இதயப்புறப்பை நீர்மம்

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இதயப்புறப்பை நீர்மம் அல்லது பெரிகார்டியல் திரவம் என்பது இதய அடுக்கு மூலம் பெரிகார்டியல் குழிக்குள் சுரக்கும் சீரஸ் திரவமாகும். பெர்கார்டியத்தில் இரண்டு அடுக்குகள் உள்ளன. நாரிழை போன்ற வெளிப்புற அடுக்கு மற்றும் உள்புற சீரஸ் அடுக்கு ஆகியவை. இந்த சீரஸ் அடுக்கில் இரண்டு சவ்வுகள் உள்ளன. இந்த பெரிகார்டியல் திரவமானது மூளையின் செரிப்ரோஸ்பைனல் திரவத்தை ஒத்திருக்கிறது, இது உறுப்புகளின் சில இயக்கம் குணப்படுத்தவும் அனுமதிக்கவும் உதவுகிறது.

மேற்கோள்[தொகு]

  1. பிரிட்டானிக்கா கலைக்களஞ்சியம்: பெரிகார்டிய திரவம்.
  2. சாம்பல் எச் எட் அல். 2002, கார்டியலஜி 4 வது பதிப்பு விரிவுரை குறிப்புகள், பிளாக்வெல் வெளியீடு, ப .203