இயற்கை பற்றிய டெமாக்கிரெட்டிய, எபிக்கியூரிய மெய்யியல் வேறுபாடு

From விக்கிப்பீடியா
Jump to navigation Jump to search


இயற்கை பற்றிய டெமாக்கிரெட்டிய, எபிக்கியூரிய மெய்யியல் வேறுபாடு' (German: Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie) என்ற நூல் கார்ல் மார்க்சு முனைவர் பட்டம் பெற அளித்த பல்கலைக்கழக ஆய்வுரை ஆகும். இது 1841இல் முடிக்கப்பட்டது.[1] இந்த ஆய்வுரை இயல்நிகழ்வு (contingency) எனும் பொருள் பற்றிய டெமாக்கிரெட்டசு, எபிக்கியூரசு ஆகிய இருவரின் அணுவாதம் குறித்த ஒப்பீட்டு ஆய்வாகும்.

இவர் ஆய்வுரையின் அறிவுரையாளர் இவரது நண்பரும் இளம் எகலியரும் ஆகிய புரூனோ பாயெர் ஆவார்.[2]

மேற்கோள்கள்[edit]

அடிக்குறிப்புகள்
  1. Wheen 2000. p. 32.
  2. Levine, Norman, Marx's Discourse with Hegel, Palgrave Macmillan, 2012, Chapter Three.
நூல்தொகை

வெளி இணைப்புகள்[edit]