 • ஒற்றர் படை
ஒற்றர்களை மட்டும் கொண்ட இரகசிய படைப்பிரிவு.

இவற்றில் முதல் 4 படைகள் நேரடியாக போரில் பங்கு கொள்ளும். ஒற்றர்படையானது எதிரியின் போர்த்திட்டங்களை அறிய உதவும்.

படைகளின் ஆயுதத்தை பொறுத்த வகைப்பாடு[தொகு]

 • விற்படை - வில்லினை ஆயுதமாக கொண்டவர்கள்
 • வேற்படை - வேலினை ஆயுதமாக கொண்டவர்கள்
 • மற்படை - ஆயுதம் இன்றி போராடுவோர்
 • வாட்படை - வாளினை ஆயுதமாக கொண்டவர்கள்

செயல்பாடினைப் பொறுத்த வகைபாடு[தொகு]

 • மூலப்படை அல்லது தொல்படை
வழிவழியாக நாட்டிற்காக போரிடும் வம்சத்தின் வீரர்கள்
 • கூலிப்படை அல்லது விலைப்படை
போர் சமயத்தில் மட்டும் வந்து உதவும் படையினர். இவர்கள் மற்ற நட்பு அரசருக்காகவும் பொருளைப் பெற்றும் போரிடுபவர்கள்.
 • நாட்டுப்படை - நகரிலும் திறந்தவெளியிலும் போரிடுவோர்.
 • காட்டுப்படை - காட்டுப்பகுதியில் போரிடுவோர்.
 • வேளப்படை - அரசரின் அந்தரங்க மெய்காவல் படை. இவர்கள் அரசருக்காக தங்களின் உயிரையும் தருவதாக உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்பவர்கள்.
 • துணைப்படை (reserved battalion)
 • பகைப்படை

உசாத்துணை[தொகு]

 • தமிழர் வீரம் - இரா. பி. சேதுபதிப்பிள்ளை - 1947, அச்சிடப்பட்ட புத்தகம் ISBN: 978-81-8379-408-4