சரிசெய்தல்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

சரிசெய்தல் (Troubleshooting) என்பது சிக்கலைத் தீர்க்கும் ஒரு வடிவமாகும், பெரும்பாலும் தோல்வியடைந்த உற்பத்திப் பொருள்கள் அல்லது செயல்முறைகளை சீர் செய்வதற்காக செயற்படுத்தப்படுகிறது. இது சிக்கலின் மூலத்தைத் தேடும் ஒரு காரண காரியத் தொடர்புடைய திட்டமிட்ட வழியாகும், இதன் மூலம் சிக்கலைத் தீர்க்க முடியும், மேலும் அதனால் உற்பத்திப்பொருள் அல்லது செயல்முறையின் நடவடிக்கையை மீண்டும் உருவாக்க முடியும். சிக்கலின் அறிகுறிகள் மூலம் பல சாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சிக்கலான அமைப்புகளில் உருவாக்கிப் பராமரிப்பதற்கு சரிசெய்தல் தேவையாய் இருக்கிறது. பொறியியல், அமைப்பு நிர்வாகம், மின்னணுவியல், தானியங்கி செப்பனிடுதல் மற்றும் அறுதியீட்டு மருத்துவம் போன்ற பல துறைகளில் சரிசெய்தல் பயன்படுகிறது. ஒரு அமைப்பினுள் செயல்பிழை(கள்) அல்லது அறிகுறிகளை இனம் காணுவதற்கு சரிசெய்தல் தேவையாய் இருக்கிறது. அதற்குப்பின், அறிகுறிகளின் சாதகமான காரணங்களை உருவாக்குவதற்கு வழக்கமாக அனுபவம் பயன்படுகிறது. சிக்கலுக்கு சாத்தியம் உள்ள காரணங்களை தவிர்ப்பதற்கு, பெரும்பாலும் எந்த காரணம் உண்மையில் சிக்கலாக உள்ளது என தவிர்த்தலின் செயல்பாட்டில் வரையறுக்க வேண்டும். இறுதியில், அந்த உற்பத்திப்பொருள் அல்லது அதன் பணி நிலைக்கு இது தீர்வாக பெறப்படும் என்பதற்கு சரிசெய்தலுக்கு உறுதி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது.

பொதுவாக, சரிசெய்தல் என்பது ஏதாவது ஒரு செயல்பாட்டின் தோல்வியின் மூலக்காரணமான [அமைப்பு] "பிரச்சினையை" அடையாளம் காணல் அல்லது காரணமறிதல் ஆகும். துவக்கத்தில் செயல்பிழையின் அறிகுறிகளாக சிக்கல் விளக்கப்படுகிறது, மேலும் சரி செய்தலானது இந்த அறிகுறிகளின் காரணங்களை வரையறுக்கும் செயல்பாடாக உள்ளது.

ஒரு அமைப்பானது, அதன் எதிர்பார்த்த, விருப்பமான அல்லது குறிப்பிட்ட நடத்தையைக் (வழக்கமாக, செயற்கை அமைப்புகள் மற்றும் அதன் நோக்கம்) குறிக்கும் வகையில் விவரிக்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட முடிவுகள் அல்லது வெளியீடுகளை உருவாக்குவதற்கு, அமைப்புக்கு சம்பவங்கள் அல்லது உள்ளீடுகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. (எடுத்துக்காட்டாக பல்வகைப்பட்ட கணினிப் பயன்பாடுகளின் இருந்து "அச்சு" விருப்பத் தேர்வை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது, முடிவாக சில குறிப்பிட்ட சாதனத்தில் இருந்து வன்நகலை வெளிப்படுத்தும் செயல்பாடாகும்). எதாவது எதிர்பாராத அல்லது விரும்பத்தகாத நடத்தை அறிகுறி எனப்படுகிறது. சரிசெய்தல் என்பது குறிப்பிட்ட காரணம் அல்லது அறிகுறிகளின் காரணங்களை தனிப்படுத்தும் செயல்பாடாகும். எந்த முடிவுகளை வழங்குவதற்கும் உற்பத்திப்பொருள் அல்லது செயல்பாடின் தோல்வியானது, பெரும்பாலும் அறிகுறி எனப்படுகிறது. (எடுத்துக்காட்டாக, எதுவும் அச்சிடப்படவில்லை).

மருத்துவச் சட்டவியலின் வகைகளானது, குறிப்பாக உற்பத்திப் பொருள்கள் அல்லது செயல்முறைகளில் உள்ள சிக்கல்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு பயனுள்ளதாக உள்ளது, மேலும் குறிப்பிட்ட தோல்விகளின் காரணம் அல்லது காரணங்களை வரையறுப்பதற்கு பகுப்பாய்வு சார்ந்த உத்திகளும் பரந்த அளவில் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. மேற்கொண்டு அதைப் போன்ற தோல்விகளைத் தடுப்பதற்கு, சரியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. முழு அளவு உற்பத்திக்கு முன்பு FMEA மற்றும் FTA ஐப் பயன்படுத்தி தோல்வியைத் தவிர்க்கும் சாதகமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, மேலும் இந்த வகைகள் தோல்வி கூறுபாடிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அம்சங்கள்[தொகு]

சரி செய்தலின் பெரும்பாலான விவாதத்தின் அடிப்படை கொள்கைகளானது உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும், முறைசார் சரிசெய்தல் செயல்முறைகளின் குறிப்பிட்ட பயிற்சி, டொமைன் குறித்து பராமரிக்கப்படுகிறது.

அதன் தொடர்ந்த நடத்தையைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளுடன் அதன் முந்தைய பணி நிலை வடிவங்களில் இருந்து, திடீரென பணி நின்று போனதற்கு வழக்கமான சரிசெய்தல் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. அது உளதாயிருக்கும் சூழ்நிலைக்கு அல்லது அமைப்புக்கு ஏற்படும் நவீன மாறுதல்களுக்குப் பெரும்பாலும் அதன் துவக்க மையம் இருக்கும். (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அச்சுப்பொறி "அங்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கும் போது வேலை செய்கிறது"). எனினும், இயைபுபடுத்தல் காரணமாக செயல்படுதலை சுட்டிக்காட்டுவதில்லை என்பது நன்கு அறிந்த கொள்கையாகும். (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மாறுபட்ட கடையினுள் பொருத்தப்பட்ட பிறகு விரைவிலேயே தோல்வியடைந்த ஒரு சாதனம், அந்த நிகழ்வுகளுக்கு காரணமாய் இருந்திருக்கும் என்பது கட்டாயமல்ல. இந்த தோல்வியானது, தற்செயல் நிகழ்வாக இருக்கலாம்.) ஆகையால், சரிசெய்தலுக்கு மாய சிந்தனையைக் காட்டிலும் இக்கட்டான சிந்தனையே தேவைப்படுகிறது.

ஒளி விளக்குகளுடன் நமக்கு இருக்கும் பொதுவான அனுபவங்களை கருத்தில் கொள்வதே இதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒளி விளக்குகள் சீரற்று அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ "எரிகிறது"; இறுதியில் அதன் மின்னிழையின் வெப்பமும், குளிர்ச்சியும் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கிறது, மேலும் அதில் செலுத்தப்படும் ஆற்றலின் ஏற்ற இறக்கமானது, மின்னிழைக்கு விரிசல் அல்லது ஆவியாக்குதலை ஏற்படுத்துகிறது. அதே கொள்கை, பிற பெரும்பாலான மின்னணு சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் அதை ஒத்த கொள்கைகளே இயந்திரமுறை சாதனங்களிலும் பயன்படுகிறது. சில தோல்விகளானது, அமைப்பின் ஆக்கக்கூறுகளின் வழக்கமான தேய்மானத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளன.

சரிசெய்தலின் அடிப்படை கொள்கை என்பது எளிதான மற்றும் மிகவும் சாத்தியமான நிகழக்கூடிய பிரச்சினைகளில் இருந்து முதலில் ஆரம்பிப்பதாகும். "நீங்கள் குளம்பு அச்சைக் காணும் போது, குதிரைகளுக்காகக் காத்திருங்கள், வரிக்குதிரைகளை அல்ல" என்ற பழமொழியின் மூலமாகவும், அல்லது மற்றொரு கோட்பாடைப் பயன்படுத்துவதற்கு, KISS கொள்கையைப் பயன்படுத்துங்கள் என்று இதற்கு விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. உதவி மேசைகள் அல்லது குறிப்பேடுகளைப் பற்றிய வழக்கமான குறையில் இந்த கோட்பாடு முடிவுகள் உள்ளன, அதில் அவர்கள் சிலசமயங்களில் முதலில் கேட்கும் போது: "இது பொருத்தப்பட்டுள்ளது, மேலும் இந்தக் கொள்கலம் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்கிறது?", ஆனால் இது கண்டிப்பாக ஒரு அவமரியாதையாக எடுத்துக்கொள்ளத் தேவையில்லை, மேலும் இதில் உதவிக்காக முதலில் அழைக்கப்படும் முன்பே சாதாரண விசயங்களை எப்போதும் பரிசோதிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு நினைவூட்டலாக அல்லது தக்க சூழ்நிலை அமைப்பாக கண்டிப்பாக பணியாற்ற வேண்டும்.

சரிசெய்பவர், அமைப்பில் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்ககூறையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சோதனை செய்ய வேண்டும், மேலும் சந்தேகிக்கப்படும் ஒவ்வொன்றுக்காகவும் ஒரு நல்ல ஆக்கக்கூறுகளாக அறியப்படும் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றுப் பொருளாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். கண்டறியப்பட்ட அறிகுறிகளானது எவ்வாறு அதன் தோல்விக்கு முடிவானது என்ற கருதுகோள் அக்கறையைக் குறித்து இருக்காமல் ஆக்கக்கூறுகள் மாற்றப்படும் போது "தொடர் நிகராக்கலின்" இந்த செயல்பாடானது, சீர்கேடாக கருதப்படலாம்.

தகுதிவாய்ந்த முறையான சரிசெய்தலானது, அமைப்பின் எதிர்பாக்கப்பட்ட நடத்தை மற்றும் கண்காணிக்கப்பட்ட அறிகுறிகளின் தெளிவான உடன்பாடுடன் தொடங்குகிறது. அங்கிருந்து, இந்த எதிர்பார்ப்புள்ள காரணங்களை தவிர்ப்பதற்கு சாத்தியம் உள்ள காரணங்கள் மற்றும் சாதனங்களின் (அல்லது தரப்படுத்தப்பட்ட சரிபார்ப்புப் பட்டியலின் குறிப்புதவிகளை) சோதனைகளை சரிசெய்பவர் கருதுகோளில் வடிவமைக்கிறார். சரிசெய்பவர்கள் மூலமாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வழக்கமான உத்திகளானது, முதலில் அடிக்கடி எதிர்கொள்ளும் அல்லது எளிதாக சோதிக்கப்படும் நிலைமைகளை சோதிக்க வேண்டும் (எடுத்துக்காட்டாக, அச்சுப்பொறியின் ஒளி இயங்குகிறது, மேலும் அதன் இரு முனைகளும் உறுதியாக அமர்த்தப்படுவதற்கு ஏதுவாக உள்ளது என்பதை சோதித்து அறியப்படுகிறது), மேலும் அமைப்பை "இரு சமப்பகுதிகளாகப் பிரிப்பதன்" மூலமாகவும் சோதிக்கப்படுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நெட்வொர்க்கில் அச்சிடும் அமைப்பில், சர்வருக்கு வேலை சென்று அடைந்து விட்டதா என்பது சோதித்துப் பார்க்கப்படுகிறது, உப அமைப்புகளின் "திசையில்" பயனரின் பக்கத்தில் இருந்து அல்லது சாதனத்தின் "திசையில்" இருந்து பிரச்சினை உளதாய் இருக்கிறது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்காக இவ்வாறு சோதித்து பார்க்கப்படுகிறது).

இதில் இரண்டாவது உத்தியானது, குறிப்பாக தொடர்புடைய சார்புநிலைகளின் நீண்ட கட்டுதளைகளுடன் அமைப்புகளில் அல்லது அதன் ஆக்கக்கூறுகள் பலவற்றின் செயலெதிர்செயல்களில் தகுதிவாய்ந்ததாக இருக்கும். இது சாதாரணமாக சார்ந்திருத்தல்களின் எல்லை முழுவதும் ஒரு பைனரி தேடுதலின் பயன்பாடாகும்.

சாதாரணமான மற்றும் இடையில் உள்ள அமைப்புகள் அதன் ஆக்கக்கூறுகள் அல்லது உப அமைப்புகள் பலவற்றுள் சார்ந்திருத்தல்களின் பட்டியல்கள் மற்றும் அட்டவணைகளின் மூலமாக விளக்கப்பட்டிருக்கும். மிகவும் கடினமான அமைப்புகளானது, சுழல் சார்ந்திருத்தல்கள் அல்லது செயலெதிர்செயல்களைக் கொண்டிருக்கின்றன (எதிர்விளைவு சுழற்சிகள்). அதைப் போன்ற அமைப்புகளானது, சரிசெய்தல் உத்திகளை "இருசமக்கூறிடுவதற்கு" குறைவாக திருத்தப்படுவதாக உள்ளது.

ஒரு நன்கு அறிந்த நிலையில் இருந்து தொடங்குவதற்கு இது உதவியாக இருக்கிறது, இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, கணினியை மீண்டும் இயக்குவது ஆகும். புலன் உணர்வு சார்ந்த ஒத்திகையும் இதற்கு ஒரு நல்ல முயற்சியாகும். திறமையான தொழில்நுட்ப எழுத்தாளர்கள் மூலமாக வழங்கப்படும் விரிவான ஆவணமாக்குதலும் இதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கிறது, குறிப்பாக பொருள் சாதனம் அல்லது அமைப்பிற்கான செயல்முறைத் தத்துவத்தை இது வழங்குகிறது.

இதில் சிக்கல்களின் வழக்கமான காரணம் என்பது மோசமான வடிவமைப்பு ஆகும், எடுத்துக்காட்டாக பொருத்தமான செலுத்து செயல்பாடு குறைவு காரணமாக பின்னோக்கி அல்லது தலைகீழாய் சாதனம் நுழைக்கப்பட்டிருக்கும் மோசமான மனித காரணிகளின் வடிவமைப்பு, (நடத்தை-உருவாக்கல் தடை), அல்லது தவறு-சகிப்புத் தன்மை வடிவமைப்பின் குறைபாடு ஆகியவை ஆகும். இது குறிப்பாக பழக்க வழக்கம் மூலமாக இணைந்திருந்தால் மேலும் மோசமானதாகும், அங்கு பயனர் தவறான பயன்பாட்டை கவனிப்பதில்லை, உதாரணமாக இரு பகுதிகள் மாறுபட்ட செயல்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, ஆனால் ஒரு வழக்கமான செயலை பங்கிட்டுக் கொள்கின்றன, அதனால் பயன்படுத்தப்பட்ட எந்தப் பகுதியில் இருந்து சோதனை நடந்தது என்பது வெளிப்படையாகத் தெரிவதில்லை.

திட்டப்படியான சரிபார்ப்புப் பட்டியல், சரிசெய்தல் செயல்முறை, செயல்வழிப் படத்தின் வடிவத்தையும் சரிசெய்தலானது எடுத்துக் கொள்கிறது அல்லது சிக்கல் ஏற்படுவதற்கு முன்பே இந்த அட்டவணை தயார் செய்யப்படுகிறது. முன்னேற்பாடாக, சரிசெய்தல் செயல்முறைகளை உருவாக்குவது என்பது சரி செய்தலின் படிநிலைகள் பற்றி போதுமான எண்ணத்திற்கு இடமளிக்கிறது, மேலும் மிகவும் தகுதி வாய்ந்த சரிசெய்தல் செயல்முறைகளினுள் சரிசெய்தல் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. பயனர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக உருவாக்குவதற்கு சரிசெய்தல் அட்டவணைகளை கணினி மயமாக்கலாம்.

சில கணினிமயமாக்கப்பட்ட சரிசெய்தல் சேவைகளானது (ப்ரைம்ஃபேக்ஸ், பின்னர் மேக்ஸ்சர்வ் என மறு பெயரிடப்பட்டது), அடிப்படையான சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கு உயர்தரமான இயலும் நிலையுடன் சிறந்த 10 தீர்வுகளை உடனடியாய் காட்டுகிறது. சரிசெய்தல் செயல்முறையின் வழியாக முன் கூட்டியே கூடுதலான வினாக்களுக்கு தொழில் நுட்ப வல்லுனர் விடையளிக்கலாம், ஒவ்வொரு படிநிலையும் தீர்வுகளின் பட்டியலை ஒடுக்குகிறது, அல்லது விரைவிலேயே தீர்வை நிறைவேற்றுகிறது, இதன் மூலம் அவர் இந்த சிக்கல் தீர்ந்துவிடுமென உணர்கிறார். சிக்கல் தீர்ந்த பிறகு கூடுதல் நிலைகளை தொழில்நுட்ப வல்லுனர் எடுத்தால் இந்த சேவைகள் கழிவை ஏற்படுத்துகிறது: மேலும் சிக்கலை உண்மையில் தீர்த்த முடிவு மீண்டும் அறிக்கையிடப்படுகிறது. இந்தக் குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளின் தொகுப்பை சரிசெய்த உயர்ந்த இயலும் நிலையுடைய தீர்வுகளாக மதிப்பிடப்பட்டவையை, அந்தத் தீர்வில் புதுப்பிப்பதற்காக கணினி பயன்படுத்துகிறது.[1]

மீண்டும் உண்டாகும் அறிகுறிகள்[தொகு]

மீண்டும் உருவாகும் சிக்கல்கள் நம்பத்தகுந்த வகையில் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டதாகவும், மீண்டும் தீர்க்கக்கூடிய ஒன்றாகவும் இருப்பது, சரி செய்தலின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளில் ஒன்றாக உள்ளது. சரி செய்தலில், அடிக்கடி எண்ணத்தக்க விளைவு மற்றும் முதன்மையானது மீண்டும் உருவாக்கும் தன்மையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ... நம்பத்தகுந்த வகையில் செயல்முறையைக் கண்டுபிடிப்பது அறிகுறி ஏற்படுவதற்கு தூண்டுகிறது.

ஒருமுறை இது நடந்து விட்டால், பின்னர் திட்டப்படியான உத்திகள் சிக்கலின் காரணம் அல்லது காரணங்களை பிரித்துவைப்பதற்கு பணியாற்றும்; மேலும் பொதுவாக மறுதீர்வு என்பது தவறாக இருப்பவற்றை சீர்செய்கிறது அல்லது அந்த ஆக்கக்கூறுகளை மாற்றியமைக்கிறது.

இடைவிட்டு நிகழும் அறிகுறிகள்[தொகு]

அறிகுறிகள் சம்பந்தமான சில மிகவும் கடினமான சரி செய்தலின் பிரச்சனைகள் மட்டும் இடைவிட்டு நிகழக்கூடியதாக இருக்கும். வெப்பத்தைத் தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும் மின்னணுவியலில், (அதனுள் இருக்கும் கடத்திகளின் வெப்பத்துடன் சுற்றின் தடுப்பாற்றல் மாறுபடுவதில் இருந்து) இது பெரும்பாலும் ஆக்கக்கூறுகளின் விளைவை ஏற்படுத்தும். சுற்றுப் பலகையில் ஒரு குறிப்பிட இடங்களை குளுமையாக்குவதற்கு அமுக்கப்பட்ட காற்று பயன்படுகிறது, மேலும் வெப்பநிலைகளை உயர்த்துவதற்கு வெப்பத் துப்பாக்கி பயன்படுகிறது; ஆகையால் மின்னணுவியல் அமைப்புகளின் சரிசெய்தலானது, சிக்கலை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கு இந்தக் கருவிகளை ஈடுபடுத்துவது பெரும்பாலும் இன்றியமையாததாகிறது.

கணினி நிரலாக்கலில் இன சூழ்நிலைகள் இடைவிட்டு நிகழும் அறிகுறிகளுக்கு அடிக்கடி வழிவகுக்கின்றன, இவை மறு உருவாக்கம் செய்வதற்கு மிகவும் கடினமானதாகும்; (ஒரு வன்பொருள் சுற்றின் ஆக்கக்கூறின் "வெப்பத்தை உயர்த்துவதற்கு" தொடர்புடையதாய் இருக்கும்) பல்வேறு வகைப்பட்ட உத்திகளானது, வழக்கமான நடவடிக்கையைக் காட்டிலும் மிகவும் அதிவேகமாக இருக்கும் குறிப்பிட்ட செயல்பாடு அல்லது அளவையை கட்டாயப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதில் பிற உத்திகளானது பிற அலகுகள் அல்லது இடைவினை செயல்பாடுகள் பலவற்றுள் மிகப்பெரிய தாமதங்களை ஏற்படுத்துவதற்கும் அல்லது கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ஒருகால நிகழ்வுவை ஏற்படுத்துவதற்கும் பயன்படுகிறது.

இடைவிட்டு நிகழும் சிக்கல்கள் குறிப்பிட்ட முறையில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கலாம்:

An intermittent fault is a one which occurs irregularly or inconsistently.

—Steven Litt, [1]

நிகழ்வின் நிகழ்மை மற்றும் ஒரு சிக்கலிலை "ஒரே மாதிரியாக மறு உருவாக்கம் செய்வதற்கு தெரிந்த செயல்முறையாக" உள்ளதற்கும் இடையில் ஒரு தனிச் சிறப்பு உள்ளதை குறிப்பாக அவர் நிலைநாட்டுகிறார். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட தூண்டல் அல்லது நிகழ்வின் ஒரு மணி நேரத்திற்கு "உள்ளாக" நிகழும் இடைவிட்டு நிகழும் சிக்கலை அறியமுடிகிறது ... ஆனால் சில சமயங்களில் அது ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் நடக்கிறது, மற்றொரு சமயங்களில் பெரும்பாலும் ஒரு மணி நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது ... ஒரு "அறிந்த செயல்முறையை" உள்ளடக்கியதாக இல்லாமல், அறிகுறியின் கவனிக்கக்கூடிய காட்சிகளின் நிகழ்மையை அதிகரிக்காத தூண்டுதலில் கூட இவ்வாறு நிகழுகிறது.

இருந்தபோதிலும், சிலசமயங்களில் சரிசெய்பவர்கள் புள்ளியியல் வகைகளுக்கு கண்டிப்பாக தீர்வுகாண்கிறார்கள் ... மேலும் தொடர் நிகராக்கல் அல்லது சாத்தியமான சில பிற உத்திகளைக் கொண்ட இடங்களில் அறிகுறிகள் இயலுவதை அதிகரிப்பதற்கு மட்டுமே செயல்முறைகள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது. அதைப் போன்ற நிகழ்வுகளில், குறிப்பிட்ட வகையில் நீண்டகாலத்திற்கு அறிகுறியானது மறைந்து காணப்பட்ட போதும் கூட, அடிப்படைக் காரணம் கண்டறியப்பட்டதென குறைவான நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது, மேலும் அந்த சிக்கலானது உண்மையில் தீர்த்துவைக்கப்படுகிறது.

மேலும், அந்த ஆக்கக்கூறுகள் தோல்வியடைந்தால், குறிப்பிட்ட ஆக்கக்கூறுகளை உறுதிசெய்வதற்கு முக்கியமான சோதனைகள் நிகழ்த்தப்படும். [2]

பன்மடங்கான சிக்கல்கள்[தொகு]

தனித்திருக்கும் ஒற்றை ஆக்கக்கூறின் தோல்விகளானது, சார்ந்திருக்கும் ஒளிவு மறைவற்ற அறிகுறிகளின் மறு உருவாக்கத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது.

எனினும், பன்மடங்கான தோல்விகள் அல்லது தவறுகளின் விளைவாக மட்டும் பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. இது குறிப்பாக தவறு பொருத்துக்கொள்ளும் அமைப்புகளில் உண்மையாகும், அல்லது அவை உள்-கட்டமைப்பு மிகைமையுடன் உள்ளது. அமைப்புக்கு மிகைமை, தவறு கண்டறிதல் மற்றும் தவறு மாற்றி போன்ற சிறப்புகளை சேர்ப்பதும் தோல்விக்கு காரணமாக அமையலாம், மேலும் எந்த அமைப்பிலும் போதுமான மாறுபாட்ட ஆக்கக்கூறு தோல்விகளும் "கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்".

சாதாரண அமைப்புகளில் கூட, ஒரு தவறைக் காட்டிலும் அதிகமானதாக இருக்கும் இயல்தன்மையை சரிசெய்பவர் கண்டிப்பாக எப்போதும் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். (தொடர் நிகராக்கலைப் பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு ஆக்கக்கூறையும் மாற்றப்படுகிறது, பின்னர் அதைப் போன்ற நிகழ்வுகளை முடிவுசெய்வதற்கு தோல்வியடையும் அறிகுறி தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கும் போது பழைய ஒன்றை மாற்றி புதிய ஆக்கக்கூறானது மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. மிகவும் முக்கியமாக குறையுள்ள ஒன்றுடன் மாற்றப்படும் எந்த ஆக்கக்கூறும் சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்குப் பதிலாக உண்மையில் சிக்கல்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துகிறது).

குறிப்பிடும் விதமாக, நாம் "ஆக்கக்கூறுகளை மாற்றியமைப்பது" பற்றி பேசுகையில், "மாற்றியமைத்தலைக்" காட்டிலும் திருத்தங்கள் அல்லது இசைவித்தலில் ஈடுபவதன் மூலம் பல சிக்கல்கள் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கடத்திகளில் இடைவிட்டு நிகழும் தகர்வுகள் --- அல்லது "மோசமான அல்லது தளர்வான இணைப்புகள்" போன்றவற்றை சாதரணமாக சுத்தம் செய்வதோ மற்றும்/அல்லது இறுக்கமாக்குவதோ போதுமானதாகும். "மாற்றியமைத்தலின்" அனைத்து விவாதமும் கண்டிப்பாக "மாற்றியமைத்தல் அல்லது திருத்தியமைத்தல் அல்லது பிற பராமரிப்பில்" எடுத்துக்கொள்ளப்படுவது தெளிவாகிறது.

மேலும் காண்க[தொகு]

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

  1. "டிரபில்சூட்டிங் அட் யுவர் பிங்கர்டிப்ஸ்" நில்ஸ் கான்ராடு பெர்சன் மூலமாக எழுதப்பட்டது. "எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்வீசிங் அண்ட் டெக்னாலஜி" பத்திரிக்கை 1982 ஜூன்.
  2. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". 2010-11-25 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2010-04-08 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=சரிசெய்தல்&oldid=3590033" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது