உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

இணையப் பகுப்பாய்வு

கட்டற்ற கலைக்களஞ்சியமான விக்கிப்பீடியாவில் இருந்து.

இணையப் பகுப்பாய்வு என்பது இணையப் பயன்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்வதற்கும், சிறப்பாகப் பயன்படுத்தும் நோக்கங்களுக்கான அளவீடு, சேகரிப்பு, பகுப்பு மற்றும் இணையத் தரவின் அறிக்கையாகும்.[1]

இணையப் பகுப்பாய்வை வலைத்தளப் போக்குவரத்தை அளக்கும் ஒரு கருவியாக மட்டுமல்லாமல் தொழில் ஆராய்ச்சி மற்றும் சந்தை ஆராய்ச்சிக்கான ஒரு கருவியாகவும் பயன்படுத்தலாம். இணையப் பகுப்பாய்வு பயன்பாடுகளானது மரபுடைய அச்சு விளம்பரப் பிரச்சாரங்களை அளப்பதற்கும் நிறுவனங்களுக்கு உதவுகிறது. ஒரு புதிய விளம்பரப் பிரச்சாரம் அறிமுகமான பிறகு ஒரு வலைத்தளத்திற்கு போக்குவரத்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கும் இது உதவுகிறது. பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை, பக்கப் பார்வைகள், வலைத்தளத்தின் செல்வாக்கு அளவீடு மற்றும் பலவற்றைக் கொண்டு இணையப் பகுப்பாய்வு தரவை வழங்குகிறது, இவை சந்தை ஆராய்ச்சிக்கு உதவுகிறது.[சான்று தேவை]

இணையப் பகுப்பாய்வில் ஆஃப்-சைட் மற்றும் ஆன்-சைட் இணையப் பகுப்பாய்வு ஆகிய இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

ஆஃப்-சைட் இணையப் பகுப்பாய்வானது, வலைத்தளத்தை நீங்கள் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லது பராமரிக்கிறீர்களா என்பது பற்றிய வலைத்தள அளவீடு மற்றும் பகுப்பைக் குறிப்பிடுகிறது. வலைத்தளத்தின் சாத்தியம் உள்ள பார்வையாளர்கள் (வாய்ப்பு), குரல்களின் பங்கு (பார்வை) மற்றும் சலசலப்பு (கருத்துக்கள்) ஆகியவற்றின் அளவீடை இது உள்ளடக்கியுள்ளது, இணையம் முழுவதும் இது நடைபெறுகிறது.

ஆன்-சைட் இணையப் பகுப்பாய்வானது, ஒரு முறை உங்களது வலைத்தளத்தில் பார்வையாளர்களின் பயணத்தை அளவிடுகிறது. அதன் இயக்கிகள் மற்றும் மாற்றங்களை இது உள்ளடக்கியுள்ளது; எடுத்துக்காட்டாக மக்களை வாங்குவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் முகப்புப் பக்கங்கள். ஆன்-சைட் இணையப் பகுப்பாய்வானது, வணிகரீதியான சூழமைவில் உங்களது வலைத்தளத்தின் செயல்திறனை அளவிடுகிறது. செயல்திறனுக்கான அடிப்படை செயல்திறன் மாணிகளுக்கு எதிராக இதன் தரவு ஒப்பிடப்படுகிறது. மேலும் வலைத்தளத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது அல்லது சந்தையிடும் விளம்பரப் பிரச்சாரத்தில் பார்வையாளர்களின் பதிலை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

வரலாற்றில் இணையப் பகுப்பாய்வானது ஆன்-சைட் வருகையாளர் அளவீடு என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும் வணிகர்கள் இதன் இரண்டு வகை அளவுகளையும் கொண்ட கருவிகளைத் தயாரித்ததன் காரணமாக அண்மைக் காலங்களில் இச்சொல் மங்கிவிட்டது.

இக்கட்டுரை ஆன்-சைட் இணையப் பகுபாய்வை தொடர்புபடுத்தியே உள்ளது.

ஆன்-சைட் இணையப் பகுப்பாய்வு தொழில்நுட்பங்கள்[தொகு]

ஆன்-சைட் இணையப் பகுப்பாய்வு மென்பொருள் மற்றும் சேவைகளை பல மாறுபட்ட வணிகர்கள் வழங்குகின்றனர். தரவை சேகரிப்பதற்கு தொழில் நுட்பவியல் சார்ந்த இரண்டு அணுகுமுறைகள் உள்ளன. இதன் முதல் வகை, லாக்ஃபைல் பகுப்பாகும், இணைய சர்வர் பதிவு செய்து வைத்திருக்கும் அதன் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் லாக்ஃபைல்களில் இது வாசிக்கிறது. இரண்டாவது வகை, பக்கக் குறிப்பிடுதல் ஆகும். வலை உலவியின் மூலமாக பக்கம் அளிக்கப்படும் போது மூன்றாம்-நிலை சர்வரை உணர்த்துவதற்கு ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் ஜாவா ஸ்கிரிப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இணைய போக்குவரத்து அறிக்கைகளை வழங்குவதற்கு இந்த இரண்டுமே தரவை சேகரிக்க வேலை செய்கிறது.

கூடுதலாக தரவைப் பெருக்குவதற்கு பிற தரவு மூலங்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக மின்னஞ்சல் பதில் விகிதங்கள், நேரடி மின்னஞ்சல் விளம்பரத் தரவு, விற்பனைகள் மற்றும் முன்னணித் தகவல், சொடுக்கு வெப்ப முகப்பு போன்ற பயனர் செயல்திறன் அல்லது தேவையான பிற வழக்கமான மெட்ரிக்குகள் ஆகியன ஆகும்.

இணையச் சேவையக லாக்ஃபைல் பகுப்பு[தொகு]

இணையச் சேவையகங்கள் அதன் லாக்ஃபைலில் பரிவரித்தனைகளில் சிலவற்றைப் பதிவு செய்யும். வலைத்தளத்தின் செல்வாக்கில் தரவை வழங்குவதற்கு நிரல் மூலமாக லாக்ஃபைல்கள் வாசிக்கப்படும் என்பது விரைவில் அறியப்படும். ஆகையால் இணைய லாக் பகுப்பு மென்பொருள் உருவாகிறது.

1990களின் முற்பகுதியில் இணைய சேவையகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கிளையண்ட் கோரிக்கைகளை (அல்லது அடிகளை) எண்ணுவதையே வலையத்தள புள்ளிவிவரங்கள் முதன்மையான பணியாகக் கொண்டிருந்தன. ஒவ்வொரு வலைத்தளமும் பெரும்பாலும் ஒரு ஒற்றை HTML கோப்பைக் கொண்டிருக்கும் வரை துவக்கத்தில் இது ஒரு நியாயமான முறையாக இருந்தது. எனினும் HTML அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவுடன் மேலும் வலைத்தளங்கள் பல்வகையான HTML கோப்புகளை உருவாக்கின. அதனால் இதன் எண்ணிக்கையின் பயன் மிகவும் குறைந்து போனது. 1994 [2] ஆம் ஆண்டு IPRO மூலமாக முதல் உண்மையான வணிகரீதியான லாக் பகுப்பாய்வி வெளியிடப்பட்டது.

இணைய சேவையகங்களில் மனித நடவடிக்கைகளின் எண்ணிக்கையை மிகத் துல்லியமாக அளவிடுவதற்கு 1990களின் மத்தியில் அளவிடும் இரண்டு அலகுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அவை பக்கப் பார்வைகள் மற்றும் வருகைகள் (அல்லது பருவங்கள் ) ஆகும். கிராஃபிக்கிற்கு எதிராக ஒரு பக்கத்திற்கான இணைய சேவையகத்திற்கு உருவாக்கப்பட்ட கோரிக்கையாக பக்கப் பார்வை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வருகை என்பது தனித்துவமாக அடையாளம் காணப்படும் கிளையண்டில் இருந்து கோரிக்கைகளின் வரிசையை வரையறுப்பதாக உள்ளது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையுடைய நடவடிக்கையின்மைக்குப் பிறகு காலாவதியாகிறது. வழக்கமாக 30 நிமிடங்களில் காலாவதியாகிறது. பக்கப் பார்வைகள் மற்றும் வருகைகளானது இன்னும் பொதுவாகக் காட்டப்படும் மெட்ரிக்குகளாக உள்ளன. ஆனால் அவை தற்போது நவீனமற்ற அளவீடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

1990களின் பிற்பகுதியில் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள், ISPகளுக்கான வலைப்பதிவுகள் மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்த குறித்தொதுக்கப்பட்ட IP முகவரிகள் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து தேடுதல் பொறி சிலந்திகள் மற்றும் ரோபாட்டுகளின் வெளிபாடு போன்றவை வலைத்தளத்தில் தனித்துவமான வருகையாளர்களைக் அடையாளங்காணுவதை மிகவும் கடினமாக்கியது. நினைவிகள் மூலமாக வருகைகளைக் கண்டறிவது மூலமாகவும், அறியப்பட்ட சிலந்திகளில் இருந்து கோரிக்கைகளை நிராகரிப்பதன் மூலமாகவும் லாக் பகுப்பாய்விகள் பதிலளித்தன.

வலைப் பதுக்கங்களின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட பயன்பாடானது, லாக்ஃபைல் பகுப்பிற்கு பிரச்சினைகளை வழங்கியது. ஒரு நபர் ஒரு பக்கத்தை மீண்டும் சென்று பார்த்தால், இரண்டாவது கோரிக்கையானது பெரும்பாலும் உலவியின் பதுக்ககத்தில் இருந்து தருவிக்கப்படும். அதனால் இணைய சேவையகம் மூலமாக பெறப்படும் எந்தக் கோரிக்கையும் இதில் இருக்காது. அந்த நபர் அணுகிய வலைத்தளத்தின் வழி இழக்கப்பட்டு விட்டது என இதற்குப் பொருளாகும். இணைய சேவையகத்தை கட்டமைப்பதன் மூலமாக பதுக்ககத்தை சரிசெய்ய முடியும். ஆனால் இது வலைத்தளத்தை பார்வையிடுபவரின் வேகத்தைக் குறைக்கலாம்.

பக்கக் குறியிடுதல்[தொகு]

பதுக்ககத்தின் இருப்பில் லாக்ஃபைல் பகுப்பின் துல்லியம் பற்றிய கவலைகள், வெளியே கொடுக்கப்பட்ட சேவையாக இணையப் பகுப்பாய்வை செயல்படுத்த முடியும் தன்மை போன்றவை, இரண்டாவது தரவு சேகரிப்பு வகையான பக்கக் குறியிடுதல் அல்லது 'வலைத் தவறுகளுக்கு' வழிவகுக்கிறது.

1990களின் மத்தியில் வலை எண்ணிக்கைகள் பொதுவாகக் காணப்பட்டன. எவ்வளவு முறை இது கோரிக்கையிடப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டும் இதன் வடிவங்கள் வலைப்பக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன. இதன் மூலம் அப்பக்கத்திற்கு எத்தனை வருகைகள் இருந்தன என்பதை மதிப்பிட முடியும். 1990களின் பிற்பகுதியில் பக்கம் அல்லது வருகையாளர் பற்றிய குறிப்பிட்ட தகவல் கொண்ட கோரிக்கையைக் கடந்து செல்வதற்கு, ஜாவா ஸ்க்ரிப்டை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக தெளிவான ஒன்றைக் காட்டிலும் பார்வைக்குத் தெரியாத சிறிய உருவத்தை உள்ளடக்கி இக்கருத்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இணையப் பகுப்பாய்வு நிறுவனம் மூலமாக தொலைதூரத்தில் இருந்து இத்தகவலை இயக்க முடியும். மேலும் விரிவான புள்ளிவிவரங்களை உருவாக்கமுடியும்.

இணையப் பகுப்பாய்வு சேவையானது பயனருக்கு நினைவியை ஒதுக்கித் தரும் செயல்பாட்டையும் கையால்கிறது. இதன் மூலம் அவர்களது வருகை மற்றும் பின் வரும் வருகைகளை தனித்தனியாக அடையாளம் காணமுடியும். வலைத்தளங்களுக்கு இடையில் நினைவியின் ஒப்புதல் விகிதங்கள் குறிப்பிட்ட அளவில் மாறுபடுகின்றன. இதனால் சேகரிக்கப்பட்ட, அறிக்கையிடப்பட்ட தரவின் தரம் பாதிப்படையலாம்.

மூன்றாம்-நிலை தரவு சேகரிப்பு சேவையகத்தைப் பயன்படுத்தி வலைத்தள தரவை சேகரிப்பதற்கும் (அல்லது ஒரு இன்-ஹவுஸ் தரவு சேகரிப்பு சேவையகத்தில் கூட) சேகரிப்பு சேவையகத்தின் IP முகவரியை வரையறுப்பதற்கும் பயனர் கணினி மூலமாக கூடுதல் DNS தேடுதல்கள் தேவைப்படுகிறது. சில நேரங்களில் DNS தேடுதல்களை வெற்றிகரமாகவோ அல்லது தோல்வியுடனோ முழுமையாக முடிப்பதற்கு தாமதப்படுத்துவது தரவு சேகரிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.

அஜாக்ஸ்-சார்ந்த தீர்வுகளின் பிரபலத்தன்மை அதிகரித்திருப்பதுடன், பார்வைக்குத் தெரியாத உருவப்படத்தை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு மாற்று வழியாகவும் இது உள்ளது. இதில் அளிக்கப்பட்ட பக்கத்தில் இருந்து சேவையகத்திற்கு திரும்புவதையும் மேம்படுத்துகிறது. இந்த சூழ்நிலையில், வலை உலவியில் ஒரு பக்கம் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அஜாக்ஸ் குறியீட்டின் ஒரு பகுதி சேவையகத்திற்கு திரும்ப அழைக்கப்படும். மேலும் கிளையண்டைப் பற்றிய தகவலையும் அளிக்கும். அவை இணையப் பகுப்பாய்வு நிறுவனத்தின் மூலமாக திரட்டப்படும். XmlHttpRequest பொருள்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள சேவையகங்களில் உலவி கட்டுப்பாடுகள் மூலமாக பழுதுபார்க்கும் வழிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

லாக்ஃபைல் பகுப்பும், பக்கக் குறியிடுதலும்[தொகு]

லாக்ஃபைல் பகுப்பு மற்றும் பக்கக் குறியிடுதல் இரண்டுமே இணையப் பகுப்பாய்வை செயல்படுத்துவற்காக நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாய் கிடைக்கின்றன. சில நிகழ்வுகளில் ஒரே இணையப் பகுப்பாய்வு நிறுவனம் இரண்டு அணுகுமுறைகளையும் அளிக்கும். அந்நிறுவனம் பின்னர் எந்த முறையைத் தேர்வு செய்யும் என்ற வினா எழுகிறது. ஒவ்வொரு அணுகுமுறையிலும் நன்மைகளும் குறைபாடுகளும் உள்ளன[3].

லாக்ஃபைல் பகுப்பின் நன்மைகள்[தொகு]

பக்கக் குறியிடுதலின் மேல் லாக்ஃபைல் பகுப்பின் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு:

 • இணைய சேவையகம் வழக்கமாக ஏற்கனவே லாக்ஃபைல்களை வழங்கியிருக்கும். அதனால் ஏற்கனவே அதில் தரவு இருக்கும். பக்கக் குறியிடுதல் மூலமாக தரவை சேகரிப்பதற்கு வலைத்தளத்தில் மாறுதல் செய்ய வேண்டியுள்ளது.
 • தரவானது நிறுவனத்தின் சொந்த சேவையகங்களில் இருக்கும். மேலும் இது உரிமையாளருக்குரிய வடிவத்தைக் காட்டிலும் தரமானதாக இருக்கும். இதனால் நிறுவனம் பின்னர் நிரல்களை மாற்றியமைப்பதற்கும், பல்வேறு மாறுபட்ட நிரல்களை பயன்படுத்துவதற்கும், ஒரு புதிய நிரலில் இருந்து வரலாற்றுத் தரவை ஆய்வதற்கும் இது எளிதாக அமைகிறது. பக்கக் குறியிடுதல் தீர்வுகளானது வணிகர் லாக்-இன்னில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது.
 • தேடுதல் பொறி சிலந்திகளில் இருந்து வருகைகளின் தகவலை லாக்ஃபைல்கள் கொண்டிருக்கும். எனினும் இவை மனித நடவடிக்கையின் பகுதியாக கண்டிப்பாக அறிக்கையிடக் கூடாது, இவை தேடுதல் பொறி உகப்புப் பாடுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கிறது.
 • லாக்ஃபைல்களுக்கு எந்த கூடுதலான DNS தேடுதல்களும் தேவையில்லை. ஆகையால் பக்கச் சுமை வேகங்களை மெதுவாக்கும் எந்த வெளிப்புற சேவையக அழைப்புகளும் இருக்காது அல்லது எண்ணிக்கையிடப்படாத பக்க பார்வைகளை முடிவாகக் கொண்டிருக்கும்.
 • இணைய சேவையகம் அது செய்யும் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையையும் நம்பத்தகுந்த வகையில் பதிவு செய்யும். பக்கக் குறியிடுதலால் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் பதிவு செய்ய முடிவதில்லை. அதன் காரணங்கள் பின்வருமாறு:
  • பக்கக் குறியிடுதலானது பார்வையாளர்கள் உலவிகளின் ஒன்றிணைந்து செயல்பாடுகளை சார்ந்திருக்கிறது, ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதசமங்களில் இவை செயல்படாமல் போகலாம் (எடுத்துக்காட்டாக, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் செயலிழந்து விட்டால் அல்லது ஒரு ஹோஸ்டுகளின் கோப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட சேவையகங்களுக்கு கோரிக்கைகளை தடைசெய்வது).
  • கூடுதல் பக்கக் குறியிடுதல்களின் தாக்கதிற்கு இடையில் அல்லது கவனக்குறைவால் குறிச்சொல்கள் பக்கங்களில் இருந்து விடுபட்டிருக்கலாம்.
  • அனைத்து பக்கங்களிலும் குறிச்சொல்களை சேர்ப்பதென்பது சாத்தியம் ஆகாது. PDFகள் அல்லது பயன்பாடு-உருவாக்கிய ஆற்றல்மிகு பக்கங்கள் போன்ற நிலையான உள்ளடக்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் குறிச்சொற்களை சேர்ப்பது விருப்பத்தேர்வாய் இல்லாத பயன்பாட்டில் மறு-பொறியியலிடப்படுகிறது.

பக்கக் குறியிடுதலின் நன்மைகள்[தொகு]

லாக்ஃபைல் பகுப்பின் மேல் பக்கக் குறியிடுதலின் முக்கிய நன்மைகள் பின்வருமாறு.

 • சேவையகத்தில் இருந்து கோரிக்கையிடப்படாமல் துவக்கப் பக்கத்திலேயே எண்ணிக்கையிடுதல் செயல்படத் தொடங்குகிறது. ஒரு பக்கம் பதுக்ககமாக்கப்பட்டால் அப்பக்கம் சேவையகத்தின் மூலமாக எண்ணிக்கையிடப்படாது. பதுக்ககம் செய்யப்பட்ட பக்கங்களானது அனைத்து பக்கப் பார்வைகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கைக் கணக்கிடுகிறது. பதுக்ககப் பக்கங்களைக் எண்ணிக்கையிடாமல் பல வலைத்தள் மெட்ரிக்குகளை பலமாகக் கணக்கிடுகிறது. சேவையகம்-சார்ந்த லாக் பகுப்புகளானது வலைத்தளங்களில் மனித நடவடிக்கைகளின் பகுப்பிற்கு ஏற்றதாகக் கருதப்படவில்லை என்பது இதற்கு காரணமாகும்.
 • பக்கத்தில் தரவானது ஆக்கக்கூறு ("குறிச்சொல்") வழியாக ஒன்றாக்கப்படுகிறது, வழக்கமாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டால் எழுதப்படுகிறது, ஜாவா இதில் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அதிகமாக ஃப்ளாஷ் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • குறிச்சொல்லில் கூடுதல் தகவலை சேர்ப்பது என்பது எளிதான ஒன்றாகும். இவை பின்னர் தொலைதூர சேவையகத்தின் மூலமாக சேகரிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக வருகையாளர்கள் திரை அளவுகள் பற்றிய தகவல் அல்லது அவர்கள் வாங்கியப் பொருள்களின் விலை போன்றவற்றை இவ்வழியில் சேர்க்கலாம். லாக்ஃபைல் பகுப்புடன் தகவல்கள் வழக்கமாக இணைய சேவையகங்கள் மூலமாக சேகரிக்கப்படுவதில்லை.திருத்தப்பட்ட URL மூலமாக மட்டுமே பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
 • ஃப்ளாஷ் திரைப்படங்களில் செயலெதிர்ச்செயல்கள், பகுதி வடிவ நிறைவு மற்றும் ஆன்கிளிக், ஆன்மவுஸ்ஓவர், ஆன்போகஸ், ஆன்ப்ளர் மற்றும் பல கணினி சொடுக்கி நிகழ்வுகள் போன்ற இணைய சேவையகங்களின் கோரிக்கைக்கு ஈடுபடுத்தப்படாத நிகழ்வுகளைப் பற்றி பக்கக் குறியிடுதல் அறிக்கையிடுகின்றன.
 • பக்கக் குறியிடுதல் சேவையானது வருகையாளர்களுக்கு நினைவிகளை ஒதுக்கித் தரும் செயல்பாட்டைக் கையாளுகிறது. இதைச் செய்வதற்கு லாக்ஃபைல் பகுப்புடன் சேவையகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
 • அணுகுவதற்கு சொந்த இணைய சேவையகங்கள் இல்லாத நிறுவனங்களுக்கு இந்த பக்கக் குறியிடுதல் கிடைக்கின்றன.
 • அண்மை காலத்தில் பக்கக் குறியிடுதலானது இணையப் பகுப்பாய்வில் தரமான ஒன்றாக விளங்குகிறது [4].

பொருளியல் காரணிகள்[தொகு]

லாக்ஃபைல் பகுப்பு என்பது பெரும்பாலும் எப்போதும் இன்-ஹவுஸில் செயல்படுத்தப்படுகிறது. பக்கக் குறியிடுதலையும் இன்-ஹவுஸில் செயல்படுத்தலாம். ஆனால் இது பெரும்பாலும் மூன்றாம்-தர சேவையாகவே வழங்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு உருமாதிரிகளுக்கும் இடையேயான பொருளாதார மாறுபாடு என்பது எதை வாங்குவது என முடிவுசெய்யும் நிறுவனத்தின் பரிசீலனையிலும் உள்ளது.

 • குறிப்பாக லாக்ஃபைல் பகுப்பு என்பது ஒரு பகுதி மென்பொருள் வாங்குதலில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது; எனினும் சில வணிகர்கள், கூடுதல் தகவல் செயல்பாட்டிற்கு கூடுதல் விலையுடன் அதிகபட்ச வருடாந்திர பக்கப் பார்வைகளையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். வணிகரீதியான அளிப்புகளுக்கு கூடுதலாக, பல்வேறு திறந்த-மூலக லாக்ஃபைல் பகுப்பு கருவிகள் இலவசமாகக் கிடைக்கின்றன.
 • லாக்ஃபைல் பகுப்பிற்காக உங்களது சொந்தத் தரவை சேமித்து ஆவணப்படுத்த வேண்டும். இவை பெரும்பாலும் மிகவும் விரைவாக பெரிதாக வளர்கின்றன. எனினும் இதைச் செய்வதற்கான வன்பொருளின் விலை குறைவாகும். இதன் IT துறைக்கான மேல்நிலை எண்ணத்தக்கதாகவே உள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக உங்களது தரவுத்தளத்தை வட்டிடத்திற்கும் மேலாக நீங்கள் உபயோகித்தால் பழைய பதிவுகளை அழித்து அதன் மேல் தரவு பதிவாகத் தொடங்கலாம்.
 • லாக்ஃபைல் பகுப்பிற்காக மேம்பாடுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு பேட்சுகளைக் கொண்ட மென்பொருளை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டியிருக்கிறது.
 • கடினமான பக்கக் குறியிதல்களின் வணிகர்கள் அளவைப் பொறுத்து மாதாந்திரக் கட்டணம் விதிக்கலாம், உதாரணமாக ஒவ்வொரு மாதமும் சேகரிக்கப்படும் பக்கப் பார்வைகளின் எண்ணிக்கை.

நிறுவனத்தில் இருக்கும் தொழில்நுட்ப நுண்திறமையின் எண்ணிக்கையை சார்ந்து இதன் தீர்வை மலிவாக செயல்படுத்தலாம். வலைத்தளங்களின் செயல்பாடுகளின் எண்ணிக்கையை வணிகர் தேர்ந்தெடுத்தால், தகவலின் ஆழம் மற்றும் வகை தேடப்படும். மேலும் ஏராளமான தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களின் புள்ளியியல் விவரங்களும் தேவைப்படுகின்றன.

வணிகர் தீர்வுகள் அல்லது தரவு சேகரிப்பு முறை செயல்படுத்திக் கொண்டிருப்பதைப் பொருட்படுத்தாது. இணைய வருகையாளர் பகுப்பின் விலை மற்றும் பொருள் விளக்கம் போன்றவை கண்டிப்பாக உள்ளடக்கியிருக்கும். ஆகையால் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் அடிப்படைத் தரவின் விலையானது நடவடிக்கை எடுக்கத் தகுந்த தகவலைக் கொண்டிருக்கும். மூன்றாம் தர ஆலோசகர்களின் பயன்பாட்டில் இருந்து இது இருக்கலாம். ஒரு அனுபவமிக்க இணைய ஆய்வாளரை பணியமர்த்துதல் அல்லது தகுதியுடைய இன்-ஹவுஸ் நபருக்கு பயிற்சியளித்தல் போன்றவற்றில் இருந்து இருக்கலாம். விலை-ஆதாய பகுப்பு பின்னர் செயல்படுத்தப்படலாம். எடுத்துக்காட்டாக இணைய வருகையாளர் தரவை ஆய்வு செய்வதன் மூலமாக எந்த வருமான உயர்வு அல்லது விலை சேமிப்புகள் பெறப்பட்டிருக்கும்?

வீரிய முறைகள்[தொகு]

லாக்ஃபைல்கள் மற்றும் பக்கக் குறியிடுதல் இரண்டில் மூலமாகவும் தரவைச் சேகரிக்கும் நிரல்களை இப்போது சில நிறுவனங்கள் தயாரித்து வருகின்றன. வீரிய முறையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் சொந்தமாகக் கொண்டிருக்கும் எந்த முறைகளைக் காட்டிலும் மிகவும் துல்லியமான புள்ளிவிவரங்களை வழங்குவதற்கு அவர்கள் முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ரஃபஸ் எவிஸ் மூலமாக 1998 ஆம் ஆண்டு முதல் வீரியத் தீர்வு வழங்கப்பட்டது. பின்னர் வீரிய முறைகளில் மிகவும் துல்லியத் தன்மையை நிறுவனம் சார்ந்து உருவாக்கும் பொருட்டு உற்பத்தியை பெருக்கிவிட்டார் [2][5].

வருகையாளர்கள் இடவிவரம்[தொகு]

IP ஜியோலொக்கேசனுடன், வருகையாளர்களின் இடவிவரங்களைக் கண்டுபிடிப்பது சாத்தியமாகும். IP ஜியோலொக்கேசன் தரவுத்தளம் அல்லது API ஐப் பயன்படுத்தி வருகையாளர்களின் நாட்டு நிலை அல்லது பிராந்தியம் மற்றும் நகரத்தைக் கண்டுபிடிக்கலாம்[6].

சொடுக்குப் பகுப்பாய்வு[தொகு]

சொடுக்குப் பகுப்பாய்வு என்பது இணையப் பகுப்பாய்வின் ஒரு பிரத்யேக முறையாகும். இது சொடுக்குகளுக்கு (முனை-மற்றும்-சொடுக்கு) பிரத்யேக கவனத்தை அளிக்கிறது. கூகுள் பகுப்பாய்வைப் பொறுத்தவரை "ஒரு 'சொடுக்கானது' ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஹைப்பர்லிங் மூலம் மற்றொரு வலைத்தளத்திற்கு பயனர் செல்லும் ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்வைக் குறிப்பிடுகிறது"[7]. சொடுக்குப் பகுப்பாய்வு பற்றிப் பேசும் போது இந்த விளக்கம் மிகவும் துல்லியமாக இருக்கும்.

வழக்கமாக சொடுக்கு பகுப்பாய்வானது ஆன்-சைட் பகுப்பாய்வையே மையப்படுத்துகிறது. ஒரு வலைத்தளத்தின் பதிப்பாசிரியர் சொடுக்குப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட வலைத்தளத்தில் ஒருவரின் செயல்பாட்டை வரையறுக்க முடியும். வலைத்தளத்தில் பயனர்கள் எங்கெல்லாம் சொடுக்குகிறார்கள் என்பதைப் பொறுத்து இது அமையும்.

மேலும் சொடுக்கு பகுப்பாய்வானது நிகழ்நேரம் அல்லது "உண்மையற்ற"-நேரங்களில் நடக்கலாம். தகவல் முயற்சிக்கப்பட்டிருப்பதை சார்ந்து இது அமையும். குறிப்பாக மிகவும்-போக்குவரத்து நிறைந்த செய்தி ஊடக வலைத்தளங்களின் முன்-பக்க செய்தி ஆசிரியர்கள் அவர்களது உள்ளடக்கங்களை திருத்தியமைப்பதற்கு நிகழ்-நேரத்தில் அவர்களது பக்கங்களை கண்காணிக்க வேண்டும். செய்தி ஆசிரியர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள் அல்லது பிற வகை பங்குதாரர்கள் போன்றோர் எழுத்தாளர்கள், வடிவமைப்பு மூலகங்கள் அல்லது விளம்பரங்கள் மற்றும் பலவற்றின் செயல்பாட்டை மதிப்பிடு செய்து உதவுவதற்காக பரவலான நேரங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள சொடுக்குகளை ஆய்வு செய்வர்.

குறைந்தது இரண்டு வழிகளில் தரவு பற்றிய சொடுக்குகள் ஒன்றாக்கப்படுகின்றன. இதன் சிறப்பாக ஒரு சொடுக்கு என்பது அது நிகழும் போது "நினைவில் கொள்ளப்படுகிறது". மேலும் இம்முறைக்கு சில செயல்பாடுகள் தேவைப்படுகின்றன. இவை ஒரு நிகழ்வு நிகழும் போது அதற்குப் பொருத்தமான தகவலை எடுத்துக் கொடுக்கிறது. மாறாக ஒரு சொடுக்கின் விளைவாக ஒரு பக்கப் பார்வை நிகழ்ந்தது என அனுமானம் கொள்ளலாம். ஆகையால் லாக்கானது ஒரு சொடுக்கை உருவகப்படுத்தி பக்கப் பார்வைக்கு வழிவகுக்கிறது.

மற்ற முறைகள்[தொகு]

தரவை சேகரிக்கும் மற்ற முறைகளும் சிலசமயங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பொட்டல முகர்வானது இணைய சேவையகம் மற்றும் வெளியுலகிற்கு இடையில் கடந்து செல்லும் நெட்வொர்க் போக்குவரத்தில் இருந்து முகர்வதன் மூலமாக தரவை சேகரிக்கிறது. வலைப் பக்கங்கள் அல்லது இணைய சேவையகங்களில் எந்த மாறுதல்களையும் பொட்டலம் முகர்வு ஏற்படுத்துவதில்லை. இணைய சேவக மென்பொருளினுள் இணையப் பகுப்பாய்வை தொகையிடுவதும் இதில் சாத்தியமாகும்.[8] பிற முறைகளைக் காட்டிலும் இந்த இரண்டு முறைகளும் மிகச்சிறந்த நிகழ்-நேரத் தரவை வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அடிப்படை வரையறைகள்[தொகு]

இணையப் பகுப்பாய்வில் உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட எந்த வரையறைகளும் இல்லை. சில நேரங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் முடிவுகளை வரையறைகளாக ஏற்பதற்கு சில தொழில்துறை அமைப்புகள் முயற்சித்து வருகின்றன. ஜிக்வெப்ஸ்(இண்டஸ்ட்ரி கமிட்டி ஃபார் வெப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்)/ABCe (ஆடிட்டிங் பீரோ ஆஃப் சர்குலேசன்ஸ் எலக்ட்ரானிக், ஐக்கிய இராஜ்ஜியம் மற்றும் ஐரோப்பா), த WAA (வெப் அனலிடிக்ஸ் அசோசியேசன், US) மற்றும் IAB இன் சிறுபரப்பு (இண்டராக்டிவ் அட்வெர்சிங் பீரோ) போன்றவை இப்பகுதியில் உள்ளீடுகளைக் கொண்டிருக்கும் முக்கிய அமைப்புகளாகும். ஒரு பயனுள்ள வழிகாட்டியாக இருப்பதில் இருந்து பின்வரும் பட்டியலில் இருந்து இது காக்கப்படுவதில்லை. இது தெளிவின்மை காரணமாக மட்டும் சிறிது அவதிப்படுகிறது. WAA மற்றும் ABCe இரண்டுமே அவற்றின் மூலமாக வரையறுக்கப்பட்ட மெட்ரிக்குகளைப் பயன்படுத்தி அவர்களது புள்ளிவிவரங்களை முடிவு செய்த பெரும்பாலான முடிவுடைய பட்டியல்களை வழங்குகின்றன.

 • ஹிட் - இணையச் சேவகத்தில் இருந்து ஒரு கோப்பிற்கான கோரிக்கையாகும். லாக் பகுப்பில் மட்டுமே இது கிடைக்கிறது. ஒரு வலைத்தளத்திற்கு கிடைக்கும் ஏராளமான ஹிட்டுகள் என்பது அதன் செல்வாக்கை அடிக்கடி நிலை நாட்டுவதாகும். ஆனால் இந்த எண்ணிக்கைகள் தவறான பாதைக்கு கொண்டு சென்று செல்வாக்கை மிகவும் அதிகமாக மதிப்பிடலாம். ஒரு ஒற்றை வலை-பக்கமானது எடுத்துக்காட்டாக பல்வகை (பெரும்பாலும் டஜன்களில்) வெவ்வேறான கோப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். இது ஒவ்வொன்றுமே ஹிட்டாக கணக்கிடப்பட்டு பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டதென முடிவெடுக்கப்படும். அதனால் வலைத்தளத்தின் உண்மையான செல்வாக்கைக் காட்டிலும் வலைத்தளத்தின் தனிப்பட்ட பக்கங்களில் கடுஞ்சிக்கலை வெளிப்படுத்தும் அதிகமான தன்னிச்சை எண்ணை உண்மையில் இந்த ஹிட்டுகளின் எண்ணிக்கை காட்டும். வருகையாளர்கள் அல்லது பக்கப் பார்வைகளின் மொத்த எண்ணிக்கையானது செல்வாக்கின் மிகவும் யதார்த்தமான, துல்லியமான மதிப்பீட்டை வழங்குகிறது.
 • பக்கப் பார்வை - லாக் பகுப்பில் ஒரு பக்கமாக வரையறுக்கப்பட்ட வகையுடைய கோப்பிற்கான கோரிக்கையாகும். இந்த வரிவடிவத்தின் நிகழ்வானது பக்கக் குறியிடுதலில் இயங்கும். லாக் பகுப்பில், ஒரு ஒற்றை பக்க பார்வையானது, இணைய சேவையகத்தில் இருந்து கோரிக்கையிடப்படும் பக்கத்தை (வடிவங்கள், .js மற்றும் .css கோப்புகள்) பார்ப்பதற்கு தேவைப்படும் பல்வகை ஹிட்டுகளை உருவாக்கலாம்.
 • வருகை / பருவம் - ஒரு வருகை என்பது ஒவ்வொரு பக்க கோரிக்கைக்கு இடையிலும் 30 நிமிடத்திற்கும் அதிகமில்லாத நேரத்துடன் தனித்தனியே அடையாளங்காணப்பட்ட அதே கிளையண்டிடம் இருந்து கோரிக்கைகளைப் பெறும் பக்கத்தின் தொடராக வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு பருவம் என்பது பக்கதின் கோரிக்கைகளுக்கு இடையில் இடைப்பட்ட பிற டொமைன்களில் இருந்து பக்கங்களின் கோரிக்கைகள் இல்லாமலும், 30 நிமிடத்திற்கும் அதிகமில்லாத நேரத்துடன் தனித்தனியே அடையாளங்காணப்பட்ட அதே கிளையண்டிடம் இருந்து கோரிக்கைகளைப் பெறும் பக்கத்தின் தொடராக வரையறுக்கப்படுகிறது. மாறு விதமாக, யாராவது ஒருவர் மற்றொரு வலைத்தளத்திற்கு செல்லும் போதோ அல்லது பக்கப் பார்வைகளுக்கு இடையில் 30 நிமிடங்கள் கழிந்து விட்டாலோ, இதில் எது முதலில் நடந்தாலும் ஒரு பருவம் முடிவடையும். 30 நிமிட கால தாமத்திற்குப் பிறகு மட்டுமே ஒரு வருகை முடிவடையும். யாராவது ஒரு வலைத்தளத்தை விட்டு வெளியேறி, 30 நிமிடங்களுக்குள் திரும்பி விட்டால், அது ஒரு வருகையாகவும், இரண்டு பருவங்களாகவும் கணக்கிடப்படுகிறது. பயிற்சியில், பல அமைப்புகள் பருவங்களை தவிர்க்கின்றனர். மேலும் பல ஆய்வாளர்கள் வருகைகளுக்கான இரண்டு முறைகளையுமே பயன்படுத்துகின்றனர். ஏனெனில் பக்கப் பார்வைகளுக்கு இடையில் உள்ள நேரம் என்பது வருகை மற்றும் பருவங்களின் வரையறைக்கு இக்கட்டானதாக உள்ளது. ஒரு தனிப்பட்ட ஒற்றை பக்கப் பார்வை நிகழ்வானது ஒரு வருகை அல்லது பருவத்தை உள்ளடக்கியிருப்பதில்லை (அது ஒரு "துள்ளல்" ஆகும்).
 • முதல் வருகை/ முதல் பருவம் - முன்பு எந்த வருகையையும் அளித்திருக்காத ஒரு வருகையாளரின் ஒரு வருகை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.
 • வருகையாளர் / தனிப்பட்ட வருகையாளர் / தனிப்பட்ட பயனர் - வரையறுக்கப்பட்ட காலத்தினுள் (உதாரணமாக நாள், வாரம் அல்லது மாதம்) இணைய சேவையகத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணப்படும் கிளையண்ட் உருவாக்கிய கோரிக்கைகள் (லாக் பகுப்பு) அல்லது பார்க்கப்படும் பக்கங்கள் (பக்கக் குறியிடுதல்) இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிப்பட்ட வருகையாளரின் எண்ணிக்கையானது நேரவளவில் ஒருமுறை கணக்கிடப்படும். ஒரு வருகையாளர் ஏராளமான வருகைகளை உண்டாக்கலாம். வருகையாளரின் கணினியின் அடையாளம் உருவாக்கப்படும், நபராக அல்ல, வழக்கமாக நினைவி மற்றும்/அல்லது IP+பயனர் முகவரின் மூலமாக இது உருவாக்கப்படுகிறது. ஆகையால், ஒரே நபர் இரு மாறுபட்ட கணிகளில் இருந்து வருகை தந்தால், அச்செயல்பாடு இரண்டு தனித்தனி வருகையாளராக கணக்கிடப்படும். ஃப்ளாஷ் LSOவின் (லாங் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்) மூலமாக அதிகரிக்கப்பட்ட வருகையாளர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணப்படுவர், அந்தரங்க செயலாக்கத்திற்கு இவை குறைவாக உட்படுத்தப்படுகின்றன.
 • மீண்டும் மீண்டும் வரும் வருகையாளர் - ஒரு வருகையாளர் குறைந்தது ஒரு முறையாவது முன்பே வருகை தந்திருந்தால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார். முந்தைய மற்றும் தற்போதைய வருகைக்கு இடையே உள்ள காலமானது வருகையாளர் கால அண்மையென அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது நாட்களில் அளவிடப்படுகிறது.
 • புதிய வருகையாளர் - ஒரு வருகையாளர் முன்பு எப்போதுமே வருகைகளை அளிக்காமல் இருந்திருந்தால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார். இந்த விளக்கமானது, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு குழப்பதை உருவாக்குகிறது (பொதுவான குழப்பங்களை கீழே பார்க்க), மேலும் இது சில சமயங்களில் முதல் வருகைகளின் பகுப்புடன் மாற்றாக வருகிறது.
 • தாக்கம் - பயனரின் திரையில் ஒவ்வொரு முறையும் விளம்பரம் ஏற்றப்படும் போதும் ஒரு தாக்கம் ஏற்படுகிறது. எந்த நேரமும் நீங்கள் ஒரு விளம்பரத்தைப் பார்த்தால், அது ஒரு தாக்கமாகும்.
 • சிங்கில்டோன்ஸ் - ஒரே பக்கத்திற்கு மட்டுமே பல வருகைகளை அளித்திருந்தால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு பயனுள்ள மெட்ரிக்காக இருக்கவில்லை, மேலும் சிங்கில்டோன்களில் பல சொடுக்கு மோசடியின் பல்வேறு வடிவங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது, துள்ளல் விகிதத்தை கணக்கிட இது பயன்படுகிறது, மேலும் சில நிகழ்வுகளில் தானியங்கி போட்களை அடையாளம் காணவும் பயன்படுகிறது).
 • துள்ளல் விகிதம் - ஒரு வலைத்தளத்தின் வேறு எந்தப் பக்கங்களுக்கும் செல்லாமல் வருகையாளர் ஒரே பக்கத்தினுள் நுழைந்து வெளியேறிய வருகையாளர்களின் சதவிகிதம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.
 • % வெளியே - ஒரு பக்கத்தில் இருந்து வெளியே சென்ற பயனர்களின் சதவிகிதம் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.
 • பார்வைக்குரிய நேரம் - ஒரு தனிப்பட்ட பக்கம் (அல்லது ஒரு வலைப்பதிவு, விளம்பரம்...) பார்க்கப்பட்ட நேரமாகும்.
 • பருவ கால அளவு - வருகையாளர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் வலைத்தளத்தினுள் செலவழிக்கும் கால அளவின் சராசரி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. இறுதி பக்கப் பார்வையின் அளவை அளப்பதற்கான பகுப்பாய்வு நிரல்களில், உண்மையில் இந்த மெட்ரிக் மிகவும் கடினமானதாகும்[9].
 • பக்கப் பார்வை கால அளவு / பக்கதில் செலவழித்த நேரம் - வலைத்தளத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் வருகையாளர் செலவழித்த நேரத்தின் சராசரி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. பருவ கால அளவைப் போன்று, இறுதி பக்கப் பார்வையின் அளவை அளப்பதற்கான பகுப்பாய்வு நிரல்களில், onUnload() போன்ற நெருக்கமான நிகழ்வைப் பக்கத்தில் அவர்கள் பதிவு செய்தாலொழிய உண்மையில் இந்த மெட்ரிக் மிகவும் கடினமானதாகும்.
 • இயக்க நேரம் / ஒப்பந்த நேரம் - கணினிச் சுட்டியின் நகர்வுகள், சொடுக்குகள், வட்டமிடுதல்கள் மற்றும் உருட்டுதல் போன்றவற்றை சார்ந்து ஒரு வலைப்பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்துடன் வருகையாளர்கள் உண்மையில் செலவழித்த நேரத்தின் சராசரி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. பருவ கால அளவு மற்றும் பக்கப் பார்வை கால அளவு / பக்கத்தில் செலவிடும் நேரம் போலல்லாமல், இந்த மெட்ரிக் இறுதி பக்க பார்வையின் ஒப்பந்த அளவை துல்லியமாக அளவிடுகிறது .
 • பக்க ஆழம் / ஒவ்வொரு பருவத்திலும் பக்கப் பார்வைகள் - வருகையாளர் அவரது பருவத்தை நிறைவு செய்யும் முன்பு எடுத்துக்கொண்ட பக்கப் பார்வைகளின் சராசரி எண்ணிக்கை பக்க ஆழம் எனப்படுகிறது. இது பருவங்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் இருந்து பக்கப் பார்வைகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் இது ஒவ்வொரு பருவத்திற்கான பக்கப் பார்வைகள் அல்லது PV/பருவம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
 • அடுக்கு நிகழ்வு / தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு பருவம் - வருகையாளர்கள் எவ்வளவு சீக்கிரம் வலைத்தளங்களுக்கு வருகை தருகிறார்கள் என்பதை அளவிடுவதே அடுக்கு நிகழ்வு எனப்படுகிறது. தனிப்பட்ட மொத்த வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கையில் இருந்து பருவங்களின் (அல்லது வருகைகள்) மொத்த எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது. சில சமயங்களில் உங்களது பார்வையாளர்களின் பற்றுறுதியை அளவிடுவதற்கும் இது பயன்படுகிறது.
 • சொடுக்கு பாதை - ஹைபர்லிங்குகளின் வரிசையைக் கொண்டு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வலைத்தள வருகையாளர்கள் கொடுக்கப்பட்ட வலைத்தளத்தை தொடர்வதே ஆகும்.
 • சொடுக்கு - "ஒரு பக்கத்தில் இருந்து ஹைபர்லிங் மூலமாய் மற்றொன்றிற்கு செல்லும் பயனரின் ஒரு தனிப்பட்ட நிகழ்வைக் குறிப்பிடுகிறது"[7]. வளர்ந்து வரும் சமுதாயத்தையுடைய வலைத்தள பதிப்பாசிரியர்கள் அவர்களது வலைத்தளங்களை ஆராய்வதற்கு சொடுக்கு பகுப்பாய்வை மேற்கொள்கின்றனர்.
 • தள மேல்அடுக்கு என்பது வலைப்பக்கத்தின் ஒவ்வொரு இணைப்பிற்கும் அருகே கிராஃபிக்கல் புள்ளிவிவரங்களைக் காட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகும். இந்த புள்ளிவிவரங்களானது ஒவ்வொரு இணைப்பிலும் சொடுக்குகளின் சதவிகிதத்தை மேற்பார்வையிடுகிறது.

இணையப் பகுப்பாய்வில் உள்ள குழப்பங்களின் பொதுவான மூலங்கள்[தொகு]

தங்கும் விடுதி சிக்கல்[தொகு]

தங்கும் விடுதியில் சிக்கல் என்பது பொதுவாக இணையப் பகுப்பாய்வில் ஒரு பயனர் மூலமாக ஏற்படும் முதல் சிக்கலாகும். எமிட்ரிக்ஸ் சம்மிட்களின் ஒன்றில் உள்ள சிக்கலை விளக்கும் போது ரஃபஸ் எவிசன் மூலமாக இந்த வார்த்தை முதன் முதலில் கூறப்பட்டது. மேலும் சிக்கலின் ஒரு சாதாரண வெளிப்பாடாகவும் அதன் தீர்வு மூலமாகவும் செல்வாக்கைப் பெற்றுள்ளது.

ஒரு மாதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் வரும் தனிப்பட்ட வருகையாளர்களை அந்த மாதத்திற்கு வரும் தனிப்பட்ட வருகையாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையுடன் சேர்க்கப்படாதது இதன் சிக்கலாகும். ஒரு அனுபவமற்ற பயனர் எவ்வகை பகுப்பாய்வு மென்பொருளைப் பயன்படுத்தினாலும் இப்பிரச்சினையை சந்திக்கிறார். உண்மையில் இது மெட்ரிக் விளக்கங்களின் சாதாரண பண்பாகும்.

ஒரு தங்கும் விடுதியை கற்பனை செய்துகொள்வதன் மூலம் இந்த நிலைமையை சரிசெய்வதற்கு வழியைக் கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு தங்கும் விடுதியில் இரண்டு அறைகள் உள்ளன (அறை A மற்றும் அறை B).

நாள் 1நாள் 2நாள் 3மொத்தம்
அறை Aஜான்ஜான்ஜேன்2 தனிப்பட்ட பயனர்கள்
அறை Bமார்க்ஜேன்மார்க்2 தனிப்பட்ட பயனர்கள்
மொத்தம்222 ?

அட்டவணையில் காட்டியுள்ள படி மூன்று நாட்களில் ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு தனிப்பட்ட பயனர்கள் தங்கும் விடுதியில் இருந்துள்ளனர். அந்தத் தங்கும் விடுதியில் மூன்று நாடுகளுக்கும் தங்கிய பயனர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாகும்.

இக்கால கட்டத்தில் ஒவ்வொரு அறையிலும் இரண்டு தனிப்பட்ட பயனர்கள் இருந்துள்ளனர். அதனால் அந்த அறைகளில் தங்கியர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் இருந்து தொகை நான்காகும்.

உண்மையில் அக்கால கட்டத்தில் மூன்று வருகையாளர்கள் மட்டுமே அந்த தங்கும் விடுதியில் இருந்துள்ளனர். ஒரு அறையில் இரண்டு இரவுகள் தங்கிய நபரை ஒவ்வொரு நாளும் கணக்கெடுத்தால் இரு முறைக் கணக்காகிறது, ஆனால் அக்கால கட்டத்தில் தங்கியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையை நீங்கள் பார்த்தால் ஒருமுறை கணக்கெடுத்தால் போதுமானது. இணையப் பகுப்பாய்வின் எந்த மென்பொருளும் எக்கால கட்டமாக இருந்தாலும் இதை துல்லியமாக தொகையிடும். ஆகையால் மொத்த எண்ணிக்கைகளை கணக்கிட பயனர் முயற்சித்தால் அது சிக்கலுக்கு வழிவகுக்கும்.

புதிய வருகையாளர்கள் + அடிக்கடி வருபவர்கள், மொத்த வருகையாளர்களுக்கு சமமில்லை[தொகு]

இணையப் பகுப்பாய்வில் மற்றொரு வழக்கமான தவறான கருத்து என்பது புதிய வருகையாளர்கள் மற்றும் அடிக்கடி வருபவர்களின் தொகையானது கண்டிப்பாக மொத்த வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கையாக இருக்கும் என்பதாகும். ஒரு சிறிய அளவில் தனிப்பட்ட பார்வையாளர்களைப் பார்த்தால் மீண்டும் இப்பிரச்சனையைத் தீர்க்கலாம், ஆனால் இது இன்னும் பெருமளவான புகார்களை எதிர்கொள்கிறது, அதாவது பகுப்பாய்வு மென்பொருள் மெட்ரிக்குகளைப் புரிந்து கொள்ளத் தவறுவதால் இது வேலை செய்வதில்லை என்பது புகாராகும்.

ஒரு புதிய வருகையாளரின் மெட்ரிக்கே இங்கு தவறிழைத்தவர் ஆவார். ஒரு வலைத்தளத்தை நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தொலைநோக்கில் பார்த்தால் உண்மயில் இங்கு புதிய வருகையாளர் என்ற விசயமே இல்லை. கொடுக்கப்பட்ட நாளில் ஒரு வருகையாளர் தனது முதல் வருகையைத் தருகிறார், பின்னர் அந்த நாளிற்கான புதிய வருகையாளரும் அடிக்கடி வருபவரும் அதே நாளில் வலைத்தளத்திற்கு வருகை தருகின்றனர். அதனால் அவர்களை தனித்தனியாக பார்த்தால் அவர்கள் யார்? இதற்கு விடை இருவருமே ஆகும், அதனால் மெட்ரிக்கின் விளக்கம் தவறான ஒன்றாகும்.

ஒரு புதிய வருகையாளர் ஒரு தனிப்பட்டவர் கிடையாது; இது இணைய அளவீடின் உண்மையாகும். இந்தப் பருவத்திற்கான முதல் வருகையாக (அல்லது முதல் பருவமாக) இது எளிதான முகப்பாக கருக்கொள்கிறது. இது முரண்பாடுகளை சரிசெய்து, குழப்பத்தை தவிர்க்கிறது. முதல் வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கையையும் அடிக்கடி வருகை தருபவர்களின் எண்ணிக்கையையும் சேர்த்தால் மொத்த வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கை வரும் என யாரும் எதிர்ப்பதில்லை. ஒரு புதிய வருகையாளராக அதே எண்ணை மெட்ரிக் கொண்டிருக்கும், ஆனால் தைப் புதுப்பாங்குடன் சேர்க்கப்படப் போவதில்லை என்பது தெளிவாகிறது.

அந்த நாளில் நாம் தேர்ந்தெடுத்த தனிப்பட்ட நபர் முதல் அருகையை அளித்தாரா என்பது கேள்வியாக உள்ளது. ஒரே தனிப்பட்ட நபரின் மூலமாக அடிக்கடி வருகை தரப்பட்டுள்ளது. முதல் வருகைகளின் எண்ணிக்கையையும், மீண்டும் வருகை தந்தவர்களின் எண்ணிக்கையையும் கூட்டினால் அந்த நாளின் மொத்த வருகையாளர்களின் எண்ணிக்கையைப் பெறலாம்.

இணையப் பகுப்பாய்வு முறைகள்[தொகு]

நினைவிகளுடன் சிக்கல்கள்[தொகு]

வரலாற்றில், பக்க-குறியிடுதல் பகுப்பாய்வு தீர்வுகளின் வணிகர்கள் வலைத்தளம் உலவப்படுவதற்கு டொமைனிற்குப் பதிலாக வணிகரின் டொமைனைப் அனுப்பி மூன்றாம்-தர நினைவிகளைப் பயன்படுத்தினர். வணிகரிகளின் சேவையகங்கள் மூலமாக நினைவி எப்போதும் கையாளப்படுவதில் இருந்து, நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தினுள் சார்பற்ற டொமைன்களை பல்வேறு முறை கடந்து செல்லும் வருகையாளர்களை மூன்றாம்-தர நினைவிகளால் கையாள முடியும்.

எனினும், மாறுபட்ட நிறுவனங்களின் வலைத்தளங்கள் முழுவதும் ஒரு தனிப்பட்ட பயனரை கண்காணிக்க அனுமதிப்பை மூன்றாம்-நிலை நினைவிகள் முதன்மையாகக் கொண்டிருக்கின்றன, ஒரு பயனரை அடையாளமற்றவராக உணரும் போது, அவரது சுயவிவரங்கள் அடங்கிய பிற வலைத்தளங்களில் அவரது செயல்பாடுகளை சேகரித்து அப்பயனரைப் பற்றி பகுப்பாய்வு செய்ய வணிகருக்கு இது இடமளிக்கிறது. எனினும் இணையப் பகுப்பாய்வு நிறுவனங்கள் இதை மேற்கொள்வதை தவிர்க்கிறது, விளம்பரப் பதாகையை அளிக்கும் நிறுவனங்கள் போன்ற பிற நிறுவனங்கள் இதை செய்யலாம். நினைவிகள் பற்றிய அந்தரங்க கருத்துக்களானது ஆகையால் பயனர்களின் கவனிக்கத்தக்க சிறுபான்மையானது மூன்றாம்-தர நினைவிகளை தடைசெய்யவோ அல்லது அழிக்கவோ வழிவகுக்கிறது. 2005 ஆம் ஆண்டில், இணையப் பயனர்களில் 28% பேர் மூன்றாம்-தர நினைவிகளை தடை செய்துள்ளனர் என்றும், 22% பேர் குறைந்தது மாதத்திற்கு ஒரு முறை அவற்றை அழிக்கின்றனர் என்றும் சில அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.[10]

பக்கக் குறியிடுதல் தீர்வுகளின் பெரும்பாலான வணிகர்கள் குறைந்தது முதல்-நிலை நினைவிகளைப் பயன்படுத்தும் விருப்பத்தேர்வை வழங்குவதற்கு தற்போது நகர்ந்துள்ளனர் (கிளையண்டின் சப்டொமைனில் இருந்து நினைவிகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன).

மற்றொரு சிக்கல் என்பத் நினைவி நீக்கமாகும். தனிப்பட்ட வருகையாளர்களை அடையாளம் காணுவதற்கு இணைய பகுப்பாய்வியானது நினைவிகளை சார்ந்திருக்கும் போது, தனிப்பட்ட வருகையாளர் ID ஐ வைத்திருப்பதற்கு நிலையான நினைவியை புள்ளி விவரங்கள் சார்ந்திருக்கின்றன. பயனர்கள் நினைவிகளை அழிக்கும் போது, அவர்கள் வழக்கமாக முதல் மற்றும் மூன்றாம் தர நினைவிகள் இரண்டையுமே அழிக்கின்றனர். வலைத்தளத்தின் செயலெதிர்ச்செயல்களுக்கு இடையில் இது நடந்தால், அதன் அடுத்த செயலெதிர்செயல் முனையில் முதல்-முறையான வருகையாளராக பயனர் இருப்பார். ஒரேநிலை மற்றும் தனிப்பட்ட வருகையாளர் அடையாளம், நிலைமாற்றங்கள், சோடுக்கு-ஓட்டப் பகுப்பாய்வு மற்றும் பிற மெட்ரிக்குகள் ஆகியவை இல்லாமல் தனிப்பட்ட வருகையாளரின் செயல்பாடுகளை சார்ந்திருந்தால் அவை துல்லியமானதாக இருக்காது.

பயனர்களுக்கு எப்போதுமே IP முகவரிகள் வெவ்வேறாக இருக்காது என்பதால் நினைவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் இவை மிகப்பெரிய குழுக்கள் அல்லது ப்ராக்ஸிகள் மூலமாக பங்குகொள்ளப்படுகின்றன. தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணப்படும் பயனரின் பிற முறைகளானது தொழில்நுட்ப முறையில் சவாலிடுகிறது, மேலும் பார்வையாளர்களைக் கண்காணிப்பதை எல்லையிடுகிறது அல்லது உறுதியற்றதாக கருதப்படுகிறது. நினைவிகளானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விருப்பத் தேர்வாகும்[யார்?], ஏனெனில் அவை ஸ்பைவேராக[சான்று தேவை] அறியப்படும் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தாமல் குறைவான வழக்கமான வகுக்கும் எண்ணை அடைகிறது.

தனிப்பட்ட இறங்கல் பக்கங்களும், விளம்பரப் பிரச்சாரங்களைப் பற்றிச் செல்லும் குறிப்புதவிகளும்[தொகு]

வெளிப்புற வலைத்தளங்களுடன் விளம்பர உறவுகள் வழியாக உருவாக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் எண்ணிக்கையைப் பின்பற்றிச்செல்லும் இந்த குறிப்புதவி அறிக்கைகள் தனிப்பட்ட இறங்கல் பக்கங்களில் பயன்படுத்துவதைக் காட்டிலும் குறைவான துல்லியத்தன்மை கொண்ட இணையப் பகுப்பாய்வு தொகுப்புகளுடன் கிடைக்கின்றன.

பாதுகாப்பு பகுப்பாய்வு (அளவிடல்) முறைகள்[தொகு]

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து முறைகளும் (மாதிரிமுறை போன்ற சில முறைகள் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை) கையாள்வதற்கு (வீக்கம் மற்றும் சரிவு இரண்டுமே) ஊறுபடத்தக்கவையாக இருப்பது முக்கியப் பிரச்சனையாக உள்ளது. இந்த முறைகள் (பாதுகாப்புடைய ஏதாவது நியாயமான உருமாதிரி) நுட்பற்றதாகவும், பாதுகாப்பில்லாததாகவும் இருக்கிறது என்பது இதற்கு அர்த்தமாகும். இப்பிரச்சினைகள் ஏராளமான ஆவணங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. [11] [12] [13] [14], ஆனால் இன்று வரை பொறியியல் சமுதாயத்தின் ஆர்மில்லாத தன்மை, அல்லது பெரிய வலைத்தளங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு தற்போதைய நிலையை அளித்து நிதியைப் பெருக்கிக் கொள்ள எண்ணுவதாலும் இந்த ஆவணங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள தீர்வுகள் கோட்பாடு முறையிலே உள்ளன. மேலும் விவரங்களுக்கு, முற்கூரிய ஆவணங்களை கலந்து ஆலோசிக்கவும்.

குறிப்புதவிகள்[தொகு]

 1. "த அபிசியல் WAA டெபனிசன் ஆஃப் வெப் அனலிட்டிக்ஸ்". Archived from the original on 2009-02-20. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-06.
 2. 2.0 2.1 வெப் டிராஃபிக் டேட்டா சோர்சஸ் அண்ட் வெண்டார் கம்பேரிசன் பரணிடப்பட்டது 2008-09-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் பை பிஐன் கிளிஃப்டன் அண்ட் ஒமேகா டிஜிட்டல் மீடியா லிமிட்டடு
 3. இன்கிரீசிங் அக்யூரசி ஃபார் ஆன்லைன் பிசினஸ் குரோத் - ஒரு இணையப் பகுப்பாய்வு துல்லியத்தன்மை வெள்ளைத் தாள்
 4. ரீவிசிட்ங்க் லாக் பைல் அனலிசிஸ் வெர்சஸ் பேஜ் டேக்கிங் பரணிடப்பட்டது 2011-07-06 at the வந்தவழி இயந்திரம் - மெக்கில் பல்கலைக்கழக இணையப் பகுப்பாய்வு வலைப்பதிவு கட்டுரை (CMIS 530)
 5. ஹோஸ்டடு வீ சாஃப்ட்வேர் வீ ஹைபிரட் வெப் அனலிட்டிக்ஸ் டூல்ஸ் - வலைப்பதிவு கட்டுரை
 6. IPInfoDB (2009-07-10). "IP geolocation database". IPInfoDB. Archived from the original on 2009-06-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-07-19.
 7. 7.0 7.1 "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-02-10. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2021-08-28.
 8. வெப் அனலிட்டிக்ஸ் இண்டெகிரேட்டடு இன்டூ வெப் சாஃப்ட்வேர் இட்செல்ஃப்
 9. "காப்பகப்படுத்தப்பட்ட நகல்". Archived from the original on 2010-02-11. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2010-05-06.
 10. கிலிக்ஸ் ரிப்போர்ட்
 11. Naor, Moni; Pinkas, Benny(1998). "Secure and Efficient Metering". Advances in Cryptology - Eurocrypt 1998: International Conference on the Theory and application of Cryptographic Techniques. 2007-12-27 அன்று அணுகப்பட்டது..
 12. Naor, Moni; Pinkas, Benny(April 14-18, 1998). "Secure Accounting and Auditing on the Web". Seventh International World-Wide Web (WWW) Conference, 1998. 2007-12-27 அன்று அணுகப்பட்டது..
 13. Franklin, Matthew; Malkhi, Dahlia (1998). "Auditable Metering with Lightweight Security" (PostScript). Journal of Computer Security, 1998 6 (4): 237–256. http://research.microsoft.com/~dalia/pubs/meter-ftp.ps. பார்த்த நாள்: 2007-12-27. 
 14. Johnson, R.; J. Staddon (2007). "Deflation-secure Web metering" (பி.டி.எவ்). International Journal of Information and Computer Security 1. http://www2.parc.com/csl/members/jstaddon/publications/03_Staddon.pdf. பார்த்த நாள்: 2008-12-01. 

நூல்விவரத் தொகுப்பு[தொகு]

 • அரிக்கன், அகின் (2008) மல்டிசேனல் மார்கெட்டிங். மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் ஃபார் ஆன் அண்ட் ஆஃப்லைன் சக்சஸ். சைபக்ஸ்.
 • பிராட்லே என் (2007) மார்கெட்டிங் ரிசர்ச். டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ். ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழக பிரஸ், ஆக்ஸ்போர்டு.
 • பர்பி, ஜாசன் அண்ட் அட்கின்சன், ஷேன் (2007) ஆக்சனபில் வெப் அனலிக்ஸ்: யூசிங் டேட்டா டூ மேக் ஸ்மார்ட் பிசினஸ் டிசிசன்ஸ்.
 • கிலிஃப்டன், பிரைன் (2008) அட்வான்சுடு மெட்ரிக்ஸ் வித் கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ். (பேப்பர்பேக்.)
 • டேவிஸ், ஜே. (2006) ‘மார்க்கெட்டிங் மெட்ரிக்ஸ்: ஹவ் டூ கிரியேட் அக்கவுண்டபில் மார்க்கெட்டிங் பிளான்ஸ் தட் ரியலி ஒர்க்’ ஜான் வில்லே & சன்ஸ் (ஆசியா).
 • ஃபாரிஸ், பீ., பெண்டல், என்.டீ., பெஃபியர், பீ.ஈ. ரெயிப்ஸ்டெயின், டீ.ஜே. (2009) கீ மார்க்கெட்டிங் மெட்ரிக்ஸ் த 50+ மெட்ரிக்ஸ் எவ்ரி மேனேஜர் நீட்ஸ் டு நோ, பிரென்டிஸ் ஹால், லண்டன்.
 • லென்ஸ்கோல்ட், ஜே. (2003) ‘மார்க்கெட்டிங் ROI: ஹவ் டூ பிளான், மெசர் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் ஸ்ட்ரேட்டஜீஸ் ஃபார் பிராஃபிட்’ லண்டன்: மெக்ரே ஹில் கான்டெம்ப்ரரி
 • கவுசிக், அவினாஷ் (2007) வெப் அனலிட்டிக்ஸ்: ஆன் ஹவர் எ டே, சைபெக்ஸ், வில்லே.
 • மோர்டென்சென், டென்னிஸ் ஆர். (2009) யாகூ

! வெப் அனலிட்டிக்ஸ். சைபெக்ஸ்.

 • பீட்டர்சன் எரிக் டீ (2004) வெப் அனலிட்டிக்ஸ் டெமிஸ்டிபைடு: எ மார்கெட்டர்'ஸ் கைடு டூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவ் யுவர் வெப் சைட் அபெக்ட்ஸ் யுவர் பிசினஸ். செயிலோ குரூப் மீடியா
 • பீட்டர்சன் எரிக் டீ (2005) வெப் சைட் மெசர்மென்ட் ஹேக்ஸ். ஓ'ரெய்லி வலைப்புத்தகம்.
 • பிலாசா, பீ (2009) மானிட்டரிங் வெப் டிராஃபிக் சோர்ஸ் எஃபெக்டிவ்னெஸ் வித் கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ்: ஆன் எக்ஸ்பிரிமென்ட் வித் டைம் சீரியஸ். அஸ்லிப் புரொசீடிங்ஸ் , 61(5): 474–482.
 • ஸ்ரீனிவாசன் , ஜே .(2001) ஈ காமர்ஸ் மெட்ரிக்ஸ், மாடல்ஸ் அண்ட் எக்சாம்பில்ஸ், லண்டன்: பிரெண்டிஸ் ஹால்.
 • ஸ்டெர்னே, ஜே. (2002) வெப் மேட்ரிக்ஸ், புரூவன் மெத்தட்ஸ் ஃபார் மெசரிங் வெப் சைட் சக்சஸ், லண்டன்: ஜான் வெய்லே & சன்ஸ்.
 • துல்லிஸ், டாம் & ஆல்பெர்ட், பில் (2008) மெசரிங் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கலெக்ட்டிங், அனலைசிங் அண்ட் பிரெசெண்டிங் யூசபிலிட்டி மெட்ரிக்ஸ். மார்கன் காஃப்ம்ன், எல்சேவியர், பர்லிங்டன் MA.

புறஇணைப்புகள்[தொகு]

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=இணையப்_பகுப்பாய்வு&oldid=3543498" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது