கம்பி வடம் (வழிநெறிப் பக்கம்)

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.
Jump to navigation Jump to search

கம்பி வடம் (cable) என்பது பெரும்பாலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கம்பிகளை இணையாகவும் ஒன்றுக்கொன்று பின்னியும் ஒரே அமைப்பாக அமைந்துள்ள தொகுப்பாகும்.

கம்பி வடம் இவற்றையும் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடலாம்:

  • கம்பிவடப் பின்னல், தையல் வகைகளில் ஒன்றாக இழைகளை குறுக்கும் நெடுக்குமாகப் பின்னுவது
  • கம்பிவடத் தொலைவு, கடலில் தொலைவுகளை அளக்கும் நாட்டிகல் மைலிற்கு தொடர்புடையது
  • கம்பிவட நீர்ச்சறுக்கு, நீரில் சறுக்குபவர் கைப்பிடிகளையும் கயிற்றையும் மின்சாரத்தால் இயங்கும் கம்பிவடத்தால் இழுக்கும் நீர்ச்சறுக்கு வகை
  • பௌடன் கம்பிவடம், தானுந்து போன்றவற்றில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு விசையை அனுப்பிட உதவிடும் எந்திரவியல் கம்பிவடம்
  • கம்பிக் கயிறு, ஒன்றையொன்று திருகுசுழலாகப் பிணைந்துள்ள இரும்பு அல்லது மாழை கம்பிகளாலான கயிறு
  • கனமான, தடித்த கயிறு